Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 81.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53269706290838697 Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Volvo-Penta
 Silnik: TMD41
JR T1564
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:58:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:58:24.610140 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:58:24.610193 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:24.610208 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:58:24.610224 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:24.610234 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:58:24.610243 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:58:24.610257 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:58:24.610265 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:24.610272 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:24.610281 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:58:24.610290 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:58:24.610301 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:58:24.610307 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:58:24.610311 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:58:24.610316 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:58:24.610319 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:58:24.610331 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:24.610346 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:24.610354 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:58:24.610360 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:58:24.610366 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:58:24.610374 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:58:24.610383 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:58:24.618292 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:58:24.618327 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:58:24.618347 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:58:24.618356 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:24.618362 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:24.618366 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:58:24.618371 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:58:24.618401 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:58:24.635861 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:58:24.635885 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:58:24.635899 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:24.635910 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:58:24.635920 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:58:24.635931 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:58:24.635942 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:58:24.635953 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:58:24.635964 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:58:24.635975 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:58:11 GMT 2019-04-25 03:58:24.635986 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:58:24.635996 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:58:24.636007 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:58:24.636025 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:58:24.636072 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:58:24.636103 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 03:58:24.643821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.643857 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:24.643882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:58:24.643905 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.651583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.651617 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:24.651669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.651697 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:24.651751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.651799 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:58:24.659731 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:24.659814 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:24.659879 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:24.659903 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:24.659945 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:58:24.659968 soap_transport_http: read buffer of 5376 bytes 2019-04-25 03:58:24.667073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.667104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.667506 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.667536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:24.667589 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.667619 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:24.667678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:58:24.667706 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:58:24.667746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:58:24.667807 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 03:58:24.667870 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 03:58:24.667910 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 03:58:24.667930 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:58:24.667939 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:58:24.667979 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:58:24.668030 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:58:24.668053 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:58:24.668064 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:58:24.668091 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:58:24.668100 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:58:24.668341 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:58:24.668362 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:58:24.668455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:58:24.668503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668556 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.668580 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668604 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:24.668650 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.668663 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668681 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:24.668706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.668777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.668803 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.668841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668890 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.668903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668921 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:58:24.668946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.668973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.668992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:58:24.669019 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669029 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:58:24.669055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669099 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.669111 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669129 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:24.669161 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.669173 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669190 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:24.669221 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.669233 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669249 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:58:24.669273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.669340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.669367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:58:24.669410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669462 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.669474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:58:24.669512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.669552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:58:24.669587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:58:24.669623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669675 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.669688 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669705 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:58:24.669745 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.669756 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:58:24.669803 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.669814 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669830 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:58:24.669862 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.669874 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669891 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.669915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.669963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.669987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.670015 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670028 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.670055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.670219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.670248 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670266 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:24.670286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:58:24.670310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:24.670359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:58:24.670386 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670397 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:58:24.670430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670479 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.670491 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670509 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:24.670533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.670579 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.670607 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670624 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.670649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670695 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.670708 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670731 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:58:24.670755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.670799 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:58:24.670826 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670836 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:58:24.670861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.670915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.670957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.670981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.671000 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.671026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671037 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.671059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671104 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.671117 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671135 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:58:24.671159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.671204 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:58:24.671230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671241 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:58:24.671265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671311 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.671330 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671348 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:24.671380 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.671392 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671416 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.671447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.671498 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:58:24.671525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671536 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.671561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671612 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.671624 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671650 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:58:24.671674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.671720 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:58:24.671750 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671760 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:58:24.671784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.671841 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671859 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:24.671893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.671904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671928 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.671954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.671988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672008 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:58:24.672036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672049 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.672075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672122 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.672135 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672154 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:58:24.672179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672224 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:58:24.672253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672264 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:58:24.672290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.672356 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672375 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.672393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672427 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:58:24.672444 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672451 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.672465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672492 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.672500 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672510 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:58:24.672523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672548 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:58:24.672563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672569 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:58:24.672583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.672615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.672642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672667 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.672682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672688 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.672702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672727 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.672740 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672749 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:58:24.672762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672787 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:58:24.672802 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672809 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:58:24.672823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672848 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.672855 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672865 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:58:24.672878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.672902 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.672918 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672924 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.672938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672962 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.672970 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.672979 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:58:24.672992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673017 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:58:24.673032 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673038 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:58:24.673052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673077 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.673084 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673094 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:58:24.673107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673131 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.673146 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673153 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.673167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673191 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.673199 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673209 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:58:24.673222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673248 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:58:24.673263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673269 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:58:24.673288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673315 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.673322 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673332 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:58:24.673350 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.673357 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673366 