Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 73.65Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5326970641935242080F Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd: VM
 Silnik: D706LI.01A
JR T2335
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:48:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:48:37.458853 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:48:37.458922 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:37.458946 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179360" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:48:37.458976 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:37.458995 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:48:37.459009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:48:37.459030 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:48:37.459046 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:37.459057 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:37.459071 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:48:37.459086 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:48:37.459106 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:48:37.459115 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:48:37.459123 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:48:37.459131 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:48:37.459138 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:48:37.459158 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:37.459181 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:37.459196 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:48:37.459205 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:48:37.459216 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:48:37.459232 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:48:37.459246 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:48:37.465493 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:48:37.465530 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:48:37.465550 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:48:37.465559 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:37.465565 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:37.465569 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:48:37.465582 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:48:37.465612 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:48:37.479244 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:48:37.479303 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:48:37.479312 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:48:37.479318 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:48:37.479325 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:48:37.479330 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:48:37.479336 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:48:37.479344 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:48:37.479349 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:48:37.479355 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:48:33 GMT 2019-10-19 08:48:37.479360 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:48:37.479365 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:48:37.479372 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:48:37.479386 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:48:37.479425 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:48:37.485677 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.485754 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.492121 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.492229 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.492263 soap_transport_http: read buffer of 3008 bytes 2019-10-19 08:48:37.492304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.492317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.492346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.498666 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.498808 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.498854 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-10-19 08:48:37.498883 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.498920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.498975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.499006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.499030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.499068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.499124 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.499156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.499195 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.499218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.505081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.505242 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.505278 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:48:37.505307 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-19 08:48:37.505335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.505418 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:48:37.505450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.505479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.505546 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:48:37.505594 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.505632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.505706 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-19 08:48:37.505768 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.505802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:48:37.505829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.505857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.505880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.505908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:48:37.506011 soap_transport_http: read buffer of 4175 bytes 2019-10-19 08:48:37.506028 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:48:37.506035 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:48:37.506137 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:48:37.506200 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:48:37.506221 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:48:37.506230 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:48:37.506259 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:48:37.506265 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:48:37.506496 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:48:37.506519 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:48:37.506587 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:48:37.506622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506655 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.506666 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506686 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:37.506711 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.506718 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506731 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:37.506748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.506799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.506815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.506839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506868 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.506875 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:48:37.506901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.506928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:48:37.506945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:48:37.506966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.506992 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.506999 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507009 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:37.507027 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507035 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507045 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:37.507063 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507070 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507080 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:48:37.507094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.507129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.507144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507151 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:48:37.507165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507191 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.507199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:48:37.507222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.507248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:48:37.507263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:48:37.507283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507308 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507315 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507325 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:37.507343 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507349 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507359 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:37.507377 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507384 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507393 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:48:37.507410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.507417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507426 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.507440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.507479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.507494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.507516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.507622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.507641 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507652 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:37.507663 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:48:37.507676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:37.507701 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:48:37.507716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:48:37.507736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507761 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507768 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507778 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:48:37.507796 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507802 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507812 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:48:37.507829 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.507836 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507845 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:48:37.507862 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.507869 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507878 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.507891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.507928 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.507943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.507964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.507990 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.507996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:48:37.508020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:48:37.508059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508065 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:48:37.508079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508104 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.508110 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:37.508133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508159 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.508174 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508179 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.508194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508218 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.508225 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508235 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:48:37.508249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508274 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:48:37.508289 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508295 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:48:37.508308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.508340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.508363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508388 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.508402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508408 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.508428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508454 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.508462 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:48:37.508485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508511 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:48:37.508525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508531 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:48:37.508546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508571 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.508583 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508593 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:48:37.508612 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.508620 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.508643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508673 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:48:37.508688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508694 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.508708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508733 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.508740 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508749 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:48:37.508763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508788 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:48:37.508803 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508809 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:48:37.508823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508847 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.508854 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508863 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:48:37.508881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.508888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.508911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.508940 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:48:37.508954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508960 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.508974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.508999 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.509006 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509016 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:48:37.509029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509055 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:48:37.509069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509075 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:48:37.509090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509114 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.509121 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509130 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.509144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:48:37.509183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509189 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.509202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509227 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.509235 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509244 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:48:37.509257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509283 