Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 80.05Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1825818C91 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2338
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:35:04 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:35:16.344878 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:35:16.344995 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:35:16.345021 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179310" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:35:16.345048 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:35:16.345067 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:35:16.345088 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:35:16.345114 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:35:16.345131 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:35:16.345145 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:35:16.345162 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:35:16.345176 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:35:16.345194 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:35:16.345203 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:35:16.345211 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:35:16.345218 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:35:16.345225 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:35:16.345246 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:35:16.345468 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:35:16.345484 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:35:16.345494 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:35:16.345504 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:35:16.345520 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:35:16.345534 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:35:16.353473 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:35:16.353509 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:35:16.353529 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:35:16.353540 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:35:16.353550 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:35:16.353557 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:35:16.353564 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:35:16.353612 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:35:16.545202 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:35:16.545256 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:35:16.545268 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:35:16.545286 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:35:16.545296 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:35:16.545306 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:35:16.545316 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:35:16.545326 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:35:16.545336 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:35:16.545346 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:35:04 GMT 2019-04-25 00:35:16.545356 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:35:16.545365 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:35:16.545376 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:35:16.545455 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:35:16.545504 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:35:16.552881 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.553079 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.553104 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 00:35:16.560845 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.560996 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.561051 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 00:35:16.568975 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.569141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.569172 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.569208 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.569251 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.569282 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 00:35:16.576969 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:35:16.577200 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.577248 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.577272 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.577299 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:35:16.577320 soap_transport_http: read buffer of 7080 bytes 2019-04-25 00:35:16.581829 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:35:16.581864 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:35:16.581875 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:35:16.581987 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:35:16.582030 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:35:16.582044 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:35:16.582050 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:35:16.582069 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:35:16.582074 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:35:16.582516 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:35:16.582532 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:35:16.582594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:35:16.582627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582660 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.582669 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582683 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:35:16.582708 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.582716 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582727 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:35:16.582747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.582789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.582806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582813 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.582830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582859 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.582867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:35:16.582892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.582919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:35:16.582935 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582941 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:35:16.582956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.582982 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.582990 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583000 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:35:16.583019 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583026 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583036 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:35:16.583054 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583061 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583071 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:35:16.583085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.583119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.583135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:35:16.583157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583183 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.583190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:35:16.583214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.583240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:35:16.583255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:35:16.583281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583309 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583316 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583326 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:35:16.583344 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583351 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583361 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:35:16.583379 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583385 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583395 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:35:16.583419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.583427 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583437 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.583450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.583488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.583504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.583525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.583619 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.583636 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583648 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:35:16.583658 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:35:16.583670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:35:16.583695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:35:16.583710 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583716 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:35:16.583730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583755 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583762 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583772 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:35:16.583785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.583811 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.583826 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583832 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.583846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583871 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.583878 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583888 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:35:16.583901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.583926 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:35:16.583942 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583948 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:35:16.583961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.583986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.583993 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584003 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.584015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584040 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.584055 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584062 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.584075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.584106 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584116 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:35:16.584130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584155 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:35:16.584170 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584176 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:35:16.584189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584214 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.584221 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584231 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:35:16.584248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.584255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.584283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584313 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:35:16.584329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584335 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.584349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584374 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.584381 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584390 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:35:16.584408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584434 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:35:16.584449 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584456 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:35:16.584470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584495 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.584502 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584512 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:35:16.584531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.584538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.584560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584590 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:35:16.584605 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584612 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.584631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584656 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.584663 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584673 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:35:16.584686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584712 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:35:16.584727 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584733 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:35:16.584746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584771 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.584778 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584788 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.584801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584826 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:35:16.584840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584847 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.584860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584885 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.584892 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584902 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:35:16.584914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.584939 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:35:16.584954 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584961 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:35:16.584974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.584999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.585006 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585015 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.585028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585053 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.585068 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585074 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.585087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.585119 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585129 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:35:16.585142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585167 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:35:16.585182 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585188 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:35:16.585202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585226 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.585234 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585243 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:35:16.585256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585287 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.585303 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585309 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.585323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585348 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.585355 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:35:16.585378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585406 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:35:16.585424 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585430 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:35:16.585444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585469 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.585476 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585486 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:35:16.585499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585524 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.585538 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585545 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.585559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585584 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.585591 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585601 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:35:16.585614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585639 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:35:16.585654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585660 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:35:16.585674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585698 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.585705 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585715 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:35:16.585733 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.585739 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585749 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:35:16.585762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585791 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.585806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585813 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.585827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585852 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.585859 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585869 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:35:16.585881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.585906 