Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 81.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53269706290838697 Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Volvo-Penta
 Silnik: TMD41
JR T1564
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:57:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:57:16.344040 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:57:16.344109 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:16.344134 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:57:16.344164 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:16.344184 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:57:16.344199 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:57:16.344219 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:57:16.344234 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:16.344245 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:16.344261 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:57:16.344278 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:57:16.344300 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:57:16.344310 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:57:16.344318 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:57:16.344327 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:57:16.344334 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:57:16.344353 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:16.344375 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:16.344390 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:57:16.344401 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:57:16.344411 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:57:16.344427 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:57:16.344440 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:57:16.350602 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:57:16.350643 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:57:16.350668 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:57:16.350681 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:16.350691 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:16.350699 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:57:16.350708 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:57:16.350776 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:57:16.366570 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:57:16.366630 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:57:16.366642 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:57:16.366652 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:57:16.366662 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:57:16.366672 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:57:16.366681 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:57:16.366694 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:57:16.366703 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:57:16.366713 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:57:02 GMT 2019-10-21 16:57:16.366723 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:57:16.366732 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:57:16.366742 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:57:16.366762 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:57:16.366808 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:57:16.366845 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 16:57:16.372727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.372800 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 16:57:16.372877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.372904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.378736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.378799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.378878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.378916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.379323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.379348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.379400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.385250 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:57:16.385279 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 16:57:16.385422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.385672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.385900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.385969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.385991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:57:16.391388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.391990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392242 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 16:57:16.392342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:57:16.392609 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 16:57:16.392628 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:57:16.392637 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:57:16.392675 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:57:16.392740 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:57:16.392763 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:57:16.392775 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:57:16.392801 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:57:16.392809 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:57:16.393044 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:57:16.393066 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:57:16.393138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:57:16.393186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393237 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.393251 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393274 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:16.393309 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.393321 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393339 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:16.393364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.393435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.393462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.393498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393546 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.393559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393578 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:57:16.393603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.393650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:57:16.393676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393686 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:57:16.393720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393765 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.393777 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393795 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:16.393826 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.393838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393855 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:16.393886 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.393897 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393913 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:57:16.393937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.393979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.394000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.394027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:57:16.394062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394107 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.394121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394139 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:57:16.394162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.394210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:57:16.394236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:57:16.394272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394316 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.394328 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394346 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:16.394378 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.394390 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394407 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:16.394438 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.394450 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394467 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:57:16.394497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.394509 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394530 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.394554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.394623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.394650 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.394688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.394860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.394892 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394912 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:16.394931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:57:16.394953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.394979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:16.394998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:57:16.395023 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:57:16.395060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395103 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.395115 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395131 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:57:16.395162 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.395174 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395192 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:57:16.395224 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.395236 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395253 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:57:16.395285 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.395297 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395314 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.395338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.395420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.395445 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.395483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395525 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.395537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:57:16.395577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.395623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:57:16.395648 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395659 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:57:16.395683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395735 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.395747 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395764 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:16.395787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.395832 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.395857 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.395868 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.395893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396024 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.396037 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396060 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:57:16.396085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.396131 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:57:16.396157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396168 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:57:16.396192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.396246 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.396285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.396329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.396354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396364 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.396388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396433 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.396446 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396464 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:57:16.396488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.396536 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:57:16.396564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396576 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:57:16.396603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.396665 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396683 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:57:16.396723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.396737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396755 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.396780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.396838 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:57:16.396866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396876 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.396901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.396957 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.396974 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:57:16.396998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.397041 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:57:16.397066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397077 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:57:16.397101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397143 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.397154 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397170 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:57:16.397199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.397209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.397248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.397300 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:57:16.397325 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397335 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.397358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397400 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.397411 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397427 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:57:16.397448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.397493 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:57:16.397520 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397530 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:57:16.397556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.397612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.397684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.397742 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:57:16.397771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397782 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.397816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397863 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.397876 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397893 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:57:16.397916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.397962 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:57:16.397985 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.397994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:57:16.398015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398058 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.398069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.398105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.398146 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.398171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398181 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.398203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398243 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.398254 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398270 