Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 78.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1070-197-00022674A256 Model turbiny:
 Producent OE: KKKSCHWITZER
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T3772
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 17 Sep 2019 15:06:47 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-09-17 17:07:05.567057 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-09-17 17:07:05.567124 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-09-17 17:07:05.567148 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-09-17 17:07:05.567175 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-09-17 17:07:05.567194 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-09-17 17:07:05.567210 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-09-17 17:07:05.567231 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-09-17 17:07:05.567247 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-09-17 17:07:05.567258 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-09-17 17:07:05.567273 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-09-17 17:07:05.567290 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-09-17 17:07:05.567312 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-09-17 17:07:05.567320 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-09-17 17:07:05.567325 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-09-17 17:07:05.567330 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-09-17 17:07:05.567334 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-09-17 17:07:05.567348 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-09-17 17:07:05.567363 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-09-17 17:07:05.567373 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-09-17 17:07:05.567379 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-09-17 17:07:05.567385 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-09-17 17:07:05.567396 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-09-17 17:07:05.567405 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-09-17 17:07:05.573608 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-09-17 17:07:05.573642 soap_transport_http: socket connected 2019-09-17 17:07:05.573664 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-09-17 17:07:05.573673 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-09-17 17:07:05.573679 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-09-17 17:07:05.573684 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-09-17 17:07:05.573689 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-09-17 17:07:05.573718 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-09-17 17:07:05.591142 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-09-17 17:07:05.591204 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-09-17 17:07:05.591214 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-09-17 17:07:05.591220 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-09-17 17:07:05.591226 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-09-17 17:07:05.591232 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-09-17 17:07:05.591238 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-09-17 17:07:05.591264 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-09-17 17:07:05.591270 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-09-17 17:07:05.591276 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 17 Sep 2019 15:06:47 GMT 2019-09-17 17:07:05.591282 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-09-17 17:07:05.591287 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-09-17 17:07:05.591294 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-09-17 17:07:05.591308 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-09-17 17:07:05.591350 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-09-17 17:07:05.591377 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-09-17 17:07:05.597453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-09-17 17:07:05.597551 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-09-17 17:07:05.603498 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-09-17 17:07:05.603568 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-09-17 17:07:05.603624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.603651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.603675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.603710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.603734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.603775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.603814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.603828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610222 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-09-17 17:07:05.610252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.610520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.610604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610905 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.610939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.610963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.611003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.611034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.611063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616201 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-09-17 17:07:05.616239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.616661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.616714 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.616783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.616984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617035 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-09-17 17:07:05.617073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-09-17 17:07:05.617782 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-09-17 17:07:05.617798 soap_transport_http: read to EOF 2019-09-17 17:07:05.617803 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-09-17 17:07:05.617862 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-09-17 17:07:05.617903 soap_transport_http: closed socket 2019-09-17 17:07:05.617921 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-09-17 17:07:05.617928 soap_transport_http: end of send() 2019-09-17 17:07:05.617949 wsdl: got WSDL URL 2019-09-17 17:07:05.617954 wsdl: Parse WSDL 2019-09-17 17:07:05.618147 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-09-17 17:07:05.618165 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-09-17 17:07:05.618227 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618237 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-09-17 17:07:05.618260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618293 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618303 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618318 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-09-17 17:07:05.618340 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618347 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618359 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-09-17 17:07:05.618376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.618421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.618437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618444 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.618462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618492 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.618499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618511 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-09-17 17:07:05.618525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.618553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-09-17 17:07:05.618569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-09-17 17:07:05.618599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618626 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618633 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618643 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-09-17 17:07:05.618662 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618669 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618679 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-09-17 17:07:05.618697 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618704 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618713 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-09-17 17:07:05.618728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.618763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.618778 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-09-17 17:07:05.618800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618826 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.618834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-09-17 17:07:05.618858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.618884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-09-17 17:07:05.618900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-09-17 17:07:05.618921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618946 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-09-17 17:07:05.618982 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.618988 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.618998 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-09-17 17:07:05.619015 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.619022 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619032 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-09-17 17:07:05.619050 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.619057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.619080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.619117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.619133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619140 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.619154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619186 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619228 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.619250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.619268 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-09-17 17:07:05.619289 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-09-17 17:07:05.619302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-09-17 17:07:05.619328 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-09-17 17:07:05.619343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-09-17 17:07:05.619369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619395 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.619402 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619412 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-09-17 17:07:05.619430 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.619437 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619447 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-09-17 17:07:05.619465 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.619471 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619481 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-09-17 17:07:05.619498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.619505 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619515 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.619528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.619565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.619587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.619609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619636 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.619643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-09-17 17:07:05.619667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.619693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-09-17 17:07:05.619708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619714 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-09-17 17:07:05.619728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619753 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.619760 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619770 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-09-17 17:07:05.619784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.619809 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.619824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619830 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.619844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619869 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.619876 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619886 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-09-17 17:07:05.619899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.619924 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-09-17 17:07:05.619940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619946 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-09-17 17:07:05.619965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.619990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.619998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.620021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620046 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.620061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620067 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.620081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620106 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.620113 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620123 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-09-17 17:07:05.620137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620162 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-09-17 17:07:05.620177 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620183 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-09-17 17:07:05.620197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620224 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.620231 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620241 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-09-17 17:07:05.620259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.620266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.620289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620318 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-09-17 17:07:05.620333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620339 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.620353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620378 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.620385 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620395 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-09-17 