Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 77.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0023-145 Model turbiny: CZ
 Producent OE: CZ
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3509
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:42:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:42:56.799564 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:42:56.799614 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:42:56.799635 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203301" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:42:56.799653 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:42:56.799663 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:42:56.799671 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:42:56.799696 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:42:56.799705 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:42:56.799712 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:42:56.799721 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:42:56.799730 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:42:56.799741 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:42:56.799747 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:42:56.799752 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:42:56.799756 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:42:56.799760 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:42:56.799773 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:42:56.799789 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:42:56.799798 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:42:56.799804 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:42:56.799810 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:42:56.799823 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:42:56.799831 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:42:56.806133 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:42:56.806176 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:42:56.806192 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:42:56.806200 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:42:56.806206 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:42:56.806211 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:42:56.806216 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:42:56.806247 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:42:56.850884 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:42:56.850934 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:42:56.850950 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:42:56.850961 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:42:56.850971 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:42:56.850981 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:42:56.850990 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:42:56.851002 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:42:56.851012 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:42:56.851022 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:42:52 GMT 2019-10-19 09:42:56.851032 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:42:56.851042 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:42:56.851053 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:42:56.851071 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:42:56.851120 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:42:56.851152 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 09:42:56.857371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.857443 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:42:56.857474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.857521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.863791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.863903 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:42:56.863935 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-19 09:42:56.863978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.864015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.864104 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:42:56.864137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.870136 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:42:56.870184 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-19 09:42:56.870218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.870337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.870396 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870437 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.870475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.870589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.870648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.870744 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.876358 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:42:56.876461 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:42:56.876513 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:42:56.876547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.876691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.876747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.876794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.876829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.876873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.876923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.876962 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.877037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.877072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.877131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.877178 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-19 09:42:56.880723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:42:56.880844 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:42:56.880868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.880896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.880935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.880971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:42:56.881000 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 09:42:56.881012 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:42:56.881018 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:42:56.881133 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:42:56.881181 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:42:56.881198 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:42:56.881205 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:42:56.881224 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:42:56.881229 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:42:56.881424 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:42:56.881441 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:42:56.881496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:42:56.881527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.881568 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881594 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:42:56.881618 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.881625 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881636 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:42:56.881653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.881696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.881712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.881734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881762 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.881769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:42:56.881794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.881821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:42:56.881836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:42:56.881861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881887 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.881894 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881904 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:42:56.881959 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.881971 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.881988 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:42:56.882018 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882029 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882045 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:42:56.882067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.882127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.882155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:42:56.882195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882243 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.882256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882275 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:42:56.882291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.882319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:42:56.882335 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:42:56.882356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882382 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882390 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882399 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:42:56.882418 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882425 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882434 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:42:56.882452 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882459 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882468 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:42:56.882486 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.882492 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.882515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.882553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.882568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882581 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.882598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882674 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.882695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.882718 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882731 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:42:56.882741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:42:56.882754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:42:56.882779 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:42:56.882794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882800 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:42:56.882815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882840 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882847 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882857 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:42:56.882875 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882881 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882891 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:42:56.882908 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.882915 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882930 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:42:56.882949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.882956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.882965 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.882979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883015 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.883030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.883054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883098 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.883111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:42:56.883155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:42:56.883229 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883238 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:42:56.883262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883312 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.883321 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883332 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:42:56.883346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883373 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.883389 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883395 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.883409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883434 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.883441 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883457 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:42:56.883501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883528 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:42:56.883545 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883552 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:42:56.883566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.883616 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.883640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883666 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.883681 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883687 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.883710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883739 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.883746 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883755 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:42:56.883769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883795 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:42:56.883809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883816 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:42:56.883829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883856 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.883863 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883873 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:42:56.883890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.883897 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.883920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.883949 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:42:56.883964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.883970 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.883984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884009 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.884016 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884025 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:42:56.884039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884064 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:42:56.884078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884084 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:42:56.884098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884122 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.884129 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:42:56.884156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.884163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.884186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884214 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:42:56.884229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884235 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.884249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884273 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.884280 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884290 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:42:56.884303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884328 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:42:56.884343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884349 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:42:56.884364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884388 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.884395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.884417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884442 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:42:56.884457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884463 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.884477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884501 