Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 78.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834153 Model turbiny: HX35W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik:
JR T2207
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:54:01 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:54:16.414506 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:54:16.414576 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:54:16.414592 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179235" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:54:16.414609 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:54:16.414620 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:54:16.414628 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:54:16.414643 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:54:16.414652 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:54:16.414659 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:54:16.414669 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:54:16.414677 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:54:16.414689 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:54:16.414695 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:54:16.414699 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:54:16.414703 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:54:16.414707 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:54:16.414718 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:54:16.414735 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:54:16.414743 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:54:16.414749 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:54:16.414755 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:54:16.414765 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:54:16.414773 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:54:16.422557 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:54:16.422573 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:54:16.422585 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:54:16.422591 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:54:16.422597 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:54:16.422601 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:54:16.422605 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:54:16.422640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:54:16.439062 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:54:16.439082 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:54:16.439089 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:54:16.439095 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:54:16.439100 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:54:16.439106 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:54:16.439111 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:54:16.439117 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:54:16.439123 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:54:16.439129 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:54:01 GMT 2019-04-25 18:54:16.439134 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:54:16.439139 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:54:16.439145 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:54:16.439156 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:54:16.439182 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:54:16.446701 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:54:16.446935 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 18:54:16.446959 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:54:16.454466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.454493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.454568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.454586 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.454714 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.454751 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:54:16.454798 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.462274 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:54:16.462327 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:54:16.462372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:54:16.462396 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 18:54:16.462419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.462432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.462489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.462509 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:54:16.462554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.462573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:54:16.469997 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:54:16.470245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.470281 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:54:16.470310 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:54:16.470364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.470405 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:54:16.470438 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:54:16.470469 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:54:16.470486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.470530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.470570 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 18:54:16.470588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:54:16.470608 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 18:54:16.470619 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:54:16.470625 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:54:16.470729 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:54:16.470777 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:54:16.470794 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:54:16.470801 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:54:16.470820 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:54:16.470825 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:54:16.471010 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:54:16.471025 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:54:16.471076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:54:16.471108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471140 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471150 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471165 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:54:16.471186 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471195 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471206 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:54:16.471222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.471265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.471282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471297 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.471316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471344 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.471352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:54:16.471377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.471406 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:54:16.471422 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:54:16.471442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471468 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471476 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471486 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:54:16.471504 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471511 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471520 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:54:16.471539 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471545 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471555 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:54:16.471568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.471602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.471618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:54:16.471638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471664 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.471672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:54:16.471695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.471721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:54:16.471736 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471743 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:54:16.471756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471788 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471798 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:54:16.471816 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471823 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471833 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:54:16.471851 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.471857 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471867 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:54:16.471885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.471892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.471915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.471952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.471968 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.471974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.471990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.472083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.472100 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472111 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:54:16.472122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:54:16.472134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:54:16.472159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:54:16.472174 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472180 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:54:16.472199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472225 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.472233 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472243 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:54:16.472256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.472282 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.472304 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472311 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.472325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472351 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.472358 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472369 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:54:16.472382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.472408 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:54:16.472424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472430 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:54:16.472445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472470 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.472477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472487 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.472500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.472525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.472540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472547 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.472560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472586 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.472593 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472603 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:54:16.472616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.472641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:54:16.472656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472662 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:54:16.472675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472700 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.472707 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472717 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:54:16.472735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.472742 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.472765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.472794 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:54:16.472809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472815 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.472828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472853 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.472860 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472870 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:54:16.472884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.472909 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:54:16.472924 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472930 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:54:16.472944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.472975 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.472985 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:54:16.473005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.473011 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473025 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.473039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473069 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:54:16.473085 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473091 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.473105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473129 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.473137 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473146 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:54:16.473160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473184 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:54:16.473199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473205 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:54:16.473219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.473250 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473260 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.473273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473305 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:54:16.473320 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473327 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.473341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473366 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.473373 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473382 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:54:16.473395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473421 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:54:16.473436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473442 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:54:16.473456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.473487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.473510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473535 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.473550 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473556 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.473570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473594 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.473602 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473611 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:54:16.473625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473650 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:54:16.473665 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473671 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:54:16.473684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473709 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.473716 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473726 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:54:16.473740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473764 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.473779 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473785 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.473799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473824 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.473831 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473841 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:54:16.473854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473878 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:54:16.473893 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473899 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:54:16.473913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473937 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.473944 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473954 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:54:16.473967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.473982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.473992 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.474007 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474013 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.474027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474052 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.474059 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474068 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:54:16.474082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.474107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:54:16.474121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474127 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:54:16.474141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474165 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.474172 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474182 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:54:16.474200 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.474209 