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:48:37.509297 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509303 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:48:37.509317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.509348 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509358 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.509371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509396 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.509411 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509417 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.509430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509456 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.509462 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509472 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:48:37.509486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509511 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:48:37.509525 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509531 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:48:37.509545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509570 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.509582 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509593 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:48:37.509606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509632 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.509648 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509654 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.509668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509693 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.509701 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:48:37.509724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:48:37.509765 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509770 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:48:37.509785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509810 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.509817 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509827 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:48:37.509841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509866 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.509881 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509887 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.509900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509925 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.509932 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509941 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:48:37.509955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.509970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.509980 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:48:37.509995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510001 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:48:37.510015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510040 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.510047 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510056 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:48:37.510074 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.510081 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510090 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:48:37.510103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.510132 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.510147 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510153 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.510167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510192 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.510199 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510209 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:48:37.510222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.510247 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:48:37.510262 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510268 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:48:37.510282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.510314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.510337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.510362 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.510377 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510383 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.510397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510424 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.510432 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510442 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:48:37.510455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.510480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:37.510495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510501 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:48:37.510515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510541 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:37.510548 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510558 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:48:37.510571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.510608 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.510624 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510630 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.510643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510673 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.510734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.510751 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510762 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:37.510773 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:48:37.510785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:37.510810 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:37.510825 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510831 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:48:37.510845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510871 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:37.510878 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510888 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:48:37.510901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.510926 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.510942 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510948 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.510961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510985 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.510991 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.511049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.511066 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511077 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:37.511087 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:48:37.511100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:37.511124 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:48:37.511139 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511145 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:48:37.511159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511185 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:37.511192 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511202 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:48:37.511215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.511240 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.511255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511261 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.511275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511304 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.511361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.511378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:37.511399 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:48:37.511411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:37.511436 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:37.511450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511456 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:48:37.511470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511496 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.511503 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511513 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:48:37.511531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.511538 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511548 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:48:37.511565 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.511572 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511587 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:48:37.511606 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.511613 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511623 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:48:37.511640 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.511647 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511656 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:48:37.511674 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.511680 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511690 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:48:37.511707 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.511714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.511737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.511787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.511804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.511824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511850 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.511858 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:48:37.511881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.511906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:48:37.511921 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511927 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:48:37.511940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511966 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.511973 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.511982 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:48:37.512069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512079 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.512113 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512120 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512129 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:48:37.512143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.512177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.512193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.512212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512237 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512244 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:48:37.512268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.512293 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:48:37.512308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512314 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:48:37.512327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512352 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512359 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.512382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.512408 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.512423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512429 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.512443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512468 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512475 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:48:37.512498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.512524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:37.512539 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512545 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:48:37.512558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512591 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512599 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512609 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:48:37.512628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.512662 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512668 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512678 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:48:37.512691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.512724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.512739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512745 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.512759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512791 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:48:37.512814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.512839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:37.512854 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512860 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.512874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512899 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.512906 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512916 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:48:37.512934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512940 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512950 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:37.512969 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.512976 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.512985 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:37.513003 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513010 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:48:37.513038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513044 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513054 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:48:37.513067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.513109 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.513124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513130 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.513144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513170 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:48:37.513200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.513225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.513240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513271 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513278 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513288 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.513332 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.513364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.513392 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.513399 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513408 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:48:37.513426 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.513432 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513442 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:48:37.513460 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.513466 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513476 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:48:37.513494 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.513500 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513510 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:48:37.513527 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:37.513534 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513543 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:48:37.513561 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513568 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513583 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.513602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.513636 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513642 