Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 69.6/72.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
12649700002 Model turbiny: S200G
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: VOLVO PENTA
 Silnik:
JR T3764
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:51:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:51:51.483204 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:51:51.483272 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:51:51.483305 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205209" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:51:51.483335 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:51:51.483351 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:51:51.483364 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:51:51.483385 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:51:51.483401 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:51:51.483413 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:51:51.483428 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:51:51.483442 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:51:51.483462 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:51:51.483472 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:51:51.483480 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:51:51.483489 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:51:51.483497 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:51:51.483517 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:51:51.483539 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:51:51.483554 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:51:51.483566 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:51:51.483576 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:51:51.483597 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:51:51.483612 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:51:51.489813 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:51:51.489832 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:51:51.489849 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:51:51.489860 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:51:51.489870 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:51:51.489879 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:51:51.489887 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:51:51.489926 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:51:51.506062 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:51:51.506089 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:51:51.506103 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:51:51.506114 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:51:51.506125 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:51:51.506136 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:51:51.506146 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:51:51.506159 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:51:51.506170 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:51:51.506181 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:51:37 GMT 2019-10-21 16:51:51.506191 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:51:51.506200 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:51:51.506212 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:51:51.506227 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:51:51.506270 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:51:51.506303 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 16:51:51.512256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.512305 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.512332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.512398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.512432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.512472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.518586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.518746 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 16:51:51.518924 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:51:51.518952 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 16:51:51.519091 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:51:51.524952 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.525062 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 16:51:51.525107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.525136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.525576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.525605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.531185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531806 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.531842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.531969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.532076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:51:51.532245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.532430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:51:51.537221 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-21 16:51:51.537287 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:51:51.537299 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:51:51.537446 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:51:51.537506 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:51:51.537530 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:51:51.537543 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:51:51.537584 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:51:51.537594 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:51:51.537841 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:51:51.537864 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:51:51.537937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.537952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:51:51.537986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538039 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.538054 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538083 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:51:51.538120 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.538132 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538152 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:51:51.538179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.538250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.538280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538291 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.538321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538370 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.538383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:51:51.538424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.538471 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:51:51.538498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538508 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:51:51.538532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538594 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.538607 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538627 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:51:51.538658 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.538670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538687 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:51:51.538718 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.538727 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538738 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:51:51.538752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.538804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.538831 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:51:51.538868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538914 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.538926 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:51:51.538965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.538990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.539009 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:51:51.539034 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:51:51.539153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539206 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.539220 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539238 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:51:51.539273 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.539286 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539305 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:51:51.539339 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.539351 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539369 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:51:51.539401 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.539412 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539428 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.539450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.539519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.539548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.539664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539714 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539733 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.539841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.539875 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:51:51.539917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:51:51.539942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.539970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:51:51.539991 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:51:51.540018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:51:51.540065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540113 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.540125 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540143 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:51:51.540175 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.540186 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540203 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:51:51.540235 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.540248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540265 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:51:51.540296 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.540308 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540325 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.540350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.540420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.540448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.540487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540534 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.540547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:51:51.540601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.540649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:51:51.540675 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540686 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:51:51.540714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540762 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.540774 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540792 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:51:51.540816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.540864 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.540891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540902 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.540927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.540973 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.540986 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541004 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:51:51.541028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.541074 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:51:51.541100 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541111 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:51:51.541144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.541203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541220 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.541244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.541291 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.541317 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541328 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.541352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541398 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.541411 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541428 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:51:51.541453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.541497 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:51:51.541532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541543 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:51:51.541568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541626 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.541638 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541656 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:51:51.541690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.541702 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541720 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.541779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.541836 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:51:51.541862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541873 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.541899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541946 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.541957 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.541975 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:51:51.542005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.542052 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:51:51.542079 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542090 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:51:51.542139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542187 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.542199 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542217 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:51:51.542254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.542266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542283 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.542308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.542361 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:51:51.542387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542398 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.542424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542509 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.542523 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542541 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:51:51.542566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.542627 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:51:51.542658 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542669 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:51:51.542696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542742 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.542754 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542772 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.542797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.542843 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:51:51.542868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542879 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.542903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542948 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.542961 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.542978 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:51:51.543002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.543048 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:51:51.543074 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543085 