Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 80.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31874604259288K Z Model turbiny: S2BG
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: Deutz
 Silnik: BF6M1013EC
JR T3774
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:53:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:54:02.695871 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:54:02.695924 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:02.695938 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205383" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:54:02.695955 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:02.695965 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:54:02.695973 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:54:02.695986 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:54:02.695995 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:02.696001 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:02.696011 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:54:02.696019 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:54:02.696030 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:54:02.696036 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:54:02.696040 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:54:02.696045 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:54:02.696049 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:54:02.696061 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:02.696075 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:02.696083 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:54:02.696089 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:54:02.696095 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:54:02.696104 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:54:02.696113 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:54:02.704000 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:54:02.704037 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:54:02.704054 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:54:02.704063 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:02.704069 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:02.704074 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:54:02.704078 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:54:02.704118 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:54:02.755906 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:54:02.755956 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:54:02.755970 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:54:02.755981 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:54:02.755992 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:54:02.756003 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:54:02.756014 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:54:02.756026 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:54:02.756035 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:54:02.756046 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:53:50 GMT 2019-04-24 23:54:02.756056 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:54:02.756065 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:54:02.756075 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:54:02.756093 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:54:02.756137 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:54:02.756166 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-24 23:54:02.763570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.763770 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:54:02.763800 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:54:02.771383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.771573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:54:02.771618 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:54:02.771645 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-24 23:54:02.771694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.771715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.779058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.779122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:54:02.779215 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:54:02.779259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.779349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.779384 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:54:02.779429 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:02.779485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.779513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.779555 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:02.779597 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:54:02.786763 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:54:02.786989 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:54:02.787015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:54:02.787144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.787208 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:02.787253 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:54:02.787294 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:54:02.787336 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:54:02.787385 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:54:02.787426 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-04-24 23:54:02.789588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:54:02.789630 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-24 23:54:02.789652 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:54:02.789662 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:54:02.789702 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:54:02.789754 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:54:02.789776 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:54:02.789789 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:54:02.789817 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:54:02.789827 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:54:02.790059 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:54:02.790081 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:54:02.790162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:54:02.790211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790267 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.790282 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790308 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:54:02.790347 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.790360 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790388 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:54:02.790420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.790490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.790519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.790563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790615 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.790628 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:54:02.790674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.790724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:54:02.790753 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:54:02.790791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790839 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.790852 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790871 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:54:02.790905 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.790918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.790936 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:54:02.790969 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.790981 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791000 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:54:02.791026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.791089 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.791118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:54:02.791156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791203 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.791216 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791234 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:54:02.791260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.791308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:54:02.791336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:54:02.791373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791429 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.791442 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791460 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:54:02.791495 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.791506 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791526 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:54:02.791559 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.791571 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791590 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:54:02.791622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.791634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791652 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.791678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.791752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.791780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.791820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.791952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.791991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.792024 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792044 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:02.792065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:54:02.792090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:02.792138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:54:02.792166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792177 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:54:02.792203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792252 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.792264 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792283 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:02.792309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.792356 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.792391 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792403 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.792430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792478 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.792491 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792510 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:54:02.792535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.792584 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:54:02.792612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792623 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:54:02.792649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792696 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.792709 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.792754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.792801 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.792828 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792839 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.792865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792911 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.792924 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792942 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:54:02.792968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.792995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.793015 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:54:02.793043 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793054 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:54:02.793081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793128 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.793140 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793158 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:54:02.793192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.793204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793222 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.793248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.793303 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:54:02.793330 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793341 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.793366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793421 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.793434 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793452 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:54:02.793478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.793526 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:54:02.793555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793566 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:54:02.793591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.793650 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793668 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:54:02.793703 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.793715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793738 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.793764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.793819 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:54:02.793847 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793859 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.793884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793931 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.793944 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.793962 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:54:02.793988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.794035 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:54:02.794063 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794074 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:54:02.794100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.794160 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794179 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.794204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.794252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:54:02.794279 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794291 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.794316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794363 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.794375 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794402 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:54:02.794429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.794477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:54:02.794505 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794516 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:54:02.794542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794589 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.794602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.794646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.794693 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.794720 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794731 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.794756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794802 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.794815 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794833 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:54:02.794859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.794906 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:54:02.794934 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.794944 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:54:02.794970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795016 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.795028 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795046 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:54:02.795072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.795118 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.795146 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795158 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.795183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795229 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.795242 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:54:02.795286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.795333 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:54:02.795361 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795371 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:54:02.795404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.795465 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795484 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:54:02.795509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.795557 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.795585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795597 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.795623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795671 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.795683 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:54:02.795728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.795776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:54:02.795803 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795814 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:54:02.795840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795887 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.795899 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795917 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:54:02.795951 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.795962 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.795980 