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:57:16.398293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.398336 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:57:16.398359 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398369 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:57:16.398392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398433 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.398445 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398461 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:57:16.398483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.398525 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.398548 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398559 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.398581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398622 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.398635 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:57:16.398669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.398708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:57:16.398733 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398742 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:57:16.398764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398812 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.398825 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398841 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:57:16.398864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.398905 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.398929 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.398939 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.398963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399003 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.399013 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399029 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:57:16.399050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.399092 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:57:16.399115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399124 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:57:16.399146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399186 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.399197 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399214 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:57:16.399243 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.399254 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399271 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:57:16.399292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.399342 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.399365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399374 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.399396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399437 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.399448 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399464 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:57:16.399484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.399525 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:57:16.399547 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399556 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:57:16.399578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.399629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.399666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.399708 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.399731 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399742 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.399766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399820 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.399831 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399848 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:57:16.399870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.399913 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:16.399938 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.399948 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:57:16.399973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400014 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:16.400027 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400042 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:57:16.400062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.400108 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.400134 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400144 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.400165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400211 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.400309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.400338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400355 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:16.400370 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:57:16.400393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:16.400432 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:16.400455 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400465 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:57:16.400489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400530 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:16.400540 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400555 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:57:16.400577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.400619 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.400643 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400652 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.400675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400725 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.400825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.400853 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:16.400887 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:57:16.400906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:16.400948 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:57:16.400970 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.400981 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:57:16.401003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401043 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:16.401055 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401071 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:57:16.401093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.401131 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.401154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401164 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.401186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401221 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401232 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401293 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.401326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.401355 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401372 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:16.401388 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:57:16.401409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:16.401447 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:16.401472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401482 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:57:16.401507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.401561 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:57:16.401606 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.401618 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:57:16.401664 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.401675 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401690 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:57:16.401720 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.401731 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401747 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:57:16.401777 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.401788 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401810 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:57:16.401840 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.401851 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401866 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:57:16.401896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.401907 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.401921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.401941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.402029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.402057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402068 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.402092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402135 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.402147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:57:16.402184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.402228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:57:16.402250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402260 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:57:16.402282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402320 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.402330 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402344 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:57:16.402372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.402383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402399 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.402430 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.402441 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402457 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:57:16.402480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.402535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.402557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402566 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.402589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402630 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.402641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:57:16.402679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.402722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:57:16.402747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402757 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:57:16.402780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.402840 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.402880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.402922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.402944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.402953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.402974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:57:16.403062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.403105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:16.403127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403136 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:57:16.403156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403196 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403207 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403221 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:57:16.403250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.403308 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403319 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403334 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:57:16.403354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.403409 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.403434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403444 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.403468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403508 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403519 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403535 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:57:16.403555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.403594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:16.403617 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403627 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.403649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403690 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.403700 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403717 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:57:16.403745 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403755 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403768 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:16.403796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.403814 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403831 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:16.403861 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.403872 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403891 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:57:16.403921 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.403932 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.403947 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:57:16.403970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.404020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.404039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.404065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.404074 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.404095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.404136 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404146 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.404163 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:57:16.404186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.404211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.404227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.404251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404301 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404312 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404329 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.404405 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.404460 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404475 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.404506 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.404517 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404534 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:57:16.404564 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.404575 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404592 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:57:16.404622 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.404634 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404651 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:57:16.404681 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.404692 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404708 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:57:16.404738 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:16.404748 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404765 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:57:16.404793 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.404812 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404829 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.404859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.404869 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.404911 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.404922 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404939 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:57:16.404968 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.404978 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.404994 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:16.405024 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.405035 