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:51:51.543110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.543168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.543210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.543255 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.543281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543291 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.543317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543362 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.543408 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543432 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:51:51.543457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.543503 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:51:51.543530 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543541 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:51:51.543566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543621 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.543633 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543650 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:51:51.543672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.543715 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.543741 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543752 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.543776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543819 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.543830 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543846 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:51:51.543870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.543912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:51:51.543938 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.543948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:51:51.543972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544017 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.544030 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544047 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:51:51.544070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.544122 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544128 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.544143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544169 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.544176 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544186 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:51:51.544199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544224 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:51:51.544239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544245 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:51:51.544258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544283 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.544290 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544300 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:51:51.544317 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.544324 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544334 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:51:51.544347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544376 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.544390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544397 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.544411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544436 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.544443 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544452 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:51:51.544466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544490 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:51:51.544505 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544512 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:51:51.544526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.544557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.544588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544614 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.544630 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544636 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.544654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544702 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.544714 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544731 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:51:51.544757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544796 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:51:51.544812 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544819 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:51:51.544834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544861 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:51:51.544868 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544877 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:51:51.544891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.544919 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.544944 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.544954 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.544978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545013 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.545073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.545090 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545102 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:51:51.545112 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:51:51.545124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:51:51.545150 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:51:51.545165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545171 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:51:51.545185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545212 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:51:51.545219 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545228 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:51:51.545242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.545266 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.545281 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545287 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.545301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545331 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545368 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.545388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.545405 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545415 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:51:51.545425 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:51:51.545437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:51:51.545461 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:51:51.545476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545483 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:51:51.545498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545523 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:51:51.545530 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545540 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:51:51.545553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.545587 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.545602 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545609 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.545624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545648 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545654 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.545720 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.545750 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545768 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:51:51.545782 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:51:51.545794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:51:51.545818 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:51:51.545834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545840 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:51:51.545855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.545888 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:51:51.545916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.545923 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545932 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:51:51.545950 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.545956 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545966 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:51:51.545983 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.545990 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.545999 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:51:51.546016 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.546023 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546032 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:51:51.546050 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.546057 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546067 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:51:51.546084 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.546090 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546100 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.546112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.546162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.546179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546185 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.546199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546225 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546232 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:51:51.546255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.546292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:51:51.546317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546327 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:51:51.546349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546402 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546412 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546424 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:51:51.546450 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546462 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546479 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.546506 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546513 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546523 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:51:51.546536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.546570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.546605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546618 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.546645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546718 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:51:51.546732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.546758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:51:51.546774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:51:51.546795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546826 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546836 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.546849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.546874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.546889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.546909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.546941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:51:51.546964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.546979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.546989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:51:51.547004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547011 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:51:51.547025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547052 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.547059 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547068 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:51:51.547086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.547092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547102 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.547119 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.547126 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547135 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:51:51.547148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.547181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.547196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.547218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547243 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.547250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:51:51.547273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.547298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:51:51.547313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.547334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547359 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.547366 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547376 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:51:51.547393 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.547400 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547410 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:51:51.547427 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.547434 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547443 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:51:51.547461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.547467 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547477 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:51:51.547494 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.547500 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547510 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:51:51.547522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.547567 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.547604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547615 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.547640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547680 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547691 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547708 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:51:51.547731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.547755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.547773 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.547797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547846 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547857 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547873 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547893 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.547944 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.547988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.548000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.548050 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.548061 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548072 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:51:51.548092 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.548099 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548108 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:51:51.548126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.548132 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548142 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:51:51.548159 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.548166 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548175 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:51:51.548193 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:51:51.548200 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548209 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:51:51.548227 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548235 