Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 70.0/73.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
175733 Model turbiny: S300
 Producent OE: BWTS USA
 Pojazd: International
 Silnik:
JR T3765
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 04:42:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 06:42:48.449808 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 06:42:48.449859 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:42:48.449874 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205211" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 06:42:48.449899 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:42:48.449911 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 06:42:48.449919 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 06:42:48.449932 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 06:42:48.449940 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:42:48.449947 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:42:48.449956 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:42:48.449965 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:42:48.449976 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:42:48.449981 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:42:48.449986 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:42:48.449991 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:42:48.449995 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 06:42:48.450008 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:42:48.450019 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:42:48.450028 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:42:48.450034 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 06:42:48.450040 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 06:42:48.450056 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:42:48.450065 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:42:48.457969 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:42:48.457997 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:42:48.458010 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 06:42:48.458017 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:42:48.458023 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:42:48.458028 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:42:48.458032 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 06:42:48.458069 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 06:42:48.474044 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 06:42:48.474085 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 06:42:48.474099 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:42:48.474110 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:42:48.474121 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:42:48.474132 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:42:48.474143 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:42:48.474155 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:42:48.474167 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:42:48.474178 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:42:43 GMT 2019-08-24 06:42:48.474189 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:42:48.474199 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 06:42:48.474211 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:42:48.474227 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 06:42:48.474268 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 06:42:48.474298 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 06:42:48.481983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.482041 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 06:42:48.482067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.482134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:42:48.489783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.489841 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 06:42:48.489880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.489904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.489937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.489959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.489995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.490025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.490100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:42:48.490123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.490147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.490166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.497798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.497884 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 06:42:48.497932 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 06:42:48.497957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.497993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.498613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.505813 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:42:48.505899 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 06:42:48.505928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.505959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.505985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506094 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506892 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.506984 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-24 06:42:48.507033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:42:48.507498 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-24 06:42:48.507518 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:42:48.507527 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 06:42:48.507675 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 06:42:48.507735 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:42:48.507758 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:42:48.507779 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:42:48.507807 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 06:42:48.507817 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 06:42:48.508073 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 06:42:48.508096 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 06:42:48.508175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 06:42:48.508225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508281 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.508298 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508328 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:42:48.508367 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.508381 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508400 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:42:48.508430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.508501 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.508531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.508573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508625 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.508639 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 06:42:48.508687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.508739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:42:48.508775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 06:42:48.508815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508864 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.508878 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508897 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:42:48.508931 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.508944 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.508962 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:42:48.508996 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.509008 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509027 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:42:48.509054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.509118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.509146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 06:42:48.509186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509234 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.509247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 06:42:48.509292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.509340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 06:42:48.509368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 06:42:48.509407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.509467 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509485 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:42:48.509520 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.509532 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509550 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:42:48.509583 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.509596 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509614 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:42:48.509647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.509660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.509704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.509778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.509808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.509846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509892 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.509983 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.510021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.510054 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510074 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:42:48.510094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 06:42:48.510119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:42:48.510166 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:42:48.510194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 06:42:48.510238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510287 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.510299 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510317 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:42:48.510350 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.510362 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510380 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:42:48.510413 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.510425 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510443 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:42:48.510476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.510488 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.510532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.510599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.510626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.510666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510716 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.510729 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510748 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 06:42:48.510784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.510832 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:42:48.510861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510872 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 06:42:48.510898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510946 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.510959 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.510978 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:42:48.511004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.511052 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.511080 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511092 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.511116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511163 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.511176 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511201 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 06:42:48.511229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.511276 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:42:48.511304 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511316 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 06:42:48.511341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511388 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.511401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511420 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.511446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.511492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.511520 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511532 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.511558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511605 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.511618 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511637 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 06:42:48.511664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.511711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 06:42:48.511740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511751 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 06:42:48.511784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511836 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.511849 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511867 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:42:48.511902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.511915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.511958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.511991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.512012 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 06:42:48.512041 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512052 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.512078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512124 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.512138 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512156 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 06:42:48.512182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.512229 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 06:42:48.512258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512269 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 06:42:48.512294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512340 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.512353 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512371 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:42:48.512403 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.512415 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.512459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.512512 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 06:42:48.512540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512551 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.512577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.512637 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512656 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 06:42:48.512683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.512730 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 06:42:48.512757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512776 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 06:42:48.512804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.512863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.512907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.512955 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 06:42:48.512982 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.512993 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.513021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513068 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.513081 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513099 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 06:42:48.513124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.513170 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 