Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 74.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466646-0007 Model turbiny: TO4E
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2352
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 21:04:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 23:04:51.606819 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 23:04:51.606892 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:04:51.606915 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 23:04:51.606943 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:04:51.606961 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 23:04:51.606976 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 23:04:51.606996 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 23:04:51.607009 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:04:51.607021 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:04:51.607035 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 23:04:51.607050 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:04:51.607070 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:04:51.607080 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:04:51.607088 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:04:51.607095 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:04:51.607101 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 23:04:51.607120 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:04:51.607139 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:04:51.607154 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:04:51.607162 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 23:04:51.607171 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 23:04:51.607185 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:04:51.607198 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:04:51.613254 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:04:51.613280 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:04:51.613295 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 23:04:51.613303 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:04:51.613309 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:04:51.613318 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 23:04:51.613322 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 23:04:51.613349 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 23:04:51.633376 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 23:04:51.633427 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 23:04:51.633442 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:04:51.633454 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:04:51.633466 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:04:51.633477 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:04:51.633489 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:04:51.633502 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:04:51.633513 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:04:51.633524 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:04:49 GMT 2019-10-17 23:04:51.633535 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:04:51.633545 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 23:04:51.633557 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:04:51.633576 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 23:04:51.633627 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 23:04:51.633665 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 23:04:51.639480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.639554 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:04:51.639592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.639637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.645662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645708 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.645736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.645867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.645988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.646010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.646031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.651995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.652129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.652174 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 23:04:51.652213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.652238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.652264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.652286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.652347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.652374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.652395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.653699 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:04:51.653759 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 23:04:51.653775 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-10-17 23:04:51.658532 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.658586 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:04:51.658626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.658692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.658806 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.658833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.658847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.658944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.659344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.659870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 23:04:51.664650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 23:04:51.664723 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 23:04:51.664826 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-17 23:04:51.664840 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:04:51.664846 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 23:04:51.664906 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 23:04:51.664992 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:04:51.665011 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:04:51.665018 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:04:51.665041 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 23:04:51.665047 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 23:04:51.665235 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 23:04:51.665252 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 23:04:51.665305 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665314 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 23:04:51.665335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665366 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.665375 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665391 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:04:51.665412 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.665419 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665430 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:04:51.665446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.665492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.665508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.665531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665559 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.665566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 23:04:51.665591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.665618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:04:51.665633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 23:04:51.665657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665690 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.665698 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665708 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:04:51.665727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.665733 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665743 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:04:51.665760 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.665767 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665777 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:04:51.665790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.665824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.665840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 23:04:51.665861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665886 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.665893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 23:04:51.665916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.665942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 23:04:51.665957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.665964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 23:04:51.665978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666010 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:04:51.666038 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666044 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666054 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:04:51.666071 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666079 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666088 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:04:51.666106 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.666113 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666122 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.666135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.666173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.666188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.666211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.666306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.666324 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666335 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:04:51.666345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 23:04:51.666358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:04:51.666383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:04:51.666397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666404 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 23:04:51.666418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666443 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666450 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666460 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 23:04:51.666478 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666484 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666494 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 23:04:51.666511 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666518 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666528 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 23:04:51.666545 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.666552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.666575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.666611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.666626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666632 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.666648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666679 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.666687 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666698 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 23:04:51.666711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.666736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:04:51.666751 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666757 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 23:04:51.666771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.666803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666813 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:04:51.666826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.666851 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.666866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666872 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.666886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666911 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.666917 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666927 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 23:04:51.666941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.666966 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:04:51.666980 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.666986 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 23:04:51.667007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667033 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.667040 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.667063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667088 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.667104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667110 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.667124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667149 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.667156 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667166 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 23:04:51.667179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667204 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 23:04:51.667218 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667224 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 23:04:51.667237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.667270 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667280 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:04:51.667298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.667306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.667329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667357 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 23:04:51.667372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667378 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.667392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667417 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.667424 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667434 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 23:04:51.667447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667471 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 23:04:51.667485 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667491 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 23:04:51.667505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667529 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.667536 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667545 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:04:51.667563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.667569 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667579 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.667592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667620 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 23:04:51.667634 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667640 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.667655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667686 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.667694 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667704 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 23:04:51.667717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667741 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 23:04:51.667756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667762 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 23:04:51.667776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.667807 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.667830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 23:04:51.667869 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667875 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.667889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667913 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.667920 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 23:04:51.667943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.667967 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 