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405052 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:16.405074 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.405197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.405230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405270 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.405281 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405298 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:16.405327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.405337 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405352 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:57:16.405378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.405388 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405405 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:57:16.405434 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.405445 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405459 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:57:16.405480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.405541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405572 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.405599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405640 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405668 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:57:16.405691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.405714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.405730 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.405750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405795 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405812 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405830 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.405904 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405946 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.405958 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.405974 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:57:16.406002 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406012 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406026 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:57:16.406055 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.406065 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406083 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:57:16.406111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.406122 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406138 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:57:16.406166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.406177 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406192 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:57:16.406229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.406241 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406257 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:57:16.406283 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406294 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.406337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406347 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406364 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:57:16.406391 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406402 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406418 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:57:16.406447 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406456 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406474 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:16.406502 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406513 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406528 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:16.406548 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.406634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.406662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.406671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.406696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.406738 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406749 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.406764 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:57:16.406793 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.406809 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.406827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.406855 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.406865 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.406882 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:57:16.406911 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.406921 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.406936 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.406957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.407002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.407022 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.407058 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.407083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.407129 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.407159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:57:16.407179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.407202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.407221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.407242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407285 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407335 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.407382 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407424 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.407436 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407453 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:57:16.407481 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.407491 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407506 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:57:16.407534 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.407544 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407559 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:57:16.407585 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.407596 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407611 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:57:16.407640 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.407651 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407667 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:57:16.407695 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.407706 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407720 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:57:16.407749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.407759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.407809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.407821 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407838 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:57:16.407867 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.407876 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407892 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:57:16.407921 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.407933 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.407948 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:57:16.407975 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.407985 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.408000 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:16.408029 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.408040 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.408055 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:16.408077 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.408175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.408205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408250 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408261 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408276 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408300 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.408350 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408393 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.408404 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408418 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:57:16.408447 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.408459 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408473 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:57:16.408500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.408510 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408526 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:57:16.408553 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.408563 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408581 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:57:16.408608 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.408618 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408633 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:57:16.408661 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.408670 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408685 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:57:16.408712 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.408722 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408738 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:57:16.408768 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.408779 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408795 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:57:16.408832 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.408843 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408859 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:57:16.408889 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.408901 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408916 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:57:16.408943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.408954 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.408969 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:57:16.408996 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.409006 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.409021 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:57:16.409046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.409056 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.409072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.409100 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.409111 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.409127 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:57:16.409152 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.409261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.409296 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409306 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:57:16.409331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409373 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.409386 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409402 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:57:16.409422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.409465 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.409488 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409498 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.409521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409560 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.409571 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409587 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:57:16.409608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.409650 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:57:16.409673 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409684 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:57:16.409707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.409760 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.409813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.409825 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409842 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:57:16.409872 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.409883 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409898 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:57:16.409926 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.409936 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.409952 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:57:16.409973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.410015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.410036 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:57:16.410060 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.410071 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.410095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.410137 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.410149 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.410164 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:57:16.410186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.410211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.410227 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:57:16.410250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.410295 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410306 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.410322 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.410370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.410395 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410436 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.410448 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410464 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:57:16.410492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.410501 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410517 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:57:16.410545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.410555 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410571 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:57:16.410602 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:57:16.410612 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410628 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:57:16.410657 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.410667 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410682 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:57:16.410708 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.410718 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410735 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:57:16.410762 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.410771 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410788 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:16.410826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.410837 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410854 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:57:16.410885 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.410896 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410911 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:57:16.410940 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.410950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.410966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.410986 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:57:16.411069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.411102 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411113 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:57:16.411136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.411188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.411227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.411271 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.411296 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411306 