Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 73.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834997 Model turbiny: HX25
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: IVECO
 Silnik: NEF4CYL2V
JR T2205
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:57:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:57:44.487510 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:57:44.487570 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:57:44.487586 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179233" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:57:44.487602 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:57:44.487614 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:57:44.487623 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:57:44.487638 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:57:44.487659 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:57:44.487666 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:57:44.487676 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:57:44.487686 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:57:44.487697 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:57:44.487702 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:57:44.487706 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:57:44.487710 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:57:44.487714 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:57:44.487725 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:57:44.487739 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:57:44.487748 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:57:44.487753 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:57:44.487759 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:57:44.487769 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:57:44.487778 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:57:44.495558 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:57:44.495574 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:57:44.495587 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:57:44.495593 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:57:44.495598 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:57:44.495603 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:57:44.495607 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:57:44.495640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:57:44.513841 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:57:44.513857 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:57:44.513864 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:57:44.513870 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:57:44.513875 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:57:44.513881 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:57:44.513886 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:57:44.513892 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:57:44.513898 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:57:44.513903 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:57:27 GMT 2019-04-26 05:57:44.513908 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:57:44.513914 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:57:44.513920 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:57:44.513929 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:57:44.513953 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:57:44.521499 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:57:44.521635 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-26 05:57:44.521659 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:57:44.529112 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.529385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.529424 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:57:44.529441 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-26 05:57:44.529498 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:57:44.536900 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:57:44.537092 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:57:44.537115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:57:44.537197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.537242 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:57:44.537261 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 05:57:44.537313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:57:44.537366 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:57:44.537399 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:57:44.537429 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:57:44.537460 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:57:44.544668 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:57:44.544733 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:57:44.544754 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-26 05:57:44.544822 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.544839 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.545097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.545127 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:57:44.545160 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.545176 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:57:44.545339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:57:44.545366 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-26 05:57:44.545384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.545404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:57:44.545419 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-26 05:57:44.545429 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:57:44.545434 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:57:44.545539 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:57:44.545577 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:57:44.545592 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:57:44.545599 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:57:44.545619 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:57:44.545624 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:57:44.545804 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:57:44.545820 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:57:44.545865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.545874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:57:44.545895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.545926 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.545935 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.545950 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:57:44.545972 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.545979 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.545991 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:57:44.546006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.546048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.546064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.546088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546116 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.546124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:57:44.546149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.546175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:57:44.546191 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546198 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:57:44.546212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546238 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.546246 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546256 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:57:44.546274 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.546281 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546291 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:57:44.546320 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.546327 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546338 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:57:44.546351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.546385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.546401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:57:44.546422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546447 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.546455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:57:44.546479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.546504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:57:44.546519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:57:44.546541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546566 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.546574 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546584 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:57:44.546602 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.546608 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546618 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:57:44.546636 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.546642 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546652 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:57:44.546670 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.546677 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546686 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.546699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.546738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.546754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.546775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546799 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546805 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.546867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.546883 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546895 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:57:44.546905 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:57:44.546917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:57:44.546941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:57:44.546956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.546963 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:57:44.546977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547002 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.547009 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547019 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:57:44.547033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547058 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.547073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547079 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.547093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547118 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.547126 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547136 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:57:44.547149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547174 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:57:44.547189 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547196 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:57:44.547210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.547241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.547264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.547310 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547317 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.547331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547362 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.547370 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547379 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:57:44.547393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547418 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:57:44.547433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547440 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:57:44.547453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547478 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.547485 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547495 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:57:44.547514 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.547520 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547530 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.547543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547573 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:57:44.547588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547594 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.547607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547632 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.547639 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547649 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:57:44.547663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547688 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:57:44.547703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547709 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:57:44.547722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547747 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.547754 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547764 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:57:44.547784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.547791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547805 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.547819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547849 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:57:44.547864 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547871 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.547884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.547916 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547926 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:57:44.547939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.547964 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:57:44.547979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.547985 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:57:44.547999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548023 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.548031 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548041 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.548055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548079 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:57:44.548094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548100 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.548113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548139 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.548146 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:57:44.548169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:57:44.548209 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548215 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:57:44.548229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.548260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.548283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548314 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.548330 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548336 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.548350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548375 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.548383 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548393 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:57:44.548406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548431 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:57:44.548446 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548452 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:57:44.548467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548492 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.548499 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548509 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:57:44.548522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.548562 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548568 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.548582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548606 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.548613 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548623 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:57:44.548637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548661 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:57:44.548676 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548682 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:57:44.548696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548720 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.548727 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548737 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:57:44.548750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.548790 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548796 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.548810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548835 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.548842 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:57:44.548865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.548890 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:57:44.548905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548911 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:57:44.548924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548948 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.548955 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548965 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:57:44.548983 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.548989 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.548999 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:57:44.549012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.549041 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.549056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549062 