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:58:24.673379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673414 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.673430 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673436 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.673451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673476 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.673483 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673493 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:58:24.673505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673530 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:58:24.673545 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673552 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:24.673565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673590 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.673597 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673607 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.673619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673644 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.673659 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673666 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.673680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673704 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.673711 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673721 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:24.673734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673759 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:24.673774 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673780 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:58:24.673794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673818 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:24.673826 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673835 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:58:24.673849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.673873 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.673888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673894 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.673908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.673978 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.673999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.674016 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674027 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:24.674038 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:58:24.674050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:24.674075 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:24.674090 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674097 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:58:24.674110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674136 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:24.674144 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674154 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:58:24.674167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.674192 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.674207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674213 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.674227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674257 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674301 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.674322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.674343 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:24.674364 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:58:24.674376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:24.674406 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:24.674423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674430 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:58:24.674446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.674478 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:58:24.674506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.674513 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:58:24.674541 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.674548 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674558 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:58:24.674578 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.674585 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674594 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:24.674611 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.674619 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674628 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:58:24.674645 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.674652 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674662 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:58:24.674679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.674686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674696 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.674709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.674763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.674779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674785 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.674800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674825 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.674832 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:58:24.674855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.674880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:58:24.674895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674901 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:58:24.674915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674940 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.674947 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674957 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:58:24.674975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.674982 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.674992 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.675009 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675016 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675026 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:24.675038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.675070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.675085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.675105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675138 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:58:24.675161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.675187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:58:24.675202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:24.675222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.675279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.675308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.675330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675337 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.675351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675376 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675383 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:24.675411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.675437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:24.675453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:58:24.675473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675497 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675505 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675514 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:58:24.675532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.675568 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675575 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675594 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:24.675607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.675639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.675655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675661 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.675677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675717 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675725 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:58:24.675750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.675775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:24.675790 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675797 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.675811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675836 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.675843 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675853 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:24.675871 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675877 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675887 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:24.675904 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.675911 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675920 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:24.675938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.675945 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:24.675972 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.675979 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.675989 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:24.676002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.676043 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.676058 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676064 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.676078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676104 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676111 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676120 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:58:24.676133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.676158 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.676172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676202 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676209 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.676263 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.676302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.676330 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.676337 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676353 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:58:24.676371 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.676378 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676387 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:58:24.676410 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.676418 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676428 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:58:24.676446 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.676453 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676463 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:58:24.676481 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:24.676488 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676497 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:58:24.676515 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.676522 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676532 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.676549 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.676556 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676565 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.676583 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.676590 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:24.676621 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.676628 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676637 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:24.676650 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.676718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.676739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676765 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.676772 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676782 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:24.676800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.676807 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676816 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:24.676834 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.676840 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676850 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:24.676867 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.676874 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676883 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:58:24.676896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.676933 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.676948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676954 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.676968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.676994 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677002 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677011 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:58:24.677025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.677050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.677064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677091 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677098 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677108 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.677150 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677176 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.677183 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677193 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:24.677211 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677218 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677228 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:58:24.677246 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.677252 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677262 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:24.677283 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.677291 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677301 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:58:24.677320 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.677327 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677336 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:24.677354 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.677361 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677370 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:24.677388 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677395 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.677429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677435 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677445 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:58:24.677462 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677469 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677479 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:58:24.677496 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677503 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677513 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:24.677530 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677537 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677547 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:24.677560 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.677614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.677631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.677652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677677 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677685 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677694 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:24.677712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.677719 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.677746 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.677752 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677762 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:24.677779 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.677786 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677796 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.677809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.677845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.677860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.677880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677905 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.677912 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677922 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:58:24.677935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.677950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.677960 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.677973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678002 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678032 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.678062 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678087 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.678094 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678104 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:24.678121 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678128 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:58:24.678159 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.678166 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678176 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:58:24.678194 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.678201 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678211 