Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 75.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49179-02712 Model turbiny: TD06-7
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3537
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 01:13:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 03:14:00.859291 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 03:14:00.859421 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:14:00.859440 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 03:14:00.859458 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:14:00.859467 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 03:14:00.859480 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 03:14:00.859498 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 03:14:00.859506 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:14:00.859514 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:14:00.859524 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 03:14:00.859532 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:14:00.859542 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:14:00.859550 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:14:00.859554 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:14:00.859559 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:14:00.859562 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 03:14:00.859578 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:14:00.859793 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:14:00.859811 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:14:00.859820 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 03:14:00.859830 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 03:14:00.859843 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:14:00.859852 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:14:00.867795 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:14:00.867815 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:14:00.867825 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 03:14:00.867831 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:14:00.867836 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:14:00.867841 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 03:14:00.867845 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 03:14:00.867883 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 03:14:00.886708 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 03:14:00.886728 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 03:14:00.886742 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:14:00.886747 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:14:00.886753 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:14:00.886758 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:14:00.886763 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:14:00.886770 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:14:00.886778 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:14:00.886787 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:13:53 GMT 2019-08-18 03:14:00.886797 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:14:00.886806 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 03:14:00.886817 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:14:00.886860 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 03:14:00.886903 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 03:14:00.886934 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 03:14:00.894413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.894660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.902607 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 03:14:00.902722 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 03:14:00.902752 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-18 03:14:00.902835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:14:00.902857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.910694 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 03:14:00.910811 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 03:14:00.910847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.910875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:14:00.910917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.910931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.910958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.910985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:14:00.911183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:14:00.911292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.911425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 03:14:00.918834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.918963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919610 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 03:14:00.919642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 03:14:00.919944 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 03:14:00.919959 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:14:00.919968 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 03:14:00.920116 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 03:14:00.920175 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:14:00.920198 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:14:00.920208 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:14:00.920235 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 03:14:00.920243 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 03:14:00.920886 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 03:14:00.920908 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 03:14:00.920994 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 03:14:00.921040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921088 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.921101 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921123 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:14:00.921159 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.921170 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921187 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:14:00.921216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.921275 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.921299 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.921335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921378 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.921389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 03:14:00.921426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.921469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:14:00.921492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 03:14:00.921522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921562 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.921572 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921588 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:14:00.921617 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.921627 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921643 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:14:00.921670 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.921680 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921695 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:14:00.921724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.921777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.921800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 03:14:00.921833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921871 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.921881 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921896 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 03:14:00.921918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.921958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 03:14:00.921980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.921990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 03:14:00.922010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922048 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.922059 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922074 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:14:00.922101 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.922111 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922126 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:14:00.922152 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.922162 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922177 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:14:00.922203 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.922213 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.922249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.922307 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.922330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.922362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922469 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.922500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.922526 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:14:00.922558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 03:14:00.922578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:14:00.922618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:14:00.922640 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 03:14:00.922673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922717 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.922728 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922743 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 03:14:00.922770 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.922781 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922795 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 03:14:00.922821 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.922831 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922846 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 03:14:00.922872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.922882 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922897 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.922918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.922959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.922975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.922998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.923030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923069 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.923079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 03:14:00.923115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.923154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:14:00.923176 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923185 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 03:14:00.923208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923245 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.923256 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:14:00.923291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.923329 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.923351 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923360 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.923380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923419 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.923429 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923444 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 03:14:00.923464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.923502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:14:00.923525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923535 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 03:14:00.923561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.923612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923628 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.923649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.923688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.923747 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923760 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.923786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923820 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.923829 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923841 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 03:14:00.923856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.923885 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 03:14:00.923901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923907 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 03:14:00.923922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923950 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.923957 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.923968 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:14:00.923986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.923993 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924003 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.924016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924046 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 03:14:00.924061 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924067 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.924081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924106 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.924113 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924122 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 03:14:00.924136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924162 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 03:14:00.924176 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924183 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 03:14:00.924196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924221 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.924228 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924238 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:14:00.924256 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.924262 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924272 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.924285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924314 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 03:14:00.924328 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924334 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.924348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.924380 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924390 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 03:14:00.924403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924428 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 03:14:00.924443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924449 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 03:14:00.924463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.924494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.924517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 03:14:00.924557 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924563 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.924576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924601 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.924607 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924617 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 03:14:00.924630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924665 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 03:14:00.924681 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924687 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 03:14:00.924701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.924733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.924756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924780 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.924795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924801 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.924814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924839 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.924846 