Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 74.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5326970670535242072F Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VM
 Silnik: MD706LI
JR T2096
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 02 Jun 2020 03:22:43 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-02 05:22:59.301912 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-02 05:22:59.302022 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 05:22:59.302044 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177843" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-02 05:22:59.302061 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 05:22:59.302071 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-02 05:22:59.302082 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-02 05:22:59.302100 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-02 05:22:59.302109 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 05:22:59.302114 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 05:22:59.302124 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 05:22:59.302132 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 05:22:59.302142 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 05:22:59.302150 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 05:22:59.302155 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 05:22:59.302160 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 05:22:59.302164 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-02 05:22:59.302179 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 05:22:59.302340 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 05:22:59.302353 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 05:22:59.302358 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-02 05:22:59.302365 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-02 05:22:59.302376 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 05:22:59.302384 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 05:22:59.309314 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 05:22:59.309353 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 05:22:59.309369 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-02 05:22:59.309378 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 05:22:59.309384 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 05:22:59.309388 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 05:22:59.309393 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-02 05:22:59.309447 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-02 05:22:59.328406 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-02 05:22:59.328435 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-02 05:22:59.328447 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 05:22:59.328453 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 05:22:59.328458 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 05:22:59.328468 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 05:22:59.328474 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 05:22:59.328481 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 05:22:59.328487 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 05:22:59.328492 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 03:22:43 GMT 2020-06-02 05:22:59.328498 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 05:22:59.328503 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-02 05:22:59.328509 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 05:22:59.328570 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-02 05:22:59.328607 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-02 05:22:59.334863 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-02 05:22:59.334980 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2020-06-02 05:22:59.335012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.335051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.335064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.341569 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 05:22:59.341624 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 05:22:59.341703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.341764 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 05:22:59.341825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.341849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.341877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.341903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.341929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348311 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 05:22:59.348369 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 05:22:59.348401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.348577 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.348619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.348669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.348747 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 05:22:59.348799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.348914 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 05:22:59.348954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.349025 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.354798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.354945 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-06-02 05:22:59.354986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355611 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-06-02 05:22:59.355650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.355815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.355912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361225 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.361253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.361376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361499 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 05:22:59.361808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.361975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.362019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 05:22:59.362071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 05:22:59.362129 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-06-02 05:22:59.362142 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 05:22:59.362147 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-02 05:22:59.362292 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-02 05:22:59.362327 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 05:22:59.362342 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 05:22:59.362348 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 05:22:59.362365 wsdl: got WSDL URL 2020-06-02 05:22:59.362370 wsdl: Parse WSDL 2020-06-02 05:22:59.362840 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-02 05:22:59.362858 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-02 05:22:59.362923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.362933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-02 05:22:59.362956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.362987 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.362997 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363012 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 05:22:59.363037 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363044 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363054 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 05:22:59.363074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.363115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.363131 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.363155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363182 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.363190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-02 05:22:59.363214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.363241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-02 05:22:59.363257 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-02 05:22:59.363277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363302 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363309 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363319 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 05:22:59.363337 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363343 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363353 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 05:22:59.363370 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363377 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363386 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 05:22:59.363400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.363441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.363457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-02 05:22:59.363480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363506 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.363513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-02 05:22:59.363536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.363561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-02 05:22:59.363576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-02 05:22:59.363596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363620 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363627 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363636 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 05:22:59.363653 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363660 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363669 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 05:22:59.363686 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.363693 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363702 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 05:22:59.363720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.363727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363736 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.363749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.363786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.363800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.363821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.363914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.363931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.363952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-02 05:22:59.363964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.363978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 05:22:59.363989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 05:22:59.364003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364010 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-02 05:22:59.364030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364056 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.364063 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364072 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 05:22:59.364085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.364110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.364125 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364131 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.364145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364174 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.364230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.364247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364257 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.364267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-02 05:22:59.364279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 05:22:59.364303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-02 05:22:59.364318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364324 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-02 05:22:59.364339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364363 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.364370 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364379 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 05:22:59.364397 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.364404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364413 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 05:22:59.364438 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.364446 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364456 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 05:22:59.364473 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.364480 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364490 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.364503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.364554 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.364569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.364591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364621 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.364629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-02 05:22:59.364653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.364679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 05:22:59.364694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364701 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-02 05:22:59.364714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364740 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.364747 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364757 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 05:22:59.364770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.364796 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.364811 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364817 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.364843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364870 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.364877 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364886 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-02 05:22:59.364899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.364924 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-02 05:22:59.364939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364945 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-02 05:22:59.364959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.364990 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.364999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.365012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.365052 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365058 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.365071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365095 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.365102 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365111 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-02 05:22:59.365124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365148 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-02 05:22:59.365162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365168 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-02 05:22:59.365182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365205 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.365212 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365221 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 05:22:59.365238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.365244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.365266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365294 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-02 05:22:59.365309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365315 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.365328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365352 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.365359 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365368 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-02 05:22:59.365381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365405 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-02 05:22:59.365420 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365432 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-02 05:22:59.365446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365471 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.365478 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365487 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 05:22:59.365504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.365510 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.365533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365562 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-02 05:22:59.365576 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365582 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.365595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365619 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.365626 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365635 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-02 05:22:59.365648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365673 