Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 75.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49179-02712 Model turbiny: TD06-7
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3537
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:25:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:25:57.150593 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:25:57.150643 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:25:57.150659 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:25:57.150675 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:25:57.150686 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:25:57.150695 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:25:57.150710 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:25:57.150718 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:25:57.150725 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:25:57.150734 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:25:57.150743 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:25:57.150755 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:25:57.150761 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:25:57.150765 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:25:57.150769 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:25:57.150773 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:25:57.150785 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:25:57.150800 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:25:57.150809 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:25:57.150815 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:25:57.150821 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:25:57.150830 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:25:57.150840 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:25:57.158788 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:25:57.158830 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:25:57.158847 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:25:57.158855 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:25:57.158862 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:25:57.158867 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:25:57.158872 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:25:57.158916 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:25:57.175561 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:25:57.175607 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:25:57.175622 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:25:57.175633 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:25:57.175644 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:25:57.175655 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:25:57.175666 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:25:57.175678 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:25:57.175689 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:25:57.175700 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:25:42 GMT 2019-04-25 14:25:57.175710 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:25:57.175721 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:25:57.175732 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:25:57.175751 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:25:57.175797 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:25:57.175831 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 14:25:57.183356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.183428 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.183454 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 14:25:57.190913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:25:57.190970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:25:57.191239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.191269 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:25:57.191329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.191377 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:25:57.191434 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 14:25:57.198736 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.198797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.199392 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.199578 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.199603 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.199619 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.199633 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 14:25:57.206513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.206576 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.206600 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 14:25:57.207062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.207091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.207299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.207330 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 14:25:57.207376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.207443 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.207481 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 14:25:57.214281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:25:57.214358 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:25:57.214384 soap_transport_http: read buffer of 15 bytes 2019-04-25 14:25:57.214409 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:25:57.214420 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:25:57.214462 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:25:57.214517 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:25:57.214542 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:25:57.214555 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:25:57.214585 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:25:57.214596 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:25:57.214831 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:25:57.214855 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:25:57.214937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.214954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:25:57.214990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215049 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.215065 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215091 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:25:57.215130 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.215142 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215162 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:25:57.215188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.215258 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.215288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.215330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215382 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.215395 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215423 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:25:57.215449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.215501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:25:57.215530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:25:57.215567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215615 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.215628 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215647 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:25:57.215681 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.215693 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215711 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:25:57.215744 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.215757 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215774 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:25:57.215799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.215862 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.215889 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215901 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:25:57.215929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.215975 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.215989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216008 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:25:57.216034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.216083 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:25:57.216111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216122 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:25:57.216148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216195 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.216208 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216225 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:25:57.216259 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.216272 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216292 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:25:57.216351 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.216367 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216387 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:25:57.216414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.216422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.216448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.216492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.216509 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.216535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216562 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216569 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.216636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.216653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216665 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:25:57.216676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:25:57.216688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:25:57.216714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:25:57.216730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:25:57.216760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216787 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.216794 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216805 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:25:57.216818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.216843 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.216859 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216866 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.216880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216907 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.216914 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216925 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:25:57.216938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.216963 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:25:57.216979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.216985 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:25:57.217000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.217033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217043 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.217056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217081 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.217096 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217102 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.217117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217145 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.217153 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217163 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:25:57.217176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217202 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:25:57.217218 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217224 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:25:57.217239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217265 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.217272 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217282 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:25:57.217300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.217308 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.217341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217370 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:25:57.217386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217393 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.217407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217432 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.217439 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217449 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:25:57.217462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217488 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:25:57.217503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217510 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:25:57.217523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217549 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.217557 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217567 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:25:57.217587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.217594 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.217624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217653 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:25:57.217669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217676 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.217690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217716 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.217723 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217733 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:25:57.217746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217772 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:25:57.217787 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217793 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:25:57.217808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.217840 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.217863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.217888 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:25:57.217903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217909 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.217923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217949 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.217956 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217966 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:25:57.217979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.217994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218004 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:25:57.218019 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218026 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:25:57.218040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.218072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218082 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.218095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218120 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.218135 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218142 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.218155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218181 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.218188 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218198 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:25:57.218211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218236 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:25:57.218252 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218258 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:25:57.218272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218297 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.218304 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218319 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:25:57.218334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.218375 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218381 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.218396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218421 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.218428 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:25:57.218451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218476 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:25:57.218492 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218498 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:25:57.218513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218538 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.218545 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218555 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:25:57.218568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218593 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.218608 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218616 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.218630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218655 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.218662 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218672 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:25:57.218686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218712 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:25:57.218727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218734 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:25:57.218748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218773 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.218781 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218791 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:25:57.218809 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.218816 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218826 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:25:57.218840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218869 