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:54:02.796006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.796059 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.796087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796098 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.796124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796170 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.796183 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:54:02.796227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.796275 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:54:02.796303 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796314 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:54:02.796339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796394 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.796407 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.796452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.796499 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.796528 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796539 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.796565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796612 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.796624 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796643 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:54:02.796668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.796715 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:02.796743 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796754 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:54:02.796779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796827 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:02.796840 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796858 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:54:02.796884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.796932 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.796959 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.796970 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.796996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797052 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.797165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.797197 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797216 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:02.797235 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:54:02.797260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:02.797308 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:02.797336 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797346 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:54:02.797371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797428 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:02.797441 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797460 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:54:02.797485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.797534 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.797562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797573 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.797599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797643 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797654 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.797762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.797795 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797815 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:02.797834 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:54:02.797860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:02.797907 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:02.797934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.797946 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:54:02.797971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.798031 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:54:02.798082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.798094 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798113 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:54:02.798146 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.798158 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798176 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:54:02.798210 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.798221 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798239 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:54:02.798273 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.798286 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798303 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:54:02.798336 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.798348 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798365 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:54:02.798406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.798419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798437 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.798463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.798556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.798586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.798622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798669 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.798682 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:54:02.798725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.798772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:54:02.798800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798811 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:54:02.798837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798883 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.798896 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798914 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:54:02.798947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.798959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.798977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.799010 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.799022 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799040 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:54:02.799065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.799125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.799153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799164 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.799190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799237 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.799250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:54:02.799294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.799342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:54:02.799371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799389 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:54:02.799416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.799476 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.799519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.799566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.799594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.799631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799679 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.799692 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799710 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:54:02.799736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.799783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:02.799812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799823 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:54:02.799848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799895 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.799907 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799925 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:54:02.799958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.799969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.799985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.800016 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.800027 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:54:02.800063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.800123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.800151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800162 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.800188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800236 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.800249 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:54:02.800294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.800341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:02.800369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.800414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800461 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.800474 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800491 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:54:02.800524 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.800537 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800556 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:02.800591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.800603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:02.800655 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.800668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:54:02.800721 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.800733 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800752 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:54:02.800778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.800856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.800885 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800896 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.800924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.800973 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.800986 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.801005 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:54:02.801031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.801058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.801079 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.801105 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801159 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801173 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.801276 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.801337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801356 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.801397 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.801410 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801429 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:54:02.801462 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.801474 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801492 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:54:02.801526 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.801539 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801558 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:54:02.801592 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.801604 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801622 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:54:02.801656 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:02.801668 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801687 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:54:02.801720 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.801733 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801752 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.801785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.801797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801816 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.801850 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.801861 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:02.801914 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.801926 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.801944 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:02.801971 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.802098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802110 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.802138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802186 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.802198 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802217 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:02.802250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.802262 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802280 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:54:02.802314 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.802326 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:54:02.802384 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.802398 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802417 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:54:02.802444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.802515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802555 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.802583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802631 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:54:02.802688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.802717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.802737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.802762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802814 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802827 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802872 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.802929 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.802978 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.802991 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803010 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:54:02.803044 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803056 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803076 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:54:02.803111 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.803122 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803141 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:54:02.803174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.803186 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803204 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:54:02.803238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.803250 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803269 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:54:02.803303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.803315 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803335 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:54:02.803368 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803387 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.803443 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803455 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803474 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:54:02.803507 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803520 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803539 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:54:02.803573 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803585 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:02.803638 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803650 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803669 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:02.803696 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.803795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.803830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.803841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.803869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.803916 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.803929 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.803948 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:54:02.803982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.803993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.804040 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.804051 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804067 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:54:02.804096 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.804106 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804123 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.804146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.804210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804246 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.804268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804311 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804343 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:54:02.804369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.804406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.804428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.804454 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804507 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804521 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.804623 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804672 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.804685 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804703 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:54:02.804738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.804750 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804768 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:54:02.804805 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.804818 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804837 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:54:02.804871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.804884 