Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 80.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
702011-00111831383C92 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: FORD
 Silnik:
JR T2339
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:59:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:59:57.498696 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:59:57.498807 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:59:57.498825 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179311" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:59:57.498842 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:59:57.498853 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:59:57.498864 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:59:57.498879 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:59:57.498888 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:59:57.498895 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:59:57.498905 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:59:57.498913 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:59:57.498924 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:59:57.498961 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:59:57.498968 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:59:57.498973 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:59:57.498977 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:59:57.498989 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:59:57.499005 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:59:57.499014 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:59:57.499020 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:59:57.499026 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:59:57.499036 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:59:57.499044 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:59:57.505365 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:59:57.505399 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:59:57.505419 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:59:57.505432 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:59:57.505442 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:59:57.505451 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:59:57.505459 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:59:57.505501 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:59:57.573506 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:59:57.573567 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:59:57.573588 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:59:57.573601 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:59:57.573620 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:59:57.573630 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:59:57.573641 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:59:57.573654 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:59:57.573665 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:59:57.573675 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:59:34 GMT 2019-10-24 01:59:57.573686 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:59:57.573696 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:59:57.573708 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:59:57.573728 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:59:57.573779 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:59:57.579588 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.579700 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-10-24 01:59:57.579796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.579829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.585613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:59:57.585908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.585948 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:59:57.586158 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.586335 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-24 01:59:57.591730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:59:57.591815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.591861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.592058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.592324 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.592367 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-24 01:59:57.592492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.592553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:59:57.592806 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:59:57.592877 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.592904 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:59:57.597903 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:59:57.597951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.598121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.598212 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:59:57.598695 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.598819 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.598962 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.598995 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.599117 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:59:57.599139 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-10-24 01:59:57.604243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:59:57.604322 soap_transport_http: read buffer of 4927 bytes 2019-10-24 01:59:57.604343 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:59:57.604353 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:59:57.604398 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:59:57.604459 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:59:57.604483 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:59:57.604495 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:59:57.604527 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:59:57.604536 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:59:57.604803 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:59:57.604826 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:59:57.604910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.604933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:59:57.604967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605088 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.605106 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605131 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:59:57.605173 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.605231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605255 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:59:57.605283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.605351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.605379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.605416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605463 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.605476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:59:57.605520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.605566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:59:57.605611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:59:57.605653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605697 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.605710 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605728 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:59:57.605821 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.605833 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605851 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:59:57.605897 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.605908 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.605925 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:59:57.606034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.606099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.606129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606140 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:59:57.606170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606214 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.606226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:59:57.606269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.606314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:59:57.606342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:59:57.606376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606420 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.606432 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606449 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:59:57.606480 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.606491 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606508 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:59:57.606539 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.606551 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606567 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:59:57.606613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.606625 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606651 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.606674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.606839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.606864 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.606891 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607030 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.607062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.607233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.607265 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607284 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:59:57.607303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:59:57.607326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:59:57.607369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:59:57.607395 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:59:57.607435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607479 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.607490 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607508 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:59:57.607541 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.607552 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607567 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:59:57.607615 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.607626 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607650 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:59:57.607676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.607686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607702 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.607801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.607880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.607913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.607923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.607962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608005 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.608016 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:59:57.608054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.608098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:59:57.608124 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608133 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:59:57.608156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.608208 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608225 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:59:57.608247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.608291 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.608316 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608326 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.608350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608391 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.608458 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608478 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:59:57.608501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.608550 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:59:57.608594 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608627 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:59:57.608674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.608719 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.608746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.608775 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.608791 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608798 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.608812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608839 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.608846 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608856 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:59:57.608869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.608895 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:59:57.608909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608916 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:59:57.608935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608962 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.608969 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.608979 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:59:57.608997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.609004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.609027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609057 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:59:57.609072 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609078 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.609091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609116 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.609123 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609133 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:59:57.609146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609171 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:59:57.609185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609191 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:59:57.609205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.609236 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609245 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:59:57.609262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.609268 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.609290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609319 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:59:57.609333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609340 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.609353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609378 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.609385 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609395 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:59:57.609408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609433 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:59:57.609447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609453 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:59:57.609467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.609497 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609506 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.609519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609544 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:59:57.609558 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609564 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.609580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609604 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.609611 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609621 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:59:57.609634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:59:57.609680 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609687 