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.218885 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218892 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.218906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218932 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.218939 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218949 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:25:57.218962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.218977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.218987 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:25:57.219003 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219009 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:25:57.219024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.219056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.219079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.219105 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.219120 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219127 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.219140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219166 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.219173 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219184 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:25:57.219197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.219222 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:25:57.219237 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219244 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:25:57.219258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219283 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:25:57.219291 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219301 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:25:57.219320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.219346 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.219362 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219369 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.219383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219407 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219414 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.219477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.219494 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:25:57.219515 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:25:57.219528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:25:57.219552 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:25:57.219568 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219574 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:25:57.219589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219616 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:25:57.219624 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219634 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:25:57.219647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.219673 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.219688 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219695 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.219709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219739 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219775 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.219795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.219812 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219823 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:25:57.219833 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:25:57.219846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:25:57.219870 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:25:57.219885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219892 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:25:57.219907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.219939 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:25:57.219967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.219974 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.219984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:25:57.220003 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220010 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220020 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:25:57.220038 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.220045 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220055 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:25:57.220074 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.220081 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220090 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:25:57.220108 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.220115 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220125 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:25:57.220143 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.220150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220160 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.220172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.220222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.220238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220245 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.220261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220286 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:25:57.220322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.220349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:25:57.220365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220371 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:25:57.220386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220411 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220418 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220428 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:25:57.220446 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220453 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.220481 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220488 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220498 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:25:57.220511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.220544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.220559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220566 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.220580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220604 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220613 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220623 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:25:57.220636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.220663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:25:57.220678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220684 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:25:57.220699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.220753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.220778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.220794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220800 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.220815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220841 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220849 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:25:57.220872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.220897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:25:57.220912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220919 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:25:57.220933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220959 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.220966 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.220976 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:25:57.220994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.221002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.221031 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.221039 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221049 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:25:57.221062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.221094 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.221110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.221131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221156 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.221163 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:25:57.221186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.221212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:25:57.221227 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221234 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.221247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221273 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.221281 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221291 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:25:57.221309 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.221321 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221332 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:25:57.221350 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.221357 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221367 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:25:57.221385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.221392 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221402 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:25:57.221420 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.221427 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221437 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:25:57.221450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.221492 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.221508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.221529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221555 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221562 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221572 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:25:57.221585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.221601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.221611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.221626 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221658 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221665 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221676 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221689 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.221721 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221747 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.221754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.221782 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.221789 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221799 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:25:57.221818 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.221825 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221835 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:25:57.221853 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.221860 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221870 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:25:57.221888 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.221895 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221905 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:25:57.221923 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:25:57.221930 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221940 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:25:57.221958 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.221965 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.221975 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.221993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222000 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.222027 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222034 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222044 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:25:57.222062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222069 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:25:57.222091 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.222162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222168 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.222184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.222216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222226 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:25:57.222245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222251 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222261 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:25:57.222279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222286 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222296 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:25:57.222318 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.222326 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222337 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:25:57.222350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.222388 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222410 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.222425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222451 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:25:57.222482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.222497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.222507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.222521 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222549 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.222610 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222637 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.222644 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222654 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:25:57.222672 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222679 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222690 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:25:57.222709 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.222716 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222725 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:25:57.222743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.222750 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222760 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:25:57.222779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.222786 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222795 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:25:57.222813 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.222820 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222830 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:25:57.222848 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222854 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.222882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222889 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222899 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:25:57.222917 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222924 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222934 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:25:57.222952 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222958 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.222968 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:25:57.222986 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.222993 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.223003 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:25:57.223016 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.223071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.223089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.223111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223137 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223144 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223155 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:25:57.223172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.223179 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223189 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.223207 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223214 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223224 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:25:57.223242 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.223249 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223259 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.223273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.223309 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223337 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.223352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223378 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223385 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:25:57.223409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.223424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.223435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.223449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223479 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223486 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223496 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223509 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.223540 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223566 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.223573 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223583 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:25:57.223601 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223608 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223618 