Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 76.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1972669.0529.20.1 .0030 Model turbiny: S2A
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: Deutz MWM
 Silnik: TD229EC4
JR T2156
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 01:55:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 03:55:51.532891 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 03:55:51.532957 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:55:51.532978 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179168" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 03:55:51.533004 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:55:51.533019 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 03:55:51.533032 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 03:55:51.533050 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 03:55:51.533064 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:55:51.533074 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:55:51.533088 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 03:55:51.533102 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:55:51.533121 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:55:51.533130 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:55:51.533137 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:55:51.533145 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:55:51.533152 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 03:55:51.533169 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:55:51.533190 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:55:51.533205 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:55:51.533214 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 03:55:51.533223 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 03:55:51.533235 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:55:51.533249 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:55:51.541174 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:55:51.541190 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:55:51.541200 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 03:55:51.541206 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:55:51.541211 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:55:51.541216 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 03:55:51.541220 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 03:55:51.541257 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 03:55:51.562679 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 03:55:51.562697 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 03:55:51.562704 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:55:51.562710 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:55:51.562715 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:55:51.562732 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:55:51.562738 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:55:51.562743 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:55:51.562748 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:55:51.562753 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:55:38 GMT 2019-04-25 03:55:51.562759 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:55:51.562763 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 03:55:51.562769 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:55:51.562778 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 03:55:51.562816 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 03:55:51.570485 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.570528 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 03:55:51.570630 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:55:51.570657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:55:51.578395 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:55:51.578476 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.578511 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.578543 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-04-25 03:55:51.585958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:55:51.586249 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:55:51.586338 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.586387 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.586442 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.586490 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-04-25 03:55:51.586532 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:55:51.593705 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:55:51.593892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:55:51.593951 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:55:51.593982 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 03:55:51.593997 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 03:55:51.594067 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:55:51.594084 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:55:51.594138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:55:51.594163 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 03:55:51.594188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 03:55:51.594211 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 03:55:51.594245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:55:51.594261 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-25 03:55:51.594334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 03:55:51.594353 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-04-25 03:55:51.594364 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:55:51.594369 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 03:55:51.594402 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 03:55:51.594442 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:55:51.594458 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:55:51.594465 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:55:51.594484 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 03:55:51.594488 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 03:55:51.594661 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 03:55:51.594678 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 03:55:51.594739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 03:55:51.594769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594799 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.594808 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594821 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:55:51.594842 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.594849 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594859 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:55:51.594874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.594917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.594933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.594956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.594983 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.594991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595001 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 03:55:51.595014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.595040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:55:51.595056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595062 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 03:55:51.595076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595100 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595107 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595117 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:55:51.595135 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595141 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595151 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:55:51.595169 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595176 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595185 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:55:51.595198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.595230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.595246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595252 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 03:55:51.595279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595312 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.595320 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 03:55:51.595344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.595370 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 03:55:51.595386 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 03:55:51.595407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595431 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595438 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595448 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 03:55:51.595466 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595473 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595482 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 03:55:51.595500 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595507 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595517 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 03:55:51.595534 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.595541 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.595563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.595601 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.595616 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.595637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.595743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.595760 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:55:51.595780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 03:55:51.595792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:55:51.595816 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:55:51.595830 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595836 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 03:55:51.595850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595874 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.595881 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595891 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:55:51.595903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.595927 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.595942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595948 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.595961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.595985 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.595993 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596002 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 03:55:51.596015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596039 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:55:51.596053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596059 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 03:55:51.596073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.596103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.596125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596148 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.596163 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596169 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.596181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596206 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.596212 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 03:55:51.596235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596259 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 03:55:51.596288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596294 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 03:55:51.596314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596340 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.596347 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596358 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:55:51.596376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.596383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.596406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596435 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 03:55:51.596450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596456 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.596470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596494 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.596501 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596511 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 03:55:51.596524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596549 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 03:55:51.596564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596571 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 03:55:51.596584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596609 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.596616 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596626 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:55:51.596645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.596652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596666 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.596680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596709 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 03:55:51.596736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596744 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.596758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.596788 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596798 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 03:55:51.596810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596834 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 03:55:51.596849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596855 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 03:55:51.596868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.596899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.596920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.596944 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 03:55:51.596959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.596965 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.596978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597002 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.597009 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 03:55:51.597031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 03:55:51.597069 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597075 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 03:55:51.597088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597112 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.597119 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.597140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597164 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.597178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597184 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.597197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597221 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.597227 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597237 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 03:55:51.597249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597287 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:55:51.597302 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597314 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 