Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 76.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0023-031 Model turbiny: K27
 Producent OE: CZ
 Pojazd: JOHN DEERE
 Silnik:
JR T2371
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 04:47:30 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 06:47:47.128902 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 06:47:47.128963 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:47:47.128987 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 06:47:47.129016 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:47:47.129034 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 06:47:47.129049 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 06:47:47.129070 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 06:47:47.129085 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:47:47.129097 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:47:47.129111 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 06:47:47.129127 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:47:47.129147 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:47:47.129158 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:47:47.129166 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:47:47.129175 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:47:47.129182 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 06:47:47.129201 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:47:47.129221 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:47:47.129236 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:47:47.129247 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 06:47:47.129258 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 06:47:47.129273 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:47:47.129287 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:47:47.137023 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:47:47.137043 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:47:47.137056 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 06:47:47.137063 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:47:47.137069 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:47:47.137073 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 06:47:47.137081 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 06:47:47.137106 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 06:47:47.154363 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 06:47:47.154412 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 06:47:47.154425 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:47:47.154434 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:47:47.154444 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:47:47.154452 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:47:47.154462 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:47:47.154472 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:47:47.154481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:47:47.154490 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:47:29 GMT 2019-04-26 06:47:47.154499 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:47:47.154508 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 06:47:47.154518 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:47:47.154536 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 06:47:47.154577 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 06:47:47.154606 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 06:47:47.162362 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.162416 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-26 06:47:47.170085 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.170120 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.170142 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-26 06:47:47.177629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:47:47.177754 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:47:47.177813 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:47:47.177871 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:47:47.177928 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:47:47.177998 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.178021 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 06:47:47.185284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 06:47:47.185520 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 06:47:47.185640 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.185705 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.185770 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.185874 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.185932 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 06:47:47.185956 soap_transport_http: read buffer of 6343 bytes 2019-04-26 06:47:47.185970 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:47:47.185975 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 06:47:47.186083 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 06:47:47.186124 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:47:47.186139 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:47:47.186147 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:47:47.186166 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 06:47:47.186171 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 06:47:47.186391 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 06:47:47.186408 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 06:47:47.186460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 06:47:47.186490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186521 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.186530 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186545 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:47:47.186567 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.186574 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186585 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:47:47.186601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.186644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.186661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186667 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.186685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186714 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.186722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 06:47:47.186747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.186775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:47:47.186791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 06:47:47.186813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186839 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.186846 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186857 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:47:47.186875 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.186882 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186891 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:47:47.186909 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.186916 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186926 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:47:47.186939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.186974 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.186990 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.186996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 06:47:47.187011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187036 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.187043 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187053 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 06:47:47.187067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.187093 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 06:47:47.187108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 06:47:47.187128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187153 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.187160 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187170 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 06:47:47.187189 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.187195 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187205 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 06:47:47.187224 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.187231 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187240 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 06:47:47.187259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.187266 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.187296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.187335 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.187350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.187372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187396 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187403 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.187467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.187484 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187495 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:47:47.187505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 06:47:47.187518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:47:47.187543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:47:47.187559 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187565 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 06:47:47.187584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187610 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.187618 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187628 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:47:47.187641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.187696 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.187715 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187722 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.187737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187780 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.187789 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187801 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 06:47:47.187815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.187877 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:47:47.187897 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187903 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 06:47:47.187918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.187955 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.187979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.187995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188005 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.188020 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188027 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.188041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188066 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.188073 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188083 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 06:47:47.188097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188122 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 06:47:47.188137 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188143 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 06:47:47.188157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188182 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.188189 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188199 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:47:47.188217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.188224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.188247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188282 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 06:47:47.188298 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188304 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.188319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188343 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.188351 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188361 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 06:47:47.188374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188399 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 06:47:47.188414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188421 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 06:47:47.188435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188460 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.188467 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188477 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:47:47.188496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.188503 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.188526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188557 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 06:47:47.188571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188579 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.188599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.188632 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188642 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 06:47:47.188655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 06:47:47.188696 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188702 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 06:47:47.188716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.188748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.188771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188796 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 06:47:47.188811 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188818 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.188831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188857 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.188864 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 06:47:47.188887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.188912 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 06:47:47.188927 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188933 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 06:47:47.188947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.188979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.188988 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.189001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189026 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.189041 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189047 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.189061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189086 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.189093 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189103 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 06:47:47.189116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189142 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:47:47.189157 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189163 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 06:47:47.189178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189202 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.189209 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189219 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:47:47.189233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189257 