Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 74.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700060R2S K27 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4190
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:22:48.794844 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:22:48.794916 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:48.794943 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218176" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:22:48.794974 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:48.794995 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:22:48.795009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:22:48.795030 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:22:48.795046 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:48.795057 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:48.795072 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:22:48.795088 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:22:48.795109 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:22:48.795119 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:22:48.795126 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:22:48.795134 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:22:48.795141 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:22:48.795162 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:48.795183 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:48.795196 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:22:48.795205 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:22:48.795215 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:22:48.795231 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:22:48.795246 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:22:48.801448 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:22:48.801499 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:22:48.801523 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:22:48.801536 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:48.801546 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:48.801554 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:22:48.801563 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:22:48.801614 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:22:48.820971 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:22:48.821074 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:22:48.821088 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:22:48.821099 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:22:48.821109 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:22:48.821119 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:22:48.821135 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:22:48.821148 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:22:48.821158 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:22:48.821168 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:35 GMT 2019-10-21 14:22:48.821179 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:22:48.821188 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:22:48.821199 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:22:48.821218 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:22:48.821268 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:22:48.821299 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 14:22:48.827239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.827418 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.827447 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.833716 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:22:48.833763 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 14:22:48.834059 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.834159 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:22:48.840048 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.840207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.840306 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:22:48.840441 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:22:48.840586 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:22:48.840721 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:22:48.840826 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-21 14:22:48.840851 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.846242 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.846298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.846348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.846407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.846445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.846738 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:22:48.846810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.846931 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.846983 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.847047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.847126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.847179 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.847316 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:22:48.847397 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-10-21 14:22:48.848215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.848266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.848333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:22:48.848382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.848453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.848519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:22:48.848596 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 14:22:48.848616 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:22:48.848625 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:22:48.848677 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:22:48.848732 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:22:48.848759 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:22:48.848772 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:22:48.848802 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:22:48.848810 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:22:48.849045 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:22:48.849070 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:22:48.849151 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:22:48.849205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849261 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.849278 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849306 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:48.849347 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.849361 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849384 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:48.849414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.849488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.849518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849530 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.849558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849623 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.849637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:22:48.849685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.849738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:22:48.849768 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849779 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:22:48.849807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849855 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.849868 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849887 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:48.849921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.849933 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.849952 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:48.849986 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.849998 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850017 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:22:48.850042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.850097 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.850122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:22:48.850162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850211 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.850224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:22:48.850270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.850318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:22:48.850346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:22:48.850383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850431 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.850444 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850463 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:48.850496 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.850508 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850526 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:48.850559 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.850571 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850597 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:22:48.850630 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.850643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850661 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.850687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.850759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.850787 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850800 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.850828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850873 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.850959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.850992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.851030 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851051 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:48.851071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:22:48.851097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:48.851143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:22:48.851171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:22:48.851208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851257 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.851270 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851289 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:22:48.851322 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.851334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851352 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:22:48.851384 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.851397 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851415 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:22:48.851448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.851460 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851478 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.851504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.851572 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.851608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.851648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851697 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.851710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:22:48.851756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.851803 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:22:48.851829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851839 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:22:48.851859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.851907 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851921 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:48.851944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.851968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.851984 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.852010 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852021 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.852047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852096 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.852109 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852127 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:22:48.852153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.852200 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:22:48.852229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852241 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:22:48.852267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.852328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852347 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.852373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.852420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.852447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852459 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.852485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852606 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.852621 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:22:48.852679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.852729 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:22:48.852758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852769 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:22:48.852795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.852850 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852864 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:22:48.852891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.852903 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.852940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.852975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.852995 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:22:48.853023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853034 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.853062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853107 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.853119 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853136 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:22:48.853164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.853209 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:22:48.853234 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853244 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:22:48.853266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853307 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.853318 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:22:48.853369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.853380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.853423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.853478 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:22:48.853506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853518 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.853545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853663 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.853678 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853699 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:22:48.853725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.853773 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:22:48.853809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853821 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:22:48.853849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.853908 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853927 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.853951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.853978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.853998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:22:48.854025 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854036 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.854060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854105 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.854118 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854135 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:22:48.854160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.854207 