03:55:51.597329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597354 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.597361 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597371 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:55:51.597384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597409 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.597424 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597431 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.597445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597469 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.597476 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597486 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 03:55:51.597499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597524 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:55:51.597539 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597545 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 03:55:51.597559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597583 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.597590 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597600 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 03:55:51.597613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597637 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.597652 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597659 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.597672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597697 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.597704 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597714 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 03:55:51.597739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:55:51.597779 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597785 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 03:55:51.597798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597821 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.597828 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597837 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 03:55:51.597854 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.597861 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597870 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 03:55:51.597882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.597909 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.597924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597930 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.597944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597968 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.597974 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.597984 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 03:55:51.597996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.598020 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:55:51.598035 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598041 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:55:51.598054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.598084 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.598106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.598130 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.598144 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598150 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.598163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598187 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.598194 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598203 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:55:51.598216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.598239 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:55:51.598254 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598260 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:55:51.598286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598316 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:55:51.598324 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598334 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:55:51.598347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.598372 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.598387 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598394 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.598407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598437 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.598497 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.598514 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598524 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:55:51.598535 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 03:55:51.598547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:55:51.598572 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:55:51.598587 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598593 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 03:55:51.598606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598632 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:55:51.598639 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598649 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 03:55:51.598662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.598687 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.598702 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598708 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.598734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598763 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.598819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.598834 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598845 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:55:51.598854 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 03:55:51.598866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:55:51.598888 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:55:51.598903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598909 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 03:55:51.598922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.598952 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 03:55:51.598979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.598985 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.598995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 03:55:51.599012 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599018 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599028 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 03:55:51.599045 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.599051 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599060 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:55:51.599077 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.599084 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599093 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:55:51.599109 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.599116 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599125 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 03:55:51.599142 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.599149 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.599170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.599216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.599231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599237 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.599250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599288 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599296 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 03:55:51.599324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.599350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:55:51.599365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599372 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 03:55:51.599386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599410 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599417 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599427 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:55:51.599444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599451 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.599479 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599485 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599494 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:55:51.599507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.599539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.599555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599561 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.599574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599598 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599607 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 03:55:51.599629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.599655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:55:51.599670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:55:51.599690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599714 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599721 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599744 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.599756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.599780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.599795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599802 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.599815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599838 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599845 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:55:51.599867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.599891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:55:51.599905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599911 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 03:55:51.599924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599948 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.599955 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.599964 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 03:55:51.599994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.600002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600011 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.600030 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.600037 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600046 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:55:51.600059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.600091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.600106 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600113 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.600127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600152 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.600159 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 03:55:51.600182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.600207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:55:51.600222 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600228 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.600241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600266 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.600273 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600283 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:55:51.600301 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.600312 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600323 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:55:51.600341 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.600348 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600357 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:55:51.600375 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.600381 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600391 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:55:51.600409 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.600416 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600425 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:55:51.600438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.600479 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.600494 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600500 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.600514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600539 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 03:55:51.600569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.600584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.600594 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.600608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600637 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600644 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600654 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600667 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.600699 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.600731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.600759 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.600765 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600775 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 03:55:51.600793 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.600800 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600809 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 03:55:51.600827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.600833 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600843 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:55:51.600860 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.600867 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600877 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 03:55:51.600894 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:55:51.600901 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600910 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 03:55:51.600928 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.600935 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600944 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.600962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.600968 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.600978 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.600995 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601002 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601011 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:55:51.601029 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601035 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601045 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:55:51.601058 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.601125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.601145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601171 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.601178 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601188 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:55:51.601206 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601213 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601222 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:55:51.601239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601246 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601255 