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:35:16.585921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585928 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:35:16.585941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585965 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.585972 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.585982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.585995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.586019 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.586034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586041 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.586054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586079 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.586086 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586096 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:35:16.586108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.586133 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:35:16.586148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586154 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:35:16.586168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586192 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:35:16.586199 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586209 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:35:16.586222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.586247 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.586262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586268 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.586287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586312 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586318 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.586378 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.586395 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586409 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:35:16.586421 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:35:16.586433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:35:16.586458 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:35:16.586473 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586480 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:35:16.586493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586519 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:35:16.586526 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586536 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:35:16.586549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.586575 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.586590 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586596 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.586609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586633 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586639 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586676 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.586696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.586713 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586724 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:35:16.586734 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:35:16.586746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:35:16.586770 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:35:16.586785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586792 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:35:16.586805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586830 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.586837 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586847 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:35:16.586865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.586872 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:35:16.586899 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.586906 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586916 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:35:16.586934 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.586941 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586950 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:35:16.586968 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.586975 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.586984 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:35:16.587002 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.587009 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587018 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:35:16.587036 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.587043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587053 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.587065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.587129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587136 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.587150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:35:16.587204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:35:16.587245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587251 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:35:16.587265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587296 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587304 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587313 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:35:16.587331 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587338 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.587366 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587373 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587382 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:35:16.587395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.587449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587456 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.587470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587495 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:35:16.587526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:35:16.587567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:35:16.587587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587619 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.587642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.587682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.587702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587727 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:35:16.587757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:35:16.587797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:35:16.587816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587840 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587847 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587857 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:35:16.587875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.587910 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.587917 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587927 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:35:16.587940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.587962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.587972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.588018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588029 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.588056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588097 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.588105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:35:16.588129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.588155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:35:16.588171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.588191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588216 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.588223 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588233 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:35:16.588250 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.588257 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:35:16.588291 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.588298 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588308 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:35:16.588326 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.588333 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588349 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:35:16.588367 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.588374 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588384 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:35:16.588397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.588444 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.588460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588466 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.588481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588506 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588523 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:35:16.588536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.588552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.588561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.588575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588605 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588612 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.588665 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.588698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588707 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.588726 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.588732 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588742 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:35:16.588760 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.588767 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588777 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:35:16.588794 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.588801 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588810 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:35:16.588828 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.588834 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588844 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:35:16.588862 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:35:16.588869 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588878 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:35:16.588896 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.588903 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588912 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.588930 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.588937 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588946 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.588964 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.588970 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.588981 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:35:16.588999 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589005 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589015 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:35:16.589027 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.589095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.589116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.589149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:35:16.589177 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589183 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589193 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:35:16.589210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589217 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589226 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:35:16.589244 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.589251 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589260 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:35:16.589279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.589318 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589333 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589340 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.589375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589404 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:35:16.589439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.589454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.589464 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.589478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589505 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.589566 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589629 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.589638 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589650 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:35:16.589669 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589676 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589687 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:35:16.589706 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.589712 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589722 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:35:16.589740 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.589746 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589756 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:35:16.589773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.589780 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589790 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:35:16.589807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.589814 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589824 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:35:16.589841 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.589875 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589882 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589891 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:35:16.589909 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589915 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589925 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:35:16.589942 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589949 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589959 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:35:16.589976 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.589983 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.589992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:35:16.590005 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.590060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.590078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590085 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.590100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590125 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590132 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590142 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:35:16.590159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.590166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.590193 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590200 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590209 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:35:16.590227 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.590234 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590244 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.590256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.590300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590322 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.590337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590362 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:35:16.590391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.590410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.590421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.590435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590464 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.590525 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590551 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.590558 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590568 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:35:16.590586 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590593 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590602 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:35:16.590623 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.590631 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590641 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:35:16.590659 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.590666 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590675 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:35:16.590693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.590700 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590710 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:35:16.590727 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.590734 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590744 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:35:16.590761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590778 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.590796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590803 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590813 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:35:16.590830 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590837 