06:42:48.513198 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513209 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 06:42:48.513236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513282 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.513294 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.513339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.513385 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.513413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513425 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.513451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513499 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.513512 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513530 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 06:42:48.513555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.513602 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:42:48.513637 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513704 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 06:42:48.513738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513775 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.513784 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513796 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:42:48.513811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.513841 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.513857 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513864 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.513879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513906 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.513913 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513924 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 06:42:48.513937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.513963 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:42:48.513979 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.513985 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 06:42:48.514000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514025 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.514032 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514042 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:42:48.514055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514081 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.514096 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514102 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.514116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514140 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.514147 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 06:42:48.514170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:42:48.514210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514217 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 06:42:48.514231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514256 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.514263 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514272 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 06:42:48.514290 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.514297 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514307 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 06:42:48.514319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514348 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.514363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514369 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.514383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514408 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.514415 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514425 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 06:42:48.514438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514463 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:42:48.514478 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514484 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:42:48.514498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.514530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.514552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514577 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.514592 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514598 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.514612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514648 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.514655 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514665 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:42:48.514685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514713 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:42:48.514729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514735 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:42:48.514749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514775 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:42:48.514782 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514792 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:42:48.514805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.514831 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.514846 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514852 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.514865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514889 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514895 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514934 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.514954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.514971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.514982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:42:48.514992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 06:42:48.515005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:42:48.515029 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:42:48.515044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515050 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 06:42:48.515065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515090 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:42:48.515097 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515107 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:42:48.515120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.515145 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.515160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515166 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.515179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515202 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515209 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.515266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.515282 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515292 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:42:48.515302 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 06:42:48.515314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:42:48.515338 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:42:48.515353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515360 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:42:48.515375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515400 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:42:48.515407 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515416 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:42:48.515429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.515454 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.515469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515475 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.515489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515519 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.515575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.515591 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:42:48.515612 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 06:42:48.515624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:42:48.515648 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:42:48.515662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515669 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 06:42:48.515689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.515723 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 06:42:48.515750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.515757 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 06:42:48.515784 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.515791 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515800 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:42:48.515818 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.515825 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515834 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:42:48.515851 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.515858 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515867 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:42:48.515885 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.515892 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515901 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 06:42:48.515918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.515925 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.515947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.515986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.515997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.516022 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516028 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.516043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516068 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516075 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 06:42:48.516098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:42:48.516138 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516144 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 06:42:48.516158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516182 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516189 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516199 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:42:48.516217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516223 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516233 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.516251 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516257 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516267 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:42:48.516280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.516327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516333 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.516347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516372 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516379 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 06:42:48.516402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:42:48.516442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:42:48.516462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.516516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.516556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516562 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.516576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516601 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516608 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:42:48.516640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:42:48.516685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516692 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:42:48.516706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516732 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516740 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516749 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:42:48.516767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516783 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.516801 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516807 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516817 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:42:48.516830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.516878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516884 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.516899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.516931 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:42:48.516955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.516970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.516980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:42:48.516995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517001 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.517019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517043 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517051 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517060 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:42:48.517078 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.517084 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517094 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:42:48.517111 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.517118 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517127 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:42:48.517145 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517152 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517162 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:42:48.517179 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517186 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517196 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:42:48.517209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.517250 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.517265 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517271 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.517285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517310 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517326 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 06:42:48.517340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.517364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.517379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517410 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517418 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517428 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517441 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.517470 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.517502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.517530 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.517537 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517546 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 06:42:48.517564 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.517570 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517580 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 06:42:48.517597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.517604 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517613 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:42:48.517638 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.517645 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517654 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 06:42:48.517671 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:42:48.517683 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517693 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 06:42:48.517711 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517719 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517728 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.517746 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517752 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517761 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.517779 