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.549076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549101 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.549108 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549118 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:57:44.549131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.549156 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:57:44.549171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549177 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:57:44.549190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.549221 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.549244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.549270 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.549284 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549291 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.549310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549336 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.549343 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549360 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:57:44.549373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.549398 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:57:44.549413 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549420 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:57:44.549434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549459 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:57:44.549466 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549476 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:57:44.549490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.549515 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.549530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549536 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.549550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549580 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.549641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.549657 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549668 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:57:44.549678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:57:44.549691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:57:44.549716 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:57:44.549731 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549737 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:57:44.549751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549776 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:57:44.549783 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549793 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:57:44.549806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.549831 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.549845 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549852 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.549865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549896 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.549953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.549970 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.549981 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:57:44.549991 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:57:44.550003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:57:44.550027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:57:44.550042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550049 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:57:44.550063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.550101 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:57:44.550129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.550136 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:57:44.550165 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.550171 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550181 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:57:44.550198 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.550205 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550215 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:57:44.550232 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.550239 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550249 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:57:44.550266 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.550273 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550282 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:57:44.550305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.550313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550324 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.550337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.550470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.550518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550533 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.550568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550632 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.550647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:57:44.550707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.550758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:57:44.550787 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550799 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:57:44.550826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550874 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.550887 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550907 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:57:44.550940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.550953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.550971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.551004 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.551017 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551035 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:57:44.551060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.551120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.551148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551159 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.551186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.551245 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:57:44.551299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.551359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:57:44.551388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551399 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:57:44.551426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.551488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.551533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.551580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.551609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551621 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.551647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551694 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.551719 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:57:44.551762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.551807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:57:44.551835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551845 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:57:44.551870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551914 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.551926 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.551943 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:57:44.551976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.551989 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.552039 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.552051 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552070 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:57:44.552094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.552153 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.552179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.552217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552262 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.552275 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:57:44.552327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.552390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:57:44.552420 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552432 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.552460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552512 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.552526 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552546 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:57:44.552582 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.552595 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552614 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:57:44.552649 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.552661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552680 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:57:44.552728 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.552740 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552759 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:57:44.552794 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.552807 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552826 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:57:44.552852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.552927 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.552955 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.552966 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.552995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.553042 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553056 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.553075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:57:44.553102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.553129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.553150 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.553178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553233 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553245 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553261 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553282 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553316 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.553340 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.553404 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.553451 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.553461 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553478 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:57:44.553507 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.553517 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553532 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:57:44.553559 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.553569 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553586 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:57:44.553613 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.553623 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553639 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:57:44.553666 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:57:44.553677 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553705 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:57:44.553732 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.553741 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553756 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.553783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.553795 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.553837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.553849 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553880 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:57:44.553907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.553915 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553925 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:57:44.553938 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.553991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.554010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554016 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.554038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554085 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.554099 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554118 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:57:44.554153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554167 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554188 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:57:44.554219 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554227 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554238 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:57:44.554256 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.554263 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554274 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:57:44.554294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.554337 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.554375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554401 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554408 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:57:44.554432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.554447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.554457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.554471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554499 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554529 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554545 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.554560 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554587 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.554594 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:57:44.554622 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554629 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554639 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:57:44.554657 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.554663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554673 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:57:44.554690 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.554697 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554707 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:57:44.554725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.554731 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554741 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:57:44.554761 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.554772 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554790 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:57:44.554825 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.554890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554903 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554924 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:57:44.554952 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554960 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.554971 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:57:44.554989 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.554995 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.555005 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:57:44.555023 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555029 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.555039 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:57:44.555052 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.555107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.555126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.555148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555173 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555180 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555191 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:57:44.555209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.555216 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.555243 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555250 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555259 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:57:44.555277 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.555290 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555302 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.555315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.555353 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555375 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.555390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555415 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555423 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:57:44.555446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.555461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.555471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.555485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555514 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555547 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.555578 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555605 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.555612 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555622 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:57:44.555640 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555647 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555657 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:57:44.555681 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.555688 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555698 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:57:44.555716 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.555723 