Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 76.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
479016-0001 Model turbiny: GT35
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T2330
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:15:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:15:23.362232 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:15:23.362297 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:15:23.362319 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179300" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:15:23.362346 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:15:23.362360 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:15:23.362373 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:15:23.362392 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:15:23.362406 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:15:23.362417 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:15:23.362431 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:15:23.362444 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:15:23.362462 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:15:23.362472 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:15:23.362480 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:15:23.362488 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:15:23.362495 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:15:23.362513 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:15:23.362532 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:15:23.362546 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:15:23.362556 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:15:23.362566 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:15:23.362580 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:15:23.362594 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:15:23.370653 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:15:23.370706 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:15:23.370741 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:15:23.370756 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:15:23.370767 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:15:23.370775 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:15:23.370784 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:15:23.370827 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:15:23.386819 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:15:23.386882 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:15:23.386897 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:15:23.386908 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:15:23.386920 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:15:23.386930 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:15:23.386941 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:15:23.386953 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:15:23.386965 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:15:23.386976 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:15:12 GMT 2019-08-18 23:15:23.386987 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:15:23.386997 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:15:23.387009 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:15:23.387040 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:15:23.387090 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:15:23.387124 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:15:23.394798 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:15:23.394898 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-18 23:15:23.402312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.402484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.402560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.402707 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:15:23.402857 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-18 23:15:23.402893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.410059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.410189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.410273 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.410361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.410433 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.410475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.410709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.410802 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.410888 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.410996 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.411065 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:15:23.411177 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.411203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.417843 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.417961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.418124 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.418212 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.418329 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:15:23.418468 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:15:23.418554 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:15:23.418663 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:15:23.418733 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.418848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.418903 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:15:23.418967 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:15:23.419053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.419117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.419225 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:15:23.419312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:15:23.419335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:15:23.425528 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:15:23.425596 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:15:23.425607 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:15:23.425667 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:15:23.425732 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:15:23.425755 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:15:23.425768 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:15:23.425800 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:15:23.425809 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:15:23.426061 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:15:23.426084 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:15:23.426160 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:15:23.426208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426261 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.426276 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426303 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:15:23.426341 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.426353 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426371 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:15:23.426399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.426469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.426498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426509 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.426536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426593 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.426607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:15:23.426651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.426698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:15:23.426726 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:15:23.426762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426807 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.426819 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426837 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:15:23.426869 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.426880 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426901 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:15:23.426933 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.426945 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.426962 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:15:23.426987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.427048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.427077 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:15:23.427114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427159 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.427170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:15:23.427210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.427255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:15:23.427282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:15:23.427316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427359 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.427372 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427389 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:15:23.427421 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.427432 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427449 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:15:23.427480 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.427491 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427509 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:15:23.427541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.427553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.427603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.427678 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.427707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.427748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427790 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427802 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.427919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.427958 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.427978 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:15:23.427997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:15:23.428020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:15:23.428068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:15:23.428097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:15:23.428136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.428200 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428218 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:15:23.428252 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.428265 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428283 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:15:23.428316 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.428329 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428348 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:15:23.428382 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.428395 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428414 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.428441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.428512 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.428541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.428587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428642 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.428654 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:15:23.428700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.428748 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:15:23.428775 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428786 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:15:23.428811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428859 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.428872 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428890 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:15:23.428914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.428944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.428965 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.428993 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.429029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429077 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.429090 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429108 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:15:23.429134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.429181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:15:23.429210 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429222 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:15:23.429247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.429306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.429348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.429397 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.429426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429438 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.429474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429524 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.429538 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429558 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:15:23.429593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.429641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:15:23.429670 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429682 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:15:23.429710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429760 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.429773 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429792 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:15:23.429828 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.429840 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.429885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.429940 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:15:23.429967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.429978 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.430002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430050 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.430063 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430081 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:15:23.430106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.430154 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:15:23.430184 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430196 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:15:23.430224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430273 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.430286 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430305 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:15:23.430340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.430353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430370 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.430396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.430451 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:15:23.430479 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430491 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.430517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430562 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.430582 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430603 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:15:23.430628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.430676 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:15:23.430705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430715 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:15:23.430742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430786 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.430799 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.430843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.430889 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:15:23.430916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.430928 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.430955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431005 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.431018 