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517785 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517795 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 06:42:48.517812 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517818 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517828 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:42:48.517845 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.517851 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517860 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:42:48.517873 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.517928 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.517946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517952 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.517967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.517991 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.517998 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518017 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:42:48.518035 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518042 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518051 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:42:48.518069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518076 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518085 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:42:48.518102 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.518109 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518118 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:42:48.518131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.518167 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.518203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518228 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518235 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 06:42:48.518258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.518283 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.518297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518324 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.518384 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518408 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.518415 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518425 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:42:48.518442 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518449 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518459 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:42:48.518476 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.518483 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518492 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:42:48.518509 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.518516 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518525 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:42:48.518543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.518550 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:42:48.518581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.518588 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:42:48.518616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.518659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518665 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518675 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:42:48.518698 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518705 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518715 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:42:48.518733 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:42:48.518766 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518782 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:42:48.518795 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.518849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.518867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.518890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518915 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518923 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518932 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:42:48.518950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.518956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.518982 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.518989 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.518998 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:42:48.519015 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.519022 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.519031 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.519071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.519082 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.519103 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.519117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.519142 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519149 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.519159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 06:42:48.519172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.519186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.519196 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.519210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519237 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519253 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.519296 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519321 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.519328 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519338 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:42:48.519355 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.519362 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519371 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:42:48.519388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.519395 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519404 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:42:48.519421 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.519428 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519437 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:42:48.519454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.519461 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519470 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:42:48.519487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.519495 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:42:48.519521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.519528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.519555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.519562 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519571 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:42:48.519589 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.519595 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519605 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:42:48.519622 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519629 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519638 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 06:42:48.519655 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.519661 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519671 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:42:48.519694 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.519701 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519711 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:42:48.519724 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.519780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.519796 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519823 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519830 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519840 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519853 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.519883 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519908 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.519915 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519925 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 06:42:48.519942 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.519950 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519959 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 06:42:48.519977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.519983 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.519993 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:42:48.520010 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.520017 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520026 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 06:42:48.520043 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.520050 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520059 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 06:42:48.520076 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.520083 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520100 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:42:48.520119 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.520126 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520135 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 06:42:48.520152 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.520159 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520168 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 06:42:48.520186 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.520192 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520202 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 06:42:48.520219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.520225 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:42:48.520252 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.520259 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520268 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:42:48.520285 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.520292 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520301 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 06:42:48.520318 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.520325 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.520351 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.520357 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520366 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 06:42:48.520379 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.520471 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520478 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 06:42:48.520498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520524 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.520531 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520544 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:42:48.520558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.520583 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520599 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520605 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.520619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520643 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.520650 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 06:42:48.520673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.520704 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:42:48.520719 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520726 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 06:42:48.520739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.520771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.520806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.520813 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520822 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:42:48.520839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.520846 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:42:48.520878 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.520884 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520894 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:42:48.520907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.520943 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 06:42:48.520958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.520965 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.520978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521003 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.521010 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521019 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 06:42:48.521033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.521058 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 06:42:48.521071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.521100 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521107 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.521121 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521134 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.521151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.521165 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521190 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.521197 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521207 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 06:42:48.521224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.521231 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521240 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 06:42:48.521257 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.521264 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521273 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 06:42:48.521290 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:42:48.521297 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521306 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:42:48.521323 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.521330 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521339 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 06:42:48.521356 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.521372 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521381 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 06:42:48.521399 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.521406 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521415 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:42:48.521432 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.521439 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521448 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 06:42:48.521466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.521473 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521487 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 06:42:48.521505 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.521512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.521534 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 06:42:48.521583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.521601 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521607 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 06:42:48.521626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.521658 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.521686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.521719 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.521734 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521740 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.521754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521778 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:42:48.521786 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521795 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 06:42:48.521808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.521823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.521832 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:42:48.521846 