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.884508 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:42:56.884532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884556 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:42:56.884571 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884582 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:42:56.884597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.884629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.884652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884677 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.884692 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884698 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.884718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884744 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.884751 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884761 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:42:56.884775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884800 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:42:56.884815 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884821 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:42:56.884835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884861 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.884868 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884878 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:42:56.884891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.884916 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.884930 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884937 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.884950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884975 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.884983 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.884993 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:42:56.885007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885032 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:42:56.885046 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885053 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:42:56.885066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885091 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.885098 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885107 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:42:56.885121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885146 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.885160 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885166 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.885180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885204 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.885211 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885221 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:42:56.885234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885259 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:42:56.885274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885280 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:42:56.885294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885318 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.885325 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885335 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:42:56.885353 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.885359 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885369 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:42:56.885382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885411 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.885425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885431 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.885446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885471 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.885478 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885488 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:42:56.885501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885526 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:42:56.885542 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885548 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:42:56.885561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.885601 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.885624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885650 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.885665 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885671 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.885684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885716 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.885724 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885734 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:42:56.885748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885774 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:42:56.885789 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885796 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:42:56.885810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885836 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:42:56.885843 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885853 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:42:56.885866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.885892 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.885907 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885913 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.885927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.885997 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.886018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.886035 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886046 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:42:56.886056 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:42:56.886069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:42:56.886094 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:42:56.886109 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886115 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:42:56.886130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886156 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:42:56.886163 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886173 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:42:56.886186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.886211 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.886226 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886232 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.886246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886269 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886276 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.886334 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.886351 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886361 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:42:56.886371 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:42:56.886384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:42:56.886408 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:42:56.886423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886429 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:42:56.886443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886468 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:42:56.886475 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886485 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:42:56.886498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.886523 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.886538 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886544 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.886557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886587 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886594 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886631 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.886651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.886667 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886678 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:42:56.886688 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:42:56.886703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:42:56.886730 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:42:56.886746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886752 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:42:56.886766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.886798 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:42:56.886826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.886833 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:42:56.886860 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.886866 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886876 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:42:56.886893 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.886900 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886909 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:42:56.886926 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.886933 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886942 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:42:56.886959 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.886966 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.886976 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:42:56.886993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.887000 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.887022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.887072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.887089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887156 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.887178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:42:56.887237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.887263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:42:56.887278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887284 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:42:56.887298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887323 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887330 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887339 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:42:56.887357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.887391 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887398 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887407 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:42:56.887420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.887453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.887468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.887488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887513 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887520 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:42:56.887543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.887568 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:42:56.887590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887596 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:42:56.887611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887636 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887643 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887653 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.887666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.887691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.887710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887716 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.887732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887757 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:42:56.887788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.887813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:42:56.887828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887834 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:42:56.887848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887873 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887880 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887890 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:42:56.887908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887924 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.887941 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.887948 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887957 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:42:56.887970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.887993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.888003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.888018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888024 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.888038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888063 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.888070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:42:56.888093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.888118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:42:56.888133 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.888153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888178 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.888185 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888194 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:42:56.888211 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.888218 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888228 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:42:56.888246 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.888252 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888262 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:42:56.888279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.888286 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888295 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:42:56.888312 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.888319 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888328 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:42:56.888342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.888383 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.888398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.888418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888443 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888450 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888459 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:42:56.888473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.888488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.888498 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.888513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888544 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888552 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888562 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.888612 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.888646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.888673 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.888680 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888689 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:42:56.888756 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.888769 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888785 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:42:56.888815 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.888826 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888843 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:42:56.888872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.888883 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888899 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:42:56.888927 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:42:56.888937 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.888954 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:42:56.888985 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.888997 