Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 75.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49179-02712 Model turbiny: TD06-7
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3537
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:51:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:51:28.726315 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:51:28.726396 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:51:28.726423 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:51:28.726453 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:51:28.726471 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:51:28.726485 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:51:28.726505 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:51:28.726522 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:51:28.726534 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:51:28.726549 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:51:28.726565 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:51:28.726596 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:51:28.726607 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:51:28.726616 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:51:28.726624 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:51:28.726631 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:51:28.726653 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:51:28.726675 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:51:28.726690 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:51:28.726700 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:51:28.726711 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:51:28.726727 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:51:28.726741 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:51:28.733127 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:51:28.733150 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:51:28.733168 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:51:28.733180 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:51:28.733190 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:51:28.733197 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:51:28.733205 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:51:28.733255 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:51:28.746592 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:51:28.746646 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:51:28.746661 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:51:28.746673 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:51:28.746684 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:51:28.746694 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:51:28.746705 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:51:28.746717 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:51:28.746728 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:51:28.746738 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:51:24 GMT 2019-10-19 09:51:28.746748 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:51:28.746758 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:51:28.746769 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:51:28.746787 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:51:28.746839 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:51:28.753772 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2019-10-19 09:51:28.753878 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:51:28.754168 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:51:28.759876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.760072 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:51:28.760145 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-19 09:51:28.760332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.760403 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:51:28.766169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.766280 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:51:28.766368 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:51:28.766490 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:51:28.766516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.766569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.766693 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:51:28.766795 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:51:28.766873 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:51:28.766981 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:51:28.767006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.772307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:51:28.772387 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:51:28.772540 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:51:28.772703 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:51:28.772840 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:51:28.772925 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-10-19 09:51:28.772948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.773098 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:51:28.773208 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-19 09:51:28.773232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.773276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.773359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.773437 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:51:28.773487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.773526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:51:28.773595 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-19 09:51:28.773614 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:51:28.773624 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:51:28.773664 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:51:28.773717 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:51:28.773741 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:51:28.773753 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:51:28.773782 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:51:28.773792 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:51:28.774035 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:51:28.774058 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:51:28.774135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774151 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:51:28.774188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774249 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.774266 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774293 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:51:28.774333 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.774347 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:51:28.774399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.774470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.774501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.774542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774605 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.774619 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774640 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:51:28.774668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.774719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:51:28.774749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:51:28.774789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774841 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.774854 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774873 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:51:28.774909 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.774922 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.774941 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:51:28.774977 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.774989 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775009 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:51:28.775036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.775100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.775130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:51:28.775170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775219 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.775233 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:51:28.775279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.775329 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:51:28.775359 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:51:28.775398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775448 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.775462 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:51:28.775516 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.775529 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775548 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:51:28.775590 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.775603 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775622 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:51:28.775702 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.775717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.775755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.775797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.775817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.775841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775875 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.775938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.775956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.775968 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:51:28.775978 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:51:28.775990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:51:28.776015 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:51:28.776030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776036 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:51:28.776055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776082 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776089 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776099 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:51:28.776116 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776123 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776132 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:51:28.776150 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776156 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776166 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:51:28.776183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.776189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.776211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.776262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.776284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776310 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.776317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776326 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:51:28.776339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:51:28.776379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776385 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:51:28.776399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776423 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776430 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:51:28.776452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776477 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.776492 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776498 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.776511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776536 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.776543 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776552 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:51:28.776565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776590 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:51:28.776605 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776611 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:51:28.776625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.776689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776714 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.776729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776735 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.776749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776773 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.776780 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776794 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:51:28.776808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776833 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:51:28.776848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776854 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:51:28.776868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776893 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776900 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776909 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:51:28.776926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.776933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.776956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.776975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.776985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:51:28.777000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777005 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.777019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777043 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.777050 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777059 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:51:28.777072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777096 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:51:28.777111 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777117 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:51:28.777131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.777162 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777171 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:51:28.777188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.777195 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777204 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.777217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777245 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:51:28.777260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777266 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.777279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777303 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.777310 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777320 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:51:28.777332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777357 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:51:28.777372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777378 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:51:28.777391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.777422 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777432 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.777444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777469 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:51:28.777483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777489 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.777502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777526 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.777533 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:51:28.777555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777579 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:51:28.777593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777599 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:51:28.777613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.777644 