Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 79.7/83.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
317315 Model turbiny: S200
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: VALMET
 Silnik:
JR T4284
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 00:42:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 02:43:05.493636 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 02:43:05.493703 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:43:05.493727 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219305" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 02:43:05.493758 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:43:05.493790 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 02:43:05.493807 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 02:43:05.493828 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 02:43:05.493845 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:43:05.493858 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:43:05.493873 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:43:05.493889 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:43:05.493912 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:43:05.493922 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:43:05.493931 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:43:05.493939 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:43:05.493947 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 02:43:05.493966 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:43:05.493988 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:43:05.494003 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:43:05.494012 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 02:43:05.494022 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 02:43:05.494036 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:43:05.494050 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:43:05.502013 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:43:05.502047 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:43:05.502068 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 02:43:05.502080 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:43:05.502091 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:43:05.502099 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:43:05.502108 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 02:43:05.502157 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 02:43:05.520379 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 02:43:05.520452 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 02:43:05.520463 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:43:05.520469 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:43:05.520474 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:43:05.520480 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:43:05.520486 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:43:05.520492 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:43:05.520498 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:43:05.520503 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:42:57 GMT 2019-08-18 02:43:05.520509 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:43:05.520514 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 02:43:05.520521 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:43:05.520543 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 02:43:05.520591 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 02:43:05.520616 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 02:43:05.528365 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:43:05.528444 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:43:05.536045 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:43:05.536125 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:43:05.536152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.536385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:43:05.544091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544188 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:43:05.544239 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:43:05.544264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:43:05.544796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.544902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552599 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:43:05.552641 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:43:05.552657 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-08-18 02:43:05.552703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:43:05.552732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.552994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:43:05.553225 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:43:05.553333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:43:05.553443 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:43:05.553544 soap_transport_http: read buffer of 4927 bytes 2019-08-18 02:43:05.553563 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:43:05.553569 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 02:43:05.553627 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 02:43:05.553690 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:43:05.553716 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:43:05.553729 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:43:05.553756 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 02:43:05.553761 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 02:43:05.553995 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 02:43:05.554019 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 02:43:05.554111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 02:43:05.554161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554220 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.554243 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554270 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:43:05.554311 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.554321 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554335 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:43:05.554353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.554398 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.554416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554423 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.554440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554470 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.554478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 02:43:05.554504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.554531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:43:05.554547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 02:43:05.554572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554642 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.554656 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554676 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:43:05.554713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.554726 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554745 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:43:05.554775 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.554786 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554804 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:43:05.554831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.554899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.554929 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.554937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 02:43:05.555021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555076 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.555093 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 02:43:05.555122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.555151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 02:43:05.555167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 02:43:05.555189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555215 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.555222 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555232 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:43:05.555250 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.555257 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555267 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:43:05.555285 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.555291 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555301 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:43:05.555319 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.555326 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555335 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.555349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.555387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.555403 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.555426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.555520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.555538 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:43:05.555559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 02:43:05.555572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:43:05.555605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:43:05.555621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 02:43:05.555641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555666 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.555673 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555683 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:43:05.555701 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.555708 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555718 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:43:05.555736 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.555743 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555752 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:43:05.555770 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.555777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555786 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.555799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.555835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.555851 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.555872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555897 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.555904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 02:43:05.555928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.555952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:43:05.555968 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.555977 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 02:43:05.556009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556054 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.556067 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556085 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:43:05.556110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.556157 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.556182 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556192 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.556218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556267 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.556277 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556306 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 02:43:05.556333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.556367 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:43:05.556405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556413 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 02:43:05.556452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556502 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.556514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556527 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.556541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.556568 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.556591 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556597 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.556613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556638 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.556645 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556655 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 02:43:05.556678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.556725 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 02:43:05.556754 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556765 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 02:43:05.556791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556841 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.556853 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556869 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:43:05.556901 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.556914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.556955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.556996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.557019 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 02:43:05.557038 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557056 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.557082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557126 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.557140 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557160 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 02:43:05.557185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.557214 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 02:43:05.557231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557237 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 02:43:05.557252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557278 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.557285 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557295 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:43:05.557313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.557320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.557343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.557372 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 02:43:05.557387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557393 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.557417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557501 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.557516 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557536 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 02:43:05.557562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.557614 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 02:43:05.557644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557655 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 02:43:05.557682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.557761 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.557804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.557843 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 02:43:05.557867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557877 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.557901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557943 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.557954 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.557970 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 02:43:05.557992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.558032 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 02:43:05.558058 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558068 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 02:43:05.558091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558131 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.558142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.558190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.558231 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.558256 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558266 