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513652 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:48:37.513669 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513676 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513686 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:37.513703 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513709 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513719 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:37.513732 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.513787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.513805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513812 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.513829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513853 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.513860 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513870 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:37.513887 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513894 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513904 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:48:37.513921 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.513928 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.513938 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:48:37.513955 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.513962 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514020 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:48:37.514037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.514076 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.514119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514170 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514179 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514191 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:48:37.514205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.514232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.514247 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514280 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514298 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.514342 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514367 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.514374 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514384 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:48:37.514402 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514409 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514418 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:48:37.514436 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.514442 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514452 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:48:37.514469 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.514476 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514486 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:48:37.514503 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.514510 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:48:37.514542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.514549 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:48:37.514582 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514590 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514600 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.514618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514625 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514634 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:48:37.514652 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514658 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514668 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:48:37.514685 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514692 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514701 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:37.514719 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514725 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514735 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:37.514748 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.514802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.514820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.514841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514867 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514875 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514885 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:48:37.514902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.514909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.514936 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.514943 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514953 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:48:37.514970 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.514976 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.514986 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.514999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.515026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.515036 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.515057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.515071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.515097 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515104 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.515113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:48:37.515127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.515142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.515152 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.515166 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515193 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515210 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515223 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.515253 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515278 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.515285 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515295 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:48:37.515313 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515319 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515329 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:48:37.515346 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.515352 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515362 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:48:37.515379 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.515386 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515395 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:48:37.515413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.515420 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515429 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:48:37.515447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.515453 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:48:37.515480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515496 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.515513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515520 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515529 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:48:37.515547 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515553 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515563 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:48:37.515585 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515592 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515602 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:48:37.515620 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515626 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515636 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:37.515654 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515660 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515670 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:37.515683 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.515739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.515755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515786 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515794 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515804 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.515847 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515873 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.515880 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515889 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:48:37.515907 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.515916 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515925 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:48:37.515943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.515949 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515959 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:48:37.515976 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.515983 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.515992 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:48:37.516010 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.516016 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516026 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:48:37.516043 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.516050 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516059 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:48:37.516077 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.516083 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516093 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:48:37.516110 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.516116 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516126 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:48:37.516143 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.516150 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516160 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:48:37.516177 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.516183 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516193 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:48:37.516210 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.516217 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516227 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:48:37.516243 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.516250 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516260 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:48:37.516277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.516283 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516293 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.516311 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.516317 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516327 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:48:37.516340 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.516426 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516432 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:48:37.516461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516487 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.516494 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516504 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:48:37.516518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.516544 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516559 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516565 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.516584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516610 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.516617 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516628 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:48:37.516641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.516667 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:48:37.516682 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516688 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:48:37.516707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.516740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.516767 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.516774 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516783 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:48:37.516800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.516807 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516817 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:48:37.516834 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.516841 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516851 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:48:37.516864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.516901 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:48:37.516916 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516922 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.516936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516963 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.516970 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.516980 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:48:37.516993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.517019 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:48:37.517032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.517066 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517074 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.517084 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.517114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.517129 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517155 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.517162 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517172 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:48:37.517189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.517195 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517205 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:48:37.517222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.517229 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517239 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:48:37.517256 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:48:37.517263 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517272 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:48:37.517290 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.517297 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517307 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:48:37.517324 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.517331 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517345 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:48:37.517364 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.517370 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517380 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:37.517397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.517404 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517413 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:48:37.517430 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.517437 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517447 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:48:37.517464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.517471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.517494 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:48:37.517545 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.517562 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517568 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:48:37.517593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.517626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.517650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.517677 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.517691 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517697 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.517711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517735 