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.411327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411366 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:16.411377 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411393 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:57:16.411413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.411454 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:57:16.411474 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:16.411516 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.411527 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:16.411542 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:57:16.411572 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:16.411583 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:16.411598 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:57:16.411626 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.411637 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:16.411652 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:57:16.411674 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:57:16.411713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.411739 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411749 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.411774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411824 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.411837 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.411884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.411894 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411912 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:57:16.411941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.411952 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.411968 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:57:16.411989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.412026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.412041 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412063 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.412073 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.412096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.412136 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412147 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.412162 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:57:16.412183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.412208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.412225 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.412246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412291 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412302 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412340 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.412389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412435 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.412447 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412463 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:57:16.412492 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.412502 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:57:16.412563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.412575 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412591 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:57:16.412618 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.412627 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412641 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:57:16.412669 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.412680 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412695 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:57:16.412722 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.412732 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412746 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:57:16.412771 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.412780 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412797 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:57:16.412834 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.412846 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412862 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:57:16.412890 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.412901 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.412919 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:57:16.412940 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.413018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.413052 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413062 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:57:16.413089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413134 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.413146 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413161 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:57:16.413188 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.413200 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413214 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:16.413242 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.413253 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:16.413302 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.413314 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413330 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:57:16.413357 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.413367 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413382 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:57:16.413403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.413471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.413496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.413527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413562 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413572 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413635 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.413669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.413697 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413715 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:16.413732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:57:16.413754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:57:16.413800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:57:16.413832 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413842 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:57:16.413868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413909 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.413921 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413937 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:57:16.413959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.413982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.414000 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.414024 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414035 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.414057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414094 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:57:16.414105 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414121 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:57:16.414143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.414185 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:57:16.414211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414221 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:57:16.414242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.414293 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.414329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.414370 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.414395 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414405 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.414425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414465 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414476 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414491 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:57:16.414511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.414536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.414554 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:57:16.414577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414622 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414649 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.414719 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414763 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.414776 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414792 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:57:16.414828 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.414838 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414853 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:57:16.414880 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.414891 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414906 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:57:16.414933 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.414944 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.414961 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:57:16.414990 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.415001 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415016 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:57:16.415043 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:16.415055 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415070 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:57:16.415097 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:16.415107 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415122 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:57:16.415150 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:57:16.415160 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415177 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:57:16.415205 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.415215 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415230 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:57:16.415258 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.415268 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415284 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:57:16.415313 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.415325 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415340 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:57:16.415367 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.415378 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415393 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:57:16.415420 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.415430 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415444 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:57:16.415466 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.415567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.415598 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415608 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:57:16.415635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.415688 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:57:16.415727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.415769 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.415792 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415809 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.415834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415875 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.415886 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415904 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:57:16.415925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.415966 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:57:16.415988 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.415997 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.416021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416062 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.416073 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416089 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:57:16.416117 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.416128 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416144 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:57:16.416174 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.416186 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416202 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:57:16.416229 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.416238 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416254 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:57:16.416276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.416339 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416364 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.416400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416442 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416453 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416469 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:57:16.416491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.416516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.416532 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.416552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416594 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416605 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416621 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416643 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.416691 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.416743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:57:16.416789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.416799 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416822 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:57:16.416849 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.416859 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416873 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:57:16.416902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.416912 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416926 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:57:16.416953 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.416963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.416979 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:57:16.417006 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417017 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.417032 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:57:16.417060 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:57:16.417070 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.417084 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:57:16.417104 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.417168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.417199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417209 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:57:16.417233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417270 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.417281 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417296 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:57:16.417323 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417333 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417348 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:57:16.417376 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417386 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417403 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:57:16.417431 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.417442 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417458 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:57:16.417488 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417498 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417514 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:57:16.417543 