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:58:24.678228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.678235 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678245 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:24.678263 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.678269 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678283 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:24.678302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678309 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.678336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678352 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678362 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:58:24.678379 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678386 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678395 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:58:24.678419 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678426 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678435 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:58:24.678453 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678459 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:24.678486 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678493 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678502 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:24.678514 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.678572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.678589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678621 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678628 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678638 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.678681 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678707 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.678714 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678724 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:58:24.678741 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.678748 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678757 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:58:24.678783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.678795 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678813 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:58:24.678843 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678852 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678863 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:58:24.678882 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678888 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678898 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:58:24.678919 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.678927 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678937 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:58:24.678956 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.678963 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.678973 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:58:24.678991 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.678998 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679008 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:58:24.679026 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.679032 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679042 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:58:24.679059 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.679066 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:58:24.679093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.679100 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679109 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:58:24.679127 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.679134 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679143 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:58:24.679160 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.679167 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679176 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.679194 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.679201 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679210 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:58:24.679223 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.679325 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679333 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:58:24.679350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679376 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.679386 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679403 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:58:24.679418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.679444 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679459 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679465 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.679479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679505 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.679512 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679522 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:58:24.679535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.679570 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:58:24.679605 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679616 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:58:24.679642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.679680 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.679709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.679716 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679726 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:24.679744 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.679751 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679760 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:24.679778 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.679785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679794 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:58:24.679807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.679845 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:58:24.679860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679867 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.679881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679906 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.679913 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679923 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:58:24.679937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.679952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.679962 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:58:24.679975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.680003 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680010 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.680020 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680033 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.680049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.680063 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680089 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.680096 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680106 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:58:24.680124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.680131 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680141 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:58:24.680159 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.680166 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680176 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:58:24.680193 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:58:24.680200 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680209 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:58:24.680227 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.680234 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680243 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:58:24.680260 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.680267 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680280 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:58:24.680301 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.680308 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680318 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:24.680336 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.680350 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680360 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:58:24.680378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.680385 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680394 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:58:24.680418 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.680425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.680448 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:58:24.680498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.680516 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680522 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:58:24.680538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680563 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.680570 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.680592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.680617 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.680632 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680638 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.680652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680677 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:24.680684 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680694 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:58:24.680707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.680732 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:58:24.680745 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:24.680772 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.680779 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:24.680789 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:58:24.680807 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:24.680813 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:24.680823 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:58:24.680840 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.680847 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:24.680856 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:58:24.680869 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:58:24.680893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.680909 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680915 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.680929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.680962 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.680972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.680990 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.680997 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681007 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:58:24.681024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681031 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:58:24.681054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.681086 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681101 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681108 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.681123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681148 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681155 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681165 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:58:24.681178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.681203 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.681217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681244 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681262 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.681311 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681337 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681352 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681362 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:58:24.681380 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681387 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681396 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:58:24.681420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.681427 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681437 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:58:24.681455 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681462 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681472 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:58:24.681489 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.681496 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681505 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:58:24.681522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681529 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681539 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:58:24.681556 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.681563 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681573 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:58:24.681598 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681605 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681618 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:58:24.681652 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681664 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681682 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:58:24.681698 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.681744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.681763 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681769 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:58:24.681784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681809 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681817 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681827 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:58:24.681846 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.681853 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681862 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:24.681880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.681887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:24.681914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681921 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:24.681948 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.681954 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.681964 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:58:24.681977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.682018 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.682033 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682039 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.682054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682084 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.682142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.682159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682170 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:24.682180 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:58:24.682199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:58:24.682246 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:58:24.682268 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682275 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:58:24.682293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682319 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.682326 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682336 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:58:24.682349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.682375 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.682390 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682396 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.682417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682443 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:24.682450 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682460 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:58:24.682473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.682498 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:58:24.682515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682525 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:58:24.682551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.682602 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682612 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.682625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.682651 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.682666 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682673 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.682687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682713 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682720 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682730 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:58:24.682743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.682759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.682769 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:58:24.682784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682835 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682859 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.682905 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682933 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.682946 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.682965 