Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 74.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466646-0007 Model turbiny: TO4E
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2352
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:33:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:34:11.282923 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:34:11.283050 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:34:11.283073 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:34:11.283102 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:34:11.283122 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:34:11.283142 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:34:11.283167 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:34:11.283184 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:34:11.283194 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:34:11.283211 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:34:11.283226 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:34:11.283253 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:34:11.283259 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:34:11.283264 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:34:11.283271 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:34:11.283277 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:34:11.283294 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:34:11.283530 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:34:11.283548 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:34:11.283558 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:34:11.283569 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:34:11.283583 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:34:11.283597 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:34:11.291747 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:34:11.291771 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:34:11.291784 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:34:11.291791 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:34:11.291796 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:34:11.291804 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:34:11.291809 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:34:11.291838 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:34:11.308618 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:34:11.308650 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:34:11.308657 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:34:11.308681 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:34:11.308687 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:34:11.308692 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:34:11.308698 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:34:11.308704 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:34:11.308709 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:34:11.308715 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:33:56 GMT 2019-04-25 12:34:11.308720 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:34:11.308725 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:34:11.308731 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:34:11.308786 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:34:11.308823 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:34:11.316269 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.316354 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 12:34:11.316557 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:34:11.324067 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:34:11.325526 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.325552 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 12:34:11.325659 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.325724 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 12:34:11.331695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:34:11.331812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:34:11.333330 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.333452 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.333506 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.333528 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.333547 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-04-25 12:34:11.339475 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:34:11.340986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:34:11.341053 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.341123 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 12:34:11.341193 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.341252 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.341294 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 12:34:11.347178 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:34:11.347225 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:34:11.347255 soap_transport_http: read buffer of 15 bytes 2019-04-25 12:34:11.347270 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:34:11.347285 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:34:11.347411 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:34:11.347458 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:34:11.347477 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:34:11.347487 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:34:11.347513 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:34:11.347522 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:34:11.348044 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:34:11.348064 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:34:11.348141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:34:11.348185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348235 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.348249 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348272 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:34:11.348324 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.348337 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:34:11.348423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.348495 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.348527 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.348570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348622 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.348636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348655 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:34:11.348681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.348730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:34:11.348761 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:34:11.348799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348845 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.348858 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348879 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:34:11.348935 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.348960 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.348977 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:34:11.349007 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.349019 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349036 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:34:11.349060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.349119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.349145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:34:11.349184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349229 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.349242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:34:11.349285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.349343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:34:11.349371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:34:11.349417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349462 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.349475 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:34:11.349529 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.349540 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349558 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:34:11.349592 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.349604 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349634 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:34:11.349664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.349675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.349715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.349786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.349813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.349848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.349968 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.350002 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.350033 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350051 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:34:11.350066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:34:11.350086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:34:11.350132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:34:11.350158 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350168 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:34:11.350195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350240 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.350251 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350268 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:34:11.350290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.350348 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.350376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350388 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.350421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350467 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.350479 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350498 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:34:11.350522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.350569 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:34:11.350596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350619 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:34:11.350645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.350702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.350743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.350788 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.350814 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350825 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.350849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350894 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.350907 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350926 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:34:11.350950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.350976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.350996 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:34:11.351021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351032 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:34:11.351056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351100 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.351112 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351130 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:34:11.351163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.351174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351192 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.351216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.351269 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:34:11.351296 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351306 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.351342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.351408 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351426 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:34:11.351448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.351495 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:34:11.351520 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351530 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:34:11.351555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351600 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.351624 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351641 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:34:11.351675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.351687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351704 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.351728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.351781 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:34:11.351808 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351820 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.351850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351894 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.351907 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351925 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:34:11.351950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.351976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.351995 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:34:11.352023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352033 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:34:11.352057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.352116 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352133 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.352156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.352202 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:34:11.352228 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352239 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.352264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352311 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.352334 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:34:11.352376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.352434 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:34:11.352461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352471 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:34:11.352496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.352555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.352598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.352654 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.352680 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352691 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.352716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352760 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.352772 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352789 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:34:11.352814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.352860 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:34:11.352885 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352896 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:34:11.352922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352968 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.352980 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.352998 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:34:11.353022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.353067 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.353094 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353104 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.353129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353172 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.353184 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353202 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:34:11.353225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.353267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:34:11.353290 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353300 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:34:11.353332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353369 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.353379 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353393 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:34:11.353422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.353459 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.353481 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353490 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.353511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353550 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.353562 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:34:11.353606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.353663 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:34:11.353689 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353700 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:34:11.353725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353770 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.353782 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353799 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:34:11.353828 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.353839 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353854 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:34:11.353876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.353929 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.353955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.353966 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.353990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354035 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.354046 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354065 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:34:11.354090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.354133 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:34:11.354159 