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590847 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:35:16.590864 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.590871 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590880 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:35:16.590898 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590905 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590914 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:35:16.590932 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.590939 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.590948 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:35:16.590961 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.591019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.591035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591064 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591071 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591081 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591094 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.591124 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591150 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.591156 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591166 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:35:16.591184 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.591191 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591201 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:35:16.591218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.591225 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591234 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:35:16.591251 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.591258 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591268 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:35:16.591302 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.591314 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591326 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:35:16.591345 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.591352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591362 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:35:16.591380 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.591386 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591396 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:35:16.591420 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.591428 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591456 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:35:16.591489 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.591501 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591520 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:35:16.591550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.591558 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591568 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:35:16.591587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.591593 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591603 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:35:16.591621 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.591628 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591637 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:35:16.591655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.591662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.591689 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.591696 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591705 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:35:16.591719 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.591804 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591812 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:35:16.591836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591862 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.591870 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591880 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:35:16.591893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.591919 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591941 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.591954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591979 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.591986 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.591996 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:35:16.592009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.592035 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:35:16.592050 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592056 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:35:16.592075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.592107 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.592136 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.592142 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592152 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:35:16.592169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.592176 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592185 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:35:16.592203 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.592209 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592219 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:35:16.592237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.592304 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:35:16.592329 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592339 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.592364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592410 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.592422 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592447 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:35:16.592474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.592500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.592517 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:35:16.592539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.592585 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592594 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.592606 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.592637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.592659 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592685 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.592692 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592702 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:35:16.592720 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.592727 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592736 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:35:16.592754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.592760 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592770 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:35:16.592791 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:35:16.592798 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592808 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:35:16.592826 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.592855 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592873 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:35:16.592893 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.592900 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592910 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:35:16.592928 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.592935 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592945 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:35:16.592962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.592969 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.592978 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:35:16.592996 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.593003 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.593013 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:35:16.593030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.593037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.593046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.593059 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:35:16.593110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593128 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593135 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:35:16.593154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.593186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.593209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593235 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.593250 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593257 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.593270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593304 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:35:16.593311 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593322 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:35:16.593335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593360 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:35:16.593374 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:35:16.593409 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.593417 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:35:16.593429 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:35:16.593447 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:35:16.593454 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:35:16.593464 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:35:16.593481 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.593488 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:35:16.593497 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:35:16.593510 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:35:16.593535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593557 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.593571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.593604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.593632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.593638 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593653 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:35:16.593671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.593678 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593687 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:35:16.593700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593734 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593749 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593755 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.593769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593793 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593810 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:35:16.593823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.593839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593849 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.593862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593889 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593896 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593910 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.593954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593979 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.593986 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.593996 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:35:16.594013 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594020 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594030 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:35:16.594047 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.594054 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594063 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:35:16.594080 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594087 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594097 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:35:16.594114 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.594121 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594130 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:35:16.594147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594154 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594163 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:35:16.594180 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.594188 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594197 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:35:16.594214 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594221 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:35:16.594253 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594260 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594270 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:35:16.594288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.594335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.594353 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594359 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:35:16.594374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594400 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594409 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594428 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:35:16.594449 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.594456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594465 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:35:16.594483 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.594490 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594499 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:35:16.594517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594523 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:35:16.594550 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.594557 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594567 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:35:16.594580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.594622 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.594637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594643 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.594661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594686 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594730 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.594751 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.594767 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594778 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:35:16.594789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:35:16.594801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:35:16.594825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:35:16.594840 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594847 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:35:16.594860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594885 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.594892 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594902 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:35:16.594915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.594940 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.594955 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.594962 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.594979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595004 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:35:16.595011 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595021 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:35:16.595034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.595059 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:35:16.595074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595080 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:35:16.595094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.595125 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595135 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.595148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.595173 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.595188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595194 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.595207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595232 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595239 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595249 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:35:16.595262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.595294 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:35:16.595308 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595340 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595348 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595358 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595371 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.595403 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595433 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595441 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595451 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:35:16.595469 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595476 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595486 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:35:16.595503 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595510 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595520 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:35:16.595537 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595544 