Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 76.3/80.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
317980501045047 7 Model turbiny: S200
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR060226-AC 63/W63
JR T3768
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:51:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:52:08.569560 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:52:08.569626 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:52:08.569642 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:52:08.569659 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:52:08.569670 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:52:08.569679 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:52:08.569695 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:52:08.569703 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:52:08.569710 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:52:08.569719 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:52:08.569729 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:52:08.569741 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:52:08.569747 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:52:08.569751 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:52:08.569756 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:52:08.569760 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:52:08.569773 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:52:08.569789 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:52:08.569798 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:52:08.569804 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:52:08.569810 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:52:08.569819 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:52:08.569829 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:52:08.577809 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:52:08.577824 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:52:08.577836 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:52:08.577842 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:52:08.577847 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:52:08.577852 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:52:08.577856 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:52:08.577888 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:52:08.594588 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:52:08.594642 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:52:08.594651 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:52:08.594657 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:52:08.594663 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:52:08.594668 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:52:08.594674 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:52:08.594680 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:52:08.594686 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:52:08.594691 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:51:53 GMT 2019-04-25 17:52:08.594697 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:52:08.594702 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:52:08.594708 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:52:08.594720 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:52:08.594750 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:52:08.602196 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.602316 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.602345 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 17:52:08.610233 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.610285 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.610314 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 17:52:08.618024 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.618087 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.618141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.618160 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.618218 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 17:52:08.625938 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.626052 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.626105 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.626121 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:52:08.626178 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 17:52:08.626229 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:52:08.626321 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 17:52:08.633512 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 17:52:08.633531 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:52:08.633537 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:52:08.633565 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:52:08.633602 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:52:08.633628 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:52:08.633635 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:52:08.633651 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:52:08.633656 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:52:08.633828 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:52:08.633842 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:52:08.633886 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.633894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:52:08.633912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.633941 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.633949 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.633963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:52:08.633983 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.633990 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634000 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:52:08.634014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.634054 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.634069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634075 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.634091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634117 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.634124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:52:08.634146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.634171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:52:08.634186 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:52:08.634205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634229 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634235 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634245 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:52:08.634262 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634268 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634284 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:52:08.634301 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634308 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634318 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:52:08.634330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.634362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.634377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:52:08.634396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634419 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.634426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:52:08.634460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.634486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:52:08.634500 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:52:08.634519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634542 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634549 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634559 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:52:08.634576 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634582 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634591 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:52:08.634608 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634615 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634624 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:52:08.634640 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.634647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.634668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.634706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.634720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634726 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.634752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634774 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634780 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.634838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.634853 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634864 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:52:08.634873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:52:08.634884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:52:08.634908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:52:08.634921 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634927 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:52:08.634940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634962 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.634969 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.634978 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:52:08.634990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635014 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.635027 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635033 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.635045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635068 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.635075 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635084 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:52:08.635096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635120 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:52:08.635133 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635139 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:52:08.635152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635174 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.635181 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635190 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.635202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635225 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.635239 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635245 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.635257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635286 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.635293 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:52:08.635328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:52:08.635367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635373 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:52:08.635386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635409 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.635416 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635425 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:52:08.635442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.635462 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635472 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.635485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:52:08.635530 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635536 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.635549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635573 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.635580 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635590 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:52:08.635616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635640 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:52:08.635655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635661 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:52:08.635674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635698 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.635704 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635714 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:52:08.635744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.635751 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635760 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.635772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635799 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:52:08.635813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635820 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.635837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635861 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.635868 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635877 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:52:08.635888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.635912 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:52:08.635926 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635932 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:52:08.635945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635967 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.635974 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.635983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.635994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:52:08.636032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636037 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.636050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636073 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.636080 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636089 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:52:08.636100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636124 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:52:08.636137 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636143 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:52:08.636156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.636185 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636194 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.636206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636229 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.636242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636248 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.636278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636304 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.636311 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636320 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:52:08.636333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636357 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:52:08.636372 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636378 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:52:08.636392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636415 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.636422 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636432 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:52:08.636444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.636482 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636488 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.636501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636525 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.636532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:52:08.636553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636578 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:52:08.636592 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636598 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:52:08.636610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636634 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.636641 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636650 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:52:08.636662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636686 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.636701 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636707 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.636720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636756 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.636762 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636772 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:52:08.636783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636807 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:52:08.636821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636826 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:52:08.636839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636861 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.636867 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636876 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:52:08.636892 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.636899 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636907 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:52:08.636919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.636947 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.636961 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.636966 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.636979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637002 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.637009 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637018 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:52:08.637030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.637053 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:52:08.637067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637073 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:52:08.637086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.637114 