Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 76.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0023-031 Model turbiny: K27
 Producent OE: CZ
 Pojazd: JOHN DEERE
 Silnik:
JR T2371
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 21:26:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 23:26:25.210176 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 23:26:25.210232 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:26:25.210248 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 23:26:25.210266 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:26:25.210278 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 23:26:25.210287 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 23:26:25.210303 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 23:26:25.210312 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:26:25.210319 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:26:25.210329 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:26:25.210339 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:26:25.210351 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:26:25.210357 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:26:25.210362 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:26:25.210367 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:26:25.210371 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 23:26:25.210385 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:26:25.210401 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:26:25.210412 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:26:25.210418 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 23:26:25.210425 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 23:26:25.210435 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:26:25.210444 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:26:25.221386 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:26:25.221428 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:26:25.221447 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 23:26:25.221457 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:26:25.221463 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:26:25.221468 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:26:25.221473 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 23:26:25.221514 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 23:26:25.239875 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 23:26:25.239921 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 23:26:25.239929 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:26:25.239935 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:26:25.239941 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:26:25.239947 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:26:25.239953 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:26:25.239961 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:26:25.239967 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:26:25.239973 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:26:22 GMT 2019-10-17 23:26:25.239979 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:26:25.239984 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 23:26:25.239990 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:26:25.240003 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 23:26:25.240042 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 23:26:25.240068 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 23:26:25.246231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.246258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.246271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.246297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.246328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.246350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.246364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.252504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.252541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.252802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258729 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.258829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.258982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.259496 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:26:25.259553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.259588 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 23:26:25.259602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270611 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:26:25.270682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.270697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270906 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:26:25.270919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.270991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.271128 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.271139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271234 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-17 23:26:25.271273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:26:25.271393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:26:25.271507 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-17 23:26:25.271520 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:26:25.271525 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 23:26:25.271588 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 23:26:25.271631 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:26:25.271649 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:26:25.271657 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:26:25.271681 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 23:26:25.271686 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 23:26:25.271889 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 23:26:25.271908 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 23:26:25.271964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.271973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 23:26:25.271995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272027 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272037 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272052 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:26:25.272073 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272080 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272091 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:26:25.272107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.272150 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.272166 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272173 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.272191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272220 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.272227 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 23:26:25.272252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.272279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:26:25.272294 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 23:26:25.272315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272340 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272348 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272358 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:26:25.272376 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272382 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272392 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:26:25.272409 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272416 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272426 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:26:25.272439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.272473 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.272488 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272495 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 23:26:25.272511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272537 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.272544 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 23:26:25.272567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.272593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 23:26:25.272614 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 23:26:25.272637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272662 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272669 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272679 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:26:25.272697 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272704 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272714 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:26:25.272738 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.272745 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272755 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:26:25.272772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.272779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272789 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.272802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.272841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.272856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.272878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.272952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.272973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.272991 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273003 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:26:25.273013 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 23:26:25.273025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:26:25.273050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:26:25.273065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 23:26:25.273091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273117 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273124 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273133 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:26:25.273151 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273158 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273167 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:26:25.273184 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273191 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273201 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:26:25.273218 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.273224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273234 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.273246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.273283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.273298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273304 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.273319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273345 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.273352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 23:26:25.273376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.273401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:26:25.273415 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273421 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 23:26:25.273436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273461 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273478 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:26:25.273490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.273515 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.273530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273536 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.273550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273575 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.273582 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273592 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 23:26:25.273605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.273629 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:26:25.273644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273650 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 23:26:25.273668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273712 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.273730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.273756 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.273771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273777 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.273791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273816 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.273823 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273833 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 23:26:25.273846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.273871 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 23:26:25.273885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273892 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 23:26:25.273905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273931 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273938 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273948 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:26:25.273966 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.273974 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.273984 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.273997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274025 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 23:26:25.274039 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274046 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.274059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274084 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.274091 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274101 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 23:26:25.274114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274138 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 23:26:25.274153 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274159 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 23:26:25.274172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.274203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274213 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:26:25.274230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.274237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274246 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.274259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274287 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 23:26:25.274302 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274308 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.274321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274346 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.274353 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274363 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 23:26:25.274376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274400 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 23:26:25.274414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274420 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 23:26:25.274434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274458 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.274465 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274474 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.274487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 23:26:25.274526 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274532 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.274545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274569 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.274576 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274586 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 23:26:25.274598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 23:26:25.274637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274644 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 