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:25:57.223641 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.223649 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223659 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:25:57.223678 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.223685 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223695 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:25:57.223713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.223720 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223730 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:25:57.223748 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.223755 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:25:57.223783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.223818 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223826 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223836 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:25:57.223853 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223860 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223871 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:25:57.223889 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.223895 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223905 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:25:57.223923 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223930 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223940 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:25:57.223957 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.223964 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.223974 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:25:57.223987 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.224045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.224062 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224091 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224099 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224109 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224122 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.224152 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224179 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.224186 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224196 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:25:57.224214 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.224221 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224231 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:25:57.224249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.224256 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224266 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:25:57.224284 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.224291 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224301 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:25:57.224324 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.224332 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224342 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:25:57.224361 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.224368 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224378 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:25:57.224396 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.224402 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224412 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:25:57.224430 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.224437 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224448 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:25:57.224465 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.224472 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224483 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:25:57.224500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.224507 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224517 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:25:57.224535 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.224542 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:25:57.224569 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.224576 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224586 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:25:57.224604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.224611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.224639 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.224646 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224656 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:25:57.224669 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.224754 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224762 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:25:57.224780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224805 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.224812 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224822 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:25:57.224836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.224862 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224877 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224884 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.224898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224924 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.224932 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224942 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:25:57.224955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.224970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.224981 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:25:57.224996 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225002 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:25:57.225016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225043 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.225050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225060 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.225078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.225085 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225095 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:25:57.225113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.225119 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225129 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:25:57.225147 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.225154 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225164 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:25:57.225177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.225216 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:25:57.225231 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225237 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.225251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225277 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.225284 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225294 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:25:57.225307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.225339 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:25:57.225353 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.225382 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225389 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.225399 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.225428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.225443 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225470 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.225478 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225488 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:25:57.225506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.225513 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225523 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:25:57.225541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.225549 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225559 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:25:57.225577 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:25:57.225584 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225594 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:25:57.225613 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.225620 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225629 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:25:57.225647 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.225654 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225665 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:25:57.225682 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.225690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225700 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:25:57.225717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.225724 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225734 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:25:57.225752 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.225759 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225769 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:25:57.225787 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.225794 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225804 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.225817 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:25:57.225866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.225884 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225891 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:25:57.225906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225931 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.225938 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.225961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.225976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.225987 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.226002 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226009 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.226023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226049 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:25:57.226056 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226066 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:25:57.226079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.226104 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:25:57.226118 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:25:57.226145 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.226152 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:25:57.226162 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:25:57.226180 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:25:57.226187 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:25:57.226197 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:25:57.226215 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.226222 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:25:57.226232 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:25:57.226245 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:25:57.226270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.226286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226292 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.226308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226340 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.226348 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.226377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226384 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226394 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:25:57.226412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226419 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226429 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:25:57.226441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.226475 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226497 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.226511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226536 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226544 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226554 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:25:57.226567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.226583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.226593 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.226607 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226634 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226642 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226652 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.226695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226722 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226729 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226739 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:25:57.226757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226764 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226774 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:25:57.226792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.226799 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226809 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:25:57.226826 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226833 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226843 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:25:57.226861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.226868 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226877 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:25:57.226895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226902 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226912 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:25:57.226930 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.226937 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226947 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:25:57.226965 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.226972 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.226982 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:25:57.226999 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.227006 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.227017 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:25:57.227029 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.227075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.227093 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227099 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:25:57.227114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227140 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.227147 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227157 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:25:57.227176 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.227183 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227193 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:25:57.227211 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.227218 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227228 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:25:57.227245 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.227252 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227262 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:25:57.227280 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.227286 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227296 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:25:57.227309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.227358 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.227374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227380 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.227396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227420 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227426 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.227486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.227503 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227514 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:25:57.227524 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:25:57.227537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:25:57.227561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:25:57.227576 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227582 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:25:57.227597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227622 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.227630 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227640 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:25:57.227653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.227678 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.227693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227699 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.227713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227746 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:25:57.227754 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227764 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:25:57.227777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.227801 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:25:57.227817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227823 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:25:57.227837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.227869 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.227892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.227917 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.227933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.227954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227979 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.227987 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.227997 