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-02 05:22:59.365687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365693 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-02 05:22:59.365706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.365736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.365758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365782 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-02 05:22:59.365797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365802 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.365815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365839 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.365846 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-02 05:22:59.365868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.365892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-02 05:22:59.365906 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365914 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-02 05:22:59.365927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.365957 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365966 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.365980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.365995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366005 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.366020 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366026 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.366039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366063 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.366070 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366079 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-02 05:22:59.366092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366117 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 05:22:59.366131 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366137 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-02 05:22:59.366150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366174 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.366181 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366191 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 05:22:59.366204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.366243 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366249 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.366262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366285 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.366292 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366315 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-02 05:22:59.366329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 05:22:59.366369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366375 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-02 05:22:59.366389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366415 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.366422 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366438 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 05:22:59.366452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366477 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.366493 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366499 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.366513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366538 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.366545 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-02 05:22:59.366568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366594 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 05:22:59.366609 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366615 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-02 05:22:59.366629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366654 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.366661 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366671 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-02 05:22:59.366691 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.366698 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366708 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-02 05:22:59.366722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366751 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.366766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366773 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.366787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366825 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.366832 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366841 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-02 05:22:59.366854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.366869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.366879 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 05:22:59.367048 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367060 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 05:22:59.367086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367117 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.367124 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.367148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.367176 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.367191 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367198 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.367212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367240 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.367248 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367259 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 05:22:59.367272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.367325 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 05:22:59.367344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367351 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-02 05:22:59.367365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367401 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 05:22:59.367409 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367419 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 05:22:59.367440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.367467 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.367483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367489 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.367503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367534 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.367601 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.367618 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367630 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.367640 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-02 05:22:59.367653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 05:22:59.367678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 05:22:59.367693 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367699 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-02 05:22:59.367714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367746 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 05:22:59.367754 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367764 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 05:22:59.367777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.367802 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.367817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367824 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.367837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367868 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.367938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.367954 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.367965 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.367975 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-02 05:22:59.367987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 05:22:59.368011 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-02 05:22:59.368025 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368032 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-02 05:22:59.368045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368069 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 05:22:59.368077 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368087 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 05:22:59.368100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.368126 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.368140 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368146 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.368159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368182 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368189 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.368244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.368261 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.368281 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-02 05:22:59.368293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 05:22:59.368317 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-02 05:22:59.368332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368338 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-02 05:22:59.368351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368375 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368382 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-02 05:22:59.368408 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368415 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-02 05:22:59.368464 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368471 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368481 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 05:22:59.368498 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.368505 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368538 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 05:22:59.368563 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.368571 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368582 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 05:22:59.368600 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.368607 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368616 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-02 05:22:59.368633 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.368640 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.368663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.368712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.368727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368733 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.368748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368773 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-02 05:22:59.368804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.368829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-02 05:22:59.368845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-02 05:22:59.368864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368889 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368896 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368906 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 05:22:59.368936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368952 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.368968 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.368975 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.368991 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 05:22:59.369005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.369037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.369051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369058 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.369071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369095 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369102 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-02 05:22:59.369125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.369149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-02 05:22:59.369163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 05:22:59.369184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.369237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.369262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.369277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369283 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.369296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 05:22:59.369350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.369374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 05:22:59.369389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369395 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-02 05:22:59.369408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.369499 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.369506 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369516 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-02 05:22:59.369533 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.369540 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369550 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-02 05:22:59.369573 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.369580 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369589 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-02 05:22:59.369607 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.369614 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369623 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-02 05:22:59.369637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.369679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.369694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369701 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.369714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369748 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369755 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-02 05:22:59.369779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.369804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 05:22:59.369819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369826 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 05:22:59.369839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369865 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369872 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369882 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 05:22:59.369899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369927 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.369944 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.369950 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369960 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 05:22:59.369972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.369994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.370004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.370019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370025 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.370039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370063 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.370070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 05:22:59.370093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.370117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 05:22:59.370131 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370138 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.370151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370176 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370183 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370192 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 05:22:59.370209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.370216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370225 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 05:22:59.370241 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.370248 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370257 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 05:22:59.370275 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370281 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370291 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 05:22:59.370308 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370314 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370324 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 05:22:59.370337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.370377 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.370392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.370412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370460 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370478 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 05:22:59.370492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.370507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.370518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.370533 