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.558306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558360 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.558373 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558390 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 02:43:05.558412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.558453 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:43:05.558479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 02:43:05.558515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558561 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.558581 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558601 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:43:05.558628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.558683 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.558704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558710 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.558726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558751 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.558758 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558768 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 02:43:05.558781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.558807 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:43:05.558822 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558828 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 02:43:05.558843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558868 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.558875 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558885 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:43:05.558898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.558923 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.558938 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558944 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.558958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558982 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.558988 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.558998 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 02:43:05.559011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.559036 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:43:05.559051 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559057 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 02:43:05.559071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559096 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.559103 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559112 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 02:43:05.559130 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.559136 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559146 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 02:43:05.559159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.559187 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.559202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559208 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.559222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559297 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.559308 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559320 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 02:43:05.559339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.559365 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:43:05.559385 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559392 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:43:05.559407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.559452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.559476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.559511 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.559531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559543 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.559568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559627 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.559641 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559661 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:43:05.559685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.559731 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:43:05.559759 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559771 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:43:05.559796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559844 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:43:05.559853 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559865 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:43:05.559879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.559918 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.559934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.559941 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.559966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560012 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560024 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.560093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.560110 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:43:05.560132 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 02:43:05.560144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:43:05.560172 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:43:05.560198 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560210 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 02:43:05.560238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560288 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:43:05.560302 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560321 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:43:05.560342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.560388 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.560416 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560426 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.560458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560507 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560519 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560565 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.560593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.560611 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560622 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:43:05.560633 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 02:43:05.560645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:43:05.560670 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:43:05.560685 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560692 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:43:05.560707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560732 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:43:05.560739 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560751 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:43:05.560775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.560801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.561058 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.561086 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561093 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.561120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561146 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561153 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.561258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.561275 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:43:05.561298 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 02:43:05.561311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:43:05.561335 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:43:05.561351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561357 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 02:43:05.561371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.561405 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 02:43:05.561433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.561440 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561449 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 02:43:05.561467 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.561473 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561483 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:43:05.561509 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.561521 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561539 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:43:05.561573 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.561593 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561650 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:43:05.561684 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.561697 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561714 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 02:43:05.561748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.561759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.561804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.561868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.561887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561893 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.561928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561976 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.561985 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.561997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 02:43:05.562011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.562038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:43:05.562054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562063 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 02:43:05.562087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562134 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562149 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562174 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:43:05.562210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562222 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.562268 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562280 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562298 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:43:05.562321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.562390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.562419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562427 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.562444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562470 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562477 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 02:43:05.562501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.562527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:43:05.562542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562549 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:43:05.562563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562603 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.562629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.562674 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.562703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.562743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562792 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:43:05.562845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.562892 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:43:05.562912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562935 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:43:05.562955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.562982 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.562999 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563011 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:43:05.563030 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.563044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563063 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.563098 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.563110 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563125 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:43:05.563140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.563175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.563191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.563213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563238 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.563245 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:43:05.563268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.563293 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:43:05.563308 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563314 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.563328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563353 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.563360 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563370 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:43:05.563387 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.563394 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563404 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:43:05.563421 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.563428 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:43:05.563454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.563461 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563470 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:43:05.563488 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.563494 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563503 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:43:05.563517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.563557 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.563573 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563586 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.563603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563629 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 02:43:05.563660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.563675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.563685 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.563701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563739 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563747 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563757 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.563801 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.563833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563843 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.563860 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.563867 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563877 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 02:43:05.563894 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.563901 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563910 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 02:43:05.563927 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.563934 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563943 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:43:05.563961 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.563967 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.563977 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 02:43:05.563994 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:43:05.564000 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564011 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 02:43:05.564028 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564035 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564044 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.564062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.564095 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564101 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564111 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 02:43:05.564128 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564135 