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 06:42:48.521871 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.521879 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:42:48.521888 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 06:42:48.521906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:42:48.521913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 06:42:48.521927 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 06:42:48.521945 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.521952 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:42:48.521962 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 06:42:48.521975 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 06:42:48.521999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.522014 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522021 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.522034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.522066 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522075 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.522093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522100 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522111 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:42:48.522128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522135 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522144 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:42:48.522157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.522191 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522205 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522212 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.522229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522255 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522271 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 06:42:48.522284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.522309 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.522322 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522349 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522356 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522365 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.522408 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522433 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522440 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522454 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 06:42:48.522472 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522479 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 06:42:48.522506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.522513 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522522 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:42:48.522539 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522546 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522555 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 06:42:48.522572 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.522579 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522588 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 06:42:48.522606 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522613 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522622 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 06:42:48.522640 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.522647 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522656 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 06:42:48.522673 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522685 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522695 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:42:48.522713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:42:48.522742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.522788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.522806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522813 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 06:42:48.522831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522857 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522864 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522873 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:42:48.522891 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.522898 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522907 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:42:48.522924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.522931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522940 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:42:48.522958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.522965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.522978 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:42:48.522996 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.523004 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523013 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:42:48.523026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.523067 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.523083 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523089 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.523103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.523192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.523208 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523219 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:42:48.523229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 06:42:48.523242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:42:48.523266 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:42:48.523281 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523287 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 06:42:48.523305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523329 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.523336 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523346 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 06:42:48.523359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.523384 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.523399 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523405 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.523419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523443 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:42:48.523450 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523460 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 06:42:48.523473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.523497 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 06:42:48.523512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523518 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 06:42:48.523537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.523569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.523592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.523617 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.523631 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523638 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.523651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523677 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523689 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523700 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 06:42:48.523713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.523728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.523738 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:42:48.523752 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523779 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523786 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523796 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523808 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.523838 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523868 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.523876 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523885 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 06:42:48.523903 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.523910 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523918 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 06:42:48.523936 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.523942 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523952 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 06:42:48.523969 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.523975 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.523984 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 06:42:48.524002 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524008 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524018 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 06:42:48.524035 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:42:48.524042 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524051 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 06:42:48.524068 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:42:48.524075 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524085 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 06:42:48.524103 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:42:48.524110 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524119 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 06:42:48.524136 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.524143 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524156 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 06:42:48.524174 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524181 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524190 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 06:42:48.524207 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524215 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524225 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 06:42:48.524242 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524249 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524258 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 06:42:48.524275 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524282 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524292 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 06:42:48.524304 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.524366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.524385 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524392 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 06:42:48.524410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524436 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524443 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 06:42:48.524465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.524490 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.524505 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524512 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.524525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524550 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.524557 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524570 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 06:42:48.524584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.524609 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:42:48.524624 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524630 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.524644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524668 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524675 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524691 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 06:42:48.524709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.524716 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524725 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:42:48.524742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.524749 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524759 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:42:48.524776 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.524783 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524792 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:42:48.524805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.524842 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.524857 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524863 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.524881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524907 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.524914 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524923 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 06:42:48.524936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.524952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.524961 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.524975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525001 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525008 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525018 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.525060 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.525092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:42:48.525119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.525126 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:42:48.525157 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525164 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525173 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 06:42:48.525190 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.525197 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525206 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:42:48.525223 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525231 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525240 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:42:48.525257 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525265 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525274 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 06:42:48.525291 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:42:48.525298 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525307 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 06:42:48.525319 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.525359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.525376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525383 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 06:42:48.525401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525426 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.525433 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525443 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 06:42:48.525461 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525467 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525476 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 06:42:48.525493 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525500 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525509 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 06:42:48.525527 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.525533 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525542 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 06:42:48.525559 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525566 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525576 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 06:42:48.525593 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525600 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525609 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 06:42:48.525626 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525633 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525642 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:42:48.525659 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.525666 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525675 