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370567 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370575 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370600 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370616 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.370631 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.370664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.370691 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.370698 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370708 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-02 05:22:59.370726 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.370738 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370748 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-02 05:22:59.370765 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.370772 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370781 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 05:22:59.370799 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.370806 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370815 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-02 05:22:59.370833 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 05:22:59.370839 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370850 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-02 05:22:59.370867 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370874 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370884 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.370901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370908 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370930 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.370953 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370960 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.370970 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-02 05:22:59.370987 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.370994 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371003 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 05:22:59.371020 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371026 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371035 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 05:22:59.371049 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.371117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.371137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371161 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.371168 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 05:22:59.371195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371202 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371211 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 05:22:59.371228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371234 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371243 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 05:22:59.371260 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.371268 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371277 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 05:22:59.371290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.371327 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371348 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.371367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371392 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371408 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-02 05:22:59.371421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.371458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.371469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.371484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371511 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371518 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371528 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.371579 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371606 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.371613 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371623 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 05:22:59.371640 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371647 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 05:22:59.371674 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.371681 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371690 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 05:22:59.371707 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.371714 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371723 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 05:22:59.371749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.371757 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371766 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 05:22:59.371784 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.371791 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371801 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 05:22:59.371818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371825 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.371851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371858 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371867 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 05:22:59.371885 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371891 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371901 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 05:22:59.371930 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371937 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371946 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 05:22:59.371963 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.371969 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.371978 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 05:22:59.371991 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.372053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.372073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372079 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.372094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372118 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372125 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372135 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 05:22:59.372152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.372158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372167 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.372184 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372190 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372207 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 05:22:59.372227 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.372234 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372243 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.372257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.372293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.372328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372352 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-02 05:22:59.372390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.372406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.372416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.372450 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372479 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372497 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.372552 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372582 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.372590 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372600 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 05:22:59.372617 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372624 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372634 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 05:22:59.372651 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.372657 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372667 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 05:22:59.372684 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.372691 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372701 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 05:22:59.372718 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.372725 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372734 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 05:22:59.372751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.372758 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372768 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 05:22:59.372785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.372819 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372826 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372835 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 05:22:59.372852 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372859 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372868 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 05:22:59.372886 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.372893 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372902 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-02 05:22:59.372932 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372948 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 05:22:59.372965 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.372972 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.372980 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 05:22:59.372994 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.373049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.373064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373091 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373098 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373108 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.373150 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373175 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.373182 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373191 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-02 05:22:59.373208 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.373215 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373224 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-02 05:22:59.373241 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.373247 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373257 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 05:22:59.373273 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.373280 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373289 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-02 05:22:59.373306 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.373312 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373321 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-02 05:22:59.373338 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.373345 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373354 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 05:22:59.373370 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.373377 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373386 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-02 05:22:59.373403 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.373410 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373419 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-02 05:22:59.373460 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.373468 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373478 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-02 05:22:59.373495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.373502 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 05:22:59.373529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.373536 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373546 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 05:22:59.373570 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.373577 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373588 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-02 05:22:59.373606 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.373613 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373622 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.373639 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.373646 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373655 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-02 05:22:59.373669 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.373763 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373769 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-02 05:22:59.373784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373809 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.373816 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373826 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 05:22:59.373840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.373865 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373881 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373887 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.373900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373926 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.373933 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373955 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-02 05:22:59.373969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.373984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.373994 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 05:22:59.374008 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374014 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-02 05:22:59.374027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.374058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.374084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.374091 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374100 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 05:22:59.374116 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.374123 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374132 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 05:22:59.374149 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.374156 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374165 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 05:22:59.374178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.374213 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-02 05:22:59.374227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374233 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.374247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374271 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.374278 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374287 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-02 05:22:59.374301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.374325 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-02 05:22:59.374338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.374364 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374372 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.374381 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.374409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.374428 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374454 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.374461 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374471 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-02 05:22:59.374488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.374495 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374504 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-02 05:22:59.374521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.374527 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374537 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-02 05:22:59.374553 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 05:22:59.374560 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374569 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 05:22:59.374586 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.374593 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374607 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-02 05:22:59.374625 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.374631 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374642 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-02 05:22:59.374659 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.374665 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374674 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 05:22:59.374691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.374697 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374706 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-02 05:22:59.374722 