Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 74.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
179515 Model turbiny: V2S
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3767
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 03:00:48 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 05:01:05.131841 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 05:01:05.131896 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:01:05.131912 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205215" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 05:01:05.131929 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:01:05.131940 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 05:01:05.131948 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 05:01:05.131962 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 05:01:05.131970 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:01:05.131977 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:01:05.131986 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:01:05.131995 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:01:05.132006 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:01:05.132012 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:01:05.132017 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:01:05.132021 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:01:05.132025 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 05:01:05.132038 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:01:05.132053 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:01:05.132062 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:01:05.132069 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 05:01:05.132074 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 05:01:05.132084 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:01:05.132093 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:01:05.139999 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:01:05.140027 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:01:05.140042 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 05:01:05.140053 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:01:05.140059 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:01:05.140064 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:01:05.140069 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 05:01:05.140099 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 05:01:05.155079 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 05:01:05.155106 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 05:01:05.155114 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:01:05.155120 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:01:05.155127 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:01:05.155132 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:01:05.155138 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:01:05.155150 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:01:05.155156 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:01:05.155162 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:00:48 GMT 2019-08-20 05:01:05.155168 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:01:05.155174 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 05:01:05.155180 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:01:05.155192 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 05:01:05.155223 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 05:01:05.155244 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 05:01:05.162763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.162819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.162846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.162868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.162890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.162911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.162951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.170702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.170784 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:01:05.170839 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.170878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.170893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.170920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.170963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.170978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.171001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.171027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.171049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.178706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.178823 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:01:05.178852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.178881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.178904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.178940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.178965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.179530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.186343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.186409 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:01:05.186698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.186776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.186809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.186877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.186909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.186973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187246 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:01:05.187363 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-20 05:01:05.187460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.187544 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:01:05.187597 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-08-20 05:01:05.187721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.187857 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:01:05.187895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.187997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.188025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:01:05.194234 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-20 05:01:05.194284 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:01:05.194294 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 05:01:05.194337 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 05:01:05.194391 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:01:05.194415 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:01:05.194427 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:01:05.194460 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 05:01:05.194470 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 05:01:05.194730 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 05:01:05.194753 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 05:01:05.194832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.194847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 05:01:05.194880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.194933 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.194948 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.194972 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:01:05.195008 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.195020 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195039 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:01:05.195066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.195132 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.195159 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.195199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195247 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.195260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 05:01:05.195306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.195355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:01:05.195382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 05:01:05.195419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195463 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.195476 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:01:05.195528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.195539 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195556 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:01:05.195596 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.195608 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195625 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:01:05.195650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.195715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.195743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 05:01:05.195780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195820 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.195831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 05:01:05.195868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.195911 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 05:01:05.195936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.195947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 05:01:05.195970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196012 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.196023 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196039 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:01:05.196070 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.196080 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196096 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:01:05.196124 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.196134 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196149 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:01:05.196179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.196190 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196206 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.196228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.196290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.196316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.196354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196473 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.196504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.196534 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:01:05.196567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 05:01:05.196595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:01:05.196637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:01:05.196662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 05:01:05.196694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196736 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.196746 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196761 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:01:05.196791 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.196803 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196820 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:01:05.196851 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.196863 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196879 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:01:05.196908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.196918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.196935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.196957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.197021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.197047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197056 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.197080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197123 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.197135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 05:01:05.197175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.197217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:01:05.197243 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197253 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 05:01:05.197277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.197329 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197346 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:01:05.197368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.197409 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.197432 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197441 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.197463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197503 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.197514 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197529 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 05:01:05.197551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.197612 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:01:05.197639 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197650 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 05:01:05.197683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.197742 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.197782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.197826 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.197851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197861 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.197884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197928 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.197940 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.197957 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 05:01:05.197981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.198024 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 05:01:05.198049 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198060 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 05:01:05.198084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198129 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.198142 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198159 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:01:05.198189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.198200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.198236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.198280 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 05:01:05.198304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198314 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.198336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198378 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.198390 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198406 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 05:01:05.198429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.198471 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 05:01:05.198495 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198504 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 05:01:05.198526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.198585 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198603 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:01:05.198635 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.198647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.198690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.198744 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 05:01:05.198773 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198783 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.198807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.198861 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198877 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 05:01:05.198901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.198940 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 05:01:05.198965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.198976 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 05:01:05.199001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.199053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.199092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.199137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 05:01:05.199162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199171 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.199196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199241 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.199253 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199271 