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889013 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.889043 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.889055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.889102 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.889112 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889128 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:42:56.889158 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.889168 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889183 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:42:56.889212 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.889222 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889237 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:42:56.889259 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.889385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889395 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.889417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889457 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.889467 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889482 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:42:56.889510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.889520 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889535 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:42:56.889562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.889572 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889596 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:42:56.889624 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.889634 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889649 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:42:56.889671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.889735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889768 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.889792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889856 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:42:56.889877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.889903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.889919 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.889940 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889982 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.889993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890009 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.890078 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890118 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.890128 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890143 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:42:56.890171 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890181 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890196 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:42:56.890223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.890233 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:42:56.890274 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.890284 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890299 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:42:56.890326 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.890336 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890350 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:42:56.890382 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.890392 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:42:56.890436 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890446 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.890487 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890497 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890512 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:42:56.890539 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890550 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890565 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:42:56.890601 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890611 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890626 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:42:56.890653 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890663 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890678 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:42:56.890699 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.890797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.890824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.890834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.890856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.890897 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.890907 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.890922 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:42:56.890950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.890959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.890974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.891001 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.891011 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891025 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:42:56.891052 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.891062 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891077 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.891098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.891162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891195 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.891219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891258 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891269 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891284 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:42:56.891305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.891331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.891346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.891368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891410 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.891504 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891543 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.891554 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891569 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:42:56.891604 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.891615 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891630 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:42:56.891657 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.891667 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891682 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:42:56.891710 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.891721 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891736 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:42:56.891764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.891775 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891790 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:42:56.891817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.891828 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891843 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:42:56.891869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.891879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.891923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.891934 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.891949 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:42:56.891976 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.891986 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.892002 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:42:56.892030 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892040 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.892056 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:42:56.892086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.892097 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.892115 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:42:56.892148 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.892159 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.892176 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:42:56.892191 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.892257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.892275 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892304 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892311 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892321 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.892365 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892391 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.892398 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892408 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:42:56.892425 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.892433 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892442 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:42:56.892460 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.892466 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892476 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:42:56.892493 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.892499 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892508 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:42:56.892526 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.892532 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892541 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:42:56.892558 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.892565 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:42:56.892599 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.892606 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892616 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:42:56.892633 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.892640 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892649 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:42:56.892666 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.892673 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892684 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:42:56.892703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.892713 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892724 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:42:56.892742 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.892749 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:42:56.892776 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.892783 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892804 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:42:56.892822 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.892829 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892838 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.892856 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.892862 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892871 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:42:56.892885 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.892951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.892971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.892978 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:42:56.892998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893024 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.893031 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893041 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:42:56.893054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.893080 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.893095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893101 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.893114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893139 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.893147 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893156 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:42:56.893170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.893195 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:42:56.893210 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893216 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:42:56.893235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.893267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.893294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.893301 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893310 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:42:56.893328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.893334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:42:56.893361 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.893368 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893377 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:42:56.893391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.893428 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:42:56.893443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893449 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.893467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893493 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.893500 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893510 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:42:56.893523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.893538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.893548 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:42:56.893562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.893597 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893604 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.893614 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893628 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.893645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.893659 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893684 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.893691 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893702 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:42:56.893724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.893731 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893740 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:42:56.893757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.893764 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893778 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:42:56.893796 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:42:56.893803 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893813 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:42:56.893830 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.893837 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893846 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:42:56.893864 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.893870 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893879 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:42:56.893896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.893903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893912 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:42:56.893930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.893936 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893945 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:42:56.893962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.893968 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.893978 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:42:56.893995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.894002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.894011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.894024 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:42:56.894074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894092 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894098 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:42:56.894117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.894149 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.894173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894199 