17:07:05.620408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620433 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-09-17 17:07:05.620448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620454 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-09-17 17:07:05.620468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620492 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.620499 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620509 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-09-17 17:07:05.620527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.620534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.620557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620592 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-09-17 17:07:05.620608 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620614 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.620628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620654 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.620661 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620671 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-09-17 17:07:05.620684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620709 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-09-17 17:07:05.620724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620730 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-09-17 17:07:05.620744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.620775 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.620799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620823 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-09-17 17:07:05.620838 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620844 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.620858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.620890 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-09-17 17:07:05.620913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.620938 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-09-17 17:07:05.620953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620959 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-09-17 17:07:05.620972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.620997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.621004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.621028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621052 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.621067 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621073 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.621087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.621119 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621129 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-09-17 17:07:05.621142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621167 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-09-17 17:07:05.621182 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621188 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-09-17 17:07:05.621202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621228 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.621235 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621363 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-09-17 17:07:05.621392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.621455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621467 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.621483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621510 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.621518 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-09-17 17:07:05.621541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621567 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-09-17 17:07:05.621589 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621595 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-09-17 17:07:05.621610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621636 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.621643 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621653 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-09-17 17:07:05.621666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621691 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.621707 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621713 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.621726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621751 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.621758 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621768 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-09-17 17:07:05.621782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621807 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-09-17 17:07:05.621822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621828 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-09-17 17:07:05.621841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621866 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.621874 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621884 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-09-17 17:07:05.621901 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.621908 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621918 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-09-17 17:07:05.621931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.621960 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.621975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.621981 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.621994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622020 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.622027 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622037 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-09-17 17:07:05.622050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.622075 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-09-17 17:07:05.622090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622097 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-09-17 17:07:05.622110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.622143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.622166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.622191 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.622206 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.622226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622254 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.622261 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622271 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-09-17 17:07:05.622285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.622312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-09-17 17:07:05.622327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622333 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-09-17 17:07:05.622347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622374 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-09-17 17:07:05.622381 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622391 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-09-17 17:07:05.622405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.622431 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.622446 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622452 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.622466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622490 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622497 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.622556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.622578 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622589 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-09-17 17:07:05.622601 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-09-17 17:07:05.622614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-09-17 17:07:05.622639 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-09-17 17:07:05.622654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622661 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-09-17 17:07:05.622675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622701 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-09-17 17:07:05.622708 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622717 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-09-17 17:07:05.622731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.622756 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.622771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622778 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.622862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622892 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622899 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.622992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.623084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.623115 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623134 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-09-17 17:07:05.623152 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-09-17 17:07:05.623169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-09-17 17:07:05.623210 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-09-17 17:07:05.623235 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623245 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-09-17 17:07:05.623270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623314 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-09-17 17:07:05.623327 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623345 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-09-17 17:07:05.623362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.623389 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.623406 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623412 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.623427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623451 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623458 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.623515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.623533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623543 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-09-17 17:07:05.623554 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-09-17 17:07:05.623567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-09-17 17:07:05.623599 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-09-17 17:07:05.623615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623621 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-09-17 17:07:05.623636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.623670 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623681 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-09-17 17:07:05.623699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.623706 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-09-17 17:07:05.623734 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.623741 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623751 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-09-17 17:07:05.623769 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.623776 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623786 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-09-17 17:07:05.623803 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.623809 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623819 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-09-17 17:07:05.623836 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.623843 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623853 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-09-17 17:07:05.623870 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.623877 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.623901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.623997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.624032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624039 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.624054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624080 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624088 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-09-17 17:07:05.624117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-09-17 17:07:05.624159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624165 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-09-17 17:07:05.624179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624204 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624211 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624221 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-09-17 17:07:05.624239 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624246 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624256 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.624274 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624280 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624290 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-09-17 17:07:05.624303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.624352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624358 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.624372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624397 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624404 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-09-17 17:07:05.624427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-09-17 17:07:05.624468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624497 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-09-17 17:07:05.624515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624542 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624549 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.624578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.624622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624628 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.624642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624668 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624675 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-09-17 17:07:05.624699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-09-17 17:07:05.624739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624746 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-09-17 17:07:05.624759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624822 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624831 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624843 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-09-17 