Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 74.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466646-0007 Model turbiny: TO4E
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2352
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:37:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:37:53.051963 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:37:53.052025 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:37:53.052042 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:37:53.052060 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:37:53.052070 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:37:53.052078 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:37:53.052093 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:37:53.052102 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:37:53.052109 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:37:53.052119 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:37:53.052127 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:37:53.052138 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:37:53.052144 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:37:53.052149 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:37:53.052153 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:37:53.052157 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:37:53.052170 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:37:53.052187 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:37:53.052198 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:37:53.052204 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:37:53.052211 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:37:53.052220 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:37:53.052228 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:37:53.060048 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:37:53.060074 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:37:53.060087 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:37:53.060094 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:37:53.060100 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:37:53.060108 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:37:53.060113 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:37:53.060142 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:37:53.074666 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:37:53.074710 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:37:53.074726 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:37:53.074736 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:37:53.074745 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:37:53.074753 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:37:53.074766 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:37:53.074779 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:37:53.074790 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:37:53.074801 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:37:50 GMT 2019-08-23 13:37:53.074810 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:37:53.074818 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:37:53.074828 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:37:53.074845 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:37:53.074891 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:37:53.074918 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:37:53.082335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.082457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:37:53.082588 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:37:53.082620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.090416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:37:53.090506 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:37:53.090552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:37:53.090567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.098683 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:37:53.098783 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:37:53.098813 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-08-23 13:37:53.098872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.098902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.098933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.098959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.098997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.099370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:37:53.099396 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:37:53.106394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106510 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 13:37:53.106555 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.106990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107262 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:37:53.107302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:37:53.107680 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-23 13:37:53.107706 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:37:53.107717 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:37:53.107759 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:37:53.107816 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:37:53.107840 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:37:53.107853 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:37:53.107878 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:37:53.107887 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:37:53.108116 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:37:53.108136 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:37:53.108205 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108220 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:37:53.108250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108302 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.108313 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108334 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:37:53.108371 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.108380 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108400 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:37:53.108427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.108491 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.108513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.108553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108594 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.108606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:37:53.108645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.108694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:37:53.108733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:37:53.108769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108814 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.108827 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108847 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:37:53.108881 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.108893 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108908 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:37:53.108928 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.108935 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108945 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:37:53.108959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.108984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.108994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.109010 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109017 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:37:53.109032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109057 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.109064 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:37:53.109107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.109144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:37:53.109172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:37:53.109199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109244 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.109253 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109265 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:37:53.109290 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.109301 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109319 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:37:53.109344 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.109355 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109372 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:37:53.109400 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.109409 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109426 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.109451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.109508 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.109531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.109562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109606 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109615 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.109713 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.109747 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109765 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:37:53.109785 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:37:53.109811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:37:53.109847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:37:53.109875 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:37:53.109912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109945 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.109957 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.109976 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:37:53.110001 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.110013 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110031 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:37:53.110054 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.110066 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110084 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:37:53.110112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.110120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110135 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.110160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.110210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.110238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.110270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110314 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.110326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:37:53.110361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.110402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:37:53.110427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110438 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:37:53.110459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110495 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.110508 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110523 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:37:53.110542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.110588 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.110615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110626 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.110649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110687 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.110704 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110719 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:37:53.110740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.110783 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:37:53.110807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110818 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:37:53.110847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.110884 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.110927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.110953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.110975 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.111004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111016 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.111037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111080 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.111093 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111106 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:37:53.111130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.111169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:37:53.111191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111201 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:37:53.111219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111261 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.111271 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111286 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:37:53.111319 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.111328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.111367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.111409 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:37:53.111436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111447 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.111464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111505 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.111517 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111531 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:37:53.111555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.111599 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:37:53.111628 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111637 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:37:53.111658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111706 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.111716 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111733 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:37:53.111766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.111775 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111790 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.111816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.111858 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:37:53.111885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111895 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.111912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111956 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.111965 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.111977 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:37:53.112000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.112040 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:37:53.112067 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112077 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:37:53.112098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.112150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.112193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.112225 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:37:53.112251 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112262 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.112280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112321 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.112332 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112344 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:37:53.112364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.112406 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:37:53.112429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112440 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:37:53.112462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.112514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.112551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.112592 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.112619 