Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 75.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452003-0001 Model turbiny: TO4E
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T2350
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 14:21:51 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 16:21:59.124530 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 16:21:59.124583 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:21:59.124603 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179318" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 16:21:59.124620 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:21:59.124630 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 16:21:59.124638 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 16:21:59.124649 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 16:21:59.124657 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:21:59.124663 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:21:59.124672 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 16:21:59.124679 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 16:21:59.124690 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 16:21:59.124695 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 16:21:59.124700 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 16:21:59.124704 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 16:21:59.124708 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 16:21:59.124718 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:21:59.124731 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:21:59.124739 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 16:21:59.124745 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 16:21:59.124750 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 16:21:59.124763 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 16:21:59.124771 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 16:21:59.131205 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 16:21:59.131243 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 16:21:59.131266 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 16:21:59.131278 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:21:59.131287 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:21:59.131294 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 16:21:59.131301 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 16:21:59.131335 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 16:21:59.148995 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 16:21:59.149039 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 16:21:59.149070 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 16:21:59.149101 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 16:21:59.149113 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 16:21:59.149122 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 16:21:59.149131 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 16:21:59.149143 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 16:21:59.149152 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 16:21:59.149161 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 14:21:51 GMT 2020-04-01 16:21:59.149171 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 16:21:59.149184 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 16:21:59.149194 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 16:21:59.149211 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 16:21:59.149253 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 16:21:59.149281 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 16:21:59.155592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.155677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.155774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.155816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.156020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.162261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.162376 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 16:21:59.162575 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 16:21:59.162632 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2020-04-01 16:21:59.168864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.168926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.168974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.168994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.169059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.169092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.169158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.169194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.169262 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.169383 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.169418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.169523 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.169637 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 16:21:59.169683 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.169718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.175545 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.175587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.175694 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.175749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.175835 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.175887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.175948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.175999 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.176017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176285 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-04-01 16:21:59.176446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176616 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 16:21:59.176655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.176706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.181814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.181868 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.182034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.182110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.182181 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 16:21:59.182236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.182321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.182373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 16:21:59.182412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 16:21:59.182464 soap_transport_http: read buffer of 1974 bytes 2020-04-01 16:21:59.182480 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 16:21:59.182488 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 16:21:59.182612 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 16:21:59.182656 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 16:21:59.182678 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 16:21:59.182692 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 16:21:59.182719 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 16:21:59.182729 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 16:21:59.182945 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 16:21:59.182966 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 16:21:59.183034 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 16:21:59.183075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183117 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.183130 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183153 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:21:59.183183 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.183192 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183207 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:21:59.183228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.183291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.183312 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183321 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.183344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183383 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.183393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183407 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 16:21:59.183435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.183475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 16:21:59.183497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 16:21:59.183526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183563 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.183574 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183588 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:21:59.183614 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.183624 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183637 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:21:59.183663 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.183672 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183685 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 16:21:59.183705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.183755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.183776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183785 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 16:21:59.183805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183841 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.183851 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 16:21:59.183885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.183923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 16:21:59.183943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.183952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 16:21:59.183972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184007 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.184024 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184038 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:21:59.184064 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.184073 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184086 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:21:59.184111 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.184121 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184134 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 16:21:59.184159 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.184168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.184213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.184272 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.184293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.184326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184373 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184439 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.184470 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.184495 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184512 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.184527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 16:21:59.184547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:21:59.184586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 16:21:59.184608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184617 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 16:21:59.184637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184674 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.184684 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184697 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:21:59.184718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.184755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.184776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184785 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.184804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184849 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.184932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.184956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.184972 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.184987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 16:21:59.185007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:21:59.185045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 16:21:59.185066 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185075 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 16:21:59.185095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185131 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.185141 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185155 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 16:21:59.185181 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.185191 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185205 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 16:21:59.185231 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.185240 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185254 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 16:21:59.185280 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.185290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185304 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.185324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.185381 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.185403 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.185439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185499 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.185514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185535 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 16:21:59.185553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.185583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 16:21:59.185608 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185615 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 16:21:59.185638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185668 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.185676 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185687 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:21:59.185700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.185727 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.185743 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185749 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.185763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185790 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.185798 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185808 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 16:21:59.185821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.185847 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 16:21:59.185862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185868 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 16:21:59.185883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.185915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185925 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.185939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.185964 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.185979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.185984 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.185998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186023 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.186030 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 16:21:59.186052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186077 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 16:21:59.186091 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186097 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 16:21:59.186111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186135 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.186142 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186152 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:21:59.186169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.186176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.186198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186227 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 16:21:59.186242 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186248 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.186261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186286 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.186293 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186302 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 16:21:59.186315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186340 