Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 80.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
710134-0010 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3705
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 10:55:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 12:55:10.896534 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 12:55:10.896597 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:10.896627 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204786" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 12:55:10.896645 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:10.896655 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 12:55:10.896664 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 12:55:10.896678 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 12:55:10.896687 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:10.896693 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:10.896703 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 12:55:10.896712 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:55:10.896723 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:55:10.896729 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:55:10.896734 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:55:10.896738 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:55:10.896742 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 12:55:10.896755 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:10.896769 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:10.896778 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:55:10.896784 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 12:55:10.896790 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 12:55:10.896799 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:55:10.896808 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:55:10.904583 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:55:10.904608 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:55:10.904624 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 12:55:10.904632 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:10.904637 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:10.904642 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 12:55:10.904646 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 12:55:10.904674 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 12:55:10.923054 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 12:55:10.923122 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 12:55:10.923131 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:55:10.923136 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:55:10.923157 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:55:10.923164 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:55:10.923170 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:55:10.923177 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:55:10.923182 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:55:10.923188 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:55:09 GMT 2019-08-23 12:55:10.923194 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:55:10.923198 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 12:55:10.923204 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:55:10.923217 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 12:55:10.923255 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 12:55:10.923278 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 12:55:10.930789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.930845 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:55:10.930879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.930951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:10.930965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.939110 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:55:10.939180 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:55:10.939358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.939406 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:10.939431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.939571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.939670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:55:10.939685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.939712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:10.947144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947252 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 12:55:10.947268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.947600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:10.947643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.953954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.953986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954330 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 12:55:10.954350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.954845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:10.955340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 12:55:10.955786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.955891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.961654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.961680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.961878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.961938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.961986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.962024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 12:55:10.962039 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-23 12:55:10.962051 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:55:10.962056 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 12:55:10.962089 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 12:55:10.962128 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:55:10.962145 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:55:10.962152 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:55:10.962172 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 12:55:10.962177 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 12:55:10.962364 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 12:55:10.962381 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 12:55:10.962431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 12:55:10.962461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962493 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.962503 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962519 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:10.962586 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.962600 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962619 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:10.962646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.962715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.962744 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.962785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.962845 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 12:55:10.962891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.962940 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:55:10.962970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.962982 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 12:55:10.963008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963037 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963045 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963056 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:10.963085 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963092 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963106 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:10.963124 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963152 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963166 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:55:10.963181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.963218 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.963235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 12:55:10.963257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963283 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.963290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 12:55:10.963314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.963340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 12:55:10.963356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 12:55:10.963376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963401 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963408 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963418 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:10.963436 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963443 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963453 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:10.963470 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963477 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963486 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:55:10.963504 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.963510 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.963533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.963572 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.963596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.963618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.963718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.963737 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963749 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:10.963759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 12:55:10.963772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:10.963797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:55:10.963812 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 12:55:10.963839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963865 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963872 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963882 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 12:55:10.963900 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963906 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963916 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 12:55:10.963933 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.963939 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963949 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 12:55:10.963966 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.963973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.963982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.963995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.964047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.964069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964095 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.964102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 12:55:10.964125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:55:10.964165 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964172 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 12:55:10.964186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964211 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.964218 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964227 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:10.964241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964266 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.964281 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964287 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.964300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964325 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.964332 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964346 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 12:55:10.964361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964386 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:55:10.964402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964409 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 12:55:10.964422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.964454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964463 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.964476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964501 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.964516 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964522 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.964536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964561 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.964568 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964583 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 12:55:10.964597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 12:55:10.964639 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964645 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 12:55:10.964658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964685 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.964692 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964703 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:55:10.964724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.964731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.964754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964783 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 12:55:10.964798 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964804 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.964818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964843 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.964850 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964859 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 12:55:10.964873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.964898 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 12:55:10.964912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964919 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 12:55:10.964932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964956 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.964963 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.964972 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:55:10.964990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.964996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.965019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965047 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 12:55:10.965062 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965068 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.965081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965106 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.965113 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965123 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 12:55:10.965136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965161 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 12:55:10.965175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965182 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 12:55:10.965195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.965227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965236 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.965249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965274 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 12:55:10.965288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965294 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.965332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965363 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.965370 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965380 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 12:55:10.965393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 12:55:10.965434 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965440 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 12:55:10.965454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.965485 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.965508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965533 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.965547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965553 