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354170 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:34:11.354195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354239 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.354252 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.354293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.354338 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.354364 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354374 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.354406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354453 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.354466 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354483 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:34:11.354505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.354549 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:34:11.354575 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354585 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:34:11.354610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354651 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:34:11.354664 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354681 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:34:11.354704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.354744 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.354769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354779 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.354802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354854 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.354923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.354959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.354992 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355012 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:34:11.355031 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:34:11.355053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:34:11.355092 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:34:11.355115 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355125 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:34:11.355148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355207 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:34:11.355216 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355228 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:34:11.355241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.355279 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.355308 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355317 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.355336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355379 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355391 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355469 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.355504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.355533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:34:11.355579 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:34:11.355601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:34:11.355652 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:34:11.355676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355686 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:34:11.355711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355755 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.355767 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:34:11.355813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.355824 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355841 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:34:11.355874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.355886 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355903 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:34:11.355935 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.355947 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.355964 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:34:11.355996 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.356008 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356023 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:34:11.356049 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.356058 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356074 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:34:11.356106 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.356119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.356162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.356241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.356270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356289 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.356312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356388 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.356403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356420 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:34:11.356437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.356468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:34:11.356485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:34:11.356508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356535 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.356542 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356552 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:34:11.356590 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.356597 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.356625 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.356632 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356641 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:34:11.356654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.356689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.356704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356710 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.356725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356751 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.356759 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:34:11.356782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.356808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:34:11.356824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356830 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:34:11.356844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356869 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.356876 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.356899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.356925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.356940 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356946 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.356960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.356997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357004 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:34:11.357026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.357050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:34:11.357065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:34:11.357083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357107 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357113 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357122 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:34:11.357139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.357173 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357179 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357202 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:34:11.357215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.357248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.357263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.357283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357307 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357314 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:34:11.357344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.357371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:34:11.357387 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357393 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.357407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357431 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.357438 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357448 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:34:11.357466 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357472 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357482 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:34:11.357499 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357506 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357515 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:34:11.357532 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.357538 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357555 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:34:11.357578 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.357585 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357595 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:34:11.357607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.357650 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.357665 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357671 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.357684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357710 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357717 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357727 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:34:11.357739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.357755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.357765 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.357779 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357809 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357816 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357839 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.357871 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.357903 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.357930 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.357936 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357946 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:34:11.357963 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.357970 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.357979 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:34:11.357996 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.358003 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358012 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:34:11.358029 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.358036 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358045 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:34:11.358062 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:34:11.358069 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358078 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:34:11.358095 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358102 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358112 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.358129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.358162 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358168 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358178 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:34:11.358195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358201 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:34:11.358223 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.358297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.358318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358355 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.358363 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358373 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:34:11.358391 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358398 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358407 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:34:11.358424 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358431 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358440 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:34:11.358458 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.358464 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358473 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:34:11.358486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.358523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358544 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.358558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358595 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358611 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:34:11.358624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.358639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.358648 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.358661 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358686 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358703 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.358744 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358768 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.358775 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358784 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:34:11.358801 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358808 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358818 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:34:11.358835 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.358841 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358850 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:34:11.358867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.358873 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358882 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:34:11.358899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.358905 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:34:11.358931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.358937 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358946 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:34:11.358963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.358969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.358978 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.358994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359000 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.359009 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:34:11.359026 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359032 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.359041 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:34:11.359058 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359064 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.359073 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:34:11.359090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359096 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.359105 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:34:11.359117 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.359170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.359187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359192 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.359206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359229 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359236 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359245 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:34:11.359262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.359268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359300 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.359317 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359323 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359333 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:34:11.359357 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.359364 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359374 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.359387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.359424 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.359460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359484 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359501 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:34:11.359514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.359529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.359539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.359552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359593 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359622 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.359651 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359675 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.359682 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359691 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:34:11.359708 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359714 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359723 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:34:11.359743 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.359750 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359760 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:34:11.359777 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.359783 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359792 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:34:11.359808 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.359815 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359824 