Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 78.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1070-197-00022674A256 Model turbiny:
 Producent OE: KKKSCHWITZER
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T3772
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:35:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:35:53.765834 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:35:53.765901 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:35:53.765922 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:35:53.765947 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:35:53.765965 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:35:53.765976 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:35:53.765994 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:35:53.766009 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:35:53.766020 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:35:53.766033 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:35:53.766046 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:35:53.766065 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:35:53.766084 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:35:53.766092 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:35:53.766099 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:35:53.766106 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:35:53.766124 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:35:53.766145 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:35:53.766158 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:35:53.766167 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:35:53.766176 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:35:53.766190 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:35:53.766203 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:35:53.774002 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:35:53.774028 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:35:53.774041 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:35:53.774049 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:35:53.774062 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:35:53.774068 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:35:53.774072 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:35:53.774101 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:35:53.792436 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:35:53.792483 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:35:53.792491 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:35:53.792497 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:35:53.792503 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:35:53.792509 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:35:53.792515 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:35:53.792521 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:35:53.792527 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:35:53.792534 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:35:02 GMT 2019-06-27 00:35:53.792540 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:35:53.792545 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:35:53.792552 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:35:53.792566 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:35:53.792601 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:35:53.800343 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:35:53.800382 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:35:53.807967 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-06-27 00:35:53.808190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.808227 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.808281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.808326 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.808372 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:35:53.815580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.815618 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.815797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:35:53.815881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.815925 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:35:53.816081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.816108 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.816227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.816256 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.816282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:35:53.816321 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:35:53.816342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:35:53.816394 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:35:53.823370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.823427 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:35:53.823450 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-27 00:35:53.823527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.823557 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.823610 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.823638 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.823661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.823743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.823782 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.823904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.823933 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.823954 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-06-27 00:35:53.824120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:35:53.824167 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:35:53.824192 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-06-27 00:35:53.824209 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:35:53.824218 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:35:53.824255 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:35:53.824309 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:35:53.824335 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:35:53.824348 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:35:53.824376 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:35:53.824384 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:35:53.824625 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:35:53.824647 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:35:53.824729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.824745 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:35:53.824782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.824838 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.824854 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.824880 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:35:53.824919 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.824932 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.824954 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:35:53.824983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.825067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.825098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.825137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825191 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.825204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:35:53.825253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.825307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:35:53.825336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:35:53.825376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825428 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.825443 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825464 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:35:53.825498 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.825511 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825533 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:35:53.825564 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.825576 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825599 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:35:53.825627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.825695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.825725 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:35:53.825766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825817 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.825831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:35:53.825874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.825925 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:35:53.825955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.825967 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:35:53.825993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826041 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.826062 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826086 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:35:53.826123 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.826135 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826153 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:35:53.826187 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.826200 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826220 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:35:53.826251 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.826263 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826283 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.826310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.826384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.826413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.826457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.826630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.826663 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826685 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:35:53.826706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:35:53.826730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:35:53.826781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:35:53.826811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826823 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:35:53.826852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826902 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.826916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826936 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:35:53.826965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.826996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.827016 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.827043 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827063 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.827093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827142 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.827156 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827176 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:35:53.827201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.827252 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:35:53.827282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827293 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:35:53.827324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.827380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.827427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.827476 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.827504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827517 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.827545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827596 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.827609 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827629 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:35:53.827657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.827704 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:35:53.827734 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827745 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:35:53.827773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827820 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.827833 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827852 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:35:53.827888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.827901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827921 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.827946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.827977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.827997 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:35:53.828025 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828036 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.828068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828116 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.828130 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828149 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:35:53.828175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.828226 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:35:53.828254 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828265 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:35:53.828290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.828353 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828379 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:35:53.828415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.828426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828445 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.828472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.828529 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:35:53.828557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828569 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.828597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828647 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.828660 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828685 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:35:53.828708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.828756 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:35:53.828785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828796 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:35:53.828823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828869 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.828883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.828930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.828958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.828980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:35:53.829011 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829021 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.829047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829107 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.829121 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829140 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:35:53.829165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.829215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:35:53.829245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829257 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:35:53.829285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.829346 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.829389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.829440 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.829468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829479 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.829505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829554 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.829568 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829587 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:35:53.829617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.829664 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:35:53.829695 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829706 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:35:53.829733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829780 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.829793 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829812 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:35:53.829839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.829889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.829920 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.829930 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.829954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830003 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.830017 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:35:53.830071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.830122 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:35:53.830152 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830163 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:35:53.830191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830240 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.830251 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830270 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:35:53.830297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.830345 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.830373 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830386 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.830413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830461 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.830475 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830495 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:35:53.830520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.830571 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:35:53.830600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830612 