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.637135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.637158 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.637172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637178 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.637190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637213 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.637219 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637228 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:52:08.637240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.637263 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:52:08.637292 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637299 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:52:08.637313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637351 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:52:08.637358 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637367 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:52:08.637380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.637405 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.637419 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637425 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.637438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637460 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637466 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.637523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.637539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637550 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:52:08.637559 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:52:08.637571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:52:08.637595 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:52:08.637610 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637616 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:52:08.637629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637654 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:52:08.637661 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637670 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:52:08.637682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.637708 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.637722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637741 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.637754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637775 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637781 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.637834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.637849 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637859 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:52:08.637868 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:52:08.637880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:52:08.637902 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:52:08.637916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637922 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:52:08.637934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.637964 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.637973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:52:08.637990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.637996 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:52:08.638022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638028 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638037 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:52:08.638053 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.638060 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638068 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:52:08.638085 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.638091 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638100 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:52:08.638116 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.638122 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638131 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:52:08.638147 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.638153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638162 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.638173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.638220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.638234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638240 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.638253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638281 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638289 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:52:08.638325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.638350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:52:08.638377 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638384 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:52:08.638398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638422 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638430 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638439 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:52:08.638457 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638464 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638474 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.638491 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638498 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638507 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:52:08.638520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.638553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.638568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638574 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.638588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638625 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638633 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638643 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:52:08.638655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.638680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:52:08.638695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638701 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:52:08.638714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638766 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.638778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.638801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.638815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638821 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.638833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638856 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638863 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:52:08.638884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.638907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:52:08.638921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638927 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:52:08.638939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638962 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.638969 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.638978 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:52:08.638994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.639000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639009 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.639025 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.639032 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639041 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:52:08.639053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.639084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.639098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639104 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.639116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639139 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.639146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:52:08.639166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.639190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:52:08.639226 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639233 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.639247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639270 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.639282 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639292 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:52:08.639309 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.639328 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639338 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:52:08.639355 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.639362 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639371 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:52:08.639387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.639394 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639404 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:52:08.639420 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.639427 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639436 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:52:08.639448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.639490 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.639504 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639511 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.639524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639548 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639564 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:52:08.639576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.639591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.639601 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.639614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639643 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639651 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639660 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.639702 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.639746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639755 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.639772 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.639778 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639787 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:52:08.639803 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.639809 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639818 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:52:08.639834 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.639841 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639849 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:52:08.639865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.639872 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639880 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:52:08.639897 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:52:08.639903 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639912 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:52:08.639928 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.639934 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639943 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.639959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.639965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.639974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.639990 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.639996 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640005 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:52:08.640021 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.640027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640036 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:52:08.640048 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.640115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640121 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.640134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640156 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.640163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640172 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:52:08.640188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.640195 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640203 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:52:08.640219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.640225 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:52:08.640250 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.640256 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640265 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:52:08.640282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.640333 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640354 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.640381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640406 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640414 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:52:08.640436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.640452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.640462 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.640475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640651 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.640794 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640834 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.640842 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640851 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:52:08.640869 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.640875 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640885 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:52:08.640902 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.640909 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640918 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:52:08.640934 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.640941 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640950 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:52:08.640967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.640973 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.640982 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:52:08.640999 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.641006 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641015 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:52:08.641031 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641046 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.641063 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641069 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641078 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:52:08.641094 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641101 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641110 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:52:08.641127 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641133 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641142 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:52:08.641192 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641201 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641212 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:52:08.641225 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.641285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.641304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641310 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.641337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641361 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641368 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641378 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:52:08.641395 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.641403 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.641440 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641447 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641457 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:52:08.641474 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.641480 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641490 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.641502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.641539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.641573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641597 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641616 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641626 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:52:08.641638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.641652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.641662 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.641674 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641700 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641707 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641716 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641729 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.641757 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641781 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.641787 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641796 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:52:08.641813 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641819 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641828 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:52:08.641848 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.641855 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641864 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:52:08.641881 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.641887 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641896 