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.189277 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189284 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.189299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189324 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.189332 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 06:47:47.189355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189380 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:47:47.189395 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189402 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 06:47:47.189415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189471 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.189480 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189492 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 06:47:47.189506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189531 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.189547 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189554 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.189568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189593 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.189600 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 06:47:47.189623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:47:47.189664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189670 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 06:47:47.189684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189708 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.189715 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189725 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 06:47:47.189742 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.189749 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189759 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 06:47:47.189773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189802 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.189817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189823 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.189837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189861 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.189868 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189878 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 06:47:47.189891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.189916 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:47:47.189931 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189937 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:47:47.189951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189976 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.189983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.189993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.190006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.190031 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.190046 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190052 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.190067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190091 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.190098 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190108 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:47:47.190121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.190147 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:47:47.190162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190168 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:47:47.190182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190206 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:47:47.190213 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190223 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:47:47.190237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.190262 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.190284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190291 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.190306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190329 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190336 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190375 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.190397 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.190414 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190425 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:47:47.190435 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 06:47:47.190447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:47:47.190472 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:47:47.190487 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190494 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 06:47:47.190507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190533 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:47:47.190541 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190551 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 06:47:47.190564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.190589 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.190604 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190610 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.190624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190648 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190654 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.190711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.190728 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:47:47.190749 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 06:47:47.190761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:47:47.190785 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:47:47.190800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190807 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 06:47:47.190821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.190853 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 06:47:47.190880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.190887 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 06:47:47.190915 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.190922 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190932 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 06:47:47.190950 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.190957 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.190967 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:47:47.190984 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.190991 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191001 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:47:47.191018 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.191025 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191035 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 06:47:47.191052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.191059 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.191081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.191147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191153 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.191168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191200 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 06:47:47.191223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:47:47.191270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191282 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 06:47:47.191297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191322 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191329 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191339 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:47:47.191357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191363 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.191391 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191398 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191407 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:47:47.191420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.191468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.191488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191513 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191521 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 06:47:47.191544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:47:47.191586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191592 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:47:47.191606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.191661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.191701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191707 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.191722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191747 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191755 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:47:47.191778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:47:47.191818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191824 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 06:47:47.191838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191863 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191870 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191880 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 06:47:47.191897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191905 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.191933 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.191940 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191950 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:47:47.191963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.191986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.191996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.192011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192017 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.192031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192056 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.192063 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 06:47:47.192087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.192112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:47:47.192127 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.192148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192173 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.192184 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192195 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:47:47.192213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.192220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192230 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:47:47.192248 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.192254 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192264 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:47:47.192287 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.192295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192305 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:47:47.192323 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.192330 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192339 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:47:47.192353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.192394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.192409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.192430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192519 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192532 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 06:47:47.192573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.192598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.192616 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.192642 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192688 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192696 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.192753 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.192786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.192814 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.192821 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192832 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 06:47:47.192850 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.192857 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192866 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 06:47:47.192884 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.192891 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192901 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:47:47.192918 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.192925 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192935 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 06:47:47.192952 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:47:47.192959 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.192969 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 06:47:47.192987 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.192994 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193004 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.193021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.193028 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.193055 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.193062 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193072 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:47:47.193089 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.193096 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193106 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:47:47.193118 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.193186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193193 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.193210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193235 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.193242 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193252 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:47:47.193270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.193283 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193294 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:47:47.193312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.193318 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193328 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:47:47.193346 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.193353 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193362 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:47:47.193376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.193414 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.193450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193475 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 06:47:47.193506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.193528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.193539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.193553 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.193645 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193674 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.193681 