Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 71.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452203-0001 Model turbiny: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NISSAN
 Silnik:
JR T3428
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:24:30 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:24:45.461047 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:24:45.461092 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:45.461106 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200837" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:24:45.461122 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:45.461131 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:24:45.461139 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:24:45.461152 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:24:45.461160 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:45.461166 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:45.461175 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:45.461183 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:24:45.461193 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:24:45.461199 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:24:45.461203 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:24:45.461207 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:24:45.461211 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:24:45.461222 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:45.461236 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:45.461244 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:24:45.461249 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:24:45.461255 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:24:45.461264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:24:45.461272 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:24:45.469085 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:24:45.469102 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:24:45.469113 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:24:45.469119 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:45.469124 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:45.469129 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:24:45.469133 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:24:45.469165 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:24:45.485206 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:24:45.485234 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:24:45.485241 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:24:45.485247 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:24:45.485253 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:24:45.485263 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:24:45.485269 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:24:45.485281 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:24:45.485287 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:24:45.485293 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:24:30 GMT 2019-04-25 18:24:45.485299 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:24:45.485304 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:24:45.485317 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:24:45.485342 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:24:45.485370 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:24:45.493157 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.493189 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.500955 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 18:24:45.501329 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.501364 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.501390 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 18:24:45.508846 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:24:45.509050 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:24:45.509251 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.509301 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.509333 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.509358 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-25 18:24:45.517018 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.517127 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.517156 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.517181 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.517209 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.517230 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 18:24:45.524555 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:45.524588 soap_transport_http: read buffer of 4359 bytes 2019-04-25 18:24:45.524603 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:24:45.524612 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:24:45.524655 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:24:45.524699 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:24:45.524720 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:24:45.524730 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:24:45.524753 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:24:45.524762 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:24:45.524974 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:24:45.524994 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:24:45.525062 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525076 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:24:45.525107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525155 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.525169 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525191 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:24:45.525224 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.525236 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525253 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:24:45.525293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.525356 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.525382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.525419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525465 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.525476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:24:45.525519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.525574 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:24:45.525607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:24:45.525650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525704 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.525719 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525740 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:24:45.525779 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.525792 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525810 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:24:45.525840 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.525851 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525867 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:24:45.525890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.525948 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.525974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.525984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:24:45.526006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526048 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.526059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:24:45.526099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.526142 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:24:45.526166 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:24:45.526202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526256 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.526268 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526292 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:24:45.526323 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.526334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526350 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:24:45.526379 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.526390 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526415 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:24:45.526446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.526458 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526474 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.526496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.526567 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.526593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.526627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.526784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.526812 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526830 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:45.526848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:24:45.526869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:45.526911 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:24:45.526935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.526945 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:24:45.526968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527010 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.527021 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527037 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:45.527060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527102 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.527127 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527137 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.527159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527200 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.527211 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527228 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:24:45.527250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527302 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:24:45.527328 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527341 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:24:45.527359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.527392 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.527422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527448 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.527463 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527470 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.527483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527508 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.527516 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527526 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:24:45.527539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527564 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:24:45.527579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527585 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:24:45.527598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.527630 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527640 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:24:45.527658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.527665 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527675 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.527687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527716 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:24:45.527731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527738 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.527751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527776 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.527783 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527793 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:24:45.527806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527831 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:24:45.527846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527852 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:24:45.527866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527890 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.527897 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527907 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:24:45.527926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.527933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.527955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.527975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.527985 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:24:45.528000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528007 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.528026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528052 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.528059 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528069 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:24:45.528082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528107 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:24:45.528122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528128 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:24:45.528142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.528174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.528197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:24:45.528237 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528243 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.528256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528287 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.528295 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528305 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:24:45.528318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528343 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:24:45.528358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528364 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:24:45.528378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.528414 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528425 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.528438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528463 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.528478 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528485 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.528498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528523 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.528530 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528540 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:24:45.528553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528578 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:24:45.528593 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528599 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:24:45.528612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528636 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.528644 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528653 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:24:45.528666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528690 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.528705 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528712 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.528730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528755 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.528762 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528772 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:24:45.528785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528810 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:24:45.528825 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528834 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:24:45.528849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528874 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.528881 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528948 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:24:45.528965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.528981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.528991 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.529008 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529015 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.529033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529058 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.529066 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:24:45.529089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.529115 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:24:45.529130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529137 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:24:45.529150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529179 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.529187 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529196 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:24:45.529214 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.529221 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529230 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:24:45.529243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.529277 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.529295 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529301 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.529315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529340 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.529347 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:24:45.529370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.529396 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:24:45.529419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529428 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:24:45.529448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.529489 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529499 