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:34:11.359841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.359847 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359856 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:34:11.359873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.359905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359912 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359921 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:34:11.359938 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.359944 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359954 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:34:11.359971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.359977 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.359986 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:34:11.360003 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.360009 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.360018 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:34:11.360035 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.360041 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.360050 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:34:11.360063 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.360120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.360135 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360160 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360167 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360176 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360189 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.360218 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360242 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.360249 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360258 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:34:11.360294 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.360301 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360311 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:34:11.360328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.360345 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360355 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:34:11.360374 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.360380 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360390 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:34:11.360407 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.360414 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360423 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:34:11.360440 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.360447 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360457 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:34:11.360474 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.360481 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360490 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:34:11.360508 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.360514 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360524 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:34:11.360541 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.360548 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360558 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:34:11.360596 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.360603 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360612 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:34:11.360629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.360635 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360651 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:34:11.360668 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.360674 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360683 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:34:11.360699 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.360706 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.360731 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.360738 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360747 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:34:11.360759 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.360841 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.360848 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:34:11.360868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.360893 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.360899 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.360908 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:34:11.360921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.360936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.360946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.360961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.360966 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.360979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361003 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.361010 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361019 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:34:11.361032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.361055 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:34:11.361069 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361075 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:34:11.361092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.361123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361132 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.361150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.361156 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361165 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:34:11.361181 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.361187 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361196 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:34:11.361213 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.361219 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361228 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:34:11.361239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.361293 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:34:11.361308 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361314 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.361332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361364 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.361371 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361381 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:34:11.361394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.361419 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:34:11.361433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.361458 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361465 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.361475 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361488 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.361504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.361517 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361542 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.361549 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361559 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:34:11.361591 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.361598 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361607 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:34:11.361624 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.361630 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361639 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:34:11.361656 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:34:11.361662 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361674 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:34:11.361691 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.361698 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361707 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:34:11.361723 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.361730 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361739 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:34:11.361755 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.361762 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361771 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:34:11.361787 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.361793 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361802 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:34:11.361818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.361825 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361834 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:34:11.361850 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.361857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361866 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.361878 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:34:11.361927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.361943 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361949 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:34:11.361966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.361990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.361997 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.362018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.362043 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.362057 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362063 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.362076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362099 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:34:11.362106 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362119 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:34:11.362131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.362155 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:34:11.362168 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:34:11.362193 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.362200 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:34:11.362209 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:34:11.362226 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:34:11.362232 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:34:11.362241 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:34:11.362258 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.362264 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:34:11.362273 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:34:11.362303 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:34:11.362328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.362354 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362361 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.362375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.362411 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362421 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.362439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.362445 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362455 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:34:11.362472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.362478 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362488 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:34:11.362500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.362534 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362548 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362554 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.362590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362614 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362621 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362631 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:34:11.362649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.362664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.362674 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.362686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362715 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362722 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362732 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.362773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362797 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.362804 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362813 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:34:11.362830 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.362836 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362845 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:34:11.362862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.362868 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362877 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:34:11.362894 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.362900 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362909 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:34:11.362925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.362932 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362940 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:34:11.362957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.362963 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.362972 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:34:11.362988 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.362995 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.363007 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:34:11.363025 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.363031 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.363040 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:34:11.363057 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.363063 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.363073 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:34:11.363085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.363130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.363147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363153 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:34:11.363170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363194 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.363200 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363213 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:34:11.363231 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.363238 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363247 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:34:11.363264 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.363270 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363293 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:34:11.363310 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.363316 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363326 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:34:11.363348 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.363355 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363365 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:34:11.363378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.363421 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.363436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363442 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.363460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.363547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.363576 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363587 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:34:11.363597 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:34:11.363608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:34:11.363632 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:34:11.363646 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363652 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:34:11.363665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363688 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.363694 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363703 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:34:11.363716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.363740 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.363754 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363760 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.363777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363801 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:34:11.363808 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363817 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:34:11.363829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.363853 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:34:11.363868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363873 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:34:11.363886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363909 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.363915 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.363937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.363960 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.363974 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.363980 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.363993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364020 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364027 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364036 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:34:11.364049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.364073 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:34:11.364086 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364111 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364118 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364127 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.364169 