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193691 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:47:47.193710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.193716 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193727 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:47:47.193746 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.193757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193776 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:47:47.193809 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.193820 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193837 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:47:47.193869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.193880 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:47:47.193934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.193947 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.193965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:47:47.194000 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.194028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.194048 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194055 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.194072 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:47:47.194095 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194102 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.194112 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:47:47.194130 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194136 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.194147 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:47:47.194189 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194198 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.194209 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:47:47.194223 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.194285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.194305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.194328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194352 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194360 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194370 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:47:47.194387 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.194394 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.194422 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194428 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194438 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:47:47.194456 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.194463 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194473 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.194486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.194523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.194560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194586 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 06:47:47.194616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.194631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.194641 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.194655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194683 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194714 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.194744 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194770 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.194777 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194787 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:47:47.194805 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194812 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194821 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 06:47:47.194843 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.194850 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194860 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 06:47:47.194878 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.194885 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194895 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 06:47:47.194913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.194919 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194929 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:47:47.194947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.194954 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:47:47.194981 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.194988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.194998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.195015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195023 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.195033 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 06:47:47.195050 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195057 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.195067 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 06:47:47.195085 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195092 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.195101 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 06:47:47.195119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.195136 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:47:47.195153 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195160 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.195170 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:47:47.195183 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.195241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.195257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195292 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195300 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195310 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.195354 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195380 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.195386 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195396 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 06:47:47.195414 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.195421 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195431 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 06:47:47.195533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.195547 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195566 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:47:47.195599 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195611 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195628 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 06:47:47.195697 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195713 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195734 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 06:47:47.195767 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.195779 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195796 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 06:47:47.195827 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.195839 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195855 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 06:47:47.195886 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.195897 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195913 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 06:47:47.195942 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.195953 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.195970 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 06:47:47.196000 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.196011 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196028 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 06:47:47.196057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.196068 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196085 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 06:47:47.196117 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.196129 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196146 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 06:47:47.196177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.196189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.196242 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.196254 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196279 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 06:47:47.196308 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.196478 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196490 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 06:47:47.196571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196624 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.196643 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196664 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 06:47:47.196683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.196711 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196728 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196735 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.196776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196805 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.196812 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196823 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 06:47:47.196837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.196863 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:47:47.196879 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196885 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 06:47:47.196905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.196939 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.196967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.196974 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.196984 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:47:47.197001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.197008 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197018 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:47:47.197035 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.197042 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197051 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:47:47.197065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.197103 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 06:47:47.197118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197125 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.197139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197169 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.197176 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197186 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 06:47:47.197199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.197225 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 06:47:47.197239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.197266 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197279 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.197290 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.197321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.197335 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197361 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.197368 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197378 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 06:47:47.197397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.197407 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197420 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 06:47:47.197439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.197446 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197456 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 06:47:47.197474 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 06:47:47.197480 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197490 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 06:47:47.197508 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.197514 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197529 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 06:47:47.197548 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.197555 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197564 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 06:47:47.197582 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.197589 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197598 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:47:47.197616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.197623 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197633 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 06:47:47.197650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.197657 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197667 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 06:47:47.197684 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.197691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197701 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.197714 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 06:47:47.197765 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.197782 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197789 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 06:47:47.197808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.197841 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197851 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.197864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.197889 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.197904 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197911 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.197924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197950 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:47:47.197957 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197967 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 06:47:47.197980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.197995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.198005 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:47:47.198019 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 06:47:47.198049 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.198057 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:47:47.198067 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 06:47:47.198085 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:47:47.198091 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 06:47:47.198101 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 06:47:47.198118 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.198125 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 06:47:47.198135 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 06:47:47.198148 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 06:47:47.198173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.198189 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198195 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.198209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.198242 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.198282 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198289 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198300 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 