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.529512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.529538 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.529553 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529559 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.529573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529598 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.529605 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529615 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:24:45.529627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.529652 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:45.529667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529674 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:24:45.529687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529712 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:45.529719 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529729 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:24:45.529742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.529767 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.529782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529789 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.529802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529825 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529832 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.529891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.529907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:45.529929 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:24:45.529941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:45.529966 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:45.529981 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.529987 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:24:45.530001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530027 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:45.530034 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530044 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:24:45.530057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.530083 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.530097 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530104 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.530117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530141 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530148 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.530205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.530221 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530232 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:45.530242 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:24:45.530254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:45.530298 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:45.530315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530322 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:24:45.530336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530368 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530378 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:24:45.530396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530407 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:24:45.530438 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530445 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530454 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:24:45.530472 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.530479 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530489 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:24:45.530507 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.530514 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530524 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:24:45.530541 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.530548 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530557 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:24:45.530575 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.530581 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530591 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.530604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.530654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.530670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.530690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530715 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530722 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530732 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:24:45.530745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.530770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:24:45.530786 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530792 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:24:45.530806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530830 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530837 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530847 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:24:45.530864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.530898 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.530905 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530915 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:24:45.530927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.530961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.530976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.530982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.530995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531020 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531028 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:24:45.531051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.531076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:24:45.531091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531097 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:24:45.531111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531142 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.531165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.531190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.531205 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.531225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531257 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:24:45.531286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.531312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:45.531327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531334 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:24:45.531347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531372 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531379 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531389 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:24:45.531411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531430 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.531450 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531457 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531466 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:24:45.531479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.531515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.531530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531536 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.531551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531575 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:24:45.531605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.531630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:45.531645 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531651 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.531665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531689 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.531696 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531706 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:24:45.531724 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531740 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:45.531757 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.531764 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531774 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:45.531791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.531798 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531807 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:24:45.531825 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.531832 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531842 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:24:45.531854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.531896 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.531912 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531918 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.531932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531956 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.531964 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.531973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:24:45.531986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.532011 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.532025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532054 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532062 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532072 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532084 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.532115 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.532147 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532157 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.532175 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.532182 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532192 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:24:45.532210 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.532216 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532226 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:24:45.532244 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.532251 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532260 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:24:45.532326 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.532336 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532348 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:24:45.532369 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:45.532376 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532386 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:24:45.532408 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.532415 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532426 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.532445 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.532452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.532479 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.532485 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532496 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:45.532513 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.532520 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532529 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:45.532542 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.532621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.532642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532668 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.532675 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532684 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:45.532702 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.532709 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532718 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:24:45.532736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.532743 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532752 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:24:45.532770 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.532777 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532786 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:24:45.532799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.532837 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532858 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.532872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532898 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532905 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532915 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:24:45.532928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.532943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.532953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.532967 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.532994 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533011 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.533054 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533079 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.533086 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533096 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:24:45.533114 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533121 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533131 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:24:45.533149 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.533156 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533165 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:24:45.533183 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.533189 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533199 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:24:45.533217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.533223 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:24:45.533250 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.533257 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533267 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:24:45.533291 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533298 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533308 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.533326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533332 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533342 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:24:45.533359 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533366 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533376 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:24:45.533393 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533402 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:45.533437 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533444 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533453 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:45.533466 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.533522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.533541 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533547 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.533562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533587 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533594 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533613 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:24:45.533631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.533638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.533665 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.533672 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533681 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:24:45.533699 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.533706 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533715 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.533728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.533766 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533787 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.533802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533827 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533844 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:24:45.533857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.533872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.533882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.533896 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533925 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533932 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533942 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533955 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.533971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.533985 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534010 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.534017 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534027 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:24:45.534045 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534052 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534062 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:24:45.534083 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.534090 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534100 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:24:45.534118 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.534125 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534135 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:24:45.534152 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534159 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534169 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:24:45.534187 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534193 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534203 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:24:45.534221 