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:59:57.609701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609725 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.609732 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.609754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609779 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.609794 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609800 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.609813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609837 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.609844 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609854 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:59:57.609866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.609891 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:59:57.609906 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609911 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:59:57.609925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609950 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.609957 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609967 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:59:57.609979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.609994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610004 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.610019 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610025 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.610039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610063 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.610071 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610080 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:59:57.610093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610118 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:59:57.610132 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610138 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:59:57.610152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610177 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.610184 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610194 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:59:57.610207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610232 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.610246 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610252 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.610266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610290 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.610297 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610306 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:59:57.610319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610344 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:59:57.610358 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610364 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:59:57.610377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610402 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.610409 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610419 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:59:57.610436 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.610442 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610452 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:59:57.610464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610493 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.610507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610513 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.610527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610552 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.610559 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610568 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:59:57.610581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610606 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:59:57.610621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610627 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:59:57.610641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610670 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.610678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610687 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.610701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610726 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.610740 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610747 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.610761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610788 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.610795 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610804 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:59:57.610817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610843 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:59:57.610858 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610864 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:59:57.610878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610904 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:59:57.610911 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610920 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:59:57.610933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.610959 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.610974 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.610980 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.610993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611016 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611032 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611069 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.611089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.611106 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611116 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:59:57.611126 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:59:57.611139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:59:57.611163 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:59:57.611177 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611184 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:59:57.611198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611223 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:59:57.611230 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611239 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:59:57.611252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.611277 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.611291 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611297 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.611310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611333 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611340 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.611396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.611412 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:59:57.611432 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:59:57.611444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:59:57.611468 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:59:57.611482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611489 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:59:57.611503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611527 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:59:57.611534 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611544 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:59:57.611557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.611581 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.611596 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611602 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.611615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611646 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611653 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.611715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.611731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611742 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:59:57.611752 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:59:57.611764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:59:57.611788 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:59:57.611803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611809 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:59:57.611823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.611855 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:59:57.611882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.611889 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:59:57.611916 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.611923 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611932 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:59:57.611949 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.611963 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.611972 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:59:57.611989 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.611996 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612004 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:59:57.612021 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.612034 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612043 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:59:57.612060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.612066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612076 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.612089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.612155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.612175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612200 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612207 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:59:57.612230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:59:57.612271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612277 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:59:57.612290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612314 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612321 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612331 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:59:57.612348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.612381 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612388 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612397 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:59:57.612410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.612457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612463 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.612476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612500 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:59:57.612530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:59:57.612569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612575 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:59:57.612589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612613 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612620 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612630 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.612643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.612688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612695 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.612709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612740 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612747 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:59:57.612770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:59:57.612810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612816 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:59:57.612830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612855 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612862 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612871 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:59:57.612888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612895 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.612929 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.612935 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612945 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:59:57.612957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.612981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.612990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.613005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.613025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613049 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.613056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:59:57.613079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.613104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:59:57.613118 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613132 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.613146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613170 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613176 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613186 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:59:57.613203 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.613209 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613219 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:59:57.613236 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.613242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613252 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:59:57.613269 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613276 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613285 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:59:57.613302 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613318 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:59:57.613331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.613372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.613387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613393 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.613408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613432 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613439 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613449 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:59:57.613462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.613477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.613487 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.613501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613529 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613536 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.613589 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.613620 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.613654 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.613665 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613676 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:59:57.613693 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.613701 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613710 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:59:57.613727 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.613733 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613750 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:59:57.613767 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.613773 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613783 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:59:57.613800 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:59:57.613806 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613815 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:59:57.613832 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613840 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613849 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.613866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613882 