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 16:21:59.186354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186360 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 16:21:59.186374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186398 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.186405 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186415 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:21:59.186432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.186438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186448 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.186461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186498 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 16:21:59.186514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186520 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.186534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186559 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.186566 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186575 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 16:21:59.186588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186620 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 16:21:59.186635 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186641 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 16:21:59.186655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.186686 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.186708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186733 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 16:21:59.186748 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186754 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.186767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186793 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.186800 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186809 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 16:21:59.186822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186848 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 16:21:59.186863 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186869 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 16:21:59.186882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.186914 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186924 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.186937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.186962 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.186977 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.186983 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.186997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187021 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.187028 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187038 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 16:21:59.187054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187079 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 16:21:59.187093 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187099 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 16:21:59.187113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187138 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.187145 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187154 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 16:21:59.187167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.187206 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187212 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.187226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187251 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.187258 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 16:21:59.187280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187305 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 16:21:59.187320 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187325 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 16:21:59.187339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187364 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.187371 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187381 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 16:21:59.187394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187419 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.187433 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187439 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.187453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187484 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.187492 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187502 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 16:21:59.187515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187540 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 16:21:59.187555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187562 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 16:21:59.187575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187604 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.187612 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187622 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 16:21:59.187643 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.187650 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187661 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 16:21:59.187674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187705 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.187720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187726 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.187739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187765 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.187772 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187781 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 16:21:59.187794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187819 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 16:21:59.187841 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187847 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 16:21:59.187860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.187892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.187915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.187939 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.187954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187960 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.187974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.187999 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.188015 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188024 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 16:21:59.188037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.188062 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:21:59.188077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188083 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 16:21:59.188096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188121 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:21:59.188129 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188138 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 16:21:59.188151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.188176 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.188191 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188197 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.188210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188240 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.188297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.188314 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188325 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.188335 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 16:21:59.188347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:21:59.188371 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:21:59.188386 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188392 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 16:21:59.188406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188438 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:21:59.188445 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188455 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 16:21:59.188474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.188500 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.188515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188522 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.188535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188565 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.188630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.188647 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188658 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.188668 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 16:21:59.188680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:21:59.188705 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 16:21:59.188720 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188726 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 16:21:59.188740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188765 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:21:59.188772 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188781 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 16:21:59.188794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.188819 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.188834 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188840 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.188853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188877 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188883 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.188941 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.188957 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.188968 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.188978 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 16:21:59.188990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:21:59.189014 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:21:59.189028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189035 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 16:21:59.189048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189079 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 16:21:59.189106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189113 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 16:21:59.189140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189147 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189156 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:21:59.189174 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.189180 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189189 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 16:21:59.189206 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.189212 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189221 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 16:21:59.189238 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.189245 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189255 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 16:21:59.189272 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.189278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189288 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.189300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.189351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.189366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189372 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.189385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189410 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189417 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 16:21:59.189440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.189471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 16:21:59.189487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189494 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 16:21:59.189507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189532 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189539 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189548 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 16:21:59.189565 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189572 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.189602 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189609 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189619 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 16:21:59.189632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.189665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.189680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189687 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.189701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189725 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189732 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 16:21:59.189754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.189780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 16:21:59.189795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189801 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 16:21:59.189814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189855 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.189868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.189893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.189909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189915 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.189929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189953 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.189960 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 16:21:59.189983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.189998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.190008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:21:59.190023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190029 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 16:21:59.190042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190067 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190074 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190084 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 16:21:59.190101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190117 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.190134 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190140 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190150 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 16:21:59.190162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.190195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.190210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190216 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.190229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190254 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190261 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 16:21:59.190283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.190308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:21:59.190322 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190329 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.190342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190366 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.190373 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190382 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:21:59.190399 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190406 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190415 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:21:59.190432 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190439 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190448 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:21:59.190470 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.190478 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 16:21:59.190505 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.190512 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190521 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:21:59.190534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.190576 