23:26:25.274657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274682 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.274688 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274698 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.274711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274741 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.274756 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274762 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.274776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274801 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.274808 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274817 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 23:26:25.274830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274855 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:26:25.274869 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274875 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 23:26:25.274889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274914 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.274922 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274931 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:26:25.274944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.274968 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.274983 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.274989 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.275003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275028 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.275036 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275045 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 23:26:25.275058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275083 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:26:25.275097 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275103 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 23:26:25.275116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275141 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.275148 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275158 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:26:25.275171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.275209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275216 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.275229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275254 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.275261 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 23:26:25.275283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275308 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:26:25.275322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275329 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 23:26:25.275342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275366 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.275374 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275383 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 23:26:25.275401 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.275408 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275417 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 23:26:25.275430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275458 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.275473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275479 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.275492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275517 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.275524 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275534 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 23:26:25.275547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275571 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:26:25.275586 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275593 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:26:25.275606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.275638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.275661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275686 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.275700 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275707 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.275728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275757 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.275764 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275774 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:26:25.275788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275814 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:26:25.275828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275834 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:26:25.275848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275874 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:26:25.275881 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275891 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:26:25.275904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.275930 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.275945 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275951 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.275965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275988 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.275994 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276032 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.276053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.276069 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:26:25.276090 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 23:26:25.276102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:26:25.276126 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:26:25.276141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276147 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 23:26:25.276161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276186 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:26:25.276194 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276203 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:26:25.276216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.276240 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.276255 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276261 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.276275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276298 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276305 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.276361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.276378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276388 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:26:25.276398 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 23:26:25.276410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:26:25.276433 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:26:25.276448 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276455 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:26:25.276469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276494 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:26:25.276501 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276511 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:26:25.276523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.276548 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.276562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.276582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276612 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276649 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.276668 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.276685 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276695 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:26:25.276705 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 23:26:25.276717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:26:25.276747 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:26:25.276762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276768 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 23:26:25.276782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276808 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.276815 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276825 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 23:26:25.276843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.276850 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 23:26:25.276877 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.276884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276894 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:26:25.276911 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.276918 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276928 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:26:25.276945 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.276951 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276960 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:26:25.276977 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.276984 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.276993 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 23:26:25.277010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.277017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.277039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.277105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277112 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.277126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277158 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 23:26:25.277180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:26:25.277221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277227 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 23:26:25.277240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277265 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277273 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277282 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:26:25.277300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277307 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.277334 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277340 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277349 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:26:25.277362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.277409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277415 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.277429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277453 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277460 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 23:26:25.277483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:26:25.277522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:26:25.277542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277574 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277583 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.277596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.277636 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277642 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.277656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277681 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277689 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:26:25.277711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:26:25.277757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:26:25.277777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277803 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277810 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277820 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:26:25.277838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.277871 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.277878 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277887 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:26:25.277900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.277934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.277948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277954 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.277968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.277993 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.278000 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:26:25.278023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.278048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:26:25.278062 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278069 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.278083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278108 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278124 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:26:25.278141 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.278148 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278158 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:26:25.278175 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.278182 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278192 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:26:25.278209 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278216 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:26:25.278243 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278250 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278259 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:26:25.278272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.278313 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.278327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278334 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.278349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278374 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278382 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278392 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 23:26:25.278404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.278419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.278429 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.278443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278473 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278480 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278490 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278503 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.278532 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.278564 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.278592 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.278599 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278609 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 23:26:25.278626 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.278633 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278642 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 23:26:25.278660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.278667 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278676 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:26:25.278693 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.278700 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278709 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 23:26:25.278731 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:26:25.278739 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278749 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 23:26:25.278767 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278775 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278784 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.278802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.278835 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278841 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278851 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 23:26:25.278868 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278875 