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:25:57.228010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.228035 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:25:57.228049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228077 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228085 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228095 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.228138 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228165 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228173 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228183 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:25:57.228201 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228208 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228218 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:25:57.228236 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228243 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228253 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:25:57.228271 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228278 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228288 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:25:57.228306 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228313 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228337 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:25:57.228355 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:25:57.228363 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228372 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:25:57.228390 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:25:57.228397 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228407 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:25:57.228425 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:25:57.228432 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228442 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:25:57.228460 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.228467 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228477 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:25:57.228495 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228501 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228511 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:25:57.228529 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228536 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228546 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:25:57.228564 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228571 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228581 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:25:57.228599 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228606 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228615 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:25:57.228628 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.228689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.228708 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228715 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:25:57.228731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.228773 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228783 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:25:57.228796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.228821 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.228837 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228844 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.228859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228884 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.228891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228902 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:25:57.228915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.228940 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:25:57.228955 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.228962 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.228976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229002 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229009 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229019 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:25:57.229037 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.229044 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229053 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:25:57.229071 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.229079 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229089 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:25:57.229107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229114 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229124 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:25:57.229137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.229174 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229190 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.229210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229236 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229255 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:25:57.229268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.229293 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.229307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229351 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229359 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229369 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.229415 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229441 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.229448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:25:57.229476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.229483 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:25:57.229511 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229518 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229528 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:25:57.229546 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.229553 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229563 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:25:57.229581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229588 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:25:57.229616 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229623 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229633 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:25:57.229651 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:25:57.229658 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229668 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:25:57.229681 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.229719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.229738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229753 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:25:57.229768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229793 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.229801 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229811 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:25:57.229829 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229836 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229846 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:25:57.229864 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229871 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229881 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:25:57.229899 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.229906 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229916 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:25:57.229934 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229941 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229951 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:25:57.229969 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.229975 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.229986 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:25:57.230003 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.230010 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230020 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:25:57.230038 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.230045 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230055 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:25:57.230068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.230120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.230136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:25:57.230157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230183 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.230190 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:25:57.230213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.230239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:25:57.230256 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:25:57.230263 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:25:57.230275 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:25:57.230292 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230298 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:25:57.230312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.230370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:25:57.230387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.230398 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:25:57.230408 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:25:57.230426 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.230433 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:25:57.230444 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:25:57.230460 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:25:57.230468 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:25:57.230479 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:25:57.230496 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.230503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.230513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.230531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.230537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.230548 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.230565 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.230572 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.230582 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.230599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.230606 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:25:57.230616 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.230633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.230640 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:25:57.230649 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.230667 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:25:57.230674 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:25:57.230684 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:25:57.230701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.230708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.230718 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.230735 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:25:57.230751 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:25:57.230761 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:25:57.230778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.230785 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:25:57.230796 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.230814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.230821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:25:57.230831 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.230847 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:25:57.230854 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:25:57.230864 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:25:57.230881 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:25:57.230921 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.230950 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:25:57.230979 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.231006 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:25:57.231033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.231060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:25:57.231086 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.231113 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:25:57.231141 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.231167 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:25:57.231194 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:25:57.231221 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:25:57.231247 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:25:57.231273 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:25:57.231301 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:25:57.231335 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:25:57.231362 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.231389 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:25:57.231415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.231441 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:25:57.231468 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.231494 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:25:57.231520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.231592 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:25:57.231619 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.231646 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:25:57.231672 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.231699 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:25:57.231725 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.231752 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:25:57.231778 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.231806 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:25:57.231833 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.231859 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:25:57.231886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.231914 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:25:57.231941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.231967 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:25:57.231995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.232022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.232049 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.232075 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.232101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.232127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.232153 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.232180 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:25:57.232206 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:25:57.232232 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:25:57.232258 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.232284 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:25:57.232311 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.232343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.232369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.232396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:25:57.232422 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.232449 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:25:57.232475 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.232502 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:25:57.232528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.232555 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:25:57.232582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.232608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:25:57.232634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.232662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:25:57.232690 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232708 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232734 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.232767 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232784 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232800 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232826 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.232852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.232956 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.232982 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233009 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233035 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233078 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233105 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233131 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233148 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233175 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233202 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233227 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233280 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.233306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233343 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233369 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233396 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.233421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233439 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.233491 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233517 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.233544 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233570 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.233596 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233622 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.233648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.233804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233864 