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.777672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777697 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.777712 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777718 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.777731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777756 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.777762 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777772 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:51:28.777785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777809 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:51:28.777824 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777830 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:51:28.777843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777868 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.777875 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777885 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:51:28.777897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.777922 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.777937 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777943 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.777956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777982 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.777989 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.777999 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:51:28.778012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778036 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:51:28.778051 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778057 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:51:28.778070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778095 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.778102 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778111 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:51:28.778124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778148 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.778162 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778168 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.778182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778206 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.778213 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778222 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:51:28.778236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:51:28.778275 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778281 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:51:28.778294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778318 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.778325 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778334 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:51:28.778351 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.778358 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778367 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:51:28.778380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778408 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.778422 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778428 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.778441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778466 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.778473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778483 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:51:28.778496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778520 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:51:28.778535 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778541 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:51:28.778554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.778585 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778595 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.778607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778632 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.778646 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778652 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.778672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778699 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.778706 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778716 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:51:28.778729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778754 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:51:28.778769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778775 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:51:28.778788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778814 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:51:28.778821 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778830 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:51:28.778843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.778868 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.778883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778889 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.778902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778932 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.778969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.778989 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.779006 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779017 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:51:28.779026 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:51:28.779038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:51:28.779062 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:51:28.779077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779083 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:51:28.779097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779122 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:51:28.779128 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779138 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:51:28.779151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.779175 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.779190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779196 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.779209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779232 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779239 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.779295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.779311 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:51:28.779332 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:51:28.779344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:51:28.779367 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:51:28.779382 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779388 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:51:28.779402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779426 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:51:28.779433 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779443 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:51:28.779456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.779480 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.779495 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779501 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.779514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779544 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.779599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.779615 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:51:28.779635 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:51:28.779647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:51:28.779677 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:51:28.779692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779698 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:51:28.779712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.779744 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:51:28.779771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.779778 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:51:28.779804 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.779810 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779819 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:51:28.779836 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.779843 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779852 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:51:28.779869 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.779876 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779885 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:51:28.779902 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.779908 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779918 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:51:28.779934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.779941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.779950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.779963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.780028 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780035 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.780049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780074 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780081 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:51:28.780103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:51:28.780143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780149 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:51:28.780163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780187 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780194 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780204 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:51:28.780221 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780228 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.780254 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780261 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780270 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:51:28.780283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.780330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780336 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.780349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780380 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:51:28.780402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:51:28.780442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:51:28.780462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.780515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.780554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780560 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.780574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:51:28.780628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:51:28.780673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780679 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:51:28.780693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780718 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780725 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780735 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:51:28.780752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780758 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.780784 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780791 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780800 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:51:28.780813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.780861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780867 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.780880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780905 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.780912 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:51:28.780935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.780959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:51:28.780974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.780980 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.780993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781017 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781024 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781033 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:51:28.781050 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.781057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781066 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:51:28.781083 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.781089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781099 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:51:28.781116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781122 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781131 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:51:28.781148 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781155 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781164 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:51:28.781176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.781217 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.781232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781238 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.781251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781275 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781282 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:51:28.781305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.781329 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.781343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781372 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781379 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781388 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.781430 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.781462 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.781489 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.781495 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781505 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:51:28.781522 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.781528 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781537 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:51:28.781554 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.781561 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781570 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:51:28.781587 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.781594 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781603 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:51:28.781620 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:51:28.781626 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781635 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:51:28.781652 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781664 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781674 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.781692 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781699 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781708 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.781725 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781731 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781740 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:51:28.781757 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781764 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781773 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:51:28.781789 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781796 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781805 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:51:28.781818 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.781873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.781890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.781911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781935 