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.190593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.190618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190643 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190652 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190662 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 16:21:59.190676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.190692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.190702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.190717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190745 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190752 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190762 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190775 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.190804 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190830 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.190836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190846 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.190864 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.190870 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190880 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 16:21:59.190897 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.190903 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190913 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 16:21:59.190930 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.190937 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190946 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 16:21:59.190963 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.190970 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.190979 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 16:21:59.190997 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:21:59.191003 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191012 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 16:21:59.191029 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191036 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191045 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.191062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.191095 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191101 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191111 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 16:21:59.191128 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191135 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191144 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:21:59.191161 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191168 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191177 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:21:59.191190 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.191263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.191284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191308 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.191315 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191325 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:21:59.191343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191349 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191359 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 16:21:59.191376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191382 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191392 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 16:21:59.191408 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.191415 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191424 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 16:21:59.191437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.191481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.191516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191543 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191551 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 16:21:59.191574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.191590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.191604 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.191618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191646 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.191707 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.191740 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191749 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 16:21:59.191767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191773 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 16:21:59.191800 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.191806 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191816 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 16:21:59.191832 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.191839 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191848 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 16:21:59.191865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.191872 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191881 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 16:21:59.191898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.191905 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 16:21:59.191931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.191964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.191970 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.191979 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 16:21:59.191996 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192003 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.192012 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 16:21:59.192029 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192035 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.192045 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:21:59.192062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192068 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.192077 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:21:59.192090 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.192146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.192163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.192183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192208 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192215 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192224 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:21:59.192242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.192248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.192275 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192281 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192290 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:21:59.192308 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.192314 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192323 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.192336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.192373 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192395 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.192409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192433 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192440 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192449 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 16:21:59.192463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.192484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.192495 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.192509 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192537 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.192600 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192627 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.192635 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192644 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 16:21:59.192662 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192669 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192679 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 16:21:59.192695 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.192702 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192711 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 16:21:59.192728 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.192735 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192744 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 16:21:59.192761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.192768 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192777 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 16:21:59.192794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.192801 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192810 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 16:21:59.192827 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192833 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192842 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.192858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192865 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192874 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 16:21:59.192891 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192897 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192907 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 16:21:59.192924 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.192930 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192939 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 16:21:59.192956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192962 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.192971 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:21:59.192988 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.192994 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.193003 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:21:59.193016 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.193075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.193092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193119 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193127 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193136 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.193179 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193204 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.193211 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193220 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 16:21:59.193237 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.193244 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193254 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 16:21:59.193271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.193277 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193286 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 16:21:59.193303 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.193310 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193320 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 16:21:59.193337 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.193343 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193353 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 16:21:59.193369 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.193376 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193385 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 16:21:59.193402 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.193408 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193417 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 16:21:59.193434 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.193441 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193450 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 16:21:59.193473 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.193480 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193490 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 16:21:59.193508 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.193514 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 16:21:59.193541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.193548 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193558 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 16:21:59.193575 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.193582 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193592 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 16:21:59.193613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.193620 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.193647 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.193654 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193663 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 16:21:59.193676 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.193762 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193768 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 16:21:59.193783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193808 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.193815 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193825 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 16:21:59.193838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.193863 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193878 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193884 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.193898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193923 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.193932 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193941 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 16:21:59.193955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.193971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.193981 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 16:21:59.193996 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194002 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 16:21:59.194015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194039 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.194046 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.194072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.194079 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194088 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 16:21:59.194105 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.194112 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194121 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 16:21:59.194138 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.194145 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194154 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 16:21:59.194167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.194204 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 16:21:59.194219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194225 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.194239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194263 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.194270 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194280 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 16:21:59.194293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.194318 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 16:21:59.194331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.194357 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194365 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.194374 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194387 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.194403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.194417 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194442 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.194449 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194458 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 16:21:59.194482 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.194489 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194505 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 16:21:59.194524 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.194531 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194541 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 16:21:59.194558 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 16:21:59.194565 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194574 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 