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548244 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.548261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.548294 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548301 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548310 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:51:51.548327 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548334 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548343 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:51:51.548360 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548366 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548376 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:51:51.548389 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.548462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.548483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548508 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.548515 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548525 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:51:51.548542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548549 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548558 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:51:51.548584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548592 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548602 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:51:51.548620 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.548627 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548636 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:51:51.548649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.548688 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.548731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548756 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:51:51.548787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.548802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.548812 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.548826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548853 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548861 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548870 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548883 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.548913 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548939 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.548946 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548956 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:51:51.548973 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.548980 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.548990 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:51:51.549007 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.549014 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549023 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:51:51.549040 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.549047 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549056 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:51:51.549073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.549080 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549089 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:51:51.549111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.549118 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549128 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:51:51.549146 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549162 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.549179 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549185 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549194 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:51:51.549211 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549218 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549227 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:51:51.549244 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549251 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549260 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:51:51.549277 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549284 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549293 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:51:51.549306 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.549360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.549378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549384 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.549399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549425 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549441 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:51:51.549458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.549465 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.549491 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549498 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549507 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:51:51.549523 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.549530 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549539 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.549552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.549599 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549621 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.549637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549662 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:51:51.549692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.549711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.549723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.549737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549765 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.549825 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549857 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.549868 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549885 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:51:51.549916 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.549929 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.549947 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:51:51.549979 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.549991 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550007 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:51:51.550037 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.550049 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550069 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:51:51.550100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.550110 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550126 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:51:51.550153 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.550164 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550180 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:51:51.550208 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550217 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550233 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.550261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550271 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550286 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:51:51.550313 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550323 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550338 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:51:51.550366 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550375 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550390 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:51:51.550418 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550427 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550443 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:51:51.550471 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550481 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550496 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:51:51.550517 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.550619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.550648 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550679 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550686 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.550748 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550774 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.550781 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550791 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:51:51.550808 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.550816 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550825 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:51:51.550843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.550849 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550859 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:51:51.550876 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550883 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550892 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:51:51.550909 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550915 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550924 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:51:51.550941 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.550948 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550957 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:51:51.550974 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.550980 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.550990 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:51:51.551007 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.551013 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551032 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:51:51.551050 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.551056 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551066 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:51:51.551084 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.551090 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:51:51.551116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.551122 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551132 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:51:51.551149 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.551155 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551164 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:51:51.551181 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.551188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551197 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.551214 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.551220 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551230 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:51:51.551243 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.551328 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551335 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:51:51.551354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551380 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.551387 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551397 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:51:51.551410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.551435 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551456 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.551475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551500 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.551507 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:51:51.551530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.551555 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:51:51.551569 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551586 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:51:51.551601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551627 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.551634 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551644 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.551662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.551668 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551678 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:51:51.551695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.551703 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551717 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:51:51.551736 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.551743 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551757 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:51:51.551770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.551808 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:51:51.551824 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551831 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.551844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551870 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.551877 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551886 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:51:51.551899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.551914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.551924 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:51:51.551937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.551966 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:51:51.551973 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.551983 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:51:51.551995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.552012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.552026 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552056 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.552063 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552073 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:51:51.552090 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.552096 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552106 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:51:51.552123 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.552129 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552138 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:51:51.552156 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:51:51.552162 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552172 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:51:51.552189 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.552196 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552205 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:51:51.552222 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.552228 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552238 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:51:51.552255 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.552261 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552271 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:51:51.552288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.552294 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552303 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:51:51.552320 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.552326 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552336 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:51:51.552353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.552360 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552378 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.552391 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:51:51.552440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.552458 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552464 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:51:51.552479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552504 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.552511 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552525 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.552538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.552563 