Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 76.3/80.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
317980501045047 7 Model turbiny: S200
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR060226-AC 63/W63
JR T3768
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 00:40:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 02:40:51.778098 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 02:40:51.778160 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:40:51.778177 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 02:40:51.778195 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:40:51.778206 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 02:40:51.778216 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 02:40:51.778231 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 02:40:51.778239 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:40:51.778246 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:40:51.778255 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:40:51.778265 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:40:51.778277 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:40:51.778283 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:40:51.778288 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:40:51.778293 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:40:51.778297 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 02:40:51.778308 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:40:51.778324 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:40:51.778333 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:40:51.778339 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 02:40:51.778345 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 02:40:51.778355 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:40:51.778364 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:40:51.786218 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:40:51.786252 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:40:51.786268 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 02:40:51.786275 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:40:51.786281 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:40:51.786286 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:40:51.786290 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 02:40:51.786349 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 02:40:51.883203 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 02:40:51.883305 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 02:40:51.883322 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:40:51.883333 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:40:51.883343 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:40:51.883353 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:40:51.883363 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:40:51.883373 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:40:51.883391 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:40:51.883400 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:40:44 GMT 2019-08-18 02:40:51.883408 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:40:51.883417 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 02:40:51.883428 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:40:51.883446 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 02:40:51.883493 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 02:40:51.883527 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 02:40:51.891209 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.891269 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.891299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.891327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.899370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.899392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.899696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.907053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.907160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.907212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.907307 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.907396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.907458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.907522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.907570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.908085 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:40:51.908158 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:40:51.908188 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:40:51.908211 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-08-18 02:40:51.914818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.914894 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.915099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.915196 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.915350 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:40:51.915463 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 02:40:51.915520 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.915580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.915638 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.915692 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.915882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.915946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:40:51.916009 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 02:40:51.916049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.922526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.922643 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 02:40:51.922737 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:40:51.922800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:40:51.922823 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 02:40:51.922840 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:40:51.922849 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 02:40:51.922905 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 02:40:51.922972 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:40:51.922995 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:40:51.923007 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:40:51.923037 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 02:40:51.923046 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 02:40:51.923272 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 02:40:51.923295 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 02:40:51.923369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 02:40:51.923415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923467 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.923482 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923505 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:40:51.923540 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.923552 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923596 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:40:51.923636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.923706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.923734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923745 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.923771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923820 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.923833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 02:40:51.923877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.923934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:40:51.923960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.923982 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 02:40:51.924009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924051 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.924063 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924080 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:40:51.924111 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.924122 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924138 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:40:51.924168 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.924179 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924196 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:40:51.924219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.924273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.924298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 02:40:51.924332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924374 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.924386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924403 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 02:40:51.924425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.924466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 02:40:51.924490 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 02:40:51.924522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924564 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.924594 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924613 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:40:51.924657 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.924669 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924688 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:40:51.924721 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.924733 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924750 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:40:51.924781 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.924793 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924811 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.924835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.924912 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.924948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.924959 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.924983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925023 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.925136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.925165 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:40:51.925200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 02:40:51.925221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:40:51.925261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:40:51.925286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925296 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 02:40:51.925319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925361 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.925372 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925389 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:40:51.925420 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.925431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925447 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:40:51.925476 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.925486 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925503 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:40:51.925532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.925543 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.925605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.925679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.925705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.925794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925838 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.925847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 02:40:51.925875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.925904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:40:51.925921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925927 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 02:40:51.925955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925980 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.925987 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.925997 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:40:51.926010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926035 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.926049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926056 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.926070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926094 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.926101 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926111 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 02:40:51.926123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926148 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:40:51.926162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926168 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 02:40:51.926181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926205 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.926212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926221 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.926234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.926272 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926278 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.926296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926321 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.926328 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926337 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 02:40:51.926350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926374 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 02:40:51.926389 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926395 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 02:40:51.926408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926433 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.926440 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926449 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:40:51.926467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.926473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926482 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.926495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926522 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 02:40:51.926536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926542 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.926556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926592 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.926599 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926609 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 02:40:51.926622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926647 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 02:40:51.926662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926668 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 02:40:51.926691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926718 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.926725 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926735 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:40:51.926754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.926760 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926770 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.926783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.926825 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 02:40:51.926849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926880 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.926915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.926982 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.926996 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 02:40:51.927012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927041 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 02:40:51.927058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927064 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 02:40:51.927080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.927113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.927137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927163 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 02:40:51.927178 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927184 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.927198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927222 