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:37.517742 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517752 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:48:37.517765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.517790 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:48:37.517804 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:37.517835 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.517842 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:37.517852 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:48:37.517870 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:37.517877 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:37.517887 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:48:37.517904 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.517911 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:37.517921 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:48:37.517934 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:48:37.517957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.517973 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.517979 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.517993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.518025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.518053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518060 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518076 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:48:37.518094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518100 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518110 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:48:37.518124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.518158 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518172 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518178 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.518192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518216 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518223 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518233 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:48:37.518247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.518272 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.518285 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518312 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518319 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518329 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518342 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.518372 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518403 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518410 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518420 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:48:37.518438 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518444 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518454 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:48:37.518471 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.518478 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518487 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:48:37.518504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518511 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518520 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:48:37.518538 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.518544 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518554 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:48:37.518571 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518583 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518593 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:48:37.518611 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.518618 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518628 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:48:37.518645 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518652 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518661 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:48:37.518679 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518686 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518699 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:48:37.518713 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.518760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.518778 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518784 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:48:37.518799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518908 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.518917 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518931 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:48:37.518951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.518958 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.518972 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:37.519008 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.519016 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519027 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:37.519045 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.519052 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:48:37.519097 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.519105 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519117 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:48:37.519131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.519174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.519191 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519197 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.519222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519248 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519254 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.519322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.519340 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519351 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:37.519361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:48:37.519374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:48:37.519398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:48:37.519421 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519428 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:48:37.519442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519467 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.519474 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519484 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:48:37.519498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.519523 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.519538 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.519557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519615 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:48:37.519623 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519633 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:48:37.519647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.519673 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:48:37.519688 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519694 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:48:37.519708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.519740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.519763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.519788 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.519802 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.519822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519847 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.519854 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519863 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:48:37.519877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.519900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.519912 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:48:37.519926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.519958 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.519966 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.519976 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.519989 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.520019 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520045 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520052 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520062 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:48:37.520080 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520087 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520097 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:48:37.520114 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520121 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520148 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:48:37.520170 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520177 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520187 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:48:37.520205 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520212 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520221 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:48:37.520239 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:37.520247 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520256 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:48:37.520274 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:37.520281 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520295 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:48:37.520329 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:48:37.520338 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520349 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:48:37.520369 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.520376 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520385 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:48:37.520403 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520410 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520419 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:48:37.520436 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520444 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520454 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:48:37.520472 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520478 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520488 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:48:37.520505 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520511 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520521 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:48:37.520534 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.520602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.520623 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520629 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:48:37.520649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520674 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520681 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520691 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:48:37.520705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.520730 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.520745 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520751 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.520769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520794 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.520801 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520811 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:48:37.520824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.520849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:48:37.520864 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520870 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.520904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520931 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.520939 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520949 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:48:37.520967 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.520974 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.520983 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:48:37.521001 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.521008 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521017 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:48:37.521034 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521041 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521050 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:48:37.521064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.521101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521116 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521122 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.521141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521166 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521173 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521183 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:48:37.521197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.521222 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.521235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521262 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521269 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521279 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.521322 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.521359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:48:37.521387 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.521393 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521403 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:48:37.521421 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521427 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521436 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:48:37.521454 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.521461 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521471 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:48:37.521488 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:48:37.521520 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521528 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521537 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:48:37.521555 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:48:37.521562 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521571 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:48:37.521590 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.521627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.521645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521651 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:48:37.521670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521695 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.521702 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521712 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:48:37.521730 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521736 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521745 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:48:37.521763 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521769 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521779 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:48:37.521796 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.521803 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521812 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:48:37.521829 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521836 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521845 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:48:37.521862 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521869 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521882 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:48:37.521900 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521907 