16:21:59.194593 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.194603 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194614 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 16:21:59.194631 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.194638 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194648 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 16:21:59.194665 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.194672 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194681 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:21:59.194698 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.194705 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194714 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 16:21:59.194731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.194738 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194747 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 16:21:59.194764 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.194771 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.194793 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 16:21:59.194844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.194861 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194867 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 16:21:59.194887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.194919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.194942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.194967 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.194982 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.194988 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.195006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195032 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:21:59.195039 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195048 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 16:21:59.195061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.195088 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 16:21:59.195101 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 16:21:59.195126 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.195133 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 16:21:59.195143 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 16:21:59.195160 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:21:59.195166 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 16:21:59.195175 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 16:21:59.195192 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.195199 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 16:21:59.195209 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 16:21:59.195222 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 16:21:59.195246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.195261 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195267 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.195285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.195317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.195344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195351 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195360 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 16:21:59.195377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195384 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195393 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 16:21:59.195406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.195438 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195459 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.195478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195504 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195512 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195525 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 16:21:59.195539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.195554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.195564 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.195578 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195608 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195616 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195626 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195639 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.195670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195695 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195702 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195711 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 16:21:59.195729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195736 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195745 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 16:21:59.195762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.195769 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195778 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 16:21:59.195795 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195802 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195811 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 16:21:59.195828 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.195835 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195848 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 16:21:59.195866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195873 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195882 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 16:21:59.195899 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.195905 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195915 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 16:21:59.195932 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195938 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195948 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 16:21:59.195965 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.195971 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.195982 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 16:21:59.195995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.196042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.196060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 16:21:59.196084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196108 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.196115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196124 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:21:59.196142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.196148 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196157 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:21:59.196174 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.196181 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196190 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:21:59.196207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.196214 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196223 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 16:21:59.196240 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.196246 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196256 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:21:59.196269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.196309 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.196324 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196331 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.196348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196372 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196379 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.196436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.196453 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.196479 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 16:21:59.196492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 16:21:59.196517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 16:21:59.196532 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196539 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 16:21:59.196552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196581 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.196588 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196603 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 16:21:59.196617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.196643 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.196658 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196664 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.196677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196702 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 16:21:59.196709 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196719 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 16:21:59.196732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.196757 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 16:21:59.196771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196778 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 16:21:59.196791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.196821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.196844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.196869 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.196883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196890 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.196908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196933 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.196940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196950 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 16:21:59.196963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.196978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.196988 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 16:21:59.197002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197028 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197041 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197052 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.197099 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197124 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197131 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197140 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 16:21:59.197158 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197164 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197174 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 16:21:59.197191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197197 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197207 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 16:21:59.197224 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197230 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197240 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 16:21:59.197257 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197263 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197273 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 16:21:59.197290 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:21:59.197297 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197306 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 16:21:59.197323 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:21:59.197330 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197339 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 16:21:59.197356 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 16:21:59.197363 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197372 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 16:21:59.197389 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.197395 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197405 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 16:21:59.197421 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197428 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197437 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 16:21:59.197454 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197461 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197476 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 16:21:59.197494 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197501 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197510 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 16:21:59.197528 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197534 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197549 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 16:21:59.197562 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.197632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.197653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197659 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 16:21:59.197674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197699 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.197705 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197715 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 16:21:59.197732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.197739 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197748 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.197761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.197794 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.197810 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197816 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.197829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197853 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.197860 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197870 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 16:21:59.197883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.197898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.197908 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 16:21:59.197921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.197947 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.197954 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.197964 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.197977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.197996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.198011 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198036 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.198043 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198052 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 16:21:59.198070 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.198077 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198086 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 16:21:59.198103 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.198119 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198129 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 16:21:59.198146 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 16:21:59.198153 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198162 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 16:21:59.198179 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.198185 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198194 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 16:21:59.198212 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 16:21:59.198218 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198227 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 16:21:59.198244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.198250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.198272 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.198331 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198337 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 16:21:59.198488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198516 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.198523 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198532 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 16:21:59.198550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.198556 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198565 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.198578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.198614 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.198629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198636 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 16:21:59.198654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198678 