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:58:24.682998 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683010 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683028 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:58:24.683057 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683064 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683075 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:58:24.683093 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683100 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683114 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:58:24.683133 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683139 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683149 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:58:24.683167 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:24.683174 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683184 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:58:24.683201 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:24.683208 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683217 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:58:24.683235 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:58:24.683242 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683252 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:58:24.683270 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.683279 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683295 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:58:24.683316 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683323 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683333 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:58:24.683351 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683358 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683367 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:58:24.683385 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683392 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683407 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:58:24.683426 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683433 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683443 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:58:24.683457 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.683519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.683538 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683544 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:58:24.683560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683592 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683602 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:58:24.683615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.683641 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.683656 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683662 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.683676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683702 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.683709 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683719 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:58:24.683732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.683757 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:58:24.683772 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683778 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.683792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683817 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683824 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683834 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:58:24.683852 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.683858 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683868 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:58:24.683885 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.683892 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683902 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:58:24.683919 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.683926 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:58:24.683948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.683974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.683984 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.683999 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684005 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.684020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684045 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684053 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684062 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:58:24.684079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.684122 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.684145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684175 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684183 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684193 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.684242 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.684278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:58:24.684309 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.684316 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:58:24.684343 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684350 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684360 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:58:24.684378 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.684385 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684395 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:58:24.684419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684436 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:58:24.684454 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684461 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684471 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:58:24.684489 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:24.684496 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684506 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:58:24.684518 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.684556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.684573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684579 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:58:24.684594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684619 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.684626 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684636 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:58:24.684653 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684660 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684670 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:58:24.684687 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684694 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684704 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:58:24.684721 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.684728 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684738 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:58:24.684755 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684762 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684772 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:58:24.684790 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684796 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684806 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:58:24.684823 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684830 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684840 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:58:24.684857 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.684864 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684874 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:58:24.684887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.684938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.684954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.684960 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:58:24.684976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.685001 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.685009 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.685019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:58:24.685031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.685046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.685056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:58:24.685073 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:58:24.685080 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:58:24.685092 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:58:24.685108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.685114 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:58:24.685128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.685151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.685172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:58:24.685188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.685199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:58:24.685209 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:58:24.685226 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.685233 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:58:24.685243 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:58:24.685260 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:58:24.685267 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:58:24.685280 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:58:24.685301 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.685307 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.685318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.685335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.685342 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.685352 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.685369 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.685376 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.685386 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.685408 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.685415 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:58:24.685425 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.685443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.685449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:58:24.685459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.685476 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:24.685482 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:58:24.685492 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:58:24.685509 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.685516 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.685525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.685542 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:58:24.685549 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:58:24.685559 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:58:24.685576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.685582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:58:24.685592 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.685609 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.685616 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:58:24.685625 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.685642 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:58:24.685648 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:58:24.685658 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:58:24.685670 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:58:24.685705 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.685735 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:58:24.685762 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.685790 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:58:24.685817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.685844 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:58:24.685872 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.685899 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:58:24.685926 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.685953 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:58:24.685980 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:58:24.686007 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:58:24.686034 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:58:24.686060 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:58:24.686090 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:58:24.686118 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:58:24.686145 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.686172 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:58:24.686199 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.686226 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:58:24.686253 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.686283 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:58:24.686312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.686339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:58:24.686423 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.686451 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:24.686478 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.686505 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:24.686532 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.686559 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:58:24.686586 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.686614 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:58:24.686642 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.686668 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:58:24.686696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.686724 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:24.686751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.686778 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:58:24.686806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.686833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.686859 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.686886 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.686913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.686940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.686967 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.686994 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:58:24.687021 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:58:24.687047 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:58:24.687074 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.687101 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:58:24.687128 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.687154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.687182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.687208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:58:24.687235 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.687262 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:58:24.687296 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.687324 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:58:24.687351 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.687379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:58:24.687411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.687439 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:58:24.687466 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.687494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:58:24.687523 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687541 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687568 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.687595 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687612 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687629 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687656 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.687683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.687787 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687813 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.687840 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687867 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.687893 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687911 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687938 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.687965 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.687982 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688009 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.688036 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688062 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.688089 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.688143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688170 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.688196 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688223 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.688250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688267 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688299 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.688326 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688353 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.688380 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688413 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.688441 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688468 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.688494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.688653 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688671 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688714 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.688741 