06:47:47.198318 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198325 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198334 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 06:47:47.198347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.198381 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198406 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.198422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198447 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198454 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198464 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 06:47:47.198478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.198493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.198503 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.198516 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198549 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198556 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198566 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.198610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198635 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198642 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198652 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 06:47:47.198670 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198676 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198686 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 06:47:47.198704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.198710 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198720 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 06:47:47.198738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198745 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198754 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 06:47:47.198772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.198778 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198788 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 06:47:47.198806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198813 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198822 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 06:47:47.198840 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.198847 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198857 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 06:47:47.198874 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198881 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198895 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 06:47:47.198913 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.198920 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 06:47:47.198943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.198990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.199008 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199014 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 06:47:47.199028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199057 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.199064 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199074 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 06:47:47.199093 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.199100 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199109 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:47:47.199127 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.199133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:47:47.199161 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.199167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199177 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:47:47.199194 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.199201 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199211 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 06:47:47.199224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.199266 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.199287 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199294 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.199313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.199406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.199426 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199438 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:47:47.199448 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 06:47:47.199460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 06:47:47.199485 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:47:47.199500 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199507 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 06:47:47.199520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199545 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.199552 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199562 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 06:47:47.199575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.199600 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.199615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199621 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.199640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199665 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:47:47.199672 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199704 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 06:47:47.199720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.199746 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 06:47:47.199762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 06:47:47.199782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.199814 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.199837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.199862 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.199877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199883 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.199897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199922 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.199929 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199943 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 06:47:47.199957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.199972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.199982 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:47:47.199996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200024 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200031 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200041 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.200085 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200110 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200118 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200128 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 06:47:47.200146 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200153 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200163 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 06:47:47.200181 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200187 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200197 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 06:47:47.200214 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200221 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200231 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 06:47:47.200248 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200255 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200269 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 06:47:47.200294 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:47:47.200301 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200311 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 06:47:47.200329 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:47:47.200336 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200345 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 06:47:47.200363 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 06:47:47.200370 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200380 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 06:47:47.200397 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.200408 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200419 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 06:47:47.200437 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200444 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200454 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 06:47:47.200472 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200478 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200488 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 06:47:47.200506 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200512 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200522 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 06:47:47.200539 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200546 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200556 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 06:47:47.200569 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.200631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.200649 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200656 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 06:47:47.200675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200701 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200708 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200718 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 06:47:47.200731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.200757 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.200772 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200778 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.200796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200821 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.200828 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200838 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 06:47:47.200851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.200877 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:47:47.200891 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200897 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.200911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200936 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.200943 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200952 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 06:47:47.200970 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.200977 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.200987 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 06:47:47.201004 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.201011 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201020 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 06:47:47.201038 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201045 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201059 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 06:47:47.201072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.201109 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201124 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201131 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.201145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201169 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201177 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201187 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 06:47:47.201200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.201226 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.201239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201266 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201278 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201293 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.201343 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.201375 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 06:47:47.201407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.201415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 06:47:47.201444 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201451 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201460 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 06:47:47.201478 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.201485 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201494 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 06:47:47.201512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201518 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 06:47:47.201546 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201552 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201562 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 06:47:47.201580 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:47:47.201587 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201596 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 06:47:47.201609 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.201648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.201666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201672 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 06:47:47.201686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201710 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.201717 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201727 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 06:47:47.201745 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201752 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201761 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 06:47:47.201779 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201786 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201795 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 06:47:47.201813 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.201820 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201829 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 06:47:47.201846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201853 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201867 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 06:47:47.201886 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201893 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201902 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 06:47:47.201920 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201927 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201937 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 06:47:47.201964 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.201975 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.201991 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 06:47:47.202014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.202105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.202131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 06:47:47.202166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202210 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.202221 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 06:47:47.202262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.202323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:47:47.202353 