23:04:51.667982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.667987 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 23:04:51.668001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668026 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.668033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668043 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.668056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668080 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.668094 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668100 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.668114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668139 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.668146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668156 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 23:04:51.668169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668194 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:04:51.668208 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668214 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 23:04:51.668228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668254 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.668261 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668271 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:04:51.668284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668309 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.668323 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668329 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.668343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668367 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.668375 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668385 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 23:04:51.668398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:04:51.668437 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668442 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 23:04:51.668456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668482 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.668489 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668498 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 23:04:51.668511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668536 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.668551 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668557 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.668571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668596 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.668603 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668613 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 23:04:51.668626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668650 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:04:51.668665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668678 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 23:04:51.668693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668718 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.668725 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668735 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 23:04:51.668752 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.668759 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668769 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 23:04:51.668782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668811 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.668825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668831 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.668845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668870 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.668877 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668887 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 23:04:51.668900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.668925 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:04:51.668939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668945 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:04:51.668959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.668983 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.668990 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669000 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.669013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.669038 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.669052 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669059 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.669072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669099 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.669106 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:04:51.669129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.669155 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:04:51.669170 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669175 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:04:51.669190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669215 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:04:51.669223 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669232 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:04:51.669245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.669271 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.669286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669292 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.669306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669329 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669335 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669374 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.669394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.669411 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669422 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:04:51.669431 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 23:04:51.669444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:04:51.669468 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:04:51.669483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669489 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 23:04:51.669503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669528 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:04:51.669535 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669544 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:04:51.669558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.669583 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.669598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669604 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.669618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669648 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.669712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.669729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:04:51.669749 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 23:04:51.669761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:04:51.669786 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:04:51.669800 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669806 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 23:04:51.669822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669847 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:04:51.669854 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669864 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 23:04:51.669877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.669902 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.669916 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669922 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.669936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669959 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669965 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.669979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670002 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.670022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.670038 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670049 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:04:51.670059 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 23:04:51.670071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:04:51.670095 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:04:51.670109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670116 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 23:04:51.670130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670162 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 23:04:51.670190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670197 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 23:04:51.670224 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670230 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670240 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 23:04:51.670257 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.670264 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670274 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:04:51.670291 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.670297 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670307 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:04:51.670324 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.670331 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670341 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 23:04:51.670358 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.670365 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.670387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.670436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.670452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670458 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.670474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670499 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670506 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 23:04:51.670529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.670555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:04:51.670570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670576 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 23:04:51.670590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670615 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670622 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670632 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:04:51.670650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670666 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.670690 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670697 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670706 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:04:51.670719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.670753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.670767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670773 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.670788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670812 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 23:04:51.670842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.670867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:04:51.670881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670888 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:04:51.670902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.670933 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.670955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.670970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.670980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.670995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.671015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671040 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671047 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:04:51.671070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.671096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:04:51.671110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 23:04:51.671131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671156 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671163 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671173 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 23:04:51.671191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671197 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671207 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.671224 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671231 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671241 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:04:51.671254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.671287 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.671302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671308 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.671322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671346 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671353 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 23:04:51.671376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.671401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:04:51.671415 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671421 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.671435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671460 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.671466 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671476 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:04:51.671494 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671500 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671510 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:04:51.671527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671544 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:04:51.671561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.671568 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671578 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:04:51.671595 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.671602 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671612 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:04:51.671624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.671665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.671686 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.671706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671731 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671738 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 23:04:51.671761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.671776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.671786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.671801 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671831 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671838 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671848 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.671891 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.671923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.671951 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.671958 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.671968 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 23:04:51.671985 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.671992 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672002 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 23:04:51.672019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.672026 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672035 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:04:51.672053 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.672059 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672069 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 23:04:51.672087 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:04:51.672093 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672103 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 