Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 77.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5327970702451.09100-7 333 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MAN
 Silnik: D0826LF07
JR T1784
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:06:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:06:25.621960 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:06:25.622031 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:06:25.622051 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "163794" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:06:25.622068 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:06:25.622080 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:06:25.622090 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:06:25.622105 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:06:25.622113 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:06:25.622120 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:06:25.622130 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:06:25.622139 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:06:25.622151 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:06:25.622157 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:06:25.622162 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:06:25.622166 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:06:25.622170 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:06:25.622181 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:06:25.622197 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:06:25.622206 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:06:25.622211 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:06:25.622217 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:06:25.622226 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:06:25.622235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:06:25.630294 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:06:25.630321 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:06:25.630338 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:06:25.630347 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:06:25.630353 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:06:25.630357 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:06:25.630362 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:06:25.630408 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:06:25.647335 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:06:25.647377 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:06:25.647384 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:06:25.647390 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:06:25.647396 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:06:25.647401 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:06:25.647407 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:06:25.647413 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:06:25.647418 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:06:25.647424 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:06:10 GMT 2019-04-25 18:06:25.647430 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:06:25.647434 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:06:25.647441 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:06:25.647453 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:06:25.647485 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:06:25.655216 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:06:25.655249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:06:25.663252 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-04-25 18:06:25.663352 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:06:25.663373 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 18:06:25.671360 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.671420 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:06:25.671454 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:06:25.671472 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 18:06:25.671488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.671502 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.671568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.671597 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.671623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:06:25.671645 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:06:25.679012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.679132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.679148 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.679210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.679240 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.679272 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:06:25.679317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.679349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.679378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.679392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.679439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:06:25.679456 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.679495 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 18:06:25.679513 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:06:25.679531 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 18:06:25.679541 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:06:25.679547 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:06:25.679653 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:06:25.679694 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:06:25.679710 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:06:25.679717 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:06:25.679736 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:06:25.679740 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:06:25.679909 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:06:25.679926 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:06:25.679974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.679983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:06:25.680004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680034 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680043 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680058 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:06:25.680079 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680086 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680096 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:06:25.680112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.680154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.680170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.680193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680220 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.680227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:06:25.680251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.680278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:06:25.680301 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:06:25.680337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680364 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680371 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680382 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:06:25.680401 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680408 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680418 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:06:25.680436 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680443 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680453 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:06:25.680467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.680502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.680518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:06:25.680539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680564 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.680571 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:06:25.680594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.680634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:06:25.680649 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:06:25.680669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680693 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680700 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680709 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:06:25.680727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680733 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680742 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:06:25.680760 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.680766 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680775 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:06:25.680792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.680798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.680820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.680857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.680872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680879 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.680894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.680964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.680984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.681001 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681012 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:06:25.681022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:06:25.681034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:06:25.681059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:06:25.681073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681079 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:06:25.681093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681117 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.681124 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681134 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:06:25.681147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681171 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.681186 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681192 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.681205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681230 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.681237 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681246 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:06:25.681259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681283 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:06:25.681304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681310 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:06:25.681325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.681356 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681365 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.681378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681402 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.681417 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681423 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.681436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681460 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.681467 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:06:25.681490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681514 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:06:25.681528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681534 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:06:25.681548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681571 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.681578 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681588 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:06:25.681605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.681612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.681633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681661 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:06:25.681676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681682 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.681695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681719 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.681726 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681737 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:06:25.681750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681774 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:06:25.681789 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681795 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:06:25.681808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681832 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.681839 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681848 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:06:25.681867 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.681873 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.681899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.681928 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:06:25.681943 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681949 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.681963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.681987 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.681994 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682003 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:06:25.682016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682040 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:06:25.682055 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682061 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:06:25.682074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.682105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.682127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682151 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:06:25.682165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682171 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.682184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682208 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.682215 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682224 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:06:25.682237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:06:25.682276 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682282 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:06:25.682300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.682333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.682355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682379 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.682394 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682400 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.682413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682437 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.682444 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682453 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:06:25.682466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682490 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:06:25.682505 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682511 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:06:25.682524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682548 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.682555 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682564 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:06:25.682577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682601 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.682616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682622 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.682635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682659 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.682666 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682675 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:06:25.682688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:06:25.682726 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682732 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:06:25.682745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682768 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.682775 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682784 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:06:25.682797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682821 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.682835 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682842 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.682856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682879 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.682886 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:06:25.682908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.682934 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:06:25.682948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:06:25.682967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.682992 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.682998 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683008 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:06:25.683025 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.683032 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683041 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:06:25.683054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.683082 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.683097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683103 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.683117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683141 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.683148 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683157 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:06:25.683170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.683194 