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:55:51.601273 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.601280 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601290 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:55:51.601302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.601345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.601381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601406 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 03:55:51.601436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.601451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.601461 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.601475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601502 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601509 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.601562 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601587 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.601594 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:55:51.601622 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601628 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601639 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:55:51.601657 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.601663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601673 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:55:51.601690 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.601697 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601706 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:55:51.601724 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.601731 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:55:51.601758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.601765 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601774 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:55:51.601804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601820 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.601837 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601843 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601852 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:55:51.601869 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601876 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601885 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:55:51.601902 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601908 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601918 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:55:51.601935 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.601941 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.601951 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:55:51.601963 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.602015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.602032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.602052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602075 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602082 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602092 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:55:51.602109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.602115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.602141 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602148 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602157 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:55:51.602174 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.602180 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602190 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.602202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.602237 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.602270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602314 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602322 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602333 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 03:55:51.602346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.602361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.602371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.602385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602413 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602430 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.602473 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602499 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.602506 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602515 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:55:51.602533 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602540 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602550 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 03:55:51.602571 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.602579 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602589 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 03:55:51.602607 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.602614 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602623 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 03:55:51.602641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.602648 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602658 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:55:51.602676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.602682 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602692 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:55:51.602710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.602744 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602751 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602761 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 03:55:51.602778 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602798 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602808 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 03:55:51.602825 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.602832 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602841 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 03:55:51.602858 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602864 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602874 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:55:51.602891 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.602897 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602907 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:55:51.602919 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.602974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.602989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603016 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603023 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603033 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603045 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.603075 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603099 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.603106 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603115 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 03:55:51.603132 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.603138 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603148 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 03:55:51.603165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.603171 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603180 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:55:51.603197 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.603203 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603212 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 03:55:51.603229 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.603236 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603245 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 03:55:51.603274 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.603281 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603291 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 03:55:51.603314 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.603321 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603332 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 03:55:51.603350 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.603356 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603366 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 03:55:51.603384 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.603390 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603400 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 03:55:51.603417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.603424 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 03:55:51.603451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.603457 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603467 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 03:55:51.603484 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.603491 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603501 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 03:55:51.603519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.603525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.603553 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.603559 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603569 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 03:55:51.603582 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.603666 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603673 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 03:55:51.603689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603714 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.603721 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603730 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 03:55:51.603744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.603769 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603796 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603803 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.603817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603841 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.603847 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603857 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 03:55:51.603870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.603893 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:55:51.603908 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603914 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 03:55:51.603927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.603958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.603968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.603985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.603992 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604001 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:55:51.604017 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.604024 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604033 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:55:51.604050 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.604056 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604065 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:55:51.604078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.604113 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 03:55:51.604128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604134 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.604149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604173 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.604180 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604190 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 03:55:51.604202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.604227 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 03:55:51.604240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.604266 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604273 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.604297 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604316 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.604333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.604347 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604373 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.604381 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604390 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 03:55:51.604408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.604415 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604425 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 03:55:51.604443 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.604450 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604460 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 03:55:51.604478 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 03:55:51.604484 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604494 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 03:55:51.604512 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.604518 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604528 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 03:55:51.604546 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.604552 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604562 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 03:55:51.604580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.604587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:55:51.604614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.604621 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604631 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 03:55:51.604648 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.604655 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604671 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 03:55:51.604699 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.604710 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.604752 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 03:55:51.604817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.604835 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604842 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 03:55:51.604857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.604888 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.604910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.604935 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.604949 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.604969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.604992 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:55:51.604999 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605009 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 03:55:51.605021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.605045 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:55:51.605058 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 03:55:51.605084 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.605091 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:55:51.605100 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 03:55:51.605117 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:55:51.605124 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 03:55:51.605133 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 03:55:51.605150 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.605157 