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555734 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:57:44.555751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.555758 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555768 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:57:44.555786 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.555792 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555802 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:57:44.555820 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555827 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555837 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.555854 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555861 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555871 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:57:44.555889 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555895 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555905 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:57:44.555923 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.555930 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555939 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:57:44.555957 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555964 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.555973 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:57:44.555991 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.555998 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.556008 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:57:44.556021 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.556079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.556096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556124 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556131 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556141 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556154 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.556185 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556210 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.556217 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556227 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:57:44.556245 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.556252 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556262 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:57:44.556280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.556293 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556303 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:57:44.556322 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.556329 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556339 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:57:44.556357 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.556363 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556373 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:57:44.556391 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.556398 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556408 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:57:44.556425 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.556432 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556442 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:57:44.556460 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.556467 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556477 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:57:44.556494 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.556501 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556511 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:57:44.556529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.556535 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556545 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:57:44.556563 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.556570 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556580 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:57:44.556597 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.556604 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556614 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:57:44.556631 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.556639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.556666 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.556673 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556682 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:57:44.556695 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.556781 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556789 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:57:44.556813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556839 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.556846 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556856 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:57:44.556870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.556895 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556911 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556917 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.556931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556956 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.556963 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.556978 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:57:44.556991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.557017 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:57:44.557032 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557039 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:57:44.557052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.557084 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.557113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.557120 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557130 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:57:44.557147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.557154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:57:44.557181 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.557188 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557198 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:57:44.557211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.557247 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:57:44.557263 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557269 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.557293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557320 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.557327 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557337 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:57:44.557350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.557376 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:57:44.557390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.557417 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557424 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.557435 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.557464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.557478 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557503 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.557510 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557520 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:57:44.557538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.557545 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557559 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:57:44.557577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.557584 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557594 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:57:44.557612 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:57:44.557619 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557628 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:57:44.557646 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.557653 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557663 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:57:44.557680 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.557687 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557696 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:57:44.557714 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.557722 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557731 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:57:44.557749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.557756 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557765 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:57:44.557783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.557789 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557799 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:57:44.557816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.557823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557833 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.557846 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:57:44.557897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.557914 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557921 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:57:44.557939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.557971 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.557981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.557994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.558019 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.558034 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558041 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.558058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558084 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:57:44.558091 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558101 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:57:44.558115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.558140 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:57:44.558154 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:57:44.558179 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.558187 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:57:44.558196 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:57:44.558214 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:57:44.558221 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:57:44.558231 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:57:44.558249 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.558255 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:57:44.558266 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:57:44.558279 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:57:44.558307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.558324 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558331 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.558349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.558383 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558393 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.558411 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.558418 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558428 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:57:44.558445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.558453 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558462 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:57:44.558475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.558510 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558536 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558547 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.558574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558621 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558633 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558652 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:57:44.558679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.558708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.558730 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.558754 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558806 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558818 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558834 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.558903 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558944 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.558955 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.558971 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:57:44.559000 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559013 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559032 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:57:44.559067 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.559080 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559099 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:57:44.559135 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559148 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559168 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:57:44.559201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.559212 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559234 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:57:44.559302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559314 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559331 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:57:44.559360 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.559371 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559387 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:57:44.559415 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559426 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559442 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:57:44.559469 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559479 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559495 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:57:44.559516 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.559589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.559619 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559628 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:57:44.559657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559696 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559707 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559723 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:57:44.559751 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.559761 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:57:44.559803 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.559813 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559828 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:57:44.559904 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559913 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559925 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:57:44.559944 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.559951 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.559961 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:57:44.559974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.560015 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.560031 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560038 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.560065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560092 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560098 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.560159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.560175 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560186 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:57:44.560197 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:57:44.560209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:57:44.560233 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:57:44.560248 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560266 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:57:44.560282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560315 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.560322 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560336 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:57:44.560350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.560384 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.560400 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560407 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.560429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560456 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:57:44.560463 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560473 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:57:44.560487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.560512 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:57:44.560527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:57:44.560564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.560610 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.560634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.560667 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.560684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560690 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.560715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560743 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560750 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560760 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:57:44.560774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.560790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.560800 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:57:44.560814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560842 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560849 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560859 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.560903 