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.613899 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613906 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613915 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:59:57.613935 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613942 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613951 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:59:57.613968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.613974 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.613984 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:59:57.613997 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.614071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614077 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.614091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.614122 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614132 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:59:57.614150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614157 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614166 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:59:57.614183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614189 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614199 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:59:57.614215 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.614222 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614231 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:59:57.614244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.614281 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.614316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614341 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614348 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:59:57.614371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.614396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.614409 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614437 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614444 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614466 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.614496 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614521 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.614528 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614537 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:59:57.614554 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614561 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614570 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:59:57.614587 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.614594 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614603 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:59:57.614620 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.614627 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614636 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:59:57.614653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.614664 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:59:57.614696 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.614703 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614713 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:59:57.614731 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.614773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614779 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614789 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:59:57.614806 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614812 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614822 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:59:57.614839 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614845 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614855 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:59:57.614871 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.614878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614887 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:59:57.614900 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.614955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.614972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.614978 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.614994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615020 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615027 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615037 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:59:57.615054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.615061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.615086 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615093 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615102 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:59:57.615119 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.615126 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615135 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.615185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615206 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.615221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615245 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615261 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:59:57.615274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.615290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.615299 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.615313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615339 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615356 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.615398 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615423 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.615430 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615439 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:59:57.615456 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615463 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615472 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:59:57.615489 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.615496 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615505 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:59:57.615522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.615529 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615538 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:59:57.615555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.615562 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:59:57.615588 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.615595 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615604 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:59:57.615621 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.615664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615672 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615682 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:59:57.615699 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615706 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615715 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:59:57.615733 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615739 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615749 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:59:57.615766 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615773 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615782 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:59:57.615799 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.615806 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615815 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:59:57.615828 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.615886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.615902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615929 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615936 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615959 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.615975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.615989 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616015 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.616021 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616031 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:59:57.616048 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.616056 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616065 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:59:57.616082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.616089 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616098 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:59:57.616115 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.616121 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616130 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:59:57.616147 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.616154 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616163 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:59:57.616179 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.616186 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616195 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:59:57.616212 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.616218 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616227 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:59:57.616244 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.616250 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616260 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:59:57.616277 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.616283 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616293 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:59:57.616310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.616317 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616326 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:59:57.616343 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.616349 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616359 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:59:57.616376 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.616383 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616392 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:59:57.616409 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.616416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.616442 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.616448 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616458 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:59:57.616471 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.616556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616563 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:59:57.616578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616603 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.616611 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616621 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:59:57.616634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.616664 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616686 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.616701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616725 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.616733 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616742 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:59:57.616755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.616780 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:59:57.616795 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616801 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:59:57.616815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.616846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616855 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.616873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.616879 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616889 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:59:57.616905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.616912 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616921 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:59:57.616938 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.616945 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616954 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:59:57.616967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.616994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.617004 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:59:57.617018 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617025 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.617040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617065 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.617072 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617081 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:59:57.617094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.617119 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:59:57.617132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.617161 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617168 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.617178 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.617207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.617221 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617246 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.617253 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617262 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:59:57.617280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.617286 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617296 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:59:57.617312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.617319 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617329 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:59:57.617346 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:59:57.617352 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617362 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:59:57.617378 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.617385 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617395 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:59:57.617412 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.617418 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617428 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:59:57.617445 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.617451 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617461 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:59:57.617478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.617484 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617493 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:59:57.617510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.617516 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617526 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:59:57.617543 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.617549 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617558 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.617571 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:59:57.617622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.617643 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617649 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:59:57.617669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.617701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.617724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.617749 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.617764 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617770 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.617784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617808 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:59:57.617815 