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364193 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364200 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364210 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:34:11.364227 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364233 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364242 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:34:11.364258 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364265 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364291 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:34:11.364309 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364316 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364329 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:34:11.364356 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364363 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364372 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:34:11.364390 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:34:11.364397 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364406 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:34:11.364423 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:34:11.364430 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364439 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:34:11.364456 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:34:11.364463 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364472 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:34:11.364490 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.364496 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364506 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:34:11.364523 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364530 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364539 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:34:11.364556 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364563 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364584 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:34:11.364601 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364608 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364617 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:34:11.364646 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364661 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364670 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:34:11.364683 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.364755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.364773 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364779 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:34:11.364797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364821 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.364828 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364848 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:34:11.364861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.364887 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.364901 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364907 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.364920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364945 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.364952 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364961 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:34:11.364974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.364989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.364999 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:34:11.365014 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365020 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.365033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365057 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365064 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365074 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:34:11.365091 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.365097 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365107 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:34:11.365137 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.365144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365156 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:34:11.365173 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365180 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365188 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:34:11.365201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.365236 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365250 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365256 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.365270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365308 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365315 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365325 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:34:11.365344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.365370 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.365384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365414 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365422 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365431 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365444 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.365475 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.365508 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365517 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:34:11.365535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.365541 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:34:11.365580 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365587 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365596 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:34:11.365613 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.365627 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365636 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:34:11.365652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365667 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:34:11.365684 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365690 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365699 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:34:11.365715 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:34:11.365722 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365731 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:34:11.365743 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.365780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.365795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365801 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:34:11.365818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365841 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.365848 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365857 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:34:11.365874 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365881 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365889 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:34:11.365906 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365912 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365921 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:34:11.365938 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.365944 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365956 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:34:11.365973 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.365979 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.365988 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:34:11.366005 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.366011 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366020 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:34:11.366037 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.366043 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366052 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:34:11.366068 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.366075 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366084 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:34:11.366096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.366147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.366161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366167 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:34:11.366184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366208 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.366214 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:34:11.366236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.366260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:34:11.366289 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:34:11.366296 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:34:11.366307 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:34:11.366327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366333 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:34:11.366353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.366396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:34:11.366412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.366424 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:34:11.366433 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:34:11.366450 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.366457 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:34:11.366467 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:34:11.366483 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:34:11.366493 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:34:11.366506 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:34:11.366523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.366530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.366539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.366557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.366575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.366586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.366602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.366608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.366617 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.366633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.366639 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:34:11.366648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.366665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.366670 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:34:11.366680 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.366696 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:34:11.366702 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:34:11.366711 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:34:11.366727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.366733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.366742 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.366758 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:34:11.366764 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:34:11.366773 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:34:11.366789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.366795 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:34:11.366804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.366820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.366826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:34:11.366835 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.366850 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:34:11.366857 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:34:11.366869 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:34:11.366881 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:34:11.366913 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.366941 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:34:11.366966 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.366992 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:34:11.367017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.367043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:34:11.367068 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.367094 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:34:11.367119 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.367158 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:34:11.367184 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:34:11.367211 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:34:11.367237 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:34:11.367263 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:34:11.367303 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:34:11.367331 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:34:11.367364 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.367391 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:34:11.367417 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.367443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:34:11.367469 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.367495 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:34:11.367521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.367547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:34:11.367573 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.367599 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:34:11.367760 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.367787 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:34:11.367814 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.367839 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:34:11.367866 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.367892 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:34:11.367918 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.367944 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:34:11.367971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.367999 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:34:11.368025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.368052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:34:11.368079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.368105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.368131 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.368157 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.368183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.368209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.368235 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.368261 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:34:11.368287 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:34:11.368313 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:34:11.368344 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.368372 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:34:11.368398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.368424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.368454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.368481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:34:11.368507 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.368533 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:34:11.368559 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.368585 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:34:11.368611 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.368638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:34:11.368663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.368689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:34:11.368715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.368742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:34:11.368769 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368787 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368813 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.368838 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368855 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368872 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368897 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.368922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.368998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.369024 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369049 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369075 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369100 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369126 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369147 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369173 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369199 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369216 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369241 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369268 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369294 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369319 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369350 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.369377 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369403 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369428 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369454 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.369479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369522 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.369547 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369573 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.369599 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369625 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.369650 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369685 