17:07:05.624863 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.624897 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.624904 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624917 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-09-17 17:07:05.624931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.624967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.624982 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.624989 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.625003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625029 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.625036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-09-17 17:07:05.625059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.625084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-09-17 17:07:05.625099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625106 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.625120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625145 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.625152 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625162 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-09-17 17:07:05.625180 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.625187 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625196 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-09-17 17:07:05.625215 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.625221 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625231 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-09-17 17:07:05.625249 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.625256 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625265 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-09-17 17:07:05.625283 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.625290 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625300 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-09-17 17:07:05.625313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.625354 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.625370 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625376 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.625390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625415 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625423 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625432 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-09-17 17:07:05.625446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.625460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.625471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.625486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625517 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625525 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625821 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.625876 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.625911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625921 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.625939 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.625946 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625956 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-09-17 17:07:05.625973 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.625981 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.625991 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-09-17 17:07:05.626008 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.626015 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626025 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-09-17 17:07:05.626042 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.626049 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626058 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-09-17 17:07:05.626076 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-09-17 17:07:05.626083 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626092 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-09-17 17:07:05.626110 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626118 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626127 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.626145 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.626178 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626185 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626194 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-09-17 17:07:05.626212 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626218 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626228 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-09-17 17:07:05.626256 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626263 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626273 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-09-17 17:07:05.626286 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.626361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.626383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626408 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.626415 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626425 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-09-17 17:07:05.626442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626449 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626459 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-09-17 17:07:05.626477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626484 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626493 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-09-17 17:07:05.626511 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.626518 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626528 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-09-17 17:07:05.626541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.626585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.626622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-09-17 17:07:05.626679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.626694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.626704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.626718 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626746 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626754 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626764 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626777 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.626807 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626833 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.626840 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626850 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-09-17 17:07:05.626867 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.626874 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626884 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-09-17 17:07:05.626901 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.626908 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626918 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-09-17 17:07:05.626935 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.626942 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626952 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-09-17 17:07:05.626969 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.626976 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.626985 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-09-17 17:07:05.627007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.627015 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-09-17 17:07:05.627043 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627050 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627059 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.627077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627084 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627093 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-09-17 17:07:05.627111 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627117 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627127 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-09-17 17:07:05.627145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627161 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-09-17 17:07:05.627179 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627185 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627195 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-09-17 17:07:05.627209 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.627263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.627280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.627303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627329 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627336 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627346 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-09-17 17:07:05.627364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.627370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.627397 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627404 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627414 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-09-17 17:07:05.627431 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.627438 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627447 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.627461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.627499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627521 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.627536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627562 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627569 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-09-17 17:07:05.627600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.627615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.627625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.627640 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627668 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627685 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627699 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.627729 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627754 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.627762 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627772 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-09-17 17:07:05.627790 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627797 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627806 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-09-17 17:07:05.627824 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.627831 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627841 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-09-17 17:07:05.627858 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.627865 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627874 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-09-17 17:07:05.627892 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.627899 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627909 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-09-17 17:07:05.627926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.627933 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627943 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-09-17 17:07:05.627960 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.627967 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.627977 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.627995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628002 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.628011 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-09-17 17:07:05.628028 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628035 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.628045 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-09-17 17:07:05.628062 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628069 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.628079 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-09-17 17:07:05.628096 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628103 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.628112 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-09-17 17:07:05.628130 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628136 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.628146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-09-17 17:07:05.628160 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.628217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.628233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628261 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628268 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628278 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.628327 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628354 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.628361 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628370 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-09-17 17:07:05.628388 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.628396 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628406 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-09-17 17:07:05.628423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.628430 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628439 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-09-17 17:07:05.628457 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628464 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628473 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-09-17 17:07:05.628495 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628502 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628512 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-09-17 17:07:05.628529 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.628536 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628545 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-09-17 17:07:05.628600 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628607 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628618 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-09-17 17:07:05.628636 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.628643 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628661 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-09-17 17:07:05.628680 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.628687 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628697 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-09-17 