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.552585 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552592 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.552607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552632 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:51:51.552639 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552649 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:51:51.552662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.552677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.552687 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:51:51.552701 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:51:51.552726 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.552734 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:51:51.552744 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:51:51.552831 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:51:51.552843 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:51:51.552862 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:51:51.552894 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.552905 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:51:51.552923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:51:51.552946 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:51:51.552978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.553003 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553010 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.553031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.553064 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553074 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.553091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553098 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553109 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:51:51.553126 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553132 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553142 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:51:51.553154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.553189 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553204 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553210 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.553228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553254 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553261 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553270 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:51:51.553283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.553308 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.553321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553348 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553355 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553365 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.553408 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553434 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553441 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553450 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:51:51.553467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553474 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:51:51.553506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.553512 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553522 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:51:51.553539 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553545 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553555 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:51:51.553572 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.553586 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553596 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:51:51.553614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553621 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553630 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:51:51.553648 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.553654 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553663 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:51:51.553680 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553687 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:51:51.553713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:51:51.553742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.553788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.553806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553812 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:51:51.553831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553856 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553864 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553873 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:51:51.553891 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.553897 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553907 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:51:51.553924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.553930 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553939 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:51:51.553956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553963 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.553972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:51:51.553989 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.553996 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554005 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:51:51.554019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.554059 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.554075 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554081 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.554099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554130 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554169 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.554191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.554208 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554219 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:51:51.554229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:51:51.554241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:51:51.554266 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:51:51.554281 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554287 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:51:51.554307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554332 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.554339 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554349 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:51:51.554362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.554387 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.554401 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554407 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.554421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554446 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:51:51.554453 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554462 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:51:51.554476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.554500 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:51:51.554515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554521 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:51:51.554539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554564 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.554571 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554588 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.554602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.554627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.554642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554648 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.554662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554687 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554694 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554704 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:51:51.554717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.554732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.554742 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:51:51.554755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554783 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554790 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554799 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554813 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.554842 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554873 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.554880 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554889 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:51:51.554907 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.554914 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554923 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:51:51.554940 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.554947 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554956 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:51:51.554973 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.554979 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.554989 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:51:51.555006 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555012 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555022 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:51:51.555039 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:51:51.555045 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555055 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:51:51.555072 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:51:51.555079 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555089 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:51:51.555106 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:51:51.555113 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555122 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:51:51.555140 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.555146 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555156 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:51:51.555173 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555180 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555189 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:51:51.555206 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555214 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555227 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:51:51.555245 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555252 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555261 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:51:51.555278 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555285 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555294 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:51:51.555307 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.555369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.555388 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555394 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:51:51.555413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555438 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555445 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555455 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:51:51.555468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.555493 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.555508 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555514 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.555528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555552 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.555559 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555569 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:51:51.555597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.555623 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:51:51.555638 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555644 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.555664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555689 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555696 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555706 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:51:51.555723 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.555730 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:51:51.555757 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.555763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:51:51.555790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.555797 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555806 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:51:51.555819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.555857 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.555872 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555878 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.555896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555922 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.555929 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555938 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:51:51.555952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.555967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.555977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.555991 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556017 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556024 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556034 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.556077 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.556109 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:51:51.556136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.556143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:51:51.556169 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556175 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556189 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:51:51.556206 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.556213 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556222 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:51:51.556240 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556247 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556256 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:51:51.556273 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556281 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556290 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:51:51.556307 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:51:51.556314 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556323 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:51:51.556336 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.556374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.556391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556398 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:51:51.556416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556441 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.556448 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556458 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:51:51.556475 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556482 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556491 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:51:51.556508 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556515 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556524 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:51:51.556541 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.556548 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556557 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:51:51.556582 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556594 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556608 