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.233890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233916 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.233943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.233976 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.234028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.234147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.234249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234332 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.234358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234384 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.234411 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234429 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234445 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234462 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234490 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.234517 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234543 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:25:57.234569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.234656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.234777 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234802 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:25:57.234828 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234854 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.234880 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234906 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.234932 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234949 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234966 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.234982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.235035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:25:57.235207 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235224 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235250 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.235276 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235293 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235310 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235342 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.235368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.235470 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235496 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235522 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235547 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235573 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235591 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235616 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235642 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235658 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235684 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235711 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235736 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235766 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235792 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.235818 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235870 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235896 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:25:57.235922 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.235965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:25:57.235991 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236017 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.236043 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236069 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.236095 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236121 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.236147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.236301 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236323 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236366 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.236392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236419 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.236446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236480 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236506 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.236532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:25:57.236649 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236683 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.236760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236811 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.236863 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236890 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:25:57.236916 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236933 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236951 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236968 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.236994 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:25:57.237020 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237046 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:25:57.237072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.237159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:25:57.237278 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237304 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:25:57.237335 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237361 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:25:57.237396 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237422 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:25:57.237448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.237552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:25:57.237695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:25:57.237723 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.237785 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.237835 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.237884 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.237931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.237978 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.238026 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.238073 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.238127 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.238175 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.238223 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.238271 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.238322 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.238371 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.238419 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.238466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.238513 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.238561 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.238610 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.238689 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.238743 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.238799 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.238856 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.238903 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.238950 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.238996 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.239042 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.239091 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.239139 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.239198 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.239245 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.239294 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.239357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.239405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.239453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.239506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.239552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.239600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.239648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.239696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.239742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.239854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.239901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.239948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.239995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.240043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.240091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.240138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.240187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.240235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.240283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.240336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.240384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.240437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.240494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.240540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.240587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.240633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.240680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.240728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.240784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.240836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.240882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.240931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.240986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.241034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.241082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.241130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.241176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.241223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.241270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.241322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.241370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.241417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.241465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.241512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.241558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.241605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.241653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.241698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.241745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.241799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.241847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.241896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.241944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.241996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.242048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.242094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.242140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.242186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.242232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.242280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.242334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.242390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.242436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.242486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.242543 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:25:57.242573 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.242635 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.242691 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.242754 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.242808 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.242861 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.242915 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.242968 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.243022 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.243075 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.243129 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.243184 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.243238 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.243291 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.243350 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.243404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.243463 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.243518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.243574 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.243627 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.243680 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.243733 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.243792 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.243846 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.243899 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.243954 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.244016 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.244070 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.244124 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.244178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.244231 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.244284 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.244351 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:25:57.244377 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.244432 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.244486 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.244540 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.244593 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.244647 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.244700 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.244760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.244813 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.244867 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.245023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.245123 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.245219 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.245287 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.245350 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.245405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.245474 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.245529 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.245584 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.245638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.245691 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.245754 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.245808 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.245861 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.245915 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.245970 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.246023 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.246077 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.246132 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.246186 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.246239 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.246292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.246360 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:25:57.246384 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.246434 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.246492 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.246541 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.246590 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.246638 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.246686 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.246734 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.246786 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.246835 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.246883 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.246931 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.246979 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.247029 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.247076 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.247124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.247171 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.247244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.247338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.247429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.247532 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.247614 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.247665 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.247714 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.247762 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.247810 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.247859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.247907 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.247955 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.248003 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.248051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.248101 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.248158 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:25:57.248180 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.248231 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.248281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.248338 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.248388 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.248437 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:25:57.248493 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:25:57.248544 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:25:57.248594 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.248645 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.248695 