17:07:05.628715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.628721 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628730 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-09-17 17:07:05.628748 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.628755 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-09-17 17:07:05.628782 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.628789 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628798 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-09-17 17:07:05.628816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.628822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.628849 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.628856 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628865 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-09-17 17:07:05.628879 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.628946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.628966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.628973 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-09-17 17:07:05.628993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629020 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.629027 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629037 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-09-17 17:07:05.629050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.629076 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.629092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629098 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.629116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629142 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.629149 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629159 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-09-17 17:07:05.629173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.629198 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-09-17 17:07:05.629213 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629220 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-09-17 17:07:05.629234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.629266 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.629294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.629301 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629310 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-09-17 17:07:05.629327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.629334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-09-17 17:07:05.629361 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.629368 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629377 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-09-17 17:07:05.629391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.629428 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-09-17 17:07:05.629443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629450 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.629470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629496 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.629503 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629513 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-09-17 17:07:05.629526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.629541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.629551 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-09-17 17:07:05.629565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.629601 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629608 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.629618 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.629650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.629664 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629694 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.629702 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629712 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-09-17 17:07:05.629729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.629736 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629745 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-09-17 17:07:05.629762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.629769 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629779 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-09-17 17:07:05.629796 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-09-17 17:07:05.629803 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629812 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-09-17 17:07:05.629829 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.629836 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629846 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-09-17 17:07:05.629863 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.629870 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629879 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-09-17 17:07:05.629896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.629903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629912 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-09-17 17:07:05.629930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.629936 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629945 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-09-17 17:07:05.629963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.629970 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.629980 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-09-17 17:07:05.629997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.630003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.630017 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.630031 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-09-17 17:07:05.630080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630099 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630106 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-09-17 17:07:05.630120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.630153 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.630181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630206 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.630222 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630228 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.630242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630267 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-09-17 17:07:05.630275 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630284 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-09-17 17:07:05.630298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630323 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-09-17 17:07:05.630337 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-09-17 17:07:05.630364 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.630371 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-09-17 17:07:05.630381 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-09-17 17:07:05.630398 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-09-17 17:07:05.630405 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-09-17 17:07:05.630415 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-09-17 17:07:05.630433 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.630440 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-09-17 17:07:05.630449 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-09-17 17:07:05.630463 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-09-17 17:07:05.630486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630502 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630509 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.630527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.630560 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.630594 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.630601 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630612 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-09-17 17:07:05.630629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.630636 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630645 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-09-17 17:07:05.630659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630709 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630715 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.630733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630759 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630767 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630776 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-09-17 17:07:05.630790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.630805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630815 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.630829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630855 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630863 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630873 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.630916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630942 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.630950 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630959 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-09-17 17:07:05.630977 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.630984 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.630998 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-09-17 17:07:05.631017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.631024 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631033 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-09-17 17:07:05.631051 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631058 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631067 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-09-17 17:07:05.631085 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.631092 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631101 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-09-17 17:07:05.631118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631125 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-09-17 17:07:05.631152 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.631159 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631169 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-09-17 17:07:05.631186 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631192 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631202 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-09-17 17:07:05.631219 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631226 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631235 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-09-17 17:07:05.631249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.631295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.631313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-09-17 17:07:05.631338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631364 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631371 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631381 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-09-17 17:07:05.631399 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.631406 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631415 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-09-17 17:07:05.631433 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.631440 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631449 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-09-17 17:07:05.631467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631474 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631484 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-09-17 17:07:05.631501 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.631508 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631518 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-09-17 17:07:05.631532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.631572 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.631593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631600 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.631619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631644 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631651 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631690 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.631712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.631729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631741 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-09-17 17:07:05.631751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-09-17 17:07:05.631764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-09-17 17:07:05.631789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-09-17 17:07:05.631804 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631810 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-09-17 17:07:05.631829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631854 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.631862 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631871 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-09-17 17:07:05.631885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.631911 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.631926 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631932 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.631945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631971 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-09-17 17:07:05.631978 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.631988 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-09-17 17:07:05.632001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.632027 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-09-17 17:07:05.632041 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632048 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-09-17 17:07:05.632065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.632099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.632122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.632147 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.632162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632168 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.632182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632208 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632215 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632224 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-09-17 17:07:05.632238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.632263 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-09-17 