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 06:47:47.202365 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 06:47:47.202386 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 06:47:47.202415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202425 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 06:47:47.202450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.202530 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 06:47:47.202558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.202576 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 06:47:47.202596 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 06:47:47.202626 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.202638 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 06:47:47.202657 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 06:47:47.202688 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 06:47:47.202717 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 06:47:47.202737 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 06:47:47.202769 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.202781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.202960 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.202983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.202990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.203001 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.203018 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.203025 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.203035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.203052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.203059 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 06:47:47.203068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.203085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.203092 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 06:47:47.203102 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.203119 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:47:47.203125 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 06:47:47.203135 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 06:47:47.203151 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.203158 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.203168 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.203185 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 06:47:47.203191 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 06:47:47.203201 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 06:47:47.203218 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.203224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 06:47:47.203234 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.203251 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.203257 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 06:47:47.203267 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.203290 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 06:47:47.203297 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 06:47:47.203307 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 06:47:47.203327 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 06:47:47.203366 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.203395 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 06:47:47.203429 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.203457 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 06:47:47.203484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.203510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 06:47:47.203536 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.203563 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 06:47:47.203590 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.203616 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 06:47:47.203642 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 06:47:47.203668 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 06:47:47.203694 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 06:47:47.203720 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 06:47:47.203747 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 06:47:47.203774 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 06:47:47.203800 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.203826 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 06:47:47.203853 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.203879 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 06:47:47.203905 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.203931 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 06:47:47.203957 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.203983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 06:47:47.204009 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.204035 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:47:47.204061 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.204086 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:47:47.204117 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.204143 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 06:47:47.204170 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.204197 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 06:47:47.204223 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.204249 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 06:47:47.204281 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.204310 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:47:47.204336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.204363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 06:47:47.204390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.204422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.204448 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.204474 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.204500 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.204526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.204552 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.204578 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 06:47:47.204604 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 06:47:47.204630 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 06:47:47.204656 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.204682 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 06:47:47.204707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.204734 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.204760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.204786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 06:47:47.204817 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.204843 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 06:47:47.204869 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.204895 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 06:47:47.204921 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.204948 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 06:47:47.204975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.205000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 06:47:47.205027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.205055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 06:47:47.205083 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205101 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205127 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.205153 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205170 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205186 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205212 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.205238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.205346 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205371 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205398 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205433 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205459 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205476 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205528 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205550 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205576 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205603 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205629 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205654 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205680 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.205706 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205758 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205784 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.205810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205853 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.205879 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205906 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.205931 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.205957 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.205983 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206008 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.206034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.206187 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206221 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206251 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.206282 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206309 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.206335 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206395 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.206420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.206539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206590 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.206641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.206743 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206769 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.206795 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206813 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206830 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206851 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206932 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.206959 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.206991 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:47:47.207017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.207102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.207221 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207248 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:47:47.207278 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207306 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.207332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207358 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.207384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.207486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:47:47.207664 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207681 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207707 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.207732 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207749 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207766 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207792 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.207817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.207919 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207945 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.207970 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.207996 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.208022 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208039 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208065 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.208090 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208107 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208133 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.208159 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208185 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.208212 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208238 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.208268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208300 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.208326 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208351 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 06:47:47.208377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208394 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208420 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 06:47:47.208445 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208471 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.208497 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208523 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.208548 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208574 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.208600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.208751 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208785 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.208836 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.208888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208905 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.208981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.208998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 06:47:47.209099 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209116 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209132 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209149 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209174 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.209200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.209307 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209334 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 06:47:47.209360 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209376 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209393 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209410 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209436 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 06:47:47.209462 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209488 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 06:47:47.209513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.209605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 06:47:47.209724 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209750 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 06:47:47.209775 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209801 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 06:47:47.209826 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209852 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 06:47:47.209877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.209980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.209997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 06:47:47.210122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 06:47:47.210153 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.210224 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.210278 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.210328 