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617825 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:59:57.617838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.617853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.617862 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:59:57.617876 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:59:57.617902 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.617909 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:59:57.617919 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:59:57.617936 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:59:57.617943 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:59:57.617952 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:59:57.617969 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.617976 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:59:57.617985 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:59:57.617998 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:59:57.618021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.618036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618042 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.618057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.618089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.618115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618122 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618132 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:59:57.618149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618155 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:59:57.618177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.618211 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618225 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618231 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.618245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618269 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618276 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618286 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:59:57.618299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.618324 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.618338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618364 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618371 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618381 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.618423 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618449 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618456 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618465 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:59:57.618482 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618489 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618498 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:59:57.618515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.618522 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618531 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:59:57.618548 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618554 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618564 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:59:57.618581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.618587 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618596 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:59:57.618613 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618620 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618636 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:59:57.618652 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.618664 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618674 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:59:57.618691 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618698 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618707 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:59:57.618724 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618731 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618741 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:59:57.618753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.618800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.618817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618823 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:59:57.618837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618862 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618869 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618878 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:59:57.618895 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.618902 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618911 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:59:57.618928 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.618935 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618944 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:59:57.618961 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.618968 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.618978 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:59:57.618995 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.619001 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619011 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:59:57.619024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.619064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.619079 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.619099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619166 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.619187 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.619203 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619214 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:59:57.619224 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:59:57.619236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:59:57.619261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:59:57.619275 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619281 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:59:57.619295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619319 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.619326 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619336 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:59:57.619349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.619374 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.619388 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619394 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.619407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619432 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:59:57.619439 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619448 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:59:57.619461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.619486 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:59:57.619501 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619507 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:59:57.619521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619545 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.619552 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619561 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.619574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.619599 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.619613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619619 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.619634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619663 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619671 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619681 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:59:57.619694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.619710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.619720 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:59:57.619733 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619777 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.619819 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619844 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.619851 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619861 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:59:57.619879 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.619885 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619895 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:59:57.619912 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.619919 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619928 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:59:57.619945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.619952 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619961 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:59:57.619978 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.619984 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.619994 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:59:57.620011 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:59:57.620018 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620027 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:59:57.620044 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:59:57.620050 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620060 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:59:57.620077 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:59:57.620084 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620093 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:59:57.620110 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.620117 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620127 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:59:57.620143 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620150 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620159 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:59:57.620176 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620183 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620193 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:59:57.620210 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620216 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620226 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:59:57.620243 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620249 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620259 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:59:57.620271 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.620334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.620352 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620358 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:59:57.620373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620397 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620404 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620413 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:59:57.620426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.620451 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.620466 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620472 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.620486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620510 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.620516 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620526 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:59:57.620539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.620564 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:59:57.620578 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620584 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.620599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620622 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620634 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620644 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:59:57.620666 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.620674 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620684 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:59:57.620701 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.620708 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620717 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:59:57.620734 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.620741 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:59:57.620763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.620800 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.620815 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620821 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.620835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620860 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.620867 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:59:57.620890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.620905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.620914 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.620928 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.620963 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.620970 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.620979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.620992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.621021 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.621053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621062 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:59:57.621080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.621086 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621096 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:59:57.621113 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621120 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621129 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:59:57.621146 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.621154 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621163 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:59:57.621180 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:59:57.621212 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621219 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621229 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:59:57.621246 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:59:57.621253 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621262 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:59:57.621275 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.621313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.621329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621335 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:59:57.621349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621373 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.621380 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621389 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:59:57.621407 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621413 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621422 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:59:57.621439 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621445 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621455 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:59:57.621471 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.621478 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621487 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:59:57.621504 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621510 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621520 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:59:57.621536 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621543 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621552 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:59:57.621569 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621575 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621585 