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.965567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965598 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.965605 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965615 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 12:55:10.965628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965653 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:55:10.965702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965716 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 12:55:10.965742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965786 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.965795 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965806 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:55:10.965820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965846 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.965862 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965868 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.965882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965907 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.965915 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965925 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 12:55:10.965938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.965963 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:55:10.965978 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.965984 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 12:55:10.965997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966022 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.966029 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 12:55:10.966052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.966076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.966091 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966097 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.966110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966135 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.966142 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966152 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 12:55:10.966165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.966190 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:55:10.966204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966210 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 12:55:10.966223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966248 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.966255 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966264 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 12:55:10.966281 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.966288 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966297 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 12:55:10.966310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.966339 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.966354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966360 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.966373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966397 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.966405 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966415 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 12:55:10.966454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.966497 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:55:10.966524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966535 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:55:10.966561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.966665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966684 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.966707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.966759 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.966785 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966793 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.966808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966860 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.966870 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966893 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:55:10.966919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.966964 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:10.966986 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.966993 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:55:10.967008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967035 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:10.967042 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967052 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:55:10.967065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.967092 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.967107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967113 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.967126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967156 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967194 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.967214 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.967231 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967242 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:10.967252 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 12:55:10.967265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:10.967290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:10.967305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967311 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 12:55:10.967325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967350 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:10.967357 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967367 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:55:10.967380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.967405 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.967420 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967426 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.967440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967464 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967470 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.967560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.967599 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967616 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:10.967635 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 12:55:10.967658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:10.967702 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:55:10.967730 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967740 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 12:55:10.967766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967813 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:10.967825 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967843 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 12:55:10.967868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.967914 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.967940 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.967948 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.967983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968026 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968034 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.968149 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.968174 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968190 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:10.968202 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 12:55:10.968215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:10.968240 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:10.968256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968262 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 12:55:10.968277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968310 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 12:55:10.968337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968344 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 12:55:10.968371 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968378 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968388 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 12:55:10.968405 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.968412 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968421 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:55:10.968438 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.968445 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968454 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:55:10.968472 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.968478 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968488 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 12:55:10.968505 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.968511 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.968534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.968592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.968610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968616 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.968631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968657 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 12:55:10.968687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.968727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:55:10.968743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968750 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 12:55:10.968763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968788 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968795 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968805 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:55:10.968822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968838 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.968855 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968862 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968871 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:55:10.968885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.968918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.968933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968939 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.968953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968977 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.968984 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.968994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 12:55:10.969007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:55:10.969047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969053 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:55:10.969067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.969121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.969161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969168 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.969181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:55:10.969236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:10.969276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969282 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 12:55:10.969296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969321 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969328 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969338 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 12:55:10.969355 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.969388 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969395 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969404 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:55:10.969417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.969467 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969473 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.969487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969511 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969518 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 12:55:10.969541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:10.969587 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969593 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.969608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969632 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.969639 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969649 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:55:10.969666 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969682 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:10.969700 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.969709 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969720 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:10.969738 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.969745 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969755 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:55:10.969772 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.969779 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969788 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:55:10.969801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969876 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.969894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969901 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.969915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969941 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.969948 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969958 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 12:55:10.969971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.969987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.969997 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.970011 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970041 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970048 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970058 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970071 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.970101 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.970133 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.970161 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.970167 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970177 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 12:55:10.970194 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.970201 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970210 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 12:55:10.970228 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.970234 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970244 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:55:10.970261 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.970267 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970276 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 12:55:10.970293 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:10.970300 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970309 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 12:55:10.970326 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970334 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970343 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.970361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.970394 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970400 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970410 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 12:55:10.970427 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970433 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970443 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:10.970459 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970466 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970475 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:10.970488 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.970562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.970590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970616 