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:42:48.525694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.525747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.525762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525769 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 06:42:48.525788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525813 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.525821 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 06:42:48.525843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.525868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:42:48.525885 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:42:48.525892 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 06:42:48.525906 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 06:42:48.525922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525928 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 06:42:48.525942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.525965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.525985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:42:48.526001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.526012 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:42:48.526021 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 06:42:48.526039 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.526045 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 06:42:48.526055 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 06:42:48.526072 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:42:48.526078 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 06:42:48.526088 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 06:42:48.526104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.526111 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.526121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.526138 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.526144 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.526154 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.526170 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.526177 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.526187 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.526203 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.526210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 06:42:48.526219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.526236 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.526242 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 06:42:48.526256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.526274 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:42:48.526280 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 06:42:48.526290 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 06:42:48.526306 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.526313 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.526323 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.526339 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:42:48.526346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 06:42:48.526355 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 06:42:48.526372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.526378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 06:42:48.526389 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.526406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.526412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:42:48.526422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.526437 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:42:48.526445 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 06:42:48.526454 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 06:42:48.526469 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 06:42:48.526506 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.526536 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:42:48.526562 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.526589 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 06:42:48.526615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.526641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:42:48.526667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.526701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:42:48.526728 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.526755 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:42:48.526786 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.526813 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 06:42:48.526840 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 06:42:48.526866 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 06:42:48.526892 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 06:42:48.526918 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 06:42:48.526945 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 06:42:48.526971 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 06:42:48.526997 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.527023 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:42:48.527065 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.527093 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:42:48.527119 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.527144 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:42:48.527171 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.527197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:42:48.527223 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.527249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:42:48.527275 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.527301 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:42:48.527327 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.527354 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:42:48.527380 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.527406 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:42:48.527432 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.527458 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:42:48.527484 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.527510 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:42:48.527725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.527753 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:42:48.527780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.527806 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:42:48.527834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.527861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.527886 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.527912 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.527938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.527964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.527990 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.528016 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:42:48.528042 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 06:42:48.528067 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 06:42:48.528094 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.528119 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:42:48.528145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.528171 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.528198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.528224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:42:48.528249 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.528275 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 06:42:48.528301 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.528327 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:42:48.528352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.528381 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:42:48.528413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.528440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:42:48.528465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.528491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:42:48.528519 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528537 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528562 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.528588 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528605 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528622 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528647 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.528672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.528779 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528796 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528829 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.528879 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528905 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.528930 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528956 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.528981 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.528998 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529024 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.529049 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529067 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529098 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.529124 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529149 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.529174 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529200 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.529225 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529251 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.529276 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529302 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.529327 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.529394 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529420 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.529446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529471 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.529497 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529523 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.529548 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529575 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.529602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.529757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.529846 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529872 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.529898 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529931 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529956 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.529981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.529998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.530097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530114 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530174 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.530200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530276 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.530303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530329 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.530355 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530387 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530408 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530433 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.530459 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530484 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:42:48.530510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530526 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.530593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.530715 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530741 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:42:48.530768 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530794 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.530828 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.530879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530912 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530953 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.530980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.530997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:42:48.531149 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531166 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531197 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.531222 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531239 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531255 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531281 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.531306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.531405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531455 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.531505 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531531 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531557 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531583 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531608 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531625 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531651 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531689 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531707 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531732 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531758 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531783 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531808 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531834 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.531859 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531910 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531936 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:42:48.531961 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.531978 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:42:48.532029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532054 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.532080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532107 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.532132 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532158 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.532183 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532209 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.532236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.532389 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532406 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532448 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.532473 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532499 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.532525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.532609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532706 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:42:48.532733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532766 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532782 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.532833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532867 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532909 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.532935 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.532962 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:42:48.532987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533008 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533041 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533066 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:42:48.533091 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533116 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:42:48.533142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.533226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:42:48.533341 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533368 