17:07:05.632277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632305 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632322 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.632366 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632397 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632404 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632414 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-09-17 17:07:05.632432 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632439 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632449 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-09-17 17:07:05.632466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632473 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632482 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-09-17 17:07:05.632500 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632506 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632516 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-09-17 17:07:05.632534 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632541 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632550 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-09-17 17:07:05.632567 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-09-17 17:07:05.632580 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632590 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-09-17 17:07:05.632609 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-09-17 17:07:05.632616 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632625 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-09-17 17:07:05.632643 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-09-17 17:07:05.632650 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632660 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-09-17 17:07:05.632677 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.632684 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632694 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-09-17 17:07:05.632711 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632718 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632727 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-09-17 17:07:05.632745 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632753 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632766 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-09-17 17:07:05.632784 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632791 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632801 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-09-17 17:07:05.632818 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632825 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632835 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-09-17 17:07:05.632848 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.632911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.632930 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632936 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-09-17 17:07:05.632956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632982 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.632989 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.632999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-09-17 17:07:05.633012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.633038 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.633053 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633059 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.633073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633098 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.633105 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633115 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-09-17 17:07:05.633137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.633163 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-09-17 17:07:05.633178 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633184 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.633205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633230 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.633238 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633247 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-09-17 17:07:05.633265 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.633301 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633314 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-09-17 17:07:05.633349 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.633358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633369 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-09-17 17:07:05.633388 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.633395 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633404 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-09-17 17:07:05.633418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.633456 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633471 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633477 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.633496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633523 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633530 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633540 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-09-17 17:07:05.633554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.633569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.633585 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.633600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633628 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633635 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633659 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.633689 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.633721 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-09-17 17:07:05.633749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.633756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-09-17 17:07:05.633783 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.633790 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633804 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-09-17 17:07:05.633822 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.633830 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633840 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-09-17 17:07:05.633858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.633864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633874 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-09-17 17:07:05.633891 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.633899 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633909 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-09-17 17:07:05.633927 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-09-17 17:07:05.633933 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633943 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-09-17 17:07:05.633956 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.633995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.634013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634019 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-09-17 17:07:05.634037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634063 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.634070 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634080 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-09-17 17:07:05.634098 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634105 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634114 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-09-17 17:07:05.634132 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634139 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634148 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-09-17 17:07:05.634166 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.634173 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634182 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-09-17 17:07:05.634200 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634206 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634216 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-09-17 17:07:05.634233 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634240 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634250 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-09-17 17:07:05.634268 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634275 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634284 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-09-17 17:07:05.634302 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634308 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634318 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-09-17 17:07:05.634331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.634382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.634398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634404 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-09-17 17:07:05.634423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.634457 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-09-17 17:07:05.634480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.634505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-09-17 17:07:05.634522 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-09-17 17:07:05.634529 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-09-17 17:07:05.634543 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-09-17 17:07:05.634560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634566 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-09-17 17:07:05.634591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.634638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-09-17 17:07:05.634656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.634667 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-09-17 17:07:05.634677 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-09-17 17:07:05.634695 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.634702 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-09-17 17:07:05.634712 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-09-17 17:07:05.634728 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-09-17 17:07:05.634735 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-09-17 17:07:05.634744 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-09-17 17:07:05.634761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.634768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.634778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.634795 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.634802 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.634811 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.634828 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.634835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.634845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.634862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.634868 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-09-17 17:07:05.634878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.634895 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.634902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-09-17 17:07:05.634912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.634929 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-09-17 17:07:05.634935 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-09-17 17:07:05.634950 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-09-17 17:07:05.634967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.634974 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.634984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.635001 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-09-17 17:07:05.635007 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-09-17 17:07:05.635017 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-09-17 17:07:05.635033 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.635040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-09-17 17:07:05.635051 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.635068 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.635075 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-09-17 17:07:05.635084 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.635100 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-09-17 17:07:05.635106 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-09-17 17:07:05.635116 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-09-17 17:07:05.635131 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-09-17 17:07:05.635169 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.635199 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-09-17 17:07:05.635227 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.635254 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-09-17 17:07:05.635282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.635309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-09-17 17:07:05.635336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.635364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-09-17 17:07:05.635392 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.635419 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-09-17 17:07:05.635447 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.635473 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-09-17 17:07:05.635500 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-09-17 17:07:05.635527 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-09-17 17:07:05.635559 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-09-17 17:07:05.635593 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-09-17 17:07:05.635622 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-09-17 17:07:05.635648 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-09-17 17:07:05.635676 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.635703 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-09-17 17:07:05.635744 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.635774 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-09-17 17:07:05.635801 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.635828 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-09-17 17:07:05.635855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.635882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-09-17 17:07:05.635910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.635938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-09-17 17:07:05.635965 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.635992 