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:06:25.683209 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683215 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:06:25.683228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.683258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.683280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.683314 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.683329 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683336 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.683349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683373 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.683380 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683390 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:06:25.683402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.683427 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:06:25.683441 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683447 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:06:25.683461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683484 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:06:25.683491 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683501 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:06:25.683514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.683538 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.683553 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683559 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.683572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683594 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683601 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.683661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.683677 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683688 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:06:25.683698 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:06:25.683710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:06:25.683735 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:06:25.683750 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683756 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:06:25.683769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683794 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:06:25.683801 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683811 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:06:25.683824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.683849 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.683864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683870 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.683883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683906 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683912 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.683967 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.683983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.683994 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:06:25.684003 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:06:25.684015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:06:25.684039 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:06:25.684053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684060 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:06:25.684073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684097 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684104 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:06:25.684131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684137 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:06:25.684164 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684171 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684180 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:06:25.684197 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.684204 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684213 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:06:25.684230 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.684237 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684246 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:06:25.684263 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.684269 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684278 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:06:25.684300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.684307 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684317 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.684330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.684378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.684393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684400 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.684413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684437 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:06:25.684466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.684491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:06:25.684506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684512 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:06:25.684525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684549 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684556 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684565 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:06:25.684583 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.684618 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684625 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684634 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:06:25.684647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.684679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.684693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684700 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.684713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684736 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:06:25.684766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.684792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:06:25.684806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684812 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:06:25.684825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.684878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.684902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.684917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684923 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.684937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684961 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.684968 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.684977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:06:25.684989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.685014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:06:25.685028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685034 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:06:25.685047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685071 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685078 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685087 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:06:25.685104 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685111 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685121 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.685138 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685145 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685154 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:06:25.685167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.685199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.685214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685220 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.685233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685257 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685264 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:06:25.685286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.685317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:06:25.685332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685338 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.685352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685375 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.685382 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685392 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:06:25.685409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685425 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:06:25.685442 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685448 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:06:25.685474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.685481 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685490 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:06:25.685507 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.685514 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685523 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:06:25.685536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.685576 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.685591 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685597 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.685610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685634 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685641 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685651 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:06:25.685663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.685677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.685687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.685701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685730 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685737 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685746 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.685789 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685813 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.685820 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685829 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.685847 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.685853 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685862 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:06:25.685880 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.685886 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685896 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:06:25.685913 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.685919 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685928 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:06:25.685945 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.685952 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685961 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:06:25.685978 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:06:25.685984 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.685994 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:06:25.686011 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686018 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686027 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.686044 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686050 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686060 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.686076 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686083 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:06:25.686110 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686116 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:06:25.686138 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.686205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686211 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.686225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686249 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.686256 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686266 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:06:25.686283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686289 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686304 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:06:25.686322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686329 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686338 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:06:25.686355 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.686362 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686371 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:06:25.686384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.686420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686441 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.686455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686480 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686496 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:06:25.686509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.686524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.686533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.686547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686573 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686580 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686590 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.686631 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686656 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.686663 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686672 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:06:25.686689 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686696 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686706 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:06:25.686723 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.686729 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686739 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:06:25.686756 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.686762 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686778 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:06:25.686795 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.686802 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686811 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:06:25.686828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.686834 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686843 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:06:25.686861 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.686893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686899 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686908 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:06:25.686925 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686932 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686941 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:06:25.686958 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686965 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.686974 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:06:25.686991 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.686998 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.687007 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:06:25.687019 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.687073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.687090 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.687110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687134 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687141 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687150 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:06:25.687167 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.687174 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687183 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.687200 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687207 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687216 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:06:25.687233 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.687240 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687249 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.687262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.687305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.687342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687366 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687373 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:06:25.687395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.687410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.687420 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.687433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687461 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687477 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687490 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.687520 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687544 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.687551 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687560 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:06:25.687578 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687584 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687593 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:06:25.687620 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.687627 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687637 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:06:25.687654 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.687661 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687670 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:06:25.687687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.687693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:06:25.687720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.687727 