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.198685 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198695 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 16:21:59.198708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.198733 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 16:21:59.198748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198754 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 16:21:59.198767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198792 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.198799 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198808 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 16:21:59.198825 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.198831 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198841 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.198854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.198882 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.198897 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198903 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.198920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198945 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.198952 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198962 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 16:21:59.198974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.198989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.198999 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 16:21:59.199014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199020 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.199034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199057 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.199064 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199073 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 16:21:59.199091 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.199097 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199106 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 16:21:59.199119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199148 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.199162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199168 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.199185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199209 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199216 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199226 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 16:21:59.199239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199264 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.199277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199304 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199311 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199321 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199364 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.199396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199405 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.199422 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:21:59.199429 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199442 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 16:21:59.199455 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.199480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199495 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:21:59.199522 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 16:21:59.199529 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:21:59.199538 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 16:21:59.199551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 16:21:59.199567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199581 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 16:21:59.199610 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.199618 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 16:21:59.199627 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 16:21:59.199645 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.199651 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 16:21:59.199660 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 16:21:59.199673 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 16:21:59.199692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199708 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199714 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 16:21:59.199732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199756 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.199763 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199772 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 16:21:59.199785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199810 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.199825 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199831 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.199844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199868 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.199875 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199884 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 16:21:59.199898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.199922 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 16:21:59.199941 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199948 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.199962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.199986 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.199993 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200006 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 16:21:59.200024 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.200031 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200040 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 16:21:59.200057 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.200064 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200073 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 16:21:59.200091 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200097 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200106 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 16:21:59.200119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.200157 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200174 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200180 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.200194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200218 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200224 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200234 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 16:21:59.200247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.200273 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.200286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200319 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200327 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200336 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.200379 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200404 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.200411 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200420 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 16:21:59.200438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.200444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 16:21:59.200476 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200483 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200493 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 16:21:59.200511 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.200517 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200527 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 16:21:59.200544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200550 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200559 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 16:21:59.200576 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200583 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200599 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 16:21:59.200620 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 16:21:59.200627 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200637 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 16:21:59.200649 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.200688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.200704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200710 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 16:21:59.200724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200748 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.200754 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200764 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 16:21:59.200781 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200788 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200797 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 16:21:59.200814 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200820 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200834 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 16:21:59.200852 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.200858 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200868 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 16:21:59.200885 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200892 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200901 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 16:21:59.200918 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200924 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200933 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 16:21:59.200950 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200957 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200966 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 16:21:59.200983 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.200989 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.200998 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 16:21:59.201011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.201063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.201078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201084 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 16:21:59.201103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201127 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.201134 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 16:21:59.201156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.201182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 16:21:59.201198 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 16:21:59.201205 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 16:21:59.201214 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 16:21:59.201230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201236 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 16:21:59.201249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.201291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 16:21:59.201307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.201318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 16:21:59.201328 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 16:21:59.201345 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.201352 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 16:21:59.201366 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 16:21:59.201383 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 16:21:59.201389 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 16:21:59.201399 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 16:21:59.201415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.201422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.201431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.201447 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.201454 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.201463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.201487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.201493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.201503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.201520 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.201526 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 16:21:59.201535 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.201552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.201558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 16:21:59.201568 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.201585 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:21:59.201592 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 16:21:59.201605 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 16:21:59.201622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.201628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.201638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.201654 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 16:21:59.201661 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 16:21:59.201670 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 16:21:59.201687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.201693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 16:21:59.201706 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.201723 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.201730 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 16:21:59.201739 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.201754 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 16:21:59.201761 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 16:21:59.201770 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 16:21:59.201786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.201793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.201802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.201819 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.201825 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 16:21:59.201834 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.201847 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 16:21:59.201880 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.201908 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 16:21:59.201934 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.201961 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 16:21:59.201987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.202013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 16:21:59.202039 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.202065 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 16:21:59.202092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.202118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 16:21:59.202144 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.202170 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 16:21:59.202198 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.202224 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 16:21:59.202250 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 16:21:59.202277 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 16:21:59.202308 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 16:21:59.202334 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 16:21:59.202360 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 16:21:59.202385 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 16:21:59.202412 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.202438 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 16:21:59.202468 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.202496 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 16:21:59.202522 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.202548 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 16:21:59.202574 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.202606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 16:21:59.202634 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.202660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:21:59.202686 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.202713 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:21:59.202740 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.202767 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 16:21:59.202793 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.202818 