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.970623 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970633 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:10.970650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970657 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970666 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:55:10.970683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.970690 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970700 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:55:10.970722 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.970730 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970740 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:55:10.970753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.970792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970813 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.970828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970893 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.970905 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 12:55:10.970964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.970989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.971010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.971033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971063 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.971127 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971152 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.971159 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971169 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:55:10.971186 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971193 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971203 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:55:10.971220 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.971226 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971236 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:55:10.971279 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.971293 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971312 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:55:10.971343 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.971354 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971370 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:55:10.971404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.971416 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:55:10.971464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971474 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.971524 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971535 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971551 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:55:10.971588 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971600 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971617 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:55:10.971647 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971673 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:10.971701 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971711 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971727 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:10.971749 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.971845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.971871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.971881 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.971904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.971944 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.971955 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.971970 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:55:10.971997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.972007 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.972047 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.972057 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972072 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:55:10.972099 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.972109 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972124 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.972145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.972256 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.972313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972353 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 12:55:10.972401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.972426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.972441 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.972462 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972504 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972530 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.972612 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972653 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.972664 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972679 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:55:10.972888 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.972902 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972918 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 12:55:10.972938 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.972945 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972956 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 12:55:10.972974 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.972981 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.972990 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 12:55:10.973008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973015 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:55:10.973043 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973049 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973059 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:55:10.973076 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973083 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973092 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.973109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973116 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973125 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 12:55:10.973142 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973149 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973159 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 12:55:10.973176 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973183 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973192 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 12:55:10.973209 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:10.973242 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973258 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:10.973272 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.973334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.973351 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973384 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973391 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.973447 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973473 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.973480 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973490 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 12:55:10.973507 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.973515 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973524 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 12:55:10.973541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.973548 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973557 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:55:10.973575 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973581 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973591 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 12:55:10.973607 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973614 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973623 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 12:55:10.973640 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973647 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973656 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 12:55:10.973673 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973689 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973700 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 12:55:10.973718 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973725 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973734 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 12:55:10.973751 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973758 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973768 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 12:55:10.973785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973791 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973801 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 12:55:10.973818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973824 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973834 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 12:55:10.973851 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.973857 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973867 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 12:55:10.973884 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.973890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.973917 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.973923 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.973933 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 12:55:10.973946 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.974014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.974034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974041 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 12:55:10.974057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974083 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.974090 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974100 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 12:55:10.974113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.974139 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.974154 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974160 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.974174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974200 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.974207 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974217 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 12:55:10.974230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.974255 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:55:10.974270 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974277 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 12:55:10.974290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974315 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.974322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.974349 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.974356 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974365 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:55:10.974382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.974389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974398 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:55:10.974415 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.974422 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974431 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:55:10.974444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.974482 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 12:55:10.974497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974504 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.974517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974542 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.974549 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974559 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 12:55:10.974572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.974588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.974598 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 12:55:10.974612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.974640 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974647 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.974657 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.974693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.974709 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974735 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.974742 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974751 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 12:55:10.974769 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.974775 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974785 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 12:55:10.974802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.974808 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974818 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 12:55:10.974835 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 12:55:10.974842 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974851 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 12:55:10.974868 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.974875 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974884 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 12:55:10.974901 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.974908 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974917 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 12:55:10.974934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.974941 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974950 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:10.974967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.974973 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.974983 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 12:55:10.975000 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.975006 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.975016 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 12:55:10.975033 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.975040 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.975049 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.975062 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 12:55:10.975112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975129 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975136 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 12:55:10.975150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.975182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.975205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975230 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.975245 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975251 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.975265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975290 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:10.975297 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975306 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 12:55:10.975320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975345 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:55:10.975359 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:10.975385 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.975392 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:10.975402 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 12:55:10.975419 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:10.975426 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:10.975435 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 12:55:10.975452 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.975459 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:10.975469 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 12:55:10.975482 