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474218 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:54:16.474232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.474261 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.474276 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474287 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.474302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474328 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.474335 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474345 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:54:16.474358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.474383 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:54:16.474399 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474405 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:54:16.474418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.474451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.474474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.474498 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.474513 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474520 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.474533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474558 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.474565 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474575 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:54:16.474588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.474613 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:54:16.474628 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474634 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:54:16.474647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474672 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:54:16.474680 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474696 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:54:16.474718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.474761 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.474786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474794 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.474809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474840 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.474901 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.474919 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474930 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:54:16.474940 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:54:16.474953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:54:16.474978 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:54:16.474993 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.474999 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:54:16.475013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475038 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:54:16.475046 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475056 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:54:16.475069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.475093 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.475108 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475115 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.475128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475151 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475158 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.475217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.475234 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:54:16.475255 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:54:16.475268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:54:16.475300 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:54:16.475316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475322 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:54:16.475336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475369 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:54:16.475397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475404 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:54:16.475434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475440 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475450 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:54:16.475468 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.475475 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475484 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:54:16.475502 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.475509 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475519 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:54:16.475536 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.475543 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475553 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:54:16.475570 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.475578 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475587 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.475601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.475650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.475666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475672 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.475686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475711 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475718 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475728 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:54:16.475741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.475767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:54:16.475782 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475788 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:54:16.475802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475827 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475834 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475844 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:54:16.475862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475878 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.475896 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.475903 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475912 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:54:16.475925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.475958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.475973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.475979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.475993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476018 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476025 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:54:16.476048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.476073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:54:16.476088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:54:16.476109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.476165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.476189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.476204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.476224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476257 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:54:16.476281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.476315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:54:16.476331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476337 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:54:16.476351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476376 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476383 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476393 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:54:16.476411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476418 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.476447 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476454 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476464 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:54:16.476477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.476510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.476525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476531 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.476546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476571 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476578 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:54:16.476601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.476626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:54:16.476641 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.476661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476686 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.476693 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476703 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:54:16.476720 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476727 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476737 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:54:16.476755 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.476761 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:54:16.476788 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.476795 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476805 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:54:16.476823 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.476829 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476839 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:54:16.476852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.476893 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.476908 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476915 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.476929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476954 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.476961 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476970 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:54:16.476984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.476999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.477008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.477022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477051 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477059 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477069 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.477112 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.477145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.477173 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.477180 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477189 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:54:16.477207 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.477214 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477225 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:54:16.477242 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.477249 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477259 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:54:16.477276 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.477287 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477298 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:54:16.477317 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:54:16.477324 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477333 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:54:16.477351 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.477358 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477368 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.477385 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.477392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477401 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.477418 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.477425 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477435 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:54:16.477452 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.477459 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477468 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:54:16.477482 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.477552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.477572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477598 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.477605 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477614 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:54:16.477632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.477639 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477649 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:54:16.477666 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.477673 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:54:16.477700 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.477707 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477716 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:54:16.477729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.477766 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.477801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477826 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:54:16.477857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.477872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.477882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.477896 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477923 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477930 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477940 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477953 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.477969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.477983 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478009 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.478016 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478026 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:54:16.478043 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478050 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478060 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:54:16.478078 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.478084 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478094 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:54:16.478111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.478118 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478128 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:54:16.478146 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.478153 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:54:16.478179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.478186 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478196 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:54:16.478214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478230 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.478247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478264 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:54:16.478281 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478293 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478304 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:54:16.478322 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478340 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:54:16.478357 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478364 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478373 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:54:16.478386 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.478441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.478459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.478480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478511 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478521 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:54:16.478539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.478545 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.478572 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478579 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478588 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:54:16.478606 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.478613 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478623 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.478636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.478673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478694 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.478708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478734 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478741 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:54:16.478764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.478779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.478789 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.478802 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478838 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.478891 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478917 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.478924 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478934 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:54:16.478951 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.478958 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.478968 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:54:16.478989 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.478996 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479006 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:54:16.479024 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.479031 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479040 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:54:16.479058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479065 