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 16:21:59.202844 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.202870 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 16:21:59.202896 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.202922 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 16:21:59.202948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.202975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:21:59.203002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.203034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 16:21:59.203060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.203087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.203113 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.203139 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.203165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.203191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.203217 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.203243 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 16:21:59.203269 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 16:21:59.203294 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 16:21:59.203321 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.203347 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 16:21:59.203372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.203398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.203424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.203451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 16:21:59.203484 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.203510 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 16:21:59.203536 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.203563 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 16:21:59.203590 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.203616 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 16:21:59.203641 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.203667 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 16:21:59.203693 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.203719 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 16:21:59.203749 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.203775 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.203801 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.203827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 16:21:59.203853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.203879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 16:21:59.203905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.203931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 16:21:59.203957 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.203975 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204001 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.204028 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204045 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204061 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.204112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.204212 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204238 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.204263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.204363 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204389 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204418 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204444 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204473 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204491 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204517 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204544 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204560 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204585 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204611 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204638 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204663 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204689 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.204715 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204741 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204766 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204792 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.204818 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204835 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204860 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.204886 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204912 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.204937 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.204963 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.204989 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205014 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.205040 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205066 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.205092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.205246 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205279 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205313 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.205339 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205365 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.205392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205408 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205449 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.205480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.205597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205630 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205646 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.205698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.205964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.205991 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206018 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.206045 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206062 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206078 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206094 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.206146 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206171 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:21:59.206197 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.206281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.206396 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206422 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 16:21:59.206447 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206479 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.206505 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206522 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206547 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.206573 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206594 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206620 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.206646 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206665 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206690 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:21:59.206715 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206733 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206758 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.206784 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206810 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.206835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206868 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.206934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.206983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:21:59.207099 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207116 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207142 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.207167 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207205 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207231 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.207256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.207362 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207388 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.207413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.207519 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207545 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207571 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207596 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207621 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207638 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207663 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207689 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207706 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207735 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207761 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207786 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207812 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207837 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.207863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207919 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207948 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 16:21:59.207974 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.207991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208017 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 16:21:59.208043 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208068 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.208094 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208119 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.208145 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208170 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.208196 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208221 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.208247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208280 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.208396 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208412 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208432 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208459 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.208490 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208517 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.208543 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208560 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208576 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.208632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 16:21:59.208749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208765 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208781 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208797 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208823 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.208848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208898 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208923 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.208949 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.208975 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 16:21:59.209000 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209017 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209033 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209050 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209079 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 16:21:59.209108 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209135 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 16:21:59.209160 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209177 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209197 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.209249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 16:21:59.209366 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209391 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 16:21:59.209417 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209442 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 16:21:59.209473 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209492 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209517 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.209543 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209560 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209585 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 16:21:59.209611 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209627 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209653 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:21:59.209678 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209695 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209720 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 16:21:59.209746 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209772 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 16:21:59.209797 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209814 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209878 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.209904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209954 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.209986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.210002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.210018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 16:21:59.210044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 16:21:59.210070 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.210125 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.210175 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.210225 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.210273 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.210321 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.210368 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.210417 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.210469 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.210519 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.210567 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.210614 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.210662 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.210708 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.210754 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.210803 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.210851 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.210899 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.210946 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.210993 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.211040 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.211088 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.211135 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.211183 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.211238 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.211290 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.211337 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.211383 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.211429 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.211486 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.211536 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.211584 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.211635 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.211682 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.211728 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.211776 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.211824 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.211870 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.211918 