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431038 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:15:23.431064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.431114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:15:23.431142 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431153 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:15:23.431178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.431238 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431256 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.431281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.431327 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.431357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431368 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.431394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431440 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.431453 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431471 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:15:23.431497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.431542 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:15:23.431571 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431589 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:15:23.431615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431662 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.431675 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431695 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:15:23.431723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.431774 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.431804 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431816 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.431844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431892 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.431906 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431924 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:15:23.431949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.431976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.431997 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:15:23.432025 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432036 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:15:23.432062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432109 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.432123 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432141 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:15:23.432167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.432214 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.432243 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432253 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.432278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432323 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.432337 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432355 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:15:23.432380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.432425 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:15:23.432454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432465 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:15:23.432493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432542 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.432556 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432584 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:15:23.432621 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.432642 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432661 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:15:23.432686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.432740 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.432771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432782 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.432810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432854 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.432866 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432885 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:15:23.432911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.432957 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:15:23.432987 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.432999 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:15:23.433025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.433083 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.433128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.433174 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.433201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433211 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.433238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433292 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.433306 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433385 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:15:23.433415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.433465 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:15:23.433493 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433505 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:15:23.433532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433586 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:15:23.433599 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433618 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:15:23.433645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.433693 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.433721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433733 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.433759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433804 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433816 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.433924 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.433956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.433975 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:15:23.433995 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:15:23.434021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:15:23.434072 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:15:23.434102 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434114 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:15:23.434142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434192 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:15:23.434205 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434223 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:15:23.434248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.434296 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.434324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434335 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.434360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434403 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434414 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.434526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.434558 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434584 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:15:23.434604 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:15:23.434629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:15:23.434701 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:15:23.434738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434746 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:15:23.434767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434797 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:15:23.434806 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434817 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:15:23.434831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.434861 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.434877 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434884 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.434898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434923 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434930 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.434986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.435021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.435050 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:15:23.435085 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:15:23.435107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:15:23.435146 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:15:23.435163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:15:23.435185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435220 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:15:23.435249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435256 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:15:23.435284 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435291 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435301 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:15:23.435319 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.435326 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435335 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:15:23.435353 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.435360 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435377 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:15:23.435408 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.435419 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435436 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:15:23.435464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.435475 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435491 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.435513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.435571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.435589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435596 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.435611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435636 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435644 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:15:23.435667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.435702 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:15:23.435728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435738 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:15:23.435760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435801 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435813 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435829 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:15:23.435859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.435898 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.435905 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435914 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:15:23.435928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.435962 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.435977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.435983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.435998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436023 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436030 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:15:23.436066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.436109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:15:23.436134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436144 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:15:23.436167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436212 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.436236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.436262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.436278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436284 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.436299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:15:23.436355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.436380 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:15:23.436395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436401 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:15:23.436416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436442 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436449 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436459 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:15:23.436476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.436511 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436517 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436527 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:15:23.436540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.436574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.436589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436595 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.436610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436644 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:15:23.436675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.436709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:15:23.436725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436731 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.436747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436790 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.436802 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436818 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:15:23.436848 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436859 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436876 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:15:23.436903 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.436912 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:15:23.436942 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.436956 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.436966 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:15:23.436984 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.436991 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437000 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:15:23.437014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.437056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.437072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437078 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.437093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437119 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437126 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437136 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:15:23.437149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.437174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.437190 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437221 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437228 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437238 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.437302 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.437354 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437370 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.437398 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.437409 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437424 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:15:23.437451 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.437461 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437477 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:15:23.437507 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.437519 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437536 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:15:23.437566 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.437578 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437596 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:15:23.437624 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:15:23.437631 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437643 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:15:23.437661 