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595553 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:35:16.595571 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595578 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595587 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:35:16.595605 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:35:16.595612 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595627 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:35:16.595646 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:35:16.595652 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595662 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:35:16.595680 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:35:16.595686 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595696 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:35:16.595714 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.595721 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595731 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:35:16.595748 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595755 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595764 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:35:16.595782 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595789 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595798 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:35:16.595816 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595823 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595832 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:35:16.595849 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.595856 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595866 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:35:16.595878 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.595941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.595959 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.595966 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:35:16.595984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596010 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.596017 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596027 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:35:16.596040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.596065 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.596080 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596086 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.596104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596130 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.596137 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596147 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:35:16.596160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.596185 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:35:16.596200 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596206 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.596220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596244 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.596252 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596261 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:35:16.596284 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.596291 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596301 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:35:16.596320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.596327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:35:16.596354 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.596360 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596374 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:35:16.596388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.596430 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596446 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596452 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.596466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596492 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596499 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596509 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:35:16.596523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.596548 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.596562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596589 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596596 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596611 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.596655 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596680 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.596687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596697 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:35:16.596715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.596722 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596731 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:35:16.596749 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.596756 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596766 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:35:16.596783 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.596790 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596800 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:35:16.596817 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.596824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:35:16.596852 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.596858 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596868 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:35:16.596886 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:35:16.596893 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596903 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:35:16.596916 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.596954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.596971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.596977 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:35:16.596996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597021 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.597028 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597038 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:35:16.597056 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597063 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597073 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:35:16.597090 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597097 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597107 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:35:16.597124 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.597131 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597141 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:35:16.597158 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597165 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597179 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:35:16.597197 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597204 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597213 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:35:16.597230 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597237 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597247 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:35:16.597265 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597271 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597287 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:35:16.597300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.597352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.597368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597375 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:35:16.597393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597426 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.597433 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:35:16.597457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.597483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:35:16.597499 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:35:16.597506 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:35:16.597517 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:35:16.597533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597539 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:35:16.597553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.597596 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:35:16.597613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.597624 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:35:16.597633 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:35:16.597651 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.597657 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:35:16.597667 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:35:16.597684 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:35:16.597697 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:35:16.597708 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:35:16.597725 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.597732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.597746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.597764 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.597771 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.597780 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.597798 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.597804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.597814 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.597831 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.597838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:35:16.597847 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.597864 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.597871 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:35:16.597880 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.597898 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:35:16.597904 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:35:16.597913 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:35:16.597931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.597937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.597947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.597964 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:35:16.597970 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:35:16.597980 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:35:16.597997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.598003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:35:16.598013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.598030 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.598036 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:35:16.598046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.598062 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:35:16.598069 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:35:16.598078 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:35:16.598092 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:35:16.598130 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.598159 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:35:16.598187 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.598214 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:35:16.598241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.598267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:35:16.598304 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.598332 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:35:16.598358 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.598385 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:35:16.598416 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:35:16.598443 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:35:16.598469 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:35:16.598496 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:35:16.598539 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:35:16.598566 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:35:16.598593 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.598619 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:35:16.598645 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.598672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:35:16.598698 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.598724 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:35:16.598751 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.598777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:35:16.598804 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.598831 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:35:16.598857 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.598884 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:35:16.598932 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.599153 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:35:16.599208 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.599250 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:35:16.599284 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.599311 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:35:16.599339 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.599367 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:35:16.599393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.599427 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:35:16.599455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.599481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.599508 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.599535 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.599561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.599587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.599614 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.599640 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:35:16.599666 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:35:16.599692 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:35:16.599719 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.599745 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:35:16.599771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.599798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.599824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.599851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:35:16.599878 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.599909 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:35:16.599936 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.599963 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:35:16.599989 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.600016 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:35:16.600076 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.600116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:35:16.600144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.600172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:35:16.600200 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600244 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600306 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.600338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600355 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600372 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.600464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.600578 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600641 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.600677 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600704 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.600749 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600784 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600819 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.600845 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600863 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600931 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.600963 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.600989 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.601040 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601087 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.601115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601141 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.601167 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.601220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601263 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.601296 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601323 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.601349 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601375 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.601404 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601434 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.601461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.601615 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601632 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601649 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601675 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.601710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601737 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.601763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601823 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.601849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.601968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.601986 