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.927229 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927239 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 02:40:51.927252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927277 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 02:40:51.927292 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927298 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 02:40:51.927311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.927343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.927366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927390 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.927405 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927411 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.927425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927450 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.927456 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927466 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 02:40:51.927479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927504 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:40:51.927519 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927525 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 02:40:51.927539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927565 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.927572 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927581 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:40:51.927594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.927634 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927651 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.927667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927693 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.927699 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927709 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 02:40:51.927722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927747 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:40:51.927763 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927769 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 02:40:51.927782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927807 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.927814 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927824 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:40:51.927837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.927877 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927883 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.927897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927921 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.927928 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927938 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 02:40:51.927951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.927975 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:40:51.927991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.927997 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 02:40:51.928010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928035 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.928042 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928051 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 02:40:51.928069 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.928076 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928085 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 02:40:51.928098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.928126 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.928142 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928148 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.928161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928186 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.928193 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928203 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 02:40:51.928216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.928241 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:40:51.928256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928262 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:40:51.928276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928300 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.928307 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.928330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.928354 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.928369 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928375 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.928389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928415 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.928422 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928432 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:40:51.928445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.928471 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:40:51.928486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928493 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:40:51.928507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928532 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:40:51.928539 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928549 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:40:51.928562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.928587 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.928603 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928609 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.928622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928652 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928659 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928698 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.928718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.928736 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:40:51.928757 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 02:40:51.928769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:40:51.928794 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:40:51.928809 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928816 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 02:40:51.928830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928855 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:40:51.928862 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928872 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:40:51.928885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.928910 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.928926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928932 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.928946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928969 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928975 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.928989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929013 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.929033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.929050 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929060 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:40:51.929070 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 02:40:51.929083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:40:51.929107 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:40:51.929122 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929128 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:40:51.929142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929167 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:40:51.929174 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929184 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:40:51.929197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.929222 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.929237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929243 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.929257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929280 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929287 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.929343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.929360 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929370 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:40:51.929381 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 02:40:51.929393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:40:51.929417 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:40:51.929432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929439 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 02:40:51.929452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929478 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.929485 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929494 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 02:40:51.929512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.929519 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929529 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 02:40:51.929546 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.929553 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929562 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:40:51.929580 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.929587 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929596 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:40:51.929613 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.929620 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929629 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:40:51.929653 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.929660 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929670 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 02:40:51.929688 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.929694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929704 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.929717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.929767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.929783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929790 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.929804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929828 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.929835 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 02:40:51.929858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.929884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:40:51.929899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929906 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 02:40:51.929919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929944 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.929951 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929961 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:40:51.929979 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.929985 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.929995 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.930012 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930019 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930028 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:40:51.930042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.930089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930096 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.930110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930135 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930142 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 02:40:51.930164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:40:51.930205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:40:51.930224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.930278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.930318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930325 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.930339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930363 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930370 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930380 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:40:51.930393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:40:51.930433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930439 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:40:51.930452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930478 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930484 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930494 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:40:51.930512 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.930545 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930551 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930561 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:40:51.930574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.930621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.930647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930672 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930679 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:40:51.930702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:40:51.930742 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.930762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930786 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.930793 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930802 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:40:51.930820 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930826 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930836 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:40:51.930853 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.930860 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930869 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:40:51.930886 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.930893 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930902 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:40:51.930920 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.930926 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930936 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:40:51.930949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.930978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.930989 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.931004 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931011 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.931025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931050 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931067 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 02:40:51.931080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.931105 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.931120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931149 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931156 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.931209 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.931241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.931269 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.931276 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931285 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 02:40:51.931303 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.931310 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931319 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 02:40:51.931337 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.931343 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931353 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:40:51.931370 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.931377 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931386 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 02:40:51.931404 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:40:51.931410 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931421 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 02:40:51.931438 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931445 