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112630 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.112648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112690 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.112705 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112718 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:37:53.112740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.112781 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:37:53.112804 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112815 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:37:53.112836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112877 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.112889 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112902 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:37:53.112927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.112950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.112966 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.112993 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113005 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.113030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113073 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.113083 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113100 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:37:53.113125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.113163 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:37:53.113189 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113196 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:37:53.113217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113265 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.113278 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113296 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:37:53.113314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.113353 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.113378 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113385 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.113406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113445 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.113454 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113470 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:37:53.113496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.113536 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:37:53.113568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113578 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:37:53.113602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113642 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.113654 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113669 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:37:53.113727 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.113741 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113759 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:37:53.113783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.113836 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.113861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113870 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.113893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113939 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.113951 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.113967 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:37:53.113991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.114035 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:37:53.114063 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114075 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:37:53.114099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.114152 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.114193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.114234 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.114261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114271 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.114296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114345 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.114358 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114375 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:37:53.114399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.114443 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:37:53.114470 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114477 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:37:53.114495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114542 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:37:53.114555 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114572 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:37:53.114595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.114642 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.114669 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114681 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.114714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114761 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114773 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.114880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.114908 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114926 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:37:53.114945 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:37:53.114969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.114996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:37:53.115015 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:37:53.115041 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115052 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:37:53.115076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115118 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:37:53.115130 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115147 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:37:53.115173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.115218 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.115245 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115256 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.115280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115334 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115402 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.115438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.115468 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:37:53.115503 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:37:53.115524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:37:53.115571 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:37:53.115599 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115611 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:37:53.115637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115680 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:37:53.115692 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115716 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:37:53.115741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.115786 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.115814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115824 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.115849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115890 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115901 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.115968 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.116004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.116037 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116057 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:37:53.116079 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:37:53.116102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:37:53.116151 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:37:53.116181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116193 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:37:53.116221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.116281 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:37:53.116333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.116346 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:37:53.116396 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.116408 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116425 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:37:53.116458 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.116470 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116487 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:37:53.116516 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.116523 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116534 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:37:53.116552 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.116558 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116567 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:37:53.116593 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.116605 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.116633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.116685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.116713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116720 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.116736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116762 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.116769 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:37:53.116806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.116854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:37:53.116881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:37:53.116916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116964 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.116978 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.116998 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:37:53.117033 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.117046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.117097 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.117106 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117119 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:37:53.117144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.117207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.117235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.117274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.117334 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117353 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:37:53.117376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.117424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:37:53.117455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117465 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:37:53.117491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117542 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.117556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.117601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.117648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.117676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117687 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.117723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117769 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.117782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:37:53.117826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.117875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:37:53.117903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:37:53.117940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.117988 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.118001 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118019 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:37:53.118053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.118066 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118083 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.118117 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.118130 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118148 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:37:53.118170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.118235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.118261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118272 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.118300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118345 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.118358 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:37:53.118400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.118448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:37:53.118477 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118486 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.118513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118560 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.118573 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118591 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:37:53.118625 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.118638 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118656 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:37:53.118689 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.118714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118734 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:37:53.118768 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.118780 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118798 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:37:53.118832 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.118843 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118860 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:37:53.118886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.118960 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.118989 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.118998 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.119026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.119073 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119087 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.119106 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:37:53.119134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.119158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.119179 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.119207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119264 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119277 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119296 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119317 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.119374 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119424 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.119437 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.119489 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.119502 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119522 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:37:53.119554 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.119567 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119584 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:37:53.119619 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.119633 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119652 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:37:53.119681 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.119693 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119720 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:37:53.119754 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:37:53.119766 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119784 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:37:53.119819 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.119831 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119846 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.119879 