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804903 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:54:02.804936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.804949 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.804967 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:54:02.805001 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.805013 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:54:02.805066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.805079 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.805131 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.805144 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805163 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:54:02.805195 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.805207 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805225 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:54:02.805257 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805270 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805288 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:54:02.805322 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.805334 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805352 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:02.805394 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.805407 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805426 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:02.805453 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.805561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.805593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805644 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805656 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805675 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805701 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.805758 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805806 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.805819 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805838 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:54:02.805872 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.805884 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805902 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:54:02.805936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.805948 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.805966 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:54:02.805999 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.806012 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806030 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:54:02.806064 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.806077 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806095 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:54:02.806129 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.806141 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806159 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:54:02.806192 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.806205 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806223 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:54:02.806256 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.806268 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806286 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:54:02.806319 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.806332 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806352 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:54:02.806393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.806406 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:54:02.806460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.806473 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806491 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:54:02.806525 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.806538 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806556 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:54:02.806590 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.806603 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.806654 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.806667 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806685 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:54:02.806712 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.806827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.806864 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.806877 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:54:02.806904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.806954 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.806966 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.806985 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:54:02.807011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.807060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.807089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807100 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.807127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807174 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.807187 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807205 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:54:02.807232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.807280 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:54:02.807308 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807319 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:54:02.807346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807402 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.807414 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.807467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.807479 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807497 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:54:02.807532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.807544 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807562 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:54:02.807597 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.807609 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807627 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:54:02.807653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.807725 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:54:02.807753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807764 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.807791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807839 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.807852 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807872 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:54:02.807899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.807926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.807946 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:54:02.807972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.808023 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808036 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.808054 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.808111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.808137 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808185 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.808197 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808216 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:54:02.808250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.808263 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808281 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:54:02.808314 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.808327 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808346 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:54:02.808387 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:54:02.808401 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808421 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:54:02.808455 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.808467 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808486 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:54:02.808520 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.808532 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808551 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:54:02.808586 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.808598 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808616 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:02.808648 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.808661 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808679 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:54:02.808712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.808724 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808742 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:54:02.808776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.808788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.808832 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:54:02.808923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.808954 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.808966 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:54:02.808994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809040 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.809053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809072 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.809098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.809148 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.809177 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809188 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.809215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809264 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:02.809277 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809296 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:54:02.809322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.809369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:54:02.809403 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:02.809454 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.809466 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:02.809485 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:54:02.809520 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:02.809532 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:02.809551 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:54:02.809586 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.809598 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:02.809617 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:54:02.809643 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:54:02.809687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.809717 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809728 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.809754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809802 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.809815 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.809867 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.809879 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809897 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:54:02.809930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.809942 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.809960 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:54:02.809986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.810047 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810075 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810086 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.810113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810160 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810192 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:54:02.810218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.810264 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.810289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810386 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810401 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810420 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.810476 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810506 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810514 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810525 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:54:02.810544 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810551 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810561 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:54:02.810579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.810586 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810596 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:54:02.810614 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810621 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810631 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:54:02.810649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.810656 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810665 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:54:02.810683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810690 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810699 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:54:02.810717 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.810724 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810734 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:54:02.810752 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810759 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810768 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:54:02.810786 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810792 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:54:02.810816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.810863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.810882 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810888 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:54:02.810906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810932 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.810939 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810949 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:54:02.810968 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.810975 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.810985 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:02.811002 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.811008 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811018 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:02.811036 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.811042 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811052 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:54:02.811069 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.811076 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811085 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:54:02.811098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.811141 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.811156 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811162 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.811177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.811268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.811285 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811306 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:02.811318 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:54:02.811331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:54:02.811355 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:54:02.811371 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811377 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:54:02.811392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811417 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.811424 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811434 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:54:02.811447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.811473 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.811487 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811494 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.811508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811532 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:54:02.811539 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811549 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:54:02.811562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.811587 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:54:02.811602 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811608 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:54:02.811621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.811653 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.811676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.811700 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.811715 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811722 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.811735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:54:02.811791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.811806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.811815 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:54:02.811829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811857 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811864 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811874 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811887 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.811917 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811942 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.811950 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811960 