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:22:48.854236 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854249 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:22:48.854275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854322 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.854335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854352 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.854379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.854427 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.854456 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854467 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.854492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854539 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.854553 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854579 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:22:48.854608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.854660 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:22:48.854717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854730 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:22:48.854758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854806 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.854818 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854835 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:22:48.854856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.854898 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.854920 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854928 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.854950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.854997 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.855009 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855025 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:22:48.855048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.855093 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:22:48.855118 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855129 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:22:48.855152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855194 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.855206 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855222 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:22:48.855245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.855288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.855313 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855323 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.855347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855389 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.855400 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855416 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:22:48.855436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.855474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:22:48.855497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855506 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:22:48.855526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855569 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.855588 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855605 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:22:48.855636 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.855647 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855663 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:22:48.855686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.855738 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.855763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855774 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.855798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855841 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.855852 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855868 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:22:48.855891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.855933 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:22:48.855958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.855968 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:22:48.855990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.856037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856051 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.856073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.856118 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.856143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856154 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.856177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856223 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.856235 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856251 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:22:48.856274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.856317 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:48.856341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856351 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:22:48.856374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856500 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:48.856513 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856529 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:22:48.856551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.856610 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.856637 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856647 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.856670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856712 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856723 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.856823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.856852 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:48.856888 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:22:48.856910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:48.856953 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:48.856979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.856989 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:22:48.857012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857053 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:48.857064 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857078 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:22:48.857098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.857136 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.857158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857168 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.857189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857241 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857304 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.857337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.857369 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857390 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:48.857411 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:22:48.857436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:48.857486 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:22:48.857516 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857528 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:22:48.857556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857639 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:48.857654 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857674 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:22:48.857699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.857747 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.857775 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857786 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.857812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857864 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.857924 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.857962 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.857995 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858015 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:48.858032 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:22:48.858054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:48.858100 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:48.858129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858141 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:22:48.858167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858215 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.858228 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858247 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:22:48.858283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.858297 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858316 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:22:48.858350 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.858362 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858381 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:22:48.858414 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.858426 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:22:48.858478 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.858490 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858507 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:22:48.858539 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.858552 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858571 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:22:48.858614 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.858626 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.858671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.858767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.858797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858809 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.858835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858885 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.858898 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:22:48.858943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.858970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.858989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:22:48.859014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859025 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:22:48.859047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859093 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.859105 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859123 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:22:48.859156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.859169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.859219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.859232 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859250 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:22:48.859276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.859338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.859365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.859402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859450 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.859463 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:22:48.859507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.859592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:22:48.859621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859633 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:22:48.859659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.859719 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859738 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.859765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.859819 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.859847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859862 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.859886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859925 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.859937 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.859955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:22:48.859982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.860030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:48.860058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:22:48.860142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860194 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.860212 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860231 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:22:48.860265 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.860277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.860327 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.860340 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860358 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:22:48.860384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.860448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.860476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860488 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.860515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860563 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.860582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:22:48.860629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.860677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:48.860706 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860718 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.860745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860787 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.860797 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.860814 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:22:48.860843 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.860853 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861072 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:48.861190 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.861204 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861225 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:48.861261 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.861274 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861292 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:22:48.861338 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.861351 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861370 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:22:48.861397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.861474 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.861503 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861515 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.861542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861596 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.861610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861629 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:22:48.861655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.861682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.861858 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.861953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862011 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862033 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862053 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.862137 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.862198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.862244 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.862255 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862270 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:22:48.862299 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.862310 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862325 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:22:48.862357 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.862369 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862387 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:22:48.862419 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.862432 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862451 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:22:48.862484 