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534227 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534237 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.534254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534262 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534272 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:24:45.534311 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534318 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534328 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:24:45.534346 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534353 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534363 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:24:45.534380 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534387 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534397 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:45.534415 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534422 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534431 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:45.534444 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.534505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.534522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534550 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534557 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534567 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.534611 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534636 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.534644 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534653 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:24:45.534672 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.534678 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534688 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:24:45.534706 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.534713 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534722 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:24:45.534740 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534747 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534757 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:24:45.534775 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534782 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534791 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:24:45.534808 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534815 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534825 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:24:45.534842 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.534849 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534858 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:24:45.534876 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534883 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534892 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:24:45.534910 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534917 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534926 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:24:45.534944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534951 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:24:45.534978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.534984 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.534994 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:24:45.535011 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.535018 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.535028 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:24:45.535045 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.535052 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.535061 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.535079 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.535086 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.535095 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:24:45.535108 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.535176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.535195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535202 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:24:45.535218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535243 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.535250 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535260 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:24:45.535277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.535305 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.535325 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535332 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.535346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535371 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.535379 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535389 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:24:45.535402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.535427 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:24:45.535442 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535448 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:24:45.535462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.535494 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.535522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.535529 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535538 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:24:45.535556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.535562 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535572 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:24:45.535590 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.535596 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535606 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:24:45.535618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.535656 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:24:45.535672 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535678 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.535693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535718 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.535725 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535735 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:24:45.535747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.535762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.535772 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:24:45.535786 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.535812 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:24:45.535820 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.535829 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:24:45.535842 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.535858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.535872 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.535898 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.535905 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.535915 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:24:45.535933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.535940 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.535950 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:24:45.535967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.535974 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.535984 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:24:45.536002 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:45.536008 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536018 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:24:45.536036 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.536042 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536052 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:24:45.536070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.536076 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536086 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:24:45.536103 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.536110 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:45.536137 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.536144 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536154 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:24:45.536172 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.536178 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536188 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:24:45.536206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.536212 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.536234 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:45.536291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.536310 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536321 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:24:45.536335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536360 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.536367 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536377 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.536390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.536415 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.536430 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536437 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.536451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536476 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:45.536483 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536493 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:24:45.536506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.536531 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:24:45.536545 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:45.536572 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.536579 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:45.536589 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:24:45.536611 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:45.536618 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:45.536627 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:24:45.536645 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.536652 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:45.536662 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:24:45.536674 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:45.536699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.536715 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536721 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.536736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536762 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.536769 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536779 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.536797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.536804 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536813 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:24:45.536831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.536837 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536847 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:24:45.536860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.536893 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.536908 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536914 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.536928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536952 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.536960 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536970 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:24:45.536983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.536998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.537008 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.537022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537049 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537056 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537066 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.537109 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537134 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537141 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537151 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:24:45.537169 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537176 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537185 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:24:45.537203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.537210 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537219 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:24:45.537237 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537244 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537253 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:24:45.537271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.537282 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537292 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:24:45.537319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537325 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537335 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:24:45.537353 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.537360 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537370 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:24:45.537387 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537394 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537404 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:45.537421 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537428 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537438 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:45.537451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.537498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.537515 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537522 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:24:45.537538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537563 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537570 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537580 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:24:45.537598 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.537605 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537615 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:45.537632 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.537639 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537648 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:45.537666 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537672 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537682 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:24:45.537699 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.537706 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537716 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:24:45.537729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.537770 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.537785 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.537805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537829 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537835 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537873 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.537893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.537910 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537920 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:45.537930 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:24:45.537943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:45.537967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:24:45.537982 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.537988 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:24:45.538003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538027 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.538035 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538045 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:24:45.538057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.538082 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.538097 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538104 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.538117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538142 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:24:45.538149 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538159 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:24:45.538171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.538196 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:24:45.538211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538218 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:24:45.538231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.538262 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.538293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.538319 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.538334 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538341 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.538355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538380 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538387 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538397 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:24:45.538410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.538425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.538435 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:24:45.538449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538476 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538484 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538494 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.538536 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538561 