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:35:53.830638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830684 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.830698 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830718 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:35:53.830754 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.830767 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830785 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:35:53.830807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.830865 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.830895 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830906 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.830933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.830983 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.830996 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831017 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:35:53.831044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.831103 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:35:53.831186 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831199 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:35:53.831222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831253 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.831261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.831289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.831319 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.831335 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831342 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.831357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831384 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.831391 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831401 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:35:53.831415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.831442 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:35:53.831457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831463 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:35:53.831477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831503 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:35:53.831510 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831521 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:35:53.831534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.831560 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.831576 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831582 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.831596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831620 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831626 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.831687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.831705 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:35:53.831727 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:35:53.831739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:35:53.831765 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:35:53.831780 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831786 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:35:53.831801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831826 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:35:53.831834 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831844 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:35:53.831857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.831884 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.831899 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831905 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.831919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831943 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831950 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.831996 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.832019 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.832036 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832048 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:35:53.832058 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:35:53.832071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:35:53.832096 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:35:53.832111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832118 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:35:53.832132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832165 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:35:53.832193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832200 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:35:53.832228 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832235 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832245 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:35:53.832263 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.832270 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832279 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:35:53.832297 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.832304 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832314 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:35:53.832332 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.832338 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832348 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:35:53.832365 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.832372 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.832394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.832446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.832462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832468 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.832482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832507 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832514 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:35:53.832538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.832563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:35:53.832578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:35:53.832599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832624 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832631 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832641 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:35:53.832659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832675 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.832693 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832699 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832709 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:35:53.832722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.832755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.832770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832776 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.832791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832816 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:35:53.832848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.832875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:35:53.832890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832896 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:35:53.832910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.832942 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.832965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.832981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.832997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.833013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.833033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833058 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:35:53.833090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.833115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:35:53.833130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:35:53.833151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833175 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833182 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833192 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:35:53.833210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.833245 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833252 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833262 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:35:53.833275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.833309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.833324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.833346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:35:53.833400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.833426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:35:53.833441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.833462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833486 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.833494 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833503 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:35:53.833521 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833528 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833537 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:35:53.833555 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833561 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833571 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:35:53.833588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.833595 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:35:53.833623 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.833629 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833639 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:35:53.833652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.833695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.833710 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.833731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833756 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833764 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:35:53.833787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.833803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.833813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.833827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833857 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833864 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833875 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.833920 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.833952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.833962 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.833981 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.833992 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834003 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:35:53.834022 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.834029 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834039 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:35:53.834056 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.834063 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834073 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:35:53.834091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.834097 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834107 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:35:53.834125 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:35:53.834132 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834141 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:35:53.834159 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834166 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834175 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.834193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.834226 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834233 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834243 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:35:53.834260 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834266 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834276 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:35:53.834290 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.834361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.834382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.834414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834424 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:35:53.834442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834448 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834458 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:35:53.834475 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834482 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834492 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:35:53.834509 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.834516 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834526 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:35:53.834539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.834577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.834612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834637 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:35:53.834667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.834683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.834693 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.834707 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834734 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834741 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834765 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.834796 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834822 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.834829 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834839 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:35:53.834856 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.834863 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834874 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:35:53.834892 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.834899 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834908 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:35:53.834926 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.834932 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834942 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:35:53.834960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.834967 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.834977 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:35:53.834999 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.835006 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835016 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:35:53.835034 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835040 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835050 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.835068 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835074 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835084 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:35:53.835101 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835108 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835118 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:35:53.835135 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835141 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835151 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:35:53.835169 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835176 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835185 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:35:53.835198 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.835254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.835272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835278 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.835293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835318 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835325 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835335 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:35:53.835352 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.835359 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.835386 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835393 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835403 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:35:53.835420 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.835427 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835437 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.835450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.835489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835510 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.835525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835550 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:35:53.835580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.835595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.835605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.835619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.835709 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835735 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.835742 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835752 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:35:53.835770 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835777 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835786 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:35:53.835808 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.835815 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835826 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:35:53.835844 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.835850 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835860 