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 12:55:10.975505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975521 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975527 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.975541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975565 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.975572 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.975599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.975606 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975616 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 12:55:10.975634 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.975640 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975649 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 12:55:10.975663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975705 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975720 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975726 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.975741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975766 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975773 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975782 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 12:55:10.975795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.975810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.975834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975861 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975868 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975878 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.975921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975947 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.975954 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975963 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 12:55:10.975980 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.975987 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.975997 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 12:55:10.976014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.976020 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976030 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 12:55:10.976047 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976054 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976063 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 12:55:10.976080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.976087 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976096 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 12:55:10.976113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976120 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976130 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 12:55:10.976147 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.976153 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976163 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 12:55:10.976180 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976186 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976196 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 12:55:10.976213 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976219 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976229 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 12:55:10.976242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.976289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.976306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976312 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 12:55:10.976327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976351 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976358 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976368 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 12:55:10.976385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.976392 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976401 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:10.976418 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.976424 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976433 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:10.976450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976457 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:55:10.976484 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.976491 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976500 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 12:55:10.976513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.976555 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.976570 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976576 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.976591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976614 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976621 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.976686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.976704 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:10.976726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 12:55:10.976739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 12:55:10.976764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:55:10.976779 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976785 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 12:55:10.976799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976823 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.976830 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976840 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 12:55:10.976853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.976878 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.976893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976899 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.976913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976938 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:55:10.976945 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976954 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 12:55:10.976968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.976983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.976993 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 12:55:10.977007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977013 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 12:55:10.977027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.977058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.977081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.977106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.977121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.977141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977166 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977173 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977183 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 12:55:10.977196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.977221 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:55:10.977235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977263 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977270 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977280 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977293 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.977323 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977348 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977355 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977365 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 12:55:10.977382 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977389 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977398 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 12:55:10.977415 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977422 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977431 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 12:55:10.977448 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977455 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977464 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 12:55:10.977481 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977488 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977497 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 12:55:10.977514 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:10.977522 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977531 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 12:55:10.977548 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:10.977555 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977565 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 12:55:10.977582 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 12:55:10.977589 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977598 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 12:55:10.977615 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.977622 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977632 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 12:55:10.977649 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977655 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977665 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 12:55:10.977687 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977695 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977705 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 12:55:10.977723 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977730 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977739 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 12:55:10.977756 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977763 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977772 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 12:55:10.977785 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.977848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.977866 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977873 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 12:55:10.977887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977912 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.977919 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977928 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 12:55:10.977942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.977967 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.977982 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.977988 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.978002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978027 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.978034 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978043 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 12:55:10.978057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.978082 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:55:10.978097 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978103 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.978118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978142 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978149 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978158 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 12:55:10.978175 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.978182 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978191 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 12:55:10.978208 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.978215 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978225 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 12:55:10.978242 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978248 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978257 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 12:55:10.978271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.978313 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978328 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978334 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.978350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978374 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978381 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978391 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 12:55:10.978404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.978429 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.978443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978469 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978477 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978486 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.978530 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978555 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.978562 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 12:55:10.978597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.978604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 12:55:10.978631 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978638 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978648 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 12:55:10.978665 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.978672 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978687 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 12:55:10.978705 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978712 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978721 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 12:55:10.978738 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978746 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978755 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 12:55:10.978772 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:55:10.978779 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978788 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 12:55:10.978801 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.978841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.978858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978864 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 12:55:10.978880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978904 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.978911 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978930 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 12:55:10.978947 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978954 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978963 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 12:55:10.978980 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.978987 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.978996 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 12:55:10.979014 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.979020 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979030 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 12:55:10.979047 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.979053 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979063 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 12:55:10.979080 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.979086 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979095 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 12:55:10.979112 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.979119 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979128 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 12:55:10.979145 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.979151 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979161 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 12:55:10.979174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.979225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.979240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979246 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 12:55:10.979261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979286 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.979293 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 12:55:10.979316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:10.979341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:55:10.979358 