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924855 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 03:14:00.924868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.924893 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:14:00.924908 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924914 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 03:14:00.924928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924954 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.924960 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.924970 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:14:00.924983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925010 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.925024 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925030 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.925044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925069 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.925076 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 03:14:00.925099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:14:00.925139 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925145 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 03:14:00.925158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925183 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.925190 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925200 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 03:14:00.925213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925238 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.925252 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925258 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.925272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925296 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.925303 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925313 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 03:14:00.925326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925351 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:14:00.925365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925371 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 03:14:00.925385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925411 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.925418 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925428 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 03:14:00.925445 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.925452 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925462 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 03:14:00.925475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925503 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.925518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925524 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.925537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925562 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.925569 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925579 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 03:14:00.925591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925616 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:14:00.925631 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925642 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:14:00.925657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.925689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.925712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925737 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.925752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925759 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.925772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925800 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.925807 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925817 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:14:00.925830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925856 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:14:00.925871 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925879 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:14:00.925892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925918 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:14:00.925925 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925935 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:14:00.925948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.925973 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.925988 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.925995 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.926008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926038 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.926096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.926113 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926123 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:14:00.926134 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 03:14:00.926146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:14:00.926171 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:14:00.926186 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926192 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 03:14:00.926206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926232 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:14:00.926238 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926248 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:14:00.926261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.926286 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.926301 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926307 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.926320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926351 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.926407 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.926424 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926434 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:14:00.926444 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 03:14:00.926457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:14:00.926480 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:14:00.926495 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926501 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 03:14:00.926516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926541 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:14:00.926548 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926558 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 03:14:00.926571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.926596 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.926611 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926617 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.926630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926667 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926705 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.926724 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.926741 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926751 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:14:00.926761 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 03:14:00.926774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:14:00.926798 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:14:00.926812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 03:14:00.926833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926858 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.926865 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 03:14:00.926893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.926900 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 03:14:00.926928 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.926935 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926945 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 03:14:00.926962 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.926969 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.926979 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:14:00.926996 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.927002 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927012 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:14:00.927029 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.927036 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927046 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 03:14:00.927063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.927070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.927092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.927143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.927160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927167 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.927182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 03:14:00.927236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.927262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:14:00.927277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927283 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 03:14:00.927297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927322 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927328 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927338 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:14:00.927356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.927389 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927396 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927405 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:14:00.927418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.927450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.927465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927471 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.927484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927510 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927517 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 03:14:00.927550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.927601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:14:00.927624 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927631 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:14:00.927653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927679 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927686 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927696 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.927709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.927735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.927759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927766 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.927781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927807 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927814 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:14:00.927837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.927862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:14:00.927877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927883 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 03:14:00.927898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927924 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927931 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927941 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 03:14:00.927959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927965 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.927975 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.927992 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.927999 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928008 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:14:00.928022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.928055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.928077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928083 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.928097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928123 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.928130 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 03:14:00.928153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.928178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:14:00.928192 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928199 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.928212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928237 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.928244 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928253 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:14:00.928271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.928277 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928287 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:14:00.928304 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.928310 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928320 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:14:00.928337 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.928344 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928353 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:14:00.928370 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.928377 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928387 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:14:00.928400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.928440 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.928456 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928462 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.928476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928501 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928508 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 03:14:00.928531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.928546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.928556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.928571 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928601 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928608 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928631 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.928668 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.928701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.928729 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.928735 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928745 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 03:14:00.928763 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.928769 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928779 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 03:14:00.928797 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.928803 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928813 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:14:00.928830 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.928836 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928846 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 03:14:00.928863 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:14:00.928870 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928881 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 03:14:00.928899 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.928905 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928915 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.928932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.928939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.928965 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.928972 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.928982 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 03:14:00.928999 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929006 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929015 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:14:00.929032 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929038 