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688768 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.688795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688829 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.688882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.688978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.689004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689021 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689038 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.689108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689143 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.689213 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689240 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.689267 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689290 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689308 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689325 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689354 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.689381 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689412 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:24.689440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689474 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.689528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.689649 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689676 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:58:24.689703 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689729 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.689756 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.689809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689826 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.689914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.689985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:58:24.690091 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690109 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690135 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.690162 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690179 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690197 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.690249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.690359 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690386 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690418 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690445 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690472 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690489 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690516 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690543 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690560 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690586 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690613 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690640 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690667 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690694 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.690721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690773 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690800 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:58:24.690826 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690844 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:58:24.690896 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690935 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.690966 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.690993 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.691037 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691087 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.691138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.691316 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691350 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691376 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.691409 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691437 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.691465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.691553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:58:24.691673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691751 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.691778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.691883 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691911 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:58:24.691937 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691955 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.691988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:58:24.692042 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692069 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:58:24.692096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692158 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.692185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:58:24.692313 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692347 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:58:24.692374 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692405 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:58:24.692433 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692459 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:58:24.692486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692537 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.692593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:58:24.692739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:58:24.692767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.692826 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.692877 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.692927 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.692975 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.693024 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.693072 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.693121 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.693176 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.693225 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.693275 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.693339 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.693388 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.693444 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.693493 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.693541 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.693598 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.693647 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.693698 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.693747 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.693799 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.693856 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.693914 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.693963 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.694011 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.694059 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.694107 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.694157 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.694207 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.694263 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.694322 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.694373 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.694445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.694495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.694543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.694592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.694640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.694689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.694743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.694792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.694841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.694888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.694994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.695042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.695091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.695139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.695189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.695237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.695292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.695346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.695395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.695459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.695509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.695570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.695622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.695671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.695720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.695768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.695815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.695864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.695913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.695967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.696015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.696064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.696122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.696171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.696220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.696269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.696329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.696378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.696432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.696481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.696529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.696579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.696628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.696677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.696724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.696773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.696822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.696869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.696918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.696967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.697016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.697066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.697115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.697169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.697221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.697269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.697326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.697373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.697427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.697476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.697526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.697581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.697632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.697681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.697762 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:58:24.697811 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.697922 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.698024 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.698124 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.698228 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.698294 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.698350 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.698432 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.698488 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.698549 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.698612 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.698668 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.698723 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.698778 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.698834 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.698889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.698944 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.699000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.699056 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.699112 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.699167 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.699222 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.699283 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.699364 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.699430 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.699486 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.699549 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.699610 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.699665 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.699720 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.699775 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.699830 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.699894 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:58:24.699919 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.699975 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.700031 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.700087 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.700143 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.700198 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.700254 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.700309 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.700364 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.700424 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.700480 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.700535 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.700644 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.700721 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.700820 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.700930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.701011 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.701070 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.701127 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.701182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.701238 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.701294 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.701349 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.701412 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.701497 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.701555 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.701610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.701666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.701721 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.701778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.701847 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.701903 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.701967 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:58:24.701990 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.702042 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.702092 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.702142 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.702193 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.702243 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.702293 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.702343 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.702393 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.702450 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.702504 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.702554 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.702605 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.702656 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.702706 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.702775 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.702869 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.702966 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.703056 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.703143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.703231 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.703322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.704582 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.704689 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.704784 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.704884 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.704974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.705059 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.705147 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.705237 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.705332 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.705434 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.705552 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:58:24.705594 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.705682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.705775 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.705859 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.705952 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.706056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:58:24.706164 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:58:24.706268 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:58:24.706368 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.706486 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.706591 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.706691 