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:54:02.811978 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.811985 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.811994 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:54:02.812012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812019 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812028 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:54:02.812046 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812052 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812062 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:54:02.812080 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812086 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812096 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:54:02.812114 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:02.812120 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812130 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:54:02.812148 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:02.812154 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812164 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:54:02.812182 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:54:02.812189 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812198 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:54:02.812216 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.812223 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812233 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:54:02.812250 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812257 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812267 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:54:02.812284 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812290 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812306 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:54:02.812325 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812331 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812341 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:54:02.812359 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812365 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812375 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:54:02.812388 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.812449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.812467 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812474 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:54:02.812489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812515 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812522 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812532 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:54:02.812545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.812570 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.812585 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812592 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.812605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812630 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.812637 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812647 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:54:02.812660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.812685 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:54:02.812700 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812707 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.812721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812745 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812752 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812762 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:54:02.812780 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.812787 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812796 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:54:02.812814 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.812820 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812830 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:54:02.812848 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.812855 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812864 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:54:02.812877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.812914 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.812929 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812935 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.812950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812975 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.812982 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.812993 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:54:02.813006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.813031 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.813045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813073 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813081 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813091 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813104 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.813135 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.813168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:54:02.813195 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.813202 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:54:02.813229 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813236 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813246 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:54:02.813263 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.813270 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813280 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:54:02.813303 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813310 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:54:02.813339 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813346 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813356 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:54:02.813373 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:54:02.813380 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813390 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:54:02.813403 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.813442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.813459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813466 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:54:02.813480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813505 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.813511 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813521 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:54:02.813539 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813546 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813556 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:54:02.813573 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813580 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813590 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:54:02.813607 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.813614 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813624 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:54:02.813641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813648 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813657 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:54:02.813675 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813681 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813691 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:54:02.813709 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813715 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813725 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:54:02.813743 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.813749 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813759 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:54:02.813772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.813824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.813840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813846 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:54:02.813863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813888 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.813895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:54:02.813918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.813933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.813943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:54:02.813960 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:54:02.813967 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:54:02.813978 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:54:02.813995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.814001 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:54:02.814015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.814037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.814058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:54:02.814075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.814086 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:54:02.814096 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:54:02.814113 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.814120 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:54:02.814131 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:54:02.814147 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:54:02.814155 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:54:02.814165 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:54:02.814182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.814189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.814199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.814217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.814223 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.814233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.814250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.814257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.814267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.814284 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.814291 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:54:02.814307 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.814325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.814331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:54:02.814341 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.814359 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:02.814365 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:54:02.814375 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:54:02.814392 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.814399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.814409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.814426 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:54:02.814432 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:54:02.814442 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:54:02.814459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.814466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:54:02.814476 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.814493 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.814500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:54:02.814510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.814526 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:54:02.814532 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:54:02.814542 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:54:02.814557 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:54:02.814595 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.814625 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:54:02.814653 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.814681 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:54:02.814708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.814735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:54:02.814761 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.814788 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:54:02.814815 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.814842 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:54:02.814869 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:54:02.814896 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:54:02.814922 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:54:02.814949 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:54:02.814977 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:54:02.815004 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:54:02.815031 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.815058 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:54:02.815084 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.815110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:54:02.815138 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.815164 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:54:02.815239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.815267 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:54:02.815298 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.815328 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:02.815354 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.815381 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:02.815408 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.815434 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:54:02.815461 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.815489 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:54:02.815516 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.815542 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:54:02.815569 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.815597 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:02.815624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.815652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:54:02.815679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.815706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.815732 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.815759 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.815785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.815812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.815838 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.815865 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:54:02.815893 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:54:02.815919 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:54:02.815946 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.815972 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:54:02.815999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.816025 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.816052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.816078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:54:02.816105 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.816131 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:54:02.816158 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.816184 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:54:02.816211 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.816239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:54:02.816265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.816291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:54:02.816325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.816353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:54:02.816381 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816399 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816426 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.816452 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816469 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816486 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816513 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.816539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.816643 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816669 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.816695 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816721 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.816747 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816764 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816791 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.816817 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816834 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816860 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.816887 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816914 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.816940 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.816966 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.816992 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.817044 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817070 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.817097 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.817167 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817193 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.817220 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817246 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.817273 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817304 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.817331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817365 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.817486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817504 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817521 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817546 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.817573 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817600 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.817626 