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 12:55:10.979364 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 12:55:10.979375 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 12:55:10.979390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979396 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 12:55:10.979410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.979461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 12:55:10.979478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 12:55:10.979489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 12:55:10.979499 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 12:55:10.979516 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.979522 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 12:55:10.979533 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 12:55:10.979549 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 12:55:10.979555 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 12:55:10.979565 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 12:55:10.979582 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.979588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.979599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.979615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.979622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.979631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.979648 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.979654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.979664 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.979686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.979693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 12:55:10.979704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.979721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.979728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 12:55:10.979738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.979754 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:10.979761 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 12:55:10.979771 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 12:55:10.979787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.979794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.979803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.979820 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 12:55:10.979826 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 12:55:10.979836 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 12:55:10.979852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.979858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 12:55:10.979869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.979886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.979892 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 12:55:10.979902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.979918 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 12:55:10.979924 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 12:55:10.979934 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 12:55:10.979951 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 12:55:10.979988 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.980017 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 12:55:10.980045 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.980072 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 12:55:10.980099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.980126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 12:55:10.980153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.980180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 12:55:10.980207 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.980234 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 12:55:10.980261 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.980287 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 12:55:10.980313 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 12:55:10.980340 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 12:55:10.980366 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 12:55:10.980393 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 12:55:10.980419 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 12:55:10.980446 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 12:55:10.980471 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.980498 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 12:55:10.980525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.980553 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 12:55:10.980579 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.980605 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 12:55:10.980631 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.980658 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 12:55:10.980689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.980716 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:10.980743 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.980770 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:10.980796 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.980823 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 12:55:10.980850 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.980877 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 12:55:10.980903 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.980930 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 12:55:10.980957 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.980983 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 12:55:10.981009 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.981086 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:10.981113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.981140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 12:55:10.981172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.981199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.981226 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.981256 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.981282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.981309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.981335 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.981361 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 12:55:10.981387 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 12:55:10.981412 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 12:55:10.981439 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.981465 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 12:55:10.981492 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.981518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.981544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.981571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 12:55:10.981597 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.981624 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 12:55:10.981650 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.981676 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 12:55:10.981708 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.981737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 12:55:10.981764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.981791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 12:55:10.981818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.981844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 12:55:10.981871 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.981889 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.981915 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.981941 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.981958 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.981974 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982000 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.982026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982101 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.982127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.982229 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982255 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982280 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982306 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982332 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982349 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982375 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982402 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982419 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982444 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982471 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982497 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982522 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982548 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.982574 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982600 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982626 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982652 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.982682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982727 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.982753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982779 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.982805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982831 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.982857 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982883 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.982909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982936 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.982962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.982996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.983113 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983130 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.983198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983224 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.983250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.983335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.983453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983470 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.983557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983574 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.983662 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983693 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.983720 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983737 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983753 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983795 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.983821 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983847 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:10.983873 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983889 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.983958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.983991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.984076 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984102 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:55:10.984129 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984156 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.984182 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984208 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.984234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984310 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.984336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:55:10.984504 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984521 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984546 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.984572 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984589 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984605 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984631 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.984657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.984765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.984867 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984893 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.984919 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984945 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.984971 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.984988 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985014 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.985041 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985057 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985083 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.985109 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985135 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.985161 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985187 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.985212 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.985264 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985290 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 12:55:10.985316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985333 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985359 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 12:55:10.985385 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985411 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.985438 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985465 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.985491 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985517 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.985543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985570 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.985596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.985753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.985838 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985864 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.985890 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985907 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985950 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.985976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.985992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 12:55:10.986094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986111 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986128 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986144 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986170 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.986196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986229 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.986299 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986326 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 12:55:10.986351 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986368 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986385 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986401 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986427 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 12:55:10.986453 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986479 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 12:55:10.986505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986521 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986538 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.986590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 12:55:10.986715 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986741 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 12:55:10.986767 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986793 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 12:55:10.986819 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986845 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 12:55:10.986871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986947 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.986973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.986990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987040 