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.211973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.212020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.212067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.212116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.212164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.212212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.212259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.212306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.212353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.212401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.212449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.212501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.212550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.212596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.212656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.212705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.212753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.212801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.212847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.212894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.212942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.212990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.213037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.213086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.213155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.213220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.213267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.213313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.213359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.213406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.213454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.213508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.213560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.213622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.213669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.213715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.213764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.213810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.213858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.214120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.214168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.214228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.214278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.214325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.214373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.214419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.214471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.214520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.214568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.214616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.214662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.214726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.214772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.214819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.214867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.214914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.214962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.215008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.215056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.215103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.215166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.215214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.215262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.215314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.215365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.215411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.215457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.215509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.215556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.215619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.215668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.215719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.215791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.215839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.215886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.215934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.215980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.216028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.216083 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 16:21:59.216109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.216169 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.216224 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.216278 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.216332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.216386 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.216439 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.216512 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.216845 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.216901 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.216955 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.217008 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.217061 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.217115 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.217183 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.217237 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.217290 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.217348 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.217402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.217454 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.217514 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.217569 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.217627 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.217681 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.217734 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.217786 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.217839 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.217892 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.217946 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.217999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.218057 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.218111 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.218165 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.218219 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.218272 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.218325 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.218383 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.218436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.218499 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.218561 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 16:21:59.218584 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.218638 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.218691 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.218745 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.218798 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.218852 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.218906 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.218960 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.219013 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.219068 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.219122 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.219176 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.219229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.219283 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.219337 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.219391 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.219444 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.219504 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.219559 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.219612 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.219670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.219728 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.219782 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.219836 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.219889 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.219943 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.219997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.220051 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.220104 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.220158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.220211 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.220265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.220318 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.220372 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.220427 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.220486 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.220540 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.220595 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.220648 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.220709 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 16:21:59.220732 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.220781 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.220834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.220883 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.220931 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.220979 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.221026 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.221075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.221124 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.221173 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.221220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.221268 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.221316 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.221364 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.221412 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.221461 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.221515 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.221564 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.221612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.221660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.221707 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.221755 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.221803 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.221857 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.221906 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.221954 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.222002 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.222050 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.222099 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.222147 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.222195 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.222243 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.222291 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.222339 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.222387 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.222442 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.222496 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.222545 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.222593 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.222648 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 16:21:59.222670 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.222720 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.222771 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.222821 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.222872 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.222926 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.222977 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.223027 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 16:21:59.223078 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 16:21:59.223128 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 16:21:59.223179 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.223229 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.223279 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.223329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.223379 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.223433 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.223497 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.223549 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.223599 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.223650 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.223701 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.223752 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.223802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.223853 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.223903 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.223953 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.224003 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 16:21:59.224057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.224108 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.224157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.224208 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.224258 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.224308 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.224359 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.224409 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.224459 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.224515 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.224567 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.224617 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.224670 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 16:21:59.224687 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 16:21:59.224716 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 16:21:59.224744 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 16:21:59.224772 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 16:21:59.224797 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 16:21:59.224817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.224836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.224845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.224853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.224864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.224872 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.224880 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.224888 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:21:59.224895 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:21:59.224903 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:21:59.224910 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.224918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.224926 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.224933 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.224941 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.224949 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.224957 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.224965 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.224972 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.224979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.224987 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.224995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.225018 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.225025 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.225033 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:21:59.225040 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.225048 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.225055 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.225063 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.225070 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.225077 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.225085 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.225092 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.225100 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225107 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.225115 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.225122 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.225130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.225140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.225147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.225155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.225163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.225170 