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278884 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:26:25.278901 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.278908 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:26:25.278929 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.278986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.279004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279010 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.279025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279050 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.279057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279067 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:26:25.279084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279092 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279101 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:26:25.279118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279125 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:26:25.279152 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.279158 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279168 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:26:25.279181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.279218 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.279253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279279 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279286 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279295 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 23:26:25.279308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.279333 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.279346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279375 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279383 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279393 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.279435 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279460 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.279467 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279477 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:26:25.279494 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279501 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279512 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:26:25.279542 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.279553 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279570 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:26:25.279598 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.279608 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279620 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:26:25.279639 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.279645 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279655 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:26:25.279678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.279685 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279695 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:26:25.279713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279725 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279736 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.279753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279760 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279770 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:26:25.279788 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279794 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279804 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:26:25.279821 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279828 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279838 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:26:25.279855 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.279861 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279871 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:26:25.279884 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.279940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.279957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.279963 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.279981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280007 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280014 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280024 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:26:25.280041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.280048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280057 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.280074 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280080 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280090 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:26:25.280106 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.280113 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280122 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.280173 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280193 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.280209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280234 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 23:26:25.280264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.280279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.280288 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.280302 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280330 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.280389 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280415 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.280422 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280432 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:26:25.280449 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280456 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280466 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:26:25.280483 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.280489 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280499 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:26:25.280516 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.280523 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280532 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:26:25.280549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.280556 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280566 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:26:25.280583 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.280590 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280604 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:26:25.280624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280631 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.280658 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280665 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280675 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:26:25.280692 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280699 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280709 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:26:25.280731 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280738 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280749 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 23:26:25.280766 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280773 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280782 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:26:25.280800 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.280806 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280816 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:26:25.280829 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.280887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.280903 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280930 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280938 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280947 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.280977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.280990 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281016 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.281023 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281033 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 23:26:25.281050 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.281058 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281068 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 23:26:25.281085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.281092 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281101 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:26:25.281118 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.281125 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281134 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 23:26:25.281151 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.281158 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281167 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 23:26:25.281183 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.281190 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281199 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:26:25.281216 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.281223 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281240 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 23:26:25.281258 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.281265 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281274 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 23:26:25.281291 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.281298 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281308 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 23:26:25.281325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.281331 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281340 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:26:25.281357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.281364 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281373 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:26:25.281390 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.281397 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281407 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 23:26:25.281423 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.281430 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.281456 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.281463 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281472 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 23:26:25.281485 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.281570 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281577 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 23:26:25.281599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281628 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.281635 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281645 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:26:25.281658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.281684 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281699 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281705 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.281728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281755 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.281762 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 23:26:25.281785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.281810 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:26:25.281825 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281832 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 23:26:25.281845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.281877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.281904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.281910 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281920 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:26:25.281937 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.281944 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281953 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:26:25.281970 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.281977 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.281991 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:26:25.282004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.282041 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 23:26:25.282056 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282062 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.282076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282101 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.282108 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282118 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 23:26:25.282131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.282156 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 23:26:25.282169 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.282198 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282205 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.282214 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.282243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.282257 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282288 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.282295 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282304 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 23:26:25.282322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.282328 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282337 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 23:26:25.282355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.282361 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282371 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 23:26:25.282388 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:26:25.282394 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282403 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:26:25.282420 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.282427 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282436 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 23:26:25.282453 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.282459 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282468 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 23:26:25.282485 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.282492 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282502 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:26:25.282519 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.282525 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282534 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 23:26:25.282551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.282558 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282567 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 23:26:25.282584 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.282591 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282609 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.282624 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 23:26:25.282674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.282692 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282699 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 23:26:25.282713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282755 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.282763 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.282786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.282812 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.282827 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282833 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.282846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282871 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:26:25.282878 