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 05:01:05.199293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.199335 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 05:01:05.199360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199370 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 05:01:05.199393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.199446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199462 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.199484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.199527 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.199551 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199561 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.199593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199637 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.199649 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199666 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 05:01:05.199690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.199745 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:01:05.199771 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199781 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 05:01:05.199805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199848 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.199860 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.199877 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:01:05.200325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.200383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.200415 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200426 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.200452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200499 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.200512 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200530 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 05:01:05.200614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.200664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:01:05.200692 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200703 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 05:01:05.200730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200779 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.200792 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200812 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:01:05.200838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.200887 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.200914 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200925 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.200950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.200994 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.201006 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201024 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 05:01:05.201047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.201094 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:01:05.201121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201132 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 05:01:05.201157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201202 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.201214 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201230 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 05:01:05.201261 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.201272 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201289 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 05:01:05.201313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.201363 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.201390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201400 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.201425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201469 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.201482 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201500 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 05:01:05.201527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.201586 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:01:05.201618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201630 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:01:05.201656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.201713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201731 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.201756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.201802 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.201829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201841 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.201868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201920 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.201965 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.201988 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:01:05.202014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.202060 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:01:05.202087 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202097 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:01:05.202122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202171 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:01:05.202183 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202201 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:01:05.202227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.202274 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.202301 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202312 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.202337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202379 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202390 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202459 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.202498 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.202531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:01:05.202572 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 05:01:05.202605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:01:05.202651 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:01:05.202678 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202689 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 05:01:05.202714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202761 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:01:05.202772 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202791 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:01:05.202816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.202861 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.202888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202898 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.202924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.202977 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.203078 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.203109 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203128 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:01:05.203146 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 05:01:05.203169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:01:05.203212 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:01:05.203238 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203249 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:01:05.203273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203317 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:01:05.203330 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203347 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:01:05.203372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.203421 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.203448 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203459 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.203484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203538 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.203648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.203679 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203699 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:01:05.203718 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 05:01:05.203741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:01:05.203785 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:01:05.203813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203824 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 05:01:05.203851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.203912 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 05:01:05.203963 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.203975 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.203994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 05:01:05.204025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.204037 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204054 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:01:05.204085 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.204097 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204113 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:01:05.204144 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.204155 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204172 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:01:05.204202 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.204214 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204231 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 05:01:05.204261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.204272 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204290 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.204317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.204411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.204441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.204478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204524 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.204536 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 05:01:05.204585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.204632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:01:05.204658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204669 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 05:01:05.204693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204738 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.204751 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204770 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:01:05.204804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.204817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.204937 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.204949 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.204971 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:01:05.204997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.205057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.205084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205094 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.205120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205164 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.205176 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 05:01:05.205221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.205268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:01:05.205297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205309 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:01:05.205334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.205391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205408 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.205433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.205478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.205504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.205539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.205604 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:01:05.205651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.205697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:01:05.205724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205735 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:01:05.205761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205808 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.205820 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205839 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:01:05.205872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.205883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.205932 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.205943 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.205960 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:01:05.205985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.206046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.206105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.206142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206190 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.206204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:01:05.206249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.206297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:01:05.206325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206336 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.206361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206406 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.206418 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206435 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:01:05.206467 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.206478 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:01:05.206541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.206554 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206571 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:01:05.206613 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.206626 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206645 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:01:05.206679 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.206692 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206710 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:01:05.206736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.206811 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.206839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.206874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206920 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.206932 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.206949 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 05:01:05.206974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.207000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.207019 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.207045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207100 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207114 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207132 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.207211 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.207270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.207321 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.207332 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207350 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 05:01:05.207381 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.207392 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207409 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 05:01:05.207440 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.207452 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207468 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:01:05.207499 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.207510 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207528 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 05:01:05.207559 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:01:05.207571 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207599 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 05:01:05.207633 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.207646 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207665 