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:52:08.641912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.641918 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641927 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:52:08.641943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.641949 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641958 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:52:08.641974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.641980 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.641989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.642005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642012 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.642021 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:52:08.642037 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642043 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.642052 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:52:08.642068 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642074 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.642083 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:52:08.642099 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.642114 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:52:08.642131 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642137 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.642146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:52:08.642157 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.642215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.642229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642254 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642261 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642270 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.642334 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642359 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.642366 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642376 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:52:08.642393 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.642401 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642415 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:52:08.642433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.642439 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642448 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:52:08.642465 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642472 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642482 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:52:08.642506 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642513 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642522 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:52:08.642539 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.642545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642554 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:52:08.642571 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642577 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642587 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:52:08.642615 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.642622 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642631 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:52:08.642648 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.642654 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642663 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:52:08.642679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.642685 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642693 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:52:08.642709 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.642716 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642724 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:52:08.642740 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.642746 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642755 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:52:08.642771 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.642777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642786 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.642802 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.642808 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642817 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:52:08.642829 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.642894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.642912 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.642918 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:52:08.642932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.642955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.642962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.642971 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:52:08.642983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.642997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.643006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.643020 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643026 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.643039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643062 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.643069 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643078 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:52:08.643090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.643114 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:52:08.643128 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643133 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:52:08.643147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.643177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.643202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.643209 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643218 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:52:08.643233 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.643239 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643248 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:52:08.643264 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.643270 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643285 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:52:08.643308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.643347 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:52:08.643374 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643381 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.643396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643426 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.643434 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643444 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:52:08.643456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.643472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.643482 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:52:08.643503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.643529 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643537 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.643546 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.643576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.643590 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643628 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.643635 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643645 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:52:08.643673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.643680 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643690 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:52:08.643706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.643713 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643721 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:52:08.643738 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:52:08.643744 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643753 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:52:08.643769 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.643775 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643784 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:52:08.643800 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.643807 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643815 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:52:08.643831 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.643838 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643847 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:52:08.643863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.643869 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643878 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:52:08.643894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.643900 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643909 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:52:08.643925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.643931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.643940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.643952 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:52:08.644001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644017 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644023 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:52:08.644038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.644068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.644089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644112 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.644126 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644132 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.644145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644168 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:52:08.644174 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644183 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:52:08.644195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644219 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:52:08.644231 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:52:08.644256 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.644262 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:52:08.644271 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:52:08.644294 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:52:08.644314 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:52:08.644323 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:52:08.644341 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.644347 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:52:08.644356 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:52:08.644369 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:52:08.644393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644413 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644420 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.644435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.644467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.644493 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.644500 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644509 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:52:08.644526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.644533 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644542 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:52:08.644554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644587 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644613 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644620 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.644633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644656 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644663 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644672 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:52:08.644684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.644698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644707 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.644720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644744 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644751 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644760 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.644800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644824 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.644831 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644840 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:52:08.644856 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.644863 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644872 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:52:08.644888 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.644894 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644903 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:52:08.644919 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.644926 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644934 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:52:08.644951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.644957 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644966 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:52:08.644981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.644988 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.644996 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:52:08.645012 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.645019 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.645027 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:52:08.645044 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.645050 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.645059 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:52:08.645075 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.645081 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.645090 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:52:08.645102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.645147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.645163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645169 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:52:08.645183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645206 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.645212 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645222 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:52:08.645239 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.645245 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645254 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:52:08.645270 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.645281 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645291 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:52:08.645308 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.645314 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645323 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:52:08.645339 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.645345 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645354 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:52:08.645366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.645409 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.645424 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645430 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.645445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645467 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645473 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.645527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.645542 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:52:08.645562 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:52:08.645573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:52:08.645596 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:52:08.645609 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645615 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:52:08.645628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645651 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.645658 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645667 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:52:08.645679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.645702 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.645716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645722 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.645735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645758 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:52:08.645764 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645773 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:52:08.645785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.645809 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:52:08.645822 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645828 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:52:08.645841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.645870 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.645890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.645913 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.645927 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645933 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.645946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645969 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.645975 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.645984 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:52:08.645996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.646020 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:52:08.646032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646057 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646064 