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-09-17 17:07:05.636019 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.636047 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-09-17 17:07:05.636074 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.636101 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-09-17 17:07:05.636128 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.636155 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-09-17 17:07:05.636183 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.636210 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-09-17 17:07:05.636237 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.636265 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-09-17 17:07:05.636292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.636497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-09-17 17:07:05.636527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.636555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.636588 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.636616 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.636643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.636669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.636697 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.636723 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-09-17 17:07:05.636750 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-09-17 17:07:05.636777 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-09-17 17:07:05.636805 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.636832 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-09-17 17:07:05.636859 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.636886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.636913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.636941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-09-17 17:07:05.636968 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.636997 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-09-17 17:07:05.637043 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.637089 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-09-17 17:07:05.637134 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.637182 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-09-17 17:07:05.637229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.637276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-09-17 17:07:05.637322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.637368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-09-17 17:07:05.637421 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637453 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637498 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.637544 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637572 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637607 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637655 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.637701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.637877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.637960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.638052 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638098 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638143 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638188 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638232 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638261 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638307 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638353 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638381 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638411 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638437 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638464 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638490 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638523 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.638550 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638581 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638609 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638636 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.638664 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638681 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.638734 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638761 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.638787 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638815 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.638841 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638868 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.638895 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638923 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.638951 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.638985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.639104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639165 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.639191 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.639250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.639337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.639459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.639564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639587 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639605 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.639677 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639704 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.639731 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639764 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639781 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639807 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.639834 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639866 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-09-17 17:07:05.639893 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639953 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.639980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.639997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.640100 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640127 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-09-17 17:07:05.640156 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640182 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.640209 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640236 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.640262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.640366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-09-17 17:07:05.640541 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640558 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640590 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.640617 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640635 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640651 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640678 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.640704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.640807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640883 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.640910 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640937 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.640964 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.640990 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.641017 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641034 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641061 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.641087 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641104 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641130 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.641156 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641183 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.641214 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.641268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641294 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.641321 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641348 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-09-17 17:07:05.641375 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641418 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-09-17 17:07:05.641445 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641471 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.641499 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641526 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.641553 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641584 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.641611 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641638 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.641666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.641820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641837 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.641912 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.641966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.641983 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642000 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.642053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-09-17 17:07:05.642175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642209 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.642279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.642382 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642410 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-09-17 17:07:05.642437 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642454 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642470 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642487 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642518 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-09-17 17:07:05.642545 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642571 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-09-17 17:07:05.642603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.642691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-09-17 17:07:05.642811 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642838 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-09-17 17:07:05.642865 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642891 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-09-17 17:07:05.642918 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-09-17 17:07:05.642971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.642988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643047 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.643075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-09-17 17:07:05.643224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-09-17 17:07:05.643270 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.643332 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.643383 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.643435 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.643484 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.643532 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.643587 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.643638 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.643687 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.643736 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.643784 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.643833 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.643932 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.643986 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.644041 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.644091 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.644141 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.644191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.644240 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.644289 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.644338 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.644387 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.644436 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.644494 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.644548 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.644613 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.644678 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.644731 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.644780 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.644830 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.644879 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.644933 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.644985 