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.781942 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781952 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:51:28.781969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.781975 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.781984 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:51:28.782001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782008 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782017 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:51:28.782034 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.782041 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782050 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:51:28.782062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.782098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782112 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.782133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782158 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782165 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782175 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:51:28.782188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.782212 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.782226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782253 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782260 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782282 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.782311 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782336 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.782343 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782352 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:51:28.782369 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782376 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782385 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:51:28.782402 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.782409 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782418 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:51:28.782435 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.782441 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782451 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:51:28.782468 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.782474 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782483 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:51:28.782503 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.782510 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782520 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:51:28.782537 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782543 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782553 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.782569 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782576 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782585 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:51:28.782602 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782608 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782618 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:51:28.782635 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782641 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782650 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:51:28.782672 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782679 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782689 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:51:28.782702 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.782756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.782772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782778 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.782793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782818 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782825 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782835 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:51:28.782852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.782858 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.782884 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.782890 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782899 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:51:28.782915 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.782922 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782931 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.782944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.782971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.782981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.782996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.783002 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.783016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.783040 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783047 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.783056 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:51:28.783069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.783084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.783094 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.783107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783134 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783141 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783163 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.783192 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783216 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.783223 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783233 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:51:28.783250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783256 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783266 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:51:28.783283 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.783289 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783299 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:51:28.783316 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.783322 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783331 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:51:28.783348 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.783355 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783365 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:51:28.783382 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.783388 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783397 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:51:28.783414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783421 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783430 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.783447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783453 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783462 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:51:28.783479 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783485 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783495 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:51:28.783512 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783519 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783528 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:51:28.783544 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783551 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783560 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:51:28.783577 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783583 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783592 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:51:28.783605 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.783666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.783682 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783709 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783716 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783726 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.783769 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783794 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.783801 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783810 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:51:28.783827 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.783835 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783844 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:51:28.783861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.783868 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783877 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:51:28.783894 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783900 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783909 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:51:28.783926 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783932 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783941 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:51:28.783958 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.783965 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.783974 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:51:28.783990 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.783997 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784006 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:51:28.784023 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.784029 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784038 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:51:28.784055 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.784062 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784072 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:51:28.784088 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.784095 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784104 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:51:28.784121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.784128 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784137 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:51:28.784153 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.784160 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784169 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:51:28.784186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.784193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.784219 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.784225 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784234 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:51:28.784247 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.784332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784338 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:51:28.784352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784377 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.784384 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784394 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:51:28.784407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.784432 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784446 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784453 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.784466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784490 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.784497 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784507 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:51:28.784520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.784544 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:51:28.784559 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784565 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:51:28.784579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.784611 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.784637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.784644 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784653 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:51:28.784675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.784682 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784692 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:51:28.784709 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.784716 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784725 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:51:28.784738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.784774 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:51:28.784789 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784795 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.784808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784833 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.784840 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784850 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:51:28.784862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.784877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.784887 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:51:28.784900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.784929 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:51:28.784936 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.784945 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:51:28.784958 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.784975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.784988 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785013 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.785020 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785030 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:51:28.785047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.785053 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785063 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:51:28.785079 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.785086 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785095 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:51:28.785112 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:51:28.785119 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785128 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:51:28.785144 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.785151 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785160 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:51:28.785177 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.785183 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785192 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:51:28.785209 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.785216 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785225 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:51:28.785242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.785248 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785257 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:51:28.785274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.785280 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785290 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:51:28.785307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.785313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.785335 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:51:28.785384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.785401 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785408 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:51:28.785422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.785453 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785463 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.785476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.785501 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.785516 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785522 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.785535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785559 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:51:28.785566 