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521916 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:48:37.521933 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.521940 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.521949 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:48:37.521963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.522016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.522031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522037 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:48:37.522051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522081 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.522088 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:48:37.522112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.522137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:48:37.522153 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:48:37.522160 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:48:37.522170 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:48:37.522186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522192 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:48:37.522205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.522249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:48:37.522267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.522277 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:48:37.522288 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:48:37.522305 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.522311 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:48:37.522322 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:48:37.522338 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:48:37.522344 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:48:37.522354 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:48:37.522371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.522377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.522387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.522404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.522410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.522425 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.522442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.522448 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.522458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.522475 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.522482 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:48:37.522491 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.522508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.522514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:48:37.522524 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.522541 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:37.522547 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:48:37.522557 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:48:37.522578 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.522585 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.522596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.522613 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:48:37.522619 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:48:37.522629 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:48:37.522645 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.522652 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:48:37.522662 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.522679 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.522686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:48:37.522696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.522712 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:48:37.522718 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:48:37.522728 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:48:37.522745 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:48:37.522781 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.522811 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:48:37.522839 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.522872 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:48:37.522900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.522928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:48:37.522955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.522983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:48:37.523010 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.523037 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:48:37.523065 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.523091 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:48:37.523118 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:48:37.523145 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:48:37.523171 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:48:37.523199 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:48:37.523226 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:48:37.523253 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:48:37.523279 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.523307 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:48:37.523349 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.523378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:48:37.523405 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.523431 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:48:37.523458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.523485 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:48:37.523513 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.523539 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:37.523566 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.523598 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:37.523626 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.523826 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:48:37.523856 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.523882 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:48:37.523910 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.523936 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:48:37.523963 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.523990 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:48:37.524017 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.524044 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:37.524071 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.524098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:48:37.524126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.524154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.524181 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.524207 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.524234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.524262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.524289 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.524315 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:48:37.524343 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:48:37.524369 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:48:37.524396 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.524422 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:48:37.524449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.524476 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.524503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.524534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:48:37.524561 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.524601 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:48:37.524628 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.524655 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:48:37.524682 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.524711 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:48:37.524739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.524767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:48:37.524793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.524820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:48:37.524849 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.524867 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.524893 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.524920 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.524937 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.524954 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.524980 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.525007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.525111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.525215 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525247 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525273 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525300 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525326 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525343 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525370 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525397 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525414 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525440 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525466 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525493 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525519 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525545 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.525572 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525657 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.525683 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525700 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525727 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.525753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525780 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.525806 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.525860 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525886 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.525913 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525941 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.525968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.525986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.526127 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.526214 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526241 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.526268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526285 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526302 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526328 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.526354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.526474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526527 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.526586 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526670 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.526697 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526724 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.526750 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526767 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526784 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.526853 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526880 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:37.526906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.526966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.526992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.527112 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527139 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:48:37.527167 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527194 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.527220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.527274 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527295 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.527383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:48:37.527556 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527577 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527605 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.527631 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527648 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527665 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527692 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.527718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.527822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.527930 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.527957 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.527984 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528011 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.528037 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528054 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528082 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.528108 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528125 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528151 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.528177 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528203 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.528229 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528256 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.528282 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.528336 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528362 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:48:37.528389 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528406 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:48:37.528459 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528485 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.528513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528539 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.528566 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528598 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.528625 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528652 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.528679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528771 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.528841 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528858 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.528928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528954 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.528981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.528998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.529069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:48:37.529191 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529208 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529241 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.529300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.529404 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529433 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:48:37.529459 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529477 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529493 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529510 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529536 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:48:37.529563 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529594 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:48:37.529621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529655 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.529708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:48:37.529829 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529856 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:48:37.529882 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529909 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:48:37.529935 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.529966 