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929048 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:14:00.929061 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.929135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.929156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929181 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.929188 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929197 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:14:00.929215 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929222 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929232 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:14:00.929249 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929256 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929266 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:14:00.929283 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.929290 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929299 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:14:00.929312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.929350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.929395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929420 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 03:14:00.929451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.929466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.929476 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.929489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929516 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.929576 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929603 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.929610 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929619 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:14:00.929642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929650 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929661 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:14:00.929678 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.929685 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929695 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:14:00.929712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.929727 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929737 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:14:00.929754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.929761 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:14:00.929790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.929797 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929807 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:14:00.929824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.929858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929865 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929875 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:14:00.929892 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929898 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929908 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:14:00.929925 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929931 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929942 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:14:00.929958 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.929965 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.929975 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:14:00.929988 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.930042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.930060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.930081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930106 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930113 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930123 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:14:00.930140 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.930147 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.930174 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930181 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930191 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:14:00.930208 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.930215 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930224 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.930237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.930275 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.930310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930335 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930342 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 03:14:00.930365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.930380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.930390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.930404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930431 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930438 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930447 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.930490 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930516 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.930522 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930533 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:14:00.930550 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930557 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930567 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 03:14:00.930584 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.930591 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930600 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 03:14:00.930617 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.930624 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930633 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 03:14:00.930657 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.930664 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:14:00.930691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.930698 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930708 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:14:00.930725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930732 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.930758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930766 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930776 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 03:14:00.930793 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930799 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930809 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 03:14:00.930826 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.930833 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930842 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 03:14:00.930860 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930876 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:14:00.930892 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.930899 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930909 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:14:00.930922 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.930979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.930996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931024 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931031 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931041 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.931084 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931109 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.931116 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931126 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 03:14:00.931144 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.931150 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931160 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 03:14:00.931177 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.931183 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931192 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:14:00.931209 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.931216 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931225 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 03:14:00.931242 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.931249 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931258 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 03:14:00.931275 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.931281 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931291 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 03:14:00.931308 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.931314 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931331 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 03:14:00.931350 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.931357 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931366 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 03:14:00.931384 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.931390 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931400 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 03:14:00.931417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.931424 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 03:14:00.931450 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.931457 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931467 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 03:14:00.931483 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.931491 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931500 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 03:14:00.931517 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.931524 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.931550 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.931557 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931566 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 03:14:00.931579 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.931670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931677 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 03:14:00.931697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931723 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.931730 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931740 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 03:14:00.931753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.931779 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931801 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.931819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931845 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.931852 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931861 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 03:14:00.931875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.931900 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:14:00.931915 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931921 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 03:14:00.931934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.931966 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.931975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.931993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.931999 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932009 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:14:00.932026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.932033 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932042 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:14:00.932059 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.932066 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932080 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:14:00.932093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.932130 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 03:14:00.932145 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932151 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.932165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932190 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.932197 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932206 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 03:14:00.932220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.932245 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 03:14:00.932258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.932287 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932294 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.932304 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932317 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.932334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.932348 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932378 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.932385 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932395 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 03:14:00.932412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.932418 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932428 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 03:14:00.932445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.932452 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932461 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 03:14:00.932478 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 03:14:00.932485 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932495 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 03:14:00.932512 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.932518 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932527 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 03:14:00.932545 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.932552 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932561 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 03:14:00.932578 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.932585 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932595 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:14:00.932611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.932618 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932627 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 03:14:00.932650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.932657 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932667 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 03:14:00.932685 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.932691 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.932718 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 03:14:00.932767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.932784 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932791 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 03:14:00.932805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.932842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932851 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.932864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.932890 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.932904 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932910 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.932924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932948 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:14:00.932955 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932965 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 03:14:00.932978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.932993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.933003 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:14:00.933016 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 03:14:00.933042 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.933049 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:14:00.933058 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 03:14:00.933076 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:14:00.933083 