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564144 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:43:05.564162 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564168 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564177 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:43:05.564191 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.564264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.564286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564310 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.564317 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564327 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:43:05.564344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564351 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564361 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:43:05.564378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564384 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564394 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:43:05.564411 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.564418 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564427 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:43:05.564440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.564477 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564499 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.564514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564539 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564546 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 02:43:05.564569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.564589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.564600 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.564614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564642 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564649 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.564704 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564734 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.564741 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564752 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:43:05.564770 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.564776 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564786 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:43:05.564803 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.564810 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:43:05.564857 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.564869 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564887 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:43:05.564921 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.564933 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.564953 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:43:05.564988 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.564999 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565017 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:43:05.565050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565081 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.565118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565129 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565141 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:43:05.565161 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565168 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565178 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:43:05.565208 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565215 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:43:05.565257 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565269 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565289 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:43:05.565315 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.565372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.565391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565399 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.565427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565476 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565489 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565509 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:43:05.565543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.565554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.565612 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.565624 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565643 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:43:05.565670 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.565693 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565713 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.565740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.565792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.565810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.565833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565859 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.565866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565876 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 02:43:05.565889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.565905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.565915 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.565929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.565961 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.565973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.565990 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.566073 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566120 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.566131 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566149 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:43:05.566181 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566194 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566212 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:43:05.566234 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.566259 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566271 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:43:05.566291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.566298 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566308 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:43:05.566336 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.566343 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566354 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:43:05.566373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.566392 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566410 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:43:05.566445 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566456 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.566488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566495 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566504 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:43:05.566521 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566529 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566538 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:43:05.566556 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566563 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566572 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 02:43:05.566598 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566604 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566614 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:43:05.566632 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566638 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566648 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:43:05.566661 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.566725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.566744 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566774 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566781 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566791 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.566834 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566860 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.566867 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566877 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 02:43:05.566895 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.566902 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566911 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 02:43:05.566929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.566935 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566945 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:43:05.566962 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.566968 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.566978 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 02:43:05.566995 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.567002 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567011 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 02:43:05.567028 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.567035 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567044 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:43:05.567061 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.567068 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567077 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 02:43:05.567095 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.567101 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567111 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 02:43:05.567129 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.567135 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567146 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 02:43:05.567163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.567170 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567179 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:43:05.567197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.567204 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567213 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:43:05.567231 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.567237 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567247 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 02:43:05.567264 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.567270 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567280 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.567297 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.567304 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567313 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 02:43:05.567326 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.567411 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567418 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 02:43:05.567435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567460 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.567467 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567477 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:43:05.567490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.567516 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567538 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.567551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567582 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.567589 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567600 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 02:43:05.567613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.567639 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:43:05.567654 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567660 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 02:43:05.567674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.567709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.567739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.567746 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567756 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:43:05.567773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.567780 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567790 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:43:05.567807 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.567814 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567823 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:43:05.567837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.567873 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 02:43:05.567888 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567894 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.567909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567934 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.567941 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567950 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 02:43:05.567963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.567978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.567989 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 02:43:05.568002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.568031 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568038 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.568047 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568061 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.568077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.568091 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568116 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.568123 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568133 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 02:43:05.568150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.568157 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568166 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 02:43:05.568184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.568191 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568200 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 02:43:05.568217 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:43:05.568224 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568233 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:43:05.568250 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.568257 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568266 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 02:43:05.568283 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.568290 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568299 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 02:43:05.568317 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.568323 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:43:05.568350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.568357 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568366 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 02:43:05.568383 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.568390 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568400 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 02:43:05.568417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.568423 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.568446 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 02:43:05.568495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.568513 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 02:43:05.568535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.568566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568581 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.568595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.568620 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.568636 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568642 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.568657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568681 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:43:05.568688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568698 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 