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 03:55:51.605166 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 03:55:51.605179 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 03:55:51.605202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.605217 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605223 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.605237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.605269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.605317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605324 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605335 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 03:55:51.605353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605360 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605370 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 03:55:51.605383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.605415 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605430 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605437 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.605452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605477 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605484 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605494 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 03:55:51.605507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.605522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.605532 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.605546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605574 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605581 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605590 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.605634 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605659 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605666 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605676 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 03:55:51.605693 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605700 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605710 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 03:55:51.605727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.605734 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605743 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 03:55:51.605761 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605768 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605778 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 03:55:51.605808 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.605814 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605824 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 03:55:51.605841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605847 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605857 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 03:55:51.605874 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.605881 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605890 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 03:55:51.605907 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605913 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605923 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 03:55:51.605939 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.605946 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.605955 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 03:55:51.605968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.606011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.606028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 03:55:51.606048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606072 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.606078 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606088 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 03:55:51.606106 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.606113 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606122 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:55:51.606139 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.606145 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606155 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:55:51.606172 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.606178 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606187 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:55:51.606204 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.606210 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606219 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 03:55:51.606232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.606271 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.606286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606292 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.606311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606335 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606378 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.606398 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.606415 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606425 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:55:51.606448 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 03:55:51.606461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 03:55:51.606485 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:55:51.606500 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606506 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 03:55:51.606522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606546 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.606553 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606563 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 03:55:51.606577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.606601 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.606616 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606623 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.606637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606667 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:55:51.606674 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606683 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 03:55:51.606697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.606721 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 03:55:51.606736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606742 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 03:55:51.606756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606781 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.606800 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.606823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.606846 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.606861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606867 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.606880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606905 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.606912 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606921 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 03:55:51.606934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.606948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.606958 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:55:51.606971 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.606999 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607006 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607015 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.607057 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607082 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607098 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607108 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 03:55:51.607125 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607132 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607141 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 03:55:51.607158 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607165 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607174 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 03:55:51.607191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607197 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607207 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 03:55:51.607223 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607230 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607239 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 03:55:51.607256 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:55:51.607263 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607272 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 03:55:51.607290 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:55:51.607296 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607310 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 03:55:51.607329 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 03:55:51.607335 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607345 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 03:55:51.607363 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.607369 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607379 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 03:55:51.607396 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607403 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607412 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 03:55:51.607440 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607448 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607458 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 03:55:51.607476 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607483 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607492 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 03:55:51.607510 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607517 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607526 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 03:55:51.607539 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.607601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.607619 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607626 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 03:55:51.607642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607674 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607684 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 03:55:51.607697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.607723 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.607738 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607744 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.607758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607783 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.607803 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607813 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 03:55:51.607825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.607849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:55:51.607863 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607870 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.607884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607907 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.607914 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607923 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 03:55:51.607940 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.607947 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607956 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 03:55:51.607973 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.607979 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.607989 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 03:55:51.608006 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608012 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608021 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 03:55:51.608034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.608068 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608083 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.608104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608129 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608136 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608146 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 03:55:51.608158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.608183 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.608196 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608223 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.608282 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.608318 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 03:55:51.608346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.608353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 03:55:51.608379 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608386 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608395 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 03:55:51.608412 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.608419 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608440 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 03:55:51.608459 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608466 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608476 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 03:55:51.608493 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608500 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608510 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 03:55:51.608528 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:55:51.608535 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608544 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 03:55:51.608557 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.608595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.608612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608618 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 03:55:51.608633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608657 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.608664 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608674 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 03:55:51.608692 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608699 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608709 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 03:55:51.608726 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608733 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608743 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 03:55:51.608760 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.608767 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608777 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 03:55:51.608806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608813 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608822 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 03:55:51.608839 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608845 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608855 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 03:55:51.608872 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608878 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608888 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 03:55:51.608905 