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282888 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 23:26:25.282901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.282916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.282926 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:26:25.282939 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 23:26:25.282965 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.282972 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:26:25.282982 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 23:26:25.283000 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:26:25.283006 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 23:26:25.283016 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 23:26:25.283033 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.283040 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:26:25.283055 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 23:26:25.283068 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 23:26:25.283092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.283107 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.283127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.283159 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283169 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.283187 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283193 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283204 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:26:25.283221 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283228 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283237 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:26:25.283249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.283284 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283304 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.283323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283348 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283355 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283364 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 23:26:25.283377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.283402 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.283415 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283441 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283448 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283458 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.283501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283527 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283534 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283544 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 23:26:25.283561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283568 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283582 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 23:26:25.283604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.283611 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283621 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:26:25.283639 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283646 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283655 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 23:26:25.283672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.283679 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283689 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 23:26:25.283705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283712 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283726 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 23:26:25.283745 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.283752 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283761 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 23:26:25.283778 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283785 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283794 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:26:25.283811 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283818 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283827 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:26:25.283840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.283887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.283904 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283910 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 23:26:25.283930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283955 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.283962 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.283972 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:26:25.283989 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.283996 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284006 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:26:25.284022 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.284029 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284038 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:26:25.284055 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.284062 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284071 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:26:25.284088 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.284095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284109 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:26:25.284123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.284164 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.284179 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.284200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.284291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.284307 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:26:25.284328 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 23:26:25.284341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:26:25.284365 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:26:25.284380 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284386 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 23:26:25.284405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284429 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.284436 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284446 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 23:26:25.284459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.284484 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.284498 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284504 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.284518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284543 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:26:25.284550 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284559 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 23:26:25.284572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.284600 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 23:26:25.284618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284625 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 23:26:25.284644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.284676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.284699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.284729 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.284745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284751 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.284765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284790 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284797 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284807 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 23:26:25.284820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.284836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.284846 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:26:25.284859 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284886 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284893 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284902 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284915 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.284945 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284976 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.284983 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.284993 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 23:26:25.285011 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285018 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285027 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 23:26:25.285045 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285052 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285061 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 23:26:25.285078 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285085 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285095 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 23:26:25.285112 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285119 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285128 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 23:26:25.285145 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:26:25.285153 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285163 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 23:26:25.285181 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:26:25.285188 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285197 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 23:26:25.285215 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:26:25.285221 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285231 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 23:26:25.285248 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.285255 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285265 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 23:26:25.285282 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285289 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285302 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 23:26:25.285320 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285329 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285338 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 23:26:25.285355 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285362 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285371 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 23:26:25.285388 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285395 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285404 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 23:26:25.285417 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.285480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.285499 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285506 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 23:26:25.285525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285550 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285558 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 23:26:25.285581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.285612 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.285627 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285634 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.285648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285673 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.285680 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285689 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 23:26:25.285702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.285734 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:26:25.285749 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285755 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.285775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285800 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285807 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285817 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 23:26:25.285835 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.285842 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285851 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:26:25.285868 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.285875 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285884 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:26:25.285901 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.285908 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285917 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:26:25.285930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.285966 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.285981 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.285987 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.286006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286031 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286038 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286048 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 23:26:25.286061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.286086 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.286099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286127 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286134 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286144 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.286186 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286211 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.286218 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286228 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:26:25.286245 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.286252 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286261 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:26:25.286279 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286285 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286299 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 23:26:25.286317 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.286325 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286335 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:26:25.286352 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286358 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:26:25.286384 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286392 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286401 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 23:26:25.286419 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:26:25.286425 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286434 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 23:26:25.286447 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.286491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.286510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286516 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 23:26:25.286530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286554 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.286561 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286570 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 23:26:25.286588 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286595 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286604 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 23:26:25.286621 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286628 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286637 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 23:26:25.286654 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.286661 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286670 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 23:26:25.286687 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286694 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286704 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 23:26:25.286726 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286733 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286743 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 