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 03:14:00.933093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 03:14:00.933110 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.933116 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 03:14:00.933131 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 03:14:00.933144 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 03:14:00.933167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.933191 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933198 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.933211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.933243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.933270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933278 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933288 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 03:14:00.933305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933312 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933321 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 03:14:00.933334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.933368 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933383 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933389 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.933407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933431 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933438 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933448 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 03:14:00.933461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.933486 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.933504 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933531 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933539 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933548 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.933591 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933617 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933624 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933634 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 03:14:00.933657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933664 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933679 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 03:14:00.933697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.933704 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933713 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 03:14:00.933731 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933737 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933747 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 03:14:00.933763 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.933770 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933780 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 03:14:00.933797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933803 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933813 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 03:14:00.933830 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.933836 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933846 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 03:14:00.933863 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933869 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933878 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 03:14:00.933896 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.933902 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933912 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 03:14:00.933925 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.933969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.933987 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.933993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 03:14:00.934011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934037 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.934044 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934054 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 03:14:00.934071 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.934078 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934087 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:14:00.934104 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.934111 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:14:00.934137 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.934143 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934153 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:14:00.934170 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.934177 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934192 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 03:14:00.934205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.934245 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.934260 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934267 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.934281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934305 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934312 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.934371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.934388 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934399 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:14:00.934409 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 03:14:00.934421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 03:14:00.934446 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:14:00.934461 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934467 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 03:14:00.934485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934509 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.934516 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934526 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 03:14:00.934539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.934564 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.934579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934585 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.934599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934624 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:14:00.934631 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934646 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 03:14:00.934660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.934685 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 03:14:00.934700 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934707 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 03:14:00.934724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.934756 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.934778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.934803 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.934818 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934824 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.934838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934862 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.934869 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934879 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 03:14:00.934892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.934907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.934917 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:14:00.934930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.934957 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.934963 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.934973 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.934986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.935016 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935047 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935054 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935077 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 03:14:00.935095 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935101 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935110 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 03:14:00.935127 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935133 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935142 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 03:14:00.935158 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935164 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935174 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 03:14:00.935191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935197 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935206 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 03:14:00.935223 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:14:00.935229 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935238 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 03:14:00.935255 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:14:00.935261 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935271 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 03:14:00.935287 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 03:14:00.935293 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935303 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 03:14:00.935319 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.935326 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935336 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 03:14:00.935352 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935358 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935378 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 03:14:00.935396 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935402 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935411 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 03:14:00.935427 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935433 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935442 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 03:14:00.935459 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935465 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935474 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 03:14:00.935487 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.935548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.935580 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935587 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 03:14:00.935602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935627 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935634 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935650 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 03:14:00.935663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.935694 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.935709 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935716 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.935729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935754 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.935761 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935771 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 03:14:00.935784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.935809 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:14:00.935823 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935829 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.935844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935868 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935875 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935884 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 03:14:00.935902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.935916 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935925 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 03:14:00.935942 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.935949 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935959 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 03:14:00.935976 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.935983 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.935992 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 03:14:00.936005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.936046 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936061 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936080 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.936094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936118 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936124 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936133 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 03:14:00.936146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.936175 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.936188 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936214 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936220 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936229 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.936271 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.936301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936311 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 03:14:00.936327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.936333 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936342 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 03:14:00.936359 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936365 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936374 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 03:14:00.936390 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.936397 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936406 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 03:14:00.936422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936452 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 03:14:00.936470 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936476 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936485 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 03:14:00.936502 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:14:00.936508 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936517 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 03:14:00.936530 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.936583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.936602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936616 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 03:14:00.936793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936821 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.936828 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936838 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 03:14:00.936856 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936862 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936872 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 03:14:00.936889 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936895 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936904 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 03:14:00.936921 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.936928 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936937 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 03:14:00.936955 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936961 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.936971 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 03:14:00.936988 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.936994 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937003 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 03:14:00.937020 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.937027 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937036 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 03:14:00.937053 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.937060 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937082 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 