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.207698 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.207711 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207745 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.207781 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.207794 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207813 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 05:01:05.207846 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.207858 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207877 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:01:05.207910 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.207922 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.207940 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:01:05.207965 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.208096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208107 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.208136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208183 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.208197 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208216 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:01:05.208250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.208262 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208280 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:01:05.208313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.208325 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:01:05.208376 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.208388 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208406 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:01:05.208432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.208500 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.208569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208625 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208656 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 05:01:05.208681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.208708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.208729 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.208753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208802 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208814 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.208911 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208959 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.208971 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.208989 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:01:05.209019 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209029 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209044 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:01:05.209071 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.209081 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209095 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:01:05.209123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.209135 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209153 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:01:05.209185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.209197 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:01:05.209251 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.209261 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:01:05.209310 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209321 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209337 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.209368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209379 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209395 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:01:05.209427 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209439 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209457 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:01:05.209490 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209502 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209520 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:01:05.209552 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209564 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209589 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:01:05.209614 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.209705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.209741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.209752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.209780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.209828 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209841 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.209860 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:01:05.209893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.209905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.209922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.209954 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.209966 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.209984 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:01:05.210016 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.210028 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.210045 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.210070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.210117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.210139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.210180 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.210208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.210255 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.210286 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 05:01:05.210312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.210339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.210359 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.210385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210439 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210452 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.210553 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210607 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.210620 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210639 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:01:05.210673 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.210686 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210705 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:01:05.210738 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.210751 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210769 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:01:05.210802 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.210815 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210833 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:01:05.210866 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.210879 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:01:05.210931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.210943 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.210960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:01:05.210991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.211002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211020 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.211053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.211066 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211084 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:01:05.211117 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.211129 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211148 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:01:05.211181 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211194 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211212 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 05:01:05.211246 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.211258 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211277 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:01:05.211310 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.211323 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211342 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:01:05.211368 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.211477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.211511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211564 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211584 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211605 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.211687 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211734 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.211747 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211765 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 05:01:05.211798 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.211812 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211830 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 05:01:05.211864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.211876 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211894 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:01:05.211927 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.211938 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.211956 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 05:01:05.211989 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.212001 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212018 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 05:01:05.212051 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.212063 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212082 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:01:05.212115 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.212128 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212147 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 05:01:05.212179 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.212191 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212210 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 05:01:05.212242 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.212254 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212272 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 05:01:05.212305 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.212316 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212334 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:01:05.212368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.212380 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212398 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:01:05.212431 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.212443 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212461 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 05:01:05.212493 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.212506 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212523 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.212556 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.212568 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212594 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 05:01:05.212621 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.212772 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.212782 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 05:01:05.212813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.212861 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.212874 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.212893 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:01:05.212919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.212945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.212967 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.212995 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213006 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.213030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213070 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.213080 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213095 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 05:01:05.213115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.213154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:01:05.213178 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213188 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 05:01:05.213211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.213269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.213320 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.213331 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213348 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:01:05.213381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.213392 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213409 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:01:05.213441 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.213452 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213470 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:01:05.213495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.213566 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 05:01:05.213601 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213613 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.213641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213689 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.213702 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213720 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 05:01:05.213745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.213771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.213792 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 05:01:05.213816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.213869 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 05:01:05.213882 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.213901 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 05:01:05.213926 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.213956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.213982 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214029 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.214042 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214060 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 05:01:05.214093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.214105 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214123 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 05:01:05.214155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.214167 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214184 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 05:01:05.214216 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:01:05.214227 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214244 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:01:05.214274 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.214285 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214302 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 05:01:05.214339 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.214350 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214367 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 05:01:05.214397 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.214408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214424 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:01:05.214453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.214464 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214480 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 05:01:05.214511 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.214523 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214541 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 05:01:05.214675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.214688 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214708 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.214734 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 05:01:05.214824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.214861 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.214872 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 