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:48.862496 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862515 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:22:48.862782 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.862798 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862816 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.862859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.862872 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862891 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.862924 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.862935 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.862954 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:22:48.862988 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.863000 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863074 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:48.863113 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.863125 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:48.863172 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.863278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863285 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.863303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863330 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.863338 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:48.863366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.863372 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863382 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:22:48.863408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.863414 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863424 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:22:48.863441 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.863448 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863458 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:22:48.863472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.863510 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.863547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863579 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863599 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:22:48.863612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.863629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.863639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.863654 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863683 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863708 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863730 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.863784 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863818 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.863826 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863837 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:22:48.863854 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.863861 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863871 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:22:48.863894 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.863901 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863915 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:22:48.863956 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.863965 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.863976 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:22:48.863994 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.864001 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864011 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:22:48.864033 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.864041 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864052 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:22:48.864069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.864103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864109 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864119 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:22:48.864136 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864142 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864152 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:22:48.864194 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864203 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864215 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:48.864235 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864242 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864252 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:48.864266 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.864321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.864339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.864362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864389 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864396 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864406 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:22:48.864423 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.864429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.864456 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.864462 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864472 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:22:48.864511 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.864519 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864530 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.864544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.864590 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864612 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.864628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864660 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864672 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:22:48.864716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.864742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.864761 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.864787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864838 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864870 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864895 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.864951 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.864999 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.865013 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865032 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:22:48.865140 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865155 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865175 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:22:48.865203 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.865210 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865225 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:22:48.865244 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.865251 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865261 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:22:48.865278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.865288 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865299 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:22:48.865317 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.865324 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865333 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:22:48.865372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865391 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.865409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865416 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865426 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:22:48.865443 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865449 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865459 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:22:48.865477 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865483 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865493 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:22:48.865510 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865517 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865526 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:48.865543 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865549 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865559 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:48.865572 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.865636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.865653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865683 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865691 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865703 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.865751 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865778 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.865785 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865795 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:22:48.865812 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.865821 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865830 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:22:48.865847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.865853 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865863 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:22:48.865880 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865887 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865897 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:22:48.865914 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865920 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865929 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:22:48.865946 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.865953 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865962 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:22:48.865979 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.865986 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.865995 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:22:48.866012 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.866018 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866028 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:22:48.866045 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.866052 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866062 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:22:48.866079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.866086 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866095 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:22:48.866112 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.866118 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866128 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:22:48.866145 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.866151 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866161 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:22:48.866178 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.866185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.866211 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.866218 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866227 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:22:48.866240 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.866327 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866333 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:22:48.866349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866376 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.866383 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866393 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:22:48.866407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.866433 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866454 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.866469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866495 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.866502 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866512 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:22:48.866525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.866550 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:22:48.866565 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866571 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:22:48.866592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.866626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.866653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.866660 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866669 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:22:48.866686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.866693 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866706 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:22:48.866726 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.866733 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866742 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:22:48.866756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.866794 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:22:48.866809 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866815 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.866829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866855 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.866862 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866872 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:22:48.866885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.866901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.866910 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:22:48.866924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.866955 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:22:48.866962 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.866972 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:22:48.866985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.867002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.867016 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867042 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.867049 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867059 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:22:48.867076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.867083 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867092 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:22:48.867109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.867116 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867126 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:22:48.867143 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:22:48.867150 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867159 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:22:48.867176 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.867183 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867193 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:22:48.867210 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.867216 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867226 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:22:48.867243 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.867250 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867259 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:48.867276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.867283 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867292 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:22:48.867309 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.867315 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867325 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:22:48.867342 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.867349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867358 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.867371 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:22:48.867421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.867439 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867445 