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.608911 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608921 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 03:55:51.608933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.608972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.608982 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.608997 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609004 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 03:55:51.609019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609043 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.609050 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 03:55:51.609072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.609095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:55:51.609111 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 03:55:51.609118 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 03:55:51.609128 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 03:55:51.609144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609150 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 03:55:51.609163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.609205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 03:55:51.609221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.609231 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 03:55:51.609241 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 03:55:51.609278 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.609285 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 03:55:51.609296 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 03:55:51.609318 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 03:55:51.609326 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 03:55:51.609337 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 03:55:51.609354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.609361 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.609370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.609388 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.609394 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.609404 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.609421 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.609428 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.609438 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.609455 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.609462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 03:55:51.609472 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.609488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.609495 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 03:55:51.609505 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.609521 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:55:51.609528 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 03:55:51.609538 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 03:55:51.609554 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.609561 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.609577 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.609594 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 03:55:51.609600 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 03:55:51.609610 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 03:55:51.609627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.609633 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 03:55:51.609643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.609660 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.609667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 03:55:51.609677 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.609693 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 03:55:51.609699 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 03:55:51.609709 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 03:55:51.609720 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 03:55:51.609753 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.609783 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 03:55:51.609822 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.609849 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 03:55:51.609875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.609901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 03:55:51.609927 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.609954 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 03:55:51.609980 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.610005 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 03:55:51.610031 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 03:55:51.610057 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 03:55:51.610083 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 03:55:51.610108 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 03:55:51.610136 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 03:55:51.610162 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 03:55:51.610189 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.610214 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 03:55:51.610240 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.610268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 03:55:51.610294 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.610325 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 03:55:51.610352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.610378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 03:55:51.610461 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.610488 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:55:51.610515 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.610543 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:55:51.610576 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.610602 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 03:55:51.610629 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.610657 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 03:55:51.610684 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.610710 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 03:55:51.610738 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.610766 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:55:51.610806 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.610832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 03:55:51.610859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.610885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.610911 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.610936 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.610962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.610987 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.611013 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.611039 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 03:55:51.611064 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 03:55:51.611090 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 03:55:51.611116 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.611142 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 03:55:51.611167 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.611193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.611219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.611245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 03:55:51.611276 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.611301 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 03:55:51.611333 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.611359 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 03:55:51.611385 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.611412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 03:55:51.611451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.611478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 03:55:51.611504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.611533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 03:55:51.611561 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611587 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611614 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.611640 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611658 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611675 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611701 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.611728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.611844 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611869 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.611895 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611920 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.611946 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611962 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.611988 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.612014 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612031 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612056 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.612083 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612108 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.612134 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612160 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.612186 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612211 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.612237 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612270 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.612296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612319 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612345 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.612371 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612397 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.612422 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612462 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.612489 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612515 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.612542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.612708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.612807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.612859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612876 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612892 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.612942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.612992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613008 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.613059 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613133 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.613158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.613276 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.613336 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613354 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613388 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613417 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.613443 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613469 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:55:51.613496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.613583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.613706 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613732 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:55:51.613759 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613799 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.613825 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613851 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.613876 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613926 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.613978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.613995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:55:51.614148 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614164 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614189 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.614215 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614232 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614248 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614278 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.614322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.614427 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614454 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614480 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614506 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614533 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614550 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614577 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614603 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614620 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614647 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614673 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614700 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614726 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614753 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.614780 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614818 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614844 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614869 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 03:55:51.614894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614911 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614937 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 03:55:51.614962 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.614988 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.615013 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615039 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.615064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615090 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.615116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.615287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615308 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.615381 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.615434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615496 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.615523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 03:55:51.615650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615701 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.615754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.615868 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615895 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 03:55:51.615920 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615937 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615954 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615970 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.615996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 03:55:51.616022 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616047 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 03:55:51.616073 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.616166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 03:55:51.616301 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616334 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 03:55:51.616361 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616388 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 