05:01:05.214899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.214948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.214961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.214979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.215005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.215055 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.215084 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215095 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.215122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215171 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:01:05.215184 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215203 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 05:01:05.215229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.215278 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:01:05.215303 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 05:01:05.215353 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.215366 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:01:05.215385 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 05:01:05.215418 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:01:05.215431 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 05:01:05.215450 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 05:01:05.215484 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.215497 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:01:05.215516 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 05:01:05.215542 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 05:01:05.215590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.215625 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215637 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.215665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.215729 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.215781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.215794 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215815 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:01:05.215849 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.215862 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:01:05.215908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.215950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.215973 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216004 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.216015 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.216044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.216091 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216104 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.216123 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 05:01:05.216149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.216177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.216198 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.216224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216273 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216285 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216302 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216328 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.216384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216432 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.216445 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216463 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 05:01:05.216497 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.216510 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216529 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 05:01:05.216564 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.216585 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216606 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:01:05.216642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.216654 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216673 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 05:01:05.216708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.216721 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216740 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 05:01:05.216774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.216786 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 05:01:05.216839 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.216850 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216869 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 05:01:05.216901 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.216913 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216931 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:01:05.216965 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.216977 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.216997 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:01:05.217024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.217109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.217144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217155 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 05:01:05.217183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217230 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.217243 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217263 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:01:05.217296 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.217308 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217327 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:01:05.217361 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.217374 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217393 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:01:05.217429 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.217442 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:01:05.217499 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.217512 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217531 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:01:05.217558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.217644 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.217674 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217684 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.217710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217758 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217770 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.217883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.217915 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.217936 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:01:05.217956 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 05:01:05.217982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:01:05.218033 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:01:05.218064 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218075 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 05:01:05.218103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218152 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.218165 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218184 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 05:01:05.218210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.218258 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.218287 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218298 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.218325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218372 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:01:05.218385 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218405 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 05:01:05.218430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.218478 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 05:01:05.218507 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218517 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 05:01:05.218543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.218614 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.218660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.218711 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.218740 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218752 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.218779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218828 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.218843 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218862 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 05:01:05.218887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.218913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.218934 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:01:05.218960 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219013 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219026 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219046 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219071 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.219127 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219177 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219190 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219208 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 05:01:05.219243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219256 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219275 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 05:01:05.219307 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219320 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219339 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 05:01:05.219372 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219384 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219402 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 05:01:05.219434 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219446 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219464 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 05:01:05.219498 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:01:05.219510 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219528 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 05:01:05.219562 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:01:05.219581 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219602 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 05:01:05.219635 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:01:05.219648 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219666 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 05:01:05.219697 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.219710 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219729 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 05:01:05.219763 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219776 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219793 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 05:01:05.219828 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219842 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219861 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 05:01:05.219894 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219907 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219926 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 05:01:05.219960 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.219973 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.219992 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 05:01:05.220018 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.220127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.220163 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220175 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 05:01:05.220206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220254 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.220267 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220285 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 05:01:05.220311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.220360 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.220389 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220401 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.220427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220476 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.220490 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220508 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 05:01:05.220534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.220589 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:01:05.220619 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220631 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.220659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220705 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.220718 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220737 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 05:01:05.220771 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.220784 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220803 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:01:05.220836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.220849 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220868 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:01:05.220901 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.220914 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.220932 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:01:05.220958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.221004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.221027 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221056 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.221068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.221096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.221144 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.221175 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 05:01:05.221201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.221228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.221248 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.221273 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221323 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221337 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221356 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221379 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.221436 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.221496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:01:05.221548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.221561 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:01:05.221621 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.221634 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221652 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 05:01:05.221686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.221698 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221718 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:01:05.221751 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.221763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221781 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:01:05.221813 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.221826 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221844 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 05:01:05.221876 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:01:05.221889 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221908 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 05:01:05.221932 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.221999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.222034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222046 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 05:01:05.222074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222120 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.222134 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222151 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 05:01:05.222185 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.222197 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222215 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 05:01:05.222249 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.222261 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222279 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 05:01:05.222312 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.222325 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222343 