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.119891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.119938 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.119949 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.119968 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:37:53.120003 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.120016 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120035 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:37:53.120068 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.120079 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120096 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:37:53.120120 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.120245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.120283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120328 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.120342 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120361 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:37:53.120396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.120409 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120428 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:37:53.120463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.120472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120488 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:37:53.120521 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.120534 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120554 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:37:53.120579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.120651 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.120731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120782 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120796 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120816 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:37:53.120844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.120869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.120890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.120917 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120969 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.120983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121002 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.121085 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121134 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.121147 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121166 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:37:53.121201 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.121212 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121230 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:37:53.121265 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.121278 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121296 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:37:53.121331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.121344 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121363 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:37:53.121397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.121409 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121429 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:37:53.121468 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.121481 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121501 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:37:53.121533 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.121545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.121599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.121612 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121631 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:37:53.121665 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.121677 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121696 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:37:53.121770 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.121783 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121802 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:37:53.121836 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.121849 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121867 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:37:53.121894 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.121989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.122024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.122068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122118 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.122131 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122150 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:37:53.122183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.122195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.122246 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.122257 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122275 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:37:53.122310 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.122323 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122342 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.122367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.122439 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.122507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122570 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:37:53.122613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.122641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.122664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.122688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122749 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122762 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.122865 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122914 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.122927 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.122945 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:37:53.122980 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.122993 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123011 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:37:53.123042 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.123054 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123073 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:37:53.123108 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.123121 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123136 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:37:53.123166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.123179 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123199 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:37:53.123228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.123240 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123258 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:37:53.123291 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.123304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123319 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.123352 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.123365 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123384 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:37:53.123415 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.123427 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123446 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:37:53.123481 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123490 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123508 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:37:53.123543 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.123555 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123574 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:37:53.123608 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.123620 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123639 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:37:53.123665 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.123789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.123824 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123875 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123888 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123908 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.123957 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.123984 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.123991 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124001 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:37:53.124019 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.124027 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124037 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:37:53.124054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.124061 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124070 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:37:53.124088 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.124094 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124103 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:37:53.124120 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.124127 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124136 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:37:53.124153 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.124159 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124169 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:37:53.124186 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.124192 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124202 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:37:53.124219 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.124225 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124235 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:37:53.124252 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.124258 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124268 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:37:53.124285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.124291 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124300 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:37:53.124325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.124337 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124355 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:37:53.124379 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.124387 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124396 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:37:53.124414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.124420 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124430 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.124447 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.124453 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124463 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:37:53.124476 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.124564 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124575 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:37:53.124604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.124666 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124684 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:37:53.124716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.124762 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124791 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124802 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.124827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124871 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.124884 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124901 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:37:53.124928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.124950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.124967 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:37:53.124996 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125009 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:37:53.125036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125079 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.125093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.125142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.125154 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125173 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:37:53.125207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.125217 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:37:53.125268 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.125281 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125297 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:37:53.125319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.125385 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:37:53.125413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125425 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.125453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125498 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.125512 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125530 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:37:53.125555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.125580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.125602 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:37:53.125628 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.125676 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:37:53.125688 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.125715 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:37:53.125743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.125771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.125800 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.125846 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.125858 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.125876 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:37:53.125911 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.125920 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.125935 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:37:53.125969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.125981 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126001 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:37:53.126031 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:37:53.126044 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126062 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:37:53.126097 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.126110 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126129 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:37:53.126163 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.126177 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126194 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:37:53.126227 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.126240 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:37:53.126294 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.126307 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126325 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:37:53.126359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.126372 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126391 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:37:53.126426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.126438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126457 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.126484 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:37:53.126571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.126607 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126619 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:37:53.126647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.126707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126727 