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.225177 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.225185 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:21:59.225192 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:21:59.225200 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:21:59.225207 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.225214 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.225222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.225229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.225237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225244 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.225251 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.225262 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.225270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.225278 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.225285 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225292 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225308 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.225315 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.225322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.225330 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:21:59.225337 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.225345 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.225352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.225360 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.225368 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.225375 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.225382 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.225389 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.225397 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225404 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.225411 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.225418 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.225426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.225436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.225443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.225450 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.225457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.225469 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.225477 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.225484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:21:59.225490 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:21:59.225497 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:21:59.225504 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.225510 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.225517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.225525 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.225532 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225539 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.225546 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.225553 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.225560 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.225566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.225573 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225580 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225586 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.225600 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.225607 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.225614 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:21:59.225620 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.225627 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.225637 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.225644 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.225651 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.225658 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.225665 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.225672 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.225679 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225685 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.225692 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.225698 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.225705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 16:21:59.225715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 16:21:59.225721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 16:21:59.225728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 16:21:59.225735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.225741 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 16:21:59.225748 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 16:21:59.225754 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 16:21:59.225761 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 16:21:59.225768 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 16:21:59.225774 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 16:21:59.225781 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 16:21:59.225787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 16:21:59.225794 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 16:21:59.225801 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225808 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.225815 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 16:21:59.225822 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 16:21:59.225828 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 16:21:59.225835 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 16:21:59.225841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225848 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 16:21:59.225855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225862 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 16:21:59.225868 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 16:21:59.225875 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 16:21:59.225882 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 16:21:59.225888 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 16:21:59.225895 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 16:21:59.225901 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 16:21:59.225908 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 16:21:59.225914 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 16:21:59.225921 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 16:21:59.225927 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 16:21:59.225934 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 16:21:59.225940 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 16:21:59.225947 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 16:21:59.225954 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 16:21:59.225960 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 16:21:59.226221 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 16:21:59.226232 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 16:21:59.226237 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 16:21:59.226242 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 16:21:59.226249 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 16:21:59.226253 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 16:21:59.226257 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 16:21:59.226267 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 16:21:59.226276 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 16:21:59.226308 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226316 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179318" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 16:21:59.226330 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 16:21:59.226352 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 16:21:59.226359 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 16:21:59.226363 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 16:21:59.226368 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 16:21:59.226373 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179318" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 16:21:59.226384 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:21:59.226390 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:21:59.226395 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:21:59.226406 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226414 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 16:21:59.226419 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 16:21:59.226445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.226454 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 16:21:59.226458 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.226491 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 16:21:59.226497 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 16:21:59.226502 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 16:21:59.226505 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 16:21:59.226509 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 16:21:59.226513 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 16:21:59.226517 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 16:21:59.226522 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 16:21:59.226526 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 16:21:59.226536 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179318" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 16:21:59.226548 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:21:59.226555 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:21:59.226559 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 16:21:59.226565 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226570 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 16:21:59.226575 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 16:21:59.226602 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 16:21:59.226609 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226614 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226619 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226624 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 16:21:59.226634 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 16:21:59.226641 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226646 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:21:59.226651 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 16:21:59.226657 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179318" 2020-04-01 16:21:59.226664 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226668 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:21:59.226673 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226680 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226685 wsdl: in serializeType: returning: 179318 2020-04-01 16:21:59.226692 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 16:21:59.226699 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226703 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:21:59.226707 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 16:21:59.226712 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 16:21:59.226719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226724 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 16:21:59.226734 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226739 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 16:21:59.226743 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 16:21:59.226749 wsdl: in serializeType: returning: 179318PLN 2020-04-01 16:21:59.226753 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179318PLN 2020-04-01 16:21:59.226776 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179318PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 16:21:59.226780 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 16:21:59.226787 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1844"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 16:21:59.226800 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 16:21:59.226806 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179318PLN 2020-04-01 16:21:59.226816 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 16:21:59.226889 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 16:21:59.226828 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 16:21:59.226839 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 16:21:59.226844 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 16:21:59.226848 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 16:21:59.226852 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 16:21:59.226859 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:21:59.226869 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:21:59.226877 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 16:21:59.226883 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 16:21:59.226896 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 16:21:59.226905 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 16:21:59.226913 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 16:21:59.233356 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 16:21:59.233373 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 16:21:59.233386 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 16:21:59.233394 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 16:21:59.233402 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 16:21:59.233409 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 16:21:59.233416 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 16:21:59.233431 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 16:21:59.233439 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 16:21:59.233481 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 16:21:59.241866 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 16:21:59.241882 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 16:21:59.241891 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 16:21:59.241900 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 16:21:59.241908 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 16:21:59.241917 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 16:21:59.241926 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 16:21:59.241939 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 16:21:59.241948 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 16:21:59.241956 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 14:21:51 GMT 2020-04-01 16:21:59.241966 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 16:21:59.241974 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 16:21:59.241983 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 16:21:59.241994 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 16:21:59.242024 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 16:21:59.242036 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 16:21:59.242048 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 16:21:59.242056 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 16:21:59.242064 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 16:21:59.242096 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 16:21:59.242110 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 16:21:59.242119 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 16:21:59.242144 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 16:21:59.242153 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 14:21:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 16:21:59.242193 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 16:21:59.242205 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 16:21:59.242231 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 16:21:59.242241 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 16:21:59.242341 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 16:21:59.242493 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 16:21:59.242502 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 16:21:59.242515 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 16:21:59.242530 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 16:21:59.242564 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 16:21:59.242658 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 16:21:59.242689 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 16:21:59.242705 nusoap_client: got fault 2020-04-01 16:21:59.242716 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 16:21:59.242724 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 16:21:59.242732 nusoap_client: detail =