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.437668 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437687 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.437707 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.437713 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437723 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.437741 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.437747 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437757 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:15:23.437775 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.437782 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437791 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:15:23.437808 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.437815 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437824 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:15:23.437838 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.437894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.437913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437920 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.437939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437964 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.437971 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.437990 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:15:23.438008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438015 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438025 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:15:23.438042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438049 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:15:23.438077 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.438084 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438093 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:15:23.438106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.438145 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.438183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438208 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:15:23.438239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.438264 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.438278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438307 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.438369 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438395 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.438402 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438412 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:15:23.438430 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438437 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438446 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:15:23.438464 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.438471 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438481 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:15:23.438498 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.438505 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438514 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:15:23.438532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.438539 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438548 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:15:23.438569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.438576 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438586 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:15:23.438604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.438638 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438644 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438654 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:15:23.438671 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438691 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438702 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:15:23.438721 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438727 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438737 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:15:23.438755 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438762 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438771 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:15:23.438785 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.438838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.438857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.438878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438903 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438910 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438920 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:15:23.438938 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.438945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.438971 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.438978 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.438992 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:15:23.439010 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.439017 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.439026 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.439067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.439078 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439093 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.439099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.439114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.439139 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.439156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:15:23.439169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.439184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.439194 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.439208 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439236 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439243 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439253 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.439297 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439323 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.439330 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439340 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:15:23.439357 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.439364 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439374 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:15:23.439391 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.439398 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439407 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:15:23.439425 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.439431 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439441 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:15:23.439459 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.439465 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439475 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:15:23.439493 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.439499 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439509 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:15:23.439526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.439533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.439561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.439568 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439578 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:15:23.439595 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.439602 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439612 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:15:23.439630 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439636 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439646 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:15:23.439663 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.439670 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439685 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:15:23.439703 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.439710 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439720 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:15:23.439734 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.439791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.439808 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439839 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439847 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439857 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439870 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.439900 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439926 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.439933 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439942 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:15:23.439961 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.439968 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.439977 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:15:23.439995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.440002 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440011 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:15:23.440029 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.440035 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440045 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:15:23.440062 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.440069 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440078 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:15:23.440095 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.440102 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440111 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:15:23.440129 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.440135 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440145 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:15:23.440163 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.440169 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440179 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:15:23.440196 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.440203 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440213 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:15:23.440230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.440237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440247 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:15:23.440264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.440271 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440280 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:15:23.440297 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.440304 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440314 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:15:23.440331 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.440338 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440347 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.440365 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.440372 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440381 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:15:23.440395 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.440480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440487 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:15:23.440502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440527 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.440534 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440544 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:15:23.440558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.440584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440600 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440606 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.440621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440646 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.440653 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440663 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:15:23.440676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.440707 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:15:23.440723 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440729 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:15:23.440743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440768 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.440775 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440785 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.440804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.440810 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440820 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:15:23.440838 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.440844 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440854 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:15:23.440871 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.440878 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440888 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:15:23.440901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.440938 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:15:23.440954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440960 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.440974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.440999 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.441006 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441016 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:15:23.441030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.441054 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:15:23.441068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.441098 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441105 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.441115 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.441145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.441159 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441184 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.441191 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441201 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:15:23.441218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.441225 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441234 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:15:23.441251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.441258 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441268 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:15:23.441285 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:15:23.441292 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441301 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:15:23.441318 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.441325 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441335 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:15:23.441352 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.441359 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441368 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:15:23.441386 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.441392 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441402 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:15:23.441419 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.441426 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441435 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:15:23.441453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.441459 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441469 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:15:23.441486 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.441493 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.441515 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:15:23.441564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.441582 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441588 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:15:23.441607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.441638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.441661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.441697 