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931454 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.931472 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.931505 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931512 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931521 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 02:40:51.931539 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931546 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931555 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:40:51.931572 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931579 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931588 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:40:51.931601 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.931680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.931701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931726 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.931733 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931743 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:40:51.931761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931767 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931777 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:40:51.931794 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.931801 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931811 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:40:51.931828 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.931835 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931844 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:40:51.931857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.931894 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.931930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931955 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.931962 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.931972 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 02:40:51.931985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.932010 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.932023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932050 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.932110 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932134 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.932141 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932151 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:40:51.932169 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932176 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932185 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:40:51.932202 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.932209 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932218 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:40:51.932235 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.932242 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932251 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:40:51.932269 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.932275 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932285 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:40:51.932306 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.932313 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932323 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:40:51.932341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.932374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932381 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932390 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:40:51.932407 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932414 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932423 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:40:51.932441 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932447 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932457 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:40:51.932474 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932480 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932489 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:40:51.932503 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.932556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.932573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.932594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932620 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932627 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932641 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:40:51.932660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.932667 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932676 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.932694 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.932701 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932710 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:40:51.932728 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.932734 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932744 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.932757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.932795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.932831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932857 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932864 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932874 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 02:40:51.932887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.932902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.932912 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.932926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932953 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932960 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.932998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.933012 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933037 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.933044 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933054 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:40:51.933072 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933079 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933088 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:40:51.933105 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.933112 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933121 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:40:51.933139 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.933145 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933155 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:40:51.933172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933179 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933188 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:40:51.933205 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933212 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933221 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:40:51.933239 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933245 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933255 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.933272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933278 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933288 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:40:51.933305 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933312 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933322 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:40:51.933340 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933346 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933356 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 02:40:51.933373 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933379 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933389 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:40:51.933406 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933413 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933422 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:40:51.933435 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.933491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.933507 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933535 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933542 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933551 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933565 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.933594 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933620 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.933626 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933641 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 02:40:51.933661 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.933668 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933678 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 02:40:51.933696 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.933702 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933711 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:40:51.933729 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933735 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933744 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 02:40:51.933762 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933768 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933777 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 02:40:51.933795 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933801 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933811 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:40:51.933828 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.933834 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933844 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 02:40:51.933861 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933868 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933877 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 02:40:51.933895 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933901 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933912 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 02:40:51.933929 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933936 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933945 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:40:51.933963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.933970 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.933979 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:40:51.933996 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.934003 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.934012 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 02:40:51.934030 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.934036 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.934046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.934063 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.934070 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.934079 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 02:40:51.934092 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.934157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.934176 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934183 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 02:40:51.934199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934224 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.934231 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934241 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:40:51.934254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.934280 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.934295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934301 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.934315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934340 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.934347 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934357 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 02:40:51.934370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.934395 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:40:51.934410 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934417 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 02:40:51.934430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.934462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.934489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.934496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934506 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:40:51.934523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.934530 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934539 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:40:51.934557 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.934563 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934573 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:40:51.934586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.934622 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 02:40:51.934642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934649 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.934665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934690 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.934697 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934707 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 02:40:51.934720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.934735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.934745 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 02:40:51.934759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.934788 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934795 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.934805 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.934835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.934849 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934874 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.934881 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934891 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 02:40:51.934908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.934915 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934924 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 02:40:51.934942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.934948 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934958 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 02:40:51.934975 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:40:51.934982 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.934991 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:40:51.935009 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.935015 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935025 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 02:40:51.935042 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.935049 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935058 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 02:40:51.935076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.935083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935092 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:40:51.935110 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.935116 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935126 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 02:40:51.935143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.935150 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935160 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 02:40:51.935177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.935183 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.935206 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 02:40:51.935255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.935272 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935278 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 02:40:51.935294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.935326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935336 