23:04:51.672121 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672128 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672138 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.672156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672162 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.672189 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672196 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672205 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 23:04:51.672223 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672229 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672239 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:04:51.672256 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672262 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672272 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:04:51.672285 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.672357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.672379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672404 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.672411 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672421 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:04:51.672439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672446 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672455 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:04:51.672473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672479 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672489 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:04:51.672507 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.672513 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672523 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:04:51.672536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.672573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672588 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.672610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672635 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 23:04:51.672665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.672685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.672696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.672710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672755 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672767 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.672797 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672823 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.672830 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672840 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:04:51.672858 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.672864 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672874 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:04:51.672892 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.672898 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672908 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:04:51.672925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.672932 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672942 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:04:51.672959 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.672965 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.672975 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:04:51.672997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.673004 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:04:51.673031 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673038 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.673065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673072 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673081 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:04:51.673098 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673105 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673115 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:04:51.673132 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:04:51.673165 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673172 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673182 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:04:51.673195 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.673249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.673266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673272 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.673286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673312 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:04:51.673347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.673353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673363 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.673380 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673386 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673396 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:04:51.673413 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.673420 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673429 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.673443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.673480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.673515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673540 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 23:04:51.673569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.673584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.673594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.673608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673635 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.673700 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673726 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.673733 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673743 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:04:51.673760 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673767 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673777 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 23:04:51.673794 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.673801 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673810 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 23:04:51.673828 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.673834 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673844 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 23:04:51.673861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.673868 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673878 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:04:51.673895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.673901 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:04:51.673928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673935 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.673961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.673968 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.673978 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 23:04:51.673995 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674001 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.674011 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 23:04:51.674029 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674036 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.674045 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 23:04:51.674062 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674069 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.674079 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:04:51.674096 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674103 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.674113 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:04:51.674125 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.674181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.674197 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674225 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674232 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674242 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.674285 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674310 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.674317 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674327 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 23:04:51.674344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.674352 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674362 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 23:04:51.674379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.674386 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674395 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:04:51.674413 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674419 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674428 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 23:04:51.674445 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674452 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674462 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 23:04:51.674479 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.674485 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674495 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 23:04:51.674512 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674518 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674528 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 23:04:51.674545 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.674551 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674561 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 23:04:51.674578 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.674585 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674595 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 23:04:51.674612 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.674618 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674634 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 23:04:51.674653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.674659 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 23:04:51.674692 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.674699 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674709 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 23:04:51.674726 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.674733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674742 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.674759 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.674766 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674776 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 23:04:51.674788 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.674873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.674879 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 23:04:51.674898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.674924 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.674931 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.674941 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 23:04:51.674954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.674969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.674979 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.674994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675000 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.675014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675043 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.675050 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 23:04:51.675074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.675099 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:04:51.675113 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675120 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 23:04:51.675133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675158 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.675165 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.675193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.675199 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675209 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:04:51.675226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.675233 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675242 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:04:51.675259 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.675266 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675276 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:04:51.675288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.675325 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 23:04:51.675340 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675346 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.675364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675390 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.675397 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675407 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 23:04:51.675420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.675445 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 23:04:51.675458 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.675487 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675494 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.675504 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675517 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.675534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.675548 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675573 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.675580 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675590 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 23:04:51.675607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.675614 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675628 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 23:04:51.675646 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.675652 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675662 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 23:04:51.675685 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 23:04:51.675693 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675702 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 23:04:51.675720 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.675727 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675736 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 23:04:51.675753 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.675760 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675769 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 23:04:51.675787 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.675793 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675803 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:04:51.675820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.675827 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675836 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 23:04:51.675853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.675859 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675869 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 23:04:51.675886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.675893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.675915 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 23:04:51.675964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.675981 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.675987 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 23:04:51.676006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676031 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.676038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.676061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.676086 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.676101 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676107 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.676126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676152 