03:55:51.616414 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 03:55:51.616467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616520 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.616573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 03:55:51.616720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 03:55:51.616747 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.616816 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.616866 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.616914 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.616960 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.617006 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.617053 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.617099 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.617151 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.617198 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.617245 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.617309 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.617361 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.617411 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.617460 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.617508 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.617556 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.617605 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.617656 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.617704 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.617755 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.617823 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.617877 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.617924 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.617970 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.618016 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.618063 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.618111 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.618159 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.618211 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.618258 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.618326 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.618383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.618432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.618480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.618529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.618576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.618625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.618675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.618724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.618773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.618884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.618931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.618977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.619022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.619070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.619116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.619163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.619209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.619256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.619322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.619371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.619420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.619473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.619526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.619573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.619621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.619668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.619715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.619765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.619827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.619877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.619923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.619970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.620025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.620072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.620119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.620165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.620211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.620257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.620323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.620372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.620420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.620468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.620517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.620565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.620612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.620661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.620709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.620757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.620817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.620864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.620911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.620958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.621006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.621057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.621107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.621153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.621198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.621244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.621289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.621357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.621408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.621463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.621511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.621560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.621616 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:55:51.621641 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.621703 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.621759 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.621828 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.621881 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.621934 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.621987 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.622040 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.622092 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.622145 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.622198 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.622252 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.622324 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.622381 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.622436 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.622491 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.622546 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.622601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.622657 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.622712 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.622767 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.622834 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.622886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.622938 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.622991 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.623044 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.623105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.623159 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.623211 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.623264 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.623337 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.623392 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.623455 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 03:55:51.623479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.623534 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.623590 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.623646 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.623701 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.623756 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.623825 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.623879 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.623932 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.623986 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.624039 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.624144 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.624197 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.624250 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.624323 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.624379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.624434 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.624490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.624545 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.624601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.624657 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.624713 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.624768 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.624835 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.624888 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.624941 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.624994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.625047 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.625100 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.625154 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.625206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.625258 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.625339 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 03:55:51.625362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.625413 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.625464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.625514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.625565 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.625614 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.625664 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.625714 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.625763 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.625825 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.625873 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.625921 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.625970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.626018 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.626066 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.626114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.626161 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.626209 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.626258 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.626310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.626375 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.626425 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.626475 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.626525 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.626574 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.626624 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.626673 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.626722 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.626772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.626833 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.626880 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.626929 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.626984 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 03:55:51.627006 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.627056 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.627105 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.627156 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.627206 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.627255 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 03:55:51.627347 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 03:55:51.627406 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 03:55:51.627459 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.627511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.627563 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.627615 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.627667 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.627719 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.627770 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.627834 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.627884 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.627935 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.627985 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.628035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.628086 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.628136 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.628186 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.628236 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 03:55:51.628286 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.628357 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.628410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.628463 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.628514 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.628566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.628618 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.628670 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.628725 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 03:55:51.628742 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 03:55:51.628772 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 03:55:51.628814 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 03:55:51.628840 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 03:55:51.628865 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 03:55:51.628884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.628898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.628906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.628914 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.628923 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.628930 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:55:51.628938 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:55:51.628947 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:55:51.628954 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.628962 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.628969 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.628977 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.628984 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.628992 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629000 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.629015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.629022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629030 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629038 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.629045 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.629052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.629059 