03:14:00.937095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.937145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.937159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937166 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 03:14:00.937184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937208 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.937215 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 03:14:00.937237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.937261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:14:00.937276 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 03:14:00.937283 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 03:14:00.937296 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 03:14:00.937312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937317 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 03:14:00.937330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.937371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 03:14:00.937387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.937398 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 03:14:00.937407 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 03:14:00.937424 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.937430 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 03:14:00.937440 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 03:14:00.937455 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 03:14:00.937461 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 03:14:00.937471 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 03:14:00.937487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.937493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.937502 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.937518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.937525 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.937534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.937550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.937556 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.937578 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.937595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.937602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 03:14:00.937611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.937628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.937634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 03:14:00.937650 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.937667 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:14:00.937673 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 03:14:00.937687 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 03:14:00.937704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.937711 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.937721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.937737 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 03:14:00.937743 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 03:14:00.937753 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 03:14:00.937769 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.937776 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 03:14:00.937786 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.937802 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.937808 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 03:14:00.937818 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.937833 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 03:14:00.937840 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 03:14:00.937849 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 03:14:00.937866 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 03:14:00.937915 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.937944 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 03:14:00.937971 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.937998 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 03:14:00.938024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.938051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 03:14:00.938092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.938118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 03:14:00.938144 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.938169 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 03:14:00.938195 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.938220 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 03:14:00.938245 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 03:14:00.938275 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 03:14:00.938301 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 03:14:00.938326 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 03:14:00.938352 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 03:14:00.938377 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 03:14:00.938402 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.938427 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 03:14:00.938453 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.938478 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 03:14:00.938503 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.938529 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 03:14:00.938554 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.938593 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 03:14:00.938620 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.938653 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:14:00.938680 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.938706 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:14:00.938733 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.938760 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 03:14:00.938787 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.938813 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 03:14:00.938839 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.938865 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 03:14:00.938891 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.938918 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 03:14:00.938944 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.938971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:14:00.939002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.939030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 03:14:00.939056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.939095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.939120 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.939146 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.939172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.939197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.939222 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.939247 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 03:14:00.939272 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 03:14:00.939297 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 03:14:00.939322 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.939347 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 03:14:00.939372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.939397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.939422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.939447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 03:14:00.939472 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.939497 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 03:14:00.939522 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.939547 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 03:14:00.939587 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.939623 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 03:14:00.939656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.939684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 03:14:00.939710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.939743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 03:14:00.939770 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939788 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939814 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.939840 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939856 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939873 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939899 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.939925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.939974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.940026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.940140 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940165 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940190 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940215 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940240 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940256 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940281 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940306 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940322 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940346 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940372 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940397 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940427 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940452 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.940477 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940502 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940527 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940552 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.940591 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940641 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.940669 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940695 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.940721 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940747 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.940773 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940799 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.940825 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940851 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.940878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.940977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.941029 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941046 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941063 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.941125 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941156 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.941181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.941263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.941378 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941426 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941451 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.941476 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941492 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.941590 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.941647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941665 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941682 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941698 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941724 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.941754 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941780 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:14:00.941806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941823 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941865 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.941891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.941983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.942008 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942034 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:14:00.942061 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942100 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.942125 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.942175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.942273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:14:00.942438 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942454 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942479 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.942503 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942519 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942535 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942572 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.942598 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.942705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.942805 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942832 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.942858 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942885 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.942910 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942927 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942953 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.942979 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.942995 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943021 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.943051 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943090 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.943115 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943140 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.943165 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.943214 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943239 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 03:14:00.943264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 03:14:00.943329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943354 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.943378 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943405 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.943430 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943455 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.943479 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.943530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.943699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943732 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943763 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.943789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943815 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.943841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943874 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.943926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.943987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 03:14:00.944067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944101 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944117 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.944169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944185 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.944283 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944311 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 03:14:00.944336 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944353 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944369 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944577 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944604 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 03:14:00.944630 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944661 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 03:14:00.944687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.944771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 03:14:00.944888 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944914 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 03:14:00.944947 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.944973 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 03:14:00.944999 