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.210375 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.210421 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.210468 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.210515 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.210578 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.210625 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.210672 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.210718 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.210764 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.210811 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.210858 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.210903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.210951 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.210998 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.211046 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.211093 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.211156 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.211210 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.211280 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.211329 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.211374 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.211420 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.211466 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.211514 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.211574 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.211653 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.211701 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.211748 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.211803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.211862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.211907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.211953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.211996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.212042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.212101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.212150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.212195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.212240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.212294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.212338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.212382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.212441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.212489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.212549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.212596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.212847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.212893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.212938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.212984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.213033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.213082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.213126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.213171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.213215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.213258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.213310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.213355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.213404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.213463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.213510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.213565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.213613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.213659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.213706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.213764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.213809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.213854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.213904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.213948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.213993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.214038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.214082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.214126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.214171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.214216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.214260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.214310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.214355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.214401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.214463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.214510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.214560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.214611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.214656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.214701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.214747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.214804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.214850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.214896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.214981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.215030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.215076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.215138 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:47:47.215167 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.215241 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.215301 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.215371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.215432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.215489 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.215542 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.215594 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.215646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.215699 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.215751 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.215804 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.215856 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.215908 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.215960 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.216012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.216064 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.216115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.216169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.216221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.216309 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.216366 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.216422 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.216480 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.216532 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.216591 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.216678 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.216732 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.216784 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.216836 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.216888 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.216940 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.217000 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 06:47:47.217023 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.217076 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.217129 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.217182 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.217234 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.217292 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.217345 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.217397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.217449 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.217503 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.217555 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.217608 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.217660 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.217713 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.217765 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.217822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.217875 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.217928 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.217981 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.218225 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.218284 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.218338 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.218390 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.218443 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.218495 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.218548 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.218600 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.218652 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.218705 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.218758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.218810 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.218862 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.218922 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 06:47:47.218945 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.218993 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.219040 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.219087 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.219140 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.219187 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.219233 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.219286 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.219334 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.219382 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.219429 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.219476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.219524 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.219571 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.219618 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.219665 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.219712 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.219760 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.219807 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.219854 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.219900 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.219947 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.219995 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.220041 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.220087 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.220139 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.220186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.220233 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.220286 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.220333 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.220380 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.220427 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.220481 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 06:47:47.220503 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.220552 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.220601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.220650 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.220698 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.220747 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 06:47:47.220800 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 06:47:47.220850 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 06:47:47.220899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.220949 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.220998 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.221047 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.221096 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.221145 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.221198 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.221247 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.221301 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.221351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.221400 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.221486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.221585 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.221669 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.221720 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.221770 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 06:47:47.221819 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.221868 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.221918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.221974 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.222051 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.222102 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.222151 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.222200 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.222252 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 06:47:47.222270 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 06:47:47.222308 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 06:47:47.222336 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 06:47:47.222363 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 06:47:47.222389 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 06:47:47.222411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.222427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.222436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.222445 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.222454 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.222463 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:47:47.222472 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:47:47.222480 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:47:47.222488 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.222496 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.222504 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.222512 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.222520 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.222528 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.222536 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.222544 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.222552 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.222560 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.222568 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.222576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.222584 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.222591 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.222603 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.222612 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:47:47.222620 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.222627 