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.706795 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.706899 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.707005 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.707112 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.707219 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.707326 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.707437 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.707514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.707580 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.707632 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.707696 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.707783 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:58:24.707891 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.707996 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.708093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.708166 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.708219 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.708272 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.708337 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.708391 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.708456 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:58:24.708488 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:58:24.708547 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:58:24.708597 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:58:24.708628 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:58:24.708655 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:58:24.708675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.708692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.708709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.708719 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.708730 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.708739 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:24.708750 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:24.708759 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:24.708768 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.708777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.708786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.708795 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.708804 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.708814 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.708823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.708831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.708839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.708848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.708857 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.708866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.708875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.708883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.708891 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.708899 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:24.708908 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.708917 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.708926 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.708935 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.708943 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.708952 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.708961 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.708969 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.708978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.708989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.708997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.709007 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.709015 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.709025 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:24.709034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:24.709042 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:24.709051 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.709059 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.709067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.709075 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.709084 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709092 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.709100 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.709109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.709117 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.709124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709133 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709141 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.709150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.709157 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.709165 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.709173 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:24.709181 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.709188 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.709196 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.709203 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.709211 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.709219 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.709231 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.709245 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.709258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.709275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.709290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.709304 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.709316 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.709330 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:24.709343 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:24.709356 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:24.709369 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.709381 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.709393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.709414 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.709427 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.709454 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.709476 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.709489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.709502 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.709543 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.709557 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.709571 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.709585 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:24.709600 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.709612 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.709625 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.709638 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.709651 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.709664 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.709676 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.709689 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.709702 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:58:24.709726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.709740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:58:24.709753 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:58:24.709765 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:58:24.709787 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:58:24.709801 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:58:24.709814 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:58:24.709826 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:58:24.709839 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:58:24.709854 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:58:24.709867 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:58:24.709881 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709898 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.709911 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:58:24.709925 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:58:24.709939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:58:24.709951 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709966 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:58:24.709980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:58:24.709994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:58:24.710008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:58:24.710101 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:58:24.710117 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:58:24.710132 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:58:24.710146 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:58:24.710160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:58:24.710174 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:58:24.710188 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:58:24.710202 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:58:24.710217 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:58:24.710231 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:58:24.710331 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:58:24.710347 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:24.710356 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:24.710365 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:58:24.710376 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:58:24.710384 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:58:24.710392 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:58:24.710414 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:58:24.710429 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:58:24.710493 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710505 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:24.710528 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:58:24.710565 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:58:24.710577 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:58:24.710585 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:58:24.710592 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:58:24.710601 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:24.710619 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:24.710630 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:24.710639 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:24.710655 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710670 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:58:24.710678 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:58:24.710717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.710734 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:24.710741 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.710781 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:58:24.710790 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:58:24.710797 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:58:24.710804 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:58:24.710811 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:58:24.710818 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:58:24.710826 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:24.710833 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:58:24.710843 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148024" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:58:24.710860 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:24.710871 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:24.710877 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:58:24.710887 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710896 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:58:24.710902 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:58:24.710943 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:58:24.710953 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710961 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710970 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710978 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:58:24.710993 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:58:24.711005 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:24.711013 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:24.711020 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:58:24.711030 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148024" 2019-04-25 03:58:24.711041 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:24.711048 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:24.711057 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:24.711067 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:24.711074 wsdl: in serializeType: returning: 148024 2019-04-25 03:58:24.711084 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:58:24.711095 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:58:24.711102 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:58:24.711108 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:58:24.711116 wsdl: in serializeType: returning: 148024 2019-04-25 03:58:24.711124 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148024 2019-04-25 03:58:24.711148 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148024 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:58:24.711157 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:58:24.711169 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7255"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:58:24.711186 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:58:24.711192 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148024 2019-04-25 03:58:24.711202 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:58:24.711303 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:58:24.711215 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:58:24.711226 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:58:24.711231 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:58:24.711236 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:58:24.711240 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:58:24.711250 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:24.711267 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:24.711281 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:58:24.711291 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:58:24.711312 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:58:24.711323 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:58:24.711331 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:58:24.719303 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:58:24.719322 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:58:24.719338 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:58:24.719348 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:58:24.719357 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:58:24.719365 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:58:24.719373 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:58:24.719380 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:58:24.719388 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:58:24.719432 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:58:24.740903 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:58:24.740935 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:58:24.740948 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:24.740959 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:58:24.740970 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:58:24.740980 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:58:24.740992 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:58:24.741003 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:58:24.741014 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:58:24.741026 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:58:11 GMT 2019-04-25 03:58:24.741038 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:58:24.741048 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:58:24.741059 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:58:24.741077 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:58:24.741116 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:58:24.741142 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:58:24.741159 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:58:24.741167 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:58:24.741176 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:58:24.741222 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:58:24.741241 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:58:24.741251 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:58:24.741281 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:58:24.741293 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:58:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:58:24.741345 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:58:24.741361 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:58:24.741391 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:58:24.741413 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:58:24.741563 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:58:24.741744 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:58:24.741757 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:58:24.741772 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:58:24.741790 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:58:24.741831 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:58:24.741930 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:58:24.741966 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:58:24.741989 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:58:24.742003 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:58:24.742012 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:58:24.742021 nusoap_client: detail =