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.629066 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:55:51.629074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.629081 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.629088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.629095 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.629102 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.629109 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.629116 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.629124 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.629132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.629140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.629147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.629156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.629163 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.629171 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:55:51.629178 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:55:51.629186 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:55:51.629193 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.629200 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.629208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.629215 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.629222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629229 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629236 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629244 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.629251 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.629258 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629272 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.629279 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.629286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.629293 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.629300 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:55:51.629324 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.629334 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.629342 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.629349 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.629357 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.629364 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.629372 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.629380 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.629387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.629396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.629404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.629412 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.629418 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.629426 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:55:51.629432 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:55:51.629439 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:55:51.629446 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.629453 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.629459 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.629466 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.629473 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629480 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629486 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629493 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.629500 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.629506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629519 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.629526 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.629534 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.629540 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.629547 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:55:51.629554 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.629561 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.629567 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.629574 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.629581 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.629587 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.629594 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.629600 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.629607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 03:55:51.629627 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.629634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 03:55:51.629641 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 03:55:51.629648 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 03:55:51.629654 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 03:55:51.629661 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 03:55:51.629667 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 03:55:51.629673 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 03:55:51.629680 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 03:55:51.629686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 03:55:51.629693 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 03:55:51.629699 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629708 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 03:55:51.629721 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 03:55:51.629727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 03:55:51.629733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 03:55:51.629746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 03:55:51.629753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 03:55:51.629814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 03:55:51.629822 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 03:55:51.629828 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 03:55:51.629834 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 03:55:51.629841 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 03:55:51.629848 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 03:55:51.629854 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 03:55:51.629860 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 03:55:51.629867 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 03:55:51.629873 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 03:55:51.629880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 03:55:51.629958 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 03:55:51.629966 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:55:51.629970 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:55:51.629975 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 03:55:51.629981 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 03:55:51.629985 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:55:51.629989 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 03:55:51.629997 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 03:55:51.630004 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:55:51.630035 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630042 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179168" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:55:51.630054 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 03:55:51.630075 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 03:55:51.630080 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 03:55:51.630084 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 03:55:51.630088 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 03:55:51.630093 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179168" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:55:51.630103 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:55:51.630109 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:55:51.630114 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:55:51.630122 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630129 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 03:55:51.630133 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 03:55:51.630155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.630163 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:55:51.630167 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.630189 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:55:51.630194 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 03:55:51.630198 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 03:55:51.630201 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 03:55:51.630205 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 03:55:51.630209 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 03:55:51.630213 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 03:55:51.630217 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 03:55:51.630223 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179168" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 03:55:51.630233 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:55:51.630239 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:55:51.630242 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 03:55:51.630248 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630253 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 03:55:51.630257 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 03:55:51.630279 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 03:55:51.630285 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630289 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630295 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630299 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 03:55:51.630326 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:55:51.630336 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:55:51.630341 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:55:51.630345 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:55:51.630352 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179168" 2019-04-25 03:55:51.630359 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:55:51.630363 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:55:51.630368 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:55:51.630375 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:55:51.630379 wsdl: in serializeType: returning: 179168 2019-04-25 03:55:51.630386 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 03:55:51.630392 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 03:55:51.630397 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 03:55:51.630401 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 03:55:51.630406 wsdl: in serializeType: returning: 179168 2019-04-25 03:55:51.630410 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179168 2019-04-25 03:55:51.630422 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179168 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 03:55:51.630426 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 03:55:51.630433 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7390"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 03:55:51.630446 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 03:55:51.630452 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179168 2019-04-25 03:55:51.630461 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 03:55:51.630528 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 03:55:51.630470 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 03:55:51.630481 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 03:55:51.630486 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 03:55:51.630490 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 03:55:51.630494 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 03:55:51.630500 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:55:51.630509 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:55:51.630517 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:55:51.630522 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:55:51.630534 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 03:55:51.630542 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 03:55:51.630549 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 03:55:51.638418 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 03:55:51.638450 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 03:55:51.638470 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 03:55:51.638477 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 03:55:51.638484 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 03:55:51.638489 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 03:55:51.638493 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 03:55:51.638498 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 03:55:51.638503 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 03:55:51.638532 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 03:55:51.648048 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 03:55:51.648066 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 03:55:51.648073 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:55:51.648078 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 03:55:51.648083 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 03:55:51.648088 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 03:55:51.648094 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 03:55:51.648100 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 03:55:51.648105 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 03:55:51.648114 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 01:55:38 GMT 2019-04-25 03:55:51.648121 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 03:55:51.648126 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 03:55:51.648132 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 03:55:51.648142 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 03:55:51.648168 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 03:55:51.648180 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 03:55:51.648189 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 03:55:51.648194 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 03:55:51.648199 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 03:55:51.648231 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 03:55:51.648243 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 03:55:51.648249 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 03:55:51.648271 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 03:55:51.648284 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 01:55:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 03:55:51.648319 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 03:55:51.648328 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 03:55:51.648353 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 03:55:51.648368 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 03:55:51.648483 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 03:55:51.648582 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 03:55:51.648588 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 03:55:51.648598 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 03:55:51.648609 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:55:51.648633 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 03:55:51.648691 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 03:55:51.648715 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 03:55:51.648727 nusoap_client: got fault 2019-04-25 03:55:51.648742 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 03:55:51.648747 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 03:55:51.648751 nusoap_client: detail =