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.222635 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.222643 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.222651 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.222659 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.222666 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.222674 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.222682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.222691 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.222698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.222707 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.222715 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.222723 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:47:47.222731 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:47:47.222738 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:47:47.222746 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.222753 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.222761 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.222768 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.222775 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.222783 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.222790 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.222798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.222806 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.222813 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.222821 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.222828 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.222836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.222843 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.222851 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.222858 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:47:47.222865 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.222873 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.222880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.222887 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.222894 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.222902 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.222909 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.222916 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.222924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.222933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.222941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.222949 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.222956 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.222963 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:47:47.222970 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:47:47.222977 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:47:47.222984 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.222991 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.223002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.223009 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.223016 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.223023 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.223030 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.223037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.223044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.223051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.223058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.223065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.223072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.223080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.223086 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.223093 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:47:47.223101 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.223108 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.223114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.223121 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.223128 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.223134 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.223141 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.223147 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.223154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 06:47:47.223162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.223170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 06:47:47.223177 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 06:47:47.223184 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 06:47:47.223192 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 06:47:47.223199 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 06:47:47.223205 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 06:47:47.223212 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 06:47:47.223219 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 06:47:47.223226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 06:47:47.223232 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 06:47:47.223239 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.223248 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.223255 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 06:47:47.223262 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 06:47:47.223268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 06:47:47.223280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.223288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 06:47:47.223295 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 06:47:47.223303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 06:47:47.223309 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 06:47:47.223316 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 06:47:47.223323 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 06:47:47.223330 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 06:47:47.223337 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 06:47:47.223343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 06:47:47.223350 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 06:47:47.223357 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 06:47:47.223367 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 06:47:47.223374 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 06:47:47.223381 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 06:47:47.223616 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 06:47:47.223627 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:47:47.223631 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:47:47.223636 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 06:47:47.223643 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 06:47:47.223648 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:47:47.223652 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 06:47:47.223662 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 06:47:47.223670 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:47:47.223714 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.223721 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:47:47.223735 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 06:47:47.223757 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 06:47:47.223773 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 06:47:47.223778 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 06:47:47.223782 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 06:47:47.223787 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:47:47.223797 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:47:47.223804 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:47:47.223809 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:47:47.223821 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.223831 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 06:47:47.223835 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 06:47:47.223860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.223869 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:47:47.223874 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.223898 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:47:47.223903 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 06:47:47.223908 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 06:47:47.223912 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 06:47:47.223916 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 06:47:47.223920 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 06:47:47.223924 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 06:47:47.223929 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 06:47:47.223936 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 06:47:47.223946 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:47:47.223952 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:47:47.223956 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 06:47:47.223962 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.223968 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 06:47:47.223972 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 06:47:47.223996 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 06:47:47.224002 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.224007 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.224013 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.224017 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 06:47:47.224028 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:47:47.224045 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:47:47.224050 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:47:47.224055 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:47:47.224062 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179361" 2019-04-26 06:47:47.224069 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:47:47.224073 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:47:47.224079 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:47:47.224085 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:47:47.224090 wsdl: in serializeType: returning: 179361 2019-04-26 06:47:47.224096 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 06:47:47.224103 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 06:47:47.224107 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 06:47:47.224111 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 06:47:47.224116 wsdl: in serializeType: returning: 179361 2019-04-26 06:47:47.224120 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179361 2019-04-26 06:47:47.224434 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179361 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 06:47:47.224441 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 06:47:47.224448 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7869"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 06:47:47.224463 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 06:47:47.224468 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179361 2019-04-26 06:47:47.224478 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 06:47:47.224553 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 06:47:47.224491 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 06:47:47.224503 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 06:47:47.224508 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 06:47:47.224513 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 06:47:47.224517 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 06:47:47.224524 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:47:47.224533 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:47:47.224541 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:47:47.224546 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:47:47.224560 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 06:47:47.224570 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 06:47:47.224578 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 06:47:47.232358 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 06:47:47.232383 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 06:47:47.232396 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 06:47:47.232403 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 06:47:47.232409 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 06:47:47.232418 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 06:47:47.232423 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 06:47:47.232428 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 06:47:47.232434 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 06:47:47.232461 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 06:47:47.242990 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 06:47:47.243029 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 06:47:47.243036 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:47:47.243046 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 06:47:47.243052 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 06:47:47.243057 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 06:47:47.243064 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 06:47:47.243070 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 06:47:47.243076 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 06:47:47.243082 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 04:47:30 GMT 2019-04-26 06:47:47.243089 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 06:47:47.243094 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 06:47:47.243100 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 06:47:47.243111 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 06:47:47.243139 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 06:47:47.243150 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 06:47:47.243160 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 06:47:47.243165 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 06:47:47.243170 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 06:47:47.243199 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 06:47:47.243212 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 06:47:47.243218 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 06:47:47.243246 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 06:47:47.243254 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 04:47:30 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 06:47:47.243297 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 06:47:47.243308 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 06:47:47.243332 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 06:47:47.243339 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 06:47:47.243457 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 06:47:47.243557 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 06:47:47.243564 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 06:47:47.243573 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 06:47:47.243584 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:47:47.243607 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 06:47:47.243664 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 06:47:47.243693 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 06:47:47.243708 nusoap_client: got fault 2019-04-26 06:47:47.243716 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 06:47:47.243720 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 06:47:47.243725 nusoap_client: detail =