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.935349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.935374 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.935389 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935395 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.935409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935433 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:40:51.935440 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935450 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 02:40:51.935463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.935488 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:40:51.935501 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 02:40:51.935526 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.935533 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:40:51.935543 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 02:40:51.935560 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:40:51.935567 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 02:40:51.935576 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 02:40:51.935594 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.935601 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:40:51.935611 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 02:40:51.935624 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 02:40:51.935651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.935669 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935676 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.935690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.935722 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.935750 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.935757 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935767 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:40:51.935784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.935791 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935801 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:40:51.935814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.935847 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.935862 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935868 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.935881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935906 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.935913 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935922 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 02:40:51.935936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.935951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.935961 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.935975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936001 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936008 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936017 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936031 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.936074 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936099 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936106 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936115 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 02:40:51.936132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936138 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936147 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 02:40:51.936164 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.936170 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936180 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:40:51.936196 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936203 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936212 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 02:40:51.936228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.936235 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936244 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 02:40:51.936261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936267 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936276 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 02:40:51.936293 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.936299 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936309 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 02:40:51.936325 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936331 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936340 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:40:51.936357 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936363 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936373 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:40:51.936385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.936429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.936445 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936451 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 02:40:51.936464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936488 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936495 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936504 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:40:51.936521 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.936527 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936536 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:40:51.936553 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.936559 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:40:51.936585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936591 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936600 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:40:51.936617 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.936624 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936633 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:40:51.936650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.936689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.936704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936710 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.936725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936749 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936755 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.936811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.936827 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936838 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:40:51.936848 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 02:40:51.936860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:40:51.936884 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:40:51.936898 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936904 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 02:40:51.936918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936942 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.936948 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936958 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 02:40:51.936970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.936985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.936994 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.937009 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937015 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.937028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937051 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:40:51.937058 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937067 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 02:40:51.937080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.937105 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 02:40:51.937119 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937125 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 02:40:51.937138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937161 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.937167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.937189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.937213 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.937227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937233 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.937247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937271 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937277 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937287 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 02:40:51.937299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.937324 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:40:51.937338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937363 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937369 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937379 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937391 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.937420 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937445 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937452 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937462 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 02:40:51.937479 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937485 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937494 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 02:40:51.937511 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937518 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937527 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 02:40:51.937544 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937550 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937572 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 02:40:51.937591 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937607 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 02:40:51.937625 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:40:51.937631 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937646 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 02:40:51.937665 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:40:51.937672 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937681 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 02:40:51.937699 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:40:51.937705 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937715 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 02:40:51.937732 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.937739 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937749 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 02:40:51.937766 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937773 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937784 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 02:40:51.937801 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937808 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937818 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 02:40:51.937835 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937842 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937851 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 02:40:51.937869 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.937875 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937898 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 02:40:51.937911 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.937970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.937987 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.937993 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 02:40:51.938041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938066 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.938072 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938082 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 02:40:51.938095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.938119 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.938134 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938140 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.938153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938177 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.938183 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938193 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 02:40:51.938206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.938229 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:40:51.938244 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938250 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.938263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938287 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.938294 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938303 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 02:40:51.938320 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.938326 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938335 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:40:51.938352 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.938359 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:40:51.938385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.938391 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938400 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:40:51.938413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.938447 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938462 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938468 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.938481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938505 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938511 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938521 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 02:40:51.938534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.938557 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.938571 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938596 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938603 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938612 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.938660 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.938692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:40:51.938719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.938725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:40:51.938751 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.938758 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938767 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 02:40:51.938784 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.938790 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938799 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:40:51.938816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.938822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:40:51.938849 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.938855 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938864 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 02:40:51.938881 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:40:51.938887 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938896 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 02:40:51.938909 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.938945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.938961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.938968 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 02:40:51.938981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939005 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.939011 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939020 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 02:40:51.939037 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939043 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939052 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 02:40:51.939069 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939075 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939084 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 02:40:51.939101 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.939107 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939116 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 02:40:51.939133 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939139 