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479075 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:54:16.479093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479100 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479109 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:54:16.479127 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479143 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.479161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479167 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479177 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:54:16.479194 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479201 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479211 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:54:16.479228 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479235 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479244 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:54:16.479262 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479269 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479279 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:54:16.479302 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479309 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479319 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:54:16.479332 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.479391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.479407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479434 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479441 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479451 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479464 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.479494 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479521 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.479528 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479537 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:54:16.479555 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.479562 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479571 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:54:16.479589 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.479596 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479605 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:54:16.479623 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479630 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479640 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:54:16.479657 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479664 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479674 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:54:16.479691 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479698 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479708 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:54:16.479726 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479732 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479742 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:54:16.479760 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479767 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479776 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:54:16.479794 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479801 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479810 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:54:16.479828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479835 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479844 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:54:16.479862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479868 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479878 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:54:16.479895 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.479902 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479911 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:54:16.479929 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.479936 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479945 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.479962 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.479969 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.479979 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:54:16.479992 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.480059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.480077 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480085 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:54:16.480105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480131 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.480138 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480148 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:54:16.480161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.480187 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.480202 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480208 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.480222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480247 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.480254 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480270 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:54:16.480289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.480315 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:54:16.480331 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480337 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:54:16.480351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.480383 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.480411 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.480417 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480427 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:54:16.480445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.480452 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480461 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:54:16.480479 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.480486 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480496 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:54:16.480509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.480545 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:54:16.480560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480566 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.480584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480610 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.480618 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480627 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:54:16.480641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.480657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.480667 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:54:16.480681 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.480707 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480714 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.480724 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.480753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.480767 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480793 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.480800 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480809 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:54:16.480827 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.480834 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480848 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:54:16.480866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.480873 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480883 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:54:16.480900 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:54:16.480907 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480917 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:54:16.480934 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.480941 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480950 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:54:16.480968 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.480975 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.480984 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:54:16.481002 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.481009 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.481019 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:54:16.481037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.481043 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.481053 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:54:16.481071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.481078 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.481087 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:54:16.481105 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.481112 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.481121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.481134 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:54:16.481185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.481202 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481208 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:54:16.481226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.481259 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.481282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.481312 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.481328 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481334 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.481355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481382 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:54:16.481389 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481399 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:54:16.481412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.481436 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:54:16.481450 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:54:16.481476 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.481483 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:54:16.481492 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:54:16.481510 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:54:16.481517 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:54:16.481527 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:54:16.481545 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.481552 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:54:16.481561 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:54:16.481575 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:54:16.481598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.481614 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481620 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.481638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481664 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.481673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481682 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.481700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.481707 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481716 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:54:16.481734 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.481741 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481750 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:54:16.481763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.481801 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.481816 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481822 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.481836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481860 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.481868 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481877 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:54:16.481891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.481906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.481916 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.481929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.481956 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.481963 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.481973 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.481986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.482021 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482046 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482054 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482063 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:54:16.482081 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482088 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482097 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:54:16.482115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.482122 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482131 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:54:16.482149 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482155 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482165 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:54:16.482182 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.482189 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482199 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:54:16.482216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482223 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482232 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:54:16.482250 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.482257 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482266 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:54:16.482289 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482297 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482307 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:54:16.482325 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482343 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:54:16.482356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.482406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.482424 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482430 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:54:16.482444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482470 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482477 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482487 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:54:16.482505 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.482511 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482521 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:54:16.482538 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.482545 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482555 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:54:16.482572 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482579 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482589 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:54:16.482607 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.482614 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482623 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:54:16.482636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.482681 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.482697 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482703 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.482717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482741 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482762 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482801 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.482822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.482838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:54:16.482864 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:54:16.482876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:54:16.482900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:54:16.482916 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482922 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:54:16.482936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.482960 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.482968 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483103 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:54:16.483118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.483144 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.483160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483166 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.483180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483205 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:54:16.483212 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483221 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:54:16.483234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.483259 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:54:16.483274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483280 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:54:16.483299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.483332 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.483354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.483379 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.483394 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483400 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.483418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483443 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483450 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483460 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:54:16.483473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.483489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.483499 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:54:16.483512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483539 