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.126755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.126798 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.126827 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126839 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.126862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126910 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:37:53.126924 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126942 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:37:53.126963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.126990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.127012 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:37:53.127035 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:37:53.127086 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.127100 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:37:53.127120 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:37:53.127157 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:37:53.127169 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:37:53.127189 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:37:53.127221 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.127233 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:37:53.127252 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:37:53.127279 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:37:53.127315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.127347 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127358 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.127385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.127441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.127489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.127501 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127520 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:37:53.127555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.127565 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127580 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:37:53.127605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.127669 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.127694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127712 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.127743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127786 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.127800 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:37:53.127847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.127868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.127889 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.127916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.127965 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.127979 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.127998 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128021 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.128074 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128120 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128132 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128151 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:37:53.128185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128199 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128212 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:37:53.128244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.128257 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128276 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:37:53.128304 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128317 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128335 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:37:53.128370 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.128381 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128395 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:37:53.128429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128442 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128462 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:37:53.128490 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.128502 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128521 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:37:53.128556 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128565 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128581 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:37:53.128615 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128628 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:37:53.128665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.128749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.128784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.128795 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:37:53.128824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.128868 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.128881 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.128899 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:37:53.128932 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.128944 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.128961 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:37:53.128996 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.129007 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129022 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:37:53.129056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.129069 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129089 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:37:53.129116 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.129128 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129146 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:37:53.129173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.129244 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.129274 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129285 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.129307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129367 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.129474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.129507 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129529 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:37:53.129545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:37:53.129571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:37:53.129619 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:37:53.129648 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129659 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:37:53.129683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129738 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.129752 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129768 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:37:53.129793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.129844 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.129866 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129877 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.129906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129950 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:37:53.129963 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.129981 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:37:53.130008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.130049 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:37:53.130078 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130089 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:37:53.130113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.130172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130192 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.130212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.130259 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.130287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130295 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.130322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130370 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130380 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130397 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:37:53.130422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.130450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.130467 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:37:53.130492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130546 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130557 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130572 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.130653 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130689 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.130709 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130729 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:37:53.130762 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.130774 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130793 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:37:53.130828 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.130839 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130853 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:37:53.130886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.130899 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130918 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:37:53.130953 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.130966 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.130984 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:37:53.131019 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:37:53.131033 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131053 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:37:53.131082 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:37:53.131094 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131113 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:37:53.131147 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:37:53.131157 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131175 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:37:53.131210 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.131224 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131239 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:37:53.131270 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.131283 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131302 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:37:53.131335 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.131345 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131362 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:37:53.131397 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.131411 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131426 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:37:53.131460 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.131472 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131492 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:37:53.131512 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.131620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.131657 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131666 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:37:53.131695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131752 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.131762 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131779 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:37:53.131806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.131852 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.131878 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131890 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.131918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131951 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.131962 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.131981 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:37:53.132007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.132051 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:37:53.132078 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.132120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132162 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.132175 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132194 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:37:53.132226 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.132237 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132255 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:37:53.132291 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.132303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132324 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:37:53.132353 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.132365 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132384 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:37:53.132411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.132477 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132502 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132513 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.132542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132592 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132606 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132625 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:37:53.132652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.132679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.132710 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.132739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132788 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132799 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132816 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.132899 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.132958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.132977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:37:53.133015 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.133027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:37:53.133081 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133093 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133112 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:37:53.133145 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.133157 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133176 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:37:53.133211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:37:53.133273 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133286 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133304 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:37:53.133338 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:37:53.133351 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133366 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:37:53.133393 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.133458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.133491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133502 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:37:53.133533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133577 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.133589 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133608 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:37:53.133641 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133649 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133666 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:37:53.133709 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133722 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133737 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:37:53.133771 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.133784 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133804 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:37:53.133833 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133845 