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939148 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 02:40:51.939164 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939171 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939180 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 02:40:51.939196 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939202 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939211 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:40:51.939228 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939234 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939243 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:40:51.939256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.939305 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.939320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939326 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 02:40:51.939340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939363 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.939370 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 02:40:51.939392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.939416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:40:51.939432 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:40:51.939438 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 02:40:51.939448 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 02:40:51.939463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939468 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 02:40:51.939481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.939522 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:40:51.939538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.939548 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:40:51.939558 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 02:40:51.939574 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.939580 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 02:40:51.939590 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 02:40:51.939606 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:40:51.939612 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 02:40:51.939621 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 02:40:51.939642 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.939649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.939659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.939676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.939682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.939691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.939708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.939714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.939723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.939740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.939746 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 02:40:51.939755 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.939771 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.939777 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 02:40:51.939786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.939802 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:40:51.939808 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 02:40:51.939818 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 02:40:51.939833 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.939839 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.939849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.939865 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:40:51.939871 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 02:40:51.939880 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 02:40:51.939896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.939903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 02:40:51.939912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.939928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.939934 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:40:51.939944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.939959 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:40:51.939965 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 02:40:51.939974 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 02:40:51.939987 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 02:40:51.940020 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.940048 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:40:51.940075 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.940101 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 02:40:51.940127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.940153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:40:51.940179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.940206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:40:51.940232 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.940257 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:40:51.940283 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.940308 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 02:40:51.940334 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 02:40:51.940360 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 02:40:51.940386 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 02:40:51.940411 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 02:40:51.940438 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 02:40:51.940463 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 02:40:51.940489 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.940515 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:40:51.940541 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.940567 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:40:51.940593 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.940619 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:40:51.940650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.940677 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:40:51.940703 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.940729 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:40:51.940755 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.940780 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:40:51.940806 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.940833 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:40:51.940858 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.940884 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:40:51.940910 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.940936 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:40:51.940961 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.940986 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:40:51.941013 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.941039 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:40:51.941065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.941091 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:40:51.941117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.941143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.941168 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.941195 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.941220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.941246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.941271 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.941297 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:40:51.941323 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 02:40:51.941349 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 02:40:51.941374 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.941399 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:40:51.941425 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.941451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.941477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.941503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:40:51.941528 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.941554 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 02:40:51.941579 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.941605 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:40:51.941630 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.941663 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:40:51.941689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.941715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:40:51.941741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.941767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:40:51.941793 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941811 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941836 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.941861 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941878 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941894 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941919 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.941944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.941992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.942042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.942141 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942167 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942193 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942218 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942243 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942260 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942285 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942310 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942327 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942352 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942378 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942404 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942429 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942454 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.942479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942505 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942531 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942557 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.942582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942624 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.942654 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942681 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.942706 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942732 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.942757 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942782 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.942808 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942834 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.942860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.942983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.943008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943024 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943040 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.943091 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943116 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.943141 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943174 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943199 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.943225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.943340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943416 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.943442 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.943542 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943568 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.943593 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943626 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943674 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.943699 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:40:51.943749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943781 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.943832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.943947 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.943972 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:40:51.943999 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944024 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.944049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944075 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.944100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.944200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:40:51.944363 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944380 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944405 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.944431 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944447 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944463 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.944513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.944612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944628 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944649 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.944717 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944742 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.944767 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944793 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.944819 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944835 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944875 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.944901 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944918 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944944 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.944971 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.944997 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.945023 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945049 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.945075 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945102 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.945128 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945154 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:40:51.945181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:40:51.945251 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945278 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.945304 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945375 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.945403 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945429 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.945456 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945482 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.945509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.945667 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945684 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.945753 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945779 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.945805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945839 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.945891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.945984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:40:51.946018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946052 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.946121 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946155 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946198 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.946225 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946251 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:40:51.946277 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946294 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946311 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946328 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946354 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:40:51.946380 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946406 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:40:51.946432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946465 