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.374729 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374738 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-02 05:22:59.374754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.374761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.374783 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-02 05:22:59.374831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.374849 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374855 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-02 05:22:59.374874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.374905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.374932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.374957 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.374972 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.374978 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.374992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375016 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 05:22:59.375023 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375033 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-02 05:22:59.375046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.375071 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-02 05:22:59.375084 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-02 05:22:59.375116 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.375123 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 05:22:59.375133 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-02 05:22:59.375150 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 05:22:59.375157 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-02 05:22:59.375166 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-02 05:22:59.375183 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.375190 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 05:22:59.375199 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-02 05:22:59.375212 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-02 05:22:59.375234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.375249 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375255 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.375269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375293 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.375300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.375326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375333 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375347 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 05:22:59.375365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375372 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375381 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 05:22:59.375394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.375432 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375448 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375454 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.375468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375492 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375499 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375508 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-02 05:22:59.375521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.375536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.375546 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.375559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375585 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375592 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375606 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375619 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.375649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375674 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375681 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375690 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-02 05:22:59.375708 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375715 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375723 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-02 05:22:59.375740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.375747 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375755 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 05:22:59.375772 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375779 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375788 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-02 05:22:59.375804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.375811 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375820 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 05:22:59.375836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375842 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375852 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-02 05:22:59.375868 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.375875 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375883 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-02 05:22:59.375900 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375906 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375916 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 05:22:59.375932 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.375939 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.375952 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 05:22:59.375966 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.376010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.376028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-02 05:22:59.376047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376072 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.376079 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376092 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 05:22:59.376110 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.376117 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376126 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 05:22:59.376143 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.376149 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376158 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 05:22:59.376174 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.376181 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376190 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 05:22:59.376207 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.376214 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376223 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 05:22:59.376236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.376274 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.376289 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376295 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.376309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.376400 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.376417 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376432 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.376443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-02 05:22:59.376456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 05:22:59.376479 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 05:22:59.376494 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376500 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-02 05:22:59.376514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376538 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.376545 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376554 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-02 05:22:59.376567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.376591 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.376606 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376612 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.376630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376655 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 05:22:59.376662 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376672 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-02 05:22:59.376685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.376709 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-02 05:22:59.376724 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376730 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-02 05:22:59.376743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.376782 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376792 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 05:22:59.376809 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.376816 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376824 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 05:22:59.376841 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.376847 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376856 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-02 05:22:59.376869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.376906 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.376920 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376926 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.376940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376964 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.376971 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.376980 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-02 05:22:59.376993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.377022 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 05:22:59.377037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377043 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-02 05:22:59.377056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.377087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.377110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.377134 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.377148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377154 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.377167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377192 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377199 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377208 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-02 05:22:59.377221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.377251 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 05:22:59.377264 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377291 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377307 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.377349 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377373 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377380 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377389 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-02 05:22:59.377406 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377412 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377421 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-02 05:22:59.377453 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377460 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377469 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-02 05:22:59.377486 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377492 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377501 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-02 05:22:59.377518 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377525 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377534 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-02 05:22:59.377550 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 05:22:59.377557 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377566 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-02 05:22:59.377583 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 05:22:59.377589 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377598 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-02 05:22:59.377615 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 05:22:59.377621 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377630 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-02 05:22:59.377647 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.377653 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377662 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-02 05:22:59.377679 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377685 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377695 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-02 05:22:59.377711 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377718 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377744 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-02 05:22:59.377761 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377768 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377777 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-02 05:22:59.377794 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.377800 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377809 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-02 05:22:59.377822 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.377885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.377903 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.377910 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-02 05:22:59.378100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378126 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.378133 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378147 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.378164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.378171 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378180 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.378193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.378222 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.378236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378242 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.378256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378279 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378286 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378295 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-02 05:22:59.378309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.378333 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-02 05:22:59.378346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378372 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378379 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378388 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.378437 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378467 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.378474 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378483 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-02 05:22:59.378500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.378506 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378515 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 05:22:59.378531 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.378538 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378547 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-02 05:22:59.378563 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 05:22:59.378570 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378579 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-02 05:22:59.378595 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.378601 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378610 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-02 05:22:59.378627 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 05:22:59.378634 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378643 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-02 05:22:59.378659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.378666 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378674 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.378687 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.378740 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378746 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-02 05:22:59.378764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378788 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.378794 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378804 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.378821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.378828 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378836 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.378849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.378878 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.378892 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378898 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-02 05:22:59.378916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378940 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.378947 