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417554 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417570 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:57:16.417597 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417608 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417625 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:57:16.417655 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.417665 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417681 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:57:16.417703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.417791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.417825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417836 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:57:16.417861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417901 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.417911 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:57:16.417949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.417974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.417992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:57:16.418017 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:57:16.418027 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:57:16.418044 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:57:16.418069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.418078 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:57:16.418098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.418136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.418171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:57:16.418199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.418217 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:57:16.418235 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:57:16.418264 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.418276 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:57:16.418293 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:57:16.418319 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:57:16.418329 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:57:16.418346 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:57:16.418376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.418387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.418403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.418432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.418443 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.418461 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.418488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.418498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.418513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.418540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.418551 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:57:16.418566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.418594 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.418605 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:57:16.418622 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.418650 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:16.418661 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:57:16.418677 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:57:16.418707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.418717 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.418732 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.418757 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:57:16.418767 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:57:16.418783 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:57:16.418818 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.418830 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:57:16.418848 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.418875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.418887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:57:16.418903 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.418929 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:57:16.418939 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:57:16.418957 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:57:16.418981 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:57:16.419038 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.419085 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:57:16.419132 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.419174 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:57:16.419218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.419262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:57:16.419307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.419354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:57:16.419399 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.419441 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:57:16.419487 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.419532 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:57:16.419579 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:57:16.419621 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:57:16.419665 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:57:16.419708 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:57:16.419754 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:57:16.419798 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:57:16.419853 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.419894 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:57:16.419941 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.419986 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:57:16.420034 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.420079 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:57:16.420123 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.420164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:57:16.420208 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.420251 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:16.420295 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.420337 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:16.420381 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.420423 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:57:16.420465 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.420507 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:57:16.420553 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.420599 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:57:16.420644 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.420690 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:57:16.420840 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.420889 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:16.420930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.420974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:57:16.421018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.421064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.421107 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.421151 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.421197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.421241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.421284 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.421327 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:57:16.421369 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:57:16.421409 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:57:16.421448 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.421491 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:57:16.421536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.421581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.421625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.421672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:57:16.421716 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.421759 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:57:16.421801 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.421856 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:57:16.421902 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.421950 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:57:16.421996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.422042 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:57:16.422089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.422133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:57:16.422184 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422214 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422256 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.422300 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422329 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422402 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.422444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.422603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.422774 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422823 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.422867 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422908 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.422953 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.422982 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423026 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.423071 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423098 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423142 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.423182 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423224 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.423265 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423309 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.423352 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.423434 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423474 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.423518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423544 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423584 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.423628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423671 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.423713 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423756 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.423808 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423854 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.423897 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.423941 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.423984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424188 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.424229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424258 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424286 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.424375 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424419 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.424461 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424490 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424561 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.424604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.424799 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424868 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.424947 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.424993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.425164 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425207 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.425253 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425282 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425313 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425339 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.425425 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425472 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:16.425513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.425661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.425861 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425907 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:57:16.425954 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.425997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.426037 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.426126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.426296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426323 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:57:16.426563 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426593 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426637 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.426678 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426708 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426733 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426776 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.426828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.426958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.427003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.427170 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427216 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427261 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427303 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427348 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427374 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427419 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427461 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427488 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427529 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427571 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427612 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427653 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427697 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.427743 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427787 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427836 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427877 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:57:16.427920 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.427986 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:57:16.428028 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428071 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.428113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428155 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.428197 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428240 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.428279 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428322 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.428368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428570 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.428614 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428671 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.428763 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.428865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.428967 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.429009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:57:16.429203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.429368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.429525 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429569 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:57:16.429611 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429638 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429661 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429687 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429731 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:57:16.429775 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429827 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:57:16.429871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.429972 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.430013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:57:16.430195 