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.441713 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441719 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.441733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441757 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:15:23.441764 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441774 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:15:23.441788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.441813 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:15:23.441827 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:15:23.441853 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.441860 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:15:23.441870 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:15:23.441888 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:15:23.441895 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:15:23.441905 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:15:23.441923 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.441929 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:15:23.441939 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:15:23.441952 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:15:23.441975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.441991 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.441997 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.442012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.442044 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442054 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.442072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442080 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442089 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:15:23.442107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442114 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442123 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:15:23.442137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.442171 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442186 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442192 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.442206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442231 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442247 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:15:23.442261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.442286 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.442301 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442327 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442334 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442344 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.442388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442414 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442422 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442431 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:15:23.442449 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442456 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442465 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:15:23.442483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.442489 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442499 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:15:23.442517 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442523 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442533 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:15:23.442550 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.442557 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442566 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:15:23.442584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442591 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442600 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:15:23.442618 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.442625 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442634 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:15:23.442651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442668 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:15:23.442690 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442697 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442708 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:15:23.442721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.442768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.442786 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442792 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:15:23.442807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442832 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442839 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442848 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:15:23.442866 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.442873 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442883 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:15:23.442900 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.442907 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442916 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:15:23.442934 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442940 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442950 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:15:23.442967 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.442974 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.442983 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:15:23.442996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.443037 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.443053 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.443073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443097 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443103 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.443165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.443182 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443193 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:15:23.443203 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:15:23.443217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:15:23.443241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:15:23.443256 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443262 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:15:23.443276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443301 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.443308 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443317 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:15:23.443331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.443356 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.443370 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443376 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.443390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443415 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:15:23.443422 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443432 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:15:23.443446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.443470 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:15:23.443485 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443492 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:15:23.443506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.443537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.443560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.443584 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.443600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443606 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.443621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443645 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443653 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443662 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:15:23.443676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.443702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.443713 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:15:23.443727 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443755 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443762 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443772 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.443815 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443841 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.443848 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443858 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:15:23.443876 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.443883 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443892 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:15:23.443910 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.443916 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443926 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:15:23.443943 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.443950 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.443960 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:15:23.443977 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.443993 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444003 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:15:23.444021 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:15:23.444027 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444037 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:15:23.444056 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:15:23.444062 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444072 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:15:23.444090 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:15:23.444096 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444106 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:15:23.444124 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.444131 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444141 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:15:23.444159 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444165 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444176 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:15:23.444194 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444201 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444210 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:15:23.444227 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444234 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444243 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:15:23.444261 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444268 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444277 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:15:23.444290 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.444352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.444371 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444377 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:15:23.444393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444418 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444424 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444434 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:15:23.444448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.444474 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.444489 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444495 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.444509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444534 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.444541 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444551 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:15:23.444564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.444590 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:15:23.444606 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.444627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444652 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444659 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444668 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:15:23.444691 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.444699 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444709 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:15:23.444727 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.444734 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444744 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:15:23.444762 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.444769 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444778 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:15:23.444792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.444829 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.444845 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444851 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.444866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444891 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.444898 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444908 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:15:23.444921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.444937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.444947 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.444961 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.444988 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.444995 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445005 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.445049 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.445082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445091 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:15:23.445109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.445115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:15:23.445142 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445149 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445159 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:15:23.445176 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.445183 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445192 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:15:23.445210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445227 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:15:23.445245 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445252 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445261 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:15:23.445278 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:15:23.445285 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445295 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:15:23.445308 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.445347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.445364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445370 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:15:23.445443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445469 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.445476 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445486 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:15:23.445504 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445511 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445521 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:15:23.445539 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445546 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445555 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:15:23.445573 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.445580 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445590 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:15:23.445607 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445614 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445624 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:15:23.445642 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445648 