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378956 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-02 05:22:59.378969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.378984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.378994 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-02 05:22:59.379009 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379015 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-02 05:22:59.379029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379052 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.379059 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379068 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.379085 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.379092 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379100 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.379114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379142 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.379156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379162 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.379175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379205 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.379212 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379221 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-02 05:22:59.379234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379259 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 05:22:59.379273 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379280 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.379293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379316 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.379323 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379332 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 05:22:59.379349 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.379355 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379364 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 05:22:59.379378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379406 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.379420 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379431 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.379450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379475 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379482 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379491 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 05:22:59.379505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379529 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.379547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379574 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379581 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379590 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379633 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.379665 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.379691 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-02 05:22:59.379698 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379707 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 05:22:59.379721 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.379739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 05:22:59.379784 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-02 05:22:59.379791 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 05:22:59.379801 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-02 05:22:59.379814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 05:22:59.379829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379843 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-02 05:22:59.379867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.379874 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-02 05:22:59.379883 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 05:22:59.379900 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.379906 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-02 05:22:59.379916 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 05:22:59.379929 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-02 05:22:59.379947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.379962 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.379968 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-02 05:22:59.379981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380005 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.380011 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-02 05:22:59.380039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.380064 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.380078 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380084 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.380097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380121 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.380128 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380137 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-02 05:22:59.380151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.380175 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 05:22:59.380190 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380196 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.380209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380232 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.380239 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380248 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-02 05:22:59.380265 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.380271 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380280 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 05:22:59.380297 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.380303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380317 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 05:22:59.380335 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.380341 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380350 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 05:22:59.380363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.380398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380413 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380419 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.380438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380463 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380470 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380480 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-02 05:22:59.380494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.380518 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.380532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380566 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380573 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380582 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380595 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.380625 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.380656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380665 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 05:22:59.380682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.380688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 05:22:59.380714 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.380721 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380730 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-02 05:22:59.380752 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.380759 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380768 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 05:22:59.380784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.380791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 05:22:59.380817 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.380824 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380833 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 05:22:59.380850 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 05:22:59.380857 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380866 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-02 05:22:59.380879 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.380915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.380930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380937 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-02 05:22:59.380956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380981 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.380987 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.380997 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-02 05:22:59.381014 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381020 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381029 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-02 05:22:59.381046 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381052 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381067 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-02 05:22:59.381084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.381091 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381105 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-02 05:22:59.381123 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381129 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381138 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-02 05:22:59.381155 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381162 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381170 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-02 05:22:59.381187 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381193 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381202 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 05:22:59.381219 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381225 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381234 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 05:22:59.381247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.381297 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.381312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381318 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-02 05:22:59.381337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381361 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.381368 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-02 05:22:59.381391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.381415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 05:22:59.381437 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 05:22:59.381444 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-02 05:22:59.381454 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-02 05:22:59.381470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381475 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-02 05:22:59.381488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.381530 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 05:22:59.381547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.381557 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 05:22:59.381567 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-02 05:22:59.381584 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.381590 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-02 05:22:59.381600 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-02 05:22:59.381615 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 05:22:59.381622 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-02 05:22:59.381636 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-02 05:22:59.381653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.381660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.381669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.381685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.381691 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.381701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.381717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.381723 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.381732 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.381748 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.381755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-02 05:22:59.381764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.381780 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.381786 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-02 05:22:59.381795 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.381811 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 05:22:59.381818 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-02 05:22:59.381827 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-02 05:22:59.381843 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.381849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.381858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.381874 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 05:22:59.381881 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-02 05:22:59.381890 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-02 05:22:59.381906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.381912 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-02 05:22:59.381921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.381937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.381943 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-02 05:22:59.381952 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.381968 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 05:22:59.381974 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-02 05:22:59.381988 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-02 05:22:59.382004 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.382011 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.382020 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.382037 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.382043 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 05:22:59.382053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.382065 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-02 05:22:59.382097 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.382125 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-02 05:22:59.382152 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.382178 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-02 05:22:59.382205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.382231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 05:22:59.382257 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.382284 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-02 05:22:59.382310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.382336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 05:22:59.382362 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.382388 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-02 05:22:59.382414 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.382446 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-02 05:22:59.382473 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-02 05:22:59.382498 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-02 05:22:59.382524 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-02 05:22:59.382550 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-02 05:22:59.382576 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-02 05:22:59.382601 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-02 05:22:59.382627 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.382660 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 05:22:59.382686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.382712 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 05:22:59.382738 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.382763 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 05:22:59.382789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.382815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 05:22:59.382841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.382867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 05:22:59.382893 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.382920 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 05:22:59.382946 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.382972 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-02 05:22:59.382998 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.383024 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-02 05:22:59.383050 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.383075 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-02 05:22:59.383101 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.383126 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-02 05:22:59.383152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.383179 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 05:22:59.383206 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.383232 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 05:22:59.383258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.383284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 