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:51:51.556627 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556634 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556644 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:51:51.556661 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556667 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556676 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:51:51.556694 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.556702 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556714 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:51:51.556728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.556780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.556796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556802 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:51:51.556822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556847 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.556854 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:51:51.556877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.556902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:51:51.556919 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:51:51.556926 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:51:51.556940 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:51:51.556956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556962 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:51:51.556975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.556999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.557020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:51:51.557036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.557047 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:51:51.557057 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:51:51.557074 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.557081 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:51:51.557091 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:51:51.557107 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:51:51.557113 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:51:51.557123 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:51:51.557140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.557147 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.557156 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.557173 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.557179 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.557189 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.557205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.557212 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.557221 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.557238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.557245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:51:51.557254 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.557271 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.557277 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:51:51.557287 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.557303 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:51:51.557310 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:51:51.557323 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:51:51.557341 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.557347 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.557357 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.557374 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:51:51.557380 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:51:51.557390 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:51:51.557406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.557413 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:51:51.557431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.557449 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.557455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:51:51.557465 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.557481 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:51:51.557487 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:51:51.557496 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:51:51.557512 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:51:51.557549 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.557585 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:51:51.557614 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.557642 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:51:51.557669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.557696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:51:51.557731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.557758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:51:51.557785 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.557812 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:51:51.557839 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.557865 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:51:51.557891 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:51:51.557926 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:51:51.557953 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:51:51.557980 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:51:51.558006 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:51:51.558032 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:51:51.558059 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.558086 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:51:51.558127 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.558156 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:51:51.558182 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.558209 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:51:51.558236 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.558262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:51:51.558289 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.558316 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:51:51.558343 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.558370 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:51:51.558396 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.558424 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:51:51.558451 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.558477 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:51:51.558504 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.558530 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:51:51.558556 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.558590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:51:51.558618 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.558645 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:51:51.558865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.558894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:51:51.558922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.558949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.558976 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.559003 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.559030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.559056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.559083 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.559109 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:51:51.559135 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:51:51.559161 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:51:51.559188 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.559215 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:51:51.559241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.559267 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.559293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.559320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:51:51.559346 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.559373 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:51:51.559398 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.559424 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:51:51.559451 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.559480 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:51:51.559507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.559534 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:51:51.559560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.559599 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:51:51.559626 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559644 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559671 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.559697 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559720 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559738 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559764 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.559791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.559894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.559970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.559996 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560023 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560049 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560076 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560103 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560119 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560146 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560173 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560191 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560217 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560243 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560269 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.560353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560380 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560406 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560432 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.560458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.560529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560555 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.560592 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560620 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.560646 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560672 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.560700 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560731 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.560759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.560911 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560927 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560944 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.560970 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.560997 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561030 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.561057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561091 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.561143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.561262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561279 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561314 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.561367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.561473 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561500 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.561526 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561559 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561582 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.561637 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561669 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:51:51.561696 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.561789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.561908 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561935 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:51:51.561963 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.561990 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.562016 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562042 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.562069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562102 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.562173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:51:51.562352 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562369 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562396 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.562422 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562519 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562550 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562604 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.562648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.562847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562932 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.562979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.563027 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563079 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563125 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563168 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563211 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563238 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563282 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563324 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563350 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563391 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563433 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563482 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563526 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563568 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.563616 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563645 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563671 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563698 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:51:51.563731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563748 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563775 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:51:51.563801 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563828 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.563856 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563882 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.563909 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563935 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.563961 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.563988 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.564015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.564167 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564184 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564201 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.564259 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564286 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.564313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.564400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:51:51.564521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.564632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.564742 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564770 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:51:51.564797 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564814 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564831 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564847 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564879 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:51:51.564905 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564931 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:51:51.564957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.564991 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.565043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:51:51.565163 