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687736 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:06:25.687753 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.687785 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687793 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687802 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:06:25.687819 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687826 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687835 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:06:25.687852 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.687859 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687868 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:06:25.687885 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687891 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687900 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:06:25.687917 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.687924 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.687933 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:06:25.687945 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.688001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.688017 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688044 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688051 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.688102 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688127 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.688133 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688143 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:06:25.688160 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.688166 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688176 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:06:25.688192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.688199 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688208 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:06:25.688225 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.688232 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688241 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:06:25.688258 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.688265 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688274 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:06:25.688291 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.688303 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688313 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:06:25.688331 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.688338 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688347 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:06:25.688364 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.688370 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688380 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:06:25.688397 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.688403 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688413 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:06:25.688430 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.688436 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688445 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:06:25.688462 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.688468 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688478 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:06:25.688495 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.688501 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688511 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:06:25.688528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.688534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.688560 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.688567 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688576 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:06:25.688589 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.688671 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688678 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:06:25.688697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688722 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.688729 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688738 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:06:25.688751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.688776 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688790 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688796 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.688810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688834 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.688841 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688850 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:06:25.688863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.688887 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:06:25.688902 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688908 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:06:25.688925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.688957 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.688967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.688984 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.688991 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689000 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:06:25.689017 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.689023 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689032 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:06:25.689049 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.689055 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689064 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:06:25.689077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.689114 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:06:25.689128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689134 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.689152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689176 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.689183 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689193 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:06:25.689205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.689230 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:06:25.689243 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.689269 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689276 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.689285 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.689320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.689334 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689359 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.689366 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689376 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:06:25.689393 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.689400 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689409 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:06:25.689427 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.689440 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689454 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:06:25.689471 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:06:25.689478 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689487 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:06:25.689504 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.689511 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689520 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:06:25.689537 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.689543 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689553 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:06:25.689570 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.689577 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689586 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:06:25.689603 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.689610 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689619 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:06:25.689636 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.689643 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689652 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:06:25.689669 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.689676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.689698 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:06:25.689747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.689763 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689769 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:06:25.689787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.689819 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.689841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.689866 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.689880 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689887 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.689904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689928 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:06:25.689935 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689945 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:06:25.689958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.689972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.689982 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:06:25.689995 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:06:25.690021 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.690028 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:06:25.690037 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:06:25.690054 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:06:25.690061 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:06:25.690070 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:06:25.690087 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.690103 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:06:25.690112 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:06:25.690124 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:06:25.690148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.690163 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690169 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.690187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.690219 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.690247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690253 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690263 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:06:25.690280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690287 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690301 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:06:25.690314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.690347 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690362 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690368 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.690382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690406 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690413 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690423 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:06:25.690435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.690460 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.690473 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690503 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690511 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690520 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.690562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690587 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690593 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690603 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:06:25.690620 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690627 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690636 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:06:25.690653 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.690660 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690669 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:06:25.690686 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690692 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690702 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:06:25.690718 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.690725 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690734 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:06:25.690751 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690757 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690770 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:06:25.690788 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.690795 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690804 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:06:25.690821 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690828 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690837 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:06:25.690854 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690861 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690870 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:06:25.690883 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.690927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.690944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:06:25.690968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.690992 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.690999 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691009 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:06:25.691027 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.691033 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691043 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:06:25.691060 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.691066 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:06:25.691093 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.691099 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691109 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:06:25.691125 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.691132 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691141 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:06:25.691154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.691194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.691209 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691215 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.691232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691255 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691262 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691304 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.691325 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.691341 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691352 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:06:25.691362 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:06:25.691375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:06:25.691398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:06:25.691413 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691419 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:06:25.691433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691457 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.691463 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691473 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:06:25.691485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.691510 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.691524 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691530 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.691549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691574 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:06:25.691581 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691590 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:06:25.691603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.691627 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:06:25.691641 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691647 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:06:25.691660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.691691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.691713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.691736 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.691751 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691757 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.691774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691798 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691805 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691815 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:06:25.691828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.691842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.691852 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:06:25.691865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691892 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691899 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691908 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.691951 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691975 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.691983 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.691992 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:06:25.692010 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692016 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692025 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:06:25.692043 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692049 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692062 