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133863 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:37:53.133897 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133906 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133923 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:37:53.133957 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.133969 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.133989 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:37:53.134016 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.134028 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134046 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:37:53.134075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.134167 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.134190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134202 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:37:53.134234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134277 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.134290 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:37:53.134336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.134371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:37:53.134401 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:37:53.134414 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:37:53.134435 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:37:53.134461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134472 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:37:53.134498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.134576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:37:53.134612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.134633 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:37:53.134647 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:37:53.134674 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.134687 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:37:53.134715 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:37:53.134741 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:37:53.134751 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:37:53.134770 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:37:53.134803 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.134816 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.134833 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.134866 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.134878 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.134898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.134926 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.134937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.134956 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.134990 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.135001 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:37:53.135018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.135052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.135064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:37:53.135084 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.135111 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:37:53.135123 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:37:53.135142 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:37:53.135174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.135183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.135201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.135234 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:37:53.135246 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:37:53.135266 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:37:53.135295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.135306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:37:53.135327 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.135358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.135368 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:37:53.135387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.135419 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:37:53.135433 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:37:53.135449 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:37:53.135478 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:37:53.135549 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.135607 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:37:53.135657 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.135718 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:37:53.135773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.135822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:37:53.135876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.135927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:37:53.135979 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.136033 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:37:53.136081 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.136138 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:37:53.136186 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:37:53.136235 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:37:53.136287 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:37:53.136344 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:37:53.136391 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:37:53.136443 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:37:53.136497 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.136547 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:37:53.136604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.136657 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:37:53.136717 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.136776 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:37:53.136828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.136883 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:37:53.136936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.136991 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:37:53.137046 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.137097 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:37:53.137150 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.137206 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:37:53.137258 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.137310 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:37:53.137363 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.137414 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:37:53.137469 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.137524 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:37:53.137579 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.137636 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:37:53.137691 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.137831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:37:53.137888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.137943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.137996 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.138052 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.138105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.138158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.138213 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.138265 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:37:53.138319 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:37:53.138372 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:37:53.138423 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.138477 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:37:53.138533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.138588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.138641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.138697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:37:53.138804 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.138855 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:37:53.138910 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.138965 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:37:53.139017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.139074 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:37:53.139130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.139187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:37:53.139240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.139293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:37:53.139347 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139383 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139438 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.139492 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139527 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139560 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139614 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.139666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.139886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.139982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.140072 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140116 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140163 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140210 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140257 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140285 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140333 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140383 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140412 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140461 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140510 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140562 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140613 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140655 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.140685 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140741 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140778 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140821 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.140855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.140933 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.140987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.141073 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141120 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.141172 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141212 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.141258 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141295 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.141338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.141593 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141619 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.141755 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.141840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141895 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.141943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.141978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.142179 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.142346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.142522 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142573 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.142612 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142643 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142670 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142697 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142742 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.142790 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142831 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:37:53.142868 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.142970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.143011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.143211 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143247 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:37:53.143291 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143339 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.143380 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143419 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.143465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.143633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:37:53.143914 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.143981 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.144027 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144051 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144082 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.144161 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.144328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.144488 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144541 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.144592 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144639 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.144686 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144727 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144775 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.144825 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144860 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144894 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.144940 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.144984 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.145020 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145067 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.145111 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145151 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.145195 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145242 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:37:53.145275 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145307 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145348 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:37:53.145387 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145435 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.145481 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145521 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.145564 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145607 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.145644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145692 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.145748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.145949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.146000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146030 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146059 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146105 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.146155 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146209 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.146256 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.146398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:37:53.146592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146649 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146668 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.146761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146888 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.146928 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.146975 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:37:53.147019 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147043 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147069 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147099 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147143 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:37:53.147181 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147226 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:37:53.147271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147294 