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:35:53.835878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.835885 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835895 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:35:53.835912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.835919 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835928 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:35:53.835946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.835962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.835980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.835992 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.836003 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:35:53.836021 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836028 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.836038 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:35:53.836056 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836063 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.836072 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:35:53.836090 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836096 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.836106 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:35:53.836123 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836130 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.836140 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:35:53.836153 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.836215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.836231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836259 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836266 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836276 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.836320 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836346 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.836353 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836363 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:35:53.836381 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.836388 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836398 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:35:53.836415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.836421 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836431 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:35:53.836448 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836456 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836466 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:35:53.836483 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836490 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836499 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:35:53.836517 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.836524 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836533 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:35:53.836551 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836558 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836567 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:35:53.836585 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.836592 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836601 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:35:53.836619 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.836626 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836636 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:35:53.836653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.836660 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836669 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:35:53.836687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.836694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836704 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:35:53.836721 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.836728 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836738 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:35:53.836755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.836762 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836772 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.836789 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.836796 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836806 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:35:53.836820 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.836886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.836905 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.836912 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:35:53.836928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.836953 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.836960 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.836970 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:35:53.836983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.837015 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.837030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837037 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.837051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837076 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.837083 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837093 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:35:53.837107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.837133 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:35:53.837148 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837154 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:35:53.837168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.837200 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.837228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.837235 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837244 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:35:53.837261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.837268 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837278 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:35:53.837295 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.837302 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837311 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:35:53.837325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.837363 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:35:53.837378 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837385 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.837399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837424 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.837431 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837440 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:35:53.837454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.837469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.837479 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:35:53.837493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.837519 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837526 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.837536 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837549 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.837566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.837580 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837605 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.837612 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837622 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:35:53.837640 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.837647 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837657 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:35:53.837675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.837682 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837692 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:35:53.837709 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:35:53.837716 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837726 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:35:53.837744 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.837751 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837760 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:35:53.837778 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.837785 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837795 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:35:53.837812 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.837819 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837829 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:35:53.837846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.837853 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837863 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:35:53.837880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.837887 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837897 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:35:53.837914 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.837921 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.837931 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.837944 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:35:53.838001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838019 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838026 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:35:53.838041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.838073 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.838097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838123 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.838138 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838145 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.838159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838184 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:35:53.838191 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838200 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:35:53.838214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838239 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:35:53.838253 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:35:53.838279 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.838286 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:35:53.838296 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:35:53.838314 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:35:53.838321 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:35:53.838330 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:35:53.838348 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.838354 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:35:53.838364 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:35:53.838377 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:35:53.838403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.838438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.838471 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.838499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.838506 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838516 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:35:53.838533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.838540 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838550 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:35:53.838563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838597 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838612 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838618 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.838633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838657 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838665 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838675 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:35:53.838688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.838704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838714 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.838728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838754 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838761 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838771 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.838815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838840 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.838847 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838857 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:35:53.838875 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.838882 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838892 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:35:53.838909 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.838916 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838926 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:35:53.838943 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.838950 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838960 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:35:53.838977 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.838984 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.838999 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:35:53.839018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.839024 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.839034 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:35:53.839052 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.839059 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.839069 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:35:53.839086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.839092 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.839102 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:35:53.839119 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.839126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.839136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:35:53.839149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.839197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.839214 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:35:53.839235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839259 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.839266 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839276 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:35:53.839295 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.839301 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839311 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:35:53.839329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.839335 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839345 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:35:53.839362 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.839369 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839379 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:35:53.839396 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.839403 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839413 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:35:53.839426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.839469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.839484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.839504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839527 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839534 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.839592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.839609 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:35:53.839630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:35:53.839643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:35:53.839667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:35:53.839683 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839689 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:35:53.839703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839727 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.839734 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839744 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:35:53.839758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.839783 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.839798 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839804 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.839818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839843 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:35:53.839850 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839860 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:35:53.839873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.839898 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:35:53.839913 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839919 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:35:53.839933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.839964 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.839974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.839992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.840019 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.840034 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840041 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.840055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840080 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840088 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840098 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:35:53.840111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.840137 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:35:53.840150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840178 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840185 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840195 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.840239 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840264 