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:22:48.867464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.867497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867506 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.867519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.867545 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.867560 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867566 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.867586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867613 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:48.867620 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867630 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:22:48.867643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.867668 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:22:48.867682 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:48.867712 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.867720 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:48.867731 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:22:48.867749 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:48.867756 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:48.867765 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:22:48.867783 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.867790 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:48.867800 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:22:48.867813 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:22:48.867837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.867852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867859 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.867873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.867905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.867932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.867939 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867950 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:22:48.867967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.867973 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.867983 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:22:48.867996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.868030 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868045 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868051 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.868066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868091 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868097 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868107 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:22:48.868120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.868145 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.868159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868186 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868203 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.868246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868274 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868281 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868290 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:22:48.868307 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868314 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868323 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:22:48.868340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.868347 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868356 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:22:48.868373 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868380 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868389 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:22:48.868406 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.868413 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868422 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:22:48.868439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868446 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868455 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:22:48.868472 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.868479 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868488 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:22:48.868505 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868512 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868522 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:22:48.868539 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868545 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868555 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:22:48.868568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.868618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.868637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868644 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:22:48.868659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868685 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868692 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868704 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:22:48.868725 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.868732 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868741 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:48.868759 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.868766 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868775 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:48.868792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868799 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:22:48.868826 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.868833 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868843 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:22:48.868856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.868897 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.868912 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868919 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.868936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868960 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868967 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.868981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.869029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.869045 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869057 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:48.869067 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:22:48.869079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:22:48.869104 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:22:48.869119 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869125 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:22:48.869139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869163 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.869170 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:22:48.869193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.869219 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.869233 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869239 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.869253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869278 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:22:48.869285 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869295 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:22:48.869308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.869333 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:22:48.869347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869353 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:22:48.869367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869391 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.869398 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869408 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.869426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.869451 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.869466 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869472 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.869486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869511 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869518 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869528 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:22:48.869541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.869556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.869566 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:22:48.869588 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869618 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869625 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869635 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.869679 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869709 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.869717 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869728 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:22:48.869746 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.869753 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869763 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:22:48.869780 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.869787 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869796 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:22:48.869813 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.869820 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869829 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:22:48.869847 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.869853 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869863 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:22:48.869880 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:48.869887 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869897 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:22:48.869914 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:48.869921 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869930 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:22:48.869947 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:22:48.869954 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869964 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:22:48.869981 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.869988 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.869997 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:22:48.870014 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870021 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.870030 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:22:48.870047 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870055 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.870065 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:22:48.870082 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870088 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.870097 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:22:48.870114 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870121 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.870130 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:22:48.870143 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.870205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.870224 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870231 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:22:48.870246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870272 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870279 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870289 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:22:48.870302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.870327 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.870342 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870348 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.870363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870389 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.870396 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870406 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:22:48.870419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.870444 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:22:48.870458 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870465 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.870480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870505 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870512 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870522 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:22:48.870540 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.870546 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870556 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:22:48.870578 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.870585 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:22:48.870614 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.870620 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870630 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:22:48.870643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.870680 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870695 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870703 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.870722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870748 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870755 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870765 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:22:48.870779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.870794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.870804 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.870818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870846 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870853 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870863 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.870906 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.870940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:22:48.870968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.870975 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.870984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:22:48.871001 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871008 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.871018 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:22:48.871035 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.871043 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.871052 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:22:48.871069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.871085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:22:48.871102 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871110 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.871120 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:22:48.871137 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:22:48.871143 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.871153 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:22:48.871166 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.871205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.871223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871229 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:22:48.871244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871269 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.871275 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871285 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:22:48.871303 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871309 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871319 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:22:48.871335 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871342 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871352 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:22:48.871369 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.871376 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871385 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:22:48.871402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871409 