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560930 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.560937 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560947 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:57:44.560965 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.560972 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.560982 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:57:44.560999 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561006 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561022 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:57:44.561041 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561048 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561058 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:57:44.561076 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561083 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561092 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:57:44.561110 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:57:44.561117 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561127 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:57:44.561144 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:57:44.561151 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561161 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:57:44.561179 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:57:44.561185 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561195 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:57:44.561213 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.561220 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561230 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:57:44.561247 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561254 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561264 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:57:44.561281 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561294 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561304 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:57:44.561322 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561329 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561339 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:57:44.561356 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561363 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561373 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:57:44.561386 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.561448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.561467 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561474 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:57:44.561495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561521 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561528 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:57:44.561551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.561576 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.561592 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561598 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.561612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561637 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.561645 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561655 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:57:44.561668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.561693 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:57:44.561708 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561716 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.561730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561754 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561761 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561775 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:57:44.561794 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.561800 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:57:44.561828 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.561834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:57:44.561862 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.561868 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561878 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:57:44.561891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.561932 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.561947 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561953 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.561967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.561993 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562000 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562010 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:57:44.562024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.562049 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.562063 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562091 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562098 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562108 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.562156 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.562190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:57:44.562218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.562225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:57:44.562252 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562259 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562269 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:57:44.562292 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.562299 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562309 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:57:44.562327 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562335 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562344 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:57:44.562362 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562369 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562378 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:57:44.562396 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:57:44.562403 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562413 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:57:44.562426 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.562468 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.562486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562493 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:57:44.562507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562533 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.562539 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562549 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:57:44.562567 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562574 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562584 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:57:44.562601 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562608 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562618 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:57:44.562636 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.562643 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562653 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:57:44.562670 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562677 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562687 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:57:44.562705 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562712 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562721 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:57:44.562739 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562759 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562770 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:57:44.562787 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.562794 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562804 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:57:44.562817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.562873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.562889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.562895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:57:44.563068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.563095 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.563102 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.563112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:57:44.563126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.563141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.563151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:57:44.563168 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:57:44.563175 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:57:44.563187 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:57:44.563203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.563209 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:57:44.563223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.563246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.563266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:57:44.563287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.563299 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:57:44.563310 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:57:44.563328 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.563335 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:57:44.563349 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:57:44.563366 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:57:44.563372 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:57:44.563382 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:57:44.563399 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.563406 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.563415 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.563433 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.563440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.563449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.563466 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.563473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.563483 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.563500 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.563506 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:57:44.563516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.563533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.563539 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:57:44.563549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.563566 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:57:44.563573 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:57:44.563582 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:57:44.563599 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.563606 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.563615 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.563632 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:57:44.563639 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:57:44.563648 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:57:44.563665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.563672 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:57:44.563685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.563702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.563709 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:57:44.563719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.563735 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:57:44.563741 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:57:44.563751 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:57:44.563767 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:57:44.563805 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.563834 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:57:44.563861 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.563888 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:57:44.563914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.563941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:57:44.563968 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.563994 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:57:44.564021 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.564047 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:57:44.564073 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:57:44.564099 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:57:44.564125 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:57:44.564151 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:57:44.564177 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:57:44.564205 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:57:44.564232 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.564257 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:57:44.564288 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.564316 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:57:44.564343 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.564369 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:57:44.564399 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.564426 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:57:44.564452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.564479 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:57:44.564505 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.564531 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:57:44.564558 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.564584 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:57:44.564611 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.564638 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:57:44.564665 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.564691 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:57:44.564718 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.564745 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:57:44.564772 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.564798 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:57:44.564825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.564852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.564878 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.564905 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.564931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.564957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.564983 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.565009 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:57:44.565035 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:57:44.565060 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:57:44.565095 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.565123 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:57:44.565149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.565175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.565201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.565227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:57:44.565254 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.565280 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:57:44.565313 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.565339 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:57:44.565366 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.565393 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:57:44.565419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.565445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:57:44.565471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.565499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:57:44.565527 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565546 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565572 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.565597 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565615 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565632 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565657 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.565683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.565785 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565815 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.565841 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565867 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.565892 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565909 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565935 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.565961 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.565978 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566004 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.566030 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566057 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.566082 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566109 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.566135 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566161 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.566187 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566213 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.566238 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566255 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.566313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.566366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566392 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.566418 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566444 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.566470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.566628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566662 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.566714 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566740 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.566767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.566852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.566970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.566987 