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.894213 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894220 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.894233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894258 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:42:56.894265 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894278 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:42:56.894292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894317 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:42:56.894331 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:42:56.894357 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.894364 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:42:56.894374 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:42:56.894392 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:42:56.894399 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:42:56.894408 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:42:56.894425 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.894432 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:42:56.894442 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:42:56.894455 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:42:56.894478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894494 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894500 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.894519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894544 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.894551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.894584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.894591 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894602 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:42:56.894620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.894627 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894636 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:42:56.894650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894684 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894699 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.894724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894749 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894755 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894765 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:42:56.894778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.894794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894804 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.894817 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894851 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894859 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894869 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.894913 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894938 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.894945 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894955 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:42:56.894973 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.894979 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.894988 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:42:56.895006 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.895012 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895022 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:42:56.895038 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895045 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895055 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:42:56.895072 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.895078 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895088 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:42:56.895105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895111 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895121 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:42:56.895138 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.895144 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895158 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:42:56.895175 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:42:56.895209 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895215 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895225 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:42:56.895238 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.895284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.895302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895308 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:42:56.895326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895352 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895359 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895369 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:42:56.895386 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.895393 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895402 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:42:56.895419 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.895426 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895435 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:42:56.895452 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895459 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895469 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:42:56.895486 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.895493 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895502 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:42:56.895516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.895556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.895571 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895583 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.895602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895627 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895634 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.895694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.895715 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895727 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:42:56.895737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:42:56.895749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:42:56.895774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:42:56.895789 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895795 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:42:56.895809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895833 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.895840 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895850 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:42:56.895863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.895888 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.895902 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895908 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.895927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895952 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:42:56.895959 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895969 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:42:56.895982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.895997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.896007 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:42:56.896022 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896028 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:42:56.896041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896066 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.896072 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.896095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.896120 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.896134 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896141 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.896158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896184 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896191 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896200 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:42:56.896214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.896239 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:42:56.896253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896280 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896287 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896296 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896310 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.896340 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896365 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896372 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896382 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:42:56.896399 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896406 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896416 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:42:56.896433 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896439 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896449 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:42:56.896466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896473 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896486 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:42:56.896504 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896511 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896521 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:42:56.896538 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:42:56.896545 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896555 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:42:56.896572 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:42:56.896585 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896595 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:42:56.896613 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:42:56.896619 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896628 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:42:56.896646 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.896652 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896662 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:42:56.896679 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896685 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896695 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:42:56.896718 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896727 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896737 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:42:56.896755 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896762 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896771 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:42:56.896788 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896794 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896804 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:42:56.896817 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.896879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.896898 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896904 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:42:56.896924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896953 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.896960 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896970 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:42:56.896983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.896999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.897009 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.897024 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897030 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.897043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897068 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.897075 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897084 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:42:56.897097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.897122 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:42:56.897137 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897143 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.897157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897182 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.897189 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897198 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:42:56.897216 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.897222 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897236 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:42:56.897254 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.897261 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:42:56.897288 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.897294 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897304 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:42:56.897317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.897354 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.897389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897414 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897421 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897431 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:42:56.897444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.897469 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.897482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897513 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897521 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897531 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.897579 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897607 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.897614 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:42:56.897642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.897648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:42:56.897674 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.897681 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897690 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:42:56.897712 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.897720 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897730 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:42:56.897748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.897755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:42:56.897782 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.897789 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897799 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:42:56.897816 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:42:56.897823 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897837 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:42:56.897851 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.897890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.897907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897913 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:42:56.897927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897952 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.897959 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.897968 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:42:56.897986 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.897993 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898002 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:42:56.898019 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.898026 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898035 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:42:56.898052 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.898059 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898073 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:42:56.898091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.898098 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898107 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:42:56.898124 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.898131 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898140 