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565190 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:51:51.565216 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565243 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:51:51.565269 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565295 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:51:51.565322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.565426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:51:51.565581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:51:51.565632 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.565695 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.565747 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.565798 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.565848 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.565897 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.565946 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.565997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.566046 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.566096 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.566144 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.566193 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.566243 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.566292 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.566341 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.566390 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.566440 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.566490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.566538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.566601 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.566651 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.566700 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.566750 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.566807 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.566860 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.566908 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.566974 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.567021 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.567068 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.567118 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.567167 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.567219 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.567271 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.567323 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.567380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.567444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.567493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.567541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.567597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.567645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.567693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.567742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.568011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.568061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.568109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.568158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.568205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.568252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.568301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.568350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.568398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.568446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.568495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.568544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.568608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.568658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.568708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.568761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.568814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.568861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.568908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.568956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.569004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.569054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.569112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.569164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.569211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.569261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.569318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.569368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.569416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.569467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.569516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.569563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.569620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.569669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.569718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.569767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.569815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.569871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.569920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.569968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.570017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.570066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.570114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.570165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.570214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.570263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.570317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.570374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.570424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.570477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.570529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.570583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.570633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.570684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.570733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.570788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.570838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.570891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.570939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.570988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.571049 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:51:51.571078 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.571141 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.571197 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.571252 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.571308 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.571362 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.571417 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.571589 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.571690 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.571787 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.571886 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.571984 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.572077 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.572141 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.572196 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.572251 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.572306 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.572382 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.572439 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.572494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.572549 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.572615 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.572670 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.572725 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.572780 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.572836 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.572890 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.572945 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.572999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.573098 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.573160 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.573215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.573285 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.573342 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.573410 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:51:51.573435 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.573490 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.573783 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.573839 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.573894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.573964 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.574019 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.574075 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.574129 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.574184 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.574238 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.574293 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.574365 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.574421 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.574476 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.574531 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.574599 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.574655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.574718 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.574805 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.574889 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.574995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.575060 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.575116 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.575170 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.575225 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.575292 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.575351 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.575406 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.575461 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.575520 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.575582 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.575639 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.575707 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.575773 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:51:51.575797 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.575847 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.575896 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.575945 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.575999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.576049 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.576097 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.576146 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.576210 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.576259 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.576308 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.576357 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.576405 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.576454 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.576503 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.576557 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.576620 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.576688 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.576737 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.576786 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.577189 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.577241 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.577291 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.577340 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.577388 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.577442 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.577505 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.577648 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.577740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.577837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.577924 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.577983 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.578039 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.578089 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.578151 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:51:51.578174 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.578252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.578336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.578390 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.578441 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.578492 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.578543 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:51:51.578603 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:51:51.578654 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:51:51.578713 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.578785 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.578841 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.578892 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.578943 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.578994 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.579046 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.579097 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.579149 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.579200 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.579266 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.579318 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.579369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.579425 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.579476 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.579527 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.579585 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:51:51.579637 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.579689 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.579747 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.579799 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.579851 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.579909 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.579964 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.580017 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.580074 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:51:51.580094 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:51:51.580127 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:51:51.580161 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:51:51.580190 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:51:51.580222 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:51:51.580246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.580267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.580278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.580289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.580301 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.580311 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.580320 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:51:51.580330 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:51:51.580340 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:51:51.580349 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.580359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.580368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.580377 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.580386 