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:04:51.676159 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676169 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 23:04:51.676182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.676207 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:04:51.676221 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 23:04:51.676246 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.676253 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:04:51.676263 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 23:04:51.676281 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:04:51.676287 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 23:04:51.676297 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 23:04:51.676314 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.676321 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 23:04:51.676331 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 23:04:51.676343 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 23:04:51.676366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.676382 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676388 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.676405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.676438 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.676465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.676471 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676482 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 23:04:51.676499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.676506 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676515 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 23:04:51.676528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.676562 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676576 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676583 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.676596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676620 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676627 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676641 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 23:04:51.676655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.676675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.676686 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.676700 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676727 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676744 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676757 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.676787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676812 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.676819 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676829 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 23:04:51.676846 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.676853 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676862 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 23:04:51.676880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.676886 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676895 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 23:04:51.676912 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.676919 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676929 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 23:04:51.676946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.676953 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.676967 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 23:04:51.676985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.676992 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.677001 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 23:04:51.677019 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.677025 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.677035 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 23:04:51.677052 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.677059 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.677069 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 23:04:51.677086 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.677092 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.677102 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 23:04:51.677114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.677160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.677177 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677184 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 23:04:51.677202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677227 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.677234 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677244 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 23:04:51.677262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.677268 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677278 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:04:51.677295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.677302 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:04:51.677328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.677335 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677345 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:04:51.677362 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.677369 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677379 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 23:04:51.677392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.677432 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.677447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677453 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.677471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677495 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677501 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.677561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.677578 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677589 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:04:51.677599 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 23:04:51.677611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 23:04:51.677635 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:04:51.677650 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677656 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 23:04:51.677679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677705 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.677712 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677722 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 23:04:51.677735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.677760 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.677775 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677781 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.677795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677819 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:04:51.677826 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677836 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 23:04:51.677849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.677873 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 23:04:51.677888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 23:04:51.677908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.677939 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.677962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.677977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.677987 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.678001 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678007 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.678025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678051 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678068 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 23:04:51.678081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.678106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:04:51.678119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678146 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678152 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678162 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678191 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.678205 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678230 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678237 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678246 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 23:04:51.678264 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678271 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678285 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 23:04:51.678303 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678310 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678319 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 23:04:51.678336 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678343 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678352 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 23:04:51.678370 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678377 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678386 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 23:04:51.678404 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:04:51.678411 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678420 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 23:04:51.678438 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:04:51.678444 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678454 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 23:04:51.678471 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 23:04:51.678478 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678487 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 23:04:51.678505 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.678511 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678521 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 23:04:51.678538 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678545 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678554 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 23:04:51.678571 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678579 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678589 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 23:04:51.678606 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678613 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678622 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 23:04:51.678639 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678645 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678659 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 23:04:51.678677 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.678739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.678759 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678765 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 23:04:51.678783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678809 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.678816 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 23:04:51.678838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.678864 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.678878 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678884 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.678898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678923 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.678930 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678940 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 23:04:51.678953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.678978 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:04:51.678992 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.678998 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.679013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679041 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679049 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679058 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 23:04:51.679076 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.679083 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679092 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 23:04:51.679110 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.679116 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679126 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 23:04:51.679143 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679150 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679159 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 23:04:51.679172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.679209 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679224 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679230 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.679244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679269 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679276 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679286 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 23:04:51.679299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.679324 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.679337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679368 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679386 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679399 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.679429 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.679461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679470 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 23:04:51.679488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.679495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 23:04:51.679522 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679528 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679538 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 23:04:51.679555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.679562 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679572 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 23:04:51.679589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 23:04:51.679622 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679630 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679644 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 23:04:51.679662 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:04:51.679673 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679684 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 23:04:51.679697 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.679735 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.679752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679759 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 23:04:51.679772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679797 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.679803 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679813 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 23:04:51.679830 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679837 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679852 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 23:04:51.679870 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679877 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679886 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 23:04:51.679903 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.679910 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679920 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 23:04:51.679937 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679944 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679953 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 23:04:51.679970 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.679977 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.679986 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 23:04:51.680003 