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.248761 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.248812 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.248862 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.248912 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.248961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.249011 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.249063 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.249112 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.249162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.249212 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.249262 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.249312 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.249369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:25:57.249419 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.249474 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.249525 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.249575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.249625 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.249675 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.249725 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.249775 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.249830 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:25:57.249848 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:25:57.249880 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:25:57.249908 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:25:57.249935 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:25:57.249962 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:25:57.249985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.250005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.250016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.250027 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.250038 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.250049 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:25:57.250059 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:25:57.250069 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:25:57.250079 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.250089 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.250099 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.250108 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.250118 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250128 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250138 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250147 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.250156 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.250166 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250175 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250185 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.250194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.250202 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.250211 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.250221 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:25:57.250230 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.250239 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.250248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.250258 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.250267 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.250277 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.250287 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.250296 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.250306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.250322 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.250332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.250342 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.250350 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.250359 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:25:57.250368 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:25:57.250377 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:25:57.250385 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.250393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.250401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.250409 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.250417 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250426 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250434 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.250456 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.250464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.250489 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.250497 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.250505 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.250513 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:25:57.250521 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.250528 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.250536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.250544 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.250552 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.250560 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.250568 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.250576 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.250584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.250595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.250603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.250613 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.250621 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.250629 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:25:57.250638 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:25:57.250646 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:25:57.250653 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.250661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.250669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.250677 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.250685 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250692 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250699 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250707 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.250714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.250722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250729 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250737 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.250744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.250752 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.250760 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.250767 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:25:57.250775 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.250783 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.250790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.250798 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.250805 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.250812 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.250819 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.250826 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.250844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:25:57.250852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.250860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:25:57.250868 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:25:57.250876 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:25:57.250884 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:25:57.250891 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:25:57.250899 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:25:57.250906 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:25:57.250914 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:25:57.250921 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:25:57.250929 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:25:57.250936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250946 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250953 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:25:57.250961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:25:57.250968 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:25:57.250975 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:25:57.250991 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:25:57.251057 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:25:57.251065 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:25:57.251073 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:25:57.251080 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:25:57.251087 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:25:57.251095 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:25:57.251102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:25:57.251110 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:25:57.251117 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:25:57.251124 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:25:57.251132 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:25:57.251139 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:25:57.251474 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:25:57.251488 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:25:57.251495 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:25:57.251499 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:25:57.251507 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:25:57.251512 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:25:57.251516 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:25:57.251527 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:25:57.251536 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:25:57.251579 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251587 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:25:57.251602 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:25:57.251623 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:25:57.251630 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:25:57.251635 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:25:57.251639 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:25:57.251645 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:25:57.251656 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:25:57.251663 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:25:57.251668 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:25:57.251683 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251693 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:25:57.251698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:25:57.251723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.251733 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:25:57.251738 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.251770 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:25:57.251776 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:25:57.251781 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:25:57.251784 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:25:57.251789 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:25:57.251793 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:25:57.251797 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:25:57.251802 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:25:57.251808 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203482" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:25:57.251819 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:25:57.251825 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:25:57.251829 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:25:57.251835 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251841 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:25:57.251845 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:25:57.251868 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:25:57.251875 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251880 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251886 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251890 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:25:57.251901 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:25:57.251909 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:25:57.251914 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:25:57.251918 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:25:57.251925 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203482" 2019-04-25 14:25:57.251932 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:25:57.251937 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:25:57.251941 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:25:57.251948 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:25:57.251952 wsdl: in serializeType: returning: 203482 2019-04-25 14:25:57.251959 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:25:57.251965 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:25:57.251970 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:25:57.251973 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:25:57.251978 wsdl: in serializeType: returning: 203482 2019-04-25 14:25:57.251983 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203482 2019-04-25 14:25:57.252003 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203482 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:25:57.252008 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:25:57.252014 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7385"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:25:57.252029 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:25:57.252035 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203482 2019-04-25 14:25:57.252046 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:25:57.252125 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:25:57.252061 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:25:57.252072 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:25:57.252078 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:25:57.252082 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:25:57.252086 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:25:57.252094 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:25:57.252105 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:25:57.252113 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:25:57.252119 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:25:57.252132 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:25:57.252143 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:25:57.252152 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:25:57.259938 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:25:57.259971 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:25:57.259988 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:25:57.259995 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:25:57.260002 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:25:57.260007 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:25:57.260012 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:25:57.260016 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:25:57.260022 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:25:57.260058 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:25:57.269779 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:25:57.269815 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:25:57.269822 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:25:57.269827 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:25:57.269833 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:25:57.269839 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:25:57.269846 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:25:57.269851 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:25:57.269857 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:25:57.269862 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:25:42 GMT 2019-04-25 14:25:57.269869 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:25:57.269874 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:25:57.269880 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:25:57.269891 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:25:57.269919 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:25:57.269931 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:25:57.269941 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:25:57.269946 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:25:57.269951 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:25:57.269991 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:25:57.270004 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:25:57.270011 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:25:57.270040 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:25:57.270047 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:25:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:25:57.270080 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:25:57.270090 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:25:57.270114 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:25:57.270121 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:25:57.270234 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:25:57.270347 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:25:57.270354 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:25:57.270363 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:25:57.270373 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:25:57.270398 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:25:57.270454 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:25:57.270482 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:25:57.270497 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:25:57.270506 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:25:57.270510 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:25:57.270515 nusoap_client: detail =