23:26:25.286761 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286768 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286777 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:26:25.286794 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.286801 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286810 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:26:25.286823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.286881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.286896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286903 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 23:26:25.286918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286943 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.286950 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 23:26:25.286973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.286993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.287003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:26:25.287020 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:26:25.287027 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 23:26:25.287037 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 23:26:25.287053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.287059 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 23:26:25.287072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.287096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.287116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:26:25.287133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.287153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:26:25.287164 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 23:26:25.287182 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.287189 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 23:26:25.287199 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 23:26:25.287215 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:26:25.287221 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 23:26:25.287231 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 23:26:25.287247 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.287254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.287264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.287280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.287287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.287296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.287313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.287320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.287329 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.287346 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.287352 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 23:26:25.287362 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.287378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.287385 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 23:26:25.287394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.287411 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:26:25.287417 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 23:26:25.287427 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 23:26:25.287443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.287450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.287460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.287476 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:26:25.287482 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 23:26:25.287492 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 23:26:25.287508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.287514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 23:26:25.287540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.287557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.287564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:26:25.287574 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.287589 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:26:25.287596 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 23:26:25.287605 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 23:26:25.287623 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 23:26:25.287662 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.287691 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:26:25.287718 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.287752 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 23:26:25.287779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.287806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:26:25.287832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.287859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:26:25.287886 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.287912 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:26:25.287939 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.287964 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 23:26:25.288210 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 23:26:25.288238 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 23:26:25.288264 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 23:26:25.288290 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 23:26:25.288316 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 23:26:25.288342 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 23:26:25.288368 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.288395 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:26:25.288422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.288449 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:26:25.288475 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.288501 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:26:25.288527 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.288553 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:26:25.288579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.288606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:26:25.288632 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.288658 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:26:25.288684 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.288711 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:26:25.288743 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.288770 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:26:25.288796 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.288822 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:26:25.288847 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.288873 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:26:25.288899 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.288926 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:26:25.288959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.288986 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:26:25.289013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.289040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.289066 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.289092 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.289118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.289144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.289170 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.289197 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:26:25.289223 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 23:26:25.289248 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 23:26:25.289274 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.289300 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:26:25.289326 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.289353 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.289379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.289406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:26:25.289432 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.289458 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 23:26:25.289484 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.289510 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:26:25.289536 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.289564 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:26:25.289592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.289619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:26:25.289651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.289677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:26:25.289704 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289727 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289754 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.289780 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289796 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289813 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289839 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.289864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.289965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.289998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.290066 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290092 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290118 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290144 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290186 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290213 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290240 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290258 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290283 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290309 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290335 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290367 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290393 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.290419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290445 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290471 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290497 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.290523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290566 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.290592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290618 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.290644 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290670 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.290696 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290726 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.290753 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290781 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.290808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.290959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290976 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.290992 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.291049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291076 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.291101 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291118 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.291187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.291304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291382 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.291408 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.291513 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291539 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.291564 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291581 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291597 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291614 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291639 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.291670 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291696 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:26:25.291726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.291812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.291930 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.291957 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:26:25.291984 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292010 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.292036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292062 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.292089 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.292192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:26:25.292366 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292383 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292409 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.292435 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292452 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292468 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292494 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.292520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.292620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.292725 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292753 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.292779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292804 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.292830 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292847 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292874 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.292900 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292916 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292942 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.292973 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.292999 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.293025 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293051 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.293077 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.293129 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293155 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:26:25.293181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:26:25.293250 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.293303 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293329 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.293355 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293381 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.293409 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293436 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.293463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293588 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.293614 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.293705 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.293763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293823 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.293849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:26:25.293968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.293985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294044 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.294070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.294171 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294199 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:26:25.294225 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294242 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294259 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294280 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294306 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:26:25.294332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294358 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:26:25.294384 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294417 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.294468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:26:25.294587 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294613 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:26:25.294639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294665 