02:43:05.568721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.568741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.568753 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:43:05.568767 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 02:43:05.568796 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.568807 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:43:05.568825 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 02:43:05.568857 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:43:05.568870 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 02:43:05.568889 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 02:43:05.568924 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.568938 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:43:05.568956 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 02:43:05.568979 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 02:43:05.569017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.569048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569056 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.569091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569123 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.569130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569140 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.569171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.569179 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569189 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:43:05.569229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.569243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569262 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:43:05.569281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.569316 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569332 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569339 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.569355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569399 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569413 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569432 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 02:43:05.569459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.569485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.569507 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.569530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569588 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569602 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569617 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.569707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569743 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.569751 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569761 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 02:43:05.569779 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.569786 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569796 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 02:43:05.569813 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.569819 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569829 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:43:05.569846 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.569853 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569862 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 02:43:05.569880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.569887 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569896 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 02:43:05.569926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.569938 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.569956 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 02:43:05.569992 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.570006 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.570025 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 02:43:05.570058 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.570069 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.570085 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:43:05.570116 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.570129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.570147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:43:05.570168 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.570233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.570257 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570263 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 02:43:05.570291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570330 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.570343 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570367 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:43:05.570399 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.570408 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570419 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:43:05.570437 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.570444 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570453 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:43:05.570484 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.570491 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570501 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:43:05.570527 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.570534 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570545 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:43:05.570558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.570606 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.570623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570629 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.570645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570670 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570722 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.570745 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.570762 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570774 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:43:05.570784 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 02:43:05.570797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:43:05.570821 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:43:05.570836 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570843 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 02:43:05.570858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570882 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.570889 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570899 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 02:43:05.570912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.570937 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.570952 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570958 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.570972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.570997 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:43:05.571004 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571014 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 02:43:05.571027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.571052 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 02:43:05.571067 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 02:43:05.571087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.571118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.571141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.571166 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.571217 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571229 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.571257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571306 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571318 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571335 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 02:43:05.571357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.571381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.571400 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:43:05.571424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571468 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571481 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571497 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.571583 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571630 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.571658 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571678 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 02:43:05.571721 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.571734 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571753 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 02:43:05.571783 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.571793 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571811 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 02:43:05.571839 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.571851 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571867 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 02:43:05.571897 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.571908 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.571959 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 02:43:05.571999 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:43:05.572012 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572029 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 02:43:05.572062 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:43:05.572071 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572082 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 02:43:05.572101 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:43:05.572108 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572118 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 02:43:05.572143 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.572155 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572171 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 02:43:05.572199 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.572212 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572229 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 02:43:05.572257 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.572268 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572284 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 02:43:05.572315 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.572326 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572342 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 02:43:05.572371 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.572382 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572400 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 02:43:05.572424 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.572526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.572562 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572572 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 02:43:05.572607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572650 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.572663 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572680 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 02:43:05.572705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.572756 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.572782 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572792 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.572815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572857 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.572869 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572887 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 02:43:05.572944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.572973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.572992 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:43:05.573017 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573027 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.573053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573098 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.573110 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573145 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 02:43:05.573179 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.573190 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573220 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:43:05.573251 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.573273 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573291 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:43:05.573322 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.573333 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573349 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:43:05.573372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.573436 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573463 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573473 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.573498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573542 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573554 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573571 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 02:43:05.573605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.573632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.573649 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.573688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573735 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573746 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573762 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.573835 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.573888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:43:05.573931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.573942 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.573957 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:43:05.573985 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.573996 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.574011 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 02:43:05.574041 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.574052 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.574068 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:43:05.574096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574107 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.574202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:43:05.574236 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574259 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.574277 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 02:43:05.574318 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:43:05.574330 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.574347 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 02:43:05.574369 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.574434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.574466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574478 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 02:43:05.574501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574598 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.574612 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574631 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 02:43:05.574662 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574672 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574689 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 02:43:05.574719 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574730 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574746 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 02:43:05.574774 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.574785 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574800 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 02:43:05.574834 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574847 