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.147408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:37:53.147603 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147642 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:37:53.147682 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147736 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:37:53.147775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147815 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:37:53.147856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.147993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.148043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:37:53.148303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:37:53.148363 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.148466 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.148556 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.148636 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.148707 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.148787 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.148864 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.148956 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.149042 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.149123 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.149199 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.149276 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.149358 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.149439 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.149515 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.149596 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.149680 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.149767 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.149846 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.149929 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.150007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.150081 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.150165 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.150254 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.150345 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.150424 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.150501 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.150574 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.150656 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.150748 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.150824 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.150915 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.151007 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.151094 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.151205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.151303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.151363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.151437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.151487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.151559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.151634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.151686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.151763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.151838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.152020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.152086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.152170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.152250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.152340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.152430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.152515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.152599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.152700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.152764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.152818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.152868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.152918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.152971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.153024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.153070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.153116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.153163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.153210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.153260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.153307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.153359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.153406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.153455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.153511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.153559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.153615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.153664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.153712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.153764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.153812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.153858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.153906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.153953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.153999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.154046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.154093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.154139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.154187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.154234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.154281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.154332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.154379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.154426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.154474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.154523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.154571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.154629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.154681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.154733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.154781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.154827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.154873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.154922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.154971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.155035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.155112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.155176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.155235 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:37:53.155263 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.155325 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.155379 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.155433 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.155488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.155541 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.155593 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.155653 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.155706 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.155764 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.155819 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.155873 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.155926 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.155979 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.156031 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.156085 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.156137 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.156200 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.156255 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.156307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.156360 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.156414 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.156466 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.156518 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.156570 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.156632 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.156685 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.156745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.156798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.156851 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.156904 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.156956 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.157010 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.157064 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.157125 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:37:53.157149 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.157203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.157257 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.157310 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.157363 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.157417 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.157471 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.157524 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.157577 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.157652 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.157760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.157851 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.157946 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.158042 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.158137 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.158229 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.158327 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.158421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.158513 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.158620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.158716 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.158816 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.158916 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.159013 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.159109 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.159206 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.159305 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.159403 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.159500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.159602 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.159699 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.159798 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.159894 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.159985 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.160084 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:37:53.160118 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.160202 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.160296 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.160382 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.160449 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.160499 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.160547 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.160599 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.160652 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.160700 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.160755 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.160803 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.160851 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.160899 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.160947 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.160994 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.161042 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.161091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.161138 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.161186 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.161233 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.161280 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.161438 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.161486 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.161534 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.161584 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.161641 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.161689 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.161742 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.161790 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.161837 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.161884 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.161930 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.161978 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.162034 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:37:53.162056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.162110 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.162159 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.162209 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.162258 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.162307 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.162357 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:37:53.162406 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:37:53.162455 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:37:53.162505 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.162556 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.162612 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.162663 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.162712 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.162768 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.162819 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.162868 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.162918 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.162967 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.163018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.163067 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.163117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.163166 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.163215 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.163264 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.163313 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:37:53.163361 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.163410 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.163460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.163509 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.163558 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.163613 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.163663 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.163712 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.163771 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:37:53.163790 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:37:53.163820 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:37:53.163848 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:37:53.163874 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:37:53.163902 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:37:53.163926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.163945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.164253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.164266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.164278 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.164288 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.164298 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:37:53.164307 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:37:53.164317 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:37:53.164327 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.164337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.164346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.164356 