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.602071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.602174 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602200 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.602227 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602245 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602311 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602331 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602364 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.602390 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602422 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:35:16.602449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.602534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.602654 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602680 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:35:16.602706 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602732 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.602758 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602784 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.602810 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602861 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.602913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.602983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603021 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:35:16.603092 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603109 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603135 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.603161 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603178 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603195 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603221 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.603247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.603356 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603382 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603413 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603440 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603467 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603484 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603510 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603536 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603553 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603578 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603605 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603631 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603658 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603684 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.603710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603742 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603768 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603794 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:35:16.603820 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603838 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:35:16.603890 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603916 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.603942 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.603968 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.603994 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604020 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.604046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.604199 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604217 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604233 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.604291 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604319 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.604345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604362 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.604442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:35:16.604561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.604664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604697 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.604767 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:35:16.604820 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604837 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604854 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604871 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604897 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:35:16.604923 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604949 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:35:16.604975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.604993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605015 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.605067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:35:16.605187 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605214 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:35:16.605239 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605265 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:35:16.605297 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605323 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:35:16.605350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605383 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.605460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:35:16.605604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:35:16.605631 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.605693 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.605744 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.605792 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.605839 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.605886 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.605933 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.605980 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.606048 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.606096 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.606144 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.606190 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.606237 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.606290 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.606338 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.606384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.606437 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.606485 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.606538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.606586 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.606647 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.606722 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.606787 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.606835 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.606881 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.606927 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.606974 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.607022 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.607075 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.607140 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.607186 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.607235 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.607297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.607345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.607392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.607446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.607492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.607540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.607606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.607658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.607705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.607751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.607798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.607844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.607890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.607937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.607984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.608045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.608093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.608140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.608188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.608425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.608474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.608526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.608578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.608625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.608671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.608718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.608764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.608812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.608860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.608911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.608957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.609005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.609061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.609109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.609157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.609204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.609250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.609302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.609350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.609405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.609480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.609571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.609641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.609688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.609735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.609782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.609829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.609875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.609921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.609969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.610016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.610065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.610114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.610165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.610217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.610264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.610317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.610363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.610416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.610464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.610514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.610567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.610614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.610661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.610716 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:35:16.610743 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.610810 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.610865 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.610919 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.610976 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.611030 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.611083 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.611135 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.611188 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.611242 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.611301 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.611356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.611416 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.611470 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.611523 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.611575 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.611628 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.611681 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.611736 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.611789 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.611842 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.611895 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.611948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.612001 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.612053 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.612106 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.612189 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.612243 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.612302 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.612356 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.612415 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.612469 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.612535 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:35:16.612559 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.612613 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.612667 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.612721 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.612774 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.612827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.612881 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.612935 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.612988 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.613042 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.613096 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.613148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.613201 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.613254 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.613314 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.613372 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.613433 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.613488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.613542 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.613595 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.613648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.613888 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.613942 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.613996 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.614048 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.614102 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.614156 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.614209 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.614262 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.614322 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.614376 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.614434 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.614496 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:35:16.614519 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.614567 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.614615 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.614663 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.614716 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.614763 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.614811 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.614858 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.614905 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.614952 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.615000 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.615048 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.615096 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.615144 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.615192 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.615240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.615293 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.615342 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.615389 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.615444 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.615492 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.615540 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.615588 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.615636 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.615683 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.615734 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.615782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.615829 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.615876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.615924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.615971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.616020 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.616074 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:35:16.616096 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.616147 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.616197 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.616247 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.616302 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.616352 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:35:16.616404 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:35:16.616456 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:35:16.616511 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.616562 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.616612 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.616661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.616711 