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574865 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 02:43:05.574894 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574905 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574921 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 02:43:05.574949 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.574964 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.574980 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:43:05.575009 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.575020 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575035 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:43:05.575061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.575154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.575178 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575189 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 02:43:05.575213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575255 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.575266 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 02:43:05.575304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.575346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:43:05.575372 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:43:05.575382 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 02:43:05.575400 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 02:43:05.575429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575441 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 02:43:05.575467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.575546 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:43:05.575580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.575599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:43:05.575617 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 02:43:05.575645 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.575656 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 02:43:05.575673 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 02:43:05.575700 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:43:05.575711 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 02:43:05.575735 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 02:43:05.575766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.575776 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.575793 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.575826 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.575837 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.575855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.575883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.575895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.575912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.575941 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.575953 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 02:43:05.575970 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.576004 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.576015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 02:43:05.576031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.576092 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:43:05.576103 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 02:43:05.576120 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 02:43:05.576146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.576156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.576171 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.576199 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:43:05.576209 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 02:43:05.576225 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 02:43:05.576252 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.576263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 02:43:05.576279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.576306 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.576315 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:43:05.576331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.576356 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:43:05.576365 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 02:43:05.576381 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 02:43:05.576404 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 02:43:05.576461 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.576510 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:43:05.576554 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.576608 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 02:43:05.576656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.576707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:43:05.576755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.576805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:43:05.576857 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.576904 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:43:05.576954 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.577003 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 02:43:05.577053 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 02:43:05.577101 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 02:43:05.577148 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 02:43:05.577198 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 02:43:05.577249 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 02:43:05.577299 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 02:43:05.577348 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.577424 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:43:05.577490 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.577554 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:43:05.577614 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.577665 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:43:05.577716 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.577755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:43:05.577783 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.577811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:43:05.577838 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.577865 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:43:05.577892 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.577919 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:43:05.577947 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.577974 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:43:05.578017 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.578045 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:43:05.578083 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.578110 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:43:05.578148 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.578176 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:43:05.578203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.578231 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:43:05.578259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.578286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.578312 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.578340 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.578367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.578394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.578421 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.578448 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:43:05.578475 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 02:43:05.578501 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 02:43:05.578528 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.578555 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:43:05.578587 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.578615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.578654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.578684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:43:05.578716 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.578745 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 02:43:05.578771 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.578798 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:43:05.578825 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.578856 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:43:05.578883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.578911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:43:05.578938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.578966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:43:05.578995 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579013 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579040 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.579067 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579084 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579102 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579128 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.579154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.579281 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.579398 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579425 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579452 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579479 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579505 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579524 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579551 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579582 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579600 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579627 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579656 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579683 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579728 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579756 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.579782 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579836 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579863 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.579889 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.579934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.579976 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.580083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580136 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.580174 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580225 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.580252 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580293 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.580335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.580527 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580596 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.580623 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.580676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580717 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.580772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.580894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580947 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.580975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.581002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.581109 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581136 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.581162 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581197 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581214 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581241 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.581267 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581294 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:43:05.581320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581381 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.581408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.581530 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581557 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:43:05.581591 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581618 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.581645 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581672 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.581699 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.581810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.581956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:43:05.581983 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582000 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582027 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.582053 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582070 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582087 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582114 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.582141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.582244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.582348 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582375 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582401 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582428 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582455 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582472 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582500 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582526 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582549 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582581 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582609 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582635 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582676 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582718 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.582747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582774 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582800 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582827 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:43:05.582853 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582870 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:43:05.582923 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.582950 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.582977 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583003 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.583030 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583057 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.583083 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583110 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.583138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.583293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.583380 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.583434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.583521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:43:05.583650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583685 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.583760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.583881 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:43:05.583946 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583964 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583981 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.583998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:43:05.584051 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584078 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:43:05.584112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584143 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.584367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:43:05.584548 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584610 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:43:05.584646 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584674 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:43:05.584703 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.584741 