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 05:01:05.222377 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.222389 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222407 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 05:01:05.222439 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.222451 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222470 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 05:01:05.222503 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.222516 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222532 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:01:05.222563 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.222581 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222600 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:01:05.222625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.222717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.222744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222756 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 05:01:05.222784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222824 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.222835 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 05:01:05.222873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.222899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.222915 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:01:05.222942 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:01:05.222952 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 05:01:05.222968 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 05:01:05.222994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.223003 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 05:01:05.223024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.223063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.223099 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:01:05.223126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.223143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:01:05.223159 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 05:01:05.223187 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.223197 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 05:01:05.223213 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 05:01:05.223238 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:01:05.223248 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 05:01:05.223264 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 05:01:05.223291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.223301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.223316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.223342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.223352 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.223369 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.223402 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.223414 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.223431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.223462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.223474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 05:01:05.223493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.223526 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.223537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 05:01:05.223555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.223594 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:01:05.223606 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 05:01:05.223624 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 05:01:05.223656 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.223667 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.223923 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.223962 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:01:05.223974 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 05:01:05.223993 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 05:01:05.224026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.224038 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 05:01:05.224058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.224090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.224102 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:01:05.224121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.224151 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:01:05.224163 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 05:01:05.224181 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 05:01:05.224207 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 05:01:05.224270 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.224326 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:01:05.224379 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.225649 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 05:01:05.225717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.225774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:01:05.225828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.225882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:01:05.225936 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.225989 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:01:05.226041 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.226094 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 05:01:05.226146 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 05:01:05.226198 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 05:01:05.226250 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 05:01:05.226304 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 05:01:05.226357 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 05:01:05.226409 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 05:01:05.226462 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.226514 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:01:05.226568 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.226629 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:01:05.226684 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.226736 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:01:05.226790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.226843 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:01:05.226896 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.226950 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:01:05.227003 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.227056 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:01:05.227108 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.227163 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:01:05.227218 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.227271 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:01:05.227324 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.227377 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:01:05.227429 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.227482 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:01:05.227534 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.227587 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:01:05.227649 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.227756 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:01:05.227811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.227865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.227918 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.227971 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.228024 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.228076 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.228128 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.228181 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:01:05.228234 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 05:01:05.228288 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 05:01:05.228342 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.228395 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:01:05.228446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.228498 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.228550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.228602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:01:05.228662 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.228717 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 05:01:05.228770 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.228822 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:01:05.228874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.228930 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:01:05.228984 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.229037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:01:05.229089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.229142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:01:05.229197 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229231 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229282 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.229333 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229366 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229399 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229451 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.229502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.229714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.229917 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.229969 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230020 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230073 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230124 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230156 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230209 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230261 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230295 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230346 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230397 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230448 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230552 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.230605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230664 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230716 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230768 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.230820 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.230906 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.230958 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.231063 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231114 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.231166 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231219 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.231272 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231325 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.231378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.231686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231719 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231752 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.231858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231910 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.231962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.231996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.232132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.232370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232436 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232471 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.232576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.232792 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232844 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.232896 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232929 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232961 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.232994 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233045 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.233097 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233149 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:01:05.233201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.233369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.233604 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233664 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:01:05.233718 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233772 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.233824 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233877 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.233930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.233994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234027 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.234133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234415 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:01:05.234467 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234501 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234553 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.234605 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234652 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234686 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234739 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.234792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.234943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.234995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.235197 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235249 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.235302 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235353 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.235404 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235437 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235490 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.235541 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235573 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235632 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.235684 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235736 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.235789 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235842 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.235894 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.235946 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.235997 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236049 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:01:05.236101 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236135 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236187 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:01:05.236239 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236292 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.236345 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236397 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.236449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236501 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.236552 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236604 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.236667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.236917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.236969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.237137 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237190 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.237243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237309 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.237413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:01:05.237660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.237865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237898 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.237963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.238068 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238122 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:01:05.238174 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238207 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238240 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238273 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238325 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:01:05.238376 