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:48:37.529993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530010 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.530098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530183 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:48:37.530243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:48:37.530288 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.530350 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.530401 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.530452 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.530501 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.530550 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.530603 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.530653 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.530701 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.530750 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.530797 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.530846 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.530897 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.530945 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.530995 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.531044 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.531093 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.531143 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.531192 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.531240 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.531289 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.531337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.531386 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.531648 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.531704 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.531752 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.531800 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.531848 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.531896 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.531945 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.531994 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.532048 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.532100 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.532151 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.532208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.532258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.532306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.532355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.532404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.532554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.532620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.532670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.532720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.532770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.532818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.532867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.532915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.532963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.533012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.533061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.533110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.533157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.533207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.533256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.533306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.533355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.533405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.533459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.533511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.533559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.533611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.533660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.533707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.533757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.533810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.533864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.533911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.533960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.534017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.534067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.534115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.534165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.534223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.534271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.534320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.534368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.534417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.534466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.534542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.534603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.534652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.534700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.534750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.534798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.534847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.534898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.534947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.534995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.535045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.535096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.535146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.535218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.535273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.535320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.535368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.535419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.535467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.535518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.535567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.535627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.535674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.535725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.535783 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:48:37.535810 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.535872 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.535928 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.535983 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.536040 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.536096 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.536150 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.536205 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.536261 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.536316 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.536371 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.536427 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.536481 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.536536 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.536597 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.536652 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.536707 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.536795 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.537076 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.537132 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.537188 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.537243 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.537298 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.537353 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.537407 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.537482 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.537538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.537599 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.537654 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.537710 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.537764 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.537820 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.537888 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.537950 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.538013 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:48:37.538037 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.538093 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.538148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.538203 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.538267 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.538336 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.538394 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.538450 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.538505 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.538561 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.538621 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.538677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.538837 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.538900 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.538963 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.539018 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.539073 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.539128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.539184 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.539252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.539308 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.539363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.539422 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.539478 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.539533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.539598 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.539670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.539726 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.539780 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.539835 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.539916 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.539999 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.540056 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.540127 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.540194 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:48:37.540218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.540344 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.540396 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.540446 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.540525 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.540583 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.540634 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.540690 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.540802 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.540856 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.540906 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.540956 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.541011 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.541062 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.541117 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.541167 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.541218 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.541284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.541334 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.541385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.541435 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.541485 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.541535 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.541592 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.541642 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.541697 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.541750 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.541800 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.541850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.541901 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.541951 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.542002 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.542052 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.542107 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.542169 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:48:37.542192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.542251 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.542304 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.542357 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.542410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.542462 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.542514 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:48:37.542566 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:48:37.542624 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:48:37.542678 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.542733 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.542786 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.542838 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.542890 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.542943 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.542996 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.543048 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.543101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.543153 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.543501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.543560 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.543620 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.543673 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.543725 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.543777 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.543830 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:48:37.543881 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.543934 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.543987 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.544039 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.544091 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.544143 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.544196 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.544249 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.544308 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:48:37.544326 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:48:37.544358 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:48:37.544386 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:48:37.544414 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:48:37.544442 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:48:37.544467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.544486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.544496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.544506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.544517 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.544526 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.544535 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:37.544545 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:37.544554 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:37.544563 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.544572 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.544586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.544595 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.544605 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.544615 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.544624 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.544633 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.544642 