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445658 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:15:23.445675 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445687 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445698 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:15:23.445716 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.445723 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445733 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:15:23.445747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.445800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.445816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445823 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:15:23.445838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445863 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.445870 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:15:23.445894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.445919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:15:23.445936 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:15:23.445943 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:15:23.445955 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:15:23.445970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.445977 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:15:23.445990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.446014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.446034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:15:23.446052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.446062 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:15:23.446072 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:15:23.446091 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.446097 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:15:23.446108 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:15:23.446124 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:15:23.446130 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:15:23.446140 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:15:23.446157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.446164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.446174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.446191 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.446198 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.446208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.446225 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.446231 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.446241 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.446258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.446265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:15:23.446275 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.446291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.446298 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:15:23.446308 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.446325 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:15:23.446331 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:15:23.446341 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:15:23.446358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.446364 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.446374 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.446391 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:15:23.446397 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:15:23.446407 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:15:23.446424 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.446431 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:15:23.446441 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.446458 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.446464 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:15:23.446474 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.446490 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:15:23.446496 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:15:23.446506 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:15:23.446524 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:15:23.446563 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.446592 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:15:23.446620 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.446647 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:15:23.446674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.446714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:15:23.446741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.446768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:15:23.446795 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.446821 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:15:23.446847 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.446873 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:15:23.446899 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:15:23.446925 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:15:23.446952 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:15:23.446978 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:15:23.447008 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:15:23.447034 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:15:23.447060 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.447087 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:15:23.447114 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.447141 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:15:23.447168 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.447194 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:15:23.447220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.447247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:15:23.447274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.447301 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:15:23.447328 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.447355 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:15:23.447381 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.447409 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:15:23.447436 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.447463 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:15:23.447489 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.447516 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:15:23.447542 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.447569 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:15:23.447595 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.447622 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:15:23.447650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.447683 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:15:23.447712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.447739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.447766 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.447793 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.447819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.447845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.447872 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.447898 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:15:23.447925 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:15:23.447951 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:15:23.447977 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.448004 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:15:23.448030 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.448057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.448083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.448110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:15:23.448137 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.448163 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:15:23.448190 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.448216 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:15:23.448243 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.448272 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:15:23.448299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.448326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:15:23.448352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.448379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:15:23.448407 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448426 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448452 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.448479 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448496 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448513 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448539 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.448566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.448668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.448784 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448810 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.448836 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448862 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.448889 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448907 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448933 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.448959 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.448976 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449002 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.449029 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449056 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.449082 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449108 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.449134 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.449191 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449217 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.449244 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449261 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449287 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.449313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.449367 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449393 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.449420 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449446 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.449473 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449501 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.449529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.449688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449706 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449751 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.449778 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449804 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.449831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449864 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.449917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.449986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.450040 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450056 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.450149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.450255 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450281 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.450308 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450325 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450342 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450359 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.450412 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450438 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:15:23.450464 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450481 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.450551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.450671 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450704 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:15:23.450733 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450759 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.450785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450812 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.450838 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450890 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.450945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.450996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:15:23.451117 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451134 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451160 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.451186 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451203 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451219 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451246 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.451272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.451374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.451478 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451504 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451530 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451558 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451584 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451601 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451628 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451654 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451671 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451712 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451739 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451765 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451792 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451818 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.451844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451871 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451897 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451923 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:15:23.451950 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.451967 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452000 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:15:23.452027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452054 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.452080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452107 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.452133 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452160 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.452186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452213 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.452241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452292 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.452394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452411 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.452480 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452507 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.452534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452597 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.452623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:15:23.452753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452829 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.452856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452906 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.452959 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.452986 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:15:23.453012 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453029 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453088 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:15:23.453114 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453140 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:15:23.453166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.453252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:15:23.453372 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453399 