05:22:59.383310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.383336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.383367 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.383393 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.383418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.383450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.383476 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.383501 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 05:22:59.383527 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-02 05:22:59.383553 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-02 05:22:59.383579 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.383604 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-02 05:22:59.383630 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.383656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.383682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.383708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 05:22:59.383734 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.383762 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-02 05:22:59.383788 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.383814 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 05:22:59.383841 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.383866 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 05:22:59.383892 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.383917 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-02 05:22:59.383943 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.383969 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-02 05:22:59.383995 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.384021 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 05:22:59.384047 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.384079 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.384104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.384130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 05:22:59.384156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.384182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 05:22:59.384208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.384233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 05:22:59.384260 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384277 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384302 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.384328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384361 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384387 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.384412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.384517 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384542 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.384568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.384667 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384692 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.384718 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384748 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.384774 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384790 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384815 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.384841 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384857 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384882 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.384908 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384933 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.384959 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.384985 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.385011 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385036 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.385061 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385087 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.385113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385130 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385155 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.385180 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385206 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.385231 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385256 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.385281 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385307 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.385332 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385358 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.385383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.385556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385606 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385631 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.385657 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385683 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.385708 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385725 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385741 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385757 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385773 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385798 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.385824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385841 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.385909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.385974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.386025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386057 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.386376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386431 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.386484 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386510 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.386535 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386553 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386569 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386585 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.386635 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386661 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 05:22:59.386686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.386771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.386887 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386912 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 05:22:59.386938 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386959 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.386976 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387001 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.387026 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387052 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.387077 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387094 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387120 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.387146 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387162 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387188 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.387214 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387231 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387256 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 05:22:59.387281 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387298 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387324 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.387349 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387375 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.387400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387437 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.387505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 05:22:59.387680 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387696 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387722 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.387747 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387764 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387780 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.387831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.387932 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387958 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.387983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.387999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.388083 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388109 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388134 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388159 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388184 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388201 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388226 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388261 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388278 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388304 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388329 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388354 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388384 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388410 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.388443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388469 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388495 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388521 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.388547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388563 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388589 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 05:22:59.388614 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388639 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.388665 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.388716 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388741 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.388766 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388793 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.388818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.388976 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.388993 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389009 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389034 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.389060 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389086 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.389112 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389129 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389145 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389161 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389177 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389202 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.389228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389261 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.389312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 05:22:59.389447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389496 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.389546 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.389651 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389677 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 05:22:59.389702 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389719 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389735 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389751 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389776 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 05:22:59.389801 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389827 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 05:22:59.389852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.389937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.389986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 05:22:59.390053 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390079 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 05:22:59.390105 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390121 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390137 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390163 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 05:22:59.390193 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390219 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 05:22:59.390245 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390261 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390287 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.390312 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390329 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390354 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 05:22:59.390380 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390396 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390422 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 05:22:59.390452 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390469 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390496 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 05:22:59.390522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390547 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 05:22:59.390572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.390672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 05:22:59.390824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 05:22:59.390850 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.390905 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.390954 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.391004 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.391052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.391101 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.391148 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.391195 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.391242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.391290 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.391338 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.391384 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.391444 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.391491 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.391537 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.391585 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.391632 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.391681 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.391727 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.391774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.391822 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.391869 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.391916 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.391964 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.392012 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.392082 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.392135 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.392182 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.392228 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.392274 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.392321 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.392369 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.392417 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.392475 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.392528 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.392575 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.392621 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.392666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.392715 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.392762 