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:59:57.621602 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621608 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621617 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:59:57.621630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.621688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.621703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621710 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:59:57.621724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621749 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.621756 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:59:57.621779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.621804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:59:57.621820 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:59:57.621827 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:59:57.621837 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:59:57.621853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621859 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:59:57.621872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621895 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.621915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:59:57.621931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.621941 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:59:57.621951 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:59:57.621968 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.621974 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:59:57.621984 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:59:57.622000 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:59:57.622006 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:59:57.622016 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:59:57.622033 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.622039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.622049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.622066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.622072 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.622082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.622098 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.622105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.622114 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.622131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.622137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:59:57.622147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.622163 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.622170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:59:57.622179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.622196 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:59:57.622202 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:59:57.622211 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:59:57.622228 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.622234 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.622244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.622260 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:59:57.622267 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:59:57.622276 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:59:57.622292 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.622298 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:59:57.622309 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.622325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.622332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:59:57.622341 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.622357 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:59:57.622363 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:59:57.622372 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:59:57.622387 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:59:57.622422 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.622451 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:59:57.622478 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.622504 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:59:57.622530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.622557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:59:57.622583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.622609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:59:57.622640 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.622671 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:59:57.622697 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.622723 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:59:57.622749 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:59:57.622776 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:59:57.622802 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:59:57.622828 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:59:57.622854 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:59:57.622888 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:59:57.622914 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.622949 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:59:57.622976 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.623002 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:59:57.623028 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.623054 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:59:57.623080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.623106 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:59:57.623132 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.623158 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:59:57.623185 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.623211 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:59:57.623237 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.623263 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:59:57.623289 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.623315 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:59:57.623341 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.623411 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:59:57.623437 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.623462 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:59:57.623488 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.623515 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:59:57.623541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.623567 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:59:57.623595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.623622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.623648 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.623680 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.623705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.623731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.623757 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.623782 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:59:57.623808 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:59:57.623834 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:59:57.623859 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.623885 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:59:57.623911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.623937 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.623963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.623989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:59:57.624014 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.624040 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:59:57.624066 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.624091 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:59:57.624117 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.624145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:59:57.624172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.624199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:59:57.624224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.624250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:59:57.624277 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624294 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624319 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.624345 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624362 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624378 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624404 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.624429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.624529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.624630 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624656 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.624687 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624713 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.624738 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624754 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624781 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.624806 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624823 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624848 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.624874 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624900 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.624925 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.624951 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.624976 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625002 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.625027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625052 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.625078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.625146 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625171 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.625197 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625222 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.625247 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625273 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.625298 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625325 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.625351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.625500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.625585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625610 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.625636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.625725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.625841 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625892 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625918 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.625944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.625994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626020 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.626046 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626072 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.626098 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626114 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626130 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626146 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.626197 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626222 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:59:57.626248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626281 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.626332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.626448 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626474 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:59:57.626501 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626526 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.626552 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626578 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.626604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626699 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.626726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:59:57.626891 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626907 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626932 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.626957 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626973 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.626995 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627020 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.627046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.627145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.627245 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627271 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627296 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627321 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627347 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627363 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627389 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627414 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627431 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627456 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627486 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627512 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627537 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627563 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.627588 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627614 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627648 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627679 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:59:57.627705 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627721 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:59:57.627772 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627798 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.627824 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627850 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.627875 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627901 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.627933 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.627959 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.627985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.628134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628167 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628192 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.628218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628244 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.628270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.628355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:59:57.628473 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628522 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.628573 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.628678 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628705 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:59:57.628730 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628747 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628763 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628780 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628804 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:59:57.628830 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628855 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:59:57.628883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.628966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.628999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:59:57.629084 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629109 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:59:57.629135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629160 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:59:57.629185 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629211 