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785576 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:51:28.785589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.785613 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:51:28.785627 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:51:28.785653 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.785665 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:51:28.785675 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:51:28.785693 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:51:28.785700 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:51:28.785709 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:51:28.785726 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.785733 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:51:28.785742 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:51:28.785755 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:51:28.785778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.785794 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785800 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.785814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.785845 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785854 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.785871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.785877 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785888 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:51:28.785905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.785911 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785920 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:51:28.785933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.785965 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.785980 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.785986 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.786000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786024 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786031 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786041 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:51:28.786054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.786079 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.786092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786118 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786125 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786135 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.786177 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786202 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786209 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786219 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:51:28.786236 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786242 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786252 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:51:28.786268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.786275 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786284 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:51:28.786301 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786307 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786317 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:51:28.786333 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.786340 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786349 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:51:28.786365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786372 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786381 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:51:28.786398 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.786405 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786414 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:51:28.786431 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786437 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786447 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:51:28.786464 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786470 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786479 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:51:28.786492 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.786537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.786554 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786560 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:51:28.786574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786599 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786606 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786615 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:51:28.786632 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.786639 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786648 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:51:28.786670 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.786677 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786687 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:51:28.786704 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786711 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786721 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:51:28.786738 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.786744 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786754 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:51:28.786767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.786806 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.786821 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786827 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.786841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786865 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786871 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786909 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.786930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.786946 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786957 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:51:28.786967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:51:28.786979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.786994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:51:28.787003 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:51:28.787018 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787024 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:51:28.787038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787062 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.787069 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787078 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:51:28.787091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.787115 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.787130 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787136 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.787149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787174 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:51:28.787181 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787190 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:51:28.787203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.787227 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:51:28.787242 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787248 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:51:28.787261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.787292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.787314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.787338 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.787353 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787359 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.787372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787397 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787404 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787414 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:51:28.787427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.787441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.787451 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:51:28.787464 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787492 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787499 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787508 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.787551 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787575 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787582 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787592 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:51:28.787609 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787616 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787625 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:51:28.787642 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787648 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787662 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:51:28.787681 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787688 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787697 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:51:28.787714 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787721 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787730 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:51:28.787747 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:51:28.787754 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787763 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:51:28.787780 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:51:28.787787 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787796 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:51:28.787813 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:51:28.787820 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787830 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:51:28.787847 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.787853 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787863 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:51:28.787880 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787886 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787895 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:51:28.787912 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787920 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787929 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:51:28.787946 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787953 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787962 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:51:28.787979 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.787985 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.787995 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:51:28.788007 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.788068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.788085 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788092 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:51:28.788108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788133 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.788140 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788149 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:51:28.788162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.788187 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.788201 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788207 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.788221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788245 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.788252 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788262 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:51:28.788275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.788299 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:51:28.788314 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788320 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.788335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788359 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.788366 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788375 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:51:28.788393 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.788399 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788409 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:51:28.788425 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.788432 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788441 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:51:28.788458 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.788465 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788474 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:51:28.788487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.788522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788537 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788543 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.788557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788582 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788589 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788598 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:51:28.788611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.788626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.788636 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.788649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788682 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788689 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788699 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.788742 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.788774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788784 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:51:28.788801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.788807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788816 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:51:28.788833 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.788840 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788849 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:51:28.788866 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.788873 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788883 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:51:28.788899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.788906 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788915 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:51:28.788932 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.788939 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788949 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:51:28.788966 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:51:28.788972 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.788982 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:51:28.788994 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.789032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.789049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:51:28.789070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789094 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.789101 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789110 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:51:28.789127 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789134 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789142 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:51:28.789159 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789166 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789175 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:51:28.789192 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.789198 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789207 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:51:28.789224 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789230 