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:26:25.294691 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294717 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:26:25.294748 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294765 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294782 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.294851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:26:25.294998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:26:25.295049 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.295111 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.295161 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.295211 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.295260 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.295306 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.295355 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.295403 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.295451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.295498 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.295545 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.295592 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.295642 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.295690 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.295743 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.295792 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.295839 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.295905 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.295953 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.296001 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.296049 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.296096 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.296144 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.296200 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.296252 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.296298 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.296363 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.296409 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.296455 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.296504 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.296552 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.296603 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.296655 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.296705 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.296766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.296837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.296884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.296932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.296981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.297027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.297328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.297377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.297426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.297473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.297520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.297567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.297614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.297660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.297708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.297761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.297809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.297855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.297903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.297951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.297999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.298047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.298095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.298146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.298197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.298243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.298288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.298335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.298382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.298429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.298482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.298534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.298580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.298628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.298684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.298737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.298785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.298834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.298881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.298927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.298975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.299023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.299070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.299118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.299164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.299213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.299260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.299306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.299354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.299402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.299449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.299499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.299547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.299594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.299649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.299698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.299751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.299803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.299854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.299900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.299947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.299997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.300045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.300094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.300143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.300194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.300240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.300289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.300346 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:26:25.300373 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.300437 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.300492 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.300567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.300629 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.300682 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.300742 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.300796 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.300849 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.300902 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.300956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.301010 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.301063 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.301116 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.301168 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.301221 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.301274 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.301343 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.301398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.301452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.301505 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.301558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.301627 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.301681 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.301739 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.301794 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.301846 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.301899 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.301952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.302004 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.302057 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.302110 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.302180 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.302241 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.302303 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:26:25.302594 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.302656 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.302709 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.302769 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.302823 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.302894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.302952 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.303006 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.303059 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.303113 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.303172 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.303225 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.303297 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.303351 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.303410 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.303464 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.303517 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.303571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.303629 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.303701 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.303760 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.303814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.303873 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.303927 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.303980 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.304033 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.304105 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.304160 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.304212 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.304266 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.304325 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.304379 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.304432 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.304507 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.304570 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 23:26:25.304593 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.304648 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.304698 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.304752 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.304806 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.304854 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.304902 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.304950 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.305015 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.305063 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.305111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.305158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.305210 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.305259 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.305313 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.305361 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.305409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.305474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.305522 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.305942 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.305992 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.306040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.306087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.306134 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.306182 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.306236 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.306300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.306348 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.306396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.306444 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.306492 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.306540 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.306588 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.306643 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.306701 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 23:26:25.306728 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.306801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.306853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.306902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.306952 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.307002 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.307051 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:26:25.307101 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:26:25.307151 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:26:25.307202 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.307269 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.307324 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.307374 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.307424 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.307479 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.307530 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.307579 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.307635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.307685 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.307742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.307793 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.307847 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.307898 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.307947 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.307997 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.308047 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:26:25.308097 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.308147 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.308199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.308248 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.308298 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.308348 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.308403 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.308454 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.308511 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 23:26:25.308529 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 23:26:25.308560 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 23:26:25.308595 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 23:26:25.308628 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 23:26:25.308656 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 23:26:25.308680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.308704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.308716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.308733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.308746 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.308757 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.308767 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:26:25.308779 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:26:25.308790 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:26:25.308800 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.308811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.308822 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.308833 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.308843 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.308855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.308866 