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:42:56.898157 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.898163 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898172 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:42:56.898189 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.898195 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898205 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:42:56.898218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.898269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.898284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898290 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:42:56.898309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898334 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.898341 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:42:56.898364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.898389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:42:56.898405 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:42:56.898412 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:42:56.898422 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:42:56.898437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898443 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:42:56.898457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.898501 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:42:56.898517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.898528 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:42:56.898538 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:42:56.898555 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.898562 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:42:56.898572 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:42:56.898594 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:42:56.898601 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:42:56.898617 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:42:56.898635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.898642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.898652 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.898669 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.898675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.898685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.898704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.898712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.898723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.898741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.898747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:42:56.898757 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.898773 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.898780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:42:56.898789 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.898806 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:42:56.898813 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:42:56.898822 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:42:56.898839 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.898846 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.898855 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.898872 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:42:56.898878 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:42:56.898888 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:42:56.898904 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.898911 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:42:56.898928 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.898946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.898953 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:42:56.898966 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.898983 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:42:56.898989 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:42:56.898999 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:42:56.899014 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:42:56.899050 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.899081 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:42:56.899108 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.899136 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:42:56.899163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.899190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:42:56.899217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.899244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:42:56.899271 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.899298 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:42:56.899324 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.899351 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:42:56.899378 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:42:56.899404 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:42:56.899431 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:42:56.899458 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:42:56.899485 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:42:56.899511 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:42:56.899537 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.899563 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:42:56.899609 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.899638 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:42:56.899665 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.899692 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:42:56.899726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.899929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:42:56.899957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.899984 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:42:56.900010 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.900037 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:42:56.900064 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.900092 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:42:56.900119 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.900146 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:42:56.900172 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.900199 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:42:56.900225 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.900252 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:42:56.900279 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.900306 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:42:56.900333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.900360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:42:56.900387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.900415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.900441 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.900469 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.900495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.900522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.900548 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.900580 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:42:56.900609 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:42:56.900641 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:42:56.900668 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.900695 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:42:56.900721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.900748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.900774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.900801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:42:56.900827 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.900853 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:42:56.900880 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.900906 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:42:56.900933 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.900962 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:42:56.900990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.901017 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:42:56.901044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.901070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:42:56.901097 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901115 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901142 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.901168 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901185 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901202 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901228 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.901255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.901363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.901466 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901493 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901519 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901546 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901572 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901595 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901623 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901650 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901667 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901693 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901719 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901746 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901772 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901798 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.901824 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901850 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901877 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901903 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.901929 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.901973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.901999 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902026 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.902052 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902084 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.902110 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902136 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.902162 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902189 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.902217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902267 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902344 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.902371 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902430 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.902457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.902632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.902727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.902853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902887 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902905 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902933 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.902959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.902994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.903066 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903093 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.903119 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903136 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903153 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903169 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903195 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.903222 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903248 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:42:56.903274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903291 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903334 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.903361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.903486 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903513 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:42:56.903541 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903568 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.903610 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903637 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.903664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903681 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903698 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.903769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:42:56.903940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903958 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.903984 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.904065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904089 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904107 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904134 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.904165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.904274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.904378 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904405 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904431 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904458 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904484 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904501 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904528 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904554 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904571 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904604 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904631 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904657 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904682 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904709 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.904735 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904762 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904788 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:42:56.904841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904858 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904885 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:42:56.904911 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.904970 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.904997 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.905023 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905050 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.905076 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905103 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.905130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.905284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905302 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905318 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905345 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.905371 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905397 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.905424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905442 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905459 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905485 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.905511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:42:56.905645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.905748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905782 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.905853 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905880 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:42:56.905906 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905924 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905940 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905957 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.905984 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:42:56.906010 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906037 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:42:56.906063 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906080 