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.680010 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680019 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 23:04:51.680036 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.680043 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680052 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 23:04:51.680065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.680116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.680130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680137 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 23:04:51.680155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680181 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.680188 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 23:04:51.680211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.680236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:04:51.680252 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 23:04:51.680259 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 23:04:51.680269 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 23:04:51.680285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680291 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 23:04:51.680304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.680347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 23:04:51.680363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.680374 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 23:04:51.680384 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 23:04:51.680400 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.680407 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 23:04:51.680421 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 23:04:51.680438 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 23:04:51.680444 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 23:04:51.680455 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 23:04:51.680471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.680478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.680488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.680504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.680511 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.680521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.680538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.680544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.680554 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.680571 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.680578 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 23:04:51.680587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.680604 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.680611 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 23:04:51.680620 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.680637 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:04:51.680643 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 23:04:51.680653 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 23:04:51.680677 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.680684 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.680694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.680712 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 23:04:51.680718 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 23:04:51.680728 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 23:04:51.680744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.680751 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 23:04:51.680766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.680784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.680790 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 23:04:51.680800 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.680816 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 23:04:51.680822 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 23:04:51.680832 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 23:04:51.680847 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 23:04:51.680883 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.680913 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 23:04:51.680939 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.680967 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 23:04:51.680993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.681020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 23:04:51.681047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.681074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 23:04:51.681101 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.681128 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 23:04:51.681154 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.681180 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 23:04:51.681207 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 23:04:51.681234 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 23:04:51.681260 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 23:04:51.681287 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 23:04:51.681313 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 23:04:51.681340 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 23:04:51.681366 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.681393 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 23:04:51.681437 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.681465 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 23:04:51.681491 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.681518 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 23:04:51.681545 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.681571 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 23:04:51.681598 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.681624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:04:51.681650 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.681682 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:04:51.681709 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.681737 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 23:04:51.681763 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.681789 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 23:04:51.681816 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.681842 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 23:04:51.681869 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.681895 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 23:04:51.681922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.681948 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:04:51.681975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.682001 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 23:04:51.682043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.682070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.682096 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.682123 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.682320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.682347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.682373 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.682400 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 23:04:51.682426 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 23:04:51.682452 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 23:04:51.682478 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.682505 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 23:04:51.682531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.682558 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.682585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.682611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 23:04:51.682637 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.682663 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 23:04:51.682695 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.682721 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 23:04:51.682748 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.682777 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 23:04:51.682804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.682831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 23:04:51.682857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.682884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 23:04:51.682911 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.682929 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.682955 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.682981 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.682998 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683014 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683046 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.683072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683123 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683149 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.683175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.683279 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683306 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683332 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683358 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683384 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683401 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683428 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683454 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683471 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683497 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683523 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683549 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683575 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683601 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.683627 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683653 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683710 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.683736 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683754 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.683811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683837 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.683863 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683890 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.683916 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683942 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.683968 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.683995 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.684022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.684175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684192 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.684261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684287 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.684313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.684399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.684524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684577 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.684630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.684742 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684768 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.684794 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684828 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684871 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.684897 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684923 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:04:51.684949 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.684983 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.685035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.685159 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685186 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:04:51.685214 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685241 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.685266 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685292 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.685319 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685336 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685395 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.685423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:04:51.685592 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685609 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685635 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.685661 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685704 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685731 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.685757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.685859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.685962 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.685989 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686015 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686041 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686067 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686084 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686111 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686137 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686154 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686180 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686206 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686232 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686258 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686284 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.686310 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686337 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686389 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 23:04:51.686419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686437 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686463 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 23:04:51.686489 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686515 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.686542 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686568 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.686594 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686620 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.686646 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686678 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.686706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686723 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686807 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.686859 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686876 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.686945 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.686971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.686998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.687088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 23:04:51.687208 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.687312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.687415 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687442 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 23:04:51.687468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687485 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687518 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687545 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 23:04:51.687571 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687597 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 23:04:51.687623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.687720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 23:04:51.687842 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687869 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 23:04:51.687894 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687921 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 23:04:51.687947 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.687973 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 