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871418 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:22:48.871435 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871442 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871452 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:22:48.871468 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871475 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871484 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:22:48.871502 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871508 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871518 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:22:48.871531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.871588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.871604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871610 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:22:48.871629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871655 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.871662 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:22:48.871685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.871715 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:22:48.871732 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:22:48.871739 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:22:48.871750 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:22:48.871765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871771 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:22:48.871785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.871829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:22:48.871845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.871856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:22:48.871866 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:22:48.871884 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.871891 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:22:48.871901 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:22:48.871918 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:22:48.871924 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:22:48.871934 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:22:48.871951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.871958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.871968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.871985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.871992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.872002 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.872019 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.872026 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.872036 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.872053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.872060 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:22:48.872070 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.872086 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.872093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:22:48.872103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.872120 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:48.872126 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:22:48.872136 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:22:48.872153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.872159 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.872169 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.872186 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:22:48.872193 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:22:48.872203 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:22:48.872219 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.872226 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:22:48.872237 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.872254 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.872261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:22:48.872270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.872286 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:22:48.872293 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:22:48.872302 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:22:48.872320 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:22:48.872361 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.872391 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:22:48.872419 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.872447 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:22:48.872474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.872501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:22:48.872528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.872556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:22:48.872595 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.872623 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:22:48.872650 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.872677 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:22:48.872707 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:22:48.872736 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:22:48.872763 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:22:48.872790 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:22:48.872817 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:22:48.872844 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:22:48.872871 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.872898 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:22:48.872926 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.872954 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:22:48.872981 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.873008 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:22:48.873034 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.873062 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:22:48.873089 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.873117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:48.873143 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.873170 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:48.873197 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.873224 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:22:48.873317 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.873344 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:22:48.873370 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.873397 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:22:48.873423 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.873450 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:22:48.873477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.873504 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:48.873531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.873557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:22:48.873590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.873619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.873645 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.873673 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.873700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.873731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.873757 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.873784 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:22:48.873810 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:22:48.873837 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:22:48.873864 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.873890 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:22:48.873917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.873943 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.873970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.873997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:22:48.874024 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.874050 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:22:48.874076 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.874102 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:22:48.874129 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.874158 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:22:48.874186 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.874213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:22:48.874240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.874266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:22:48.874294 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874312 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874339 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.874366 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874383 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874400 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874426 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.874452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.874555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.874665 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874692 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.874723 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874750 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.874776 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874794 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874821 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.874848 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874866 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.874892 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.874981 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875027 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.875073 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875118 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.875164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.875256 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875303 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.875351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.875480 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.875585 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875638 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.875689 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875739 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.875788 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875838 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.875886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.875976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.876159 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876343 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.876396 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876442 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.876487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876596 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.876645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.876894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876957 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.876993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.877094 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877160 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.877278 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877316 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.877355 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877386 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877419 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877494 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.877536 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877591 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:48.877642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.877803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.877985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.878034 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878085 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:22:48.878136 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878187 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.878238 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878293 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.878346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.878547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:22:48.878878 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878908 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.878961 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.879014 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879047 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879079 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879130 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.879182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.879388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.879605 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879657 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.879705 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879754 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.879799 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879828 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879875 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.879921 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879948 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.879987 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.880034 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880079 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.880125 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880171 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.880216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880262 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.880307 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880352 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:22:48.880398 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880481 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:22:48.880536 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880601 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.880659 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880712 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.880766 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880817 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.880867 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880920 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.880967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.880993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.881230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881298 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881348 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.881400 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881456 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.881509 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881543 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.881689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:22:48.881923 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.881986 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.882122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882155 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882274 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.882326 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882381 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:22:48.882433 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882466 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882498 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882531 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882590 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:22:48.882643 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882695 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:22:48.882748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882814 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.882910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.882977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:22:48.883151 