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567021 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.567073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567107 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567123 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.567179 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567205 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.567232 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567266 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567286 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567317 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.567343 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567369 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:57:44.567394 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567411 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567427 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567453 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.567479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.567597 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567623 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:57:44.567649 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567675 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.567701 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567726 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.567752 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567785 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567832 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.567858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.567975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:57:44.568028 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568045 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568071 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.568097 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568114 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568131 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568156 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.568181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.568282 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568314 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568340 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568365 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568392 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568409 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568448 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568486 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568506 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568531 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568558 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568584 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568609 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568635 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.568660 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568712 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568737 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:57:44.568763 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:57:44.568830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.568882 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568908 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.568933 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.568959 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.568985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.569136 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569200 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.569226 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.569278 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.569369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:57:44.569487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569503 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569520 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.569588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569605 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.569690 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569731 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:57:44.569757 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569775 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569979 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.569997 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:57:44.570051 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570077 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:57:44.570102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570162 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.570188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:57:44.570314 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570340 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:57:44.570366 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570391 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:57:44.570418 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570443 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:57:44.570469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570519 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570545 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.570572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:57:44.570720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:57:44.570747 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.570805 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.570855 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.570903 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.570950 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.570997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.571045 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.571093 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.571144 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.571191 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.571239 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.571290 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.571338 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.571386 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.571434 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.571480 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.571527 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.571575 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.571624 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.571671 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.571719 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.571774 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.571830 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.571876 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.571922 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.571968 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.572015 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.572062 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.572110 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.572162 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.572209 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.572257 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.572318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.572366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.572414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.572462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.572508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.572557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.572604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.572657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.572704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.572750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.572798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.572844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.572890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.572938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.572986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.573032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.573078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.573126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.573174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.573222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.573270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.573329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.573381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.573428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.573474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.573520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.573566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.573615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.573662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.573714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.573761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.573808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.573864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.573911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.573958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.574005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.574051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.574097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.574145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.574192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.574239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.574290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.574339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.574384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.574430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.574477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.574524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.574569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.574617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.574665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.574747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.574834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.574927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.575028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.575126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.575205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.575293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.575393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.575490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.575576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.575655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.575743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.575820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.575899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.575989 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:57:44.576031 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.576151 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.576237 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.576300 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.576355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.576407 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.576460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.576513 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.576581 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.576636 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.576689 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.576743 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.576796 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.576849 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.576901 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.576954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.577025 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.577078 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.577132 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.577185 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.577239 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.577298 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.577351 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.577420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.577473 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.577526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.577604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.577658 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.577710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.577763 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.577815 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.577869 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.577929 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:57:44.577953 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.578007 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.578061 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.578115 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.578183 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.578237 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.578297 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.578351 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.578601 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.578657 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.578710 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.578763 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.578817 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.578871 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.578925 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.578982 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.579036 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.579091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.579145 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.579199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.579252 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.579311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.579365 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.579419 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.579473 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.579527 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.579580 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.579634 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.579687 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.579741 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.579794 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.579848 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.579908 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:57:44.579930 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.579980 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.580029 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.580077 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.580133 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.580181 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.580228 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.580276 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.580329 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.580377 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.580426 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.580474 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.580522 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.580570 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.580617 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.580665 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.580713 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.580762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.580810 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.580859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.580907 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.580954 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.581002 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.581050 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.581097 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.581149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.581197 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.581244 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.581301 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.581350 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.581398 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.581446 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.581500 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:57:44.581522 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.581573 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.581623 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.581672 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.581722 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.581772 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:57:44.581822 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:57:44.581872 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:57:44.581922 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.581973 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.582023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.582073 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.582122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.582172 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.582227 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.582277 