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.392810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.392867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.392914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.392961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.393009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.393056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.393104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.393157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.393204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.393252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.393316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.393365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.393412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.393473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.393520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.393566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.393614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.393664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.393713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.393759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.393823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.393870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.393918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.393964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.394011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.394059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.394111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.394163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.394209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.394276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.394322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.394368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.394417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.394471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.394520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.394572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.394619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.394666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.394730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.394778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.394825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.394873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.394929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.394976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.395023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.395076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.395124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.395189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.395234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.395282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.395329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.395377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.395428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.395476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.395523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.395858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.395927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.395975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.396022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.396070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.396116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.396163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.396240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.396288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.396335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.396383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.396441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.396494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.396546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.396592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.396638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.396684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.396731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.396779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.396845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.396894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.396946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.396992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.397038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.397085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.397133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.397180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.397227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.397298 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 05:22:59.397324 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.397384 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.397445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.397499 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.397552 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.397605 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.397659 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.397721 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.397781 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.397834 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.397887 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.397940 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.397993 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.398051 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.398105 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.398158 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.398210 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.398263 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.398316 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.398369 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.398771 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.398833 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.398886 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.398940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.398992 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.399045 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.399098 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.399151 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.399210 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.399264 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.399317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.399369 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.399422 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.399484 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.399537 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.399590 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.399643 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.399696 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.399750 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.399802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.399855 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.399915 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 05:22:59.399939 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.399994 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.400048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.400103 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.400157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.400210 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.400264 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.400317 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.400377 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.400455 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.400551 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.400722 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.400837 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.400892 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.400945 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.401000 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.401054 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.401107 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.401171 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.401225 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.401279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.401333 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.401387 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.401448 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.401502 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.401556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.401610 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.401664 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.401718 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.401776 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.401831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.401889 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.401944 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.401997 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.402051 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.402105 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.402158 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.402212 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.402266 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.402319 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.402372 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.402447 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-02 05:22:59.402471 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.402520 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.402568 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.402616 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.402664 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.402712 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.402767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.402815 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.402863 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.402915 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.402965 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.403013 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.403062 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.403110 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.403158 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.403206 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.403254 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.403303 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.403351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.403399 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.403462 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.403512 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.403561 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.403610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.403658 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.403707 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.403755 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.403803 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.403851 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.403898 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.403946 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.404001 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.404049 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.404098 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.404146 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.404194 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.404241 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.404290 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.404338 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.404386 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.404441 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.404496 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-02 05:22:59.404524 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.404575 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.404625 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.404675 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.404725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.404775 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.404825 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.404875 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 05:22:59.404925 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 05:22:59.404974 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 05:22:59.405024 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.405080 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.405130 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.405180 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.405230 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.405280 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.405330 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.405380 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.405436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.405487 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.405537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.405588 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.405638 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.405688 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.405737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.405787 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.405843 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.405893 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 05:22:59.405942 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.405991 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.406041 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.406091 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.406153 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.406203 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.406253 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.406304 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.406353 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.406403 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.406458 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.406508 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.406567 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.406619 wsdl: current service: Service1 2020-06-02 05:22:59.406636 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-02 05:22:59.406666 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-02 05:22:59.406693 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-02 05:22:59.406720 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-02 05:22:59.406749 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-02 05:22:59.406776 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.406791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.406800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.406808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.406823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.406830 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.406838 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.406845 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 05:22:59.406857 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 05:22:59.406866 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 05:22:59.406874 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.406882 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.406890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.406897 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.406905 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.406913 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.406920 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.406927 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.406935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.406942 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.406949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.406957 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.406964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.406972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.406980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.406989 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.406996 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.407003 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 05:22:59.407011 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.407018 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.407025 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.407033 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.407041 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.407048 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.407055 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.407063 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.407070 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.407078 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.407085 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.407092 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.407099 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.407107 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.407116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.407123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.407131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.407138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.407145 