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:43:05.585697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585740 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.585845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:43:05.585995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:43:05.586029 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.586093 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.586145 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.586196 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.586247 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.586295 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.586344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.586395 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.586444 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.586492 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.586540 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.586589 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.586639 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.586688 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.586746 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.586796 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.586846 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.586895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.586944 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.586993 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.587042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.587091 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.587141 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.587198 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.587252 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.587300 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.587350 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.587398 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.587445 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.587495 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.587545 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.587598 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.587645 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.587696 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.587800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.587852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.587901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.587951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.588001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.588048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.588097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.588165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.588263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.588348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.588415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.588472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.588538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.588628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.588681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.588758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.588859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.588935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.589014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.589085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.589177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.589231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.589281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.589335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.589416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.589515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.589587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.589677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.589737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.589788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.589838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.589892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.589940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.589990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.590048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.590114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.590202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.590291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.590379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.590437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.590488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.590537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.590591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.590641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.590688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.590744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.590795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.590843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.590908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.590973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.591035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.591131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.591186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.591235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.591285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.591336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.591387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.591441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.591495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.591543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.591607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.591678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.591740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.591791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.591843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.591973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.592022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.592073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.592132 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:43:05.592160 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.592223 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.592280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.592336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.592392 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.592447 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.592501 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.592556 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.592616 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.592672 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.592733 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.592789 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.592844 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.592898 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.592953 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.593007 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.593062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.593124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.593180 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.593234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.593289 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.593344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.593398 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.593453 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.593507 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.593561 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.593655 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.593775 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.593853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.593933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.594019 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.594101 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.594159 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.594220 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.594347 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:43:05.594396 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.594485 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.594556 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.594619 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.594692 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.594781 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.594850 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.594906 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.594961 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.595044 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.595119 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.595217 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.595277 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.595332 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.595387 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.595443 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.595497 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.595553 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.595615 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.595671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.595734 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.595814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.595888 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.595957 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.596013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.596068 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.596123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.596178 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.596233 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.596288 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.596343 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.596399 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.596454 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.596511 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.596576 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 02:43:05.596604 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.596655 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.596711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.596763 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.596812 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.596862 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.596911 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.596960 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.597011 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.597060 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.597109 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.597158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.597206 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.597255 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.597304 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.597352 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.597402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.597452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.597501 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.597550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.597606 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.597656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.597712 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.597762 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.597811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.597860 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.597911 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.597960 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.598010 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.598058 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.598107 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.598229 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.598278 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.598368 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.598476 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 02:43:05.598517 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.598623 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.598738 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.598834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.598921 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.599006 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.599089 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:43:05.599174 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:43:05.599257 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:43:05.599341 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.599427 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.599511 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.599597 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.599685 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.599778 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.599863 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.599949 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.600033 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.600118 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.600205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.600288 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.600373 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.600458 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.600543 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.600630 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.600722 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:43:05.600807 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.600891 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.600977 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.601061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.601148 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.601233 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.601318 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.601406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.601498 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 02:43:05.601525 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 02:43:05.601575 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 02:43:05.601622 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 02:43:05.601666 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 02:43:05.601714 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 02:43:05.601746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.601777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.601794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.601811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.601826 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.601841 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.601857 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:43:05.601872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:43:05.601889 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:43:05.601904 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.601982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.601999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.602014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.602030 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.602047 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.602062 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.602078 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.602093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.602108 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.602123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.602139 