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 12:55:10.987116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 12:55:10.987147 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.987205 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.987255 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.987306 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.987355 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.987402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.987450 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.987499 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.987548 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.987596 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.987643 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.987697 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.987747 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.987795 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.987844 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.987892 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.987940 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.987988 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.988035 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.988083 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.988131 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.988179 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.988228 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.988284 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.988337 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.988384 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.988432 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.988479 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.988525 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.988574 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.988622 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.988676 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.988729 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.988779 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.988836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.988885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.988933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.988982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.989080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.989127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.989176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.989223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.989272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.989320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.989367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.989415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.989462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.989508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.989556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.989604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.989652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.989706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.989755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.989804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.989852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.989901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.989949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.990002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.990055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.990102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.990148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.990195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.990242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.990291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.990339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.990392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.990440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.990488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.990544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.990593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.990641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.990696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.990746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.990792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.990839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.990887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.990935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.990983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.991030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.991079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.991126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.991173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.991221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.991269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.991317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.991366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.991414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.991463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.991512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.991561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.991610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.991662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.991720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.991767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.991813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.991859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.991906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.991955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.992004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.992056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.992103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.992152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.992207 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:55:10.992235 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.992297 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.992353 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.992407 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.992462 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.992515 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.992569 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.992623 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.992675 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.992736 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.992790 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.992843 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.992896 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.992949 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.993003 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.993056 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.993109 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.993168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.993223 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.993277 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.993330 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.993383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.993436 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.993489 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.993543 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.993597 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.993651 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.993710 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.993765 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.993818 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.993872 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.993925 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.993979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.994034 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.994146 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 12:55:10.994170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.994224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.994278 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.994332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.994386 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.994441 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.994495 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.994548 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.994601 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.994655 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.994715 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.994769 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.994825 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.994879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.994934 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.994988 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.995041 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.995095 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.995149 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.995204 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.995258 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.995312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.995366 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.995420 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.995473 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.995527 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.995581 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.995637 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.995696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.995751 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.995805 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.995859 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.995912 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.995968 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.996029 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 12:55:10.996052 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.996101 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.996150 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.996198 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.996247 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.996295 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.996343 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.996391 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.996440 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.996488 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.996536 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.996583 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.996631 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.996685 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.996735 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.996783 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.996832 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.997162 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.997212 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.997261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.997310 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.997358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.997406 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.997454 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.997502 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.997551 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.997601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.997649 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.997702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.997752 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.997801 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.997848 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.997904 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.997952 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.998007 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 12:55:10.998028 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.998081 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.998132 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.998183 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.998233 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.998284 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 12:55:10.998334 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 12:55:10.998384 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 12:55:10.998434 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 12:55:10.998485 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:10.998536 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:10.998588 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:10.998645 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:10.998701 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.998752 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.998802 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:10.998852 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:10.998902 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:10.998957 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 12:55:10.999009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.999059 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:10.999109 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:10.999160 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:10.999210 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:10.999260 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:10.999310 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 12:55:10.999361 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:10.999411 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:10.999462 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:10.999512 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 12:55:10.999562 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:10.999614 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:10.999665 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:10.999721 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:10.999781 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 12:55:10.999798 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 12:55:10.999829 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 12:55:10.999857 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 12:55:10.999884 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 12:55:10.999917 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 12:55:10.999939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:10.999955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:10.999965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:10.999973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:10.999983 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:10.999991 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:11.000005 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:11.000014 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:11.000022 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:11.000030 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:11.000039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:11.000048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:11.000055 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:11.000064 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000073 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000081 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:11.000089 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:11.000104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:11.000112 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000128 