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.582332 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.582383 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.582433 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.582485 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.582535 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.582585 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.582635 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.582686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:57:44.582736 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.582786 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.582836 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.582886 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.582936 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.582985 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.583036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.583086 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.583153 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:57:44.583170 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:57:44.583199 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:57:44.583227 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:57:44.583253 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:57:44.583278 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:57:44.583304 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.583324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.583334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.583344 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.583354 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.583364 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:57:44.583374 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:57:44.583383 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:57:44.583392 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.583401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.583410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.583618 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.583630 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.583640 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.583650 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.583659 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.583667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.583675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.583684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.583693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.583702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.583710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.583719 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.583728 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:57:44.583736 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.583758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.583766 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.583775 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.583784 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.583793 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.583801 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.583810 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.583819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.583828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.583836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.583844 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.583852 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.583863 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:57:44.583872 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:57:44.583880 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:57:44.583888 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.583895 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.583903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.583911 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.583918 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.583926 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.583933 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.583941 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.583948 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.583955 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.583963 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.583971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.583978 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.583985 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.583993 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.584000 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:57:44.584009 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.584017 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.584024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.584032 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.584040 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.584050 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.584395 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.584416 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.584431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.584447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.584461 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.584475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.584488 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.584502 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:57:44.584515 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:57:44.584528 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:57:44.584540 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.584553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.584566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.584578 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.584591 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.584604 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.584616 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.584628 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.584642 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.584655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.584667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.584680 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.584692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.584712 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.584725 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.584738 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:57:44.584751 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.584763 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.584775 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.584799 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.584811 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.584822 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.584834 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.584845 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.584858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:57:44.584871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.584883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:57:44.584896 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:57:44.584907 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:57:44.584920 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:57:44.584932 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:57:44.584944 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:57:44.584956 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:57:44.584968 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:57:44.584979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:57:44.584991 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:57:44.585003 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.585020 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.585031 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:57:44.585042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:57:44.585054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:57:44.585066 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.585084 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:57:44.585096 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:57:44.585109 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:57:44.585121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:57:44.585133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:57:44.585145 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:57:44.585157 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:57:44.585170 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:57:44.585181 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:57:44.585194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:57:44.585206 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:57:44.585218 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:57:44.585230 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:57:44.585241 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:57:44.585575 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:57:44.585594 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:57:44.585603 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:57:44.585612 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:57:44.585624 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:57:44.585633 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:57:44.585641 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:57:44.585669 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:57:44.585683 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:57:44.585760 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.585771 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179233" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:57:44.585794 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:57:44.585822 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:57:44.585830 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:57:44.585835 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:57:44.585840 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:57:44.585845 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179233" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:57:44.585856 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:57:44.585865 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:57:44.585870 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:57:44.585883 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.585894 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:57:44.585899 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:57:44.585925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.585936 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:57:44.585941 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.585966 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:57:44.585972 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:57:44.585977 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:57:44.585981 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:57:44.585985 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:57:44.585989 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:57:44.585994 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:57:44.585998 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:57:44.586005 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179233" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:57:44.586016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:57:44.586023 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:57:44.586027 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:57:44.586034 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.586039 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:57:44.586044 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:57:44.586069 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:57:44.586076 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.586081 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.586087 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.586092 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:57:44.586103 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:57:44.586111 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:57:44.586115 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:57:44.586121 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:57:44.586127 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179233" 2019-04-26 05:57:44.586134 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:57:44.586138 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:57:44.586144 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:57:44.586151 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:57:44.586156 wsdl: in serializeType: returning: 179233 2019-04-26 05:57:44.586162 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:57:44.586169 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:57:44.586174 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:57:44.586178 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:57:44.586183 wsdl: in serializeType: returning: 179233 2019-04-26 05:57:44.586188 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179233 2019-04-26 05:57:44.586211 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179233 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:57:44.586216 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:57:44.586222 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5296"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:57:44.586237 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:57:44.586243 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179233 2019-04-26 05:57:44.586255 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:57:44.586341 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:57:44.586269 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:57:44.586282 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:57:44.586293 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:57:44.586299 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:57:44.586303 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:57:44.586310 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:57:44.586321 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:57:44.586329 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:57:44.586335 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:57:44.586349 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:57:44.586360 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:57:44.586368 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:57:44.594441 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:57:44.594457 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:57:44.594468 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:57:44.594474 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:57:44.594479 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:57:44.594485 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:57:44.594489 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:57:44.594493 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:57:44.594498 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:57:44.594528 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:57:44.604222 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:57:44.604238 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:57:44.604245 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:57:44.604250 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:57:44.604255 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:57:44.604261 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:57:44.604267 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:57:44.604272 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:57:44.604278 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:57:44.604290 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:57:27 GMT 2019-04-26 05:57:44.604297 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:57:44.604302 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:57:44.604308 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:57:44.604316 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:57:44.604358 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:57:44.604368 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:57:44.604378 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:57:44.604383 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:57:44.604388 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:57:44.604425 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:57:44.604438 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:57:44.604444 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:57:44.604466 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:57:44.604473 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:57:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:57:44.604496 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:57:44.604506 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:57:44.604526 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:57:44.604532 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:57:44.604655 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:57:44.604748 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:57:44.604753 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:57:44.604762 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:57:44.604772 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:57:44.604794 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:57:44.604847 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:57:44.604874 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:57:44.604887 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:57:44.604895 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:57:44.604900 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:57:44.604904 nusoap_client: detail =