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483546 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483556 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483570 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.483600 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483625 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483632 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483642 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:54:16.483659 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483666 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483676 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:54:16.483693 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483700 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483713 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:54:16.483732 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483739 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483748 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:54:16.483766 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483773 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483782 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:54:16.483800 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:54:16.483806 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483816 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:54:16.483833 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:54:16.483840 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483849 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:54:16.483867 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:54:16.483874 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483883 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:54:16.483901 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.483908 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483917 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:54:16.483935 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483941 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483951 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:54:16.483968 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.483975 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.483984 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:54:16.484002 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484009 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.484018 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:54:16.484036 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484042 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.484051 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:54:16.484065 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.484126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.484144 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484150 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:54:16.484171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484196 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484203 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484213 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:54:16.484226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.484251 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.484266 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484272 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.484290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484317 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.484324 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484334 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:54:16.484347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.484372 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:54:16.484387 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484393 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.484407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484431 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484438 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484452 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:54:16.484470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.484477 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484487 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:54:16.484504 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.484511 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484520 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:54:16.484538 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484545 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484554 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:54:16.484567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.484604 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484619 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484625 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.484639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484664 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484672 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484682 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:54:16.484695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.484711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.484721 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.484734 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484769 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484777 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484787 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484800 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.484830 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.484862 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484872 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:54:16.484890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.484897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:54:16.484924 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484931 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484941 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:54:16.484959 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.484965 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.484975 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:54:16.484992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.484999 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.485008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:54:16.485026 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485033 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.485046 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:54:16.485064 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:54:16.485071 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.485081 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:54:16.485094 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.485132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.485149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485156 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:54:16.485169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485194 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.485201 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485211 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:54:16.485229 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485236 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485245 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:54:16.485262 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485269 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485287 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:54:16.485307 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.485314 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485323 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:54:16.485341 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485347 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485357 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:54:16.485374 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485381 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485390 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:54:16.485408 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485415 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485424 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:54:16.485442 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485449 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485458 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:54:16.485472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.485524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.485539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485546 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:54:16.485564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485589 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.485597 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:54:16.485620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.485645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:54:16.485661 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:54:16.485668 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:54:16.485680 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:54:16.485696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485702 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:54:16.485715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.485758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:54:16.485775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.485786 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:54:16.485796 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:54:16.485813 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.485820 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:54:16.485835 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:54:16.485853 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:54:16.485859 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:54:16.485869 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:54:16.485886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.485893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.485902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.485920 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.485927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.485936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.485954 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.485961 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.485970 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.485988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.485994 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:54:16.486004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.486021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.486027 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:54:16.486037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.486054 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:54:16.486061 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:54:16.486070 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:54:16.486087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.486094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.486104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.486121 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:54:16.486127 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:54:16.486136 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:54:16.486153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.486159 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:54:16.486173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.486191 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.486197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:54:16.486207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.486222 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:54:16.486229 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:54:16.486238 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:54:16.486252 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:54:16.486293 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.486324 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:54:16.486351 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.486379 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:54:16.486406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.486433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:54:16.486459 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.486487 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:54:16.486513 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.486540 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:54:16.486567 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:54:16.486594 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:54:16.486620 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:54:16.486647 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:54:16.486674 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:54:16.486701 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:54:16.486728 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.486755 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:54:16.486781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.486809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:54:16.486836 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.486862 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:54:16.486894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.486921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:54:16.486948 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.486975 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:54:16.487002 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.487028 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:54:16.487055 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.487082 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:54:16.487108 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.487136 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:54:16.487164 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.487191 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:54:16.487219 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.487246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:54:16.487273 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.487306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:54:16.487334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.487361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.487389 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.487415 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.487442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.487469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.487496 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.487523 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:54:16.487550 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:54:16.487576 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:54:16.487608 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.487634 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:54:16.487661 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.487687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.487714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.487742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:54:16.487768 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.487795 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:54:16.487821 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.487848 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:54:16.487874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.487902 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:54:16.487929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.487956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:54:16.487983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.488011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:54:16.488039 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488057 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488084 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.488110 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488127 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488171 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.488198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.488307 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488339 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488365 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488392 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488418 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488435 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488463 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488489 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488507 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488533 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488560 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488586 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488614 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488641 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.488667 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488693 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488719 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488746 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.488772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.488842 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.488894 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488920 