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.308877 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.308887 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.308897 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.308907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.308918 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.308929 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.308939 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.308949 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.308959 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.308969 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:26:25.308979 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.308989 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.308998 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.309009 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.309019 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.309028 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.309039 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.309049 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.309059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.309072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.309080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.309090 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.309099 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.309108 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.309116 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:26:25.309124 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:26:25.309133 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:26:25.309141 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.309149 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.309158 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.309166 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.309174 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309182 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.309191 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.309204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.309213 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.309222 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.309230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.309255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.309264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.309272 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.309280 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:26:25.309288 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.309296 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.309305 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.309314 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.309322 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.309330 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.309338 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.309348 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.309357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.309369 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.309377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.309387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.309396 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.309404 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.309413 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:26:25.309422 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:26:25.309430 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:26:25.309439 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.309447 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.309456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.309464 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.309473 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309481 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.309489 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.309497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.309506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.309515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.309522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309530 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.309548 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.309556 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.309563 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.309571 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:26:25.309578 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.309587 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.309597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.309609 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.309618 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.309627 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.309634 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.309646 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.309655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:26:25.309667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.309676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:26:25.309684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:26:25.309693 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:26:25.309700 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:26:25.309708 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:26:25.309716 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:26:25.309731 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:26:25.309740 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:26:25.309748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:26:25.309757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:26:25.309765 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:26:25.309773 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309781 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.309788 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:26:25.309796 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:26:25.309804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:26:25.309812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:26:25.309819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309828 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:26:25.309836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:26:25.309844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:26:25.309851 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:26:25.309858 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:26:25.309866 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:26:25.309873 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:26:25.309881 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:26:25.309888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:26:25.309898 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:26:25.309906 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:26:25.309916 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:26:25.309923 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:26:25.309931 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:26:25.310248 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 23:26:25.310260 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:26:25.310266 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:26:25.310271 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:26:25.310278 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 23:26:25.310283 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:26:25.310287 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:26:25.310302 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 23:26:25.310312 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:26:25.310358 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310365 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:26:25.310380 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:26:25.310402 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 23:26:25.310409 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 23:26:25.310414 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 23:26:25.310418 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 23:26:25.310424 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:26:25.310435 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:26:25.310443 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:26:25.310448 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:26:25.310463 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310473 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:26:25.310478 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 23:26:25.310503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.310514 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:26:25.310519 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.310543 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:26:25.310549 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 23:26:25.310553 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 23:26:25.310557 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 23:26:25.310561 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 23:26:25.310565 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 23:26:25.310570 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 23:26:25.310574 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 23:26:25.310581 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:26:25.310592 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:26:25.310599 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:26:25.310603 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:26:25.310609 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310615 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:26:25.310619 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:26:25.310645 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:26:25.310652 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310657 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310663 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310667 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:26:25.310679 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:26:25.310687 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:26:25.310692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:26:25.310696 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:26:25.310703 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179361" 2019-10-17 23:26:25.310710 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:26:25.310714 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:26:25.310725 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:26:25.310733 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:26:25.310738 wsdl: in serializeType: returning: 179361 2019-10-17 23:26:25.310744 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:26:25.310752 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:26:25.310756 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:26:25.310760 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:26:25.310765 wsdl: in serializeType: returning: 179361 2019-10-17 23:26:25.310769 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179361 2019-10-17 23:26:25.310791 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179361 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 23:26:25.310796 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 23:26:25.310802 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1166"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 23:26:25.310817 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 23:26:25.310823 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179361 2019-10-17 23:26:25.310840 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 23:26:25.310922 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 23:26:25.310855 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:26:25.310866 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:26:25.310872 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:26:25.310877 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:26:25.310881 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:26:25.310889 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:26:25.310900 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:26:25.310909 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:26:25.310915 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:26:25.310929 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 23:26:25.310940 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:26:25.310949 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:26:25.317077 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:26:25.317107 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:26:25.317123 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 23:26:25.317129 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 23:26:25.317136 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:26:25.317142 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:26:25.317146 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:26:25.317151 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:26:25.317157 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 23:26:25.317192 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 23:26:25.327839 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 23:26:25.327875 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 23:26:25.327882 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:26:25.327887 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:26:25.327893 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:26:25.327899 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:26:25.327905 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:26:25.327911 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:26:25.327917 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:26:25.327923 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:26:22 GMT 2019-10-17 23:26:25.327929 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:26:25.327935 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 23:26:25.327940 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:26:25.327951 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 23:26:25.327984 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 23:26:25.327996 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 23:26:25.328007 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:26:25.328012 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 23:26:25.328017 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 23:26:25.328059 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:26:25.328077 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:26:25.328087 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:26:25.328133 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:26:25.328146 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 21:26:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 23:26:25.328184 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 23:26:25.328196 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 23:26:25.328223 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 23:26:25.328230 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 23:26:25.328357 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 23:26:25.328463 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 23:26:25.328470 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 23:26:25.328480 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 23:26:25.328492 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:26:25.328517 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 23:26:25.328575 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 23:26:25.328608 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:26:25.328621 nusoap_client: got fault 2019-10-17 23:26:25.328630 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 23:26:25.328634 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 23:26:25.328639 nusoap_client: detail =