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.369710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.369867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369884 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369927 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.369952 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.369978 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.370004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.370089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.370206 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370222 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.370306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370343 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.370413 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370439 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.370466 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370521 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370548 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.370574 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370599 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:34:11.370625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370683 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.370709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.370826 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370853 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:34:11.370879 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370905 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.370930 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370956 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.370982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.370998 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.371083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:34:11.371257 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371274 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371299 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.371325 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371347 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371364 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371390 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.371415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.371517 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371542 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371568 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371594 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371620 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371637 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371662 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371687 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371704 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371729 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371756 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371786 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371812 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.371864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371890 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371941 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:34:11.371967 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.371984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:34:11.372035 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372061 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.372087 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.372138 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372164 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.372190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.372345 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372363 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372405 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.372431 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.372487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.372571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:34:11.372687 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372737 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372762 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.372788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372821 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372863 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.372888 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372915 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:34:11.372940 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372957 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372973 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.372990 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:34:11.373042 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373072 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:34:11.373097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373115 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.373183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:34:11.373300 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373326 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:34:11.373357 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373383 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:34:11.373409 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373435 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:34:11.373460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373510 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.373562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:34:11.373709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:34:11.373735 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.373792 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.373843 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.373892 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.373939 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.373987 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.374035 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.374082 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.374146 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.374194 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.374241 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.374289 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.374344 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.374395 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.374443 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.374490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.374537 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.374585 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.374634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.374681 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.374744 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.374818 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.374881 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.374928 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.374974 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.375020 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.375066 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.375115 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.375164 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.375231 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.375278 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.375327 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.375389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.375438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.375486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.375534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.375580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.375631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.375693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.375745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.375793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.375840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.375888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.375934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.375981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.376028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.376268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.376316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.376370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.376418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.376467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.376514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.376563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.376614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.376665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.376711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.376758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.376804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.376850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.376899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.376947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.376998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.377044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.377092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.377148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.377196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.377243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.377291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.377341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.377391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.377438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.377490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.377538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.377584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.377632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.377679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.377725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.377773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.377820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.377867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.377914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.377962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.378010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.378058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.378106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.378158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.378208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.378254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.378300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.378353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.378400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.378449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.378498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.378557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.378604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.378653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.378709 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:34:11.378735 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.378795 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.378849 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.378903 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.378960 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.379014 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.379067 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.379119 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.379171 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.379224 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.379276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.379330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.379390 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.379442 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.379495 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.379547 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.379599 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.379651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.379706 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.379759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.379811 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.379864 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.379916 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.379968 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.380021 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.380074 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.380159 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.380212 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.380265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.380317 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.380379 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.380432 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.380499 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:34:11.380523 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.380577 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.380632 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.380685 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.380738 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.380791 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.380843 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.380897 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.380950 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.381003 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.381056 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.381109 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.381162 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.381215 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.381282 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.381347 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.381597 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.381661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.381713 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.381766 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.381819 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.381873 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.381925 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.381978 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.382030 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.382084 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.382137 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.382190 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.382243 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.382296 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.382355 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.382408 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.382468 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:34:11.382491 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.382540 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.382588 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.382635 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.382692 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.382740 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.382787 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.382834 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.382882 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.382930 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.382978 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.383026 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.383074 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.383122 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.383170 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.383217 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.383264 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.383312 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.383374 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.383423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.383471 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.383518 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.383567 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.383614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.383662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.383714 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.383761 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.383808 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.383856 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.383903 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.383950 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.383999 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.384054 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:34:11.384076 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.384126 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.384180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.384230 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.384279 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.384329 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:34:11.384384 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:34:11.384434 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:34:11.384484 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.384535 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.384584 