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:11.000136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:11.000144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:11.000151 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:11.000159 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:11.000167 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:11.000175 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:11.000183 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:11.000191 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:11.000199 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:11.000208 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:11.000217 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:11.000225 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:11.000233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:11.000244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.000251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:11.000260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:11.000268 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:11.000276 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:11.000283 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:11.000290 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:11.000298 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:11.000306 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:11.000313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:11.000321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:11.000337 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:11.000344 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000356 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000364 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:11.000372 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000380 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:11.000387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:11.000395 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000402 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000409 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:11.000417 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:11.000424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:11.000431 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:11.000439 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:11.000446 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:11.000454 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:11.000462 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:11.000469 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:11.000477 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:11.000484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:11.000491 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:11.000499 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:11.000507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:11.000517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.000525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:11.000533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:11.000540 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:11.000547 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:11.000554 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:11.000561 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:11.000569 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:11.000576 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:11.000583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:11.000591 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:11.000607 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:11.000614 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000621 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000629 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:11.000636 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:11.000651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:11.000658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000673 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:11.000685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:11.000693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:11.000700 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:11.000707 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:11.000715 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:11.000722 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:11.000729 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:11.000736 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:11.000744 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:11.000755 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:11.000762 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:11.000770 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:11.000777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 12:55:11.000787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.000794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 12:55:11.000802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 12:55:11.000810 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 12:55:11.000817 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 12:55:11.000824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 12:55:11.000831 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 12:55:11.000839 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 12:55:11.000846 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 12:55:11.000853 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 12:55:11.000860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 12:55:11.000867 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 12:55:11.000874 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000882 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000888 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 12:55:11.000895 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 12:55:11.000905 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 12:55:11.000912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 12:55:11.000919 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000926 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 12:55:11.000933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 12:55:11.000940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 12:55:11.000946 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 12:55:11.000953 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 12:55:11.000959 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 12:55:11.000966 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 12:55:11.000973 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 12:55:11.000980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 12:55:11.000987 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 12:55:11.000994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 12:55:11.001001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 12:55:11.001008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 12:55:11.001015 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 12:55:11.001270 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 12:55:11.001280 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:55:11.001286 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:55:11.001291 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 12:55:11.001298 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 12:55:11.001303 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:55:11.001306 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 12:55:11.001320 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 12:55:11.001329 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:55:11.001371 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001378 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204786" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:55:11.001400 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 12:55:11.001423 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 12:55:11.001429 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 12:55:11.001434 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 12:55:11.001438 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 12:55:11.001444 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204786" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:55:11.001454 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:11.001462 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:11.001466 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:11.001478 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001487 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 12:55:11.001493 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 12:55:11.001517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:11.001526 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:55:11.001531 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:11.001555 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:55:11.001561 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 12:55:11.001565 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 12:55:11.001569 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 12:55:11.001573 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 12:55:11.001577 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 12:55:11.001582 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 12:55:11.001586 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 12:55:11.001592 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204786" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 12:55:11.001607 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:11.001613 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:11.001618 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 12:55:11.001624 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001630 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 12:55:11.001635 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 12:55:11.001659 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 12:55:11.001665 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001670 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001676 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001685 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 12:55:11.001696 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:55:11.001705 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:11.001709 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:55:11.001714 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:55:11.001721 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204786" 2019-08-23 12:55:11.001728 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:11.001733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:55:11.001738 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:11.001744 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:11.001749 wsdl: in serializeType: returning: 204786 2019-08-23 12:55:11.001756 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 12:55:11.001762 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 12:55:11.001767 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 12:55:11.001771 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 12:55:11.001776 wsdl: in serializeType: returning: 204786 2019-08-23 12:55:11.001780 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204786 2019-08-23 12:55:11.001799 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204786 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 12:55:11.001804 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 12:55:11.001810 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3647"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 12:55:11.001824 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 12:55:11.001830 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204786 2019-08-23 12:55:11.001843 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 12:55:11.001921 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 12:55:11.001858 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 12:55:11.001868 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 12:55:11.001874 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 12:55:11.001879 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 12:55:11.001883 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 12:55:11.001890 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:11.001900 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:11.001909 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:55:11.001915 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:55:11.001928 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 12:55:11.001938 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 12:55:11.001946 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 12:55:11.009861 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 12:55:11.009878 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 12:55:11.009888 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 12:55:11.009903 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 12:55:11.009909 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 12:55:11.009913 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 12:55:11.009917 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 12:55:11.009921 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 12:55:11.009929 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 12:55:11.009953 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 12:55:11.019787 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 12:55:11.019807 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 12:55:11.019814 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:55:11.019819 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 12:55:11.019824 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 12:55:11.019830 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 12:55:11.019835 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 12:55:11.019841 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 12:55:11.019846 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 12:55:11.019856 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 10:55:09 GMT 2019-08-23 12:55:11.019862 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 12:55:11.019867 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 12:55:11.019873 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 12:55:11.019882 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 12:55:11.019915 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 12:55:11.019926 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 12:55:11.019935 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 12:55:11.019940 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 12:55:11.019945 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 12:55:11.019975 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 12:55:11.019987 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 12:55:11.019993 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 12:55:11.020021 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 12:55:11.020028 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 10:55:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 12:55:11.020061 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 12:55:11.020072 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 12:55:11.020092 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 12:55:11.020099 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 12:55:11.020211 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 12:55:11.020337 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 12:55:11.020346 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 12:55:11.020355 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 12:55:11.020367 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:55:11.020393 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 12:55:11.020449 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 12:55:11.020478 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 12:55:11.020490 nusoap_client: got fault 2019-08-23 12:55:11.020497 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 12:55:11.020502 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 12:55:11.020510 nusoap_client: detail =