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945025 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 03:14:00.945050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945083 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.945152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 03:14:00.945306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 03:14:00.945334 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.945389 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.945437 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.945485 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.945536 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.945596 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.945649 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.945698 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.945745 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.945794 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.945841 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.945888 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.945937 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.945994 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.946046 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.946092 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.946139 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.946184 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.946230 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.946276 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.946323 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.946369 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.946415 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.946498 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.946550 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.946610 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.946664 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.946711 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.946758 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.946806 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.946854 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.946905 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.946964 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.947011 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.947067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.947113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.947158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.947204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.947250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.947295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.947341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.947392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.947438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.947485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.947530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.947590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.947641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.947690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.947738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.947787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.947834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.947881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.947930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.947978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.948027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.948086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.948133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.948182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.948232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.948276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.948321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.948366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.948411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.948458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.948504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.948565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.948613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.948668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.948725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.948773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.948821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.948870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.948917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.948964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.949011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.949072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.949118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.949164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.949209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.949255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.949300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.949345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.949391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.949437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.949483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.949530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.949590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.949643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.949693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.949762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.949810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.949862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.949914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.949961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.950007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.950066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.950112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.950160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.950220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.950270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.950315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.950362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.950414 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:14:00.950440 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.950498 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.950551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.950620 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.950695 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.950749 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.950802 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.950856 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.950910 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.950964 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.951022 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.951104 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.951156 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.951207 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.951259 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.951310 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.951362 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.951440 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.951494 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.951546 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.951613 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.951673 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.951727 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.951780 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.951834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.951906 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.951961 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.952014 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.952081 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.952133 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.952185 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.952236 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.952302 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.952355 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.952414 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 03:14:00.952436 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.952690 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.952744 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.952811 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.952870 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.952925 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.952979 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.953034 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.953088 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.953142 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.953195 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.953250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.953316 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.953369 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.953435 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.953490 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.953544 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.953598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.953659 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.953714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.953769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.953823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.953878 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.953932 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.953987 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.954045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.954101 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.954156 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.954210 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.954264 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.954318 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.954372 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.954426 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.954493 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.954552 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 03:14:00.954573 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.954620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.954673 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.954720 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.954779 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.954828 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.954876 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.954924 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.954972 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.955021 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.955082 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.955128 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.955179 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.955225 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.955272 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.955319 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.955379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.955428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.955476 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.955524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.955579 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.955628 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.955682 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.955730 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.955778 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.955826 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.955875 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.955935 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.955982 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.956028 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.956074 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.956120 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.956166 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.956217 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.956271 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 03:14:00.956291 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.956340 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.956389 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.956437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.956485 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.956533 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.956581 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 03:14:00.956649 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 03:14:00.956701 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 03:14:00.956751 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.956802 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.956853 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.956917 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.956965 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.957014 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.957062 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.957110 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.957158 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.957207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.957256 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.957308 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.957358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.957407 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.957455 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.957503 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.957551 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 03:14:00.957613 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.957669 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.957721 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.957771 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.957821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.957871 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.957933 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.957983 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.958034 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 03:14:00.958051 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 03:14:00.958079 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 03:14:00.958105 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 03:14:00.958135 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 03:14:00.958163 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 03:14:00.958183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.958198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.958207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.958216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.958224 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.958232 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.958240 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:14:00.958247 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:14:00.958255 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:14:00.958263 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.958270 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.958278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.958286 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.958293 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958301 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.958309 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.958317 