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.616761 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.616814 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.616864 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.616913 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.616965 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.617015 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.617065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.617114 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.617163 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.617213 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.617262 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:35:16.617317 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.617368 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.617425 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.617476 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.617526 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.617575 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.617625 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.617675 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.617728 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:35:16.617745 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:35:16.617774 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:35:16.617802 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:35:16.617828 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:35:16.617858 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:35:16.617877 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.617892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.617901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.617909 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.617918 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.617927 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:35:16.617936 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:35:16.617944 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:35:16.617952 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.617960 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.617968 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.617976 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.617984 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.617993 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618001 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.618017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.618025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.618049 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.618056 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.618064 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.618071 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:35:16.618083 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.618091 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.618099 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.618107 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.618114 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.618122 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.618130 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.618138 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.618146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.618155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.618163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.618172 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.618179 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.618188 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:35:16.618195 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:35:16.618203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:35:16.618210 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.618218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.618225 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.618233 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.618241 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618248 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618256 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618264 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.618271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.618343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618360 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.618368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.618375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.618383 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.618390 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:35:16.618398 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.618410 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.618418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.618426 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.618437 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.618446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.618453 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.618461 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.618469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.618478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.618486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.618494 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.618501 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.618508 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:35:16.618515 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:35:16.618522 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:35:16.618529 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.618535 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.618542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.618549 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.618560 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618567 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618575 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.618588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.618595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618609 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.618616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.618623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.618630 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.618636 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:35:16.618645 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.618651 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.618723 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.618731 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.618739 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.618746 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.618753 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.618759 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.618766 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:35:16.618774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.618808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:35:16.618817 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:35:16.618824 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:35:16.618832 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:35:16.618838 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:35:16.618845 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:35:16.618852 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:35:16.618859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:35:16.618865 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:35:16.618872 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:35:16.618879 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618888 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618895 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:35:16.618901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:35:16.618908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:35:16.618914 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618921 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:35:16.618928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:35:16.618935 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:35:16.618942 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:35:16.618948 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:35:16.618955 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:35:16.618961 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:35:16.618968 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:35:16.618975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:35:16.618981 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:35:16.618988 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:35:16.618995 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:35:16.619001 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:35:16.619012 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:35:16.619236 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:35:16.619247 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:35:16.619252 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:35:16.619257 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:35:16.619263 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:35:16.619268 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:35:16.619272 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:35:16.619286 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:35:16.619294 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:35:16.619356 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619364 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:35:16.619379 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:35:16.619402 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:35:16.619411 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:35:16.619417 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:35:16.619421 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:35:16.619426 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:35:16.619440 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:35:16.619447 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:35:16.619451 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:35:16.619461 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:35:16.619474 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:35:16.619498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.619507 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:35:16.619512 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.619535 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:35:16.619541 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:35:16.619545 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:35:16.619549 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:35:16.619553 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:35:16.619557 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:35:16.619561 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:35:16.619565 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:35:16.619572 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179310" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:35:16.619581 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:35:16.619587 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:35:16.619591 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:35:16.619598 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619603 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:35:16.619607 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:35:16.619631 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:35:16.619637 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619641 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619647 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619651 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:35:16.619661 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:35:16.619669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:35:16.619674 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:35:16.619678 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:35:16.619684 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179310" 2019-04-25 00:35:16.619692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:35:16.619696 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:35:16.619700 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:35:16.619707 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:35:16.619711 wsdl: in serializeType: returning: 179310 2019-04-25 00:35:16.619718 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:35:16.619747 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:35:16.619755 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:35:16.619762 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:35:16.619770 wsdl: in serializeType: returning: 179310 2019-04-25 00:35:16.619778 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179310 2019-04-25 00:35:16.619806 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179310 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:35:16.619815 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:35:16.619830 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5467"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:35:16.619846 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:35:16.619852 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179310 2019-04-25 00:35:16.619899 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:35:16.619972 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:35:16.619912 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:35:16.619925 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:35:16.619930 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:35:16.619935 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:35:16.619939 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:35:16.619945 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:35:16.619953 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:35:16.619961 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:35:16.619966 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:35:16.619995 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:35:16.620005 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:35:16.620013 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:35:16.627782 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:35:16.627799 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:35:16.627808 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:35:16.627814 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:35:16.627819 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:35:16.627824 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:35:16.627828 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:35:16.627832 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:35:16.627837 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:35:16.627864 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:35:16.638294 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:35:16.638314 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:35:16.638320 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:35:16.638325 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:35:16.638331 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:35:16.638336 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:35:16.638342 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:35:16.638347 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:35:16.638357 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:35:16.638363 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:35:04 GMT 2019-04-25 00:35:16.638369 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:35:16.638375 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:35:16.638381 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:35:16.638389 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:35:16.638412 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:35:16.638422 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:35:16.638431 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:35:16.638435 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:35:16.638440 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:35:16.638470 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:35:16.638481 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:35:16.638487 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:35:16.638503 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:35:16.638509 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:35:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:35:16.638538 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:35:16.638606 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:35:16.638669 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:35:16.638677 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:35:16.638806 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:35:16.638916 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:35:16.638923 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:35:16.638934 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:35:16.638944 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:35:16.638971 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:35:16.639029 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:35:16.639317 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:35:16.639334 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:35:16.639344 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:35:16.639349 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:35:16.639354 nusoap_client: detail =