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.488947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.488973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.489000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.489161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489179 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489196 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.489250 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489277 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.489309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.489397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.489517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.489622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.489730 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489756 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.489784 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489835 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489863 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.489889 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489915 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:54:16.489942 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.489991 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.490043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.490164 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490191 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:54:16.490217 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490244 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.490270 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490302 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.490329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.490616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:54:16.490791 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490809 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490835 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.490862 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490879 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490896 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490923 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.490949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.490983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.491053 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491079 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491106 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491132 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491159 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491176 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491202 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491233 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491250 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491276 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491308 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491335 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491362 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491388 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.491415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491442 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491468 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491495 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:54:16.491521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491539 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491566 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:54:16.491592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491619 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.491645 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491672 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.491699 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491725 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.491752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491881 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.491908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.491974 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.492000 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492027 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.492054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492071 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492089 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492115 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.492142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:54:16.492264 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.492374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492426 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.492479 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492506 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:54:16.492532 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492550 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492571 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492589 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492616 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:54:16.492642 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492669 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:54:16.492695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.492782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:54:16.492903 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492929 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:54:16.492956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.492982 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:54:16.493008 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:54:16.493062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.493166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:54:16.493324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:54:16.493350 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.493407 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.493457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.493507 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.493556 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.493605 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.493653 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.493702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.493754 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.493803 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.493852 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.493900 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.493948 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.493998 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.494046 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.494094 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.494142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.494192 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.494241 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.494296 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.494347 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.494402 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.494458 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.494506 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.494554 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.494602 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.494649 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.494699 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.494748 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.494801 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.494848 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.494898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.494955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.495029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.495078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.495127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.495175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.495224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.495272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.495332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.495382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.495430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.495478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.495526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.495573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.495622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.495671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.495718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.495766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.495816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.495865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.495913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.495962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.496015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.496068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.496120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.496168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.496215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.496278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.496333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.496382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.496435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.496482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.496531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.496593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.496641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.496690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.496755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.496803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.496852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.496900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.496948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.496997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.497044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.497098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.497146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.497207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.497256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.497311 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.497359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.497407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.497456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.497505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.497560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.497610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.497675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.497922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.497971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.498019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.498066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.498113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.498163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.498212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.498267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.498321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.498371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.498428 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:54:16.498455 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.498517 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.498573 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.498629 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.498683 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.498738 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.498792 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.498846 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.498901 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.498955 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.499010 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.499064 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.499118 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.499173 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.499228 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.499293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.499350 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.499405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.499460 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.499513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.499568 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.499622 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.499676 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.499730 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.499784 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.499838 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.499898 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.499953 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.500007 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.500061 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.500115 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.500168 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.500230 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:54:16.500254 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.500315 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.500370 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.500426 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.500480 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.500535 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.500590 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.500645 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.500704 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.500760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.500815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.500869 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.500924 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.500978 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.501033 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.501087 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.501142 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.501197 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.501251 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.501312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.501367 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.501421 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.501475 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.501530 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.501584 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.501639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.501693 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.501747 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.501801 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.501856 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.501924 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.501979 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.502041 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:54:16.502065 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.502114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.502163 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.502213 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.502261 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.502316 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.502383 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.502432 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.502481 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.502530 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.502586 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.502636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.502685 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.502734 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.502782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.502846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.502895 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.502945 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.502994 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.503043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.503091 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.503145 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.503194 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.503243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.503312 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.503362 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.503410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.503458 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.503774 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.503825 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.503874 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.503928 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.503985 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:54:16.504007 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.504072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.504123 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.504175 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.504225 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.504277 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:54:16.504334 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:54:16.504386 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:54:16.504437 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.504496 