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:42:48.533393 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533419 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:42:48.533444 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533470 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:42:48.533495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.533595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:42:48.533749 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:42:48.533793 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.533853 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.533904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.533952 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.534007 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.534053 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.534101 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.534149 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.534196 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.534243 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.534290 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.534337 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.534385 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.534432 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.534480 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.534528 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.534576 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.534624 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.534672 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.534733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.534782 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.534829 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.534877 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.534933 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.534987 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.535033 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.535095 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.535141 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.535187 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.535235 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.535283 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.535333 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.535385 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.535436 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.535492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.535555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.535830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.535880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.535927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.535977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.536024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.536071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.536119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.536166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.536213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.536260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.536307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.536352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.536399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.536447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.536494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.536540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.536588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.536636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.536697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.536746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.536794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.536846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.536897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.536943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.536988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.537035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.537082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.537130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.537182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.537234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.537280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.537329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.537385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.537433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.537481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.537530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.537577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.537623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.537670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.537730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.537777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.537825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.537870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.537918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.537966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.538020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.538067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.538115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.538168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.538218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.538265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.538312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.538361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.538409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.538458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.538509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.538561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.538606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.538652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.538712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.538760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.538808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.538857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.538908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.538954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.539003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.539061 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:42:48.539088 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.539148 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.539204 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.539257 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.539310 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.539364 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.539416 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.539468 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.539521 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.539574 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.539629 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.539689 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.539743 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.539796 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.539849 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.539902 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.539964 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.540031 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.540088 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.540142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.540195 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.540247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.540300 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.540361 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.540415 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.540468 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.540522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.540574 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.540665 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.540735 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.540788 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.540841 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.540916 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.540980 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.541043 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:42:48.541066 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.541120 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.541173 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.541226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.541279 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.541347 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.541400 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.541454 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.541506 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.541560 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.541613 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.541665 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.541738 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.541792 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.541846 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.541899 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.541952 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.542006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.542059 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.542127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.542182 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.542235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.542292 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.542345 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.542398 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.542451 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.542522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.542577 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.542630 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.542693 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.542752 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.542806 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.542859 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.542940 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.543004 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 06:42:48.543026 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.543075 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.543122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.543170 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.543221 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.543269 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.543316 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.543363 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.543426 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.543473 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.543520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.543567 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.543614 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.543661 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.543714 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.543998 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.544047 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.544108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.544155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.544203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.544250 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.544298 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.544345 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.544393 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.544440 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.544499 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.544564 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.544612 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.544663 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.544717 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.544764 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.544811 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.544858 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.544906 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.544962 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 06:42:48.544983 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.545061 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.545111 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.545160 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.545209 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.545258 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.545307 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:42:48.545357 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:42:48.545406 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:42:48.545456 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.545520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.545573 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.545623 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.545672 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.545727 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.545777 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.545826 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.545876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.545924 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.545995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.546045 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.546095 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.546149 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.546199 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.546248 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.546297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:42:48.546346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.546394 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.546445 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.546494 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.546548 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.546597 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.546651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.546988 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.547045 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 06:42:48.547063 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 06:42:48.547095 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 06:42:48.547123 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 06:42:48.547150 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 06:42:48.547177 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 06:42:48.547194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.547214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.547225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.547235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.547246 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.547255 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.547264 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:42:48.547275 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:42:48.547285 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:42:48.547294 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.547303 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.547313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.547322 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.547332 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547342 