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646073 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.646113 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646137 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646144 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646153 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:52:08.646169 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646176 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646184 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:52:08.646200 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646206 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646215 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:52:08.646231 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646237 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646246 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:52:08.646279 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646287 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646297 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:52:08.646315 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:52:08.646333 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646344 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:52:08.646362 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:52:08.646369 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646378 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:52:08.646396 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:52:08.646406 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646418 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:52:08.646436 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.646443 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646453 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:52:08.646470 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646477 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646487 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:52:08.646504 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646511 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646520 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:52:08.646538 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646544 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646554 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:52:08.646571 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646590 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646600 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:52:08.646612 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.646687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.646705 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646711 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:52:08.646725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646748 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646755 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646764 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:52:08.646776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.646799 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.646813 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646819 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.646832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646855 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.646861 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646878 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:52:08.646890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.646913 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:52:08.646927 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646933 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.646946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646969 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.646976 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.646985 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:52:08.647001 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.647007 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647016 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:52:08.647032 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.647038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647047 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:52:08.647063 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647069 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647078 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:52:08.647089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.647124 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647138 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647144 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.647157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647180 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647186 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647195 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:52:08.647207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.647231 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.647243 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647269 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647281 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647291 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647303 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.647332 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.647362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:52:08.647388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.647394 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647406 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:52:08.647477 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647499 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647524 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:52:08.647547 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.647569 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647580 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:52:08.647599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647605 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647615 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:52:08.647631 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647638 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647647 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:52:08.647663 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:52:08.647669 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647678 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:52:08.647690 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.647728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.647743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647749 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:52:08.647763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647786 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.647793 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647802 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:52:08.647819 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647825 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647834 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:52:08.647850 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647857 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647865 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:52:08.647881 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.647888 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647896 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:52:08.647912 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647919 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647928 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:52:08.647944 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647950 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647959 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:52:08.647975 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.647981 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.647991 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:52:08.648006 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.648013 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648022 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:52:08.648033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.648084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.648099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648105 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:52:08.648119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648142 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.648148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:52:08.648169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.648193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:52:08.648208 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:52:08.648215 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:52:08.648225 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:52:08.648240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648246 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:52:08.648259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.648319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:52:08.648335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.648345 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:52:08.648355 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:52:08.648372 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.648378 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:52:08.648389 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:52:08.648404 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:52:08.648412 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:52:08.648421 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:52:08.648438 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.648444 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.648453 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.648470 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.648477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.648486 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.648502 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.648509 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.648518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.648534 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.648541 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:52:08.648550 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.648566 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.648572 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:52:08.648581 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.648598 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:52:08.648616 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:52:08.648625 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:52:08.648641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.648647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.648656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.648672 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:52:08.648678 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:52:08.648686 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:52:08.648702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.648708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:52:08.648717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.648733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.648739 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:52:08.648748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.648762 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:52:08.648768 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:52:08.648777 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:52:08.648788 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:52:08.648817 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.648844 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:52:08.648869 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.648894 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:52:08.648919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.648944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:52:08.648969 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.648994 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:52:08.649019 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.649043 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:52:08.649067 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:52:08.649092 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:52:08.649116 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:52:08.649141 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:52:08.649167 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:52:08.649191 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:52:08.649217 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.649241 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:52:08.649266 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.649296 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:52:08.649321 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.649345 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:52:08.649369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.649394 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:52:08.649418 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.649443 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:52:08.649467 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.649492 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:52:08.649517 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.649578 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:52:08.649602 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.649628 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:52:08.649653 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.649677 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:52:08.649702 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.649728 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:52:08.649753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.649777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:52:08.649803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.649827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.649852 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.649876 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.649901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.649925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.649949 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.649974 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:52:08.649998 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:52:08.650022 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:52:08.650046 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.650071 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:52:08.650095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.650119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.650143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.650168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:52:08.650193 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.650217 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:52:08.650241 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.650266 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:52:08.650310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.650350 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:52:08.650376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.650402 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:52:08.650428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.650456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:52:08.650484 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650502 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650528 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.650555 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650572 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650589 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650615 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.650654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.650763 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650787 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.650812 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650836 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.650860 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650875 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650900 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.650924 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650940 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.650965 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.650990 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651013 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.651038 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651062 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.651086 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.651134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651158 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.651182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651222 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.651246 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.651300 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651324 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.651348 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651373 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.651397 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.651558 