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238428 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:01:05.238479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238512 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.238656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:01:05.238896 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.238950 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:01:05.239001 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:01:05.239107 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239160 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:01:05.239213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.239418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:01:05.239709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:01:05.239774 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.239891 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.239992 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.240094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.240193 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.240290 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.240388 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.240488 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.240587 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.240693 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.240791 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.240891 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.240992 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.241089 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.241189 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.241288 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.241388 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.241499 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.241598 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.241706 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.241807 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.241907 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.242005 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.242119 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.242229 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.242326 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.242424 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.242519 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.242621 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.242716 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.242802 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.242892 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.242979 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.243082 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.243191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.243286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.243381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.243480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.243575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.243681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.243782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.243882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.243983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.244082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.244251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.244348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.244443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.244540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.244647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.244744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.244842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.244936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.245035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.245131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.245229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.245327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.245427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.245523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.245639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.245735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.245833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.245932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.246030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.246131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.246226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.246335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.246426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.246525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.246637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.246729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.246824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.246925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.247016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.247107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.247201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.247299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.247391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.247480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.247572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.247686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.247779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.247870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.247965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.248059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.248154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.248254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.248343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.248437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.248533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.248643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.248742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.248852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.248962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.249057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.249151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.249247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.249339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.249442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.249540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.249659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.249752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.249855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.249969 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:01:05.250023 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.250147 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.250264 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.250375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.250488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.250600 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.250716 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.250831 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.250942 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.251051 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.251165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.251276 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.251382 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.251489 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.251550 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.251648 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.251753 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.251871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.251979 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.252086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.252196 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.252304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.252409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.252515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.252627 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.252738 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.252843 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.252952 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.253059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.253166 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.253273 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.253382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.253491 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.253601 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.253734 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:01:05.253782 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.253896 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.254006 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.254118 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.254230 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.254340 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.254451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.254559 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.254676 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.254791 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.254894 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.255002 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.255113 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.255224 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.255333 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.255439 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.255547 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.255667 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.255832 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.255958 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.256074 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.256187 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.256303 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.256414 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.256529 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.256642 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.256756 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.256878 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.256991 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.257104 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.257217 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.257328 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.257440 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.257555 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.257684 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 05:01:05.257730 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.257844 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.257944 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.258047 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.258151 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.258253 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.258354 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.258455 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.258559 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.258660 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.258768 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.258870 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.258970 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.259072 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.259174 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.259275 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.259376 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.259480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.259581 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.259683 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.259793 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.259895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.260067 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.260169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.260271 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.260373 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.260477 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.260579 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.260680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.260789 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.260890 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.260992 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.261093 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.261196 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.261314 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 05:01:05.261357 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.261465 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.261569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.261674 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.261786 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.261891 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.261995 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:01:05.262102 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:01:05.262207 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:01:05.262311 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.262417 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.262524 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.262631 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.262736 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.262851 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.262957 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.263062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.263167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.263270 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.263378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.263484 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.263590 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.263699 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.263812 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.263916 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.264022 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:01:05.264128 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.264233 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.264340 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.264446 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.264550 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.264654 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.264766 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.264877 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.264992 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 05:01:05.265027 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 05:01:05.265088 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 05:01:05.265144 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 05:01:05.265198 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 05:01:05.265251 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 05:01:05.265285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.265318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.265399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.265417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.265437 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.265454 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.265471 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:01:05.265488 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:01:05.265505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:01:05.265522 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.265538 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.265556 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.265573 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.265590 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.265608 