23:04:51.687999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688033 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688075 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.688102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 23:04:51.688245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 23:04:51.688277 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.688335 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.688386 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.688436 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.688491 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.688537 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.688585 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.688634 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.688687 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.688735 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.688782 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.688830 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.688879 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.688927 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.688976 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.689024 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.689072 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.689135 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.689183 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.689231 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.689279 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.689327 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.689376 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.689432 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.689485 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.689532 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.689593 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.689639 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.689691 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.689741 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.689789 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.689841 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.689887 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.689937 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.689994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.690058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.690105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.690154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.690201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.690248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.690294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.690343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.690391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.690439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.690500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.690548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.690594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.690640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.690694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.690743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.690790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.690837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.690886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.691135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.691186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.691233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.691281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.691333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.691385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.691431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.691478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.691524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.691571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.691620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.691672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.691726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.691772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.691821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.691877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.691925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.691972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.692021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.692070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.692116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.692163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.692211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.692259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.692306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.692352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.692400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.692447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.692494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.692542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.692591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.692638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.692693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.692741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.692788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.692837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.692887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.692935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.692987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.693038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.693085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.693131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.693177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.693224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.693272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.693321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.693373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.693425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.693474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.693531 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:04:51.693558 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.693620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.693680 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.693735 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.693790 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.693843 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.693897 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.693950 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.694003 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.694056 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.694111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.694165 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.694218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.694272 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.694326 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.694380 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.694433 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.694494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.694548 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.694600 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.694654 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.694713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.694768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.694821 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.694874 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.694929 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.694982 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.695035 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.695088 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.695142 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.695194 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.695248 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.695301 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.695356 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.695417 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 23:04:51.695441 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.695496 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.695550 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.695604 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.695658 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.695732 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.695787 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.695840 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.695893 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.695947 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.696000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.696053 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.696121 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.696176 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.696234 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.696488 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.696543 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.696597 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.696650 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.696723 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.696778 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.696831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.696893 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.696951 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.697004 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.697057 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.697122 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.697177 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.697231 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.697284 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.697342 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.697396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.697450 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.697517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.697580 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 23:04:51.697603 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.697653 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.697707 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.697756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.697809 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.697857 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.697905 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.697954 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.698015 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.698063 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.698111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.698159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.698207 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.698256 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.698308 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.698356 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.698404 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.698465 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.698513 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.698561 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.698609 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.698658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.698711 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.698760 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.698808 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.698866 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.698930 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.698979 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.699026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.699074 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.699122 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.699170 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.699218 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.699553 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.699610 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 23:04:51.699632 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.699706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.699757 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.699808 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.699857 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.699908 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.699958 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 23:04:51.700008 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 23:04:51.700058 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 23:04:51.700109 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.700174 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.700229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.700279 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.700329 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.700379 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.700429 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.700479 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.700530 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.700580 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.700647 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.700703 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.700758 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.700809 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.700859 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.700909 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.700959 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 23:04:51.701009 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.701064 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.701114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.701164 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.701214 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.701264 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.701319 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.701370 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.701425 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 23:04:51.701442 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 23:04:51.701472 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 23:04:51.701500 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 23:04:51.701527 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 23:04:51.701554 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 23:04:51.701577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.701596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.701606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.701616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.701626 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.701635 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.701644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:04:51.701653 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:04:51.701662 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:04:51.701676 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.701686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.701695 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.701709 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.701718 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.701728 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.701737 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.701746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.701754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.701763 