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840272 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840282 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:35:53.840300 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840307 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840317 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:35:53.840335 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840342 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840351 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:35:53.840368 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840375 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840385 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:35:53.840402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840409 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840418 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:35:53.840436 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:35:53.840443 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840452 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:35:53.840470 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:35:53.840477 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840486 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:35:53.840504 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:35:53.840510 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840520 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:35:53.840538 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.840545 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840555 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:35:53.840572 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840579 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840588 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:35:53.840606 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840612 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840622 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:35:53.840639 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840646 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840655 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:35:53.840673 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840679 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840689 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:35:53.840702 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.840765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.840783 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840789 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:35:53.840805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840829 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.840837 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840846 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:35:53.840860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.840886 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.840901 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840907 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.840921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840946 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.840953 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840963 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:35:53.840976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.840996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.841007 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:35:53.841023 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841029 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.841043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841068 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841076 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841085 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:35:53.841103 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.841110 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841120 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:35:53.841137 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.841144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841154 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:35:53.841171 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841178 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841188 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:35:53.841201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.841239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841254 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841261 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.841276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841302 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841310 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841320 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:35:53.841333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.841359 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.841373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841401 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841408 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841418 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841432 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.841463 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841488 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.841495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841505 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:35:53.841522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.841529 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:35:53.841556 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841563 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841572 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:35:53.841590 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.841597 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841606 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:35:53.841624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:35:53.841657 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841664 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841674 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:35:53.841691 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:35:53.841698 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841708 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:35:53.841721 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.841761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.841778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841784 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:35:53.841800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841824 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.841832 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841841 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:35:53.841859 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841866 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841876 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:35:53.841893 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841900 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841910 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:35:53.841927 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.841934 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841944 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:35:53.841961 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.841968 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.841977 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:35:53.842000 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.842007 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842017 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:35:53.842034 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.842041 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842051 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:35:53.842069 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.842075 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842085 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:35:53.842098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.842153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.842168 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842175 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:35:53.842191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842215 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.842223 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:35:53.842246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.842271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:35:53.842288 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:35:53.842295 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:35:53.842306 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:35:53.842321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842327 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:35:53.842341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.842384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:35:53.842400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.842411 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:35:53.842421 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:35:53.842438 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.842445 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:35:53.842456 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:35:53.842472 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:35:53.842479 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:35:53.842489 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:35:53.842507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.842513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.842523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.842540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.842547 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.842557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.842574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.842580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.842590 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.842607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.842613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:35:53.842623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.842640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.842646 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:35:53.842656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.842673 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:35:53.842679 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:35:53.842689 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:35:53.842705 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.842712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.842722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.842739 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:35:53.842745 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:35:53.842755 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:35:53.842772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.842779 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:35:53.842789 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.842806 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.842812 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:35:53.842822 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.842838 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:35:53.842844 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:35:53.842854 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:35:53.842869 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:35:53.842905 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.842935 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:35:53.842962 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.842994 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:35:53.843022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.843049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:35:53.843075 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.843102 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:35:53.843129 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.843155 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:35:53.843183 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:35:53.843209 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:35:53.843235 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:35:53.843262 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:35:53.843290 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:35:53.843317 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:35:53.843343 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.843370 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:35:53.843396 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.843422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:35:53.843491 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.843517 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:35:53.843544 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.843570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:35:53.843597 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.843624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:35:53.843650 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.843676 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:35:53.843703 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.843729 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:35:53.843755 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.843782 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:35:53.843809 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.843835 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:35:53.843862 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.843890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:35:53.843917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.843944 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:35:53.843972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.844004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.844031 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.844057 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.844084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.844111 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.844137 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.844163 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:35:53.844190 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:35:53.844216 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:35:53.844242 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.844268 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:35:53.844294 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.844320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.844346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.844373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:35:53.844399 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.844425 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:35:53.844452 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.844479 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:35:53.844505 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.844532 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:35:53.844559 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.844585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:35:53.844611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.844639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:35:53.844666 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844685 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844711 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.844737 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844754 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844771 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844797 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.844823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.844925 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.844952 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.844978 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845009 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.845036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845053 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845080 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.845105 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845122 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845149 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.845175 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845202 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.845228 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.845280 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.845332 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845359 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.845385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845402 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845428 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.845454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.845507 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845534 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.845560 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845587 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.845613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.845767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845784 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845801 