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538569 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538579 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:24:45.538597 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538603 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538613 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:24:45.538630 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538637 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538646 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:24:45.538664 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538670 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538680 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:24:45.538701 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538707 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538717 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:24:45.538734 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:45.538741 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538751 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:24:45.538768 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:45.538775 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538784 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:24:45.538802 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:45.538809 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538818 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:24:45.538836 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.538843 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538852 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:24:45.538870 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538876 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538886 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:24:45.538903 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538910 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538920 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:24:45.538937 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538944 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538954 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:24:45.538971 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.538978 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.538987 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:24:45.539000 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.539068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.539086 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539093 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:24:45.539109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539141 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.539148 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539158 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:24:45.539171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.539196 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.539211 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539218 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.539231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539256 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.539263 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539277 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:24:45.539291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.539317 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:24:45.539332 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539339 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.539352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539377 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.539384 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539394 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:24:45.539412 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.539418 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539428 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:45.539446 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.539452 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539462 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:45.539479 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.539486 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539496 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:24:45.539509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.539546 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539561 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539568 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.539582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539607 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539625 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:24:45.539638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.539653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.539663 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.539677 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539705 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539712 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539722 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539735 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.539766 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.539811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:45.539837 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.539844 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:45.539870 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.539876 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539885 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:24:45.539902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.539909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539918 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:24:45.539934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.539941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:45.539967 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.539973 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.539982 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:24:45.539999 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:24:45.540006 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.540015 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:24:45.540027 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.540066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.540082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540088 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:24:45.540102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540126 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.540133 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540142 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:24:45.540159 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540166 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540175 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:24:45.540192 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540198 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540207 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:24:45.540224 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.540230 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540239 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:24:45.540256 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540263 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540289 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:24:45.540310 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540317 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540327 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:24:45.540344 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540351 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540361 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:24:45.540378 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540385 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540395 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:24:45.540407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.540460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.540476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540483 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:24:45.540499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540524 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.540531 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:24:45.540554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.540579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:24:45.540596 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:45.540603 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:24:45.540614 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:24:45.540630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540636 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:24:45.540650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.540693 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:45.540709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.540720 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:45.540730 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:24:45.540747 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.540754 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:24:45.540764 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:24:45.540794 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:45.540801 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:24:45.540811 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:24:45.540827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.540834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.540843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.540860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.540866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.540876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.540892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.540898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.540908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.540924 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.540930 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:24:45.540940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.540956 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.540962 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:24:45.540971 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.540988 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:45.540994 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:24:45.541003 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:24:45.541020 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.541026 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.541036 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.541052 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:24:45.541058 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:24:45.541068 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:24:45.541096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.541104 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:24:45.541114 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.541131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.541137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:45.541147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.541163 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:45.541170 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:24:45.541179 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:24:45.541193 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:24:45.541226 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.541256 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:24:45.541290 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.541318 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:24:45.541344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.541371 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:24:45.541397 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.541424 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:24:45.541451 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.541478 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:24:45.541504 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:24:45.541531 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:24:45.541557 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:24:45.541583 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:24:45.541624 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:24:45.541652 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:24:45.541678 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.541705 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:24:45.541731 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.541795 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:24:45.541826 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.541852 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:24:45.541878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.541905 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:24:45.541931 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.541958 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:45.541985 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.542011 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:45.542198 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.542226 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:45.542252 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.542285 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:24:45.542313 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.542339 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:24:45.542365 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.542394 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:45.542421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.542456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:45.542483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.542510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.542537 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.542563 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.542589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.542615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.542641 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.542668 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:24:45.542694 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:24:45.542720 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:24:45.542746 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.542773 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:24:45.542799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.542825 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.542851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.542877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:24:45.542912 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.542938 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:24:45.542965 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.542991 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:24:45.543018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.543044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:24:45.543071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.543097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:45.543123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.543151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:24:45.543179 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543197 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543223 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.543249 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543266 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543289 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543316 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.543342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.543451 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543477 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543503 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543529 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543555 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543572 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543598 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543624 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543646 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543672 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543699 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543725 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543757 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543783 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.543809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543860 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543886 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.543913 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543930 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.543955 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.543981 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.544034 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544060 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.544086 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544112 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.544138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544222 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.544296 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544313 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544359 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.544385 