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.701771 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.701779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.701788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.701796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.701805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.701813 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.701821 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:04:51.701829 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.701837 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.701845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.701853 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.701862 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.701870 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.701879 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.701886 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.701895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.701907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.701915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.701924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.701932 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.701940 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.701947 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:04:51.701955 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:04:51.701964 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:04:51.701971 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.701979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.701987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.701994 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.702002 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702009 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.702017 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.702025 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.702032 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.702040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.702047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.702069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.702076 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.702084 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.702092 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:04:51.702099 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.702106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.702114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.702127 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.702135 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.702143 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.702151 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.702159 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.702167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.702178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.702185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.702193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.702201 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.702209 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.702216 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:04:51.702223 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:04:51.702231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:04:51.702237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.702245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.702252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.702259 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.702266 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702273 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.702280 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.702287 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.702295 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.702302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.702309 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702316 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702325 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.702332 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.702339 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.702346 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.702353 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:04:51.702360 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.702367 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.702374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.702381 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.702388 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.702395 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.702401 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.702408 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.702416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 23:04:51.702425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.702433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 23:04:51.702440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 23:04:51.702448 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 23:04:51.702455 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 23:04:51.702461 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 23:04:51.702469 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 23:04:51.702478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 23:04:51.702484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 23:04:51.702492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 23:04:51.702499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 23:04:51.702506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 23:04:51.702517 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702526 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.702534 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 23:04:51.702541 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 23:04:51.702548 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 23:04:51.702555 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 23:04:51.702562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702569 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 23:04:51.702576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 23:04:51.702583 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 23:04:51.702590 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 23:04:51.702597 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 23:04:51.702603 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 23:04:51.702610 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 23:04:51.702617 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 23:04:51.702624 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 23:04:51.702631 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 23:04:51.702638 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 23:04:51.702646 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 23:04:51.702653 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 23:04:51.702660 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 23:04:51.702902 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 23:04:51.702913 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:04:51.702919 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:04:51.702924 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 23:04:51.702931 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 23:04:51.702936 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:04:51.702940 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 23:04:51.702950 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 23:04:51.702960 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:04:51.703008 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703016 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:04:51.703030 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 23:04:51.703052 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 23:04:51.703059 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 23:04:51.703064 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 23:04:51.703068 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 23:04:51.703074 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:04:51.703085 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:04:51.703092 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:04:51.703097 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:04:51.703110 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703120 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 23:04:51.703125 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 23:04:51.703149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.703159 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:04:51.703163 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.703187 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:04:51.703192 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 23:04:51.703196 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 23:04:51.703200 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 23:04:51.703204 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 23:04:51.703208 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 23:04:51.703213 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 23:04:51.703217 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 23:04:51.703224 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179319" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 23:04:51.703234 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:04:51.703241 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:04:51.703245 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 23:04:51.703251 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703257 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 23:04:51.703261 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 23:04:51.703285 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 23:04:51.703292 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703297 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703302 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703307 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 23:04:51.703318 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:04:51.703326 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:04:51.703331 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:04:51.703335 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:04:51.703342 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179319" 2019-10-17 23:04:51.703349 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:04:51.703353 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:04:51.703358 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:04:51.703365 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:04:51.703370 wsdl: in serializeType: returning: 179319 2019-10-17 23:04:51.703377 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 23:04:51.703384 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 23:04:51.703388 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 23:04:51.703392 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 23:04:51.703397 wsdl: in serializeType: returning: 179319 2019-10-17 23:04:51.703401 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179319 2019-10-17 23:04:51.703420 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179319 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 23:04:51.703425 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 23:04:51.703431 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8837"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 23:04:51.703445 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 23:04:51.703451 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179319 2019-10-17 23:04:51.703462 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 23:04:51.703540 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 23:04:51.703476 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 23:04:51.703487 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 23:04:51.703493 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 23:04:51.703498 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 23:04:51.703502 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 23:04:51.703509 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:04:51.703519 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:04:51.703528 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:04:51.703534 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:04:51.703547 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 23:04:51.703557 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 23:04:51.703565 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 23:04:51.709813 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 23:04:51.709842 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 23:04:51.709856 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 23:04:51.709862 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 23:04:51.709868 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 23:04:51.709874 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 23:04:51.709878 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 23:04:51.709883 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 23:04:51.709887 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 23:04:51.709934 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 23:04:51.718200 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 23:04:51.718233 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 23:04:51.718239 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:04:51.718246 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 23:04:51.718252 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 23:04:51.718257 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 23:04:51.718264 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 23:04:51.718270 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 23:04:51.718275 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 23:04:51.718281 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 21:04:49 GMT 2019-10-17 23:04:51.718288 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 23:04:51.718293 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 23:04:51.718298 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 23:04:51.718310 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 23:04:51.718339 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 23:04:51.718351 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 23:04:51.718361 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 23:04:51.718366 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 23:04:51.718371 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 23:04:51.718428 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 23:04:51.718441 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 23:04:51.718447 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 23:04:51.718478 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 23:04:51.718485 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 21:04:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 23:04:51.718525 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 23:04:51.718536 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 23:04:51.718561 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 23:04:51.718568 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 23:04:51.718692 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 23:04:51.718791 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 23:04:51.718798 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 23:04:51.718807 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 23:04:51.718818 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:04:51.718842 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 23:04:51.718899 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 23:04:51.718926 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 23:04:51.718937 nusoap_client: got fault 2019-10-17 23:04:51.718946 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 23:04:51.718950 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 23:04:51.718956 nusoap_client: detail =