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651590 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651615 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.651640 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651665 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.651703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651735 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.651783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.651894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.651964 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.651988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.652082 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652107 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.652131 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652148 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652163 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652179 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.652228 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652252 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:52:08.652281 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652353 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.652378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.652511 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652537 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:52:08.652562 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652588 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.652627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652653 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.652678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.652787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:52:08.652948 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652964 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.652987 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.653012 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653027 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653043 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653067 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.653091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653138 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.653186 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653209 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653234 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653258 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653287 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653304 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653327 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653351 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653367 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653391 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653429 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653454 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653504 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.653529 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653554 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653579 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:52:08.653629 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653646 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:52:08.653709 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653734 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.653758 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653782 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.653806 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653830 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.653855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.653973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.653997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654013 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654028 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654052 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.654076 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654101 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.654125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654141 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654157 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.654205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:52:08.654335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654383 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.654447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.654550 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654576 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:52:08.654615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654648 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654665 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654690 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:52:08.654726 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654750 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:52:08.654774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654807 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.654855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:52:08.654965 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.654989 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:52:08.655013 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655038 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:52:08.655061 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655085 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:52:08.655109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.655204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:52:08.655344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:52:08.655367 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.655434 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.655483 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.655530 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.655575 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.655622 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.655710 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.655760 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.655814 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.655859 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.655903 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.655947 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.655990 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.656178 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.656232 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.656296 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.656357 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.656412 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.656490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.656540 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.656602 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.656667 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.656718 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.656761 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.656806 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.656849 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.656893 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.656938 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.656983 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.657033 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.657076 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.657122 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.657175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.657220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.657282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.657334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.657381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.657435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.657486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.657534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.657599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.657657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.657703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.657746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.657790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.657846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.657892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.657938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.657982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.658027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.658072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.658161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.658206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.658255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.658311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.658355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.658402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.658451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.658494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.658540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.658584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.658633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.658676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.658722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.658775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.658820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.658865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.658909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.658952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.658996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.659040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.659085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.659129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.659173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.659218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.659261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.659325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.659373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.659424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.659470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.659516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.659562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.659621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.659666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.659712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.659760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.659808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.659852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.659895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.659938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.659981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.660026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.660071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.660121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.660165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.660210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.660353 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:52:08.660379 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.660463 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.660516 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.660566 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.660617 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.660666 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.660716 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.660765 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.660814 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.660864 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.660913 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.660964 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.661013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.661063 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.661112 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.661162 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.661211 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.661261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.661332 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.661384 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.661441 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.661492 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.661543 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.661594 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.661657 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.661706 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.661762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.661813 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.661862 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.661911 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.661960 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.662008 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.662065 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:52:08.662087 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.662139 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.662189 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.662239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.662303 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.662354 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.662409 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.662462 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.662511 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.662562 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.662611 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.662661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.662711 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.662761 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.662811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.662860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.662910 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.662961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.663012 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.663062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.663112 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.663206 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.663257 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.663312 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.663363 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.663418 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.663469 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.663520 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.663570 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.663620 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.663670 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.663719 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.663776 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:52:08.663798 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.663844 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.663890 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.663935 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.663981 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.664026 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.664070 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.664115 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.664159 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.664204 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.664249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.664313 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.664361 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.664415 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.664462 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.664509 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.664556 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.664615 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.664661 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.664706 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.664750 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.664796 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.664841 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.664887 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.664931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.664976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.665021 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.665066 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.665111 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.665155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.665200 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.665256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.665314 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:52:08.665335 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.665382 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.665434 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.665482 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.665528 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.665575 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:52:08.665622 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:52:08.665668 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:52:08.665716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.665763 