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883203 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:22:48.883256 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883308 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:22:48.883362 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883414 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:22:48.883465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883497 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.883664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:22:48.883829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:22:48.883867 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.883932 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.883985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.884037 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.884087 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.884136 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.884186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.884236 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.884287 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.884337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.884385 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.884435 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.884486 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.884535 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.884591 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.884642 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.884692 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.884748 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.884798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.884848 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.884897 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.884947 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.884998 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.885056 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.885110 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.885158 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.885286 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.885334 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.885383 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.885433 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.885483 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.885537 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.885591 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.885644 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.885704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.885758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.885807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.885857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.885907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.885954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.886003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.886052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.886103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.886153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.886201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.886251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.886300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.886348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.886397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.886446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.886496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.886544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.886599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.886650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.886701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.886755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.886805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.886859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.886912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.886960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.887008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.887057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.887106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.887156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.887205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.887258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.887307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.887358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.887415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.887465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.887515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.887566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.887620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.887669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.887724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.887774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.887823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.887873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.887921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.887972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.888021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.888070 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.888119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.888168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.888218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.888269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.888319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.888368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.888419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.888469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.888519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.888573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.888632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.888680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.888735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.888783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.888831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.888883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.888933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.888987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.889035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.889086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.889145 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:22:48.889174 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.889238 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.889294 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.889350 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.889406 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.889460 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.889515 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.889570 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.889630 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.889685 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.889746 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.889803 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.889857 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.889912 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.889966 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.890021 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.890075 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.890140 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.890196 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.890251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.890306 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.890426 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.890481 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.890536 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.890597 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.890654 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.890714 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.890770 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.890824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.890879 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.890934 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.890988 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.891042 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.891099 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.891162 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:22:48.891186 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.891241 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.891297 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.891352 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.891407 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.891463 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.891518 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.891572 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.891633 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.891689 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.891749 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.891804 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.891861 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.891916 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.891972 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.892027 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.892081 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.892137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.892192 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.892249 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.892304 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.892359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.892415 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.892470 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.892525 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.892585 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.892642 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.892699 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.892759 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.892813 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.892869 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.892924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.892979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.893037 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.893101 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:22:48.893123 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.893173 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.893223 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.893273 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.893631 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.893683 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.893732 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.893780 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.893839 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.893889 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.893938 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.893987 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.894037 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.894095 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.894146 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.894196 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.894245 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.894297 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.894346 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.894395 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.894445 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.894494 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.894544 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.894599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.894648 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.894698 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.894749 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.894798 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.894847 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.894897 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.894946 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.894995 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.895044 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.895094 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.895151 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:22:48.895173 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.895227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.895279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.895330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.895381 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.895432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.895483 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:22:48.895534 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:22:48.895591 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:22:48.895643 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.895695 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.895748 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.895799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.895850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.895902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.895953 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.896004 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.896113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.896206 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.896314 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.896582 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.896690 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.896793 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.896889 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.896985 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.897081 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:22:48.897180 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.897270 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.897327 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.897378 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.897429 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.897519 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.897611 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.897703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.897798 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:22:48.897824 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:22:48.897877 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:22:48.897927 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:22:48.897976 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:22:48.898023 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:22:48.898057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.898094 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.898116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.898134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.898153 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.898171 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.898189 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:48.898208 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:48.898228 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:48.898247 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.898266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.898284 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.898301 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.898319 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.898338 