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:59:57.629236 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629253 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629286 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.629337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:59:57.629477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:59:57.629508 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.629566 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.629621 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.629685 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.629733 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.629780 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.629826 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.629883 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.629930 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.629984 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.630031 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.630078 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.630126 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.630173 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.630222 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.630268 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.630316 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.630364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.630411 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.630458 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.630505 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.630552 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.630606 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.630674 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.630726 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.630772 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.630819 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.630865 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.630920 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.630973 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.631020 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.631130 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.631177 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.631227 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.631281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.631329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.631376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.631423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.631469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.631515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.631561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.631616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.631675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.631723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.631769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.631816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.631862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.631908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.631955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.632002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.632052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.632099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.632146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.632193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.632242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.632289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.632336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.632387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.632437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.632482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.632535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.632581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.632632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.632686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.632733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.632784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.632830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.632878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.632933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.632984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.633032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.633080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.633128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.633172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.633219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.633266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.633312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.633359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.633405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.633452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.633498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.633544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.633597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.633644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.633696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.633745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.633792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.633839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.633890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.633939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.633986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.634038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.634088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.634134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.634180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.634225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.634271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.634319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.634367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.634418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.634464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.634513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.634568 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:59:57.634602 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.634668 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.634724 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.634777 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.634830 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.634883 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.634936 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.634995 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.635048 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.635101 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.635153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.635207 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.635259 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.635311 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.635364 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.635417 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.635469 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.635529 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.635583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.635637 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.635703 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.635756 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.635809 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.635861 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.635921 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.635975 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.636090 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.636144 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.636196 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.636255 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.636308 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.636360 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.636416 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.636470 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.636530 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:59:57.636553 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.636606 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.636673 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.636727 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.636780 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.636833 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.636886 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.636939 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.636997 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.637058 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.637110 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.637163 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.637217 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.637270 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.637324 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.637377 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.637429 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.637481 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.637534 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.637588 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.637640 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.637698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.637752 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.637804 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.637857 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.637916 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.637970 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.638023 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.638076 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.638129 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.638182 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.638235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.638288 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.638342 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.638403 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:59:57.638424 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.638473 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.638521 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.638569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.638621 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.638673 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.638721 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.638768 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.638817 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.638914 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.638969 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.639017 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.639064 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.639112 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.639160 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.639207 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.639254 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.639304 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.639352 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.639399 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.639447 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.639495 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.639543 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.639591 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.639639 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.639692 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.639741 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.639789 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.639836 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.639884 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.639932 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.639979 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.640026 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.640075 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.640129 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:59:57.640150 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.640203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.640253 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.640302 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.640352 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.640402 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.640451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:59:57.640501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:59:57.640550 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:59:57.640599 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.640650 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.640706 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.640756 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.640805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.640855 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.640907 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.640956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.641006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.641055 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.641107 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.641156 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.641206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.641256 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.641306 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.641356 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.641405 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:59:57.641455 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.641504 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.641555 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.641611 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.641665 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.641716 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.641767 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.641817 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.641872 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:59:57.641889 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:59:57.641920 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:59:57.641948 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:59:57.641975 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:59:57.642004 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:59:57.642028 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.642049 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.642059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.642069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.642079 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.642088 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.642098 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:59:57.642108 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:59:57.642117 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:59:57.642127 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.642136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.642146 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.642155 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.642164 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642174 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.642183 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.642193 