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.845853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845880 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.845906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.845966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.845997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.846118 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846136 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.846221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846273 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.846325 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846352 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.846379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846397 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846413 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846430 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846458 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.846484 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846510 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:35:53.846536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.846622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.846742 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846769 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:35:53.846795 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846821 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.846847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846873 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.846899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.846976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.847008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:35:53.847180 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847197 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847223 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.847249 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847266 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847282 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847308 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.847334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.847436 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847463 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847489 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847515 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847541 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847558 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847584 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847610 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847627 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847653 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847680 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847706 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847733 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847760 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.847786 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847813 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847839 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847866 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:35:53.847892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847909 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:35:53.847961 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.847991 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.848019 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848045 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.848072 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848098 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.848124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.848278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848295 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.848364 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848391 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.848418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848478 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.848504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:35:53.848624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.848726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848743 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.848829 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848856 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:35:53.848883 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848917 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848934 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.848960 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:35:53.848990 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849018 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:35:53.849045 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849063 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849080 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849106 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.849131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:35:53.849252 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849278 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:35:53.849304 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849330 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:35:53.849356 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:35:53.849408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.849510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:35:53.849653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:35:53.849681 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.849740 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.849790 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.849841 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.849888 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.849937 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.849990 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.850042 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.850096 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.850144 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.850193 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.850241 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.850289 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.850337 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.850386 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.850433 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.850481 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.850531 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.850580 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.850629 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.850680 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.850737 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.850793 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.850840 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.850887 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.850935 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.850982 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.851038 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.851088 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.851142 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.851190 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.851239 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.851296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.851344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.851392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.851495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.851542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.851590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.851639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.851688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.851736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.851783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.851831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.851878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.851925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.851974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.852028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.852076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.852125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.852174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.852224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.852273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.852322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.852375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.852427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.852475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.852522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.852569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.852615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.852664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.852712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.852764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.852812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.852860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.852918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.852968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.853021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.853071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.853118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.853166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.853214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.853263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.853311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.853358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.853408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.853455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.853502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.853551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.853600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.853647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.853694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.853743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.853791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.853841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.853890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.853943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.854000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.854049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.854096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.854142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.854189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.854238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.854288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.854343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.854391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.854440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.854496 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:35:53.854524 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.854585 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.854640 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.854695 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.854749 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.854803 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.854857 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.854911 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.854965 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.855025 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.855080 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.855134 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.855188 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.855242 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.855296 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.855350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.855404 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.855459 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.855515 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.855568 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.855622 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.855676 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.855729 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.855783 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.855837 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.855891 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.855953 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.856014 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.856068 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.856122 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.856176 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.856231 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.856294 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:35:53.856318 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.856373 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.856428 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.856481 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.856593 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.856648 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.856702 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.856756 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.856810 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.856865 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.856919 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.856973 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.857032 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.857087 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.857141 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.857195 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.857249 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.857305 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.857359 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.857413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.857467 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.857522 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.857576 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.857630 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.857684 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.857738 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.857792 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.857846 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.857901 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.857956 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.858015 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.858069 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.858131 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:35:53.858154 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.858204 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.858253 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.858302 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.858352 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.858400 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.858449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.858497 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.858545 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.858594 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.858643 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.858692 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.858741 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.858791 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.858839 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.858888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.858937 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.858990 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.859041 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.859091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.859139 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.859189 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.859239 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.859288 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.859337 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.859386 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.859434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.859483 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.859531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.859579 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.859629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.859678 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.859735 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:35:53.859756 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.859809 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.859860 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.859911 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.859962 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.860018 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:35:53.860070 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:35:53.860121 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:35:53.860173 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.860225 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.860276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.860356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.860425 