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.547352 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.547361 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.547370 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.547379 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.547389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.547417 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.547425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.547434 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.547443 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:42:48.547452 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.547461 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.547469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.547478 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.547487 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.547495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.547504 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.547513 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.547523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.547535 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.547544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.547553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.547562 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.547570 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.547578 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:42:48.547587 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:42:48.547595 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:42:48.547603 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.547611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.547620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.547632 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.547641 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547650 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.547659 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.547667 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.547675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.547689 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.547698 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.547723 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.547731 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.547739 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.547747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:42:48.547755 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.547764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.547772 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.547780 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.547788 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.547796 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.547804 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.547813 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.547822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.547832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.547841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.547850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.547858 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.547866 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.547874 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:42:48.547881 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:42:48.547889 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:42:48.547897 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.547905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.547913 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.547921 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.547929 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547936 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.547943 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.547951 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.547958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.547967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.547974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547982 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.547990 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.547998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.548005 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.548012 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.548020 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:42:48.548027 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.548034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.548041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.548054 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.548063 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.548071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.548078 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.548085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.548093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:42:48.548104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.548112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:42:48.548120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:42:48.548128 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:42:48.548135 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:42:48.548142 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:42:48.548150 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:42:48.548159 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:42:48.548166 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:42:48.548174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:42:48.548182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:42:48.548189 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:42:48.548197 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.548204 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.548211 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:42:48.548219 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:42:48.548227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:42:48.548234 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:42:48.548241 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.548249 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:42:48.548256 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:42:48.548264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:42:48.548271 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:42:48.548278 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:42:48.548285 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:42:48.548292 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:42:48.548299 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:42:48.548306 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:42:48.548314 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:42:48.548322 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:42:48.548329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:42:48.548337 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:42:48.548344 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:42:48.548601 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 06:42:48.548612 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:42:48.548618 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:42:48.548623 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:42:48.548630 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 06:42:48.548634 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:42:48.548639 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:42:48.548652 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 06:42:48.548661 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:42:48.548710 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.548718 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:42:48.548731 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:42:48.548754 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 06:42:48.548761 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 06:42:48.548765 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 06:42:48.548769 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 06:42:48.548775 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:42:48.548786 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:42:48.548793 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:42:48.548799 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:42:48.548811 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.548821 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:42:48.548826 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 06:42:48.548849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.548859 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:42:48.548864 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.548888 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:42:48.548893 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 06:42:48.548897 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 06:42:48.548901 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 06:42:48.548906 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 06:42:48.548909 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 06:42:48.548914 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 06:42:48.548918 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 06:42:48.548929 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:42:48.548940 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:42:48.548947 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:42:48.548951 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:42:48.548958 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.548963 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:42:48.548968 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:42:48.548993 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:42:48.549000 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.549005 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.549011 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.549016 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:42:48.549027 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:42:48.549034 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:42:48.549039 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:42:48.549044 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:42:48.549050 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205211" 2019-08-24 06:42:48.549057 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:42:48.549062 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:42:48.549067 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:42:48.549073 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:42:48.549079 wsdl: in serializeType: returning: 205211 2019-08-24 06:42:48.549085 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:42:48.549092 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:42:48.549096 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:42:48.549100 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:42:48.549105 wsdl: in serializeType: returning: 205211 2019-08-24 06:42:48.549110 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205211 2019-08-24 06:42:48.549132 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205211 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 06:42:48.549137 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 06:42:48.549143 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9163"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 06:42:48.549157 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 06:42:48.549163 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205211 2019-08-24 06:42:48.549177 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 06:42:48.549252 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 06:42:48.549189 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:42:48.549201 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:42:48.549206 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:42:48.549211 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:42:48.549215 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:42:48.549222 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:42:48.549231 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:42:48.549240 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:42:48.549245 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:42:48.549259 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 06:42:48.549268 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:42:48.549275 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:42:48.557196 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:42:48.557224 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:42:48.557238 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 06:42:48.557244 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 06:42:48.557250 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:42:48.557256 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:42:48.557260 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:42:48.557265 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:42:48.557270 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 06:42:48.557305 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 06:42:48.568074 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 06:42:48.568107 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 06:42:48.568114 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:42:48.568120 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:42:48.568125 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:42:48.568131 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:42:48.568138 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:42:48.568143 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:42:48.568149 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:42:48.568154 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:42:43 GMT 2019-08-24 06:42:48.568161 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:42:48.568167 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 06:42:48.568172 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:42:48.568181 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 06:42:48.568210 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 06:42:48.568221 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 06:42:48.568231 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:42:48.568236 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 06:42:48.568241 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 06:42:48.568286 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:42:48.568298 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:42:48.568305 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:42:48.568337 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:42:48.568345 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 04:42:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 06:42:48.568374 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 06:42:48.568383 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 06:42:48.568410 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 06:42:48.568416 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 06:42:48.568536 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 06:42:48.568640 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 06:42:48.568646 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 06:42:48.568655 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 06:42:48.568667 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:42:48.568699 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 06:42:48.568756 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 06:42:48.568784 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:42:48.568795 nusoap_client: got fault 2019-08-24 06:42:48.568804 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 06:42:48.568808 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 06:42:48.568816 nusoap_client: detail =