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544412 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.544438 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544472 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.544524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.544643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.544751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.544853 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544879 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.544906 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544924 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544940 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544957 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.544988 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.545014 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545040 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:45.545066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545083 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545099 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545125 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.545151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.545268 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545299 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:24:45.545325 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545351 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.545408 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545436 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.545462 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545537 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.545564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:24:45.545739 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545756 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545782 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.545807 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545824 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545841 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545866 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.545892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.545967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.545993 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546020 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546046 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546072 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546097 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546114 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546140 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546166 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546183 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546208 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546234 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546260 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546292 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546319 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.546349 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546376 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546402 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546428 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:45.546453 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:45.546521 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546547 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.546601 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.546655 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546682 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.546708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546725 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.546860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.546945 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.546972 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.546998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.547089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:45.547206 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547287 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.547314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547390 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.547416 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547443 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:45.547469 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547485 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547519 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547545 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:45.547570 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547596 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:45.547622 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547639 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.547712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:45.547831 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547857 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:24:45.547883 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547908 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:45.547934 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.547960 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:45.547986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548003 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548020 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548036 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.548088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:45.548230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:24:45.548262 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.548327 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.548378 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.548427 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.548475 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.548523 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.548571 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.548619 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.548683 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.548731 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.548779 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.548826 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.548873 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.548921 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.548970 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.549017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.549064 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.549112 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.549161 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.549209 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.549276 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.549333 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.549396 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.549444 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.549491 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.549537 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.549584 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.549633 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.549682 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.549749 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.549796 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.549845 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.549901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.549949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.549997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.550045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.550092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.550140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.550211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.550263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.550317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.550365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.550413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.550460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.550506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.550555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.550603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.550665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.550713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.550762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.551005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.551055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.551104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.551157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.551208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.551256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.551309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.551356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.551403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.551452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.551500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.551551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.551598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.551647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.551704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.551752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.551800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.551848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.551895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.551943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.551990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.552044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.552092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.552138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.552187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.552234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.552302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.552352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.552400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.552446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.552494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.552542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.552590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.552640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.552689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.552741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.552793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.552839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.552886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.552933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.552980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.553035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.553084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.553138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.553186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.553234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.553295 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:24:45.553327 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.553389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.553444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.553499 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.553557 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.553612 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.553665 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.553719 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.553785 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.553837 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.553889 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.553941 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.553993 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.554046 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.554097 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.554149 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.554200 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.554251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.554325 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.554379 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.554432 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.554485 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.554539 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.554592 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.554645 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.554699 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.554795 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.554847 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.554899 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.554950 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.555002 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.555053 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.555112 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:24:45.555135 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.555203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.555257 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.555317 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.555372 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.555426 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.555480 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.555534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.555588 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.555642 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.555696 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.555750 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.555816 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.555868 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.555921 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.555977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.556030 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.556083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.556134 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.556187 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.556491 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.556547 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.556601 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.556655 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.556708 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.556763 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.556829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.556881 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.556933 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.556985 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.557036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.557088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.557147 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:24:45.557168 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.557216 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.557263 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.557333 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.557388 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.557437 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.557486 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.557534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.557583 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.557631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.557680 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.557728 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.557850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.557903 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.557951 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.558090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.558155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.558229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.558298 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.558348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.558397 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.558454 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.558504 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.558553 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.558601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.558656 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.558705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.558754 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.558815 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.558861 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.558908 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.558955 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.559024 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:24:45.559046 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.559098 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.559149 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.559199 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.559249 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.559306 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:45.559357 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:45.559418 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:45.559470 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.559522 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.559572 