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.504562 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.504614 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.504665 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.504715 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.504771 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.504822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.504872 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.504937 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.504989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.505056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.505107 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.505157 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.505208 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.505259 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:54:16.505315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.505366 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.505417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.505467 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.505532 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.505585 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.505640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.505691 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.505745 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:54:16.505763 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:54:16.505793 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:54:16.505821 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:54:16.505848 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:54:16.505874 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:54:16.505898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.505914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.505924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.505934 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.505942 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.505952 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:54:16.505973 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:54:16.505983 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:54:16.505992 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.506001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.506009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.506038 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.506047 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506059 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.506085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.506093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.506119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.506127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.506136 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.506143 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:54:16.506151 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.506159 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.506168 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.506176 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.506184 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.506192 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.506200 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.506208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.506217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.506226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.506234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.506242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.506250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.506262 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:54:16.506282 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:54:16.506298 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:54:16.506306 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.506314 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.506322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.506342 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.506351 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506359 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506367 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506374 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.506382 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.506390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506405 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.506413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.506420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.506428 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.506435 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:54:16.506443 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.506450 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.506457 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.506465 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.506473 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.506484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.506495 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.506503 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.506511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.506520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.506528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.506536 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.506543 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.506551 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:54:16.506558 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:54:16.506578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:54:16.506586 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.506593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.506600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.506607 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.506615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506622 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506629 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.506643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.506649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506664 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.506671 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.506681 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.506689 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.506696 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:54:16.506704 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.506710 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.506717 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.506724 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.506730 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.506738 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.506745 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.506774 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.506782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:54:16.506791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.506799 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:54:16.506807 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:54:16.506814 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:54:16.506821 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:54:16.506828 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:54:16.506835 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:54:16.506842 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:54:16.506848 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:54:16.506855 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:54:16.506862 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:54:16.506869 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506880 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506888 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:54:16.506895 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:54:16.506902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:54:16.506909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506921 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:54:16.506928 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:54:16.506936 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:54:16.506943 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:54:16.506950 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:54:16.506956 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:54:16.506963 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:54:16.506970 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:54:16.506977 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:54:16.506984 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:54:16.506991 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:54:16.506997 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:54:16.507004 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:54:16.507011 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:54:16.507254 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:54:16.507265 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:54:16.507270 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:54:16.507276 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:54:16.507287 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:54:16.507292 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:54:16.507296 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:54:16.507306 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:54:16.507315 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:54:16.507357 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507364 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179235" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:54:16.507377 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:54:16.507399 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:54:16.507405 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:54:16.507410 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:54:16.507414 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:54:16.507419 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179235" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:54:16.507430 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:54:16.507437 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:54:16.507442 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:54:16.507454 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507463 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:54:16.507468 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:54:16.507492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.507506 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:54:16.507511 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.507537 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:54:16.507543 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:54:16.507548 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:54:16.507551 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:54:16.507556 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:54:16.507560 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:54:16.507564 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:54:16.507568 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:54:16.507575 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179235" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:54:16.507586 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:54:16.507593 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:54:16.507597 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:54:16.507603 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507608 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:54:16.507612 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:54:16.507636 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:54:16.507643 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507648 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507654 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507658 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:54:16.507669 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:54:16.507680 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:54:16.507685 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:54:16.507690 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:54:16.507697 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179235" 2019-04-25 18:54:16.507704 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:54:16.507708 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:54:16.507713 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:54:16.507719 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:54:16.507724 wsdl: in serializeType: returning: 179235 2019-04-25 18:54:16.507731 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:54:16.507737 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:54:16.507742 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:54:16.507746 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:54:16.507751 wsdl: in serializeType: returning: 179235 2019-04-25 18:54:16.507755 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179235 2019-04-25 18:54:16.507775 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179235 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:54:16.507780 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:54:16.507786 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9153"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:54:16.507800 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:54:16.507806 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179235 2019-04-25 18:54:16.507816 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:54:16.507889 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:54:16.507828 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:54:16.507839 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:54:16.507844 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:54:16.507849 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:54:16.507853 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:54:16.507859 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:54:16.507869 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:54:16.507877 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:54:16.507882 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:54:16.507895 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:54:16.507905 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:54:16.507912 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:54:16.516036 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:54:16.516071 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:54:16.516086 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:54:16.516093 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:54:16.516099 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:54:16.516105 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:54:16.516110 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:54:16.516114 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:54:16.516120 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:54:16.516178 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:54:16.525528 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:54:16.525582 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:54:16.525593 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:54:16.525602 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:54:16.525610 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:54:16.525619 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:54:16.525629 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:54:16.525638 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:54:16.525646 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:54:16.525657 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:54:01 GMT 2019-04-25 18:54:16.525668 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:54:16.525676 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:54:16.525686 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:54:16.525704 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:54:16.525750 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:54:16.525770 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:54:16.525786 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:54:16.525793 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:54:16.525802 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:54:16.525890 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:54:16.525908 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:54:16.525918 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:54:16.525961 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:54:16.525975 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:54:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:54:16.526027 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:54:16.526043 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:54:16.526082 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:54:16.526093 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:54:16.526266 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:54:16.526441 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:54:16.526452 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:54:16.526467 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:54:16.526485 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:54:16.526521 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:54:16.526611 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:54:16.526651 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:54:16.526673 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:54:16.526686 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:54:16.526694 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:54:16.526702 nusoap_client: detail =