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:06:25.692080 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692086 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692096 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:06:25.692113 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692119 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692128 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:06:25.692145 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:06:25.692152 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692161 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:06:25.692178 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:06:25.692185 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692194 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:06:25.692211 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:06:25.692218 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692228 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:06:25.692245 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.692251 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692274 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:06:25.692292 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692305 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692321 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:06:25.692339 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692346 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692356 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:06:25.692374 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692381 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692390 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:06:25.692408 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692415 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692424 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:06:25.692438 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.692501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.692519 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692526 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:06:25.692547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692572 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692580 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692589 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:06:25.692603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.692641 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.692656 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692662 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.692675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692699 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.692706 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692715 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:06:25.692728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.692752 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:06:25.692767 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692773 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.692786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692809 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692816 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692826 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:06:25.692843 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.692849 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692863 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:06:25.692880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.692887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:06:25.692913 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.692920 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692929 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:06:25.692942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.692977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.692992 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.692998 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.693012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693036 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693043 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693053 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:06:25.693066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.693090 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.693104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693135 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693142 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693151 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693164 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.693195 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.693226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693235 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:06:25.693252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.693258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:06:25.693285 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693291 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693306 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:06:25.693324 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.693331 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693353 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:06:25.693372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:06:25.693406 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693413 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693423 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:06:25.693441 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:06:25.693447 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693461 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:06:25.693475 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.693514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.693530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693537 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:06:25.693551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693576 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.693583 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693593 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:06:25.693615 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693622 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693644 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:06:25.693662 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693668 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693682 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:06:25.693699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.693706 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693715 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:06:25.693732 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693738 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693747 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:06:25.693764 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693771 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693780 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:06:25.693797 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693804 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693813 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:06:25.693830 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.693836 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693845 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:06:25.693858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.693909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.693924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693931 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:06:25.693949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693975 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.693981 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.693991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:06:25.694004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.694019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.694028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:06:25.694044 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:06:25.694051 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:06:25.694062 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:06:25.694077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.694084 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:06:25.694097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.694120 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.694139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:06:25.694155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.694166 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:06:25.694176 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:06:25.694192 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.694199 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:06:25.694212 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:06:25.694229 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:06:25.694236 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:06:25.694246 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:06:25.694262 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.694269 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.694278 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.694300 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.694307 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.694317 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.694334 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.694352 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.694363 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.694381 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.694387 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:06:25.694397 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.694414 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.694420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:06:25.694430 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.694447 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:06:25.694454 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:06:25.694463 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:06:25.694480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.694487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.694496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.694513 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:06:25.694520 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:06:25.694530 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:06:25.694547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.694553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:06:25.694563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.694580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.694587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:06:25.694601 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.694618 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:06:25.694624 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:06:25.694647 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:06:25.694659 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:06:25.694690 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.694719 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:06:25.694746 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.694773 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:06:25.694800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.694826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:06:25.694852 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.694878 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:06:25.694904 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.694930 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:06:25.694956 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:06:25.694982 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:06:25.695008 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:06:25.695034 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:06:25.695075 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:06:25.695102 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:06:25.695128 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.695154 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:06:25.695180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.695206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:06:25.695232 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.695258 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:06:25.695284 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.695321 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:06:25.695513 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.695542 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:06:25.695569 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.695596 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:06:25.695623 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.695662 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:06:25.695688 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.695715 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:06:25.695741 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.695767 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:06:25.695793 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.695820 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:06:25.695846 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.695872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:06:25.695899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.695925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.695951 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.695977 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.696002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.696028 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.696054 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.696080 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:06:25.696105 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:06:25.696131 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:06:25.696157 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.696183 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:06:25.696213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.696239 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.696278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.696312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:06:25.696340 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.696366 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:06:25.696394 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.696421 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:06:25.696447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.696475 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:06:25.696502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.696528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:06:25.696556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.696584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:06:25.696612 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696644 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696669 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.696695 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696712 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696729 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696755 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.696781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.696882 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696908 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.696938 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.696964 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.696990 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697007 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697033 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.697058 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697075 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697101 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.697127 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697154 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.697180 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697205 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.697231 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697257 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.697282 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697313 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.697339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697370 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697397 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.697424 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697451 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.697478 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697505 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.697532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697559 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.697585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.697757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697791 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697816 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.697842 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697868 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.697893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697910 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697952 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.697978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.697995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.698095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698112 