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.946518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:40:51.946640 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946668 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:40:51.946695 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946722 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:40:51.946748 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:40:51.946801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946851 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.946904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.946988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.947004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.947022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:40:51.947048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:40:51.947078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.947148 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.947197 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.947245 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.947293 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.947353 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.947402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.947451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.947499 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.947548 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.947596 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.947650 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.947700 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.947748 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.947798 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.947846 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.947908 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.947954 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.948006 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.948053 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.948100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.948147 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.948195 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.948250 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.948302 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.948348 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.948394 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.948440 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.948486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.948534 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.948581 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.948657 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.948706 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.948755 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.948812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.948861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.948922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.948969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.949016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.949061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.949107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.949153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.949200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.949247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.949293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.949339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.949384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.949430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.949477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.949523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.949571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.949630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.949684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.949734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.949783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.949831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.949881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.949945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.949996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.950050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.950095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.950140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.950186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.950233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.950280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.950331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.950376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.950424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.950479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.950525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.950572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.950642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.950693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.950740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.950788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.950837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.950886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.950946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.950992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.951038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.951086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.951131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.951178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.951225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.951271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.951320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.951367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.951414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.951461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.951509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.951556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.951622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.951681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.951728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.951775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.951822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.951869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.951930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.951979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.952040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.952085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.952132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.952185 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:40:51.952210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.952269 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.952323 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.952377 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.952431 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.952483 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.952535 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.952587 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.952664 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.952768 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.952822 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.952877 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.952943 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.952994 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.953047 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.953099 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.953151 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.953207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.953261 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.953313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.953366 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.953418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.953470 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.953521 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.953573 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.953654 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.953710 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.953764 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.953819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.953873 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.953938 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.953990 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.954043 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.954095 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.954156 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:40:51.954178 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.954232 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.954284 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.954337 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.954390 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.954443 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.954495 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.954548 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.954600 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.954658 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.954712 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.954764 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.954818 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.954870 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.954923 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.954976 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.955028 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.955081 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.955133 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.955186 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.955238 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.955291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.955342 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.955395 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.955447 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.955499 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.955553 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.955604 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.955662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.955721 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.955773 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.955826 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.955878 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.955931 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.955991 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 02:40:51.956018 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.956067 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.956114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.956162 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.956208 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.956255 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.956302 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.956348 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.956396 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.956443 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.956490 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.956536 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.956583 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.956629 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.956682 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.956729 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.956776 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.956825 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.956871 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.956918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.956965 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.957011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.957057 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.957104 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.957151 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.957197 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.957246 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.957292 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.957339 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.957386 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.957432 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.957479 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.957525 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.957573 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.957631 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 02:40:51.957657 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.957709 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.957760 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.957809 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.957858 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.957908 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.957956 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:40:51.958006 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:40:51.958056 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:40:51.958162 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.958228 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.958279 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.958330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.958381 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.958432 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.958483 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.958547 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.958595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.958649 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.958716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.958768 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.958819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.958870 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.958922 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.958973 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.959024 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:40:51.959075 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.959125 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.959178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.959242 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.959292 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.959341 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.959389 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.959440 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.959493 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 02:40:51.959509 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 02:40:51.959537 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 02:40:51.959564 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 02:40:51.959590 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 02:40:51.959616 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 02:40:51.959640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.959655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.959664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.959672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.959680 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.959687 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.959695 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:40:51.959703 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:40:51.959710 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:40:51.959718 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.959725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.959733 