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.645038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.645096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.645162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.645211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.645260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.645309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.645356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.645405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.645454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.645504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.645770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.645820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.645868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.645916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.646017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.646068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.646122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.646172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.646220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.646269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.646319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.646368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.646419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.646468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.646521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.646580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.646630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.646677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.646731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.646780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.646830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.646885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.646938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.646986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.647036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.647094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.647144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.647194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.647244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.647293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.647495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.647607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.647682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.647751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.647802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.647849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.647900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.647948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.647996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.648045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.648094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.648143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.648195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.648244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.648293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.648343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.648393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.648449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.648503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.648556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.648683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.648744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.648802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.648851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.648903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.648952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.649006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.649053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.649102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.649161 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-09-17 17:07:05.649188 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.649252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.649310 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.649366 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.649423 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.649479 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.649534 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.649596 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.649652 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.649715 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.649773 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.649831 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.649886 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.649942 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.649998 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.650054 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.650109 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.650178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.650236 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.650291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.650351 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.650451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.650550 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.650661 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.650769 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.650870 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.650965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.651066 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.651164 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.651261 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.651359 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.651454 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.651568 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.651678 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.651790 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-09-17 17:07:05.651829 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.651927 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.652024 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.652375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.652472 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.652595 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.652694 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.652794 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.652892 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.652989 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.653085 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.653182 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.653296 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.653393 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.653491 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.653596 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.653694 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.653793 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.653890 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.654007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.654106 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.654199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.654296 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.654394 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.654491 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.654600 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.654719 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.654824 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.654920 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.655017 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.655118 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.655215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.655311 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.655426 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.655539 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-09-17 17:07:05.655584 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.655675 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.655735 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.655786 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.655842 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.655892 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.655943 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.655993 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.656058 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.656109 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.656159 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.656209 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.656259 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.656310 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.656364 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.656415 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.656465 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.656531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.656589 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.656641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.656691 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.657026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.657078 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.657129 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.657179 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.657235 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.657299 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.657349 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.657399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.657454 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.657505 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.657555 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.657613 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.657665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.657724 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-09-17 17:07:05.657746 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.657817 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.657870 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.657922 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.657974 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.658027 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.658080 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-09-17 17:07:05.658132 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-09-17 17:07:05.658184 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-09-17 17:07:05.658237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.658303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.658361 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.658414 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.658466 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.658519 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.658571 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.658634 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.658687 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.658739 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.658806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.658860 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.658916 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.658970 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.659023 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.659075 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.659128 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-09-17 17:07:05.659180 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.659232 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.659285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.659338 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.659390 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.659447 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.659504 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.659558 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.659628 wsdl: current service: Service1 2019-09-17 17:07:05.659647 wsdl: current port: Service1Soap 2019-09-17 17:07:05.659678 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-09-17 17:07:05.659714 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-09-17 17:07:05.659743 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-09-17 17:07:05.659771 wsdl: Parsing WSDL done 2019-09-17 17:07:05.659794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.659818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.659830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.659840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.659852 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.659862 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.659871 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-09-17 17:07:05.659881 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-09-17 17:07:05.659892 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-09-17 17:07:05.659902 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.659912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.659922 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.659931 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.659941 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.659955 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.659975 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.659985 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.659994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.660003 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.660012 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660023 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.660041 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.660050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.660059 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.660069 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-09-17 17:07:05.660078 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.660087 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.660096 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.660105 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.660115 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.660123 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.660133 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.660142 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.660152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.660163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.660172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.660181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.660188 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.660197 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.660205 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-09-17 17:07:05.660212 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-09-17 17:07:05.660220 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-09-17 17:07:05.660228 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.660236 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.660244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.660252 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.660260 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660269 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.660277 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.660285 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.660293 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.660301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.660313 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660329 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.660337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.660345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.660353 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.660360 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-09-17 