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.906150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:42:56.906276 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906303 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:42:56.906329 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906355 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:42:56.906381 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906408 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:42:56.906434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.906539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:42:56.906689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:42:56.906743 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.906805 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.906855 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.906906 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.906955 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.907003 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.907052 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.907102 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.907151 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.907200 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.907248 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.907297 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.907549 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.907605 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.907656 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.907705 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.907754 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.907804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.907853 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.907902 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.907952 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.908001 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.908050 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.908106 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.908160 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.908208 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.908256 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.908304 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.908352 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.908401 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.908451 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.908503 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.908556 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.908614 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.908671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.908721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.908770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.908820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.908868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.908916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.908965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.909014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.909064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.909113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.909162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.909211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.909258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.909306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.909355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.909462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.909513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.909561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.909617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.909667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.909717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.909767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.909816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.909869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.909922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.909969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.910016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.910072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.910120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.910170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.910223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.910277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.910324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.910374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.910431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.910480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.910529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.910586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.910636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.910684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.910732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.910781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.910830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.910879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.910926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.910980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.911029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.911077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.911126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.911175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.911223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.911275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.911324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.911372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.911426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.911477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.911526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.911584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.911637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.911685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.911732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.911784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.911833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.911887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.911938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.911991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.912038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.912088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.912148 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:42:56.912176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.912238 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.912295 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.912349 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.912404 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.912464 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.912518 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.912573 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.912633 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.912687 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.912742 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.912798 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.912852 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.912906 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.912960 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.913014 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.913067 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.913156 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.913212 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.913267 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.913322 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.913376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.913430 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.913484 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.913539 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.913601 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.913656 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.913711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.913765 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.913819 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.913873 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.913928 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.913981 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.914037 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.914099 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:42:56.914124 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.914179 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.914234 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.914289 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.914349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.914422 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.914477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.914531 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.914591 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.914646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.914701 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.914755 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.914824 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.914879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.914934 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.914989 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.915043 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.915098 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.915153 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.915222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.915277 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.915331 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.915391 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.915662 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.915718 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.915778 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.915849 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.915909 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.915964 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.916018 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.916077 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.916132 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.916187 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.916255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.916321 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:42:56.916344 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.916395 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.916444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.916494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.916547 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.916602 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.916652 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.916700 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.916764 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.916813 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.916862 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.916911 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.916965 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.917014 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.917067 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.917116 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.917164 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.917227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.917276 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.917325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.917374 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.917423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.917472 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.917521 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.917569 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.917629 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.917693 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.917743 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.917792 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.917845 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.917894 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.917943 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.917992 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.918063 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.918149 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:42:56.918172 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.918245 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.918297 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.918348 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.918399 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.918450 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.918798 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:42:56.918851 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:42:56.918902 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:42:56.918953 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.919019 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.919074 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.919125 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.919176 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.919228 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.919279 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.919330 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.919382 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.919433 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.919500 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.919556 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.919617 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.919669 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.919721 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.919772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.919823 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:42:56.919874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.919925 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.919978 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.920029 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.920080 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.920139 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.920194 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.920246 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.920302 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:42:56.920320 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:42:56.920351 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:42:56.920384 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:42:56.920413 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:42:56.920440 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:42:56.920462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.920481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.920492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.920502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.920513 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.920522 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.920531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:42:56.920541 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:42:56.920551 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:42:56.920559 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.920569 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.920584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.920593 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.920603 