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.860477 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.860528 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.860580 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.860631 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.860684 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.860736 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.860787 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.860838 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.860889 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.860940 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.860998 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:35:53.861050 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.861101 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.861153 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.861205 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.861256 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.861308 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.861360 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.861411 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.861466 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:35:53.861485 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:35:53.861515 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:35:53.861543 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:35:53.861570 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:35:53.861597 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:35:53.861619 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.861636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.861646 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.861656 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.861666 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.861675 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:35:53.861685 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:35:53.861758 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:35:53.861767 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.861776 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.861785 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.861794 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.861803 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.861812 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.861821 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.861830 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.861839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.861847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.861856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.861864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.861873 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.861881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.861890 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.861898 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:35:53.861907 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.861915 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.861923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.861932 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.861940 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.861949 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.861957 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.861964 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.861973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.861983 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.861995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.862005 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.862013 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.862022 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:35:53.862031 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:35:53.862039 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:35:53.862048 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.862056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.862064 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.862071 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.862079 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862087 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.862095 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.862103 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.862111 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.862119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862134 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.862142 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.862150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.862158 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.862166 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:35:53.862174 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.862181 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.862189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.862196 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.862204 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.862213 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.862220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.862229 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.862237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.862247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.862255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.862264 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.862271 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.862280 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:35:53.862287 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:35:53.862295 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:35:53.862303 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.862310 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.862317 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.862325 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.862332 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862339 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.862347 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.862354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.862361 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.862368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862382 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.862389 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.862397 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.862404 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.862412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:35:53.862420 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.862427 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.862433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.862441 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.862448 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.862455 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.862462 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.862469 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.862476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:35:53.862484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.862492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:35:53.862500 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:35:53.862507 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:35:53.862515 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:35:53.862522 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:35:53.862529 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:35:53.862537 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:35:53.862544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:35:53.862551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:35:53.862558 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:35:53.862565 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862575 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.862582 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:35:53.862637 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:35:53.862646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:35:53.862653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:35:53.862667 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:35:53.862675 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:35:53.862682 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:35:53.862689 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:35:53.862696 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:35:53.862703 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:35:53.862710 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:35:53.862718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:35:53.862725 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:35:53.862732 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:35:53.862739 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:35:53.862746 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:35:53.862753 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:35:53.862971 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:35:53.862982 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:35:53.862991 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:35:53.862996 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:35:53.863004 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:35:53.863008 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:35:53.863012 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:35:53.863022 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:35:53.863030 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:35:53.863076 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863083 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:35:53.863097 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:35:53.863119 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:35:53.863126 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:35:53.863131 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:35:53.863135 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:35:53.863140 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:35:53.863151 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:35:53.863157 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:35:53.863162 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:35:53.863175 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863184 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:35:53.863189 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:35:53.863214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.863223 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:35:53.863229 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.863254 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:35:53.863259 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:35:53.863263 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:35:53.863267 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:35:53.863272 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:35:53.863275 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:35:53.863280 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:35:53.863284 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:35:53.863291 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:35:53.863301 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:35:53.863308 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:35:53.863312 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:35:53.863318 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863324 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:35:53.863328 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:35:53.863354 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:35:53.863360 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863365 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863370 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863375 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:35:53.863386 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:35:53.863394 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:35:53.863398 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:35:53.863403 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:35:53.863410 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205375" 2019-06-27 00:35:53.863418 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:35:53.863422 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:35:53.863428 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:35:53.863434 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:35:53.863439 wsdl: in serializeType: returning: 205375 2019-06-27 00:35:53.863446 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:35:53.863453 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:35:53.863457 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:35:53.863461 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:35:53.863466 wsdl: in serializeType: returning: 205375 2019-06-27 00:35:53.863471 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205375 2019-06-27 00:35:53.863493 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205375 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:35:53.863498 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:35:53.863504 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8587"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:35:53.863519 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:35:53.863524 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205375 2019-06-27 00:35:53.863535 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:35:53.863614 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:35:53.863549 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:35:53.863560 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:35:53.863566 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:35:53.863571 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:35:53.863575 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:35:53.863583 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:35:53.863593 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:35:53.863601 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:35:53.863607 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:35:53.863620 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:35:53.863630 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:35:53.863639 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:35:53.871742 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:35:53.871768 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:35:53.871784 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:35:53.871790 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:35:53.871797 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:35:53.871802 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:35:53.871806 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:35:53.871810 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:35:53.871816 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:35:53.871850 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:35:53.882549 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:35:53.882581 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:35:53.882588 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:35:53.882593 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:35:53.882599 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:35:53.882604 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:35:53.882611 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:35:53.882616 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:35:53.882622 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:35:53.882628 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:35:02 GMT 2019-06-27 00:35:53.882635 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:35:53.882641 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:35:53.882646 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:35:53.882658 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:35:53.882686 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:35:53.882698 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:35:53.882708 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:35:53.882713 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:35:53.882718 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:35:53.882757 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:35:53.882770 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:35:53.882776 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:35:53.882806 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:35:53.882813 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:35:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:35:53.882848 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:35:53.882859 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:35:53.882883 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:35:53.882889 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:35:53.883009 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:35:53.883110 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:35:53.883116 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:35:53.883125 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:35:53.883137 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:35:53.883161 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:35:53.883223 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:35:53.883251 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:35:53.883266 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:35:53.883274 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:35:53.883279 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:35:53.883284 nusoap_client: detail =