17:07:05.660367 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.660375 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.660384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.660392 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.660400 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.660407 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.660415 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.660424 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.660432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.660443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.660452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.660461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.660469 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.660477 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.660485 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-09-17 17:07:05.660493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-09-17 17:07:05.660502 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-09-17 17:07:05.660510 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.660517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.660526 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.660534 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.660542 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660550 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.660557 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.660565 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.660579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.660588 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.660596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660604 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660621 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.660629 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.660637 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.660645 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.660652 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-09-17 17:07:05.660659 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.660667 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.660674 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.660681 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.660689 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.660696 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.660704 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.660712 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.660719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-09-17 17:07:05.660731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.660742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-09-17 17:07:05.660751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-09-17 17:07:05.660759 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-09-17 17:07:05.660767 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-09-17 17:07:05.660775 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-09-17 17:07:05.660783 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-09-17 17:07:05.660792 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-09-17 17:07:05.660800 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-09-17 17:07:05.660808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-09-17 17:07:05.660816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-09-17 17:07:05.660823 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-09-17 17:07:05.660830 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660838 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.660845 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-09-17 17:07:05.660852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-09-17 17:07:05.660860 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-09-17 17:07:05.660867 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-09-17 17:07:05.660875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-09-17 17:07:05.660891 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-09-17 17:07:05.660898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-09-17 17:07:05.660906 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-09-17 17:07:05.660913 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-09-17 17:07:05.660920 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-09-17 17:07:05.660928 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-09-17 17:07:05.660935 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-09-17 17:07:05.660941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-09-17 17:07:05.660950 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-09-17 17:07:05.660957 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-09-17 17:07:05.660973 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-09-17 17:07:05.660980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-09-17 17:07:05.660987 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-09-17 17:07:05.661240 nusoap_client: checkWSDL 2019-09-17 17:07:05.661251 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-09-17 17:07:05.661257 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-09-17 17:07:05.661262 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-09-17 17:07:05.661270 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-09-17 17:07:05.661274 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-09-17 17:07:05.661278 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-09-17 17:07:05.661289 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-09-17 17:07:05.661301 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-09-17 17:07:05.661344 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661352 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } 2019-09-17 17:07:05.661366 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-09-17 17:07:05.661389 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-09-17 17:07:05.661396 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-09-17 17:07:05.661401 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-09-17 17:07:05.661405 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-09-17 17:07:05.661411 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } 2019-09-17 17:07:05.661423 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-09-17 17:07:05.661431 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-09-17 17:07:05.661436 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-09-17 17:07:05.661450 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661460 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-09-17 17:07:05.661465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-09-17 17:07:05.661491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.661501 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-09-17 17:07:05.661506 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.661531 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-09-17 17:07:05.661537 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-09-17 17:07:05.661542 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-09-17 17:07:05.661546 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-09-17 17:07:05.661550 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-09-17 17:07:05.661554 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-09-17 17:07:05.661559 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-09-17 17:07:05.661563 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-09-17 17:07:05.661585 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205375" ["mag_id"]=> NULL } 2019-09-17 17:07:05.661597 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-09-17 17:07:05.661604 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-09-17 17:07:05.661608 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-09-17 17:07:05.661615 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661621 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-09-17 17:07:05.661625 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-09-17 17:07:05.661649 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-09-17 17:07:05.661655 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661660 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661666 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661670 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-09-17 17:07:05.661681 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-09-17 17:07:05.661689 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-09-17 17:07:05.661693 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-09-17 17:07:05.661698 wsdl: in serializeType: returning: 2019-09-17 17:07:05.661705 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205375" 2019-09-17 17:07:05.661712 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-09-17 17:07:05.661716 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-09-17 17:07:05.661721 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-09-17 17:07:05.661727 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-09-17 17:07:05.661768 wsdl: in serializeType: returning: 205375 2019-09-17 17:07:05.661777 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-09-17 17:07:05.661786 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-09-17 17:07:05.661790 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-09-17 17:07:05.661795 wsdl: in serializeType: returning: 2019-09-17 17:07:05.661800 wsdl: in serializeType: returning: 205375 2019-09-17 17:07:05.661804 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205375 2019-09-17 17:07:05.661823 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205375 style=document use=literal encodingStyle= 2019-09-17 17:07:05.661828 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-09-17 17:07:05.661834 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5557"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-09-17 17:07:05.661848 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-09-17 17:07:05.661854 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205375 2019-09-17 17:07:05.661869 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-09-17 17:07:05.661951 nusoap_client: sending message, length=457 2019-09-17 17:07:05.661884 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-09-17 17:07:05.661895 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-09-17 17:07:05.661901 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-09-17 17:07:05.661906 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-09-17 17:07:05.661911 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-09-17 17:07:05.661918 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-09-17 17:07:05.661929 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-09-17 17:07:05.661937 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-09-17 17:07:05.661943 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-09-17 17:07:05.661958 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-09-17 17:07:05.661978 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-09-17 17:07:05.661985 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-09-17 17:07:05.667990 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-09-17 17:07:05.668015 soap_transport_http: socket connected 2019-09-17 17:07:05.668033 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-09-17 17:07:05.668043 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-09-17 17:07:05.668052 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-09-17 17:07:05.668061 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-09-17 17:07:05.668068 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-09-17 17:07:05.668076 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-09-17 17:07:05.668082 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-09-17 17:07:05.668113 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-09-17 17:07:05.675555 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-09-17 17:07:05.675594 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-09-17 17:07:05.675601 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-09-17 17:07:05.675607 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-09-17 17:07:05.675612 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-09-17 17:07:05.675622 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-09-17 17:07:05.675628 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-09-17 17:07:05.675634 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-09-17 17:07:05.675639 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-09-17 17:07:05.675645 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 17 Sep 2019 15:06:47 GMT 2019-09-17 17:07:05.675651 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-09-17 17:07:05.675657 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-09-17 17:07:05.675662 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-09-17 17:07:05.675672 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-09-17 17:07:05.675700 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-09-17 17:07:05.675716 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-09-17 17:07:05.675727 soap_transport_http: read to EOF 2019-09-17 17:07:05.675732 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-09-17 17:07:05.675737 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-09-17 17:07:05.675770 soap_transport_http: closed socket 2019-09-17 17:07:05.675784 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-09-17 17:07:05.675790 soap_transport_http: end of send() 2019-09-17 17:07:05.675819 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-09-17 17:07:05.675826 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 17 Sep 2019 15:06:47 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-09-17 17:07:05.675863 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-09-17 17:07:05.675875 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-09-17 17:07:05.675900 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-09-17 17:07:05.675906 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-09-17 17:07:05.676029 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-09-17 17:07:05.676137 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-09-17 17:07:05.676144 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-09-17 17:07:05.676153 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-09-17 17:07:05.676164 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-09-17 17:07:05.676188 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-09-17 17:07:05.676244 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-09-17 17:07:05.676274 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-09-17 17:07:05.676286 nusoap_client: got fault 2019-09-17 17:07:05.676295 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-09-17 17:07:05.676299 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-09-17 17:07:05.676304 nusoap_client: detail =