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.164365 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164376 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.164385 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.164394 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.164403 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.164412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.164421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164440 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.164449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.164459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.164468 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.164477 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:37:53.164486 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.164495 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.164504 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.164513 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.164523 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.164531 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.164540 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.164548 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.164557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.164569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.164578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.164587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.164602 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.164611 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.164619 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:37:53.164628 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:37:53.164637 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:37:53.164644 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.164653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.164661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.164670 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.164679 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164687 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.164695 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.164704 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.164711 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.164719 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.164736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164746 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.164762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.164770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.164778 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.164786 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:37:53.164794 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.164801 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.164809 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.164817 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.164825 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.164833 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.164840 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.164849 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.164857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.164867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.164874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.164883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.164890 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.164898 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.164905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:37:53.164912 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:37:53.164920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:37:53.164927 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.164935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.164942 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.164949 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.164957 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.164964 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.164971 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.164979 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.164986 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.164994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.165002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.165009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.165017 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.165024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.165031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.165039 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.165046 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:37:53.165053 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.165060 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.165067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.165074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.165082 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.165089 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.165095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.165103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.165110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:37:53.165120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.165128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:37:53.165140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:37:53.165148 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:37:53.165155 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:37:53.165163 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:37:53.165171 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:37:53.165180 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:37:53.165187 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:37:53.165194 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:37:53.165202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:37:53.165209 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:37:53.165217 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.165224 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.165231 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:37:53.165238 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:37:53.165245 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:37:53.165252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:37:53.165260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.165267 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:37:53.165275 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:37:53.165282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:37:53.165289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:37:53.165296 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:37:53.165303 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:37:53.165310 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:37:53.165317 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:37:53.165324 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:37:53.165332 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:37:53.165339 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:37:53.165346 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:37:53.165353 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:37:53.165360 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:37:53.165617 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:37:53.165628 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:37:53.165634 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:37:53.165639 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:37:53.165646 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:37:53.165650 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:37:53.165654 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:37:53.165664 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:37:53.165676 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:37:53.165721 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.165731 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:37:53.165747 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:37:53.165769 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:37:53.165776 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:37:53.165780 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:37:53.165785 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:37:53.165790 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:37:53.165801 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:37:53.165809 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:37:53.165814 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:37:53.165825 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.165834 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:37:53.165839 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:37:53.165864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.165873 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:37:53.165878 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.165901 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:37:53.165907 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:37:53.165911 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:37:53.165915 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:37:53.165919 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:37:53.165923 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:37:53.165928 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:37:53.165932 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:37:53.165938 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:37:53.165948 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:37:53.165955 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:37:53.165959 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:37:53.165965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.165971 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:37:53.165975 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:37:53.165999 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:37:53.166005 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.166009 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.166015 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.166019 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:37:53.166030 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:37:53.166038 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:37:53.166043 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:37:53.166048 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:37:53.166055 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179319" 2019-08-23 13:37:53.166062 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:37:53.166066 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:37:53.166071 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:37:53.166077 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:37:53.166082 wsdl: in serializeType: returning: 179319 2019-08-23 13:37:53.166089 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:37:53.166095 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:37:53.166100 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:37:53.166104 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:37:53.166109 wsdl: in serializeType: returning: 179319 2019-08-23 13:37:53.166113 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179319 2019-08-23 13:37:53.166131 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179319 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:37:53.166136 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:37:53.166142 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6095"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:37:53.166157 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:37:53.166162 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179319 2019-08-23 13:37:53.166173 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:37:53.166252 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:37:53.166190 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:37:53.166201 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:37:53.166206 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:37:53.166211 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:37:53.166215 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:37:53.166222 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:37:53.166232 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:37:53.166240 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:37:53.166245 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:37:53.166259 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:37:53.166270 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:37:53.166277 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:37:53.174230 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:37:53.174261 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:37:53.174277 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:37:53.174283 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:37:53.174290 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:37:53.174295 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:37:53.174300 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:37:53.174304 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:37:53.174309 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:37:53.174343 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:37:53.183685 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:37:53.183729 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:37:53.183738 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:37:53.183745 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:37:53.183751 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:37:53.183756 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:37:53.183763 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:37:53.183768 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:37:53.183774 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:37:53.183779 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:37:50 GMT 2019-08-23 13:37:53.183786 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:37:53.183791 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:37:53.183797 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:37:53.183809 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:37:53.183841 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:37:53.183861 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:37:53.183871 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:37:53.183875 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:37:53.183881 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:37:53.183914 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:37:53.183927 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:37:53.183933 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:37:53.183964 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:37:53.183971 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:37:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:37:53.184009 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:37:53.184019 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:37:53.184046 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:37:53.184053 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:37:53.184180 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:37:53.184284 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:37:53.184290 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:37:53.184299 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:37:53.184311 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:37:53.184336 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:37:53.184394 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:37:53.184423 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:37:53.184436 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:37:53.184444 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:37:53.184448 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:37:53.184454 nusoap_client: detail =