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430238 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:57:16.430277 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430319 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:57:16.430361 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430403 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:57:16.430442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.430612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:57:16.430862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:57:16.430920 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.431019 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.431100 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.431184 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.431262 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.431339 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.431415 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.431500 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.431576 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.431658 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.431736 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.431825 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.431906 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.431983 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.432064 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.432146 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.432226 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.432311 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.432390 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.432466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.432549 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.432633 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.432717 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.432820 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.432913 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.432991 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.433071 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.433148 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.433230 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.433314 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.433392 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.433479 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.433555 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.433631 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.433729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.433820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.433900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.434058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.434141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.434222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.434305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.434385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.434468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.434545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.434625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.434705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.434789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.434874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.434956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.435036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.435117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.435197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.435282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.435368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.435451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.435530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.435609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.435702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.435792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.435879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.435955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.436035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.436117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.436202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.436281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.436372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.436448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.436529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.436620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.436700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.436782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.436875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.436954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.437031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.437112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.437192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.437274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.437355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.437430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.437507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.437588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.437670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.437747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.437835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.437919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.438009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.438090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.438168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.438250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.438332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.438416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.438505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.438592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.438667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.438746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.438830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.438914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.438993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.439077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.439165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.439247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.439327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.439425 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:57:16.439469 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.439580 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.439674 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.439768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.439872 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.439962 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.440051 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.440143 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.440239 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.440333 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.440424 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.440517 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.440611 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.440706 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.440795 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.440893 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.440984 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.441089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.441181 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.441271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.441364 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.441454 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.441543 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.441633 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.441724 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.441827 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.441918 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.442009 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.442098 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.442190 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.442284 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.442378 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.442467 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.442640 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.442754 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:57:16.442794 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.442900 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.442990 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.443084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.443176 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.443264 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.443355 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.443449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.443548 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.443642 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.443740 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.443846 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.443944 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.444034 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.444128 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.444223 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.444312 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.444405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.444496 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.444589 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.444684 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.444775 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.444881 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.444968 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.445058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.445155 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.445247 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.445336 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.445428 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.445520 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.445614 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.445704 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.445795 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.445902 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.446015 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:57:16.446056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.446146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.446231 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.446315 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.446400 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.446485 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.446573 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.446657 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.446740 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.446837 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.446924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.447001 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.447085 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.447170 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.447254 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.447342 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.447796 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.447895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.447980 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.448068 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.448160 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.448242 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.448324 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.448406 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.448487 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.448569 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.448654 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.448737 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.448831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.448914 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.449000 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.449082 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.449163 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.449248 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.449349 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:57:16.449386 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.449476 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.449563 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.449647 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.449733 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.449824 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.449910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:57:16.449996 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:57:16.450078 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:57:16.450162 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.450253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.450342 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.450428 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.450517 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.450603 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.450696 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.450785 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.450884 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.450966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.451058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.451147 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.451231 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.451320 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.451410 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.451501 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.451588 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:57:16.451675 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.451766 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.451863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.451948 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.452030 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.452114 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.452202 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.452300 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.452394 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:57:16.452423 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:57:16.452476 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:57:16.452523 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:57:16.452570 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:57:16.452614 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:57:16.452647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.452679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.452698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.452712 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.452730 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.452745 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.452761 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:16.452777 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:16.452794 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:16.452813 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.452829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.452844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.452859 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.452875 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.452892 