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.265625 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.265641 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.265658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.265675 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.265691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.265708 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.265724 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.265741 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.265757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.265780 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.265797 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:01:05.265814 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.265830 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.265846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.265863 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.265879 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.265895 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.265912 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.265928 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.265945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.265966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.265982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.265998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.266014 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.266030 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.266045 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:01:05.266060 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:01:05.266076 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:01:05.266091 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.266106 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.266122 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.266137 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.266152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.266168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.266184 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.266200 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.266216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.266231 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.266246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.266261 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.266277 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.266293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.266307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.266322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.266338 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:01:05.266353 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.266369 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.266385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.266401 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.266417 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.266432 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.266448 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.266464 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.266481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.266501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.266516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.266532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.266548 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.266563 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.266579 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:01:05.266599 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:01:05.266621 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:01:05.266641 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.266664 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.266686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.266705 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.266720 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.266735 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.266750 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.266771 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.266787 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.266803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.266818 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.266832 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.266848 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.266863 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.266878 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.266892 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.266906 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:01:05.266920 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.266935 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.266950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.266964 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.266979 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.266993 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.267008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.267022 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.267037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:01:05.267056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.267070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:01:05.267085 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:01:05.267099 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:01:05.267113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:01:05.267127 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:01:05.267142 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:01:05.267159 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:01:05.267174 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:01:05.267188 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:01:05.267203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:01:05.267217 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:01:05.267232 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.267246 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.267261 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:01:05.267276 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:01:05.267289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:01:05.267304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:01:05.267319 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.267333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:01:05.267347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:01:05.267362 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:01:05.267376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:01:05.267390 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:01:05.267404 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:01:05.267418 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:01:05.267432 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:01:05.267446 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:01:05.267462 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:01:05.267476 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:01:05.267492 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:01:05.267505 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:01:05.267520 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:01:05.267666 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 05:01:05.267685 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:01:05.267696 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:01:05.267705 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:01:05.267720 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 05:01:05.267729 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:01:05.267737 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:01:05.267755 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 05:01:05.267777 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:01:05.267849 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.267862 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205215" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:01:05.267888 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:01:05.267928 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 05:01:05.267941 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 05:01:05.267950 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 05:01:05.267958 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 05:01:05.267968 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205215" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:01:05.267989 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:01:05.268002 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:01:05.268012 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:01:05.268033 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.268051 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:01:05.268062 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 05:01:05.268106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.268124 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:01:05.268133 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.268176 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:01:05.268187 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 05:01:05.268195 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 05:01:05.268203 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 05:01:05.268211 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 05:01:05.268219 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 05:01:05.268228 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 05:01:05.268236 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 05:01:05.268248 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205215" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:01:05.268268 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:01:05.268280 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:01:05.268288 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:01:05.268300 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.268311 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:01:05.268319 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:01:05.268362 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:01:05.268374 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.268382 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.268393 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.268402 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:01:05.268421 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:01:05.268436 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:01:05.268446 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:01:05.268454 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:01:05.268467 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205215" 2019-08-20 05:01:05.268480 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:01:05.268489 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:01:05.268499 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:01:05.268511 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:01:05.268520 wsdl: in serializeType: returning: 205215 2019-08-20 05:01:05.268532 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:01:05.268546 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:01:05.268553 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:01:05.268561 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:01:05.268570 wsdl: in serializeType: returning: 205215 2019-08-20 05:01:05.268579 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205215 2019-08-20 05:01:05.268602 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205215 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 05:01:05.268611 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 05:01:05.268622 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3411"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 05:01:05.268647 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 05:01:05.268658 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205215 2019-08-20 05:01:05.268679 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 05:01:05.268825 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 05:01:05.268701 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:01:05.268723 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:01:05.268734 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:01:05.268742 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:01:05.268750 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:01:05.268770 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:01:05.268789 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:01:05.268803 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:01:05.268813 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:01:05.268838 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 05:01:05.268855 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:01:05.268869 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:01:05.276665 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:01:05.276710 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:01:05.276734 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 05:01:05.276745 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 05:01:05.276756 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:01:05.276773 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:01:05.276782 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:01:05.276790 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:01:05.276800 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 05:01:05.276842 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 05:01:05.286282 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 05:01:05.286338 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 05:01:05.286351 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:01:05.286362 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:01:05.286372 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:01:05.286382 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:01:05.286394 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:01:05.286405 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:01:05.286416 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:01:05.286427 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:00:48 GMT 2019-08-20 05:01:05.286440 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:01:05.286451 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 05:01:05.286462 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:01:05.286480 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 05:01:05.286523 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 05:01:05.286541 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 05:01:05.286558 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:01:05.286567 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 05:01:05.286586 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 05:01:05.286639 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:01:05.286657 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:01:05.286668 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:01:05.286706 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:01:05.286719 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 03:00:48 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 05:01:05.286768 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 05:01:05.286785 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 05:01:05.286823 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 05:01:05.286834 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 05:01:05.286999 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 05:01:05.287179 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 05:01:05.287190 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 05:01:05.287206 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 05:01:05.287224 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:01:05.287264 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 05:01:05.287363 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 05:01:05.287416 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:01:05.287439 nusoap_client: got fault 2019-08-20 05:01:05.287452 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 05:01:05.287460 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 05:01:05.287470 nusoap_client: detail =