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.580400 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.580410 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.580420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.580429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.580438 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.580447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.580457 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.580466 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.580474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.580536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.580554 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.580568 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:51:51.580600 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.580615 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.580629 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.580643 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.580657 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.580672 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.580686 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.580700 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.580716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.580736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.580750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.580764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.580779 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.580792 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.580804 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:51:51.580818 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:51:51.580832 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:51:51.580845 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.580859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.580873 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.580887 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.580901 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.580915 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.580929 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.580944 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.580959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.580974 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.580983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.580992 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.581009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.581021 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.581030 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.581039 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:51:51.581047 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.581055 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.581064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.581072 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.581080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.581088 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.581096 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.581105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.581114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.581126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.581134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.581143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.581152 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.581159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.581167 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:51:51.581174 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:51:51.581182 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:51:51.581189 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.581197 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.581204 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.581212 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.581220 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581227 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.581235 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.581242 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.581249 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.581258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.581265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581272 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.581289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.581297 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.581304 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.581312 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:51:51.581320 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.581327 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.581334 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.581341 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.581378 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.581388 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.581395 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.581403 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.581411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:51:51.581426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.581434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:51:51.581442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:51:51.581450 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:51:51.581458 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:51:51.581466 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:51:51.581474 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:51:51.581483 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:51:51.581491 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:51:51.581498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:51:51.581506 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:51:51.581514 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:51:51.581521 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581528 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.581536 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:51:51.581543 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:51:51.581551 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:51:51.581559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:51:51.581566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581581 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:51:51.581590 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:51:51.581598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:51:51.581605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:51:51.581613 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:51:51.581620 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:51:51.581628 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:51:51.581635 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:51:51.581642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:51:51.581650 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:51:51.581658 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:51:51.581665 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:51:51.581673 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:51:51.581680 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:51:51.581957 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:51:51.581969 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:51:51.581975 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:51:51.581981 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:51:51.581988 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:51:51.581993 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:51:51.581997 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:51:51.582011 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:51:51.582020 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:51:51.582067 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582074 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:51:51.582089 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:51:51.582111 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:51:51.582118 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:51:51.582123 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:51:51.582127 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:51:51.582133 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:51:51.582146 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:51:51.582153 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:51:51.582159 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:51:51.582172 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582183 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:51:51.582189 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:51:51.582213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.582223 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:51:51.582228 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.582251 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:51:51.582258 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:51:51.582262 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:51:51.582266 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:51:51.582270 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:51:51.582274 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:51:51.582280 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:51:51.582284 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:51:51.582294 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205209" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:51:51.582305 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:51:51.582312 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:51:51.582317 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:51:51.582323 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582328 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:51:51.582333 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:51:51.582357 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:51:51.582364 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582368 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582374 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582378 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:51:51.582390 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:51:51.582398 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:51:51.582402 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:51:51.582407 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:51:51.582413 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205209" 2019-10-21 16:51:51.582421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:51:51.582425 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:51:51.582430 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:51:51.582437 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:51:51.582441 wsdl: in serializeType: returning: 205209 2019-10-21 16:51:51.582448 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:51:51.582455 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:51:51.582459 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:51:51.582463 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:51:51.582468 wsdl: in serializeType: returning: 205209 2019-10-21 16:51:51.582473 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205209 2019-10-21 16:51:51.582491 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205209 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:51:51.582496 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:51:51.582502 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8871"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:51:51.582517 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:51:51.582523 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205209 2019-10-21 16:51:51.582540 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:51:51.582631 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:51:51.582555 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:51:51.582569 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:51:51.582581 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:51:51.582587 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:51:51.582592 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:51:51.582598 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:51:51.582610 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:51:51.582618 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:51:51.582624 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:51:51.582638 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:51:51.582649 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:51:51.582657 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:51:51.588775 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:51:51.588812 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:51:51.588835 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:51:51.588841 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:51:51.588849 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:51:51.588854 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:51:51.588859 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:51:51.588863 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:51:51.588869 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:51:51.588897 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:51:51.632664 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:51:51.632731 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:51:51.632745 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:51:51.632755 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:51:51.632766 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:51:51.632777 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:51:51.632788 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:51:51.632799 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:51:51.632810 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:51:51.632821 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:51:37 GMT 2019-10-21 16:51:51.632833 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:51:51.632843 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:51:51.632854 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:51:51.632871 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:51:51.632918 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:51:51.632947 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:51:51.632964 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:51:51.632973 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:51:51.632982 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:51:51.633037 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:51:51.633056 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:51:51.633067 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:51:51.633107 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:51:51.633120 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:51:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:51:51.633169 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:51:51.633186 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:51:51.633224 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:51:51.633236 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:51:51.633402 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:51:51.633586 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:51:51.633598 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:51:51.633612 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:51:51.633630 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:51:51.633672 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:51:51.633781 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:51:51.633823 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:51:51.633844 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:51:51.633857 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:51:51.633866 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:51:51.633875 nusoap_client: detail =