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.642201 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.642210 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.642219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642229 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642237 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.642246 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.642254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.642262 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.642271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:59:57.642280 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.642288 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.642296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.642305 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.642314 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.642323 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.642331 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.642340 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.642349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.642360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.642368 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.642378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.642386 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.642394 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.642402 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:59:57.642410 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:59:57.642418 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:59:57.642426 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.642434 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.642442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.642450 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.642458 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642466 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.642474 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.642482 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.642489 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.642498 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.642506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642521 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.642529 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.642537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.642545 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.642552 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:59:57.642560 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.642574 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.642583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.642591 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.642599 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.642607 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.642614 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.642624 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.642632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.642643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.642651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.642665 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.642674 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.642682 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.642690 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:59:57.642698 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:59:57.642706 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:59:57.642714 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.642722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.642730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.642737 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.642745 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642752 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.642759 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.642767 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.642775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.642782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.642789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.642805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.642813 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.642821 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.642828 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.642836 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:59:57.642843 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.642851 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.642858 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.642865 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.642873 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.642881 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.642887 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.642894 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.642902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:59:57.642912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.642920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:59:57.642936 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:59:57.642943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:59:57.642951 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:59:57.642958 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:59:57.642966 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:59:57.642975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:59:57.642982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:59:57.642989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:59:57.642997 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:59:57.643004 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:59:57.643012 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.643019 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.643026 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:59:57.643033 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:59:57.643040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:59:57.643047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:59:57.643054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.643062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:59:57.643069 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:59:57.643077 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:59:57.643084 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:59:57.643091 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:59:57.643098 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:59:57.643104 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:59:57.643111 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:59:57.643118 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:59:57.643127 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:59:57.643134 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:59:57.643142 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:59:57.643149 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:59:57.643157 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:59:57.643273 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:59:57.643286 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:59:57.643291 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:59:57.643297 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:59:57.643305 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:59:57.643309 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:59:57.643314 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:59:57.643324 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:59:57.643334 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:59:57.643383 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643390 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179311" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:59:57.643404 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:59:57.643426 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:59:57.643434 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:59:57.643438 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:59:57.643442 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:59:57.643448 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179311" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:59:57.643460 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:59:57.643467 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:59:57.643473 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:59:57.643486 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643496 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:59:57.643502 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:59:57.643526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.643536 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:59:57.643541 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.643565 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:59:57.643576 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:59:57.643581 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:59:57.643584 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:59:57.643588 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:59:57.643592 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:59:57.643597 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:59:57.643601 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:59:57.643608 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179311" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:59:57.643619 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:59:57.643626 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:59:57.643630 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:59:57.643637 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643643 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:59:57.643647 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:59:57.643679 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:59:57.643687 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643691 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643698 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643703 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:59:57.643715 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:59:57.643723 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:59:57.643727 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:59:57.643732 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:59:57.643739 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179311" 2019-10-24 01:59:57.643746 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:59:57.643751 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:59:57.643756 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:59:57.643763 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:59:57.643769 wsdl: in serializeType: returning: 179311 2019-10-24 01:59:57.643775 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:59:57.643782 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:59:57.643786 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:59:57.643790 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:59:57.643795 wsdl: in serializeType: returning: 179311 2019-10-24 01:59:57.643800 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179311 2019-10-24 01:59:57.643814 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179311 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:59:57.643819 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:59:57.643825 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6241"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:59:57.643840 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:59:57.643846 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179311 2019-10-24 01:59:57.643869 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:59:57.643951 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:59:57.643884 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:59:57.643897 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:59:57.643903 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:59:57.643908 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:59:57.643913 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:59:57.643920 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:59:57.643931 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:59:57.643939 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:59:57.643945 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:59:57.643959 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:59:57.643970 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:59:57.643977 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:59:57.650454 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:59:57.650515 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:59:57.650595 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:59:57.650607 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:59:57.650616 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:59:57.650624 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:59:57.650632 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:59:57.650639 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:59:57.650647 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:59:57.650687 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:59:57.658965 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:59:57.659001 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:59:57.659012 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:59:57.659018 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:59:57.659024 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:59:57.659029 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:59:57.659036 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:59:57.659042 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:59:57.659047 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:59:57.659053 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:59:34 GMT 2019-10-24 01:59:57.659060 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:59:57.659065 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:59:57.659071 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:59:57.659082 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:59:57.659138 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:59:57.659159 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:59:57.659177 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:59:57.659185 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:59:57.659193 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:59:57.659242 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:59:57.659258 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:59:57.659264 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:59:57.659290 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:59:57.659375 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:59:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:59:57.659432 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:59:57.659448 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:59:57.659488 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:59:57.659497 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:59:57.659674 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:59:57.659967 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:59:57.659977 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:59:57.659987 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:59:57.660001 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:59:57.660030 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:59:57.660131 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:59:57.660170 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:59:57.660186 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:59:57.660195 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:59:57.660200 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:59:57.660206 nusoap_client: detail =