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:15:23.453426 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453452 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:15:23.453478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453571 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:15:23.453599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453649 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.453715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:15:23.453859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:15:23.453894 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.453957 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.454007 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.454056 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.454106 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.454153 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.454201 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.454250 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.454298 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.454346 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.454394 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.454442 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.454492 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.454538 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.454588 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.454636 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.454701 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.454749 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.454797 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.454845 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.454894 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.454942 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.454996 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.455052 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.455105 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.455152 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.455201 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.455247 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.455308 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.455366 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.455416 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.455469 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.455515 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.455565 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.455625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.455674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.455731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.455779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.455829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.455875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.455923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.455971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.456020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.456069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.456118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.456165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.456213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.456259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.456308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.456356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.456404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.456451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.456500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.456549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.456598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.456647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.456701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.456754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.456806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.456853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.456899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.456947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.456995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.457045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.457093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.457145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.457193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.457243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.457300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.457348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.457398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.457448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.457497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.457543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.457591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.457639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.457692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.457741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.457788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.457836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.457885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.457932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.457980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.458029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.458077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.458128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.458176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.458224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.458273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.458323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.458371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.458423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.458475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.458521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.458568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.458614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.458661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.458716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.458766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.458819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.458866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.458916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.458974 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:15:23.459003 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.459066 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.459121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.459176 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.459232 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.459286 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.459339 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.459393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.459448 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.459502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.459555 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.459610 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.459663 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.459730 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.459784 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.459838 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.459891 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.459955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.460091 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.460147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.460201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.460254 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.460309 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.460362 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.460417 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.460471 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.460525 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.460579 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.460633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.460693 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.460748 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.460801 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.460856 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.460911 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.460977 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:15:23.461001 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.461057 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.461111 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.461165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.461220 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.461276 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.461331 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.461386 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.461441 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.461495 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.461549 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.461603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.461660 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.461721 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.461775 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.461831 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.461886 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.461949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.462003 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.462058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.462113 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.462167 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.462222 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.462275 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.462329 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.462383 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.462440 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.462494 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.462548 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.462602 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.462657 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.462717 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.462772 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.462828 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.462895 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:15:23.462918 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.462969 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.463018 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.463066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.463115 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.463163 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.463212 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.463260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.463310 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.463359 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.463407 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.463456 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.463504 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.463552 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.463601 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.463650 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.463704 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.463755 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.463803 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.463851 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.463900 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.463948 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.463996 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.464044 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.464092 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.464141 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.464191 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.464239 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.464288 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.464336 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.464384 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.464432 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.464480 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.464529 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.464586 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:15:23.464608 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.464661 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.464717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.464768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.464818 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.464870 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.464920 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:15:23.464970 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:15:23.465021 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:15:23.465079 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.465132 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.465183 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.465234 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.465284 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.465334 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.465385 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.465436 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.465486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.465536 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.465588 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.465639 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.465696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.465749 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.465799 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.465855 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.465946 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:15:23.466042 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.466098 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.466151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.466201 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.466252 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.466303 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.466353 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.466406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.466462 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:15:23.466482 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:15:23.466514 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:15:23.466543 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:15:23.466571 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:15:23.466598 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:15:23.466625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.466645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.466656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.466668 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.466684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.466695 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.466707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:15:23.466717 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:15:23.466727 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:15:23.466737 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.466747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.466757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.466767 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.466776 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.466786 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.466795 