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.544650 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.544658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.544667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.544676 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.544685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.544693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.544702 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.544710 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:37.544719 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.544728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.544736 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.544745 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.544754 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.544761 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.544775 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.544784 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.544794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.544805 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.544813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.544822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.544830 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.544838 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.544846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:37.544854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:37.544862 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:37.544869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.544877 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.544885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.544893 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.544902 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.544910 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.544918 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.544926 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.544934 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.544941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.544949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.544956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.544964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.544972 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.544980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.544987 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.544995 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:37.545003 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.545010 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.545019 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.545026 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.545034 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.545042 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.545049 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.545058 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.545066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.545077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.545084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.545093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.545101 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.545108 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.545114 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:37.545121 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:37.545129 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:37.545136 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.545144 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.545151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.545158 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.545166 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.545174 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.545181 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.545192 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.545201 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.545209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.545216 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.545223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.545232 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.545239 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.545247 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.545254 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.545261 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:37.545268 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.545275 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.545281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.545288 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.545295 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.545302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.545309 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.545316 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.545323 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:48:37.545333 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.545341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:48:37.545348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:48:37.545356 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:48:37.545363 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:48:37.545369 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:48:37.545377 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:48:37.545385 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:48:37.545393 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:48:37.545400 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:48:37.545408 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:48:37.545415 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:48:37.545422 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.545430 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.545437 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:48:37.545444 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:48:37.545451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:48:37.545458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:48:37.545465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.545472 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:48:37.545479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:48:37.545487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:48:37.545494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:48:37.545501 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:48:37.545508 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:48:37.545515 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:48:37.545522 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:48:37.545529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:48:37.545538 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:48:37.545544 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:48:37.545552 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:48:37.545559 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:48:37.545669 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:48:37.546033 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:48:37.546050 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:48:37.546056 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:48:37.546061 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:48:37.546069 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:48:37.546074 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:48:37.546078 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:48:37.546089 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:48:37.546100 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:48:37.546150 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546158 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179360" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:48:37.546173 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:48:37.546196 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:48:37.546203 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:48:37.546207 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:48:37.546211 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:48:37.546217 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179360" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:48:37.546230 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:37.546237 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:37.546242 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:37.546256 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546265 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:48:37.546270 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:48:37.546295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.546305 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:48:37.546310 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.546335 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:48:37.546340 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:48:37.546344 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:48:37.546348 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:48:37.546352 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:48:37.546356 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:48:37.546361 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:48:37.546365 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:48:37.546372 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179360" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:48:37.546382 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:37.546390 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:37.546394 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:48:37.546400 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546406 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:48:37.546410 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:48:37.546435 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:48:37.546442 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546447 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546453 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546457 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:48:37.546471 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:48:37.546480 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:37.546484 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:48:37.546489 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:48:37.546496 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179360" 2019-10-19 08:48:37.546503 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:37.546508 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:48:37.546513 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:37.546519 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:37.546524 wsdl: in serializeType: returning: 179360 2019-10-19 08:48:37.546530 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:48:37.546537 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:48:37.546541 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:48:37.546545 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:48:37.546550 wsdl: in serializeType: returning: 179360 2019-10-19 08:48:37.546554 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179360 2019-10-19 08:48:37.546588 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179360 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:48:37.546593 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:48:37.546600 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9710"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:48:37.546614 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:48:37.546621 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179360 2019-10-19 08:48:37.546634 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:48:37.546719 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:48:37.546648 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:48:37.546660 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:48:37.546666 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:48:37.546671 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:48:37.546675 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:48:37.546682 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:37.546692 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:37.546702 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:48:37.546712 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:48:37.546727 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:48:37.546738 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:48:37.546746 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:48:37.553017 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:48:37.553063 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:48:37.553082 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:48:37.553089 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:48:37.553096 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:48:37.553101 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:48:37.553106 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:48:37.553110 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:48:37.553116 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:48:37.553146 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:48:38.673593 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:48:38.673641 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:48:38.673648 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:48:38.673653 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:48:38.673659 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:48:38.673664 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:48:38.673671 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:48:38.673676 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:48:38.673681 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:48:38.673687 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:48:34 GMT 2019-10-19 08:48:38.673693 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:48:38.673699 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:48:38.673704 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:48:38.673715 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:48:38.673746 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:48:38.673757 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:48:38.673768 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:48:38.673773 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:48:38.673778 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:48:38.673817 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:48:38.673829 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:48:38.673836 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:48:38.673868 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:48:38.673874 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:48:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:48:38.673912 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:48:38.673922 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:48:38.673948 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:48:38.673954 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:48:38.674071 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:48:38.674171 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:48:38.674177 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:48:38.674186 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:48:38.674197 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:48:38.674221 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:48:38.674276 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:48:38.674304 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:48:38.674316 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:48:38.674324 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:48:38.674332 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:48:38.674337 nusoap_client: detail =