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.959740 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.959748 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.959755 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.959763 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.959771 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.959778 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.959786 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.959792 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.959800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.959807 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.959814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.959869 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.959876 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.959883 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:40:51.959890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.959898 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.959905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.959912 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.959919 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.959926 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.959934 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.959941 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.959949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.959959 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.959966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.959974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.959982 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.959989 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.959996 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:40:51.960004 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:40:51.960011 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:40:51.960018 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.960026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.960033 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.960040 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.960047 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960054 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.960061 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.960069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.960076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.960083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.960090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960104 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.960111 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.960119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.960126 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.960133 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:40:51.960140 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.960147 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.960154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.960161 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.960169 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.960176 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.960182 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.960190 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.960197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.960206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.960213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.960220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.960227 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.960234 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.960240 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:40:51.960246 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:40:51.960253 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:40:51.960260 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.960266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.960273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.960280 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.960286 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960293 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.960299 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.960306 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.960313 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.960319 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.960326 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.960347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.960353 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.960360 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.960366 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:40:51.960373 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.960379 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.960385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.960392 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.960398 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.960404 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.960411 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.960417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.960424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:40:51.960432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.960438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:40:51.960445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:40:51.960451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:40:51.960458 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:40:51.960464 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:40:51.960471 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:40:51.960478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:40:51.960485 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:40:51.960492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:40:51.960499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:40:51.960505 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:40:51.960512 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960518 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.960524 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:40:51.960531 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:40:51.960537 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:40:51.960544 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:40:51.960550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960557 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:40:51.960563 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:40:51.960569 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:40:51.960576 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:40:51.960582 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:40:51.960589 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:40:51.960595 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:40:51.960601 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:40:51.960607 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:40:51.960614 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:40:51.960621 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:40:51.960627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:40:51.960633 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:40:51.960644 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:40:51.960718 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 02:40:51.960727 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:40:51.960732 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:40:51.960737 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:40:51.960743 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 02:40:51.960747 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:40:51.960751 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:40:51.960759 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 02:40:51.960768 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:40:51.960800 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.960806 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:40:51.960819 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:40:51.960840 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 02:40:51.960847 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 02:40:51.960851 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 02:40:51.960855 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 02:40:51.960860 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:40:51.960869 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:40:51.960875 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:40:51.960879 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:40:51.960889 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.960896 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:40:51.960901 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 02:40:51.960922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.960930 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:40:51.960935 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.960957 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:40:51.960962 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 02:40:51.960966 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 02:40:51.960969 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 02:40:51.960973 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 02:40:51.960977 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 02:40:51.960982 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 02:40:51.960986 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 02:40:51.960991 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:40:51.961001 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:40:51.961007 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:40:51.961011 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:40:51.961017 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.961022 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:40:51.961026 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:40:51.961048 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:40:51.961054 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.961058 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.961064 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.961068 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:40:51.961077 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:40:51.961084 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:40:51.961089 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:40:51.961093 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:40:51.961099 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205217" 2019-08-18 02:40:51.961106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:40:51.961111 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:40:51.961115 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:40:51.961122 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:40:51.961127 wsdl: in serializeType: returning: 205217 2019-08-18 02:40:51.961133 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:40:51.961140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:40:51.961144 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:40:51.961147 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:40:51.961152 wsdl: in serializeType: returning: 205217 2019-08-18 02:40:51.961157 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205217 2019-08-18 02:40:51.961169 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205217 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 02:40:51.961173 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 02:40:51.961179 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8522"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 02:40:51.961192 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 02:40:51.961198 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205217 2019-08-18 02:40:51.961206 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 02:40:51.961276 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 02:40:51.961217 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:40:51.961227 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:40:51.961232 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:40:51.961237 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:40:51.961241 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:40:51.961247 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:40:51.961257 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:40:51.961265 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:40:51.961270 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:40:51.961282 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 02:40:51.961290 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:40:51.961298 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:40:51.969354 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:40:51.969369 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:40:51.969382 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 02:40:51.969391 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 02:40:51.969399 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:40:51.969405 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:40:51.969411 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:40:51.969417 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:40:51.969429 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 02:40:51.969459 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 02:40:51.979008 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 02:40:51.979038 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 02:40:51.979045 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:40:51.979052 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:40:51.979057 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:40:51.979066 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:40:51.979073 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:40:51.979079 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:40:51.979084 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:40:51.979090 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:40:44 GMT 2019-08-18 02:40:51.979096 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:40:51.979101 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 02:40:51.979106 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:40:51.979117 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 02:40:51.979144 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 02:40:51.979155 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 02:40:51.979164 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:40:51.979169 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 02:40:51.979174 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 02:40:51.979205 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:40:51.979218 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:40:51.979224 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:40:51.979246 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:40:51.979252 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 00:40:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 02:40:51.979297 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 02:40:51.979308 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 02:40:51.979330 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 02:40:51.979336 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 02:40:51.979461 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 02:40:51.979562 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 02:40:51.979568 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 02:40:51.979583 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 02:40:51.979595 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:40:51.979620 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 02:40:51.979675 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 02:40:51.979696 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:40:51.979713 nusoap_client: got fault 2019-08-18 02:40:51.979722 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 02:40:51.979727 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 02:40:51.979732 nusoap_client: detail =