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.452907 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.452923 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.452937 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.452952 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.452966 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.452983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.452999 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.453014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.453029 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.453044 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.453059 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:16.453075 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.453089 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.453103 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.453119 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.453135 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.453148 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.453163 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.453179 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.453194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.453213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.453228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.453243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.453256 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.453270 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.453283 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:16.453298 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:16.453312 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:16.453325 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.453340 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.453354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.453369 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.453391 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.453405 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.453420 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.453434 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.453447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.453460 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.453473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.453488 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.453501 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.453515 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.453528 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.453542 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.453555 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:16.453570 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.453584 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.453597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.453610 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.453624 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.453638 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.453652 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.453668 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.453682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.453700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.453713 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.453725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.453738 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.453751 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.453763 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:16.453775 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:16.453789 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:16.453802 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.453822 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.453836 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.453847 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.453860 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.453872 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.453884 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.453897 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.453911 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.453926 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.453938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.453950 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.453964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.453976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.453988 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.454000 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.454014 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:16.454026 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.454039 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.454052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.454064 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.454081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.454095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.454108 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.454120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.454134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:57:16.454151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.454164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:57:16.454176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:57:16.454189 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:57:16.454200 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:57:16.454212 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:57:16.454225 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:57:16.454239 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:57:16.454251 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:57:16.454264 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:57:16.454278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:57:16.454291 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:57:16.454303 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.454315 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.454327 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:57:16.454339 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:57:16.454351 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:57:16.454363 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:57:16.454376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.454389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:57:16.454401 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:57:16.454413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:57:16.454425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:57:16.454438 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:57:16.454451 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:57:16.454462 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:57:16.454475 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:57:16.454487 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:57:16.454500 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:57:16.454513 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:57:16.454527 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:57:16.454538 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:57:16.454551 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:57:16.454920 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:57:16.454940 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:57:16.454949 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:57:16.454957 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:57:16.454970 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:57:16.454978 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:57:16.454985 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:57:16.455006 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:57:16.455020 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:57:16.455089 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455101 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:57:16.455123 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:57:16.455157 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:57:16.455167 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:57:16.455174 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:57:16.455181 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:57:16.455190 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:57:16.455209 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:16.455219 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:16.455228 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:16.455246 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455260 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:57:16.455269 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:57:16.455308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.455324 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:57:16.455332 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.455372 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:57:16.455382 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:57:16.455389 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:57:16.455395 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:57:16.455402 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:57:16.455409 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:57:16.455417 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:57:16.455424 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:57:16.455435 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:57:16.455451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:16.455461 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:16.455469 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:57:16.455480 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455490 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:57:16.455497 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:57:16.455538 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:57:16.455549 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455556 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455565 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455573 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:57:16.455589 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:57:16.455603 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:16.455610 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:57:16.455617 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:57:16.455627 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148024" 2019-10-21 16:57:16.455639 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:16.455646 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:57:16.455655 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:16.455665 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:16.455672 wsdl: in serializeType: returning: 148024 2019-10-21 16:57:16.455684 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:57:16.455696 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:57:16.455703 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:57:16.455710 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:57:16.455718 wsdl: in serializeType: returning: 148024 2019-10-21 16:57:16.455726 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148024 2019-10-21 16:57:16.455752 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148024 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:57:16.455759 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:57:16.455769 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9074"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:57:16.455789 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:57:16.455799 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148024 2019-10-21 16:57:16.455829 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:57:16.455953 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:57:16.455849 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:57:16.455871 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:57:16.455879 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:57:16.455888 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:57:16.455895 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:57:16.455906 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:16.455922 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:16.455933 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:57:16.455942 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:57:16.455964 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:57:16.455980 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:57:16.455991 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:57:16.462182 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:57:16.462230 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:57:16.462253 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:57:16.462263 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:57:16.462272 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:57:16.462281 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:57:16.462288 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:57:16.462295 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:57:16.462303 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:57:16.462354 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:57:16.470700 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:57:16.470751 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:57:16.470761 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:57:16.470769 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:57:16.470777 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:57:16.470786 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:57:16.470795 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:57:16.470815 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:57:16.470827 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:57:16.470836 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:57:02 GMT 2019-10-21 16:57:16.470848 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:57:16.470857 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:57:16.470866 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:57:16.470881 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:57:16.470923 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:57:16.470940 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:57:16.470954 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:57:16.470961 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:57:16.470968 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:57:16.471019 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:57:16.471034 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:57:16.471042 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:57:16.471079 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:57:16.471090 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:57:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:57:16.471136 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:57:16.471150 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:57:16.471181 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:57:16.471191 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:57:16.471335 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:57:16.471489 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:57:16.471500 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:57:16.471513 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:57:16.471529 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:57:16.471565 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:57:16.471657 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:57:16.471695 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:57:16.471714 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:57:16.471727 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:57:16.471734 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:57:16.471746 nusoap_client: detail =