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.384633 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.384683 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.384732 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.384786 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.384835 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.384884 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.384936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.384986 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.385036 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.385085 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.385135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.385184 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.385233 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:34:11.385283 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.385332 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.385394 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.385444 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.385493 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.385543 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.385593 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.385642 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.385709 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:34:11.385726 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:34:11.385755 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:34:11.385781 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:34:11.385806 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:34:11.385835 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:34:11.385854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.385869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.385878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.385887 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.385897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.385906 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:34:11.385914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:34:11.385923 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:34:11.385931 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.385939 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.385947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.385955 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.385964 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.385973 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.385981 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.385989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.385997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.386004 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.386034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.386041 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.386049 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.386057 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:34:11.386065 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.386072 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.386080 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.386089 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.386096 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.386104 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.386112 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.386119 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.386127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.386136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.386143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.386152 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.386159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.386167 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:34:11.386174 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:34:11.386182 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:34:11.386189 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.386196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.386203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.386210 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.386217 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386225 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.386232 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.386239 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.386246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.386253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386260 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386287 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.386295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.386302 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.386309 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.386316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:34:11.386323 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.386330 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.386343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.386351 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.386362 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.386371 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.386378 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.386386 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.386393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.386402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.386410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.386419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.386426 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.386434 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:34:11.386444 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:34:11.386452 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:34:11.386459 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.386467 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.386474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.386481 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.386488 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386495 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.386502 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.386509 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.386515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.386522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386529 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.386543 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.386551 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.386558 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.386573 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:34:11.386581 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.386587 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.386594 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.386601 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.386608 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.386614 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.386621 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.386628 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.386635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:34:11.386643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.386650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:34:11.386658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:34:11.386664 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:34:11.386671 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:34:11.386678 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:34:11.386699 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:34:11.386706 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:34:11.386713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:34:11.386719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:34:11.386726 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:34:11.386732 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386740 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.386747 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:34:11.386754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:34:11.386760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:34:11.386767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:34:11.386786 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:34:11.386793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:34:11.386799 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:34:11.386806 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:34:11.386813 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:34:11.386819 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:34:11.386825 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:34:11.386835 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:34:11.386843 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:34:11.386850 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:34:11.386857 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:34:11.386864 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:34:11.386870 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:34:11.387086 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:34:11.387098 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:34:11.387104 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:34:11.387108 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:34:11.387115 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:34:11.387120 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:34:11.387124 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:34:11.387133 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:34:11.387141 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:34:11.387187 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387194 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:34:11.387208 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:34:11.387230 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:34:11.387237 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:34:11.387241 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:34:11.387246 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:34:11.387251 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:34:11.387263 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:34:11.387280 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:34:11.387284 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:34:11.387295 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387304 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:34:11.387309 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:34:11.387333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.387354 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:34:11.387358 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.387383 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:34:11.387388 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:34:11.387393 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:34:11.387397 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:34:11.387401 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:34:11.387405 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:34:11.387410 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:34:11.387414 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:34:11.387420 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:34:11.387430 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:34:11.387437 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:34:11.387441 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:34:11.387447 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387453 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:34:11.387457 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:34:11.387481 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:34:11.387488 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387492 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387498 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387502 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:34:11.387513 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:34:11.387530 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:34:11.387536 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:34:11.387540 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:34:11.387547 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179319" 2019-04-25 12:34:11.387554 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:34:11.387558 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:34:11.387572 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:34:11.387577 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:34:11.387582 wsdl: in serializeType: returning: 179319 2019-04-25 12:34:11.387589 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:34:11.387596 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:34:11.387600 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:34:11.387604 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:34:11.387609 wsdl: in serializeType: returning: 179319 2019-04-25 12:34:11.387613 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179319 2019-04-25 12:34:11.387861 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179319 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:34:11.387868 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:34:11.387875 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6235"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:34:11.387889 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:34:11.387894 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179319 2019-04-25 12:34:11.387940 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:34:11.388013 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:34:11.387954 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:34:11.387966 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:34:11.387971 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:34:11.387975 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:34:11.387979 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:34:11.387986 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:34:11.387995 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:34:11.388003 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:34:11.388008 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:34:11.388035 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:34:11.388046 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:34:11.388053 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:34:11.395783 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:34:11.395798 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:34:11.395807 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:34:11.395813 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:34:11.395818 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:34:11.395823 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:34:11.395827 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:34:11.395832 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:34:11.395836 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:34:11.395867 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:34:11.405270 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:34:11.405301 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:34:11.405307 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:34:11.405313 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:34:11.405318 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:34:11.405323 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:34:11.405328 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:34:11.405337 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:34:11.405342 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:34:11.405348 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:33:56 GMT 2019-04-25 12:34:11.405353 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:34:11.405358 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:34:11.405364 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:34:11.405371 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:34:11.405392 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:34:11.405402 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:34:11.405416 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:34:11.405421 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:34:11.405426 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:34:11.405465 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:34:11.405477 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:34:11.405482 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:34:11.405502 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:34:11.405509 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:33:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:34:11.405533 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:34:11.405604 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:34:11.405666 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:34:11.405675 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:34:11.405807 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:34:11.405900 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:34:11.405906 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:34:11.405917 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:34:11.405927 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:34:11.405950 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:34:11.406003 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:34:11.406025 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:34:11.406039 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:34:11.406046 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:34:11.406050 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:34:11.406055 nusoap_client: detail =