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789240 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:51:28.789257 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789263 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789272 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:51:28.789289 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789295 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789304 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:51:28.789321 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789327 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789337 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:51:28.789349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.789400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.789415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789422 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:51:28.789438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789462 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.789469 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:51:28.789492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.789517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:51:28.789533 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:51:28.789540 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:51:28.789550 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:51:28.789565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789571 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:51:28.789584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.789627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:51:28.789643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.789653 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:51:28.789669 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:51:28.789686 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.789693 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:51:28.789703 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:51:28.789719 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:51:28.789726 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:51:28.789735 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:51:28.789752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.789758 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.789768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.789784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.789790 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.789800 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.789816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.789823 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.789833 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.789849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.789855 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:51:28.789865 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.789881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.789887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:51:28.789897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.789913 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:51:28.789919 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:51:28.789928 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:51:28.789944 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.789951 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.789960 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.789977 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:51:28.789983 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:51:28.789993 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:51:28.790009 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.790015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:51:28.790026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.790042 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.790049 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:51:28.790059 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.790074 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:51:28.790080 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:51:28.790090 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:51:28.790103 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:51:28.790137 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.790166 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:51:28.790192 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.790219 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:51:28.790245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.790271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:51:28.790298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.790324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:51:28.790351 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.790376 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:51:28.790402 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.790428 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:51:28.790454 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:51:28.790480 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:51:28.790506 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:51:28.790532 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:51:28.790559 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:51:28.790585 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:51:28.790611 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.790636 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:51:28.790668 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.790696 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:51:28.790722 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.790748 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:51:28.790774 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.790800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:51:28.790827 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.790853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:51:28.790878 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.790904 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:51:28.790930 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.790957 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:51:28.790983 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.791053 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:51:28.791080 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.791105 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:51:28.791131 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.791156 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:51:28.791183 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.791209 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:51:28.791235 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.791261 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:51:28.791288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.791315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.791341 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.791367 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.791393 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.791419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.791445 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.791471 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:51:28.791497 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:51:28.791522 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:51:28.791548 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.791574 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:51:28.791600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.791626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.791651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.791684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:51:28.791710 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.791736 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:51:28.791762 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.791787 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:51:28.791813 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.791841 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:51:28.791868 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.791895 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:51:28.791921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.791947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:51:28.791973 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.791990 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792016 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.792041 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792058 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792074 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792100 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.792126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.792226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.792327 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792352 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792377 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792403 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792428 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792445 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792470 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792496 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792513 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792538 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792563 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792589 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792614 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792640 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.792671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792697 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792722 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792748 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.792773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792816 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.792841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.792892 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792917 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.792942 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.792968 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.792993 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793020 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.793046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.793195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793211 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.793278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.793329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793362 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.793412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.793529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793579 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.793631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.793740 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793766 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.793791 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793808 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793824 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793840 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793865 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.793891 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793916 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:51:28.793941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.793974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.794026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.794142 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794167 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:51:28.794194 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794220 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.794246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794272 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.794298 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794314 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.794399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:51:28.794565 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794582 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794607 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.794632 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794649 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794670 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794696 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.794721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.794820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.794920 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794946 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.794971 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.794997 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.795022 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795039 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795064 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.795089 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795106 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795130 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.795156 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795181 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.795206 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.795257 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.795308 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795333 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:51:28.795358 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795375 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795401 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:51:28.795426 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.795478 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795504 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.795530 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795555 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.795580 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795606 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.795632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.795787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.795871 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795896 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.795922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795939 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795956 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.795981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.796006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:51:28.796123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796173 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.796224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796273 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.796324 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796350 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:51:28.796376 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796409 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796425 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796450 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:51:28.796475 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796500 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:51:28.796525 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796558 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.796609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:51:28.796731 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796757 