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.958325 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.958332 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.958339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.958361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.958369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.958376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.958384 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:14:00.958391 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.958398 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.958405 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.958413 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.958420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.958427 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.958434 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.958441 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.958449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.958460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.958468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.958476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.958484 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.958495 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.958502 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:14:00.958510 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:14:00.958518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:14:00.958525 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.958532 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.958540 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.958547 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.958555 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958562 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.958569 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.958577 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.958587 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.958594 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.958614 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958622 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958630 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.958642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.958651 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.958658 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.958666 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:14:00.958674 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.958681 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.958688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.958696 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.958704 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.958712 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.958719 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.958728 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.958736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.958746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.958753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.958760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.958768 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.958775 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.958781 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:14:00.958788 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:14:00.958795 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:14:00.958802 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.958809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.958816 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.958823 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.958830 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958837 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.958844 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.958851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.958858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.958865 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.958872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.958899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.958907 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.958913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.958920 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.958927 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:14:00.958933 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.958940 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.958946 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.958952 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.958959 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.958965 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.958972 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.958978 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.958988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 03:14:00.958998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 03:14:00.959012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 03:14:00.959019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 03:14:00.959025 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 03:14:00.959031 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 03:14:00.959038 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 03:14:00.959055 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 03:14:00.959062 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 03:14:00.959069 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 03:14:00.959076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 03:14:00.959082 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 03:14:00.959089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.959096 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.959102 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 03:14:00.959109 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 03:14:00.959115 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 03:14:00.959122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 03:14:00.959128 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.959135 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 03:14:00.959142 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 03:14:00.959148 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 03:14:00.959155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 03:14:00.959161 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 03:14:00.959167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 03:14:00.959174 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 03:14:00.959180 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 03:14:00.959186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 03:14:00.959203 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 03:14:00.959209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 03:14:00.959216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 03:14:00.959222 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 03:14:00.959229 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 03:14:00.959473 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 03:14:00.959483 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:14:00.959488 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:14:00.959492 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 03:14:00.959499 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 03:14:00.959503 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:14:00.959507 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 03:14:00.959519 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 03:14:00.959528 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:14:00.959586 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959594 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:14:00.959624 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 03:14:00.959653 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 03:14:00.959660 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 03:14:00.959664 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 03:14:00.959668 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 03:14:00.959674 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:14:00.959688 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:14:00.959695 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:14:00.959700 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:14:00.959711 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959719 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 03:14:00.959725 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 03:14:00.959750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.959759 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:14:00.959764 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.959790 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:14:00.959795 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 03:14:00.959800 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 03:14:00.959803 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 03:14:00.959808 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 03:14:00.959812 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 03:14:00.959816 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 03:14:00.959821 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 03:14:00.959827 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 03:14:00.959841 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:14:00.959848 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:14:00.959852 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 03:14:00.959858 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959864 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 03:14:00.959869 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 03:14:00.959904 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 03:14:00.959912 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959917 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959924 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959928 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 03:14:00.959939 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:14:00.959950 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:14:00.959955 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:14:00.959960 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:14:00.959966 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203482" 2019-08-18 03:14:00.959973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:14:00.959977 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:14:00.959981 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:14:00.959990 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:14:00.959996 wsdl: in serializeType: returning: 203482 2019-08-18 03:14:00.960002 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 03:14:00.960009 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 03:14:00.960013 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 03:14:00.960016 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 03:14:00.960021 wsdl: in serializeType: returning: 203482 2019-08-18 03:14:00.960026 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203482 2019-08-18 03:14:00.960043 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203482 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 03:14:00.960048 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 03:14:00.960054 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9413"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 03:14:00.960078 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 03:14:00.960084 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203482 2019-08-18 03:14:00.960137 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 03:14:00.960219 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 03:14:00.960153 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 03:14:00.960168 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 03:14:00.960174 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 03:14:00.960178 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 03:14:00.960182 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 03:14:00.960189 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:14:00.960199 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:14:00.960207 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:14:00.960212 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:14:00.960242 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 03:14:00.960253 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 03:14:00.960261 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 03:14:00.968129 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 03:14:00.968145 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 03:14:00.968155 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 03:14:00.968160 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 03:14:00.968165 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 03:14:00.968171 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 03:14:00.968175 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 03:14:00.968179 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 03:14:00.968184 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 03:14:00.968212 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 03:14:01.069722 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 03:14:01.069773 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 03:14:01.069781 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:14:01.069793 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 03:14:01.069799 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 03:14:01.069805 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 03:14:01.069812 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 03:14:01.069818 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 03:14:01.069824 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 03:14:01.069830 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 01:13:53 GMT 2019-08-18 03:14:01.069839 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 03:14:01.069845 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 03:14:01.069851 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 03:14:01.069864 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 03:14:01.069899 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 03:14:01.069924 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 03:14:01.069935 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 03:14:01.069940 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 03:14:01.069945 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 03:14:01.069976 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 03:14:01.069989 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 03:14:01.069996 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 03:14:01.070032 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 03:14:01.070040 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 01:13:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 03:14:01.070080 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 03:14:01.070164 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 03:14:01.070235 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 03:14:01.070244 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 03:14:01.070400 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 03:14:01.070510 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 03:14:01.070516 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 03:14:01.070525 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 03:14:01.070539 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:14:01.070563 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 03:14:01.070628 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 03:14:01.070659 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 03:14:01.070673 nusoap_client: got fault 2019-08-18 03:14:01.070682 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 03:14:01.070686 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 03:14:01.070692 nusoap_client: detail =