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.559623 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.559674 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.559725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.559793 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.559842 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.559890 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.559940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.559989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.560038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.560087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.560135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.560184 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.560232 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:45.560301 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.560353 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.560410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.560462 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.560513 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.560563 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.560614 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.560664 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.560718 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:24:45.560736 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:24:45.560765 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:24:45.560805 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:24:45.560831 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:24:45.560857 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:24:45.560875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.560889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.560898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.560906 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.560914 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.560923 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:45.560931 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:45.560939 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:45.560946 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.560955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.560962 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.560970 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.560978 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.560987 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.560994 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.561009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.561017 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561024 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.561040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.561047 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.561055 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.561067 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:45.561075 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.561082 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.561090 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.561098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.561105 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.561113 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.561120 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.561127 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.561135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.561144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.561151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.561160 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.561167 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.561176 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:45.561183 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:45.561191 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:45.561198 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.561205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.561213 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.561220 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.561228 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561235 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561242 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561249 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.561257 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.561264 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.561306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.561314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.561321 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.561329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:45.561336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.561344 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.561351 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.561358 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.561366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.561374 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.561381 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.561388 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.561396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.561408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.561417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.561425 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.561432 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.561440 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:45.561447 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:45.561454 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:45.561462 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.561469 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.561476 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.561487 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.561494 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561501 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561508 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561515 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.561522 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.561529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561536 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561573 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.561585 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.561597 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.561608 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.561619 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:45.561631 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.561644 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.561657 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.561670 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.561680 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.561688 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.561695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.561703 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.561710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:45.561718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.561725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:45.561732 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:45.561739 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:45.561746 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:45.561753 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:45.561760 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:45.561766 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:45.561774 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:45.561780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:45.561787 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:45.561794 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561803 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561810 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:45.561816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:45.561823 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:45.561829 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561837 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:45.561843 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:45.561850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:45.561856 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:45.561863 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:45.561870 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:45.561876 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:45.561883 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:45.561890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:45.561897 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:45.561903 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:45.561910 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:45.561921 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:45.561929 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:45.562159 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:24:45.562170 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:24:45.562175 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:24:45.562179 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:24:45.562186 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:24:45.562190 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:24:45.562194 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:24:45.562203 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:24:45.562211 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:24:45.562250 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562257 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200837" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:24:45.562270 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:24:45.562322 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:24:45.562330 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:24:45.562334 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:24:45.562339 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:24:45.562344 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200837" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:24:45.562355 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:45.562361 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:45.562367 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:45.562383 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562398 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:45.562407 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:24:45.562444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.562460 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:24:45.562470 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.562512 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:24:45.562520 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:24:45.562525 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:24:45.562529 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:24:45.562533 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:24:45.562537 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:24:45.562542 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:24:45.562547 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:24:45.562553 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200837" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:24:45.562564 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:45.562571 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:45.562575 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:45.562582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562593 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:24:45.562598 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:45.562622 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:24:45.562629 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562633 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562639 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562644 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:45.562654 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:24:45.562662 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:45.562667 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:24:45.562672 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:24:45.562678 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200837" 2019-04-25 18:24:45.562685 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:45.562690 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:24:45.562695 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:45.562701 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:45.562706 wsdl: in serializeType: returning: 200837 2019-04-25 18:24:45.562712 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:24:45.562719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:45.562728 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:24:45.562732 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:24:45.562737 wsdl: in serializeType: returning: 200837 2019-04-25 18:24:45.562742 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200837 2019-04-25 18:24:45.562761 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200837 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:24:45.562766 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:24:45.562813 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7628"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:24:45.562829 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:24:45.562834 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200837 2019-04-25 18:24:45.562844 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:24:45.562913 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:24:45.562855 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:24:45.562866 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:24:45.562871 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:24:45.562875 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:24:45.562879 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:24:45.562886 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:45.562894 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:45.562902 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:24:45.562907 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:24:45.562919 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:24:45.562928 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:24:45.562935 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:24:45.570667 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:24:45.570687 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:24:45.570699 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:24:45.570705 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:24:45.570710 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:45.570715 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:45.570720 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:24:45.570724 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:24:45.570733 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:24:45.570759 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:24:45.580481 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:24:45.580501 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:24:45.580508 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:24:45.580513 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:24:45.580518 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:24:45.580524 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:24:45.580530 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:24:45.580535 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:24:45.580545 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:24:45.580551 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:24:30 GMT 2019-04-25 18:24:45.580557 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:24:45.580563 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:24:45.580568 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:24:45.580577 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:24:45.580601 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:24:45.580611 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:24:45.580620 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:24:45.580625 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:24:45.580630 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:24:45.580660 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:24:45.580671 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:24:45.580677 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:24:45.580694 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:24:45.580701 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:24:30 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:24:45.580737 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:24:45.580746 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:24:45.580772 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:24:45.580778 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:24:45.580883 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:24:45.580987 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:24:45.580994 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:24:45.581002 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:24:45.581012 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:24:45.581038 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:24:45.581097 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:24:45.581382 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:24:45.581403 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:24:45.581411 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:24:45.581416 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:24:45.581421 nusoap_client: detail =