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.698196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698230 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.698306 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698333 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.698373 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698392 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698409 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698426 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698454 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.698482 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698508 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:06:25.698535 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698595 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.698622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.698753 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698779 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:06:25.698804 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698830 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.698856 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698882 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.698907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698924 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.698983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.699014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:06:25.699184 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699202 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699227 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.699253 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699270 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699286 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.699357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.699462 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699488 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699515 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699542 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699568 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699586 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699612 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699652 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699674 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699700 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699726 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699751 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699777 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699803 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.699829 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699855 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699880 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699906 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:06:25.699932 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699949 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.699974 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:06:25.700000 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700025 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.700050 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700076 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.700102 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700131 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.700157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.700312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700329 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700346 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.700401 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700428 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.700454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.700539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:06:25.700658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700675 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700707 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.700758 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700776 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.700861 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700887 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:06:25.700913 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700930 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700947 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700968 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.700994 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:06:25.701020 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701045 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:06:25.701071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.701156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:06:25.701275 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701305 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:06:25.701331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701357 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:06:25.701383 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701409 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:06:25.701434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701510 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.701536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:06:25.701692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:06:25.701717 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.701773 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.701822 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.701871 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.701918 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.701965 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.702012 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.702060 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.702124 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.702171 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.702218 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.702265 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.702317 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.702366 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.702413 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.702458 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.702505 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.702552 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.702600 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.702653 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.702717 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.702771 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.702831 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.702878 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.702923 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.702969 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.703015 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.703063 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.703111 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.703176 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.703222 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.703271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.703332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.703379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.703427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.703475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.703520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.703568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.703628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.703679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.703726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.703961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.704010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.704059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.704107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.704156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.704206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.704255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.704317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.704366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.704415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.704465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.704514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.704567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.704620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.704668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.704721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.704768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.704816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.704866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.704915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.704968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.705016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.705064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.705122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.705171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.705220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.705269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.705322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.705372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.705421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.705475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.705523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.705570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.705620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.705680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.705726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.705773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.705820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.705866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.705912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.705959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.706007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.706054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.706102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.706153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.706204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.706249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.706333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.706394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.706443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.706493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.706543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.706599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.706659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.706707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.706762 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:06:25.706787 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.706847 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.706901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.706955 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.707013 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.707067 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.707119 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.707172 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.707224 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.707277 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.707360 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.707415 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.707470 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.707525 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.707580 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.707635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.707701 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.707754 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.707807 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.707860 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.707912 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.707964 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.708016 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.708069 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.708137 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.708192 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.708285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.708346 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.708401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.708456 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.708511 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.708565 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.708628 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:06:25.708652 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.708707 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.708763 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.708818 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.708873 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.708928 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.708983 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.709038 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.709104 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.709158 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.709211 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.709481 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.709538 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.709593 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.709661 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.709719 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.709773 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.709827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.709880 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.709934 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.709988 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.710042 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.710095 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.710148 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.710201 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.710255 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.710328 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.710383 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.710439 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.710494 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.710549 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.710603 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.710679 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:06:25.710702 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.710751 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.710799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.710847 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.710899 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.710947 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.710994 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.711041 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.711089 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.711136 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.711184 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.711231 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.711279 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.711348 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.711397 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.711447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.711496 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.711547 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.711597 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.711646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.711695 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.711757 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.711819 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.711869 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.711918 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.711973 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.712023 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.712072 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.712122 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.712171 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.712220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.712276 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.712352 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:06:25.712374 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.712439 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.712491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.712543 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.712594 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.712645 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:06:25.712714 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:06:25.712764 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:06:25.712814 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.712865 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.712914 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.712963 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.713013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.713062 