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.602155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.602170 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.602185 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.602201 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.602216 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:43:05.602231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.602246 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.602261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.602276 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.602291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.602306 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.602321 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.602336 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.602352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.602371 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.602386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.602401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.602416 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.602430 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.602444 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:43:05.602459 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:43:05.602473 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:43:05.602488 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.602502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.602517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.602531 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.602546 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.602560 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.602574 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.602590 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.602604 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.602618 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.602632 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.602646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.602661 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.602675 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.602689 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.602708 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.602722 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:43:05.602737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.602751 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.602765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.602779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.602794 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.602808 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.602821 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.602837 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.602852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.602869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.602882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.602896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.602910 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.602922 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.602935 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:43:05.602948 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:43:05.602961 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:43:05.602974 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.602987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.603001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.603015 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.603028 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.603040 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.603054 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.603067 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.603080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.603093 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.603106 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.603120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.603135 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.603148 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.603161 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.603175 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.603188 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:43:05.603201 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.603214 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.603226 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.603238 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.603252 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.603266 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.603278 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.603291 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.603304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:43:05.603321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.603334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:43:05.603347 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:43:05.603360 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:43:05.603374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:43:05.603386 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:43:05.603398 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:43:05.603413 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:43:05.603426 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:43:05.603440 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:43:05.603454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:43:05.603467 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:43:05.603480 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.603494 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.603508 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:43:05.603522 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:43:05.603535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:43:05.603549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:43:05.603562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.603575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:43:05.603588 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:43:05.603602 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:43:05.603614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:43:05.603627 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:43:05.603640 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:43:05.603653 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:43:05.603666 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:43:05.603679 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:43:05.603694 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:43:05.603714 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:43:05.603727 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:43:05.603741 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:43:05.603754 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:43:05.603864 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 02:43:05.603881 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:43:05.603890 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:43:05.603899 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:43:05.603911 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 02:43:05.603919 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:43:05.603926 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:43:05.603941 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 02:43:05.603956 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:43:05.604019 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604031 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219305" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:43:05.604054 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:43:05.604092 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 02:43:05.604103 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 02:43:05.604111 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 02:43:05.604118 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 02:43:05.604127 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219305" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:43:05.604145 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:43:05.604156 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:43:05.604165 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:43:05.604182 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604197 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:43:05.604206 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 02:43:05.604247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.604262 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:43:05.604270 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.604313 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:43:05.604322 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 02:43:05.604329 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 02:43:05.604336 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 02:43:05.604344 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 02:43:05.604350 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 02:43:05.604359 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 02:43:05.604366 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 02:43:05.604376 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219305" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:43:05.604393 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:43:05.604404 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:43:05.604411 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:43:05.604423 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604433 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:43:05.604440 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:43:05.604484 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:43:05.604495 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604503 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604513 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604520 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:43:05.604536 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:43:05.604550 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:43:05.604559 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:43:05.604567 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:43:05.604578 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219305" 2019-08-18 02:43:05.604591 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:43:05.604599 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:43:05.604608 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:43:05.604618 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:43:05.604626 wsdl: in serializeType: returning: 219305 2019-08-18 02:43:05.604637 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:43:05.604648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:43:05.604656 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:43:05.604663 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:43:05.604671 wsdl: in serializeType: returning: 219305 2019-08-18 02:43:05.604679 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219305 2019-08-18 02:43:05.604706 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219305 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 02:43:05.604716 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 02:43:05.604724 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8190"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 02:43:05.604740 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 02:43:05.604746 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219305 2019-08-18 02:43:05.604758 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 02:43:05.604838 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 02:43:05.604772 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:43:05.604784 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:43:05.604790 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:43:05.604795 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:43:05.604799 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:43:05.604806 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:43:05.604817 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:43:05.604825 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:43:05.604831 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:43:05.604845 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 02:43:05.604855 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:43:05.604864 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:43:05.612927 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:43:05.612965 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:43:05.612986 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 02:43:05.612993 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 02:43:05.613000 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:43:05.613006 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:43:05.613010 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:43:05.613015 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:43:05.613020 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 02:43:05.613048 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 02:43:05.623014 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 02:43:05.623049 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 02:43:05.623061 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:43:05.623072 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:43:05.623081 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:43:05.623091 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:43:05.623102 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:43:05.623112 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:43:05.623122 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:43:05.623133 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:42:57 GMT 2019-08-18 02:43:05.623146 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:43:05.623156 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 02:43:05.623166 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:43:05.623182 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 02:43:05.623225 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 02:43:05.623253 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 02:43:05.623269 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:43:05.623279 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 02:43:05.623288 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 02:43:05.623333 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:43:05.623352 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:43:05.623363 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:43:05.623394 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:43:05.623406 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 00:42:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 02:43:05.623453 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 02:43:05.623468 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 02:43:05.623503 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 02:43:05.623514 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 02:43:05.623667 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 02:43:05.623851 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 02:43:05.623862 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 02:43:05.623877 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 02:43:05.623894 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:43:05.623932 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 02:43:05.624029 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 02:43:05.624062 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:43:05.624083 nusoap_client: got fault 2019-08-18 02:43:05.624097 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 02:43:05.624106 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 02:43:05.624115 nusoap_client: detail =