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:51:28.796782 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796808 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:51:28.796833 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:51:28.796885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796901 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.796960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.796987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:51:28.797128 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:51:28.797157 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.797215 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.797265 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.797315 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.797363 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.797410 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.797458 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.797505 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.797554 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.797602 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.797649 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.797703 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.797752 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.797800 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.797849 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.797897 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.797945 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.797993 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.798040 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.798088 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.798136 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.798184 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.798233 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.798288 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.798341 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.798388 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.798435 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.798481 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.798576 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.798625 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.798679 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.798731 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.798778 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.798827 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.798883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.798932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.798979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.799027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.799075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.799121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.799169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.799216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.799265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.799313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.799360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.799407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.799453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.799499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.799547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.799595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.799643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.799695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.799744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.799792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.799840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.799889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.799937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.799988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.800040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.800085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.800131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.800178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.800224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.800273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.800320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.800372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.800418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.800467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.800522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.800570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.800617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.800672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.800721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.800767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.800815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.800862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.800910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.800958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.801004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.801052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.801099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.801146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.801194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.801241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.801289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.801338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.801385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.801433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.801491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.801541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.801589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.801642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.801699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.801746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.801792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.801839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.801885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.801939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.801988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.802040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.802087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.802136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.802191 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:51:28.802218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.802278 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.802333 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.802386 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.802441 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.802494 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.802548 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.802600 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.802653 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.802712 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.802766 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.802819 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.802872 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.802925 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.802978 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.803032 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.803085 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.803144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.803199 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.803252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.803305 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.803358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.803411 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.803512 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.803566 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.803620 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.803679 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.803733 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.803786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.803839 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.803893 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.803946 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.803999 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.804053 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.804113 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:51:28.804137 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.804190 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.804244 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.804297 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.804350 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.804404 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.804457 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.804510 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.804562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.804616 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.804674 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.804728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.804784 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.804837 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.804892 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.804945 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.804998 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.805052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.805104 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.805158 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.805212 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.805264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.805318 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.805371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.805423 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.805476 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.805530 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.805584 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.805637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.805695 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.805749 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.805802 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.805855 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.805910 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.805971 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:51:28.805993 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.806042 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.806091 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.806139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.806188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.806501 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.806550 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.806598 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.806646 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.806700 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.806748 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.806796 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.806844 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.806892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.806940 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.806987 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.807034 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.807084 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.807131 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.807179 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.807227 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.807275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.807322 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.807369 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.807417 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.807465 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.807514 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.807562 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.807610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.807663 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.807712 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.807759 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.807807 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.807856 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.807911 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:51:28.807932 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.807984 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.808034 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.808084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.808134 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.808184 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.808234 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:51:28.808283 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:51:28.808332 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:51:28.808382 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.808433 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.808483 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.808533 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.808583 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.808633 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.808688 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.808739 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.808788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.808838 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.808889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.808939 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.808990 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.809040 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.809095 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.809145 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.809195 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:51:28.809245 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.809295 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.809345 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.809395 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.809444 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.809495 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.809545 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.809595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.809648 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:51:28.809670 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:51:28.809700 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:51:28.809729 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:51:28.809756 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:51:28.809782 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:51:28.809804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.809821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.809831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.809839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.809849 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.809857 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.809864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:51:28.809873 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:51:28.809881 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:51:28.809889 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.809897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.809905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.809913 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.809921 