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.713116 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.713165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.713215 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.713266 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.713321 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.713386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.713437 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.713489 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.713540 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.713591 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:06:25.713642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.713704 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.713754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.713804 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.713853 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.713902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.713952 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.714001 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.714055 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:06:25.714072 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:06:25.714102 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:06:25.714129 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:06:25.714156 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:06:25.714183 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:06:25.714204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.714224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.714233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.714243 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.714252 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.714261 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:06:25.714270 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:06:25.714279 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:06:25.714288 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.714302 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.714311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.714320 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.714329 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714338 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.714351 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.714360 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.714381 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.714390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714399 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714408 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.714416 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.714425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.714433 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.714442 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:06:25.714450 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.714458 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.714466 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.714476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.714484 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.714492 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.714501 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.714509 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.714518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.714529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.714537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.714546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.714554 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.714563 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:06:25.714571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:06:25.714579 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:06:25.714587 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.714595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.714602 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.714610 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.714618 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714625 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.714633 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.714641 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.714649 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.714669 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714677 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.714692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.714699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.714706 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.714714 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:06:25.714721 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.714728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.714735 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.714742 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.714750 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.714758 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.714765 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.714772 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.714780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.714793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.714801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.714809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.714816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.714824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:06:25.714831 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:06:25.714838 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:06:25.714845 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.714851 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.714858 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.714865 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.714871 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714878 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.714885 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.714892 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.714899 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.714905 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.714919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.714926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.714933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.714940 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.714947 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:06:25.714954 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.714961 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.714968 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.714974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.714981 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.714988 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.714994 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.715000 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.715007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:06:25.715015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.715022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:06:25.715030 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:06:25.715037 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:06:25.715043 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:06:25.715050 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:06:25.715057 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:06:25.715063 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:06:25.715070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:06:25.715077 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:06:25.715083 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:06:25.715090 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.715113 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.715120 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:06:25.715127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:06:25.715133 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:06:25.715140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.715147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:06:25.715154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:06:25.715161 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:06:25.715395 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:06:25.715405 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:06:25.715412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:06:25.715419 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:06:25.715426 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:06:25.715433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:06:25.715440 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:06:25.715447 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:06:25.715454 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:06:25.715460 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:06:25.715468 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:06:25.715799 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:06:25.715811 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:06:25.715816 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:06:25.715821 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:06:25.715828 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:06:25.715833 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:06:25.715837 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:06:25.715847 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:06:25.715856 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:06:25.715898 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.715905 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "163794" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:06:25.715919 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:06:25.715941 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:06:25.715947 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:06:25.715951 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:06:25.715954 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:06:25.715960 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "163794" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:06:25.715971 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:06:25.715978 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:06:25.715983 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:06:25.715995 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.716004 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:06:25.716009 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:06:25.716032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.716041 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:06:25.716046 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.716069 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:06:25.716075 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:06:25.716079 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:06:25.716083 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:06:25.716087 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:06:25.716090 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:06:25.716094 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:06:25.716098 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:06:25.716104 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "163794" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:06:25.716114 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:06:25.716121 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:06:25.716125 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:06:25.716131 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.716136 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:06:25.716140 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:06:25.716163 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:06:25.716169 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.716174 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.716180 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.716184 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:06:25.716194 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:06:25.716214 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:06:25.716219 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:06:25.716223 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:06:25.716229 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "163794" 2019-04-25 18:06:25.716237 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:06:25.716241 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:06:25.716246 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:06:25.716252 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:06:25.716257 wsdl: in serializeType: returning: 163794 2019-04-25 18:06:25.716264 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:06:25.716271 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:06:25.716275 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:06:25.716279 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:06:25.716283 wsdl: in serializeType: returning: 163794 2019-04-25 18:06:25.716288 wsdl: serializeRPCParameters returning: 163794 2019-04-25 18:06:25.716322 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=163794 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:06:25.716327 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:06:25.716333 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6696"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:06:25.716348 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:06:25.716354 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=163794 2019-04-25 18:06:25.716365 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:06:25.716441 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:06:25.716378 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:06:25.716389 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:06:25.716394 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:06:25.716399 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:06:25.716403 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:06:25.716410 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:06:25.716421 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:06:25.716429 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:06:25.716435 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:06:25.716447 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:06:25.716458 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:06:25.716466 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:06:25.724339 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:06:25.724359 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:06:25.724371 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:06:25.724377 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:06:25.724382 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:06:25.724388 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:06:25.724392 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:06:25.724396 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:06:25.724401 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:06:25.724432 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:06:25.734072 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:06:25.734090 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:06:25.734096 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:06:25.734101 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:06:25.734107 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:06:25.734112 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:06:25.734118 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:06:25.734123 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:06:25.734128 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:06:25.734133 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:06:10 GMT 2019-04-25 18:06:25.734139 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:06:25.734144 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:06:25.734149 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:06:25.734158 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:06:25.734181 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:06:25.734197 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:06:25.734206 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:06:25.734211 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:06:25.734216 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:06:25.734251 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:06:25.734263 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:06:25.734268 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:06:25.734300 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:06:25.734308 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:06:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:06:25.734338 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:06:25.734348 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:06:25.734370 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:06:25.734377 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:06:25.734486 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:06:25.734585 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:06:25.734591 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:06:25.734601 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:06:25.734611 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:06:25.734635 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:06:25.734690 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:06:25.734727 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:06:25.734740 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:06:25.734748 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:06:25.734753 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:06:25.734758 nusoap_client: detail =