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.665810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.665857 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.665904 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.665951 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.665998 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.666045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.666092 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.666140 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.666201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.666249 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.666320 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.666371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.666430 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.666482 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:52:08.666532 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.666597 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.666659 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.666706 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.666753 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.666799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.666846 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.666893 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.666941 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:52:08.666958 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:52:08.666985 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:52:08.667011 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:52:08.667036 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:52:08.667059 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:52:08.667075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.667089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.667097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.667104 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.667112 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.667119 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:52:08.667127 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:52:08.667134 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:52:08.667141 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.667148 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.667155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.667162 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.667169 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667176 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667184 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667191 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.667198 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.667205 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667212 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.667225 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.667232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.667239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.667246 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:52:08.667253 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.667259 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.667266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.667278 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.667285 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.667292 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.667299 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.667306 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.667314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.667322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.667329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.667336 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.667344 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.667351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:52:08.667358 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:52:08.667365 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:52:08.667372 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.667379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.667386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.667393 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.667400 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667407 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667414 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.667428 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.667434 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667449 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.667455 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.667462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.667469 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.667475 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:52:08.667482 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.667489 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.667495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.667502 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.667509 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.667515 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.667522 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.667529 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.667536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.667544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.667551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.667558 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.667564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.667570 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:52:08.667577 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:52:08.667583 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:52:08.667589 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.667595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.667602 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.667608 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.667614 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667620 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667627 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667633 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.667639 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.667645 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667657 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.667663 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.667669 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.667676 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.667682 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:52:08.667688 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.667694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.667700 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.667706 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.667712 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.667718 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.667724 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.667730 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.667736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:52:08.667743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.667749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:52:08.667756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:52:08.667762 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:52:08.667768 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:52:08.667774 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:52:08.667780 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:52:08.667786 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:52:08.667792 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:52:08.667798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:52:08.667804 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:52:08.667810 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667817 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:52:08.667829 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:52:08.667835 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:52:08.667841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667847 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:52:08.667853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:52:08.667860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:52:08.667866 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:52:08.667872 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:52:08.667878 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:52:08.667884 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:52:08.667890 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:52:08.667896 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:52:08.667902 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:52:08.667908 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:52:08.667914 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:52:08.667919 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:52:08.667925 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:52:08.667993 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:52:08.668001 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:52:08.668006 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:52:08.668010 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:52:08.668015 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:52:08.668020 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:52:08.668023 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:52:08.668031 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:52:08.668039 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:52:08.668068 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668075 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:52:08.668087 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:52:08.668106 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:52:08.668112 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:52:08.668116 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:52:08.668120 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:52:08.668125 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:52:08.668133 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:52:08.668139 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:52:08.668143 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:52:08.668151 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668159 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:52:08.668163 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:52:08.668184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.668191 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:52:08.668195 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.668219 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:52:08.668224 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:52:08.668228 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:52:08.668231 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:52:08.668235 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:52:08.668239 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:52:08.668243 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:52:08.668247 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:52:08.668253 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205217" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:52:08.668262 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:52:08.668268 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:52:08.668272 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:52:08.668282 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668288 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:52:08.668292 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:52:08.668314 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:52:08.668321 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668325 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668330 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668334 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:52:08.668343 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:52:08.668350 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:52:08.668355 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:52:08.668359 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:52:08.668365 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205217" 2019-04-25 17:52:08.668371 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:52:08.668375 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:52:08.668380 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:52:08.668385 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:52:08.668390 wsdl: in serializeType: returning: 205217 2019-04-25 17:52:08.668396 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:52:08.668402 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:52:08.668406 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:52:08.668410 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:52:08.668414 wsdl: in serializeType: returning: 205217 2019-04-25 17:52:08.668419 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205217 2019-04-25 17:52:08.668431 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205217 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:52:08.668436 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:52:08.668441 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7644"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:52:08.668455 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:52:08.668460 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205217 2019-04-25 17:52:08.668469 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:52:08.668531 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:52:08.668477 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:52:08.668487 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:52:08.668491 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:52:08.668495 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:52:08.668499 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:52:08.668505 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:52:08.668514 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:52:08.668521 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:52:08.668526 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:52:08.668537 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:52:08.668544 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:52:08.668551 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:52:08.676371 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:52:08.676385 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:52:08.676395 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:52:08.676401 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:52:08.676406 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:52:08.676411 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:52:08.676415 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:52:08.676419 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:52:08.676423 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:52:08.676448 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:52:08.685768 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:52:08.685784 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:52:08.685790 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:52:08.685795 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:52:08.685800 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:52:08.685805 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:52:08.685811 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:52:08.685816 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:52:08.685820 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:52:08.685826 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:51:53 GMT 2019-04-25 17:52:08.685831 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:52:08.685840 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:52:08.685845 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:52:08.685852 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:52:08.685870 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:52:08.685877 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:52:08.685885 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:52:08.685889 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:52:08.685893 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:52:08.685918 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:52:08.685926 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:52:08.685931 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:52:08.685946 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:52:08.685952 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:51:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:52:08.685974 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:52:08.685981 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:52:08.686001 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:52:08.686007 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:52:08.686073 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:52:08.686156 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:52:08.686161 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:52:08.686169 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:52:08.686177 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:52:08.686198 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:52:08.686250 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:52:08.686337 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:52:08.686350 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:52:08.686357 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:52:08.686362 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:52:08.686366 nusoap_client: detail =