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.809930 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.809938 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.809946 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.809954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.809962 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.809969 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.809977 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.809985 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.809993 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.810000 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.810008 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.810016 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:51:28.810024 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.810031 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.810039 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.810047 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.810054 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.810062 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.810069 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.810077 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.810085 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.810095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.810103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.810116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.810125 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.810133 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.810140 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:51:28.810147 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:51:28.810155 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:51:28.810163 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.810170 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.810178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.810185 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.810193 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810200 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.810208 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.810215 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.810223 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.810230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.810237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810245 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.810260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.810267 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.810274 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.810282 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:51:28.810289 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.810296 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.810304 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.810311 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.810319 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.810326 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.810333 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.810341 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.810349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.810358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.810366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.810374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.810381 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.810388 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.810394 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:51:28.810401 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:51:28.810408 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:51:28.810415 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.810422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.810429 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.810436 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.810443 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810450 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.810457 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.810464 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.810472 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.810479 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.810486 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810493 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810504 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.810512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.810519 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.810526 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.810533 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:51:28.810540 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.810546 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.810553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.810560 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.810567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.810573 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.810580 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.810587 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.810594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:51:28.810602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.810609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:51:28.810616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:51:28.810623 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:51:28.810630 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:51:28.810637 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:51:28.810644 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:51:28.810651 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:51:28.810662 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:51:28.810670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:51:28.810677 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:51:28.810684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:51:28.810691 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810698 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.810705 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:51:28.810712 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:51:28.810719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:51:28.810726 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:51:28.810733 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:51:28.810747 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:51:28.810753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:51:28.810760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:51:28.810767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:51:28.810773 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:51:28.810780 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:51:28.810787 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:51:28.810793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:51:28.810800 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:51:28.810807 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:51:28.810815 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:51:28.810821 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:51:28.810828 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:51:28.811084 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:51:28.811095 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:51:28.811100 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:51:28.811104 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:51:28.811111 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:51:28.811115 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:51:28.811119 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:51:28.811129 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:51:28.811137 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:51:28.811173 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811180 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:51:28.811193 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:51:28.811214 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:51:28.811221 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:51:28.811225 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:51:28.811229 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:51:28.811235 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:51:28.811245 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:51:28.811252 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:51:28.811257 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:51:28.811267 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811276 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:51:28.811281 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:51:28.811305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.811313 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:51:28.811318 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.811341 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:51:28.811347 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:51:28.811351 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:51:28.811355 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:51:28.811359 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:51:28.811363 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:51:28.811368 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:51:28.811372 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:51:28.811378 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:51:28.811388 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:51:28.811394 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:51:28.811398 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:51:28.811404 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811410 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:51:28.811414 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:51:28.811437 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:51:28.811443 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811447 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811453 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811458 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:51:28.811468 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:51:28.811476 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:51:28.811480 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:51:28.811485 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:51:28.811491 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203482" 2019-10-19 09:51:28.811499 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:51:28.811503 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:51:28.811508 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:51:28.811514 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:51:28.811519 wsdl: in serializeType: returning: 203482 2019-10-19 09:51:28.811525 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:51:28.811532 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:51:28.811536 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:51:28.811540 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:51:28.811546 wsdl: in serializeType: returning: 203482 2019-10-19 09:51:28.811550 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203482 2019-10-19 09:51:28.811571 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203482 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:51:28.811575 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:51:28.811582 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3363"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:51:28.811595 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:51:28.811601 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203482 2019-10-19 09:51:28.811610 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:51:28.811688 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:51:28.811622 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:51:28.811633 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:51:28.811638 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:51:28.811643 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:51:28.811647 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:51:28.811653 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:51:28.811668 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:51:28.811676 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:51:28.811682 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:51:28.811695 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:51:28.811704 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:51:28.811711 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:51:28.817804 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:51:28.817824 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:51:28.817839 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:51:28.817849 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:51:28.817859 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:51:28.817873 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:51:28.817881 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:51:28.817889 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:51:28.817898 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:51:28.817934 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:51:28.827485 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:51:28.827511 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:51:28.827523 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:51:28.827534 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:51:28.827550 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:51:28.827561 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:51:28.827573 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:51:28.827591 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:51:28.827602 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:51:28.827613 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:51:24 GMT 2019-10-19 09:51:28.827625 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:51:28.827635 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:51:28.827646 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:51:28.827661 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:51:28.827698 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:51:28.827715 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:51:28.827729 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:51:28.827738 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:51:28.827747 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:51:28.827786 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:51:28.827804 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:51:28.827814 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:51:28.827845 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:51:28.827861 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:51:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:51:28.827903 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:51:28.827918 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:51:28.827946 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:51:28.827958 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:51:28.828098 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:51:28.828271 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:51:28.828282 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:51:28.828296 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:51:28.828313 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:51:28.828352 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:51:28.828449 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:51:28.828489 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:51:28.828511 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:51:28.828523 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:51:28.828531 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:51:28.828545 nusoap_client: detail =