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.466806 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.466816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.466826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.466836 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.466845 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.466855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.466865 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.466875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.466885 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.466895 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:15:23.466904 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.466913 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.466922 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.466932 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.466941 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.466950 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.467030 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.467040 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.467051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.467064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.467074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.467083 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.467092 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.467100 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.467109 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:15:23.467118 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:15:23.467127 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:15:23.467135 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.467144 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.467152 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.467160 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.467169 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467178 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.467186 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.467195 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.467203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.467212 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.467220 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467236 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.467245 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.467253 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.467262 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.467270 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:15:23.467278 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.467287 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.467295 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.467304 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.467313 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.467321 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.467329 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.467339 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.467348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.467360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.467369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.467378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.467387 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.467395 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.467402 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:15:23.467410 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:15:23.467418 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:15:23.467426 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.467434 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.467442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.467450 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.467458 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467466 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.467474 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.467536 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.467544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.467553 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.467562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467570 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467580 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.467588 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.467596 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.467604 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.467612 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:15:23.467619 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.467627 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.467635 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.467643 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.467651 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.467658 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.467666 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.467674 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.467689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:15:23.467701 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.467710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:15:23.467719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:15:23.467728 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:15:23.467736 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:15:23.467743 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:15:23.467752 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:15:23.467762 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:15:23.467771 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:15:23.467780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:15:23.467789 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:15:23.467797 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:15:23.467805 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467812 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.467821 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:15:23.467829 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:15:23.467837 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:15:23.467846 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:15:23.467853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467861 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:15:23.467869 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:15:23.467876 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:15:23.467883 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:15:23.467891 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:15:23.467898 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:15:23.467906 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:15:23.467914 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:15:23.467921 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:15:23.467930 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:15:23.467939 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:15:23.467947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:15:23.467954 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:15:23.467963 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:15:23.468071 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:15:23.468087 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:15:23.468093 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:15:23.468098 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:15:23.468108 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:15:23.468113 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:15:23.468117 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:15:23.468129 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:15:23.468140 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:15:23.468195 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468203 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179300" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:15:23.468218 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:15:23.468241 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:15:23.468249 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:15:23.468253 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:15:23.468257 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:15:23.468264 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179300" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:15:23.468277 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:15:23.468284 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:15:23.468290 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:15:23.468303 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468314 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:15:23.468320 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:15:23.468345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.468356 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:15:23.468361 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.468385 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:15:23.468391 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:15:23.468396 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:15:23.468400 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:15:23.468404 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:15:23.468408 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:15:23.468414 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:15:23.468418 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:15:23.468426 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179300" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:15:23.468436 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:15:23.468444 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:15:23.468448 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:15:23.468455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468460 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:15:23.468465 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:15:23.468489 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:15:23.468497 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468501 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468508 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468513 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:15:23.468525 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:15:23.468533 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:15:23.468538 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:15:23.468543 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:15:23.468550 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179300" 2019-08-18 23:15:23.468557 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:15:23.468562 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:15:23.468567 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:15:23.468574 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:15:23.468579 wsdl: in serializeType: returning: 179300 2019-08-18 23:15:23.468585 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:15:23.468592 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:15:23.468597 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:15:23.468601 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:15:23.468606 wsdl: in serializeType: returning: 179300 2019-08-18 23:15:23.468610 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179300 2019-08-18 23:15:23.468627 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179300 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:15:23.468632 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:15:23.468638 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4481"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:15:23.468653 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:15:23.468659 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179300 2019-08-18 23:15:23.468673 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:15:23.468764 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:15:23.468695 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:15:23.468709 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:15:23.468715 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:15:23.468720 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:15:23.468724 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:15:23.468731 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:15:23.468743 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:15:23.468751 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:15:23.468757 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:15:23.468772 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:15:23.468783 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:15:23.468791 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:15:23.476819 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:15:23.476866 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:15:23.476887 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:15:23.476894 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:15:23.476901 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:15:23.476907 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:15:23.476911 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:15:23.476916 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:15:23.476922 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:15:23.476958 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:15:23.486651 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:15:23.486702 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:15:23.486709 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:15:23.486716 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:15:23.486722 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:15:23.486728 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:15:23.486734 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:15:23.486741 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:15:23.486746 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:15:23.486752 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:15:12 GMT 2019-08-18 23:15:23.486758 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:15:23.486763 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:15:23.486769 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:15:23.486782 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:15:23.486814 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:15:23.486838 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:15:23.486849 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:15:23.486854 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:15:23.486859 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:15:23.486916 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:15:23.486929 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:15:23.486936 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:15:23.486967 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:15:23.486975 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:15:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:15:23.487013 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:15:23.487024 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:15:23.487053 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:15:23.487060 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:15:23.487189 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:15:23.487298 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:15:23.487304 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:15:23.487314 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:15:23.487328 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:15:23.487352 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:15:23.487408 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:15:23.487433 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:15:23.487445 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:15:23.487454 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:15:23.487459 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:15:23.487464 nusoap_client: detail =