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.817714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.817836 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.817940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.817991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818017 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.818044 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818070 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.818097 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818116 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818133 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818150 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818178 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.818205 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818231 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:02.818257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.818351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.818472 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818499 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:54:02.818525 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818551 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.818577 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818604 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.818630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818682 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.818735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:54:02.818912 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818929 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.818955 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.818982 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819000 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819017 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819043 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.819070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.819173 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819200 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819226 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819252 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819278 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819300 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819328 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819354 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819372 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819397 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819424 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819451 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819478 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819505 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.819531 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819558 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819585 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819611 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:54:02.819638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819681 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:54:02.819708 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819735 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.819761 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819788 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.819814 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819841 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.819867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.819999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.820025 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.820113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.820167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820184 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.820254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:54:02.820382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820400 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820417 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820434 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.820486 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820538 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.820591 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820618 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:54:02.820645 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820662 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820679 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820697 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820723 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:54:02.820749 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820776 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:54:02.820802 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820838 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.820891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.820987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:54:02.821013 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821040 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:54:02.821066 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821092 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:54:02.821118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821144 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:54:02.821170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.821274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:54:02.821427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:54:02.821455 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.821518 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.821569 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.821618 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.821666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.821714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.821763 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.821811 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.821866 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.821914 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.821962 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.822010 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.822058 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.822107 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.822155 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.822202 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.822250 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.822304 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.822355 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.822404 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.822454 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.822510 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.822565 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.822613 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.822660 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.822707 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.822753 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.822802 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.822851 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.822904 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.822952 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.823001 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.823057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.823105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.823154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.823202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.823248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.823302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.823353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.823471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.823519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.823566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.823614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.823662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.823710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.823758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.823806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.823854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.823902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.823950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.823998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.824046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.824095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.824147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.824199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.824247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.824300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.824349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.824395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.824444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.824492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.824544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.824591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.824640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.824697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.824747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.824795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.824843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.824890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.824938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.824986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.825033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.825081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.825128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.825178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.825224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.825271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.825326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.825375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.825422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.825469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.825518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.825566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.825616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.825665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.825717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.825768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.825815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.825861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.825908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.825954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.826002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.826052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.826107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.826154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.826202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.826259 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:54:02.826287 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.826356 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.826412 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.826467 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.826522 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.826575 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.826629 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.826684 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.826738 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.826793 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.826847 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.826902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.826956 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.827010 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.827064 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.827119 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.827173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.827227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.827284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.827344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.827398 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.827452 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.827506 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.827559 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.827613 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.827668 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.827731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.827786 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.827841 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.827895 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.827949 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.828002 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.828065 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:54:02.828090 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.828146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.828202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.828257 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.828318 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.828373 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.828427 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.828482 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.828602 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.828657 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.828712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.828767 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.828821 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.828876 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.828931 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.828986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.829040 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.829097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.829152 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.829206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.829261 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.829322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.829377 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.829432 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.829486 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.829541 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.829596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.829650 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.829705 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.829760 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.829815 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.829869 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.829930 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:54:02.829953 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.830002 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.830051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.830100 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.830149 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.830197 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.830246 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.830299 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.830349 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.830398 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.830448 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.830497 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.830546 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.830596 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.830644 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.830693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.830742 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.830792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.830841 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.830890 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.830939 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.830988 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.831038 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.831087 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.831134 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.831183 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.831232 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.831281 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.831335 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.831384 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.831433 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.831482 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.831537 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:54:02.831559 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.831609 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.831660 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.831711 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.831762 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.831812 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:54:02.831863 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:54:02.831913 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:54:02.831965 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.832017 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.832067 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.832118 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.832169 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.832220 