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.898355 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.898373 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.898390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.898409 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.898427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.898447 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.898464 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.898482 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.898499 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.898517 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.898534 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:48.898553 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.898570 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.898600 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.898615 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.898631 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.898645 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.898660 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.898676 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.898691 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.898717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.898732 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.898749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.898765 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.898781 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.898795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:48.898810 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:48.898825 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:48.898840 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.898855 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.898878 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.898892 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.898907 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.898922 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.898936 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.898951 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.898965 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.898979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.898992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.899007 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.899023 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.899036 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.899050 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.899064 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.899080 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:48.899095 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.899110 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.899126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.899141 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.899157 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.899172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.899187 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.899203 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.899221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.899238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.899251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.899264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.899277 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.899290 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.899303 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:48.899317 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:48.899331 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:48.899346 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.899363 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.899378 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.899393 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.899408 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.899423 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.899438 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.899454 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.899470 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.899485 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.899506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.899521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.899538 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.899554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.899570 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.899592 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.899608 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:48.899624 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.899639 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.899655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.899669 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.899684 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.899700 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.899714 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.899728 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.899743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:22:48.899762 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.899777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:22:48.899793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:22:48.899808 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:22:48.899823 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:22:48.899835 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:22:48.899851 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:22:48.899867 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:22:48.899882 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:22:48.899897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:22:48.899911 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:22:48.899925 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:22:48.899941 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.899955 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.899970 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:22:48.899984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:22:48.900000 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:22:48.900016 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:22:48.900030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.900044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:22:48.900058 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:22:48.900073 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:22:48.900088 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:22:48.900101 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:22:48.900116 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:22:48.900131 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:22:48.900146 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:22:48.900159 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:22:48.900175 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:22:48.900190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:22:48.900205 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:22:48.900218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:22:48.900232 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:22:48.900592 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:22:48.900614 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:22:48.900623 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:22:48.900638 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:22:48.900964 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:22:48.900977 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:22:48.900985 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:22:48.901005 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:22:48.901021 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:22:48.901098 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.901114 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218176" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:22:48.901141 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:22:48.901181 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:22:48.901196 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:22:48.901205 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:22:48.901213 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:22:48.901224 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218176" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:22:48.901245 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:48.901258 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:48.901269 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:48.901290 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.901308 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:22:48.901317 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:22:48.901359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.901375 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:22:48.902022 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.902073 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:22:48.902085 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:22:48.902093 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:22:48.902100 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:22:48.902108 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:22:48.902115 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:22:48.902124 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:22:48.902133 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:22:48.902145 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "218176" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:22:48.902167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:48.902179 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:48.902192 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:22:48.902204 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.902213 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:22:48.902220 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:22:48.902260 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:22:48.902272 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.902329 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.902363 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.902373 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:22:48.902391 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:22:48.902406 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:48.902414 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:22:48.902423 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:22:48.902434 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "218176" 2019-10-21 14:22:48.902445 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:48.902452 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:22:48.902460 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:48.902471 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:48.902480 wsdl: in serializeType: returning: 218176 2019-10-21 14:22:48.902491 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:22:48.902504 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:22:48.902512 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:22:48.902519 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:22:48.902528 wsdl: in serializeType: returning: 218176 2019-10-21 14:22:48.902537 wsdl: serializeRPCParameters returning: 218176 2019-10-21 14:22:48.902581 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=218176 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:22:48.902592 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:22:48.902605 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6198"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:22:48.902630 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:22:48.902641 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=218176 2019-10-21 14:22:48.902664 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:22:48.902810 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:22:48.902687 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:22:48.902710 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:22:48.902721 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:22:48.902730 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:22:48.902738 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:22:48.902752 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:48.902770 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:48.902786 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:22:48.902797 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:22:48.902823 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:22:48.902841 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:22:48.902854 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:22:48.908984 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:22:48.909008 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:22:48.909027 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:22:48.909039 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:22:48.909049 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:22:48.909059 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:22:48.909068 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:22:48.909076 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:22:48.909086 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:22:48.909129 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:22:48.920490 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:22:48.920547 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:22:48.920559 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:22:48.920568 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:22:48.920590 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:22:48.920600 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:22:48.920612 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:22:48.920623 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:22:48.920633 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:22:48.920644 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:22:35 GMT 2019-10-21 14:22:48.920656 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:22:48.920666 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:22:48.920676 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:22:48.920694 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:22:48.920741 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:22:48.920760 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:22:48.920778 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:22:48.920788 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:22:48.920798 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:22:48.920845 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:22:48.920866 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:22:48.920879 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:22:48.920932 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:22:48.920946 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:22:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:22:48.920996 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:22:48.921014 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:22:48.921052 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:22:48.921066 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:22:48.921234 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:22:48.921408 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:22:48.921419 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:22:48.921433 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:22:48.921452 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:22:48.921493 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:22:48.921602 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:22:48.921650 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:22:48.921673 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:22:48.921687 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:22:48.921696 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:22:48.921710 nusoap_client: detail =