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.407152 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.407159 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 05:22:59.407166 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 05:22:59.407173 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 05:22:59.407180 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.407187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.407195 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.407202 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.407210 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407217 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.407224 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.407231 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.407238 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.407250 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.407258 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407265 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.407272 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.407287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.407295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.407302 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.407309 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 05:22:59.407316 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.407323 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.407330 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.407338 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.407345 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.407352 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.407359 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.407366 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.407373 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.407380 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.407387 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.407398 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.407406 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.407431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.407442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.407449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.407456 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.407464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.407471 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.407478 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.407484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 05:22:59.407491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 05:22:59.407498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 05:22:59.407506 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.407513 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.407520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.407527 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.407535 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407542 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.407549 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.407556 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.407563 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.407570 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.407576 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407583 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.407590 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.407604 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.407611 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.407618 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.407625 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 05:22:59.407631 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.407644 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.407652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.407659 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.407667 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.407674 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.407682 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.407689 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.407695 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.407702 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.407709 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.407716 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.407723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.407730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 05:22:59.407751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 05:22:59.407759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 05:22:59.407766 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 05:22:59.407772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.407779 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 05:22:59.407786 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 05:22:59.407792 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 05:22:59.407798 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 05:22:59.407805 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 05:22:59.407811 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 05:22:59.407818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 05:22:59.407825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 05:22:59.407832 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 05:22:59.407839 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407846 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.407852 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 05:22:59.407860 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 05:22:59.407866 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 05:22:59.407873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 05:22:59.407879 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407886 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 05:22:59.407893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 05:22:59.407899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.407906 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 05:22:59.407913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 05:22:59.407919 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 05:22:59.407925 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 05:22:59.407932 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 05:22:59.407951 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 05:22:59.407958 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 05:22:59.407965 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 05:22:59.407972 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 05:22:59.407980 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 05:22:59.407986 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 05:22:59.407993 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 05:22:59.408000 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 05:22:59.408007 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 05:22:59.408014 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 05:22:59.408025 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 05:22:59.408033 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 05:22:59.408377 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-02 05:22:59.408389 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 05:22:59.408394 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 05:22:59.408398 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 05:22:59.408406 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-02 05:22:59.408410 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 05:22:59.408414 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 05:22:59.408429 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-02 05:22:59.408447 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 05:22:59.408503 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408512 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177843" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 05:22:59.408530 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 05:22:59.408553 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-02 05:22:59.408559 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-02 05:22:59.408564 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-02 05:22:59.408569 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-02 05:22:59.408574 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177843" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 05:22:59.408587 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 05:22:59.408594 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 05:22:59.408599 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 05:22:59.408609 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408617 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 05:22:59.408623 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-02 05:22:59.408648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.408657 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 05:22:59.408662 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.408689 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 05:22:59.408695 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-02 05:22:59.408699 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-02 05:22:59.408703 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-02 05:22:59.408706 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-02 05:22:59.408711 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-02 05:22:59.408714 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-02 05:22:59.408719 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 05:22:59.408724 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-02 05:22:59.408731 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "177843" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 05:22:59.408741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 05:22:59.408756 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 05:22:59.408760 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 05:22:59.408766 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408772 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 05:22:59.408776 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 05:22:59.408802 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 05:22:59.408809 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408813 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408826 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408830 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 05:22:59.408841 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 05:22:59.408849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408853 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 05:22:59.408858 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 05:22:59.408864 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "177843" 2020-06-02 05:22:59.408871 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408875 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 05:22:59.408880 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408890 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408895 wsdl: in serializeType: returning: 177843 2020-06-02 05:22:59.408901 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 05:22:59.408908 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408913 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 05:22:59.408917 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 05:22:59.408922 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-02 05:22:59.408929 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408933 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 05:22:59.408944 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408949 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 05:22:59.408953 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-02 05:22:59.408958 wsdl: in serializeType: returning: 177843PLN 2020-06-02 05:22:59.408963 wsdl: serializeRPCParameters returning: 177843PLN 2020-06-02 05:22:59.408986 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=177843PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-02 05:22:59.408990 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-02 05:22:59.408996 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3414"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-02 05:22:59.409010 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-02 05:22:59.409016 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=177843PLN 2020-06-02 05:22:59.409064 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-02 05:22:59.409152 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-02 05:22:59.409084 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 05:22:59.409097 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 05:22:59.409103 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 05:22:59.409108 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 05:22:59.409112 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 05:22:59.409120 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 05:22:59.409130 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 05:22:59.409139 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 05:22:59.409145 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 05:22:59.409174 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-02 05:22:59.409185 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 05:22:59.409192 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 05:22:59.415721 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 05:22:59.415736 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 05:22:59.415747 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-02 05:22:59.415752 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-02 05:22:59.415758 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 05:22:59.415763 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 05:22:59.415767 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 05:22:59.415771 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 05:22:59.415775 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-02 05:22:59.415804 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-02 05:22:59.424622 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-02 05:22:59.424638 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-02 05:22:59.424645 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 05:22:59.424650 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 05:22:59.424655 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 05:22:59.424661 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 05:22:59.424666 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 05:22:59.424671 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 05:22:59.424677 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 05:22:59.424686 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 03:22:43 GMT 2020-06-02 05:22:59.424692 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 05:22:59.424697 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-02 05:22:59.424702 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 05:22:59.424710 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-02 05:22:59.424732 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-02 05:22:59.424743 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-02 05:22:59.424752 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 05:22:59.424757 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-02 05:22:59.424761 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-02 05:22:59.424790 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 05:22:59.424802 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 05:22:59.424808 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 05:22:59.424831 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 05:22:59.424838 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 02 Jun 2020 03:22:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-02 05:22:59.424864 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-02 05:22:59.424920 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-02 05:22:59.424983 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-02 05:22:59.424993 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-02 05:22:59.425117 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-02 05:22:59.425213 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-02 05:22:59.425219 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-02 05:22:59.425228 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-02 05:22:59.425239 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 05:22:59.425262 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-02 05:22:59.425317 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-02 05:22:59.425344 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 05:22:59.425356 nusoap_client: got fault 2020-06-02 05:22:59.425363 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-02 05:22:59.425368 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-02 05:22:59.425373 nusoap_client: detail =