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.832271 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.832327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.832378 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.832430 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.832481 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.832533 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.832583 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.832634 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.832684 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.832735 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:54:02.832786 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.832836 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.832888 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.832938 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.832990 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.833041 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.833092 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.833144 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.833198 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:54:02.833215 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:54:02.833246 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:54:02.833274 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:54:02.833307 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:54:02.833336 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:54:02.833357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.833374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.833384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.833394 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.833405 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.833414 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:02.833424 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:02.833433 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:02.833442 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.833451 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.833460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.833468 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.833477 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.833487 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.833496 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.833505 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.833514 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.833522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.833531 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.833540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.833548 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.833557 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.833564 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.833573 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:02.833582 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.833590 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.833598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.833606 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.833615 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.833623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.833631 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.833638 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.833647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.833656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.833663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.833673 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.833681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.833690 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:02.833699 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:02.833707 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:02.833715 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.833722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.833731 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.833738 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.833746 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.833754 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.833762 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.833770 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.833778 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.833786 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.833794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.833801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.833809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.833816 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.833823 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.833831 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:02.833838 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.833845 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.833852 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.833859 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.833867 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.833875 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.833882 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.833890 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.833897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.833907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.833916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.833925 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.833933 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.833941 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:02.833948 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:02.833956 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:02.833963 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.833971 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.833978 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.833985 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.833993 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.834001 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.834009 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.834016 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.834025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.834032 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.834040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.834047 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.834054 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.834062 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.834069 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.834076 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:02.834085 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.834092 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.834099 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.834107 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.834114 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.834121 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.834128 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.834135 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.834143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:54:02.834152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:54:02.834167 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:54:02.834174 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:54:02.834182 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:54:02.834189 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:54:02.834196 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:54:02.834203 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:54:02.834210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:54:02.834216 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:54:02.834223 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:54:02.834230 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.834240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.834247 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:54:02.834254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:54:02.834262 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:54:02.834269 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.834346 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:54:02.834355 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:54:02.834362 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:54:02.834369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:54:02.834377 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:54:02.834384 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:54:02.834391 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:54:02.834398 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:54:02.834405 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:54:02.834412 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:54:02.834419 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:54:02.834426 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:54:02.834432 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:54:02.834439 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:54:02.834515 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:54:02.834525 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:54:02.834530 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:54:02.834535 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:54:02.834542 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:54:02.834547 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:54:02.834552 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:54:02.834561 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:54:02.834569 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:54:02.834612 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834619 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205383" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:54:02.834634 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:54:02.834655 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:54:02.834661 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:54:02.834666 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:54:02.834670 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:54:02.834675 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205383" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:54:02.834687 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:02.834695 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:02.834700 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:02.834712 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834722 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:54:02.834727 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:54:02.834750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.834761 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:54:02.834766 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.834790 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:54:02.834796 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:54:02.834800 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:54:02.834804 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:54:02.834808 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:54:02.834812 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:54:02.834817 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:54:02.834821 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:54:02.834828 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205383" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:54:02.834838 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:02.834844 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:02.834848 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:54:02.834855 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834861 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:54:02.834865 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:54:02.834888 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:54:02.834895 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834900 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834906 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834910 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:54:02.834920 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:54:02.834928 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:02.834933 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:54:02.834938 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:54:02.834944 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205383" 2019-04-24 23:54:02.834951 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:02.834955 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:54:02.834961 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:02.834967 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:02.834972 wsdl: in serializeType: returning: 205383 2019-04-24 23:54:02.834978 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:54:02.834985 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:54:02.834989 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:54:02.834993 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:54:02.834998 wsdl: in serializeType: returning: 205383 2019-04-24 23:54:02.835003 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205383 2019-04-24 23:54:02.835016 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205383 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:54:02.835020 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:54:02.835026 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4139"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:54:02.835040 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:54:02.835046 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205383 2019-04-24 23:54:02.835056 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:54:02.835132 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:54:02.835069 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:54:02.835080 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:54:02.835085 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:54:02.835090 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:54:02.835094 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:54:02.835101 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:02.835112 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:02.835120 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:54:02.835125 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:54:02.835139 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:54:02.835149 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:54:02.835158 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:54:02.843183 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:54:02.843213 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:54:02.843228 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:54:02.843234 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:54:02.843240 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:54:02.843245 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:54:02.843250 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:54:02.843255 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:54:02.843260 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:54:02.843303 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:54:02.859096 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:54:02.859134 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:54:02.859140 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:54:02.859146 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:54:02.859152 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:54:02.859157 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:54:02.859164 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:54:02.859169 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:54:02.859175 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:54:02.859180 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:53:50 GMT 2019-04-24 23:54:02.859187 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:54:02.859193 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:54:02.859199 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:54:02.859212 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:54:02.859240 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:54:02.859251 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:54:02.859261 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:54:02.859266 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:54:02.859271 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:54:02.859322 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:54:02.859335 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:54:02.859341 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:54:02.859366 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:54:02.859373 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:53:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:54:02.859408 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:54:02.859418 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:54:02.859442 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:54:02.859448 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:54:02.859567 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:54:02.859668 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:54:02.859675 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:54:02.859684 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:54:02.859695 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:54:02.859719 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:54:02.859777 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:54:02.859798 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:54:02.859810 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:54:02.859818 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:54:02.859824 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:54:02.859828 nusoap_client: detail =