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.920617 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.920627 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.920637 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.920646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.920655 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.920664 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.920676 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.920686 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.920695 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.920704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.920713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.920722 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:42:56.920731 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.920739 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.920748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.920756 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.920765 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.920773 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.920783 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.920792 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.920801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.920812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.920821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.920830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.920839 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.920848 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.920856 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:42:56.920864 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:42:56.920872 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:42:56.920881 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.920888 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.920897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.920905 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.920913 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.920921 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.920929 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.920937 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.920945 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.920953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.920961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.920969 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.920977 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.920985 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.920993 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.921001 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.921009 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:42:56.921073 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.921084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.921093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.921102 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.921110 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.921118 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.921126 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.921135 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.921144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.921155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.921163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.921172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.921184 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.921193 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.921201 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:42:56.921209 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:42:56.921217 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:42:56.921225 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.921232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.921240 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.921247 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.921256 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.921263 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.921270 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.921278 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.921286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.921294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.921301 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.921309 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.921318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.921326 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.921333 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.921341 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.921348 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:42:56.921355 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.921363 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.921370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.921377 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.921385 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.921392 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.921399 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.921406 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.921414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:42:56.921424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.921432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:42:56.921440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:42:56.921448 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:42:56.921455 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:42:56.921462 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:42:56.921470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:42:56.921479 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:42:56.921486 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:42:56.921494 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:42:56.921502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:42:56.921509 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:42:56.921518 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.921525 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.921532 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:42:56.921540 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:42:56.921547 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:42:56.921554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:42:56.921562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.921569 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:42:56.921585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:42:56.921594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:42:56.921602 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:42:56.921609 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:42:56.921617 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:42:56.921624 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:42:56.921632 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:42:56.921639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:42:56.921647 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:42:56.921655 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:42:56.921663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:42:56.921671 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:42:56.921678 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:42:56.921934 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:42:56.921945 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:42:56.921950 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:42:56.921956 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:42:56.921963 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:42:56.921967 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:42:56.921971 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:42:56.921982 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:42:56.921990 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:42:56.922033 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922040 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:42:56.922054 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:42:56.922075 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:42:56.922082 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:42:56.922087 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:42:56.922091 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:42:56.922097 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:42:56.922108 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:42:56.922115 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:42:56.922120 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:42:56.922132 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922141 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:42:56.922146 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:42:56.922170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.922179 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:42:56.922184 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.922208 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:42:56.922214 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:42:56.922218 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:42:56.922222 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:42:56.922227 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:42:56.922231 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:42:56.922236 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:42:56.922240 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:42:56.922250 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203301" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:42:56.922261 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:42:56.922267 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:42:56.922272 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:42:56.922278 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922284 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:42:56.922288 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:42:56.922313 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:42:56.922320 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922324 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922330 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922334 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:42:56.922346 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:42:56.922354 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:42:56.922358 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:42:56.922363 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:42:56.922370 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203301" 2019-10-19 09:42:56.922377 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:42:56.922381 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:42:56.922386 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:42:56.922393 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:42:56.922397 wsdl: in serializeType: returning: 203301 2019-10-19 09:42:56.922404 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:42:56.922411 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:42:56.922415 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:42:56.922419 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:42:56.922424 wsdl: in serializeType: returning: 203301 2019-10-19 09:42:56.922428 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203301 2019-10-19 09:42:56.922449 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203301 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:42:56.922454 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:42:56.922460 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4968"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:42:56.922474 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:42:56.922480 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203301 2019-10-19 09:42:56.922490 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:42:56.922567 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:42:56.922503 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:42:56.922515 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:42:56.922520 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:42:56.922525 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:42:56.922530 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:42:56.922536 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:42:56.922547 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:42:56.922555 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:42:56.922560 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:42:56.922578 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:42:56.922588 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:42:56.922595 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:42:56.928932 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:42:56.928977 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:42:56.928995 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:42:56.929002 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:42:56.929010 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:42:56.929015 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:42:56.929020 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:42:56.929024 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:42:56.929030 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:42:56.929061 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:42:56.937266 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:42:56.937313 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:42:56.937320 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:42:56.937326 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:42:56.937331 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:42:56.937337 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:42:56.937344 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:42:56.937350 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:42:56.937355 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:42:56.937361 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:42:52 GMT 2019-10-19 09:42:56.937367 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:42:56.937373 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:42:56.937378 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:42:56.937390 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:42:56.937421 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:42:56.937433 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:42:56.937444 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:42:56.937449 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:42:56.937454 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:42:56.937494 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:42:56.937506 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:42:56.937512 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:42:56.937543 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:42:56.937550 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:42:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:42:56.937594 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:42:56.937604 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:42:56.937633 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:42:56.937640 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:42:56.937759 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:42:56.937870 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:42:56.937877 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:42:56.937886 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:42:56.937898 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:42:56.937922 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:42:56.937977 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:42:56.938010 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:42:56.938025 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:42:56.938033 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:42:56.938038 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:42:56.938043 nusoap_client: detail =